Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Atthaka Nipaata
Bhuumicaala-Vagga

Sutta 70

Bhumicaala Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaya.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Vesaaliya.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Vesaaliyaa pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

2. Ga.nhaahi Aananda nisiidana.m, yena Caapaala.m cetiya.m. Tenupasa'nkamissaama divaavihaaraayaa ti.|| ||

'Eva.m bhante' ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa nisiidanam aadaaya Bhagavanta.m pi.t.thito pi.t.thito anubandhi.|| ||

3. Atha kho Bhagavaa yena Caapaala.m cetiya.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda aamantesi:|| ||

[309] 4. Rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Bahuputtakacetiyam,||
rama.niiya.m Sattamba.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saaranda.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
aaka'nkhamaano so, Aananda kappa.m vaa ti.t.theyya,||
kappaavasesa.m vaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipodaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya,||
kappaavasesa.m vaa ti.|| ||

Evam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o.laarike nimitte kayiramaane o.laarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijajhajitu.m,||
na Bhagavanta.m yaaci:|| ||

'Ti.t.thatu bhante, Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu bhante, Sugato kappa.m||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Yathaa ta.m Maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

5. Dutiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: rama.niiyaa Aananda, Vesaali,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Bahuputtakacetiyam,||
rama.niiya.m Sattamba.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saaranda.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
aaka'nkhamaano so, Aananda kappa.m vaa ti.t.theyya,||
kappaavasesa.m vaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipodaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya,||
kappaavasesa.m vaa ti.|| ||

Evam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o.laarike nimitte kayiramaane o.laarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijajhajitu.m,||
na Bhagavanta.m yaaci:|| ||

'Ti.t.thatu bhante, Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu bhante, Sugato kappa.m||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Yathaa ta.m Maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

6. Tatiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: rama.niiyaa Aananda, Vesaali,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Bahuputtakacetiyam,||
rama.niiya.m Sattamba.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saaranda.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
aaka'nkhamaano so, Aananda kappa.m vaa ti.t.theyya,||
kappaavasesa.m vaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipodaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya,||
kappaavasesa.m vaa ti.|| ||

Evam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o.laarike nimitte kayiramaane o.laarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijajhajitu.m,||
na Bhagavanta.m yaaci:|| ||

'Ti.t.thatu bhante, Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu bhante, Sugato kappa.m||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Yathaa ta.m Maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

7. Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

'Gaccha tva.m Aananda, yassa daani kaala.m ma~n~nasii' ti.|| ||

Eva.m bhante' ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa Bhagavato aviduure a~n~natarasmi.m rukkhamuule nisiidi.|| ||

8. Atha kho Maaro paapimaa acirapakkhante aayasmante Aanando Bhagavanta.m etad avoca;|| ||

'Parinibbaatu daani bhante, Bhagavaa||
parinibbaatu Sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo daani bhante,||
Bhagavato, bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa:|| ||

"Na taavaaha.m paapima, parinibbaayissaami,||
yaava me bhikkhu na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhissanti desissanti pa~n~naapessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaanikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desissantii" ti.|| ||

Etarahi bhante bhikkhu Bhagavato saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~naapenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaanikaronti, uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

Parinibbaatu daani bhante Bhagavaa parinibbaatu Sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo daani bhante,||
Bhagavato bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa:|| ||

"Na taavaaha.m paapima, parinibbaayissaami,||
yaava me bhikkhuniyo na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhissanti desissanti pa~n~naapessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaanikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desissantii" ti.|| ||

Etarahi bhante bhikkhuniyo Bhagavato saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~naapenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaanikaronti, uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

Parinibbaatu daani bhante Bhagavaa parinibbaatu Sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo daani bhante,||
Bhaasitaa khopan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa:|| ||

"Na taavaaha.m paapima, parinibbaayissaami,||
yaava me upaasakaa [311] na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhissanti desissanti pa~n~naapessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaanikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desissantii" ti.|| ||

Bhaasitaa khopan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa:|| ||

"Na taavaaha.m paapima, parinibbaayissaami,||
yaava me upaasikaa na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhissanti desissanti pa~n~naapessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaanikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desissantii" ti.|| ||

Etarahi bhante upaasikaa Bhagavato saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa pattayogakkhemaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~naapenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaanikaronti, uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

Parinibbaatu daani bhante Bhagavaa parinibbaatu Sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo daani bhante,||
Bhaasitaa khopan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa:|| ||

"Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami,||
yaava me ida.m brahmacariya.m na iddha.m c'eva bhavissati phita~n ca vitaarika.m baahuja~n~na.m puthubhuta.m yaava deva-manussehi suppakaasitan" ti.|| ||

Etarahi bhante Bhagavato brahmacariya.m iddha~n c'eva phita~n ca vitthaarika.m baahuja~n~na.m puthubhuta.m yaava deva-manussehi suppakaasita.m.|| ||

Parinibbaatu daani bhante Bhagavaa,||
parinibbaatu Sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo daani bhante Bhagavato' ti.|| ||

'Appossukko tva.m paapima hohi,||
nacira.m Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati,||
ito ti.n.na.m maasaana.m accayena Tathaagato parinibbaayissatii' ti.|| ||

9. Atha kho Bhagavaa Caapaale cetiye sato sampajaano aayusankhaara.m ossaji.|| ||

Ossa.t.the ca Bhagavataa aayusankhaare mahaabhumaacaalo ahosi bhi.msanako salomaha.mso,||
devadundubhiyo ca phali.msu.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m udaana.m udaanesi.|| ||

[312] Tulam atula~n ca sambhava.m||
Bhavasankhaaram avassaji Munii,||
Ajjhattarato samaahito||
Abhindi kavacam iv'attasambhavan ti.|| ||

10. Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi:|| ||

'Mahaa vataaya.m bhumicaalo,||
sumahaa vataaya.m bhumicaalo bhi.msanako salomaha.mso,||
devadundubhiyo ca phali.msu.|| ||

Ko nukho hetu?|| ||

Ko paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaayaa' ti?|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Mahaa vataaya.m bhante bhumicaalo,||
sumahaa vataaya.m bhante bhumicaalo bhi.msanako salomaha.mso,||
devadundubhiyo ca phali.msu.|| ||

Ko nukho bhante hetu?|| ||

Ko paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaayaa ti?|| ||

11. A.t.thi me Aananda hetu,||
a.t.tha paccayaa mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

Katame a.t.tha?|| ||

12. Ya.m Aananda mahaapa.thavi udake pati.t.thitaa,||
udaka.m vaate pati.t.thita.m,||
vaato aakaasa.t.tho hoti.|| ||

So Aananda samayo,||
ya.m mahaavaataa vaayanti,||
mahaavaataa vaayantaa udaka.m kampenti,||
udaka.m kampita.m pa.thavi.m kampeti.|| ||

Aya.m Aananda pa.thamo hetu,||
pa.thamo paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

13. Puna ca para.m Aananda sama.no vaa braahma.no vaa iddhimaa ceto va sippatto,||
devataa mahiddhikaa mahaanubhaavaa.|| ||

Tassa parittaa pa.thavisa~n~naa bhaavitaa hoti,||
appamaa.naa aaposa~n~naa.|| ||

So ima.m pa.thavi.m kampeti||
sa'nkampeti, sampakampeti.|| ||

Aya.m Aananda dutiyo hetu,||
dutiyo paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

14. Puna ca para.m Aananda yadaa bodhisatto Tusitaa kaayaa cavitvaa sato sampajaano maatukucchi.m okkamati,||
tadaaya.m [313] pa.thavii kampati sa'nkampati sampakampati.|| ||

Aya.m Aananda tatiyo hetu,||
tatiyo paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

15. Puna ca para.m Aananda yadaa bodhisatto sato sampajaano maatu kucchismaa nikkhamati,||
tadaaya.m pa.thavi kampati sa'nkampati sampakampati.|| ||

Aya.m Aananda catuttho hetu,||
catuttho paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

16. Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujjhati,||
tadaaya.m pa.thavi kampati, sa'nkampati sampakampati.|| ||

Aya.m Aananda pa~ncamo hetu,||
pa~ncamo paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

17. Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato anuttara.m dhammacakka.m pavatteti,||
tadaaya.m pa.thavi kampati, sa'nkampati sampakampati.|| ||

Aya.m Aananda cha.t.tho hetu,||
cha.t.tho paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

18. Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato sato sampajaano aayusankhaara.m ossajati,||
tadaaya.m pa.thavi kampati, sa'nkampati, sampakampati.|| ||

Aya.m Aananda sattamo hetu,||
sattamo paccayaa mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

19. Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato anupaadisesaaya nibbaanadhaatuyaa parinibkhaayati,||
tadaaya.m pa.thavii kampati, sa'nkampati, sampakampati.|| ||

Aya.m Aananda a.t.thamo hetu,||
a.t.thamo paccayo mahato bhumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

Ime kho Aananda a.t.tha hetu,||
a.t.tha paccayaa mahato bhumicaalassa paatubhaavaayaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement