Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Navaka Nipaata
Iddhipaada Vaggo

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

Sutta 83

Sikkhaadubbalya Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncamaani bhikkhave sikkhaadubbalyaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Paa.naatipaato,||
adinnaadaana.m,||
kaamesu miccaacaaro,||
musaavaado,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaana.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~nca sikkhaa dubbalyaani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m sikkhaadubbalyaana.m pahaanaaya,||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m sikkhaadubbalyaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 84

Niivara.na Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaani bhikkhave nivara.naani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Kaamacchandaniivara.na.m,||
vyaapaadaniivara.na.m, thiinamiddhaniivara.na.m,||
uddhaccakukkuccaniivara.na.m,||
vicikicchaaniivara.na.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~nca niivara.naani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m niivara.naana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m niivara.naana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 85

Kaamagu.na Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave kaamagu.naa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Cakkhuvi~n~neyyaa ruupaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Sotavi~n~neyyaa saddaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa||
ghaanavi~n~neyyaa gandhaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa||
jivhaavi~n~neyyaa rasaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa||
kaayavi~n~neyyaa pho.t.thabbaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Ime kho bhikkhave pa~nca kaamagu.naa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m kaamagu.naana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m kaamagu.naana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 86

Upaadaanakkhandha Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave upaadaanakkhandaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Ruupupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sankhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~nnuupaadaanakkhandho.|| ||

Ime kho bhikkhave, pa~ncuupaadaanakkhandhaa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m upaadaanakkhandaana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m upaadaanakkhandaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 87

Orambhaagiya Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncamaani bhikkhave orambhaagiyaani sa~n~nojanaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Sakkaayadi.t.thi,||
vicikiccaa,||
siilabbataparaamaaso,||
kaamacchando,||
khyaapaado.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~ncorambhaagiyaani sa~n~nojanaani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 88

Gati Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaa bhikkhave gatiyo.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Nirayo,||
tiracchaanayoni,||
pettivisayo,||
manussaa,||
devaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave pa~nca gatiyo.|| ||

Imaasa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m gatiina.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imaasa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m gatiina.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 89

Macchariya Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaani bhikkhave macchariyaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Aavaasamacchariyaha.m,||
kulamacchariya.m,||
laabhamacchariya.m,||
va.n.namacchariya.m,||
dhammamacchariya.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~nca macchariyaani.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave, pa~ncanna.m macchariyaana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave, pa~ncanna.m macchariyaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 90

Uddhamabhaagiya Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~ncimaani bhikkhave, uddhamabhaagiyaani sa~n~nojanaani.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

Ruuparaago,||
aruuparaago,||
maano,||
uddhacca.m,||
avijjaa.|| ||

Imaani kho bhikkhave pa~ncuddhambhaagiyaani sa~n~nojanaati.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m uddhamabhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m uddhamabhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 91

Cetokhila Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave cetokhiilaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu satthari ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu satthari ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m pa.thamo cetokhiilo.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu dhamme ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu dhamme ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m dutiyo cetokhiilo.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sa'nghe ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sa'nghe ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m tatiyo cetokhiilo.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sikkhaaya ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sikkhaaya ka'nkhati,||
vicikicchati,||
naadhimuccati na sampasiidati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m catuttha cetokhiilo.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacaarisu kupito hoti anattamano abhaatacitto kilajaato,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya,||
saataccaaya padhaanaaya.

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya,||
aya.m pa~ncamo cetokhilo.|| ||

Ime kho bhikkhave pa~nca cetokiilaa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetokhiilaana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetokhiilaana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


 

Sutta 92

Vinibandha Iddhipaada Sutta.m

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthinidaana.m|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave cetaso vinibandhaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu kaamesu aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu kaamesu aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m pa.thamo cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu kaaye aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu kaaye aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m dutiyo cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu ruupe aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu ruupesu aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya, aya.m tatiyo cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu yaavadattha.m udaraavadehaka.m bhu~njitvaa seyyasukha.m passasukha.m middhasukha.m anuyutto viharati aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laaho avigata ta.nho.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu yaavadattha.m udaraavadehaka.m bhu~njitvaa seyyasukha.m passasukha.m middhasukha.m anuyutto viharati,||
aviitaraago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaaso avigatapari.laabho avigatata.nho,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m catuttho cetaso vinibandho.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu a~n~natara.m devanikaaya.m pa.nidhaaya brahmacariya.m carati,||
iminaaha.m siilena vaa vatena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa devo vaa bhavissaami deva~n~nataro vaa'ti.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu a~n~natara.m devanikaaya.m pa.nidhaaya brahmacariya.m carati iminaaha.m siilena vaa vatena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa devo vaa bhavismi deva~n~nataro vaati,||
tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya, saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya,||
aya.m pa~ncamo cetaso vinibandho.|| ||

Ime kho bhikkhave, pa~nca cetaso vinibandhaa.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetaso vinibandhana.m pahaanaaya||
cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu||
chandasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viriyasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Cittasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Viima.msaasamaadhipadhaanasankhaarasamannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave pa~ncanna.m cetaso vinibandhana.m pahaanaaya||
ime cattaaro iddhipaadaa bhaavetabbaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement