Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Navaka Nipaata

Sutta 3

Meghiya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Caalikaaya.m viharati Caalikaaya pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Meghiyo Bhagavato upa.t.thaako hoti.|| ||

Atha kho aayasmaa Meghiyo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho aayasmaa Meghiyo bhaghavanta.m etad avoca:|| ||

'Icchaam'aha.m bhante, Jantugaama.m pi.n.daaya pavisitun' ti.|| ||

'Yassa daani tva.m Meghiya kaala.m ma~n~nasii ti.|| ||

2. Atha kho aayasmaa Meghiyo pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Jantugaama.m pi.n.daaya paavisi:|| ||

Jantugaame pi.n.daaya caritvaa paccaabhatta.m pi.n.dapaata pa.tikkanto yena Kimikaalaaya nadiyaa tiira.m ten'upasa'nkami.|| ||

Addasaa kho aayasmaa Meghiyo Kimikaalaaya nadiyaa tire ja'nghaavihaara.m anuca'nkamamaano anuvicaramaano ambavana.m paasaadika.m rama.niiya.m.|| ||

Disvaan'assa etad ahosi:|| ||

'Paasaadika.m vat'ida.m ambavana.m rama.niiya.m.|| ||

Ala.m vat'ida.m kulaputtassa padhaan'atthikassa padhaanaaya.|| ||

Sace ma.m Bhagavaa anujaaneyya,||
aagaccheyayaaha.m ima.m ambavana.m padhaanaayaa' ti.|| ||

3. Atha kho aayasmaa Meghiyo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Meghiyo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Idhaaha.m bhante pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Jantugaama.m pi.n.daaya paavisi.m.|| ||

Jantugaame pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena Kimikaalaaya nadiyaa tiira.m ten'upasa'nkami.m.|| ||

Addasa.m kho aha.m bhante,||
Kimikaalaaya nadiyaa tiire ja'nghaavihaara.m anuca'nkamamaano anuvicaramaano ambavana.m paasaadika.m rama.niiya.m,||
disvaana me etad ahosi:|| ||

'Paasaadika.m vat'ida.m ambavana.m rama.niiya.m,||
ala.m vat'ida.m kulaputtassa padhaan'atthikassa padhaanaaya.|| ||

Sace ma.m Bhagavaa anujaaneyya||
aagaccheyyaaha.m ima.m ambavana.m padhaanaayaati.|| ||

Sace ma.m Bhagavaa anujaaneyya||
gaccheyyaaha.m ta.m ambavana.m padhaanaayaati.|| ||

'Aagamehi taava Meghiya, ekak'amhaa.|| ||

Taava yaava a~n~no pi koci bhikkhu aagacchatii ti.|| ||

4. Dutiyam pi kho aayasmaa Meghiyo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Bhagavato bhante, n'atthi ki~nci uttari.m kara.niiya.m,||
n'atthi katassa paticayo.|| ||

Mayiha.m kho pana bhante,||
atthi uttari.m kara.niiya.m,||
atthi katassa paticayo.|| ||

Sace ma.m Bhagavaa anujaaneyya,||
gaccheyayaaha.m ta.m ambavana.m padhaanaayaa' ti.|| ||

Aagamehi taava Meghiya, ekakamhaa.|| ||

Taava yaava a~n~ne pi koci bhikkhu aagacchatii ti.|| ||

5. Tatiyam pi kho aayasmaa Meghiyo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Bhagavato bhante, n'atthi ki~nci uttari.m kara.niiya.m,||
n'atthi katassa paticayo.|| ||

Mayiha.m kho pana bhante,||
atthi uttari.m kara.niiya.m,||
atthi katassa paticayo.|| ||

Sace ma.m Bhagavaa anujaaneyya,||
gaccheyayaaha.m ta.m ambavana.m padhaanaayaa' ti.|| ||

'Padhaatan ti kho Meghiya vadamaana.m kinti vadeyyaama?|| ||

Yassa daani tva.m Meghiya kaala.m ma~n~nasii' ti.|| ||

6. Atha kho aayasmaa Meghiyo u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa yena ta.m ambavana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ta.m ambavana.m ajjhogaahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

Atha kho aayasmato Meghiyassa tasmi.m Ambavane viharantassa yebhuyyena tayo paapakaa akusalaa vitakkaa samudaacaranti.|| ||

Seyyath'ida.m:||
kaamavitakko||
vyaapaadavitakko||
vihi.msaavitakko.|| ||

Atha kho aayasmato Meghiyassa etad ahosi:||
'acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho,||
saddhaaya'va ta~n c'amhi agaarasmaa anagaariya.m pabbajito.|| ||

Atha ca pan'imehi tiihi paapakehi akusalehi vitakkehi anvaasatto:||
kaamavitakkena||
vyaapaadavitakkena||
vihi.msaavitakkenaati.|| ||

7. Atha kho aayasmaa Meghiyo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Meghiyo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Idha mayha.m bhante tasmi.m Ambavane viharantassa yebhuyyena tayo paapakaa akusalaa vitakkaa samudaacaranti.|| ||

Seyyath'ida.m:||
kaamavitakko||
vyaapaadavitakko||
vihi.msaavitakko.|| ||

Tassa mayha.m bhante, etad ahosi:||
'acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho,||
saddhaaya'va ta~n c'amhii agaarasmaa anagaariya.m pabbajito.|| ||

Atha ca pan'imehi tiihi paapakehi akusalehi vitakkehi anvaasatto||
kaamavitakkena||
vyaapaadavitakkena||
vihi.msaavitakkenaa' ti.|| ||

Aparipakkaaya Meghiya ceto-vimuttiyaa pa~nca dhammaa paripakkaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

8. Idha Meghiya, bhikkhu kalyaa.namitto hoti kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko.|| ||

Aparipakkaava Meghiya ceto-vimuttiyaa aya.m pa.thamo dhammo paripakkaaya sa.mvattati.|| ||

9. Puna ca para.m Meghiya bhikkhu siilavaa hoti||
paatimokkhasa.mvarasa.mvuto viharati aacaaragocarasampanno||
a.numattesu vajjesu bhayadassaavii samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Aparipakkaaya Meghiya, ceto-vimuttiyaa aya.m dutiyo dhammo paripakkaaya sa.mvattati.|| ||

10. Puna ca para.m Meghiya bhikkhuu yaaya.m kathaa abhisallekhikaa ceto-vivara.nasappaayaa seyyath'ida.m:||
appicchakathaa||
santu.t.thikathaa||
pavivekakathaa||
asa.msaggakathaa||
viriyaarambhakathaa||
siilakathaa||
samaadhikathaa||
pa~n~naakathaa||
vimuttikathaa||
vimutti~naa.nadassanakathaa.|| ||

Evaruupiyaa kathaaya nikaamalaabhii hoti akicchalaabhii akasiralaabhii.|| ||

Aparipakkaaya Meghiya, ceto-vimuttiyaa aya.m tatiyo dhammo paripakkaaya sa.mvattati.|| ||

11. Puna ca para.m Meghiya bhikkhu aaraddhaviriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya,||
kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya||
thaamavaa da.lhaparakkamo anikkhittadhuuro kusalesu dhammesu.|| ||

Aparipakkaaya Meghiya ceto-vimuttiyaa aya.m catuttho dhammo paripakkaaya sa.mvattati.|| ||

12. Puna ca para.m Meghiya bhikkhu pa~n~navaa hoti||
udayatthagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Aparikkaaya Meghiya ceto-vimuttiyaa aya.m pa~ncamo dhammo paripakkaaya sa.mvattati.|| ||

13. Kalyaa.namittass'eta.m Meghiya bhikkhuno paa.tika'nkha.m kalyaa.nasahaayassa kalyaa.nasampava'nkassa||
siilavaa bhavissati||
paatimokkhasa.mvarasa.mvuto viharissati aacaaragocara-sampanno||
a.numattesu vijjesu bhayadassaavi samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Kalyaa.namittass'eta.m Meghiya bhikkhuno paa.tika'nkha.m kalyaa.nasahaayassa kalyaa.nasampava'nkassa:||
yaaya.m kathaa abhisallekhikaa ceto-vivara.nasappaayaa.|| ||

Seyyath'ida.m:|| ||

Appicchakathaa||
santu.t.thikathaa||
pavivekakathaa||
asa.msaggakathaa||
viriyaarambhakathaa||
siilakathaa||
samaadhikathaa||
pa~n~naakathaa||
vimuttikathaa||
vimutti~naa.nadassanakathaa.|| ||

Evaruupiyaa kathaaya nikaamalaabhii bhavissati kicchalaabhii akasiralaabhii.|| ||

Kalyaa.namittass'eta.m Meghiya bhigkhuno paa.tika'nkha.m kalyaa.nasahaayassa,||
kalyaa.na-sampava'nkassa||
aaraddhaviriyo viharissati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya||
kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya||
thaamavaa da.lhaparakkamo anikkhittadhuuro kusalesu dhammesu.|| ||

Kalyaa.namittass'eta.m Meghiya bhikkhuno paa.tika'nkha.m kalyaa.nasahaayassa kalyaa.nasampava'nkassa:||
pa~n~navaa bhavissati udayatthagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Tena ca pana Meghiya bhikkhuno imesu pa~ncasu dhammesu pati.t.thaaya cattaaro dhammaa uttari.m bhaavetabbaa:||
asubhaa bhaavetabbaa raagassa pahaanaaya,||
mettaa bhaavetabbaa vyaapaadassa pahaanaaya,||
aanaapaanasati bhaavetabbaa vitakkupacchadaaya,||
aniccasa~n~naa bhaavetabbaa asmiimaanasamugghaataaya.|| ||

Aniccasa~n~nino Meghiya anattasa~n~naa sa.n.thaati.|| ||

Anattasa~n~nii asmiimaanasamugghaata.m paapu.naati di.t.the va dhamme nibbaanan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement