Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
X. Dasaka-Nipaata
II. Naatha Vagga

Sutta 17

Pa.thama Naathakara.na Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


 

[1][pts][than][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Sanaathaa bhikkhave viharatha, maa anaathaa.|| ||

Dukkha.m bhikkhave anaatho viharati.|| ||

Dasa ime bhikkhave naathakara.naa dhammaa.|| ||

Katame dasa?|| ||

1. Idha, bhikkhave, bhikkhu siilavaa hoti paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno,||
a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Yampi bhikkhave bhikkhu siilavaa hoti paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno,||
a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

2. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasanniicayo,||
ye te dhammaa aadikalyaa.naa majjhekalyaa.naa pariyosaanakalyaa.naa saatthaa,||
sabya~njanaa kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaaruupassa dhammaa bahussutaa honti dhataa vacasaa parivitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasanniicayo,||
ye te dhammaa aadikalyaa.naa majjhekalyaa.naa pariyosaana kalyaa.naa saatthaa,||
sabya~njanaa kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaaruupaassa dhammaa bahussutaa honti dhataa vacasaa parivitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

3. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu kalyaa.namitto hoti [24] kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava.dko.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu kalyaa.namitto hoti,||
kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

4. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakara.nehi dhammehi samannaagato khamo padakkhi.naggaahii anusaasani.m.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakara.nehi dhammehi samannaagato khamo padakkhi.naggaahii anusaasani.m,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

5. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu yaani taani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki'nkara.niiyaani,||
tattha dakkho hoti analaso tatruupaayaaya viima.msaaya samannaagato ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu yaanitaani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki.mkara.niiyaani,||
tattha dakkho hoti analaso tatruupaayaaya viima.msaaya samannaagato ala.m kaatu.m ala.msa.mvidhaatu.m,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

6. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu dhammakaamo hoti piyasamudaahaaro abhidhamme abhivinaye u'aarapaamojjo.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu dhammakaamo hoti piyasamudaahaaro||
abhidhamme abhivinaye u'aarapaamojjo,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

7. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu aaraddhaviriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya thaamavaa da.lhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu aaraddhaviriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya thaamavaa da.lhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

[25] 8. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu santu.t.tho hoti itariitaraciivara pi.n.dapaatasenaasanagilaanappaccayabhesajjaparikkhaarena|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu santu.t.tho hoti itariitaraciivarapi.n.dapaatasenaasanagilaanapaccayabhesajjaparikkhaarena,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

9. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu satimaa hoti paramena satinepakkena samannaagato cirakatam pi cirabhaasitam pi saritaa anussaritaa|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu satimaa hoti paramena satinepakkena samannaagato cirakatam pi cirabhaasitam pi saritaa anussaritaa,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

10. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu pa~n~na vaa hoti udayatthagaaminiyaa||
pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa dukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu pa~n~naavaa hoti udayatthagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa dukkhakkhayagaaminiyaa,||
ayam pi dhammo naathakara.no.|| ||

Sanaathaa bhikkhave viharatha, maa anaathaa.|| ||

Dukkha.m bhikkhave anaatho viharati,||
ime kho bhikkhave dasa naathakara.naa dhammaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement