Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Navaka Nipaata

Sutta 12

Sa-upaadisesa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[351]

[1][pts][bd][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho aayasmato Saariputtassa etad ahosi:|| ||

'Atippago kho taava Saavatthiya.m pi.n.daaya caritu.m, yan nuunaaha.m yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkameyyan' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkamii.|| ||

Upasa'nkamitvaa tehi a~n~natitthiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

2. Tena kho pana samayena tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m sannisnnaana.m sannipatitaana.m ayam antaraakathaa udapaadi:||
'So hi koci aavuso sa-upaadiseso kaala.m karoti,||
sabbo so aparimutto nirayaa,||
aparimutto tiracchaanayoniyaa,||
aparimutto pettivisayaa,||
aparimutto apaaya duggati vinipaataa' ti.|| ||

3. Atha kho aayasmaa Saariputto tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m bhaasita.m n'eva abhinandi, na pa.tikkosi.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikositvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami,||
'Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaamii' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaahatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Idaaha.m bhante pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.m.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Atippago kho taava Saavatthiya.m pi.n.daaya caritu.m,||
yan nuunaaha.m yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkameyyan' ti.|| ||

Atha khvaaha.m bhante yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkami.m,||
upasa'nkamitvaa tehi a~n~natitthiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Tena kho pana bhante samayena tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m sannisinnaana.m sannipatitaana.m ayam antaraakatha udapaadi:|| ||

'Yo hi koci aavuso sa-upaadiseso kaala.m karoti,||
sabbo so aparimutto nirayaa,||
aparimutto tiracchaanayoniyaa,||
aparimutto pettivisayaa,||
aparimutto apaayaduggativinipaataa' ti.|| ||

Atha khvaaha.m bhante tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m bhaasita.m n'eva abhinandi.m na pa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.m:|| ||

'Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaami' ti.|| ||

4. Keci Saariputta a~n~natitthiyaa paribbaajakaa baalaa akhyattaa,||
keci sa-upaadisesa.m vaa sa-upaadiseso ti jaanissanti,||
anupaadisesa.m vaa anupaadiseso ti jaanissanti.|| ||

Nava yime Saariputta puggalaa sa-upaadisesaa kaala.m kurumaanaa parimuttaa nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimuttaa pettivisayaa,||
parimuttaa apaayaduggativinipaataa.|| ||

Katame nava?|| ||

5. Idha Saariputta ekacco puggalo||
siilesu paripuurakaarii hoti,||
samaadhismi.m paripuurakaarii||
pa~n~naaya na paripuurakaari.|| ||

So pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa||
antaraaparinibbaayii hoti.|| ||

Aya.m Saariputta, pa.thamo puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

6. Puna ca para.m Saariputta idh'ekacco puggalo||
siilesu paripuurakaarii hoti,||
samaadhismi.m paripuurakaarii,||
pa~n~naaya na paripuurakaari.|| ||

So pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa upahaccaparinibbaayii hoti.|| ||

Aya.m Saariputta, dutiyo puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

Puna ca para.m Saariputta idh'ekacco puggalo||
siilesu paripuurakaarii hoti,||
samaadhismi.m paripuurakaarii,||
pa~n~naaya na paripuurakaari.|| ||

So pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa asankhaaraparinibbaayii hoti.|| ||

Aya.m Saariputta, tatiyo puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

Puna ca para.m Saariputta idh'ekacco puggalo||
siilesu paripuurakaarii hoti,||
samaadhismi.m paripuurakaarii,||
pa~n~naaya na paripuurakaari.|| ||

So pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa sasankhaaraparinibbaayii hoti.|| ||

Aya.m Saariputta, catuttho puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

Puna ca para.m Saariputta idh'ekacco puggalo||
siilesu paripuurakaarii hoti,||
samaadhismi.m paripuurakaarii||
pa~n~naaya na paripuurakaari.|| ||

So pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa uddha.msoto hoti aka.ni.t.thagaamii.|| ||

Aya.m Saariputta, pa~ncamo puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

7. Puna ca para.m Saariputta, idh'ekacco puggalo,||
siilesu paripuurakaarii hoti,||
samaadhismi.m na paripuurakaarii||
pa~n~naaya na paripuurakaari.|| ||

So ti.n.na.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamii hoti,||
sakid eva ima.m loka.m aagantvaa dukkhass'anta.m karoti.|| ||

Aya.m Saariputta, cha.t.tho puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

8. Puna ca para.m Saariputta idh'ekacco puggalo||
siilesu paripuura kaarii hoti,||
samaadhismi.m na paripuurakaari,||
pa~n~naaya na paripuurakaari.|| ||

So ti.n.na.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa ekabiijii hoti,||
eka.m yeva maanusaka.m bhava.m nibbattetvaa dukkhass'anta.m karoti.|| ||

Aya.m Saariputta sattamo puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

9. Puna ca para.m Saariputta idh'ekacco puggalo||
siilesu paripuurakaarii hoti,||
samaadhismi.m mattasokaarii,||
pa~n~naaya mattasokaarii.|| ||

So ti.n.na.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa kola'nkolo hoti,||
dve vaa tii.ni vaa kulaani sandhaavitvaa sa'nsaritvaa dukkhass'anta.m karoti.|| ||

Aya.m Saariputta, a.t.thamo puggalo sopaadisoso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

10. Puna ca para.m Saariputta idh'ekacco puggalo||
siilosu paripuurakaarii hoti||
samaadhismi.m mattasokaarii,||
pa~n~naaya mattasokaarii.|| ||

So ti.n.na.m sa'nyojaanana.m parikkhayaa sattakkhattuparamo hoti,||
sattakkhattuparama.m deve ca maanuse ca sandhaavitvaa sa'nsaritvaa dukkhass'anta.m karoti.|| ||

Aya.m Saariputta navamo puggalo sa-upaadiseso kaala.m kurumaano parimutto nirayaa,||
parimutto tiracchaanayoniyaa,||
parimutto pettivisayaa,||
parimutto apaayaduggativinipaataa.|| ||

Keci Saariputta a~n~natitthiyaa paribbaajakaa baalaa avyattaa,||
keci sa-upaadisesa.m vaa sa-upaadisesao ti jaanissanti.|| ||

Anupaadisesa.m vaa anupaadiseso jaanissanti.|| ||

Ime kho Saariputta nava puggalaa sa-upaadisesaa kaala.m kurumaanaa parimuttaa nirayaa,||
parimuttaa tiracchaanayoniyaa,||
parimuttaa pettivisayaa,||
parimuttaa apaayaduggativinipaataa.|| ||

Na taavaaya.m Saariputta dhammapariyaayo pa.tibhaasi bhikkhuuna.m bhikkhuniina.m upaasakaana.m upaasikaana.m.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Maa yima.m dhammapariyaaya.m sutvaa pamaada.m aahari.msu,||
api ca mayaa Saariputta dhammapariyaayo pa~nhaadhippaayena bhaasito ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement