Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Navaka Nipaata
Sammappadhaana Vaggo

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

Sutta 73

Sikkhaadubbalya Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncamaani bhikkhave sikkhaadubbalyaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Paa.naatipaato,||
adinnaadaana.m,||
kaamesu miccaacaaro,||
musaavaado,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaana.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~nca sikkhaa dubbalyaani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m sikkhaadubbalyaana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m sikkhaadubbalyaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 74

Niivara.na Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaani bhikkhave nivara.naani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Kaamacchandaniivara.na.m,||
vyaapaadaniivara.na.m, thiinamiddhaniivara.na.m,||
uddhaccakukkuccaniivara.na.m,||
vicikicchaaniivara.na.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~nca niivara.naani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m niivara.naana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m niivara.naana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 75

Kaamagu.na Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave kaamagu.naa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Cakkhuvi~n~neyyaa ruupaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Sotavi~n~neyyaa saddaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa||
ghaanavi~n~neyyaa gandhaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa||
jivhaavi~n~neyyaa rasaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa||
kaayavi~n~neyyaa pho.t.thabbaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Ime kho bhikkhave pa~nca kaamagu.naa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m kaamagu.naana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m kaamagu.naana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 76

Upaadaanakkhandha Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave upaadaanakkhandaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Ruupupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sankhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~nnuupaadaanakkhandho.|| ||

Ime kho bhikkhave, pa~ncuupaadaanakkhandhaa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m upaadaanakkhandaana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m upaadaanakkhandaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 77

Orambhaagiya Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncamaani bhikkhave orambhaagiyaani sa~n~nojanaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Sakkaayadi.t.thi,||
vicikiccaa,||
siilabbataparaamaaso,||
kaamacchando,||
khyaapaado.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~ncorambhaagiyaani sa~n~nojanaani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 78

Gati Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaa bhikkhave gatiyo.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Nirayo,||
tiracchaanayoni,||
pettivisayo,||
manussaa,||
devaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave pa~nca gatiyo.|| ||

Imaasa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m gatiina.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imaasa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m gatiina.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 79

Macchariya Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaani bhikkhave macchariyaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Aavaasamacchariyaha.m,||
kulamacchariya.m,||
laabhamacchariya.m,||
va.n.namacchariya.m,||
dhammamacchariya.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~nca macchariyaani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave, pa~ncanna.m macchariyaana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave, pa~ncanna.m macchariyaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 80

Uddhamabhaagiya Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaani bhikkhave, uddhamabhaagiyaani sa~n~nojanaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Ruuparaago,||
aruuparaago,||
maano,||
uddhacca.m,||
avijjaa.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~ncuddhambhaagiyaani sa~n~nojanaati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m uddhamabhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m uddhamabhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 81

Cetokhila Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave cetokhiilaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu satthari ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu satthari ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m pa.thamo cetokhiilo.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu dhamme ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu dhamme ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m dutiyo cetokhiilo.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sa'nghe ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sa'nghe ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m tatiyo cetokhiilo.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sikkhaaya ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sikkhaaya ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m catuttha cetokhiilo.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacaarisu kupito hoti anattamano abhaatacitto kilajaato,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya,||
saataccaaya padhaanaaya.

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya,||
aya.m pa~ncamo cetokhilo.|| ||

Ime kho bhikkhave pa~nca cetokiilaa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetokhiilaana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetokhiilaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 82

Vinibandha Sammappadhaana Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave cetaso vinibandhaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu kaamesu aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu kaamesu aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m pa.thamo cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu kaaye aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu kaaye aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m dutiyo cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu ruupe aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu ruupesu aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya, aya.m tatiyo cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu yaavadattha.m udaraavadehaka.m bhu~njitvaa seyyasukha.m passasukha.m middhasukha.m anuyutto viharati aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu yaavadattha.m udaraavadehaka.m bhu~njitvaa seyyasukha.m passasukha.m middhasukha.m anuyutto viharati,||
aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m catuttho cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu a~n~natara.m devanikaaya.m pa.nidhaaya brahmacariya.m carati,||
iminaaha.m siilena vaa vatena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa devo vaa bhavissaami deva~n~nataro vaa'ti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu a~n~natara.m devanikaaya.m pa.nidhaaya brahmacariya.m carati iminaaha.m siilena vaa vatena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa devo vaa bhavismi deva~n~nataro vaati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya, saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m pa~ncamo cetaso vinibandho.|| ||

Ime kho bhikkhave, pa~nca cetaso vinibandhaa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetaso vinibandhana.m pahaanaaya||
cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
anuppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m||
pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m||
.thitiyaa asammosaaya bhiiyyobhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetaso vinibandhana.m pahaanaaya||
ime cattaaro sammappadhaanaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement