Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
X. Dasaka-Nipaata
III. Mahaa Vagga

Sutta 27

Mahaa-Pa~nha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[48]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharataki Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho sambhahulaa bhikkhu pubba.nha samaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthiya.m pi.n.daaya pavisi.msu.|| ||

Atha kho tesa.m bhikkhuna.m etad ahosi:|| ||

'Atipaggo kho taava Saavatthiya.m pi.n.daaya caritu.m,||
yan nuuna maya.m yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkameyyaamaa' ti.|| ||

Atha kho te bhikkhu yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa.mkami.msu.|| ||

Upasa.mkamitvaa tehi a~n~natitthiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinne kho te bhikkhu te a~n~natitthiyaa paribbaajakaa etad avocu.m.|| ||

'Sama.no aavuso Gotamo saavakaana.m eva.m dhamma.m deseti:||
etha tumhe bhikkhave sabba.m dhamma.m abhijaanaatha:||
sabba.m dhamma.m abhi~n~naaya abhi~n~naaya viharathaa' ti.|| ||

Mayam pi kho aavuso saavakaana.m eva.m dhamma.m desema:||
'etha tumhe aavuso sabba.m dhamma.m abhijaanaatha:||
sabba.m dhamma.m abhi~n~naaya abhi~n~naaya viharathaa' ti.|| ||

Idha no aavuso ko viseso, ko adhippaayo,||
ki.m naanaakara.na.m sama.nassa vaa Gotamassa amhaaka.m vaa yad ida.m [49] dhammadesanaaya vaa dhammadesana.m,||
anusaasaniyaa vaa anusaasanin' ti?|| ||

Atha kho te bhikkhu tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m n'eva abhinandi.msu na pa.tikkosi.msu,||
anabhinanditvaa appa.tikkositvaa u.t.thaay aasanaa pakkami.msu Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaamaati.|| ||

Atha kho te bhikkhu Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaa hatta.m pi.n.dapaata pa.tikakkantaa yena Bhagavaa ten'upasa.mkami.msu.|| ||

Upasa.mkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhu Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Idha maya.m bhante, pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa patta ciivaramaadaaya Saavatthiya.m pi.n.daaya pavisimha.|| ||

Tesa.m no bhante, amhaaka.m etad ahosi:||
'atippago kho taava Saavatthiya.m pi.n.daaya caritu.m,||
yan nuuna maya.m yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa.mkameyyaamaa' ti.|| ||

Atha kho maya.m bhante yena a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo, ten'upasa.mkamimha.|| ||

Upasa.mkamitvaa tehi a~n~natitthiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodimha.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidimha.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho bhante a~n~natitthiyaa paribbaajakaa amhe etad avocu.m:||
'sama.no aavuso Gotamo saavakaana.m eva.m dhamma.m deseti:||
'etha tumhe bhikkhave sabba.m dhamma.m abhijaanaatha, sabba.m dhamma.m abhi~n~naaya abhi~n~naaya viharathaa' ti.|| ||

Mayam pi kho aavuso saavakaana.m eva.m dhamma.m desema:||
'etha tumhe aavuso sabba.m dhamma.m abhijaanaatha, sabba.m dhamma.m abhi~n~naaya abhi~n~naaya viharathaa' ti.|| ||

Idha no aavuso ko viseso, ko adhippaayo ki.mnaanaa kara.na.m,||
sama.nassa vaa Gotamassa amhaaka.m vaa yad ida.m dhammadesanaaya vaa dhammadesana.m anusaasaniyaa vaa anusaasanin' ti.|| ||

Atha [50] kho maya.m bhante kesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m bhaasita.m n'eva abhinandimha, na pa.tikkosimha.|| ||

Anabhinanditvaa apa.tikkositvaa u.t.thaay aasanaa pakkamimha.|| ||

''Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaamaa' ti.|| ||

Eva.m vaadino bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa evamassu vacaniiyaa:||
'eko aavuso pa~nho, eko uddeso, eka.m veyyaakara.na.m,||
dve pa~nhaa, dve uddesaa, dve veyyaakara.naani,||
tayo pa~nhaa, tayo uddesaa tii.ni veyyaakara.naani,||
cattaaro pa~nhaa, cattaaro uddesaa, cattaari veyyaakara.naani,||
pa~nca pa~nhaa, pa~ncuddesaa, pa~nca veyyaakara.naani,||
cha pa~nhaa, cha uddesaa, cha veyyaakara.naani,||
satta pa~nhaa, satta uddesaa, satta veyyaakara.naani,||
a.t.tha pa~nhaa, a.t.tha uddesaa, a.t.tha veyyaakara.naani,||
nava pa~nhaa, nava uddesaa, nava veyyaakara.naani,||
dasa pa~nhaa, dasuddesaa, dasa veyyaakara.naanii ti.|| ||

Eva.m pu.t.tho bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa na c'eva sampaayissanti,||
uttari~nca vighaata.m aapajjissanti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yathaa ta.m bhikkhave avisayasmi.m.|| ||

Naahanta.m bhikkhave passaami sadevake loke samaarake sabrahmake sassama.na braahma.niyaa pajaaya sadeva manussaaya,||
yo imesa.m pa~nhaana.m veyyaakara.nena citta.m aaraadheyya,||
a~n~natra Tathaagatena vaa Tathaagatasaavakena vaa,||
ito vaa pana sutvaa.|| ||

Eko pa~nho, eko uddeso,||
eka.m veyyaakara.nanti iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m:||
ekadhamme bhikkhave bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca1 di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti,||
katamasmi.m eka dhamme:||
sabbe sattaa aahaara.t.thitikaa.|| ||

[51] Imasmi.m kho bhikkhave ekadhamme bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Eko pa~nho, eko uddeso, eka.m veyyaakara.nanti iti vutta.m,||
idame ta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

Dve pa~nhaa, dve uddesaa, dve veyyaakara.naaniiti||
iti kho pan'eta.m vutta.m ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m:||
dviisu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaavimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu dviisu:||
naame ca ruupe ca.|| ||

Imesu kho bhikkhave dviisu dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaavimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Dve pa~nhaa, dve uddesaa, dve veyyaakara.naaniiti||
iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticcavutta.m.|| ||

Tayo pa~nhaa, tayo uddesaa, tayo veyyaakara.naaniiti||
iti kho pan'eta.m vutta.m ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m:||
tiisu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaavimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca1 di.t.the va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu tiisu:||
tiisu vedanaasu.|| ||

Imesu kho Bhikkhave tiisu dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaavimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Tayo pa~nhaa, tayo uddesaa, tii.ni veyyaakara.naaniiti||
iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticcavutta.m.|| ||

Cattaaro pa~nhaa, cattaaro uddesaa, cattaari veyyaakara.naaniiti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m:||
[52] catuusu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaavirajjamaano sammaavimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.th'eva Dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu catuusu:||
catuusu aahaaresu.|| ||

Imesu kho bhikkhave catuusu dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaavimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Cattaaro pa~nhaa, cattaaro uddesaa, cattaari veyyaakara.naaniiti iti ya.m niiti,||
iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticcavutta.m.|| ||

Pa~nca pa~nhaa, pa~ncuddessaa, pa~nca veyyaakara.naaniiti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m:||
Pa~ncasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkassantakaro hoti, katamesu pa~ncasu:||
pa~ncasuupaadaanakkhandhesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave pa~ncasu dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Pa~nca pa~nhaa, pa~ncuddesaa pa~ncaveyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.mta.m vutta.m idame ta.m pa.ticcavutta.m.|| ||

Dukkhassantakaro hoti pa~nca pa~nhaa,||
pa~ncuddesaa, pa~ncaveyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

Cha pa~nhaa, cha uddesaa cha veyyaakara.naaniiti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m:||
chasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu chasu||
chasu ajjhattikesu aayatanesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave chasu dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa Sammaa virujjamaano sammaa vimaccamaane sammaa puriyantadasusaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dakkhassantakaro hoti.|| ||

Pa~nca pa~nhaa, pa~ncaddesaa pa~ncaveyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.mta.m vatta.m idame ta.m pa.ticcavatta.m.|| ||

Sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Pa~nca pa~nhaa, pa~ncuddesaa pa~ncaveyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.mta.m vutta.m idame ta.m pa.ticcavutta.m.|| ||

Dhamme dukkhassantakaro hoti [53] cha pa~nhaa, cha uddesaa, cha veyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

Vutta.m idame ta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

Satta pa~nhaa satta uddesaa satta veyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

Sattasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samamaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Katamesu sattasu: sattasu vi~n~naa.na.t.thitisu.|| ||

Imesu kho bhikkhave sattasu dhammesu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Sattapa~nhaa, satta uddesaa, satta veyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

A.t.tha pa~nhaa a.t.thuddesaa,||
a.t.tha veyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

A.t.thasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samamaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Katamesu a.t.thasu: a.t.thasu lokadhammesu.|| ||

Imesu kho bhikkhave a.t.thasu dhammesu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Sattapa~nhaa, a.t.tha pa~nhaa a.t.thuddesaa a.t.tha veyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

Nava pa~nhaa nava uddesaa,||
nava veyyaakara.naaniiti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m:||
navasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano nisammaasammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.th'eva Dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu navasu?||
Navasu sattaavaasesu.|| ||

[54] Imesu kho bhikkhave navasu dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaavimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Nava pa~nhaa, nava uddesaa.|| ||

Nava veyyaakara.naaniiti iti ya.m Karo hoti.|| ||

Nava pa~nhaa nava uddesaa nava veyyaakara.naaniiti iti ya.mta.m vutta.m,||
idame ta.m pa.ticcavutta.m.|| ||

Pa.tcca vutta.m.|| ||

Dasa pa~nhaa, dasuddesaa, dasa veyyaakara.naaniiti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m: dasasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkassantakaro hoti,||
katamesu dasasu?||
Dasasu akusalesu dhammesu,||
imesu kho bhikkhave dasasu dhammesu bhikkhu sammaa nibbindamaano sammaa virajjamaano sammaa vimuccamaano sammaa pariyantadassaavii sammatthaabhisamecca di.t.the va dhamme dukkhassantakaro hoti.|| ||

Pa~nca pa~nhaa, pa~ncuddesaa pa~ncaveyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.mta.m vutta.m idame ta.m pa.ticcavutta.m.|| ||

Dukkhassantakaro hoti dasa pa~nhaa, dasuddesaa, dasa veyyaakara.naaniiti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticca vuttanti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement