Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Atthaka Nipaata

Sutta 86

Naagita Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[332]

[1][pts][ati] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena Icchaana'ngala.m naama Kosalaana.m braahma.nagaamo tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa Icchaana'ngale viharati Icchaana'ngalavanasa.n.de.|| ||

Assosu.m kho Icchaana'ngalakaa braahma.na gahapatikaa sama.nokhaluu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito Icchaana'ngala.m anupatto Icchaana'ngale viharati [341]Icchaana'ngalavanasa.n.de.|| ||

Ta.m kho pana Bhagavanta.m Gotama.m eva.m kalayaa.no kittisaddo abbhuggato;||
'Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaacara.naasampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Saadhu kho pana tathaaruupaana.m arahata.m dassana.m hotii ti.|| ||

Atha kho Icchaana'ngalakaa braahma.na gahapatikaa tassaa rattiyaa accayena pahuuta.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m aadaaya yena icchaana'ngalaa vanasa.n.do ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa bahidvaarako.t.thake a.t.tha.msu uccaasaddaa mahaasaddhaa.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Naagito Bhagavato upa.t.thaako hoti.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Naagita.m aamantesi:||
'ke pana te Naagita,||
uccaasaddaa mahaasaddaa keva.t.taa ma~n~ne macchavilope' ti?|| ||

Ete bhante Icchaana'ngalakaa braahma.nagahapatikaa pahuta.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m aadaaya bahidvaarako.t.thake .thitaa Bhagavanta.myeva uddissa bhikkhusa'nga~nvaati.|| ||

Maaha.m Naagita,||
yasena samaagama.m,||
maa ca mayaa yaso,||
yo kho Naagita,||
nayimassa kekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa akicchalaabhii akasiralaabhii,||
yassaaha.m nekkhamma sukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa.m akicchalaabhi akasiralaabhi.|| ||

So ta.m mii'hasukha.m middhasuka.m laabhasakkaarasilokasukha.m saadiyyoti.|| ||

Adhivaasetu'daani bhante,||
Bhagavaa,||
adhivaasetu sugato,||
adhivaasanakaalodaani bhante,||
Bhagavato.|| ||

Yena yen'evadaani bhante,||
Bhagavaa gamssati,||
tantinnaaca bhavissati braahma.nagahapatikaa negamaa c'eva jaanapadaa ca.|| ||

seyyathaa pi [342] bhante,||
thullaphusitake deve vassante yataa ninna.mudakaani pavattanti,||
evam eva kho bhante,||
yena yen'evadaani Bhagavaa gamissati,||
tantinnaa ca bhavissati braahma.naa gahapatikaa negamaa c'eva jaanapadaa ca|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi bhante, Bhagavato siilapa~n~naa.nanti.|| ||

Maaha.m Naagita, yasena samaagama.m,||
maa ca mayaa yaso,||
yo kho Naagita,||
nayimassa kekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa akicchalaabhii akasiralaabhii,||
yassaaha.m nekkhamma sukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa.m akicchalaabhi akasiralaabhi.|| ||

So ta.m mii'hasukha.m middhasukha.m laabhasakkaarasilokasukha.m saadiyeyya.|| ||

Devataa pi kho Naagita,||
ekaccaa nayimassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhiniyo assu akicchalaabhiniyo akasiralaabhiniyo.|| ||

Yassaaha.m nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa.m akicchalaabhii akasiralaabhii.|| ||

1. Tumbhaakampi kho Naagita,||
sa'ngamma samaagamma sa'nga.nikavihaara.m anuyuttaana.m viharata.m eva.m hoti:||
nahanuuna me aayasmanto imassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhino assu,||
akicchalaabhino akasiralaabhino,||
yassaaha.m nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa.m akicchalaabhii akasiralaabhii.|| ||

Tathaa hi paname aayasmanto [343] sa'ngamma samaagamma sa'na+ga.nika vihaara.m anuyuttaa viharanti.|| ||

2. Idhaaha.m Naagita,||
bhikkhu passaami a~n~nama~n~na.m a'na+gilapatodakehi sa~njagghante sa'nkii'ante.|| ||

Tassa mayha.m Naagita,||
eva.m hoti:||
nahanuuname.|| ||

Aayasmanto imassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhino akicchalaabhino assu akasiralaabhino yassaaha.m nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa.m akicchalaabhii akasiralaabhii tathaa hi paname.|| ||

Aayasmanto a~n~nama~n~na.m a'ngulipatodakehi sa~njagghanti sa'nkii'anti.|| ||

3. Idhaaha.m Naagita,||
bhikkhu passaami yaavaattha.m udaraavadehaka.m bhu~njitvaa seyyasukha.m passasukha.m.|| ||

Middhasukha.m anuyutte viharante.|| ||

Tassa mayha.m Naagita,||
eva.m hoti:||
nahanuuna me.|| ||

Aayasmanto imassa nekkhammasukhassa pavivekasukhassa upasama sukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhino assu akicchalaabhino akaaralaabhino yassaaha.m nekkhamma sukhassa pavivekasukhassa upasamasukhassa sambodhasukhassa nikaamalaabhii assa.m,||
akicchalaabhii akasiralaabhii tathaa hi me aayasmanto yaavadattha.m udaraavadehaka.m bhu~njitvaa seyyasukha.m passasukha.m.|| ||

Middhasukha.m anuyuttaa viharanti.|| ||

4. Idhaaha.m Naagita,||
bhikkhu.m passaami gaamantavihaari.m samaahita.m nisinna.m,||
tassa mayha.m Naagita eva.m hoti:|| ||

Idaani ima.m aayasmanta.m aaraamiko vaa paccessati sama.nuddeso vaa,||
ta.m tamhaa samaadhimhaa vaacessatii ti.|| ||

Tenaaha.m [344] Naagita tassa bhikkhuno na attamano homi gaamantavihaarena.|| ||

5. Idha panaaha.m Naagita bhikkhu.m passaami aa~n~naka.m aara~n~ne pavalaayamaana.m nisinna.m.|| ||

Tassa mayha.m Naagita eva.m hoti:||
idaani aya.m aayasmaa ima.m niddaakilamatha.m pa.tivinodetvaa ara~n~nasa~n~na.m yeva manasikarissati ekattanti:||
tenaaha.m Naagita tassa bhikkhuno attamano homi ara~n~navihaarena.|| ||

6. Idha panaaha.m Naagita bhikkhu.m passaami aara~n~naka.m ara~n~ne asamaahita.m nisinna.m.|| ||

Tassa mayha.m Naagita eva.m hoti:||
idaani aayamaayasmaa asamaahita.m vaa citta.m samaadahi'ssati,||
samaahita.m vaa citta.m anurakkhi'ssatii ti.|| ||

Tenaaha.m Naagita tassa bhikkhuno attamano homi ara~n~navihaarena.|| ||

7. Idha panaaha.m Naagita bhikkhu.m passaami aara~n~naka.m ara~n~ne samaahita.m nisinna.m.|| ||

Tassa mayha.m Naagita eva.m hoti:||
idaani aayasmaayasmaa avimutta.m vaa citta.m vimuccissati,||
vimutta.m vaa citta.m anurakkhi'ssatii ti.|| ||

Tenaaha.m Naagita tassa bhikkhuno attamano homi ara~n~navihaarena.|| ||

8. Yasmaaha.m Naagita samaye addhaanamaggapa.tipanno na ka~nci passaami purato vaa pacchato vaa,||
phaasu me Naagita tasmi.m samaye hoti annamaso uccaarapassaavakammaayaati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement