Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 2

Saama~n~naphala Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts][ati] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati||
Jiivakassa Komaarabhaccassa Ambavane mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m a.d.dhate'asehi bhikkhu-satehi.|| ||

Tena kho pana samayena raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto tadahuposathe pa.n.narase Komudiyaa caatumaasiniyaa pu.n.naaya pu.n.namaaya rattiyaa raajaamaccaparivuto uparipaasaadavaragato nisinno hoti.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto tadahuposathe udaana.m udaanesi:|| ||

"Rama.niiyaa vata bho dosinaa ratti,||
abhiruupaa vata bho dosinaa ratti,||
dassaniiyaa vata bho dosinaa ratti,||
paasaadikaa vata bho dosinaa ratti,||
lakkha~n~naa vata bho dosinaa ratti.|| ||

Kannu khvajja sama.na.m vaa braahma.na.m vaa payirupaaseyyaama yanno payirupaasato citta.m pasiideyyaa" ti.|| ||

2. Eva.m vutte a~n~nataro raajaamacco raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m etad avoca:|| ||

'Aya.m deva puura.no Kassapo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii tittha.mkaro saadhusammato bahujanassa ratta~n~nuu cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.|| ||

Ta.m devo puura.na.m kassapa.m payirupaasatu.|| ||

App'eva naama dev'assa puura.na.m kassapa.m payirupaasato citta.m pasiideyyaa' ti.|| ||

Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto tu.nhii ahosi.|| ||

3. A~n~nataro pi kho raajaamacco raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m etad avoca:|| ||

'Aya.m deva [48] makkhalii gosaalo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii tittha.mkaro saadhusammato bahujanassa ratta~n~nuu cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.|| ||

Ta.m devo makkhali.m gosaala.m payirupaasatu.|| ||

App'eva naama dev'assa makkhali.m gosaala.m payirupaasato citta.m pasiideyyaa' ti.|| ||

Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu tu.nhii ahosi.|| ||

4. A~n~nataro pi kho raajaamacco raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m etad avoca:|| ||

'Aya.m deva ajito kesakambalo sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii tittha.mkaro saadhusammato bahujanassa ratta~n~nuu cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.|| ||

Ta.m devo ajita.m kesakambala.m payirupaasatu.|| ||

App'eva naama dev'assa ajita.m kesakambala.m payirupaasato citta.m pasiideyyaa' ti.|| ||

Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu tu.nhii ahosi.|| ||

5. A~n~nataro pi kho raajaamacco raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m etad avoca:|| ||

'Aya.m deva pakudho kaccaayano sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii tittha.mkaro saadhusammato bahujanassa ratta~n~nuu cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.|| ||

Ta.m devo pakudha.m kaccaayana.m payirupaasatu.|| ||

App'eva naama dev'assa pakudha.m kaccaayana.m payirupaasato citta.m pasiideyyaa' ti.|| ||

Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu tu.nhii ahosi.|| ||

6. A~n~nataro pi kho raajaamacco raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m etad avoca:|| ||

'Aya.m deva sa~njayo be'a.t.thaputto sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii tittha.mkaro saadhusammato bahujanassa ratta~n~nuu cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.|| ||

Ta.m devo sa~njaya.m be'a.t.thaputta.m payirupaasatu.|| ||

App'eva naama dev'assa sa~njaya.m be'a.t.thaputta.m payirupaasato citta.m pasiideyyaa' ti.|| ||

Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu tu.nhii ahosi.|| ||

7. A~n~nataro pi kho raajaamacco raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m etad avoca:|| ||

'Aya.m deva [49] Niga.n.tho Naataputto sa'nghii c'eva ga.nii ca ga.naacariyo ca ~naato yasassii tittha.mkaro saadhusammato bahujanassa ratta~n~nuu cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.|| ||

Ta.m devo Niga.n.tha.m naataputta.m payirupaasatu.|| ||

App'eva naama dev'assa Niga.n.tha.m naataputta.m payirupaasato citta.m pasiideyyaa' ti.|| ||

Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu tu.nhii ahosi.|| ||

8. Tena kho pana samayena jiivako komaarabhacco ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa vedehiputtassa aviduure tu.nhiibhuuto nisinno hoti.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto jiivaka.m komaarabhacca.m etad avoca:|| ||

'Tva.m pana samma jiivaka ki.m tu.nhii' ti?|| ||

"Aya.m deva Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho amhaaka.m Ambavane viharati mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m a.d.dhate'asehi bhikkhu-satehi.|| ||

Ta.m kho pana Bhagavanta.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

'Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Ta.m devo Bhagavanta.m payirupaasatu.|| ||

App'eva naama dev'assa Bhagavanta.m payirupaasato citta.m pasiideyyaa" ti.|| ||

"Tena hi samma jiivaka hatthiyaanaani kappaapehii" ti.|| ||

9. 'Eva.m devaa' ti kho jiivako komaarabhacco ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa vedehiputtassa pa.tissutvaa pa~ncamattaani hatthinikaasataani kappaapetvaa ra~n~no ca aarohaniiya.m naaga.m,||
ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa vedehiputtassa pa.tivedesi:|| ||

'Kappitaani kho te deva hatthiyaanaani yassa'daani kaala.m ma~n~nasii' ti.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto pa~ncasu hatthinikaasatesu paccekaa itthiyo aaropetvaa aaroha.niiya.m naaga.m abhiruuhitvaa ukkaasu dhaariyaamaanaasu Raajagahamhaa niyyaasi mahacca raajaanubhaavena.|| ||

Yena Jiivakassa komaarabhaccassa ambavana.m tena paayaasi.|| ||

10. Atha kho ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa vedehiputtassa aviduure ambavanassa ahudeva bhaya.m ahu chambhitatta.m ahu lomaha.mso.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho [50] Ajaatasattu Vedehi-putto bhiito sa.mviggo lomaha.t.thajaato jiivaka.m komaarabhacca.m etad avoca:|| ||

'Kacci ma.m samma jiivaka na va~ncesi?|| ||

Kacci ma.m samma jiivaka na palambhesi?|| ||

Kacci ma.m samma jiivaka na paccatthikaana.m desi?|| ||

Katha.m hi naama taava mahato bhikkhu Sa'nghassa a.d.dhate'asaana.m bhikkhusataana.m n'eva khipitasaddo bhavissati na ukkaasitasaddo na nigghoso' ti?|| ||

"Maa bhaayi mahaaraaja na ta.m deva va~ncemi.|| ||

Na ta.m deva palambhemi.|| ||

Na ta.m deva paccatthikaana.m demi.|| ||

Abhikkama mahaaraaja,||
abhikkama mahaaraaja.|| ||

Ete ma.n.dala-maa.le diipaa jhaayantii" ti.|| ||

11. Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto yaavatikaa naagassa bhuumi naagena gantvaa naagaa paccorohitvaa pattiko'va yena ma.n.dalamaa'assa dvaara.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa jiivaka.m komaarabhacca.m etad avoca:|| ||

"Kaha.m pana samma jiivaka Bhagavaa" ti?|| ||

"Eso mahaaraaja Bhagavaa.|| ||

Eso mahaaraaja Bhagavaa majjhima.m thambha.m nissaaya puratthaabhimukho nisinno purakkhato bhikkhu-sa'nghassaa" ti.|| ||

12. Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m dhito kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto tu.nhiibhuuta.m tu.nhiibhuuta.m bhikkhu-sa'ngha.m anuviloketvaa rahadamiva vippasanna.m,||
udaana.m udaanesi:|| ||

'Iminaa me upasamena udaayibhaddo kumaaro samannaagato hotu yen'etarahi upasamena bhikkhusa'ngho samannaagato' ti.|| ||

"Aagamaa kho tva.m mahaaraaja yathaapema.m" ti.|| ||

"Piyo me bhante udaayibhaddo kumaaro.|| ||

Iminaa me bhante upasamena udaayibhaddo kumaaro samannaagato hotu yen'etarahi upasamena bhikkhusa'ngho samannaagato" ti.|| ||

13. Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Bhagavanta.m abhivaadetvaa bhikkhu Sa'nghassa a~njalimpa.naametvaa [51] eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Puccheyyaamaha.m bhante Bhagavanta.m ki~nci'd'eva desa.m,||
sace me Bhagavaa okaasa.m karoti pa~nhassa veyyaakara.naayaa" ti.|| ||

"Puccha mahaaraaja yadaaka'nkhasii" ti.|| ||

14. "Yathaa nu kho imaani bhante puthusippaayatanaani seyyathiida.m:||
hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaakappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na.lakaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivan" ti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu kho bhante evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetunti".|| ||

15. "Abhijaanaasi no tva.m mahaaraaja ima.m pa~nha.m a~n~ne sama.nabraahma.ne pucchitaa" ti.|| ||

"Abhijaanaamaha.m bhante ima.m pa~nha.m a~n~ne sama.nabraahma.ne pucchitaa" ti.|| ||

"Yathaakatha.m pana te mahaaraaja byaakari.msu,||
sace te agaru bhaasassuu" ti.|| ||

"Na kho me bhante garu yatth'assa Bhagavaa vaa nisinno Bhagavantaruupo vaa" ti.|| ||

[52] "tena hi mahaaraaja bhaasassuu" ti.|| ||

16. "Ekam idaaha.m bhante samaya.m yena puura.no Kassapo ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa puura.nena kassapena saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aha.m bhante puura.na.m kassapa.m etavoca.m:|| ||

"Yathaa nu kho imaani bho kassapa puthusippaayatanaani seyyathiida.m||
hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaa kappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na'akaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani'pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivan" ti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu kho kassapa evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetunti".|| ||

17. Eva.m vutte bhante puura.no Kassapo ma.m etad avoca:|| ||

"Karoto kho mahaaraaja kaarayato chindato chedaapayato pacato paacayato socayato socaapayato kilamayato kilamaapayato phandayato phandaapayato paa.namatipaatayato adinna.m aadiyato sandhi.m chindato nillopa.m harato ekaagaarika.m karoto paripanthe ti.t.thato paradaara.m gacchato musaa bha.nato karoto na kariiyati paapa.m.|| ||

Khurapariyantena ce pi cakkena yo imissaa pa.thaviyaa paa.ne ekama.msakhala.m ekama.msapu~nja.m kareyya,||
n'atthi tato nidaana.m paapa.m,||
n'atthipaapassa aagamo.|| ||

Dakkhi.na~nce pi ga'ngaaya tiira.m gaccheyya hananto ghaatento chindanto chedaapento pacanto paacento,||
n'atthi tato nidaana.m paapa.m,||
n'atthi paapassa aagamo.|| ||

Uttara~nce'pi ga'ngaaya tiira.m gaccheyya dadanto daapento yajanto yajaapento,||
n'atthi tato nidaana.m pu~n~na.m,||
n'atthi pu~n~nassa aagamo.|| ||

[53] Daanena damena sa.myamena saccavajjena n'atthi pu~n~na.m n'atthi pu~n~nassa aagamo' ti.|| ||

Ittha.m kho me bhante puura.no Kassapo sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano akiriya.m byaakaasi.|| ||

Seyyathaa pi bhante amba.m vaa pu.t.tho labuja.m byaakareyya labuja.m vaa pu.t.tho amba.m byaakareyya,||
evam eva kho me bhante puura.no Kassapo sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano akiriya.m byaakaasi.|| ||

Tassa mayha.m etad ahosi:|| ||

'Katha.m hi naama maadiso sama.na.m vaa braahma.na.m vaa vijite vasanta.m apasaadetabba.m ma~n~neyyaa' ti.|| ||

So kho aha.m bhante puura.nassa kassapassa bhaasita.m n'eva abhinandi.m nappa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa anattamano anatta-mana-vaaca.m anicchaaretvaa tam'eva vaaca.m anugga.nhanto anikujjanto u.t.thaay aasanaa pakkaami.m.|| ||

18. Ekam idaaha.m bhante samaya.m yena makkhalii gosaalo ten'upasa.mkami.m.|| ||

Upasa.mkamitvaa makkhalinaa gosaalena saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aha.m bhante makkhali.m gosaala.m etad avoca.m:|| ||

'Yathaa nu kho imaani bho gosaala puthusippaayatanaani seyyathiida.m:||
hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaa kappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na.lakaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani'pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivan' ti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu kho bhante evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetunti".|| ||

19. Eva.m vutte bhante makkhali gosaalo ma.m etad avoca:|| ||

'N'atthi mahaaraaja hetu n'atthi paccayo sattaana.m sa.mkilesaaya.|| ||

Ahetu appaccayaa sattaa sa.mkilissanti.|| ||

N'atthi hetu n'atthi paccayo sattaana.m visuddhiyaa.|| ||

Ahetu appaccayaa sattaa visujjhanti.|| ||

N'atthi attakaare||
n'atthi parakaare||
n'atthi purisakaare||
n'atthi bala.m||
n'atthi viriya.m||
n'atthi purisathaamo||
n'atthi purisaparakkamo.|| ||

Sabbe sattaa sabbe paa.naa sabbe bhuutaa sabbe jiivaa avasaa abalaa aviriyaa niyatisa'ngatibhaavapari.nataa chassevaabhijaatisu sukhadukkha.m pa.tisa'nvedenti.|| ||

Cuddasa [54] kho panimaani yonippamukhasatasahassaani sa.t.thi ca sataani cha ca sataani,||
pa~nca ca kammuno sataani,||
pa~nca ca kammaani,||
tii.ni ca kammaani,||
kamme ca a.d.dhakamme ca.|| ||

Dva.t.thi pa.tipadaa,||
dva.t.thantarakappo,||
cha.labhijaatiyo,||
a.t.tha purisabhuumiyo,||
ekuunapa~n~naasa aajiivakasate,||
ekuunapa~n~naasa paribbaajakasate,||
ekuunapa~n~naasa naagaavaasasate,||
viise indriyasate,||
ti.msa nirayasate,||
chatti.msa rajodhaatuyo,||
satta sa~n~niigabbhaa,||
satta asa~n~niigabbhaa,||
satta niga.n.thigabbhaa,||
satta devaa,||
satta maanusaa,||
satta pesaacaa,||
satta saraa,||
satta pavu.taa,||
satta pavu.tasataani,||
satta papaataa,||
satta papaatasataani,||
satta supinaa,||
satta supinasataani,||
cuu'aasiiti mahaakappuno satasahassaani yaani baale ca pa.n.dite ca sandhaavitvaa sa.msaritvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Tattha n'atthi iminaaha.m siilena vaa vatena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa aparipakka.m vaa kamma.m paripaacessaamiiti paripakka.m vaa kamma.m phussa phussa byantii karissaamiiti heva.m n'atthi.|| ||

Do.namite sukhadukkhe pariyantakate.|| ||

Sa.msaare n'atthi haayanava.d.dhane,||
n'atthi ukka.msaavaka.mse.|| ||

Seyyathaa pi naama suttagu'e khitte nibbe.thiyamaanameva pa'eti,||
evam eva baale ca pa.n.dite ca sandhaavitvaa sa.msaritvaa dukkhassanta.m karissantii ti.|| ||

Ittha.m kho me bhante makkhalii gosaalo sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano sa.msaarasuddhi.m byaakaasi.|| ||

Seyyathaa pi bhante amba.m vaa pu.t.tho labuja.m byaakareyya,||
labuja.m vaa pu.t.tho amba.m byaakareyya,||
evam eva kho me bhante makkhalii gosaalo sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano sa.msaarasuddhi.m byaakaasi.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Katha.m hi naama maadiso sama.na.m vaa braahma.na.m vaa vijite vasanta.m apasaadetabba.m ma~n~neyyaa' ti.|| ||

So kho aha.m bhante makkhalissa [55] gosaalassa bhaasita.m n'eva abhinandi.m nappa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa anattamano anattamanavaaca.m anicchaaretvaa tameva vaaca.m anugga.nhanto anikujjanto u.t.thaay aasanaa pakkaami.m.|| ||

20. Ekam idaaha.m bhante samaya.m yena ajito kesakambalo ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa ajitena kesakambalena saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aha.m bhante ajita.m kesakambala.m etad avoca.m:|| ||

'Yathaa nu kho imaani bho ajita puthusippaayatanaani seyyathiida.m||
hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaa kappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na'akaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani'pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivan' ti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu kho bhante evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetunti?".|| ||

Eva.m vutte bhante ajito kesakambalo1 ma.m etad avoca: "n'atthi mahaaraaja dinna.m.|| ||

N'atthi yi.t.tha.m.|| ||

N'atthi huta.m.|| ||

N'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako.|| ||

N'atthi aya.m loko.|| ||

N'atthi paro loko.|| ||

N'atthi maataa.|| ||

N'atthi pitaa.|| ||

N'atthi sattaa opapaatikaa.|| ||

N'atthi loke sama.na-braahma.naa sammaggataa3 sammaapa.tipannaa ye ima~n ca loka.m para~nca loka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedenti.|| ||

Caatummahaabhuutiko aya.m puriso yadaa kaala.m karoti,||
pa.thavii pa.thavikaaya.m anupeti anupagacchati.|| ||

Aapo aapokaaya.m anupeti anupagacchati.|| ||

Tejo tejokaaya.m anupeti anupagacchati.|| ||

Vaayo vaayokaaya.m anupeti anupagacchati,||
aakaasa.m induyaani sa.mkamanti.|| ||

Aasandipa~ncamaa purisaa mata.m aadaaya gacchanti.|| ||

Yaava aa'ahanaa padaani pa~n~naayanti.|| ||

Kaapotakaani a.t.thiini bhavanti.|| ||

Bhasmantaa aahutiyo.|| ||

Dattupa~n~natta.m yad ida.m daana.m.|| ||

Tesa.m tuccha.m musaa vilaapo ye keci atthikavaada.m vadanti.|| ||

Baale ca pa.n.dite ca kaayassa bhedaa ucchijjanti vinassanti na honti param mara.naa" ti.|| ||

Ittha.m kho me bhante ajito kesakambalo sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano uccheda.m byaakaasi.|| ||

Seyyathaa pi bhante amba.m vaa pu.t.tho labuja.m [56] byaakareyya,||
labuja.m vaa pu.t.tho amba.m byaakareyya,||
evam eva kho bhante ajito kesakambalo sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano uccheda.m byaakaasi.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Katha.m hi naama maadiso sama.na.m vaa braahma.na.m vaa vijite vasanta.m apasaadetabba.m ma~n~neyyaa' ti so kho aha.m bhante ajitassa kesakambalassa bhaasita.m n'eva abhinandi.m nappa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa anattamano anattamanavaaca.m anicchaaretvaa tameva vaaca.m anugga.nhanto anikujjanto u.t.thaay aasanaa pakkaami.m.|| ||

21. Ekam idaaha.m bhante samaya.m yena pakudho kaccaayano ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa pakudhena kaccaayanena saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aha.m bhante pakudha.m kaccaayana.m etad avoca.m:|| ||

'Yathaa nu kho imaani bho kaccaayana puthusippaayatanaani, seyyathiida.m:||
hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaa kappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na'akaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani'pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivan' ti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu kho kaccaayana evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetu?Nti.|| ||

Eva.m vutte bhante pakudho kaccaayano ma.m etad avoca: "satt'ime mahaaraaja kaayaa aka.taa aka.tavidhaa animmitaa animmaataa va~njhaa ku.ta.t.thaa esika.t.thaayi.t.thitaa.|| ||

Te na i~njanti,||
na vipari.namanti,||
na a~n~nama~n~na.m vyaabaadhenti,||
naala.m a~n~nama~n~nassa sukhaaya vaa dukkhaaya vaa sukhadukkhaaya vaa.|| ||

Katame satta?|| ||

Pa.thavikaayo aapokaayo tejokaayo vaayokaayo sukhe dukkhe jiive sattame.|| ||

Ime satta kaayaa aka.taa aka.tavidhaa animmitaa animmaataa va~njhaa ku.ta.t.thaa esika.t.thaayi.t.thitaa.|| ||

Te na i~njanti,||
na vipari.namanti,||
na a~n~nama~n~na.m vyaabaadhenti,||
naala.m a~n~nama~n~nassa sukhaaya vaa dukkhaaya vaa sukhadukkhaaya vaa.|| ||

Tattha n'atthi hantaa vaa ghaatetaa vaa sotaa vaa saavetaa vaa vi~n~naataa vaa vi~n~naapetaa vaa.|| ||

Yo pi ti.nhena satthena siisa.m chindati,||
na koci ka~nci jiivitaa voropeti.|| ||

Sattanna.m yeva kaayaanamantarena sattha.m vivaramanupatatii" ti.|| ||

[57] Ittha.m kho me bhante pakudho kaccaayano sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano a~n~nena a~n~na.m byaakaasi.|| ||

Seyyathaa pi bhante amba.m vaa pu.t.tho labuja.m byaakareyya,||
labuja.m vaa pu.t.tho amba.m byaakareyya,||
evam eva kho me bhante pakudho kaccaayano sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano a~n~nena a~n~na.m byaakaasi.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi: katha.m hi naama maadiso sama.na.m vaa braahma.na.m vaa vijite vasanta.m apasaadetabba.m ma~n~neyyaa" ti?|| ||

So kho aha.m bhante pakudhassa kaccaayanassa bhaasita.m n'eva abhinandi.m.|| ||

Nappa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa anattamano anattamanavaaca.m anicchaaretvaa tameva vaaca.m anugga.nhanto anikkujjanto u.t.thaay aasanaa pakkaami.m.|| ||

22. Ekam idaaha.m bhante samaya.m yena Niga.n.tho Naataputto ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa niga.n.thena naataputtena saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aha.m bhante Niga.n.tha.m naataputta.m etad avoca.m:.|| ||

"Yathaa nu kho imaani bho aggivessana puthusippaayatanaani,||
seyyathiida.m:||
hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaa kappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na'akaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani'pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivan" ti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu kho bho aggivessana evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetu"?Nti.|| ||

Eva.m vutte bhante Niga.n.tho Naataputto ma.m etad avoca: "idha mahaaraaja Niga.n.tho caatuyaamasa.mvarasa.mvuto hoti.|| ||

Katha~n ca mahaaraaja Niga.n.tho caatuyaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti?|| ||

Idha mahaaraaja Niga.n.tho sabba vaari-vaarito ca hoti,||
sabba-vaariyuto ca,||
sabba-vaaridhuto ca,||
sabba-vaariphu.to ca.|| ||

Eva.m kho mahaaraaja Niga.n.tho caatuyaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti.|| ||

Yato kho mahaaraaja Niga.n.tho eva.m caatuyaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti,||
aya.m vuccati mahaaraaja Niga.n.tho gatatto ca yatatto ca .thitatto caa" ti.|| ||

[58] Ittha.m kho me bhante Niga.n.tho Naataputto sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano caatuyaamasa.mvara.m byaakaasi.|| ||

Seyyathaa pi bhante amba.m vaa pu.t.tho labuja.m byaakareyya,||
labuja.m vaa pu.t.tho amba.m byaakareyya,||
evam eva kho bhante Niga.n.tho Naataputto sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano caatuyaamasa.mvara.m byaakaasi.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Katha.m hi naama maadiso sama.na.m vaa braahma.na.m vaa vijite vasanta.m apasaadetabba.m ma~n~neyyaa' ti?|| ||

So kho aha.m bhante Niga.n.thassa naataputtassa bhaasita.m n'eva abhinandi.m.|| ||

Nappa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa anattamano anattamanavaaca.m anicchaaretvaa tameva vaaca.m anugga.nhanto anikkujjanto u.t.thaay aasanaa pakkaami.m.|| ||

23. Ekam idaaha.m bhante samaya.m yena sa~njayo bela.t.thiputto ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa sa~njayena bela.t.thiputtena saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aha.m bhante sa~njaya.m bela.t.thiputta.m etad avoca.m: "yathaa nu kho imaani bho sa~njaya puthusippaayatanaani,||
seyyathiida.m hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaa kappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na'akaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani'pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivanti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu kho sa~njaya evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetu"?Nti.|| ||

Eva.m vutte bhante sa~njayo bela.t.thiputto ma.m etad avoca:||
'atthi paro loko?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'atthi paro loko'ti iti ce me assa,||
'atthi paro loko'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'N'atthi paro loko?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'n'atthi paro loko'ti iti ce me assa,||
'n'atthi paro loko'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'Atthi ca n'atthi ca paro loko?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'atthi ca n'atthi ca paro loko'ti iti ce me assa,||
'atthi ca n'atthi ca paro loko'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'N'ev'atthi na n'atthi paro loko?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'n'ev'atthi na n'atthi paro loko'ti iti ce me assa,||
'n'ev'atthi na n'atthi paro loko'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'Atthi sattaa opapaatikaa?|| ||.|| ||

'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'atthi sattaa opapaatikaa'ti iti ce me assa,||
'atthi sattaa opapaatikaa'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'Atthi ca n'atthi ca sattaa opapaatikaa?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'atthi ca n'atthi ca sattaa opapaatikaa'ti iti ce me assa,||
'atthi ca n'atthi ca sattaa opapaatikaa'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'N'ev'atthi na n'atthi sattaa opapaatikaa?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'n'ev'atthi na n'atthi sattaa opapaatikaa'ti iti ce me assa,||
'n'ev'atthi na n'atthi sattaa opapaatikaa'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'Atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti ce me assa,||
'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'N'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti ce me assa,||
'n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'Atthi ca n'atthi ca suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'atthi ca n'atthi ca suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti ce me assa,||
'atthi ca n'atthi ca suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'N'ev'atthi na n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako?'|| ||.|| ||

Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'n'ev'atthi na n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti ce me assa,||
'n'ev'atthi na n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'Hoti Tathaagato [59] param mara.naa?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'hoti Tathaagato param mara.naa'ti iti ce me assa,||
'hoti Tathaagato param mara.naa'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

' Na hoti Tathaagato param mara.naa?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'na hoti Tathaagato param mara.naa'ti iti ce me assa,||
'na hoti Tathaagato paramara.naa'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'Hoti ca na hoti ca Tathaagato param mara.naa?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'hoti ca na hoti ca Tathaagato param mara.naa'ti iti ce me assa,||
'hoti ca na hoti ca Tathaagato param mara.naa'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no.|| ||

'N'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa?'Ti iti ce ma.m pucchasi,||
'n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa'ti iti ce me assa,||
'n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa'ti iti te na.m byaakareyya.m.|| ||

Evan' ti pi me no.|| ||

Tathaa ti pi me no.|| ||

A~n~nathaa ti pi me no.|| ||

No ' ti pi me no.|| ||

No no ' ti pi me no' ti.|| ||

Ittha.m kho me bhante sa~njayo bela.t.thiputto sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano vikkhepa.m byaakaasi.|| ||

Seyyathaa pi bhante amba.m vaa pu.t.tho labuja.m byaakareyya,||
labuja.m vaa pu.t.tho amba.m byaakareyya,||
evam eva kho bhante sa~njayo bela.t.thiputto sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano vikkhepa.m byaakaasi.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi: aya~n ca imesa.m sama.na-braahma.naana.m sabbabaalo sabbamuu'ho.|| ||

Katha.m hi naama sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pu.t.tho samaano vikkhepa.m byaakarissati" ti?|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi: katha.m hi naama maadiso sama.na.m vaa braahma.na.m vaa vijite vasanta.m apasaadetabba.m ma~n~neyyaa" ti?|| ||

So kho aha.m bhante sa~njayassa bela.t.thiputtassa bhaasita.m n'eva abhinandi.m.|| ||

Nappa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa anattamano anattamanavaaca.m anicchaaretvaa tameva vaaca.m anugga.nhanto anikkujjanto u.t.thaay aasanaa pakkaami.m.|| ||

24.|| ||

So 'ha.m bhante Bhagavantampi pucchaami: yathaa nu kho imaani bhante puthusippaayatanaani,||
seyyathiida.m: hatthaarohaa assaarohaa rathikaa dhanuggahaa celakaa calakaa pi.n.dadaayakaa uggaa raajaputtaa pakkhandino mahaanaagaa suuraa cammayodhino daasakaputtaa aa.laarikaa kappakaa nahaapakaa suudaa maalaakaaraa rajakaa pesakaaraa na'akaaraa kumbhakaaraa ga.nakaa muddikaa,||
yaani vaa pana~n~naani'pi eva.m-gahitaani puthusippaayatanaani,||
te di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m sippaphala.m upajiivanti.|| ||

Te tena attaana.m sukhenti piinenti.|| ||

Maataapitaro sukhenti piinenti.|| ||

Puttadaara.m sukhenti piinenti.|| ||

Mittaamacce sukhenti piinenti.|| ||

Sama.nesu braahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapenti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Sakkaa nu [60] kho me bhante evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetu"?Nti.|| ||

"Sakkaa mahaaraaja ".|| ||

Tena hi mahaaraaja ta.m yeva ettha pa.tipucchissaami.|| ||

Yathaa te khameyya,||
tathaa na.m byaakareyyaasi".|| ||

25. "Ta.m kim ma~n~nasi,||
mahaaraaja,||
idha te assa puriso daaso kammakaro pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii mukhullokako.|| ||

Tassa evam assa:||
'acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho,||
pu~n~naana.m gati pu~n~naana.m vipaako.|| ||

Aya.m hi raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto manusso.|| ||

Ahampi manusso.|| ||

Aya.m hi raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto parivaareti devo ma~n~ne.|| ||

Ahampanambhi'ssa daaso kammakaro pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii mukhullokako.|| ||

So vatassaaha.m pu~n~naani kareyya.m.|| ||

Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.|| ||

So aparena samayena kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya.|| ||

So eva.m pabbajito samaano kaayena sa.mvuto vihareyya,||
vaacaaya sa.mvuto vihareyya,||
manasaa sa.mvuto vihareyya,||
ghaasacchaadanaparamataaya santu.t.tho abhirato paviveke.|| ||

Ta~nce te purisaa evamaaroceyyu.m:||
'yagghe deva jaaneyyaasi,||
yo te puriso daaso kammakaro pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii mukhullokako,||
so deva kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito.|| ||

So eva.m pabbajito samaano kaayena sa.mvuto viharati,||
vaacaaya sa.mvuto viharati,||
manasaa sa.mvuto viharati,||
ghaasacchaadanaparamataaya santu.t.tho abhirato paviveke' ti.|| ||

Api nu tva.m eva.m vadeyyaasi: etu me bho so puriso.|| ||

Punadeva hotu daaso kammakaro pubbu.t.thaayii pacchaanipaatii ki'nkaarapa.tissaavii manaapacaarii piyavaadii mukhullokako" ti.|| ||

"No h'eta.m bhante.|| ||

Atha kho na.m mayameva [61] abhivaadeyyaamapi,||
paccu.t.theyyaamapi,||
aasanenapi nimanteyyaama.|| ||

Abhinimanteyyaamapi na.m ciivara-pi.n.dapaata-senaasanagilaana-paccayabhesajja-parikkhaarehi.|| ||

Dhammikampi'ssa rakkhaavara.nagutti.m sa.mvidaheyyaamaa" ti.|| ||

"Ta.m kim ma~n~nasi mahaaraaja,||
yadi eva.m sante hoti vaa sandi.t.thika.m saama~n~nphala.m no vaa" ti?|| ||

"Addhaa kho bhante eva.m sante hoti sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m" ti.|| ||

"Ida.m kho te mahaaraaja mayaa pa.thama.m di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~nattan" ti.|| ||

26. "Sakkaa pana bhante a~n~nampi evam eva di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~napetu?"Nti.|| ||

"Sakkaa mahaaraaja.|| ||

Tena hi mahaaraaja,||
ta.m yeva ettha pa.tipucchissaami.|| ||

Yathaa te khameyya tathaa na.m byaakareyyaasi.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi mahaaraaja idha te assa puriso kassako gahapatiko kaarakaarako raasiva.d.dhako,||
tassa evam assa: "acchariya.m vata bho abbhuta.m vata bho pu~n~naana.m gati pu~n~naana.m vipaako.|| ||

Aya.m hi raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto manusso.|| ||

Ahampi manusso.|| ||

Aya.m hi raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngiibhuuto parivaareti devo ma~n~ne.|| ||

Ahampanambhi'ssa kassako gahapatiko kaarakaarako raasiva.d.dhako.|| ||

So vatassaaha.m pu~n~naani kareyya.m.|| ||

Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.|| ||

So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya.|| ||

So eva.m pabbajito samaano kaayena sa.mvuto vihareyya,||
vaacaaya sa.mvuto vihareyya,||
manasaa sa.mvuto vihareyya,||
ghaasacchaadanaparamataaya santu.t.tho abhirato paviveke.|| ||

Ta.m ce te purisaa evamaaroceyyu.m:||
'yagghe deva jaaneyyaasi.|| ||

Yo te puriso kassako gahapatiko kaarakaarako raasiva.d.dhako,||
so deva kesamassu.m ogaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito.|| ||

So eva.m pabbajito samaano kaayena sa.mvuto viharati vaacaaya sa.mvuto viharati,||
manasaa sa.mvuto viharati,||
[62] ghaasacchaadanaparamataaya santu.t.tho abhirato paviveke' ti.|| ||

Api nu tva.m eva.m vadeyyaasi:||
'etu me bho so puriso.|| ||

Punadeva hotu kassako gahapatiko kaarakaarako raasiva.d.dhako'ti?.|| ||

"No hota.m bhante.|| ||

Atha kho na.m mayameva abhivaadeyyaamapi paccu.t.theyyaamapi,||
aasanenapi nimanteyyaama,||
abhinimanteyyaamapi na.m ciivara-pi.n.dapaata-senaasanagilaana-paccayabhesajja-parikkhaarehi.|| ||

Dhammikampi'ssa rakkhaavara.nagutti.m sa.mvidaheyyaamaa" ti.|| ||

"Ta.m kimma~n~nesi mahaaraaja,||
yadi eva.m sante hoti vaa sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m no vaa" ti?|| ||

"Addhaa kho bhante eva.m sante hoti sandi.t.thika.m samaa~n~naphalan" ti.|| ||

"Ida.m kho te mahaaraaja mayaa dutiya.m di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~nattanti".|| ||

27. "Sakkaa pana bhante a~n~nampi di.t.the va dhamme sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m pa~n~naapetu.m imehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.nitatara~ncaa" ti?|| ||

"Sakkaa mahaaraaja.|| ||

Tena hi mahaaraaja su.nohi saadhuka.m manasi karohi bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti.kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Bhagavato paccassosi.|| ||

28. Bhagavaa etad avoca: "idha mahaaraaja Tathaagato loke uppajjati araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.|| ||

So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m.|| ||

Brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

29. Ta.m dhamma.m su.naati gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato.|| ||

So ta.m dhamma.m [63] sutvaa tathaagate saddha.m pa.tilabhati.|| ||

So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato iti pa.tisa.mcikkhati:||
'sambaadho gharaavaso rajaapatho.|| ||

Abbhokaaso pabbajjaa.|| ||

Nayida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekantaparipu.n.na.m ekantaparisuddha.m sa.mkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m.|| ||

Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.|| ||

So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

So eva.m pabbajito samaano paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii.|| ||

Samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu kaayakammavaciikammena samannaagato kusalena.|| ||

Parisuddhaajiivo siilasampanno indriyesu guttadvaaro bhojane matta~n~nuu satisampaja~n~nesu samannaagato sattu.t.tho.|| ||

29. Katha~n ca mahaaraaja bhikkhu siilasampanno hoti?|| ||

Idha mahaaraaja bhikkhu paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno.

Sabbapaa.nabhuutahitaanukampii viharati.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii.

Athenena suci-bhuutena attanaa viharati.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii hoti aaraa-caarii virato methunaa gaama-dhammaa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti sacca-vaadii sacca-sandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pisu.na.m vaaca.m pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya.|| ||

[64] amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya.|| ||

Iti bhinnaana.m vaa sandhaataa,||
sahitaana.m vaa anuppadaataa samaggaaraamo samagga-rato samagganandi.m samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pharusa.m vaaca.m6 pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Yaa saa vaacaa ne'aa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa,||
tathaaruupa.m8 vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii.|| ||

Nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa hoti kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa~nhita.m.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

30. Biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa pa.tivirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuuparato pa.tivirato vikaala-bhojanaa.|| ||

Nacca-giita-vaadita-visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Maalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhusana.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Jaataruupa-rajata-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamaka-dha~n~na-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakama.msapa.tigggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Itthi-kumaarika-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Daasi-daasa-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aj-e'aka-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Kukku.ta-suukara-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Hatthigavassava'avaa pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Khetta-vatthu-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Duuteyyapahe.na gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti.|| ||

Tulaakuu.ta-ka.msakuu.ta-maanakuu.taa pa.tivirato hoti.|| ||

Ukko.tanava~n cananikatisaaci yogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparaamosa-aalopa-sahasaakaaraa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Cullasiila.m ni.t.thita.m

31. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m biijagaama-bhuutagaama-samaarambha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m bijabiijameva pa~ncama.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa [65] pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

32. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m sannidhi-kaara-paribhoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: anna-sannidhi.m paana-sannidhi.m vattha-sannidhi.m yaana-sannidhi.m sayana-sannidhi.m gandha-sannidhi.m aamisa-sannidhi.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa sannidhi-kaara-paribhogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

33. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m visuukadassana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: nacca.m giita.m vaadita.m pekkha.m akkhaata.m paa.nissara.m vetaala.m kumbhathuuna.m Sobha-nagaraka.m ca.n.daala.m va.msa.m dhopanaka.m hatthi-yuddha.m assa-yuddha.m mahisayuddha.m usabhayuddha.m ajayuddha.m me.n.dayuddha.m kukku.tayuddha.m va.t.takayuddha.m da.n.da-yuddha.m mu.t.thi-yuddha.m nibBuddha.m uyyodhika.m balagga.m senaabyuuha.m a.niikadassana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

34. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: a.t.tha-pada.m dasa-pada.m aakaasa.m parihaara-patha.m santika.m khalika.m gha.tika.m salaaka-hattha.m akkha.m pa'ngaciira.m va'nkaka.m mokkhacika.m ci'ngulaka.m pattaa.lhaka.m rathaka.m dhanuka.m akkharika.m manesika.m yathaa-vajja.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

35. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m uccaa-sayana-mahaasayana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: aasandi.m palla'nka.m gonaka.m cittaka.m pa.tika.m pa.talika.m tuulika.m vikatika.m udda-lomi.m ekanta-lomi.m ka.t.thi'ssa.m koseyya.m kuttaka.m hatthatthara.m assatthara.m rathatthara.m ajina-ppave.ni.m kaadali-miga-pavara-pacc'atthara.na.m sa-uttara-cchada.m ubhato-lohitakuupadhaana.m.|| ||

Iti vaa iti [66] evaruupaa uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

36. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: ucchaadana.m parimaddana.m nahaapana.m sambaahana.m aadaasa.m a~njana.m maalaa-vilepana.m mukkha-cu.n.naka.m1 mukhalepana.m hattha-bandha.m sikhaa-bandha.m da.n.daka.m naa.lika.m khagga.m chatta.m citruupaahana.m u.nhiisa.m ma.ni.m vaala-viijani.m odaataani vatthaani diigha-dasaani.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

37. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamatta-katha.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m sayana-katha.m maalaa-katha.m gandha-katha.m ~naati-katha.m yaana-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m (kumaarakatha.m kumaarikatha.m) suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-kathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

38. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaa viggaahika-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: "na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi.|| ||

Aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami.|| ||

Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tmasi.|| ||

Ahamasmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me,||
asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca.|| ||

Pacchaa vacaniiya.m pure avaca.|| ||

Aavici.n.nan4 te viparaavatta.m.|| ||

Aaropito te vaado.|| ||

Niggahiito tvam asi.|| ||

Cara vaadappamokkhaaya.|| ||

Nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya viggaahika-kathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

39. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogamanuyruttaa [67] viharanti,||
seyyathiida.m: ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m khattiyaana.m braahma.naana.m gahapatikaana.m kumaaraana.m "idha gaccha.|| ||

Amutraagaccha.|| ||

Ida.m hara.|| ||

Amutra ida.m aaharaa" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

40. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te kuhakaa ca honti lapakaa ca nemittikaa ca nippesikaa ca laabhena ca laabha.m nijigi.msitaaro.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa kuhanalapanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Majjhimasiila.m ni.t.thita.m.

41. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti,||
seyyathiida.m: a'nga.m nimitta.m uppaata.m supi.na.m lakkha.na.m muusikacchinna.m aggi-homa.m dabbi-homa.m thusa-homa.m ta.n.dula-homa.m sappi-homa.m tela-homa.m mukhahoma.m lohita-homa.m a'nga-vijjaa vatthu-vijjaa khatta-vijjaa siva-vijjaa bhuuta-vijjaa bhuri-vijjaa ahi-vijjaa visa-vijjaa vicchika-vijjaa muusika-vijjaa saku.na-vijjaa vaayasa-vijjaa pakkajjhaana.m saraparittaana.m migacakka.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

42. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti,||
seyyathiida.m: ma.ni-lakkha.na.m vattha-lakkha.na.m da.n.da-lakkha.na.m asi-lakkha.na.m usu-lakkha.na.m dhanu-lakkha.na.m aavudha-lakkha.na.m itthi-lakkha.na.m purisa-lakkha.na.m kumaara-lakkha.na.m kumaarilakkha.na.m daasa-lakkha.na.m daasilakkha.na.m hatthi-lakkha.na.m assa-lakkha.na.m mahisa-lakkha.na.m usabha-lakkha.na.m go-lakkha.na.m aja-lakkha.na.m me.n.da-lakkha.na.m kukku.ta-lakkha.na.m va.t.takalakkha.na.m godhaa-lakkha.na.m ka.n.nikaa-lakkha.na.m kacchapa-lakkha.na.m miga-lakkha.na.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

43. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya [68] micchaajiivena jiivika.m kappenti seyyathiida.m: ra~n~na.m niyyaana.m bhavissati,||
ra~n~na.m aniyyaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m jayo bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m paraajayo bhavissati.|| ||

Iti imassa jayo bhavissati.|| ||

Imassa paraajayo bhavissati.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

44. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Suriyaggaaho bhavissati.|| ||

Nakkhattagaaho bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Ukkaapaato bhavissati.|| ||

Diisaa.daaho bhavissati.|| ||

Bhuumi-caalo bhavissati.|| ||

Devadunduubhi bhavissati.|| ||

Candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa.mkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako suriya-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako nakkhatta-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako ukkaa-paato bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako disaa-.daaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako bhumivaalo bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako deva-dunduubhi bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa'nkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Iti vaa evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

45. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya [69] micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: subbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Dubbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Subhikkha.m bhavissati.|| ||

Dubbhikkha.m bhavissati.|| ||

Khema.m bhavissati.|| ||

Bhaya.m bhavissati.|| ||

Rogo bhavissati.|| ||

Aarogya.m bhavissati.|| ||

Muddaa ga.nanaa sa.mkhaana.m kaaveyya.m lokaayata.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

46. Yathaa pana pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: aavaahana.m vivaahana.m sa.mvadana.m vivadana.m sa.mkira.na.m vikira.na.m subhaga-kara.na.m dubbhaga-kara.na.m viruddha-gabbha-kara.na.m jivhaa-nitthaddana.m hanusa.mhanana.m hatthaabhijappana.m hanujappana.m ka.n.na-jappana.m aadaasa-pa~nha.m kumaaripa~nha.m deva-pa~nha.m aadiccupa.t.thaana.m Mahat-upa.t.thaana.m abbhujjalana.m sirivhaayana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

47. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: santi-kamma.m pa.nidhi-kamma.m bhuutakamma.m bhurikamma.m vassa-kamma.m vossa-kamma.m vatthu-kamma.m vatthu-parikira.na.m aacamana.m nahaapana.m juhana.m vamana.m virecana.m uddha-virecana.m adho-virecana.m siisa-virecana.m ka.n.na-tela.m netta-tappana.m natthu-kamma.m a~njana.m pacca~njana.m saalaakiya.m sallakattiya.m daaraka-tikicchaa muula-bhesajjaana.m anuppadaana.m osadhiina.m pa.timokkho.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

48. Sa kho so mahaaraaja bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja khattiyo muddhaavasitto nihatapaccaamitto na [70] kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m paccatthikato,||
evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Eva.m kho mahaaraaja bhikkhu siilasampanno hoti.

49. Katha~n ca mahaaraaja bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti?|| ||

Idha mahaaraaja bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m cakkhundriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati cakkhundriya.m cakkhundriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m sotindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati sotindriya.m sotindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Ghaa.nena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m ghaa.nindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati ghaa.nindriya.m ghaa.nindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m jivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati jivhindriya.m jivhindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m kaayindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati kaayindriya.m kaayindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m manindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati manindriya.m.|| ||

Manindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Eva.m kho mahaaraaja bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.

50. Katha~n ca mahaaraaja bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti?|| ||

Idha mahaaraaja bhikkhu abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti.|| ||

Aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sami~njite1 pasaarite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sa'nghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti.|| ||

Asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti.|| ||

Gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.|| ||

Eva.m kho [71] mahaaraaja bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti.

51. Katha~n ca mahaaraaja bhikkhu santu.t.tho hoti?|| ||

Idha mahaaraaja bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja pakkhi saku.no yena yen'eva .deti sapattabhaaro'va .deti,||
evam eva kho mahaaraaja bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

Eva.m kho mahaaraaja bhikkhu santu.t.tho hoti.

52. So iminaa ca ariyena siilakkhandhena samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato imaaya ca ariyaaya santu.t.thiyaa samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.niidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.

53. So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati.|| ||

Abhijjhaaya citta.m parisodheti.|| ||

vyaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii.|| ||

vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti.|| ||

Thiinamiddha.m pahaaya vigatathiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano.|| ||

Thiinamiddhaa citta.m parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasannacitto.|| ||

Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati akatha.mkathii kusalesu dhammesu.|| ||

Vicikicchaaya citta.m parisodheti.

54. seyyathaa pi mahaaraaja puriso i.na.m aadaaya kammante payojeyya,||
tassa te kammantaa samijjheyyu.m,||
so yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantiikareyya,||
siyaa c'assa uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naaya,||
tassa evam assa:||
"aha.m kho pubbe i.na.m aadaaya kammante payojesi.m.|| ||

[72] Tassa me te kammantaa samijjhi.msu.|| ||

So'ha.m yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantii akaasi.m.|| ||

Atthi ca me uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naayaa" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

55. seyyathaa pi mahaaraaja puriso aabaadhiko assa dukkhito baa.lhagilaano,||
bhatta.m c'assa nacchaadeyya,||
na c'assa kaaye balamattaa,||
so aparena samayena tamhaa aabaadhaa mucceyya,||
bhatta~nc'assa chaadeyya,||
siyaa c'assa kaaye balamattaa,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe aabaadhiko ahosi.m dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Bhatta.m ca me nacchaadesi.|| ||

Nacassa me aasi kaaye balamattaa.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa aabaadhaa mutto bhatta~n ca me chaadeti.|| ||

Atthi ca me kaaye balamattaa" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

56. seyyathaa pi mahaaraaja puriso bandhanaagaare baddho assa,||
so aparena samayena tamhaa bandhanaagaaraa mucceyya sotthinaa abbayena,||
na c'assa ki~nci bhogaana.m vayo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe bandhanaagaare baddho ahosi.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa bandhanaagaaraa mutto sotthinaa abbayena.|| ||

N'atthi ca me ki~nci bhogaana.m vayo" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

57. seyyathaa pi mahaaraaja puriso daaso assa anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so aparena samayena tamhaa daasabyaa mucceyya attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe daaso ahosi.m anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so'mhi etarahi tamhaa daasabyaa mutto attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo" ti.|| ||

So [73] tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

59. seyyathaa pi mahaaraaja puriso sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajjeyya dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So aparena samayena ta.m kantaara.m nitthareyya,||
sotthinaa gaamanta.m anupaapu.neyya khema.m appa.tibhaya.m,||
tassa evam assa:||
"aha.m kho pubbe sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajji.m dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So'mhi etarahi ta.m kantaara.m ti.n.no sotthinaa gaamanta.m anuppatto khema.m appa.tibhayan" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m adhigaccheyya somanassa.m-

60. Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu yathaa gu.na.m yathaa roga.m yathaa bandhanaagaara.m yathaa daasabya.m yathaa kantaaraddhaanamagga.m eva.m ime pa~nca niivara.ne appahii.ne attani samanupassati.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja aana.nya.m yathaa aarogya.m yathaa bandhanaa mokkha.m yathaa bhujissa.m yathaa khemantabhuumi.m evam eva kho mahaaraaja bhikkhu ime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassati.

61. Tassime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassato paamojja.m jaayati.|| ||

Pamuditassa piiti jaayati.|| ||

Piitimanassa kaayo passambhati.|| ||

Passaddhakaayo sukha.m vedeti.|| ||

Sukhino citta.m samaadhiyati.

62. So vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanteti parisanneti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

63. [74] seyyathaa pi mahaaraaja dakkho nahaapako vaa nahaapakantevaasii vaa ka.msathaale nahaaniiyacu.n.naani aakiritvaa udakena paripphosaka.m paripphosaka.m sanneyya3 saaya.m nahaaniiyapi.n.di snehaanugataa snehaparetaa santarabaahiraa phu.taa snehena na ca pagghara.nii-

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanneti parisanneti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

64. Puna ca para.m mahaaraaja bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

65. seyyathaa pi mahaaraaja udakarahado ubbhidodako,||
tassa nev'assa puratthimaaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na dakkhi.naaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na pacchimaaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na uttaraaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
devo ca na kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anupaveccheyya,||
atha kho tamhaa ca udakarahadaa siitaa vaaridhaaraa ubbhijjitvaa tameva udakarahada.m siitena vaarinaa abhisandeyya parisandeyya paripuureyya paripphareyya,||
naassa ki~nci sabbaavato udakarahadassa vaarinaa siitena apphu.ta.m assa-

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti [75] paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

66. Puna ca para.m mahaaraaja bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti:||
'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.

So imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti,||
parippharati naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

67. seyyathaa pi mahaaraaja uppaliniya.m vaa paduminiya.m vaa pu.n.dariikiniya.m vaa appekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaanuggataani antonimuggaposiini taani yaava caggaa yaava ca muulaa siitena vaarinaa abhisannaani parisannaani paripuuraani,||
paripphu.taani naassaa ki~nci sabbaavata.m uppalaana.m vaa padumaana.m vaa pu.n.dariikaana.m vaa siitena vaarinaa apphu.ta.m assa.

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

68. Puna ca para.m mahaaraaja bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena [76] pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.

Seyyathaa pi mahaaraaja puriso odaatena vatthena sasiisa.m paarupitvaa nisinno assa,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa odaatena vatthena apphu.ta.m assa,||
evam eva kho mahaaraaja bhikkhu imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

69. Puna ca para.m mahaaraaja so bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati: "aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddha'nti.

70. seyyathaa pi mahaaraaja ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno,||
tatra'ssa sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso hatthe karitvaa paccavekkheyya "aya.m kho ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato,||
accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno.|| ||

Tatirada.m sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa" ti.

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedanaviddha.msanadhammo.|| ||

[77] ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhanti.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

71. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m,

Seyyathaa pi mahaaraaja puriso mu~njamhaa isika.m pavaaheyya.|| ||

Tassa evam assa: aya.m mu~njo aya.m isikaa a~n~no mu~njo a~n~naa isikaa mu~njamhaatv eva isikaa pavaa'haati.

Seyyathaa pi vaa pana mahaaraaja puriso asi.m kosiyaa pavaaheyya.|| ||

Tassa evam assa: "aya.m asi aya.m kosi,||
a~n~no asi a~n~naa kosi,||
kosiyaatv eva asi pavaa'ho" ti.

Seyyathaa pi vaa pana mahaaraaja puriso aha.m kara.n.daa uddhareyya.|| ||

Tassa evam assa: "aya.m ahi aya.m kara.n.do,||
a~n~no ahi a~n~no kara.n.do,||
kara.n.daatv eva ahi ubbhato" ti..

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudrabhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m.|| ||

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

72. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

[78] So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti bahudhaapi hutvaa eko hoti,||
aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase,||
pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake,||
udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa'pi pakkhi saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vatteti.

73. seyyathaa pi mahaaraaja dakkho kumbhakaaro vaa kumbhakaarantevaasii vaa suparikammakataaya mattikaaya ya.m yadeva bhaajanavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Seyyathaa pi vaa pana mahaaraaja dakkho dantakaaro vaa dantakaarantevaasii vaa suparikammakatasmi.m dantasmi.m ya.m yadeva dantavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Seyyathaa pi vaa pana mahaaraaja dakkho suva.n.nakaaro vaa suva.n.nakaarantevaasii vaa suparikammakatasmi.m suva.n.nasmi.m ya.m yadeva suva.n.navikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanuhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa'pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa pi pakkhi saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave [79] paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaa'pi kaayena vasa.m vatteti.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

74. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

75. seyyathaa pi mahaaraaja puriso addhaanamaggapa.tipanno so su.neyya bherisaddampi mudi'ngasaddampi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddampi,||
tassa evam assa: bherisaddo i' ti pi mudi'ngasaddo i' ti pi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddo i' ti.i.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

76. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: "saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

[80] sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittatanti pajaanaati.|| ||

Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

77. seyyathaa pi mahaaraaja itthi vaa puriso vaa daharo vaa yuvaa ma.n.danakajaatiko aadaase vaa parisuddhe pariyodaate acche vaa udakapatte saka.m mukhanimitta.m paccavekkhamaano saka.nika.m vaa saka.nikanti jaaneyya,||
aka.nika.m vaa aka.nikanti jaaneyya-

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati*.|| ||

[81] anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

78. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo tiisa.mmpi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

79. seyyathaa pi mahaaraaja puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya tamhaa'pi gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya.|| ||

So tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagaccheyya.|| ||

Tassa evam assa:||
'aha.m kho sakamhaa gaamaa amu.m gaama.m agacchi.m tatra eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.|| ||

Tamhaapi gaamaa agacchi.m tatraapi eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.|| ||

So'mpi tamhaa [82] gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagato'ti.

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

80. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati:||
'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena [83] satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

81. seyyathaa pi mahaaraaja majjhe si.mghaa.take paasaado.|| ||

Tattha cakkhumaa puriso .thito passeyya manusse geha.m pavisante'pi rathiyaa viitisa~ncarante'pi majjhe si.mghaa.take nisinne'pi,||
tassa evam assa: ete manussaa geha.m pavisanti.|| ||

Ete nikkhamanti.|| ||

Ete rathiyaa viitisa~ncaranti.|| ||

Ete majjhe si.mghaa.take nisinnaa'ti.

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati:||
'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

82. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti so ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m [84] pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m

Pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati bhavaasavaa pi citta.m vimuccati avijjaasavaa pi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

83. seyyathaa pi mahaaraaja pabbatasa'nkhepe udakarahado accho vippasanno anaavilo.|| ||

Tattha cakkhumaa puriso tiire .thito passeyya sippisambuukampi sakkharaka.thalampi macchagumbampi carantampi ti.t.thantampi.|| ||

Tassa evam assa: aya.m kho udakarahado accho vippasanno anaavilo.|| ||

Tatrime sippisambuukaa'pi sakkharaka.thalaa'pi macchagumbaa'pi carantipi ti.t.thantipiiti.

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa'pi citta.m vimuccati,||
bhavaasavaa'pii citta.m vimuccati,||
avijjaasavaa'pi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

[85] ida.m kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.|| ||

Imasmaa ca pana mahaaraaja sandi.t.thikaa saama~n~naphalaa a~n~na.m sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m uttaritara.m vaa pa.niitatara.m vaa n'atthiiti.

84. Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Bhagavanta.m etad avoca:||
'abhikkanta.m bhante,||
abhikkanta.m bhante.|| ||

Seyyathaa pi bhante nikujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintiiti,||
evam eva bhante Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami,||
dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gata.m.|| ||

Accayo ma.m bhante accagamaa yathaabaala.m yathaamuu.lha.m yathaaakusala.m yo'ha.m piitara.m dhammika.m dhammaraajaana.m issariyassa kaara.naa jiivitaa voropesi.m.|| ||

Tassa me bhante Bhagavaa accaya.m accayato pa.tigga.nhaatu aayati.m sa.mvaraayaa'ti.

85. Taggha tva.m mahaaraaja accayo accagamaa yathaabaala.m yathaamuu.lha.m yathaaakusala.m yo tva.m pitara.m dhammika.m dhammaraajaana.m jiivitaa coropesi.|| ||

Yato ca kho tva.m mahaaraaja accaya.m accayato disvaa yathaadhamma.m pa.tikarosi.|| ||

Tante maya.m pa.tiga.nhaama.|| ||

Vuddhi hesaa mahaaraaja ariyassa vinaye yo accaya.m accayato disvaa yathaadhamma.m pa.tikaroti aayati.m sa.mvara.m aapajjatiiti.

86. Eva.m vutte raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Bhagavanta.m etad avoca: handa ca daani maya.m bhante gacchaami bahukiccaa maya.m bahukara.niiyaa'ti.

"Yassa 'daani tva.m mahaaraaja kaala.m ma~n~nasii" ti.

Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.

87. Atha kho Bhagavaa acirapakkantassa ra~n~no Maagadhassa [86] Ajaatasattussa vedehiputtassa bhikkhuu aamantesi: khataaya.m bhikkhave raajaa,||
upahataaya.m bhikkhave raajaa.|| ||

Sacaaya.m bhikkhave raajaa pitara.m dhammika.m dhammaraajaana.m jiivitaa na voropessatha imasmi.m yeva aasane viraja.m viitamala.m dhammacakkhu.m uppajjissathaati.

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.


Contact:
E-mail
Copyright Statement