Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Atthaka Nipaata
Yamaka-Vagga

Sutta 76

Dutiya Sampadaa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[322]

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

A.t.th'imaa bhikkhave sampadaa.|| ||

Katamaa a.t.tha?|| ||

2. U.t.thaana-sampadaa,||
aarakkha-sampadaa,||
kalyaa.namittataa,||
samajiivitaa,||
saddhaa-sampadaa,||
siila-sampadaa,||
caaga-sampadaa,||
pa~n~naa-sampadaa.|| ||

3. Katamaa ca bhikkhave, u.t.thaanasampadaa?|| ||

Idha bhikkhave kulaputto yena kamma.t.thaanena jiivika.m kappeti,||
yadi kasiyaa||
yadi va.nijjaaya||
yadi gorakkhena||
yadi issatthena,||
yadi raajaporisena||
yadi sippa~n~natarena.|| ||

[323] Tattha dakkho hoti analaso tatrupaayaaya vima.msaaya samannaagato ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave, u.t.thaanasampadaa.|| ||

4. Katamaa ca bhikkhave, aarakkhasampadaa?|| ||

Idha bhikkhave, kulaputtassa bhogaa honti u.t.thaanaviriyaadhigataa baahaabalaparicitaa sedaavakkhittaa dhammikaa dhammaladdhaa,||
te aarakkhena guttiyaa sampaadeti||
'Kitti me ime bhoge n'eva raajaano hareyyu.m,||
na coraa hareyyu.m,||
na aggi .daheyya,||
na udaka.m vaheyya,||
na appiyaa daayaada hareyyun' ti?|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave, aarakkhasampadaa.|| ||

5. Katamaa ca bhikkhave, kalayaa.namittataa?|| ||

Idha bhikkhave, kulaputto yasmi.m gaame vaa nigame vaa pa.tivasati.|| ||

Tatta ye te honti gahapati vaa gahapiputto vaa daharaa vaa vuddhasiilino vu.d.dhaa vaa vuddhasiilino saddhaasampannaa siilasampannaa caagasampannaa pa~n~naasampannaa,||
tehi saddhi.m santi.t.thati sallapati saakaccha.m samaapajjati.|| ||

Yathaa ruupaana.m saddhaasampannaana.m saddhaasampada.m anusikkhiti,||
yathaaruupaana.m siilasampannaana.m siilasampada.m anusikkhati,||
yathaaruupaana.m caagasampannaana.m caagasampada.m anusikkhati,||
yathaaruupaana.m pa~n~naasampannaana.m pa~n~naasampada.m anusikkhati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave, kalyaa.namittataa.|| ||

6. Katamaa ca bhikkhave, samajiivitaa?|| ||

Idha bhikkhave, kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappetii na aaccogaa.lha.m na aatihiina.m,||
'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Seyyathaa pi bhikkhave, tulaadhaaro vaa tulaadhaarantevaasi vaa tula.m paggahetvaa jaanaati|| ||

'Ettakena vaa onata.m etta- [324] kena vaa unnatan' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave,||
kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappeti,||
na ca accogaa.lha.m ta atihiina.m.|| ||

'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Sacaaya.m bhikkhave, kulaputto appaayo samaano u.laara.m jiivika.m kappeti,||
tassa bhavanti vattaaro:|| ||

'Udumbarakhaadiika.m vaaya.m,||
kulaputto bhoge kaadatii' ti.|| ||

Sace panaaya.m bhikkhave,||
kulaputto mahaayo samaano kasira.m jiivika.m kappeti,||
tassa bhavanti vattaaro:|| ||

'Ajaddhumaarika.m vaaya.m,||
kulaputto marissatii' ti.|| ||

Yato ca khvaaya.m bhikkhave,||
kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappeti na accogaa.lha.m na atihiina.m:|| ||

'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave, samajiivitaa.|| ||

7. Katamaa ca bhikkhave, saddhaasampadaa?|| ||

Idha bhikkhave, kulaputto saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bhodhi:||
iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjajacara.nasampanno sugato loka-viduu anuttaro purisadhammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa ti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave, saddhaasampadaa.|| ||

8. Katamaa ca bhikkhave, siilasampadaa?|| ||

Idha bhikkhave kulaputto paa.naatipaataa pa.tivirato hoti adinnaadaanaa pa.tivirato hoti kaamesumicchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
musaavaadaa pa.tivirato hoti||
suraameraya majjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave, siilasampadaa.|| ||

9. Katamaa ca bhikkhave, caagasampadaa?|| ||

Idha bhikkhave, kulaputto vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajajhaavasati muttacaago payatapaa.ni vossaggarato yaavayogo daanasa.mvibhaagarato.|| ||

aya.m vuccati bhikkhave, caagasampadaa.|| ||

10. Katamaa ca bhikkhave pa~n~naasampadaa?|| ||

[325] Idha bhikkhave, kulaputto pa~n~navaa hoti||
udayatthaagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato,||
ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave pa~n~naasampadaa.|| ||

Ime kho bhikkhave, cattaaro dhammaa kulaputtassa samparaayahitaaya sa.mvattanti samparaayasukhaayaa ti.|| ||

Imaa kho bhikkhave, a.t.tha sampadaa ti.|| ||

U.t.thaataa kammadheyyesu - appamatto vidhaanavaa||
Sama.m kappeti jiivita.m - sambhata.m anurakkhati.|| ||

Saddho siilena sampanno vada~n~nuu vitamaccharo,||
Nicca.m magga.m visodheti - sotthaana.m samparaayika.m.|| ||

Icc'ete a.t.tha dhammaa ca saddhassa gharam esino||
Akkhaataa saccanaamena ubhayattha sukhaavahaa.|| ||

Di.t.thadhammahitatthaaya samparaayasukhaaya ca||
evam eta.m gaha.t.thaana.m caago pu~n~na.m pava.d.dha.datii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement