Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
X. Dasaka-Nipaata
VI. Sacitta Vagga

Sutta 60

Girimaananda Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[108]

[1][pts][piya][than][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Girimaanando aabaadhiko hoti dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa.mkami,||
upasa.mkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Aayasmaa bhante Girimaanando aabaadhiko hoti dukkhino baa.lhagilaano.|| ||

Saadhu bhante Bhagavaa yenaayasmaa Girimaanando ten'upasa.mkamatu anukampa.m upaadaayaati.|| ||

Sace kho tva.m Aananda Girimaanandassa bhikkhuno upasa.mkamitvaa dasasa~n~naa bhaaseyyaasi,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m Girimaanandassa bhikkhuno dasasa~n~naa sutvaa so aabaadho .thaanaso pa.tippassambheyya.|| ||

Katamaa dasa?|| ||

[109] Anicca-sa~n~naa,||
anatta-sa~n~naa,||
asubha-sa~n~naa,||
aadiinava-sa~n~naa,||
pahaana-sa~n~naa,||
viraaga-sa~n~naa,||
nirodha-sa~n~naa,||
sabbaloke anabhirata-sa~n~naa,||
sabbasankhaaresu anicca-sa~n~naa,||
aanaapaanasati.|| ||

1. Katamaa c'Aananda anicca-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa iti pa.tisa.mcikkhati:|| ||

'Ruupa.m anicca.m vedanaa aniccaa sa~n~naa aniccaa sankhaaraa aniccaa vi~n~naa.na.m aniccan' ti.|| ||

Iti imesu pa~nca supaadaanakkhandhesu aniccaanupassii viharati.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda anicca-sa~n~naa.|| ||

2. Katamaa c'Aananda anatta-sa~n~naa?|| ||

Idhaa nanda bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa iti pa.tisa.mcikkhati:||
'cakkhu.m1 anattaa,||
ruupaa anattaa sota.m anattaa,||
saddaa anattaa,||
ghaanaa.m anattaa,||
gandhaa anattaa,||
jivhaa anattaa,||
rasaa anattaa,||
kaayo anattaa,||
pho.t.thabbaa anattaa,||
mano anattaa,||
dhammaa anattaa'ti.|| ||

Iti imesu chasu ajjhattika baahiresu aayatanesu anattaanupassii viharati.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda anatta-sa~n~naa.|| ||

3. Katamaa c'Aananda asubha-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu imameva kaaya.m uddha.m paadatalaa adho kesamatthakaa tacapariyan ta.m puura.m naanappakaarassa asucino paccavekkhati:||
'atthi imasmi.m kaaye kesaa lomaa nakhaa dantaa taco ma.msa.m nahaaru a.t.thi a.t.thimi~njaa vakka.m hadaya.m yakana.m kilomaka.m pihaka.m papphaasa.m anta.m antagu.na.m udariya.m kariisa.m pitta.m semha.m pubbo lohita.m sedo medo assu vasaa khelo si'nghaanikaa lasikaa muttan' ti.|
iti imasmi.m kaaye asubhaanupassii viharati.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda asubha-sa~n~naa.|| ||

2. Katamaa c'Aananda aadiinava-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa itipa.tisa~ncikkhati: 'bahu dukkho kho [110] aya.m kaayo bahu aadiinavo,||
iti imasmi.m kaaye vividhaa aabaadhaa uppajjanti,||
seyyathiida:||
cakkhurogo sotarogo ghaanarogo jivhaarogo kaayarogo siisarogo ka.n.narogo mukharogo|| ||

Dantarogo kaaso saaso pinaaso .daho jaro kucchirogo mucchaa pakkhandikaa suulaa visuucikaa ku.t.tha.m ga.n.do kilaaso soso apamaaro dadduu ka.n.du kacchu rakhasaa vitacchikaa lohitapitta.m madhumeho a.msaa pi'akaa bhagandalaa pittasamu.t.thaanaa aabaadhaa semhasamu.t.thaanaa aabaadhaa,||
vaatasamu.t.thaanaa aabaadhaa sannipaatikaa aabaadhaa utupari.naamajaa aabaadhaa visamaparihaarajaa aabaadhaa opakkamikaa aabaadhaa kammavipaakajaa aabaadhaa siita.m u.nha.m jighacchaa pipaasaa uccaaro passaavo' ti.|| ||

Iti imasmi.m kaaye aadiinavaanupassii viharati.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda aadiinava-sa~n~naa.|| ||

5. Katamaa c'Aananda pahaana-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu uppanna.m kaama-vitakka.m naadhivaaseti pajahati vinodeti byantiikaroti anabhaava.m gameti.|| ||

Uppanna.m vyaapaada vitakka.m naadhivaaseti pajahati vinodeti byantiikaroti anabhaava.m gameti.|| ||

Uppanna.m vihi.msaa vitakka.m naadhivaaseti pajahati vinodeti byantiikaroti anabhaava.m gameti.|| ||

Uppannuuppanne paapake akusale dhamme naadhivaaseti pajahati vinodeti byantiikaroti anabhaava.m gameti.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda pahaana-sa~n~naa.|| ||

6. Katamaa c'Aananda viraaga-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa iti pa.tisa~ncikkhati: 'eta.m santa.m eta.m pa.niita.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhipa.tinissaggo,||
ta.nhakkhayo viraago nibbaananti.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda viraaga-sa~n~naa.|| ||

7. Katamaa c'Aananda nirodha-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa iti pa.tisa~ncikkhati: 'eta.m santa.m [111] eta.m pa.niita.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhipa.tinissaggo,||
ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaanan' ti.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda nirodha-sa~n~naa.|| ||

8. Katamaa c'Aananda sabbaloke anabhirata-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu ye loke upaayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa,||
te pajahanto viramati na upaadiyanto.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda sabbaloke anabhirata-sa~n~naa.|| ||

9. Katamaa c'Aananda sabbasankhaaresu anicca-sa~n~naa?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu sabbasankhaarehi a.t.tiiyati haraayati jigucchati.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda sabbasankhaaresu anicca-sa~n~naa.|| ||

10. Katamaa c'Aananda aanaapaanasati?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.|| ||

So sato va assasati,||
sato passasati.|| ||

Diigha.m vaa assasanto diigha.m assasaamii ti pajaanaati.|| ||

Diigha.m vaa passasanto diigha.m passasaamii ti pajaanaati.|| ||

Rassa.m vaa assasanto rassa.m assasaamii ti pajaanaati.|| ||

Rassa.m vaa passasanto rassa.m passaamii ti pajaanaati.|| ||

Sabbakaaya pa.tisa'nvedii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Sabbakaaya pa.tisa'nvedii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Passambhaya.m kaayasankhaara.m assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Passambhaya.m kaayasa'nkaara.m passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Piitipa.tisa'nvedii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Piitipa.tisa'nvedii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Sukhapa.tisa'nvedii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Sukhapa.tisa'nvedii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Cittasankhaarapa.tisa'nvedii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Cittasankhaarapa.tisa'nvedii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Passambhaya.m cittasankhaara.m assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Passambhaya.m cittasankhaara.m passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Cittapa.tisa'nvedii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Cittapa.tisa'nvedii passasissaamii ti [112] sikkhati.|| ||

Abhippamodaya.m citta.m assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Abhippamodaya.m citta.m passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Samaadaha.m citta.m assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Samaadaha.m citta.m passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Vimocaya.m citta.m assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Vimocaya.m citta.m passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Aniccaanupassii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Aniccaanupassii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Viraagaanupassii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Viraagaanupassii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Nirodhaanupassii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Nirodhaanupassii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Pa.tinissaggaanupassii assasissaamii ti sikkhati.|| ||

Pa.tinissaggaanupassii passasissaamii ti sikkhati.|| ||

Aya.m vuccat'Aananda aanaapaanaasati.|| ||

Sace kho tva.m Aananda Girimaanandassa bhikkhuno upasa.mkamitvaa imaa dasa sa~n~naa bhaaseyyaasi,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m Girimaanandassa bhikkhuno imaa dasa sa~n~naa sutvaa so aabaadho .thaanaso pa.tippassambheyyaati.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando Bhagavato santike imaadasa sa~n~naa uggahetvaa yenaayasmaa Girimaanando ten'upasa.mkami.|| ||

Upasa.mkamitvaa aayasmato Girimaanandassa imaa dasa-sa~n~naa abhaasi.|| ||

Atha kho aayasmato Girimaanandassa imaa dasa sa~n~naa sutvaa so aabaadho .thaanaso pa.tippassambhii,||
vu.t.thaahi caayasmaa Girimaanando tamhaa aabaadhaa tathaa pahiino ca panaayasmato Girimaanandassa so aabaadho ahosii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement