Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
X. Dasaka-Nipaata
I. Aanisa.msa Vagga

Sutta 7

Dutiya Samaadhi Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[8]

[1][pts][than][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthiya.m|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yenaayasmaa Saariputto ten'upasa.mkami.
Upasa.mkamitvaa aayasmataa Saariputtena saddhi.m samimodi.
Samimodaniya.m katha.m saaraa.niya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.
Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

Siyaa nu kho aavuso Saariputta bhikkhuno
tathaaruupo samaadhipa.tilaabho||
yathaa n'eva pa.thaviya.m pa.thavisa~n~nii assa,||
na aapasmi.m aaposa~n~nii assa,||
na tejasmi.m tejosa~n~nii assa,||
na vaayasmi.m vaayosa~n~nii assa,||
na aakaasaana~ncaayatane aakaasaana~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na vi~n~naa.na~ncaayatane vi~n~naa.na~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na aaki~nca~n~naayatane aaki~nca~n~naayatanasa~n~nii assa,||
na n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatane n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana- [009] sa~n~nii assa,||
na idhaloke idhalokasa~n~nii assa,||
na paraloke paralokasa~n~nii assa,||
sa~n~nii ca pana assaa' ti.|| ||

Siyaa aavuso Aananda bhikkhuno tathaaruupo samaadhipa.tilaabho||
yathaa n'eva pa.thaviya.m pa.thavisa~n~nii assa,||
na aapasmi.m aaposa~n~nii assa,||
na tejasmi.m tejosa~n~nii assa,||
na vaayasmi.m vaayosa~n~nii assa,||
na aakaasaana~ncaayatane aakaasaana~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na vi~n~naa.na~ncaayatane vi~n~naa.na~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na aaki~nca~n~naayatane aaki~nca~n~naayatanasa~n~nii assa,||
na n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatane n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanasa~n~nii assa,||
na idhaloke idhalokasa~n~nii assa,||
na paraloke paralokasa~n~nii assa,||
sa~n~nii ca pana assaa' ti.|| ||

Yathaa katha.m pan'aavuso Saariputta siyaa bhikkhuno tathaaruupo samaadhipa.tilaabho||
yathaa n'eva pa.thaviya.m pa.thavisa~n~nii assa,||
na aapasmi.m aaposa~n~nii assa,||
na tejasmi.m tejosa~n~nii assa,||
na vaayasmi.m vaayosa~n~nii assa,||
na aakaasaana~ncaayatane aakaasaana~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na vi~n~naa.na~ncaayatane vi~n~naa.na~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na aaki~nca~n~naayatane aaki~nca~n~naayatanasa~n~nii assa,||
na n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatane n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanasa~n~nii assa,||
na idhaloke idhalokasa~n~nii assa,||
na paraloke paralokasa~n~nii assa,||
sa~n~nii ca pana assaa' ti.|| ||

Ekamidaaha.m aavuso Aananda samaya.m idh'eva Saava.t.thiya.m viharaami andhavanasmi.m tatthaaha.m tatharuupa.m samaadhi.m samaapajji.m
yathaa n'eva pa.thaviya.m pa.thavisa~n~nii assa,||
na aapasmi.m aaposa~n~nii assa,||
na tejasmi.m tejosa~n~nii assa,||
na vaayasmi.m vaayosa~n~nii assa,||
na aakaasaana~ncaayatane aakaasaana~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na vi~n~naa.na~ncaayatane vi~n~naa.na~ncaayatanasa~n~nii assa,||
na aaki~nca~n~naayatane aaki~nca~n~naayatanasa~n~nii assa,||
na n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatane n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanasa~n~nii assa,||
na idhaloke idhalokasa~n~nii assa,||
na paraloke paralokasa~n~nii assa.|| ||

Ki.m sa~n~nii panaayasmaa Saariputto tasmi.m samaye ahosiiti?|| ||

Bhavanirodho nibibaana.m,||
bhavanirodho nibibaananti kho me aavuso
a~n~naava sa~n~naa uppajjati,||
a~n~naava sa~n~naa nirujjati,||
seyyathaa pi aavuso sakalikaggissa jhaayamaanassa
a~n~naava acici uppajjati,||
a~n~naava acici nirujjati,||
evam eva kho me aavuso bhavanirodho nibibaana.m bhavanirodho nibibaananti
a~n~naava sa~n~naa [010] uppajjati,||
a~n~naava sa~n~naa nirujjati.|| ||

Bhavanirodho nibibaananti sa~n~nii ca panaaha.m aavuso tasmi.m samaye ahosin' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement