Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Atthaka Nipaata
10. Saama~n~na Vaggo

Sutta 90 (a) or [Suttas 1-27]

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1] [1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade atha kho Bojjhaa upaasikaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

- pe - [to be developed according to AN 8.43 which, for Visaakhaa is reproduced in it's order below.|| ||

[2] - pe - Sirimaa - pe - || ||

[3] - pe - Padumaa - pe - || ||

[4] - pe - Sutanaa - pe - || ||

[5] - pe - Manujaa - pe - || ||

[6] - pe - Uttaraa - pe - || ||

[7] - pe - Muttaa - pe - || ||

[8] - pe - Khemaa - pe - || ||

[9] - pe - Somaa - pe - || ||

[10] - pe - Ruupii - pe - || ||

[11] - pe - Cuunadii raajakumaari - pe - || ||

[12] - pe - Bimbii upaasikaa - pe - || ||

[13] - pe - Sumanaa raajakumaari - pe - || ||

[14] - pe - Mallikaa devi - pe - || ||

[15] - pe - Tissaa upaasikaa - pe - || ||

[16] - pe - Tissaaya maataa - pe - || ||

[17] - pe - So.naa - pe - || ||

[18] - pe - So.naaya maataa - pe - || ||

[19] - pe - Kaa.naa - pe - || ||

[20] - pe - Kaa.naaya maataa - pe - || ||

[21] - pe - Uttaraa Nandamaataa - pe - || ||

 


 

Sutta 22

Visaakhuposatha Sutta.m

[22. 1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade atha kho Visaakhaa Migaaramaataa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Visaakha.m Migaaramaatara.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. A.t.tha'ngasamannaagato Visaakhe||
uposatho upavuttho mahapphalo hoti mahaanisa.mso mahaajutiko mahaavipphaaro.|| ||

Katha.m upavuttho ca Visaakhe||
a.t.tha'ngasamannaagato uposatho mahapphalo hoti mahaanisa.mso mahajutiko mahavipphaaro?|| ||

3. Idha Visaakhe ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Yaavajiiva.m arahanto paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirataa nihitada.n.daa nihitasatthaa lajjii dayaapannaa sabbapaa.nabhuutahitaanukampii viharanti.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno sabbapaa.nabhutahitaanukampii viharaamii.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa pa.thamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

4. 'Yaavajiiva.m arahanto adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirataa dinnaadaayii dinnaapaa.tika'nkhii athenena sucibhutena attanaa viharanti.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii athenena sucibhutena attanaa viharaami.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa dutiyena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

5. 'Yaavajiiva.m arahanto abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarino aaraacaarii virataa methunaa gaamadhammaa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii aaraa-caarii virato methunaa gaamadhammaa viharaami.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa tatiyena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

6. 'Yaavajiiva.m arahanto musaavaada.m pahaaya musaavaadaa pa.tivirataa saccavaadii saccasandhaa thetaa paccayikaa avisa.mvaadakaa lokassa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m musaavaada.m pahaaya musaavaadaa pa.tivirato saccavaadii saccasandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

Iminaa paha.m a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa catutthena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

7. 'Yaavajiiva.m arahanto suraamerayamajjapamaada.t.thaana.m pahaaya suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m suraamerayamajjapamaada.t.thaana.m pahaaya suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa pa~ncamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

8. 'Yaavajiiva.m arahanto ekabhattikaa rattuuparataa virataa vikaalabhojanaa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m eka-bhattiko rattuuparato virato vikaalabhojanaa.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa cha.t.thena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

9. 'Yaavajiiva.m arahanto naccagiitavaaditavisuukadassanamaalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhuusana.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m naccagiitavaaditavisuukadassanamaalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhuusana.t.thaanaa pa.tivirato.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii ti.|| ||

Iminaa sattamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

10. Yaavajiiva.m arahanto uccaasayana-mahaasayana.m pahaaya uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirataa niicaseyya.m kappenti ma~ncake vaa ti.nasanthaarake vaa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m uccaasayana-mahaasayana.m pahaaya uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato niicaseyya.m kappemi ma~ncake vaa ti.nasanthaarake vaa.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa a.t.thamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

Eva.m upavuttho kho Visaakhe||
a.t.tha'ngasamannaagato uposatho mahapphalo hoti mahaanisa.mso mahaajutiko mahaavipphaaro ti.|| ||

 


 

11. Kiiva mahapphalo hoti||
kiiva mahaanisa.mso||
kiiva mahaajutiko||
kiiva mahaavipphaaro?|| ||

Seyyathaa pi, Visaakhe, yo imesa.m so.lasanna.m mahaajanapadaana.m pahuutasattaratanaana.m issariyaadhipacca.m rajja.m kaareyya,||
seyyathiida.m:|| ||

A'ngaana.m||
Magadhaana.m||
Kaasiina.m||
Kosalaana.m||
Vajjiina.m||
Mallaana.m||
Cetiina.m||
Va'ngaana.m||
Kuruuna.m||
Pa~ncaalaana.m||
Macchaana.m||
Surasenaana.m||
Assakaana.m||
Avantiina.m||
Gandhaaraana.m||
Kambojaana.m,||
a.t.tha'ngasamantaagatassa uposathassa eta.m kala.m naagghati so.lasi.m.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Kapa.na.m Visaakhe, maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

12. Yaani Visaakhe, maanusakaani pa~n~naasa vassaani,||
Caatummahaaraajikaana.m devaana.m eso eko rattindivo,||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani pa~nca vassasataani Caatummahaaraajikaana.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Visaakhe, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthi vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Caatummahaaraajikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m Visaakhe, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

13. Ya.m Visaakhe maanusaka.m vassasata.m,||
Taavati.msaana.m devaana.m eso eko rattindivo;||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso;||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo||
tena sa.mvaccharena dibba.m vassasahassa.m Taavati.msaana.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Visaakhe, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Taavati.msaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m Visaakhe, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

14. Yaani Visaakhe, maanusakaani dve vassasataani,||
Yaamaana.m devaana.m eso eko rattindivo,||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani dve vassasahassaani Yaamaana.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Visaakhe, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Yaamaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m Visaakhe, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

15. Yaani Visaakhe, maanusakaani cattaari vassasataani,||
Tusitaana.m devaana.m eso eko rattindivo;||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso;||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani cattaari vassasahassaani Tusitaana.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Visaakhe, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Tusitaana.m devaa.m sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m Visaakhe, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

16. Yaani Visaakhe, maanusakaani a.t.tha vassasataani,||
Nimmaa.naratiina.m devaana.m eso eko rattindivo,||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani a.t.tha vassasahassaani Nimmaa.naratii.na.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Visaakhe, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Nimmaa.naratiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m Visaakhe, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

17. Yaani Visaakhe, maanusakaani so.lasa vassasataani,||
Paranimmitavasavattiina.m devaana.m eso eko rattindivo;||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani so.lasa vassasahassaani Paranimmitavasavattiina.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.thaanaa.m kho pan'eta.m Visaakhe, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Paranimmitasavattiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m Visaakhe, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

Paa.na.m na haa~n~ne na caadinnam aadiye||
Musaa na bhaase na ca majjapo siyaa||
Abrahmacariyaa virameyya methunaa||
Ratti.m na bhu~njeyya vikaalabhojana.m.|| ||

Maala.m na dhaareye na ca gandham aacare||
Ma~nce chamaaya.m vasayetha santhate||
Eta.m hi a.t.tha'ngikam aah'uposatha.m||
Buddhena dukkhantagunaa pakaasita.m.|| ||

Cando ca suriyo ca ubho sudassanaa||
Obhaasaya.m anupariyanti yaavataa,||
Tamonudaa te pana antalikkhagaa||
Nabhe pabhaasenti disaa virocanaa.|| ||

Etasmi.m ya.m vijjati antare dhana.m||
Muttaa ma.ni ve.luriya~na ca bhaddaka.m||
Si'ngii suva.n.na.m atha vaa pi ka~ncana.m||
Ya.m jaataruupa.m ha.takan ti vuccati||
A.t.thi'ngu petassa uposathassa||
Kalam pi te naanubhavanti so.lasi.m||
Candappahaa taaraga.naa va sabbe.|| ||

Tasmaa hi naarii ca naro ca siilavaa||
A.t.tha'ngupeta.m upavass'uposatha.m||
Pu~n~naani katvaana sukhudayaani||
Aninditaa saggam upenti .thaanan ti.|| ||

[23] - pe - Khujjuttaraa upaasikaa - pe - || ||

[24] - pe - Saamaavatii upaasikaa - pe - || ||

[25] - pe - Suppavaasaa Koliya.thitaa - pe - || ||

[26] - pe - Suppiyaa upaasikaa - pe - || ||

[27] - pe - Nakulamaataa gahapataani - pe - || ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement