Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
X. Dasaka-Nipaata
III. Mahaa Vagga

Sutta 24

Mahaa Cunda Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[41]

[1][pts][than][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Mahaa Cundo Cetiisu viharati Sahajaatiya.m.|| ||

Tatra kho aayasmaa Mahaa Cundo bhikkhu aamantesi|| ||

'Aavuso bhikkhavo' ti.|| ||

'Aavuso' ti kho te [42] bhikkhu aayasmato Mahaa Cundassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Mahaa Cundo etad avoca.|| ||

2. ~Naa.navaada.m aavuso bhikkhu vadamaano||
'Jaanaam'ima.m dhamma.m passaam'ima.m dhamman' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m lobho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m doso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m moho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m kodho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m makkho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa h'ima.m aayasmanta.m paapikaa icchaa abhibhuyya ti.t.thati||

 


 

3. Bhaavanaavaada.m aavuso bhikkhu vadamaano 'bhaavitakaayo'mhi bhaavitasiilo bhaavitacitto bhaavitapa~n~no' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m lobho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m doso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m moho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m kodho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m makkho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa icchaa abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

 


 

4. ~Naa.navaada~n ca aavuso bhikkhu vadamaano bhaavanaavaada~n ca||
'jaanaam'ima.m dhamma.m passaam'ima.m dhamma.m,||
bhaavitakaayo'mhi bhaavitasiilo bhaavitacitto bhaavitapa~n~no' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m lobho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m doso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m moho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m kodho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m makkho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa [43] abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa icchaa abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

 


 

5. Seyyathaa pi aavuso puriso da.liddo'va samaano a.d.davaada.m vadeyya,||
adhano'va samaano dhanavaada.m vadeyya,||
abhogavaa'va samaano bhogavaada.m vadeyya.|| ||

So kismi~nci-d-eva dhanakara.niiye samuppanno na sakaku.neyya upanihattu.m dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa.|| ||

Tam ena.m eva.m jaaneyya:|| ||

"Da.liddo'va ayam aayasmaa samaano a.d.davaada.m vadeti,||
adhano'va ayam aayasmaa samaano dhanavaada.m vadeti,||
abhogavaa'va ayam aayasmaa samaano bhogavaada.m vadeti" ti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi ayam aayasmaa kismi~nci-d-eva dhanakara.niiye samuppannena na sakkoti upanihattu.m dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa.|| ||

 


 

6. Evam eva kho aavuso ~naa.navaada~n ca bhikkhu vadamaano bhaavanaavaada~n ca||
'jaanaam'ima.m dhamma.m passaam'ima.m dhamma.m,||
bhaavitakaayo'mhi bhaavitasiilo bhaavita citto bhaavitapa~n~no' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m lobho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m doso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m moho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m kodho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m upanaaho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m makkho abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m pa.laaso abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m macchariya.m abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa issaa abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa abhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam aayasmaa tathaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato [44] paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa icchaa abhibhuyya ti.t.thati.|| ||

 


 

7. ~Naa.navaada.m aavuso bhikkhu vadamaano||
'Jaanaam'ima.m dhamma.m passaam'ima.m dhamman' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa hi'ma.m aayasmanta.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m doso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m moho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

 


 

8. Bhaavanaavaada.m aavuso bhikkhu vadamaano 'bhaavitakaayo'mhi bhaavitasiilo bhaavitacitto bhaavitapa~n~no' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa hi'ma.m aayasmanta.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m doso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m moho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

 


 

9. ~Naa.navaada~n ca aavuso bhikkhu vadamaano bhaavanaavaada~n ca||
'jaanaam'ima.m dhamma.m passaam'ima.m dhamma.m,||
bhaavitakaayo'mhi bhaavitasiilo bhaavitacitto bhaavitapa~n~no' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa [45] hi'ma.m aayasmanta.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m doso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m moho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

 


 

Seyyathaa pi aavuso puriso a.d.dho'va samaano a.d.dhavaada.m vadeyya,||
dhanavaa'va samaano dhanavaada.m vadeyya,||
bhogavaa'va samaano bhogavaada.m vadeyya,||
so kismi~nci-d'eva dhanakara.niiye samuppanne sakku.neyya upanihattuu.m dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa.|| ||

Tam ena.m eva.m jaaneyyu.m:||
'a.d.dho va ayam aayasmaa samaano a.d.dhavaada.m vadeti,||
dhanavaa va ayam aayasmaa samaano dhanavaada.m vadeti,||
bhogavaa va ayam aayasmaa samaano bhogavaada.m vadeti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi ayam aayasmaa kismi~nci-d-eva dhanakara.niiye samuppanne sakkoti upanihattu.m dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa' ti.|| ||

Evam eva kho aavuso ~naa.navaada~n ca bhikkhu vadamaano||
bhaavanaavaada~n ca||
'jaanaamima.m dhamma.m passaam'ima.m dhamma.m,||
bhaavitakaayo'mhi bhaavitasiilo bhaavitacitto bhaavitapa~n~no' ti.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato lobho na hoti.|| ||

Tathaa hi'ma.m aayasmanta.m lobho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m doso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato doso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m doso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m moho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato moho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m moho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato kodho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m kodho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato upanaaho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m upanaaho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato makkho na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m makkho naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato pa.laaso na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m pa.laaso naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato macchariya.m na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m macchariya.m naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa issaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa issaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

Ta~n ce aavuso bhikkhu.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tathaa ayam aayasmaa pajaanaati,||
yathaa pajaanato paapikaa icchaa na hoti.|| ||

Tathaa hi ma.m aayasmanta.m paapikaa icchaa naabhibhuyya ti.t.thati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement