Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Navaka Nipaata

Sutta 4

Nandaka Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Nandako upa.t.thaanasaalaaya.m bhikkhuu dhammiyaa kathaaya sandesseti samaadapeti samuttejeti sampaha.mseti.|| ||

2. Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m pa.tisallaanaa vu.t.thito yen'upa.t.thanaanasaalaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa bahi dvaarako.t.thake a.t.thaasi kathaapariyosaana.m aagamayamaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa kathaapariyosaana.m viditvaa [359] ukkaasitvaa aggala.m aako.tesi.|| ||

Vivari.msu kho te bhikkhu Bhagavato dvaara.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa upa.t.thaanasaala.m paavisi.|| ||

Pavisitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa aayasmanta.m Nandaka.m etad avoca:|| ||

Diigho kho tyaaya.m Nandaka dhamma-pariyaayo bhikkuna.m pa.tihaasi,||
api ca me pi.t.thi aagilaayati bahi dvaarako.t.thake .thitassa kathaapariyosaana.m aagamayamaanassaa' ti.|| ||

3. Eva.m vutte aayasmaa Nandako saarajjamaanaruupo||
Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Na kho mayaha.m bhante jaanaama "Bhagavaa bahi dvaarako.t.thake .thito" ti.|| ||

Sace hi maya.m bhante jaaneyyaama||
"Bhagavaa bahi dvaarako.t.thake .thito" ti||
ettakam pi no na ppa.tibhaaseyyaa' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Nandaka.m saarajjamaanaruupa.m viditvaa aayasmanta.m Nandaka.m etad avoca:|| ||

'Saadhuu saadhuu Nandaka,||
eta.m kho Nandaka,||
tumhaaka.m pa.tiruupa.m kulaputtaana.m saddhaaya agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaana.m,||
ya.m tumhe dhammiyaa kathaaya sannisiideyyaatha;||
sannipatitaana.m vo Nandaka dvaya.m kara.niiya.m:|| ||

Dhammii vaa kathaa,||
ariyo vaa tu.nhiihaavo.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti no ca siilavaa,||
eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Tena ta.m a'nga.m paripuuretabba.m:|| ||

"Kintaaha.m saddho ca [360] assa.m siilavaa caa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddo ca hoti siilavaa ca,||
eva.m so ten'a'ngena paripuuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti siilavaa ca,||
no ca laabhii ajajhatta.m cetosamathassa.|| ||

Eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Tena ta.m a'nga.m paripuuretabba.m:|| ||

"Ki.m taaha.m saddo ca assa.m siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m cetosamathassaa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddo ca hoti siilavaa ca,||
laabhii ca ajjhatta.m cetosamathassa,||
eva.m so ten'a'ngena paripuuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti siilavaa ca,||
laabhii ca ajjhatta.m ceto-samathassa||
na laabhii adhipa~n~na-dhamma-vipassanaaya.|| ||

Eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Seyyathaa pi Nandaka paa.nako catuppaadako,||
tass assa eko paado omako laamako,||
eva.m so ten'a'ngena aparipuuro assa,||
evam eva kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m ceto-samathassa||
na laabhii adhipa~n~naadhamma-vipassanaaya,||
eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Tena ta.m a'nga.m paripuuretabba.m;|| ||

"Kinnaaha.m saddho ca assa.m siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m cetosamathassa,||
laabhii ca adhipa~n~naadhamma-vipassanaayaa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddho ca hoti siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m ceto-samathassa laabhii ca adhipa~n~naadhamma-vipassanaaya,||
eva.m so ten'a'ngena paripuuro hotii' ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa, ida.m vatvaana Sugato u.t.thaay aasanaa vihaara.m paavisi.|| ||

4. Atha kho aayasmaa Nandako acirapakkantassa Bhagavato bhikkhu aamantesi:|| ||

Idaan'aavuso Bhagavaa catuhi padehi kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaa- [361] setvaa u.t.thaay aasanaa vihaara.m pavi.t.tho:|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti no ca siilavaa,||
eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Tena ta.m a'nga.m paripuuretabba.m:|| ||

"Kintaaha.m saddho ca assa.m siilavaa caa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddo ca hoti siilavaa ca,||
eva.m so ten'a'ngena paripuuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti siilavaa ca,||
no ca laabhii ajajhatta.m cetosamathassa.|| ||

Eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Tena ta.m a'nga.m paripuuretabba.m:|| ||

"Ki.m taaha.m saddo ca assa.m siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m cetosamathassaa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddo ca hoti siilavaa ca,||
laabhii ca ajjhatta.m cetosamathassa,||
eva.m so ten'a'ngena paripuuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti siilavaa ca,||
laabhii ca ajjhatta.m ceto-samathassa||
na laabhii adhipa~n~na-dhamma-vipassanaaya.|| ||

Eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Seyyathaa pi Nandaka paa.nako catuppaadako,||
tass assa eko paado omako laamako,||
eva.m so ten'a'ngena aparipuuro assa,||
evam eva kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m ceto-samathassa||
na laabhii adhipa~n~naadhamma-vipassanaaya,||
eva.m so ten'a'ngena aparipuuro hoti.|| ||

Tena ta.m a'nga.m paripuuretabba.m;|| ||

"Kinnaaha.m saddho ca assa.m siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m cetosamathassa,||
laabhii ca adhipa~n~naadhamma-vipassanaayaa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddho ca hoti siilavaa ca laabhii ca ajjhatta.m ceto-samathassa laabhii ca adhipa~n~naadhamma-vipassanaaya,||
eva.m so ten'a'ngena paripuuro hotii' ti.|| ||

Pa~nc'ime aavuso aanisa.msaa kaalena dhammasava.ne,||
kaalena dhammasaakacchaaya.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

5. Idh'aavuso, bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Yathaa yathaa aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tathaa tathaassa Satthaa'va piyo ca hoti manaapo ca garu ca bhaavaniiyo ca.|| ||

Aya.m aavuso, pa.thamo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne,||
kaalena dhammasaakacchaaya.|| ||

6. Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Yathaa yathaa aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa.mvedii ca hoti dhamma-pa.tisa.mvedii ca.|| ||

Aya.m aavuso dutiyo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne,||
kaalena dhammasaakacchaaya.|| ||

7. Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Yathaa yathaa aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brah- [362] macariya.m pakaaseti.|| ||

Tathaa tathaa so tasmi.m dhamme gambhiira.m atthapada.m pa~n~naaya pa.tivijjha passati.|| ||

Aya.m aavuso tatiyo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne,||
kaalena dhammasaakacchaaya.|| ||

8. Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Yathaa yathaa aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tathaa tathaa na.m sabrahmacaarii uttari.m sambhaaventi.|| ||

"Addhaa ayam aayasmaa patto vaa pacchati vaa" ti.|| ||

Aya.m aavuso, catuttho aanisa.mso kaalena dhammasava.ne,||
kaalena dhammasaakacchaaya.|| ||

9. Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Yathaa yathaa aavuso,||
bhikkhu bhikkhuna.m dhamma.m deseti aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tattha tattha ye te bhikkhu sekhaa appattamaanasaa anuttara.m yogakkhema.m patthayamaanaa viharanti,||
te ta.m dhamma.m sutvaa viriya.m aarabhanti appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ye pana tattha bhikkhu arahanto khii.naasavaa vusitavanto katakara.niiyaa ohitabhaaraa anuppattasadatthaa parikkhii.na-bhava-sa.myojanaa sammada~n~naa-vimuttaa,||
te ta.m dhamma.m sutvaa di.t.thadham- [363] masukhavihaara.m yeva anuyuttaa viharanti.|| ||

Aya.m aavuso, pa~ncamo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne,||
kaalena dhammasaakacchaaya.|| ||

Ime kho aavuso, pa~nca aanisa.msaa kaalena dhammasava.ne,||
kaalena dhammasaakacchaayaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement