Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
X. Dasaka-Nipaata
II. Naatha Vagga

Sutta 15

Appamaada Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[21]

[1][pts][than][olds][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Yaavataa bhikkhave sattaa apadaa vaa dipadaa vaa catuppadaa vaa bahuppadaa vaa ruupino vaa aruupino vaa sa~n~nino vaa asa~n~nino vaa n'eva-sa~n~nii-naasa~n~nino vaa,||
Tathaagato tesa.m aggam akkhaayati araha.m samimaasamibuddho.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye keci kusalaa dhamimaa,||
sabibe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhamimaana.m1 aggam akkhaayati.|| ||

2. Seyyathaa pi, bhikkhave, yaani kaanici ja'ngamaana.m paa.naana.m padajaataani,||
sabibaani taani hatthipade samodhaana.m gacichanti,||
hatthipada.m tesa.m aggam akkhaayati,||
yad ida.m mahantattena,||
evam eva kho, bhikkhave, ye keci kusalaa dhamimaa sabibe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa appamaado tesa.m dhamimaana.m aggam akkhaayati.|| ||

3. Seyyathaa pi, bhikkhave, kuu.taagaarassa yaa kaaci gopaanasiyo sabibaa taa kuu.ta.digamaa kuu.taninnaa kuu.tasamosara.naa,||
kuu.to taasa.m aggam akkhaayati.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye keci kusalaa dhamimaa,||
sabibe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhamimaana.m aggam akkhaayati.|| ||

[22] 4. Seyyathaa pi, bhikkhave, ye keci muulagandhaa,||
kaa'aanusaariya.m tesa.m aggamakkakhaayati,||
evam eva kho, bhikkhave, ye keci kusalaa dhammaa,||
sabbe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhammaana.m aggam akkhaayati.|| ||

5. Seyyathaa pi, bhikkhave, ye keci saaragandhaa lohitacandana.m tesa.m aggam akkhaayati,||
evam eva kho, bhikkhave, ye keci kusalaa dhammaa,||
sabbe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhammaana.m aggam akkhaayati.|| ||

6. Seyyathaa pi, bhikkhave, ye keci pupphagandhaa,||
vassika.m tesa.m aggam akkhaayati,||
evam eva kho, bhikkhave, ye keci kusalaa dhammaa,||
sabbe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhammaana.m aggam akkhaayati.|| ||

7. Seyyathaa pi, bhikkhave, ye keci ku.d.daraajaano,||
sabbe te ra~n~no cakkavattissa anuyantaa bhavanti,||
raajaa tesa.m cakkavatti aggam akkhaayati,||
evam eva kho, bhikkhave, ye keci kusalaa dhammaa,||
sabbe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhammaana.m aggam akkhaayati.|| ||

8. Seyyathaa pi, bhikkhave, yaa kaaci taarakaruupaana.m pabhaa,||
sabba taa candappabhaaya kala.m naagghanti so'asi.m candappabhaa taasa.m aggam akkhaayati,||
evam eva kho, bhikkhave, ye keci kusalaa dhammaa,||
sabbe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhammaana.m aggam akkhaayati.|| ||

9. Seyyathaa pi, bhikkhave, saradasamaye viddho vigatavalaahake deve aadicco naha.m abbhussukkamaano sabba.m aakaasagata.m tamagata.m abhivihacca bhaasate ca tapate ca virocati ca.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye keci kusalaa dhammaa,||
sabbe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhammaana.m aggam akkhaayati.|| ||

10. Seyyathaa pi, bhikkhave, yaa kaaci mahaanadiyo, seyyathiida:||
Ga'ngaa,||
Yamunaa||
Aciravatii,||
Sarabhuu||
Mahii,||
sabbaa taa samudda'ngamaa samuddaninnaa samuddaponaa samuddapabbhaaraa,||
mahaasamuddo tesa.m aggam akkhaayati.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye keci kusalaa dhammaa,||
sabbe te appamaadamuulakaa appamaadasamosara.naa,||
appamaado tesa.m dhammaana.m aggamakkhaayatii ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement