Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 4

So.nada.n.da Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[111]

[1][pts] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa a'ngesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi yena campaa tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa Campaaya.m viharati Gaggaraaya pokkhara.niyaa tiire.

Tena kho pana samayena so.nada.n.do braahma.no campa.m ajjhaavasati sattussada.m sati.naka.t.thodaka.m sadha~n~na.m raajabhogga.m ra~n~naa maagadhena seniyena bimbisaarena dinna.m raajadaaya.m brahmadeyya.m.

2. Assosu.m kho campeyyakaa braahma.nagahapatikaa "sama.no khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito a'ngesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi campa.m anuppatto,||
Campaaya.m viharati Gaggaraaya pokkhara.niyaa tiire.|| ||

Ta.m kho pana bhavanta.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: "Iti pi so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho vijjaacara.nasampanno sugato lokaviduu anuttaro purisadammasaarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa'ti.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.nabraahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.|| ||

So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Saadhu kho pana tathaaruupaana.m arahata.m dassana.m hotii" ti.

3. [112] atha kho campeyyakaa braahma.nagahapatikaa campaaya nikkhamitvaa sa'nghasa'nghii ga.niibhuutaa yena gaggaraa pokkhara.nii ten'upasa'nkamanti.

4. Tena kho pana samayena so.nada.n.do braahma.no uparipaasaade divaaseyya.m upagato hoti.|| ||

Addasaa kho so.nada.n.do braahma.no campeyyake braahma.nagahapatike campaaya nikkhamitvaa sa'nghasa'nghii ga.niibhuute yena gaggaraa pokkhara.nii ten'upasa'nkamante.|| ||

Disvaa khatta.m aamantesi: "kin nu kho bho khatte campeyyakaa braahma.nagahapatikaa campaaya nikkhamitvaa sa'nghasa'nghii ga.niibhuutaa yena gaggaraa pokkhara.nii ten'upasa'nkamantii?"Ti

"Atthi kho bho Sama.no Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito a'ngesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi campa.m anuppatto campaaya viharati Gaggaraaya pokkhara.niyaa tiire.|| ||

Ta.m kho pana bhavanta.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: 'Iti pi so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho vijjaacara.nasampanno sugato lokaviduu anuttaro purisadammasaarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa'ti.|| ||

Tamete bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamantii" ti.

5. Tena hi bho khatte yena campeyyakaa braahma.nagahapatikaa ten'upasa'nkama.|| ||

Upasa'nkamitvaa campeyyake braahma.nagahapatike eva.m vadehi: "so.nada.n.do bho braahma.no evam aaha: 'aagamentu kira bhavanto so.nada.n.do pi braahma.no sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissatii" ti.

'Eva.m bho'ti kho so khattaa so.nada.n.dassa braahma.nassa pa.tissutvaa yena campeyyakaa braahma.nagahapatikaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa campeyyake braahma.na gahapatike etad avoca: [113] "so.nada.n.do bho braahma.no evam aaha: "aagamentuu kira bhavanto.|| ||

So.nada.n.do pi braahma.no sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissatii" ti.

6. Tena kho pana samayena naanaaverajjakaana.m braahma.naana.m pa~ncamattaani braahma.nasataani Campaaya.m pa.tivasanti kenacideva kara.niiyena.|| ||

Assosu.m kho te braahma.naa: 'so.nada.n.do kira braahma.no sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissatii'ti.|| ||

Atha kho te braahma.naa yena so.nada.n.do braahma.no ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa so.nada.n.da.m braahma.na.m etad avocu.m: 'sacca.m kira bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissatii'?"Ti

"Eva.m kho me bho hoti aham pi sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissaamii" ti.

7. "Maa bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkami.|| ||

Na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sace bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissati,||
bhoto so.nada.n.dassa yaso haayissati sama.nassa Gotamassa yaso abhiva.d.dhi'ssati.|| ||

Yam pi bhoto so.nada.n.dassa yaso haayissati sama.nassa Gotamassa yaso abhiva.d.dhi'ssati,||
iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do ubhato sujaato maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do ubhato sujaato maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do a.d.dho mahaddhano mahaabhogo.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do a.d.dho mahaddhano mahaabhogo.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do [114] ajjhaayako mantadharo ti.n.na.m vedaana.m paaraguu sanigha.n.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m,||
padako,||
veyyaakara.no,||
lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do ajjhaayako mantadharo ti.n.na.m vedaana.m paaraguu sanigha.n.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m,||
padako,||
veyyaakara.no,||
lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato brahmava.n.nii brahmavaccasii,||
akkhuddaavakaaso dassanaaya.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato brahmava.n.nii brahmavaccasii,||
akkhuddaavakaaso dassanaaya.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do siilavaa vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do siilavaa vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do kalyaa.navaaco kalyaa.navaakkara.no,||
poriyaa vaacaaya samannaagato vissa.t.thaaya anelagalaaya atthassa vi~n~naapaniyaa.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do kalyaa.navaaco kalyaa.navaakkara.no,||
poriyaa vaacaaya samannaagato vissa.t.thaaya anelagalaaya atthassa vi~n~naapaniyaa.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do bahunna.m aacariyapaacariyo,||
tii.ni maa.navakasataani mante vaaceti.|| ||

Bahuu kho pana naanaadisaa naanaajanapadaa maa.navakaa aagacchanti bhoto so.nada.n.dassa santike mantatthikaa mante adhiiyitukaamaa.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do bahunna.m aacariyapaacariyo,||
tii.ni maa.navasataani mante vaaceti.|| ||

Bahuu kho pana naanaadisaa naanaajanapadaa maa.navakaa aagacchanti bhoto so.nada.n.dassa santike mantatthikaa mante adhiiyitukaamaa.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do ji.n.no vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto.|| ||

Sama.no Gotamo taru.no c'eva taru.napabbajito ca.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do ji.n.no vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto.|| ||

Sama.no Gotamo taru.no c'eva taru.napabbajito ca.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do ra~n~no Maagadhassa seniyassa bimbisaarassa sakkato garukato maanito puujito apacito.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do ra~n~no Maagadhassa seniyassa bimbisaarassa sakkato garukato maanito puujito apacito.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do braahma.nassa pokkharasaatissa sakkato garukato maanito puujito apacito.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do braahma.nassa pokkharasaatissa sakkato garukato maanito puujito apacito.|| ||

Iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Bhava.m hi so.nada.n.do campa.m ajjhaavasati sattussada.m sati.naka.t.thodaka.m sadha~n~na.m raajabhogga.m ra~n~naa maagadhena seniyena bimbisaarena dinna.m raajadaaya.m brahmadeyya.m.

Yam pi bhava.m so.nada.n.do campa.m ajjhaavasati sattussada.m sati.naka.t.thodaka.m sadha~n~na.m raajabhogga.m ra~n~naa maagadhena seniyena bimbisaarena dinna.m raajadaaya.m brahmadeyya.m,||
iminaa pa'ngena na arahati bhava.m so.nada.n.do sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no tv eva Gotamo arahati bhavanta.m so.nada.n.da.m dassanaaya upasa'nkamitunti.

8. Eva.m vutte so.nada.n.do braahma.no te braahma.ne etad avoca: [115] tena hi bho mamapi su.naatha,||
yathaa mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m natv eva arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo ubhato sujaato maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.

Yam pi bho Sama.no Gotamo ubhato sujaato maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya usa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo mahanta.m ~naatisa'ngha.m ohaaya pabbajito.

Yam pi bho Sama.no Gotamo mahanta.m ~naatisa'ngha.m ohaaya pabbajito,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo pahuuta.m hira~n~nasuva.n.na.m ohaaya pabbajito bhuumigata~n ca vehaasa.t.tha~nca.

Yam pi bho Sama.no Gotamo pahuuta.m hira~n~nasuva.n.na.m ohaaya pabbajito bhuumigata~n ca vehaasa.t.tha~nca,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo daharo'va samaano yuvaa susu kaa.lakeso bhadrena yobba.nena samannaagato pa.thamena vayasaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito.

Yam pi bho Sama.no Gotamo daharo'va samaano yuvaa susu kaa.lakeso bhadrena yobba.nena samannaagato pa.thamena vayasaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo akaamakaana.m maataa-pitunna.m assumukhaana.m rudantaana.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito.

Yam pi bho Sama.no Gotamo akaamakaana.m maataa-pitunna.m assumukhaana.m rudantaana.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato brahmava.n.nii brahmavaccasii akkhuddaavakaaso dassanaaya.

Yam pi bho Sama.no Gotamo abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato brahmava.n.nii brahmavaccasii akkhuddaavakaaso dassanaaya,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo siilavaa ariyasiili kusalasiilii kusalasiilena samannaagato.

Yam pi bho Sama.no Gotamo siilavaa ariyasiili kusalasiili kusalasiilena samannaagato,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo kalyaa.navaaco kalyaa.navaakkara.no poriyaa vaacaaya samannaagato vissa.t.thaaya anelagalaaya atthassa vi~n~naapaniyaa.

Yam pi bho Sama.no Gotamo kalyaa.navaaco kalyaa.navaakkara.no poriyaa vaacaaya samannaagato vissa.t.thaaya anelagalaaya atthassa vi~n~naapaniyaa,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo bahunna.m aacariyapaacariyo.

Yam pi bho Sama.no Gotamo bahunna.m aacariyapaacariyo,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo khii.nakaamaraago vigatacaapallo.

Yam pi bho Sama.no Gotamo khii.nakaamaraago vigatacaapallo,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo kammavaadii kiriyavaadii apaapapurekkhaaro brahma~n~naaya pajaaya.

Yam pi bho Sama.no Gotamo kammavaadii kiriyavaadii apaapapurekkhaaro brahma~n~naaya pajaaya,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo uccaa kulaa pabbajito asambhinnakhattiyakulaa.

Yam pi bho Sama.no Gotamo uccaa kulaa pabbajito asambhinnakhattiyakulaa,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo a.d.dhaa kulaa pabbajito mahaddhanaa mahaabhogaa.

Yam pi bho Sama.no Gotamo a.d.dhaa kulaa pabbajito mahaddhanaa mahaabhogaa,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

[116] Sama.na.m khalu bho Gotama.m tirora.t.thaa tirojanapadaa sampucchitu.m aagacchanti.

Yam pi bho sama.na.m Gotama.m tirora.t.thaa tirojanapadaa sampucchitu.m aagacchanti,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.na.m khalu bho Gotama.m anekaani devataasahassaani paa.nehi sara.na.m gataani.

Yam pi bho sama.na.m Gotama.m anekaani devataasahassaani paa.nehi sara.na.m gataani,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.na.m khalu bho Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato 'Iti pi so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho vijjaacara.nasampanno sugato lokaviduu anuttaro purisadammasaarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa'ti.

Yam pi bho sama.na.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato 'Iti pi so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho vijjaacara.nasampanno sugato lokaviduu anuttaro purisadammasaarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa'ti,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo dvatti.msamahaapurisalakkha.nehi samannaagato.

Yam pi bho Sama.no Gotamo dvatti.msamahaapurisalakkha.nehi samannaagato,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo ehisaagatavaadii sakhilo sammodako abbhaaku.tiko uttaanamukho pubbabhaasii.

Yam pi bho Sama.no Gotamo ehisaagatavaadii sakhilo sammodako abbhaaku.tiko uttaanamukho pubbabhaasii,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo catunna.m parisaana.m sakkato garukato maanito puujito apacito.

Yam pi bho Sama.no Gotamo catunna.m parisaana.m sakkato garukato maanito puujito apacito,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.ne khalu bho gotame bahuu devaa manussaa ca abhippasannaa.

Yam pi bho sama.ne gotame bahuu devaa manussaa ca abhippasannaa,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo yasmi.m gaame vaa nigame vaa pa.tivasati,||
na tasmi.m gaame vaa nigame vaa amanussaa manusse vihe.thenti.

Yam pi bho Sama.no Gotamo yasmi.m gaame vaa nigame vaa pa.tivasati,||
na tasmi.m gaame vaa nigame vaa amanussaa manusse vihe.thenti,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo sa'nghii ga.nii ga.naacariyo puthutitthakaraana.m aggam akkhaayati.

Yam pi bho Sama.no Gotamo sa'nghii ga.nii ga.naacariyo puthutitthakaraana.m aggam akkhaayati,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Yathaa kho pana bho ekesa.m sama.na-braahma.naana.m yathaa vaa tathaa vaa yaso samudaagacchati na heva.m sama.nassa Gotamassa yaso samudaagato.|| ||

Atha kho anuttaraaya vijjaacara.nasampadaaya sama.nassa Gotamassa yaso samudaagato.

Sama.na.m khalu bho Gotama.m raajaa Maagadho seniyo bimbisaaro saputto sabhariyo sapariso saamacco paa.nehi sara.na.m gato.

Yam pi bho sama.na.m Gotama.m raajaa Maagadho seniyo bimbisaaro saputto sabhariyo sapariso saamacco paa.nehi sara.na.m gato,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.na.m khalu bho Gotama.m raajaa pasenadii kosalo saputto sabhariyo sapariso saamacco paa.nehi sara.na.m gato.

Yam pi bho sama.na.m Gotama.m raajaa pasenadii kosalo saputto sabhariyo sapariso saamacco paa.nehi sara.na.m gato,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.na.m khalu bho Gotama.m braahma.no pokkharasaatii saputto sabhariyo sapariso saamacco paa.nehi sara.na.m gato.

Yam pi bho sama.na.m Gotama.m braahma.no pokkharasaatii saputto sabhariyo sapariso saamacco paa.nehi sara.na.m gato.|| ||

Iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo ra~n~no Maagadhassa seniyassa bimbisaarassa sakkato garukato maanito puujito apacito.

Yam pi bho Sama.no Gotamo ra~n~no Maagadhassa seniyassa bimbisaarassa sakkato garukato maanino puujito apacito,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo ra~n~no pasenadissa kosalassa sakkato garukato maanito puujito apacito.

Yam pi bho Sama.no Gotamo ra~n~no pasenadissa kosalassa sakkato garukato maanito puujito apacito,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Sama.no khalu bho Gotamo braahma.nassa pokkharasaatissa sakkato garukato maanito puujito apacito.

Yam pi bho Sama.no Gotamo braahma.nassa pokkharasaatissa sakkato garukato maanito puujito apacito,||
iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

[117] sama.no khalu bho Gotamo campa.m anuppatto Campaaya.m viharati Gaggaraaya pokkhara.niyaa tiire.|| ||

Ye kho pana bho keci sama.naa vaa braahma.naa vaa amhaaka.m gaamakkhetta.m aagacchanti,||
atithii no te honti.|| ||

Atithii kho panamhehi sakkaatabbaa garukaatabbaa maanetabbaa puujetabbaa apacetabbaa.|| ||

Yam pi bho Sama.no Gotamo campa.m anuppatto Campaaya.m viharati Gaggaraaya pokkhara.niyaa tiire.|| ||

Atithamhaaka.m Sama.no Gotamo.|| ||

Atithi kho panamhehi sakkaatabbo garukaatabbo maanetabbo puujetabbo apacetabbo.|| ||

Iminaapa'ngena na arahati so bhava.m Gotamo amhaaka.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Atha kho pana mayameva arahaama ta.m bhavanta.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.

Ettake kho aha.m bho tassa bhoto Gotamassa gu.ne pariyaapu.naami.|| ||

No ca kho so bhava.m Gotamo ettakava.n.no.|| ||

Aparimaa.nava.n.no hi so bhava.m Gotamo" ti.

9. Eva.m vutte te braahma.naa so.nada.n.da.m braahma.na.m etad avocu.m: 'yathaa kho bhava.m so.nada.n.do sama.nassa Gotamassa va.n.ne bhaasati ito ce'pi so bhava.m Gotamo yojanasate viharati,||
alam eva saddhena kulaputtena dassanaaya upasa'nkamitu.m api pu.tosena1.|| ||

Tena hi bho sabbe va maya.m sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissaamaa" ti.

Atha kho so.nada.n.do braahma.no mahataa braahma.naga.nena saddhi.m yena gaggaraa pokkhara.nii ten'upasa'nkami.

10. Atha kho so.nada.n.dassa braahma.nassa tirovanasa.n.dagatassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi: "aha~nc'eva kho pana sama.na.m Gotama.m pa~nha.m puccheyya.m,||
tatra ce ma.m Sama.no Gotamo eva.m vadeyya: 'na kho esa braahma.na pa~nho eva.m pucchiitabbo,||
eva.m naamesa buhma.na pa~nho pucchitabbo'ti.|| ||

Tena ma.m aya.m parisaa paribhaveyya: 'baalo so.nada.n.do braahma.no avyatto,||
[118] naasakkhi sama.na.m Gotama.m yoniso pa~nha.m pucchitun' ti.|| ||

Ya.m kho panaaya.m parisaa paribhaveyya,||
yaso pi tassa haayetha,||
yassa kho pana yaso haayetha bhogaa'pi tassa haayeyyu.m.|| ||

Yasoladdhaa kho pan amhaaka.m bhogaa.|| ||

Ma~nc'eva kho pana Sama.no Gotamo pa~nha.m puccheyya,||
tassa caaha.m pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m na aaraadheyya.m,||
tatra ce ma.m Sama.no Gotamo eva.m vadeyya: 'na kho esa braahma.na pa~nho eva.m vyaakaatabbo.|| ||

Eva.m naamesa braahma.na pa~nho vyaakaatabbo'ti,||
tena ma.m aya.m parisaa paribhaveyya: 'baalo so.na.n.do braahma.no,||
avyatto naasakkhi sama.nassa Gotamassa pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m aaraadhetunti.|| ||

Ya.m kho panaaya.m parisaa paribhaveyya,||
yaso pi tassa haayetha.|| ||

Yassa kho pana yaso haayetha bhogaapi tassa haayeyyu.m.|| ||

Yasoladdhaa kho pan amhaaka.m bhogaa.|| ||

Aha.m c'eva kho pana eva.m samiipagato samaano adisvaa'va sama.na.m Gotama.m nivatteyya.m,||
tena ma.m aya.m parisaa paribhaveyya: 'baalo so.nada.n.do braahma.no avyatto maanatthaddho bhiito ca.|| ||

No visahi sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

Katha.m hi naama samiipagato samaano adisvaa sama.na.m Gotama.m nivattissatii?'Ti.|| ||

Ya.m kho panaaya.m parisaa paribhaveyya yaso pi tassa haayetha.|| ||

Yassa kho pana yaso haayetha,||
bhogaa'pi tassa haayeyyu.m.|| ||

Yasoladdhaa kho pan amhaaka.m bhogaa" ti.

11. Atha kho so.nada.n.do braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Campeyyakaapi kho braahma.nagahapatikaa appekacce Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Appekacce Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Appekacce yena Bhagavaa tena~njali.m panaametvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Appekacce naamagotta.m saavetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Appekacce tu.nhiibhuutaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.

12. [119] tatrapi suda.m so.nada.n.do braahma.no etad eva bahulamanuvitakkento nisinno hoti.|| ||

"Aha.m c'eva kho pana sama.na.m Gotama.m pa~nha.m puccheyya.m tatra ce ma.m Sama.no Gotamo eva.m vadeyya 'na kho esa braahma.na pa~nho pucchiitabbo'ti,||
tena ma.m aya.m parisaa paribhaveyya 'baalo so.nada.n.do braahma.no avyatto,||
naasakkhi sama.na.m Gotama.m yoniso pa~nha.m pucachitun' ti.ya.m kho panaaya.m parisaa paribhaveyya yaso pi tassa haayetha.|| ||

Yassa kho pana yaso haayetha bhogaapi tassa haayeyyu.m.|| ||

Yasoladdhaa kho pan amhaaka.m bhogaa.|| ||

Ma~nc'eva kho pana Sama.no Gotamo pa~nha.m puccheyya,||
tassa caaha.m pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m na aaraadheyya.m,||
tatra ce ma.m Sama.no Gotamo eva.m vadeyya 'na kho esa braahma.na,||
pa~nho eva.m vyaakaatabbo,||
eva.m naamesa braahma.na pa~nho vyaakaatabbo'ti,||
tena ma.m aya.m parisaa paribhaveyya: 'baalo so.nada.n.do braahma.no avyatto,||
naasakkhi sama.nassa Gotamassa pa~nhassa veyyaakara.nena citta.m aaraadhetunti.|| ||

' Ya.m kho panaaya.m parisaa paribhaveyya yaso pi tassa haayetha yassa kho pana yaso haayetha bhogaapi tassa haayeyyu.m.|| ||

Yasoladdhaa kho pan amhaaka.m bhogaa.|| ||

Aho vata ma.m Sama.no Gotamo sake aacariyake tevijjake pa~nha.m puccheyya.|| ||

Addhaavatassaaha.m citta.m aaraadheyya.m pa~nhassa veyyaakara.nenaa" ti.

13. Atha kho Bhagavato so.nada.n.dassa braahma.nassa cetasaa cetoparivitakkama~n~naaya etad ahosi: "viha~n~nati kho aya.m so.nada.n.do braahma.no sakena cittena.|| ||

Yannuunaaha.m so.nada.n.da.m braahma.na.m sake aacariyake tevijjake pa~nha.m puccheyyanti."|| ||

Atha kho Bhagavaa so.nada.n.da.m braahma.na.m etad avoca: "katiihi pana braahma.na a'ngehi samannaagata.m braahma.naa braahma.na.m pa~n~napenti braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa?"Ti

14. Atha kho so.nada.n.dassa braahma.nassa etad ahosi: [120] ya.m vata no ahosi icchita.m,||
ya.m aaka'nkhita.m,||
ya.m adhippeta.m,||
ya.m abhipatthita.m 'aho vata ma.m Sama.no Gotamo sake aacariyake tevijjake pa~nha.m puccheyya,||
addhaa vatassaaha.m citta.m aaraadheyya.m pa~nhassa veyyaa.nenaa'ti,||
tatra ma.m Sama.no Gotamo sake aacariyake tevijjake pa~nha.m pucchati.|| ||

Addhaa vatassaaha.m citta.m aaraadhessaami pa~nhassa veyyaakara.nenaa'ti.

15. Atha kho so.nada.n.do braahma.no abbhunnaametvaa kaaya.m anuviloketvaa parisa.m Bhagavanta.m etad avoca: "pa~ncahi bho Gotama a'ngehi samannaagata.m braahma.naa braahma.na.m pa~n~naapenti 'braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyya.|| ||

Katamehi pa~ncahi?

Idha bho Gotama braahma.no ubhato sujaato hoti maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.|| ||

Ajjhaayako hoti mantadharo ti.n.na.m vedaana.m paaraguu sanigha.n.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m,||
padako veyyaakara.no lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo:

Abhiruupo hoti dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato,||
brahmava.n.nii brahmavaccasii akkhuddaavakaaso dassanaaya.|| ||

Siilavaa hoti vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato,||
pa.n.dito ca hoti medhaavii,||
pa.thamo vaa dutiyo vaa suja.m pagga.nhantaana.m.|| ||

Imehi kho bho Gotama pa~ncahi a'ngehi samannaagata.m braahma.naa braahma.na.m pa~n~naapenti.|| ||

Braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaati.

16. "Imesa.m pana braahma.na pa~ncanna.m a'ngaana.m sakkaa eka.m a'nga.m .thapetvaa catuuhi a'ngehi samannaagata.m braahma.na.m pa~n~naapetu.m braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa?"Ti.

17. "Sakkaa bho Gotama.|| ||

Imesa.m hi bho Gotama pa~ncanna.m a'ngaana.m va.n.na.m .thapayaama.|| ||

Ki.m hi va.n.no karissati?.|| ||

Yato kho bho Gotama braahma.no ubhato sujaato hoti maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa [121] pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.|| ||

Ajjhaayako ca hoti mantadharo,||
ti.n.na.m vedaana.m paaraguu sanigha.n.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m,||
padako,||
veyyaakara.no,||
lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo.|| ||

Siilavaa ca hoti vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato,||
pa.n.dito ca hoti medhaavii pa.thamo vaa dutiyo vaa suja.m pagga.nhantaana.m.|| ||

Imehi kho bho Gotama catuuha'ngehi samannaagata.m braahma.naa braahma.na.m pa~n~naapenti braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya,||
na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa" ti.

18. "Imesa.m pana braahma.na catunna.m a'ngaana.m sakkaa eka.m a'nga.m .thapayitvaa tiihi a'ngehi samannaagata.m braahma.na.m pa~n~naapetu.m braahma.nosmiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa?"Ti.

19. "Sakkaa bho Gotama.|| ||

Imesa.m hi bho Gotama catunna.m a'ngaana.m mante .thapayaama.|| ||

Ki.m hi mantaa karissanti?.|| ||

Yato kho bho Gotama braahma.no ubhato sujaato hoti maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena,||
siilavaa ca hoti vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato,||
pa.n.dito ca hoti medhaavii,||
pa.thamo vaa dutiyo vaa suja.m pagga.nhantaana.m.|| ||

Imehi kho bho Gotama catuuha'ngehi samannaagata.m braahma.naa braahma.na.m pa~n~naapenti braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa" ti.

20. "Imesa.m pana braahma.na ti.n.na.m a'ngaana.m sakkaa eka.m a'nga.m .thapetvaa dviiha'ngehi samannaagata.m braahma.na.m pa~n~naapetu.m,||
braahma.nosmiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa?"Ti.

21. "Sakkaa bho Gotama,||
imesa.m hi bho Gotama ti.n.na.m a'ngaana.m jaati.m .thapayaama.|| ||

Ki.m hi jaati karissati?

Yato kho bho Gotama braahma.no siilavaa hoti vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato,||
pa.n.dito ca hoti medhaavii pa.thamo vaa dutiyo vaa suja.m pagga.nhantaana.m.|| ||

Imehi kho bho Gotama dviiha'ngehi samannaagata.m braahma.naa braahma.na.m pa~n~naapenti.|| ||

Braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa" ti.

22. [122] eva.m vutte te braahma.naa so.nada.n.da.m braahma.na.m etad avocu.m: "maa bhava.m so.nada.n.do eva.m avaca.|| ||

Maa bhava.m so.nada.n.do eva.m avaca.|| ||

Apavadateva bhava.m so.nada.n.do va.n.na.m,||
apavadati mante,||
apavadati jaati.m.|| ||

Eka.msena bhava.m so.nada.n.do sama.nasseva Gotamassa vaada.m anupakkhandatii" ti.

23. Atha kho Bhagavaa te braahma.ne etad avoca: "sace kho tumhaaka.m braahma.naa eva.m hoti,||
'appassuto ca so.nada.n.do braahma.no,||
akalyaa.navaakkara.no ca so.nada.n.do braahma.no,||
duppa~n~no ca so.nada.n.do braahma.no sama.nena Gotamena saddhi.m asmi.m vacane pa.timantetunti,||
ti.t.thatu so.nada.n.do braahma.no,||
tumhe mayaa saddhi.m mantavho.|| ||

Sace pana tumhaaka.m braahma.naa eva.m hoti: "bahussuto ca so.nada.n.do braahma.no,||
kalyaa.navaakkara.no ca so.nada.n.do braahma.no,||
pa.n.dito ca so.nada.n.do braahma.no,||
pahoti ca so.nada.n.do braahma.no sama.nena Gotamena saddhi.m asmi.m vacane pa.timantetun' ti.ti.t.thatha tumhe,||
so.nada.n.do braahma.no mayaa saddhi.m pa.timantetuu" ti.

24. Eva.m vutte so.nada.n.do braahma.no Bhagavanta.m etad avoca: " ti..thatu bhava.m Gotamo.|| ||

Tu.nhii bhava.m Gotamo hotu.|| ||

Ahameva tesa.m sahadhammena pa.tivacana.m karissaamii" ti.

Atha kho so.nada.n.do braahma.no te braahma.ne etad avoca: "maa bhavanto eva.m avacuttha,||
maa bhavanto eva.m avacuttha: 'apavadateva bhava.m so.nada.n.do va.n.na.m,||
apavadati mante,||
apavadati jaati.m,||
eka.msena.|| ||

Bhava.m so.nada.n.do [123] sama.nasseva Gotamassa vaada.m anupakkhandatii'ti naaha.m bho apavadaami va.n.na.m vaa mante vaa jaati.m vaa" ti.

25. Tena kho pana samayena so.nada.n.dassa braahma.nassa bhaagineyyo a'ngako naama maa.navako tassa.m parisaaya.m nisinno hoti.|| ||

Atha kho so.nada.n.do braahma.no te braahma.ne etad avoca: "passanti no bhonto ima.m a'ngaka.m maa.navaka.m amhaaka.m bhaagineyyanti?"

"Eva.m bho."|| ||

"A'ngako kho bho maa.navako abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato brahmava.n.nii brahmavaccasii akkhuddaavakaaso dassanaaya.|| ||

Naassa imissa.m parisaaya.m samasamo atthi va.n.nena,||
.thapetvaa sama.na.m Gotama.m.

A'ngako kho bho maa.navako ajjhaayako mantadharo,||
ti.n.na.m vedaana.m paaraguu sanigha.n.duke.tubhaana.m saakkharappabhedaana.m itihaasapa~ncamaana.m.|| ||

Padako veyyaakara.no lokaayatamahaapurisalakkha.nesu anavayo.|| ||

Ahamassa mante vaacetaa.

A'ngako kho bho maa.navako ubhato sujaato maatito ca pitito ca,||
sa.msuddhagaha.niko yaava sattamaa pitaamahayugaa,||
akkhitto anupakku.t.tho jaativaadena.|| ||

Ahamassa maataa-pitaro jaanaami.

A'ngako kho bho maa.navako paa.nampi haneyya adinnampi aadiyeyya paradaarampi gaccheyya musaapi bha.neyya majjampi piveyya,||
etthadaani bho ki.m va.n.no karissati,||
ki.m mantaa,||
ki.m jaati.|| ||

Yato kho bho braahma.no siilavaa ca hoti vuddhasiilii vuddhasiilena samannaagato,||
pa.n.dito ca hoti medhaavii pa.thamo vaa dutiyo vaa suja.m pagga.nhantaana.m.|| ||

Imehi kho bho dviiha'ngehi samannaagata.m braahma.naa braahma.na.m pa~n~naapenti.|| ||

Braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya,||
na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa" ti.

26. "Imesa.m pana braahma.na dvinna.m a'ngaana.m sakkaa eka.m a'nga.m .thapayitvaa ekena a'ngena samannaagata.m braahma.na.m pa~n~naapetu.m,||
braahma.no'smiiti ca vadamaano sammaa vadeyya.|| ||

Na ca pana musaa-vaada.m aapajjeyyaa?"Ti.

[124] "no h'ida.m bho Gotama.|| ||

Siilaparidhotaa hi bho Gotama pa~n~naa.|| ||

Pa~n~naaparidhota.m siila.m.|| ||

Yattha siila.m tattha pa~n~naa.|| ||

Yattha pa~n~naa tattha siila.m.|| ||

Siilavato pa~n~naa,||
pa~n~navato siila.m.|| ||

Siilapa~n~naa.na.m ca pana lokasmi.m aggam akkhaayati.|| ||

Seyyathaa pi bho Gotama hatthena vaa hattha.m dhoveyya paadena vaa paada.m dhoveyya,||
evam eva kho bho Gotama siilaparidhotaa pa~n~naa,||
pa~n~naaparidhota.m siila.m.|| ||

Yattha siila.m tattha pa~n~naa,||
yattha pa~n~naa tattha siila.m.|| ||

Siilavato pa~n~naa,||
pa~n~naavato siila.m.|| ||

Siilapa~n~naa.na~nca pana lokasmi.m aggam akkhaayati.

"Evam eta.m braahma.na siilaparidhotaa hi braahma.na pa~n~naa,||
pa~n~naaparidhota.m siila.m.|| ||

Yattha siila.m tattha pa~n~naa,||
yattha pa~n~naa tattha siila.m.|| ||

Siilavato pa~n~naa,||
pa~n~navato siila.m.|| ||

Siilapa~n~naa.na~nca pana lokasmi.m aggam akkhaayati.

"Katama.m pana ta.m braahma.na siila.m?.|| ||

Katamaa saa pa~n~naa" ti.

"Ettakaparamaa'va maya.m bho Gotama etasmi.m atthe.|| ||

Saadhu vata bhavanta.myeva Gotama.m pa.tibhaatu etassa bhaasitassa attho" ti.

"Tena hi braahma.na su.naahi,||
saadhuka.m manasi karohi,||
bhaasissaamii" ti.

'Eva.m bho'ti kho so.nada.n.do braahma.no Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagavaa etad avoca:

25 . "Idha braahma.na Tathaagato loke uppajjati araha.m sammaa sambuddho vijjaacara.nasampanno sugato lokaviduu anuttaro purisadammasaarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.nabraahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.|| ||

So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.

Ta.m dhamma.m su.naati gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato.|| ||

So ta.m dhamma.m sutvaa tathaagate saddha.m pa.tilabhati.|| ||

So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato iti pa.tisa.mcikkhati: 'sambaadho gharaavaaso rajaapatho.|| ||

Abbhokaaso pabbajjaa.|| ||

Nayida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekantaparipu.n.na.m ekantaparisuddha.m sa.mkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m.|| ||

Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.

So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

So eva.m pabbajito samaano paatimokkhasa.mvarasa.mvuto viharati aacaaragocarasampanno a.numattesu vajjesu bhayadassaavii.|| ||

Samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu kaayakammavaciikammena samannaagato kusalena.|| ||

Parisuddhaajiivo siilasampanno indriyesu guttadvaaro bhojane matta~n~nuu satisampaja~n~nesu samannaagato santu.t.tho.

Katha~n ca braahma.na bhikkhu siilasampanno hoti?.|| ||

Idha braahma.na bhikkhu paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno.|| ||

Sabbapaa.nabhuutahitaanukampii viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii.|| ||

Athenena suci-bhuutena attanaa virahati.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii hoti aaraa-caarii virato methunaa gaama-dhammaa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti sacca-vaadii sacca-sandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pisu.na.m vaaca.m pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya.|| ||

Amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya.|| ||

Iti bhinnaana.m vaa sandhaataa,||
sahitaana.m vaa anuppadaataa samaggaaraamo samagga-rato samagganandi.m samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pharusa.m vaaca.m pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Yaa saa vaacaa ne.laa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa7 hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa,||
tathaaruupa.m8 vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii.|| ||

Nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa hoti kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa~nhita.m.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa pa.tivirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuuparato pa.tivirato vikaala-bhojanaa.|| ||

Nacca-giita-vaadita-visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Maalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhusana.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Jaataruupa-rajata-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamaka-dha~n~na-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakama.msapa.tigggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Itthi-kumaarika-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Daasi-daasa-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aj-e.laka-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Kukku.ta-suukara-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Hatthigavassava.lavaa pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Khetta-vatthu-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Duuteyyapahe.na gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti.|| ||

Tulaakuu.ta-ka.msakuu.ta-maanakuu.taa pa.tivirato hoti.|| ||

Ukko.tanava~n cananikatisaaci yogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparaamosa-aalopa-sahasaakaaraa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Cullasiila.m ni.t.thita.m

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m biijagaama-bhuutagaama-samaarambha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m bijabiijameva pa~ncama.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m sannidhi-kaara-paribhoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: anna-sannidhi.m paana-sannidhi.m vattha-sannidhi.m yaana-sannidhi.m sayana-sannidhi.m gandha-sannidhi.m aamisa-sannidhi.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa sannidhi-kaara-paribhogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m visuukadassana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: nacca.m giita.m vaadita.m pekkha.m akkhaata.m paa.nissara.m vetaala.m kumbhathuuna.m Sobha-nagaraka.m ca.n.daala.m va.msa.m dhopanaka.m hatthi-yuddha.m assa-yuddha.m mahisayuddha.m usabhayuddha.m ajayuddha.m me.n.dayuddha.m kukku.tayuddha.m va.t.takayuddha.m da.n.da-yuddha.m mu.t.thi-yuddha.m nibBuddha.m uyyodhika.m balagga.m senaabyuuha.m a.niikadassana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: a.t.tha-pada.m dasa-pada.m aakaasa.m parihaara-patha.m santika.m khalika.m gha.tika.m salaaka-hattha.m akkha.m pa'ngaciira.m va'nkaka.m mokkhacika.m ci'ngulaka.m pattaa.lhaka.m rathaka.m dhanuka.m akkharika.m manesika.m yathaa-vajja.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m uccaa-sayana-mahaasayana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: aasandi.m palla'nka.m gonaka.m cittaka.m pa.tika.m pa.talika.m tuulika.m vikatika.m udda-lomi.m ekanta-lomi.m ka.t.thi'ssa.m koseyya.m kuttaka.m hatthatthara.m assatthara.m rathatthara.m ajina-ppave.ni.m kaadali-miga-pavara-pacc'atthara.na.m sa-uttara-cchada.m ubhato-lohitakuupadhaana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: ucchaadana.m parimaddana.m nahaapana.m sambaahana.m aadaasa.m a~njana.m maalaa-vilepana.m mukkha-cu.n.naka.m mukhalepana.m hattha-bandha.m sikhaa-bandha.m da.n.daka.m naa.lika.m khagga.m chatta.m citruupaahana.m u.nahiisa.m ma.ni.m vaala-viijani.m odaataani vatthaani diigha-dasaani.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamatta-katha.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m sayana-katha.m maalaa-katha.m gandha-katha.m ~naati-katha.m yaana-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m (kumaarakatha.m kumaarikatha.m) suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-kathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaa viggaahika-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: "na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi.|| ||

Aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami.|| ||

Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi?.|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi.|| ||

Ahamasmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me,||
asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca.|| ||

Pacchaa vacaniiya.m pure avaca.|| ||

Aavici.n.nan te viparaavatta.m.|| ||

Aaropito te vaado.|| ||

Niggahiito tvam asi.|| ||

Cara vaadappamokkhaaya.|| ||

Nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya viggahikakathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogamanuyruttaa viharanti,||
seyyathiida.m: ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m khattiyaana.m braahma.naana.m gahapatikaana.m kumaaraana.m "idha gaccha.|| ||

Amutraagaccha.|| ||

Ida.m hara.|| ||

Amutra ida.m aaharaa" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te kuhakaa ca honti lapakaa ca nemittikaa ca nippesikaa ca laabhena ca laabha.m nijigi.msitaaro.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa kuhalapanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Majjhimasiila.m ni.t.thita.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti,||
seyyathiida.m: a'nga.m nimitta.m uppaata.m supi.na.m lakkha.na.m muusikacchinna.m aggi-homa.m dabbi-homa.m thusa-homa.m ta.n.dula-homa.m sappihema.m tela-homa.m mukhahoma.m lohita-homa.m a'nga-vijjaa vatthu-vijjaa khatta-vijjaa siva-vijjaa bhuuta-vijjaa bhuri-vijjaa ahi-vijjaa visa-vijjaa vicchika-vijjaa muusika-vijjaa saku.na-vijjaa vaayasa-vijjaa pakkajjhaana.m saraparittaana.m migacakka.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti,||
seyyathiida.m: ma.ni-lakkha.na.m vattha-lakkha.na.m da.n.da-lakkha.na.m asikalakkha.na.m usu-lakkha.na.m dhanu-lakkha.na.m aavudha-lakkha.na.m itthi-lakkha.na.m purisa-lakkha.na.m kumaara-lakkha.na.m kumaarilakkha.na.m daasa-lakkha.na.m daasilakkha.na.m hatthi-lakkha.na.m assa-lakkha.na.m mahisa-lakkha.na.m usabha-lakkha.na.m go-lakkha.na.m aja-lakkha.na.m me.n.da-lakkha.na.m kukku.ta-lakkha.na.m va.t.takalakkha.na.m godhaa-lakkha.na.m ka.n.nikaa-lakkha.na.m kacchapa-lakkha.na.m miga-lakkha.na.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti seyyathiida.m: ra~n~na.m niyyaana.m bhavissati,||
ra~n~na.m aniyyaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m jayo bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m paraajayo bhavissati.|| ||

Iti imassa jayo bhavissati.|| ||

Imassa paraajayo bhavissati.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Suriyaggaaho bhavissati.|| ||

Nakkhattagaaho bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Ukkaapaato bhavissati.|| ||

Diisaa.daaho bhavissati.|| ||

Bhuumi-caalo bhavissati.|| ||

Devadunduubhi bhavissati.|| ||

Candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa.mkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako suriya-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako nakkhatta-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako ukkaa-paato bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako disaa-.daaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako bhumivaalo bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako deva-dunduubhi bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa'nkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Iti vaa evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathada.m: subbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Dubbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Subhikkha.m bhavissati.|| ||

Dubbhikkha.m bhavissati.|| ||

Khema.m bhavissati.|| ||

Bhaya.m bhavissati.|| ||

Rogo bhavissati.|| ||

Aarogya.m bhavissati.|| ||

Muddaa ga.nanaa sa.mkhaana.m kaaveyya.m lokaayata.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: aavaahana.m vivaahana.m sa.mvadana.m vivadana.m sa.mkira.na.m vikira.na.m subhaga-kara.na.m dubbhaga-kara.na.m viruddha-gabbha-kara.na.m jivhaa-nitthaddana.m hanusa.mhanana.m hatthaabhijappana.m hanujappana.m ka.n.na-jappana.m aadaasa-pa~nha.m kumaaripa~nha.m deva-pa~nha.m aadiccupa.t.thaana.m Mahat-upa.t.thaana.m abbhujjalana.m sirivhaayana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: santi-kamma.m pa.nidhi-kamma.m bhuutakamma.m bhurikamma.m vassa-kamma.m vossa-kamma.m vatthu-kamma.m vatthu-parikira.na.m aacamana.m nahaapana.m juhana.m vamana.m virecana.m uddha-virecana.m adho-virecana.m siisa-virecana.m

Ka.n.natela.m netta-tappana.m natthu-kamma.m a~njana.m pacca~njana.m saalaakiya.m sallakattiya.m daaraka-tikicchaa muula-bhesajjaana.m anuppadaana.m osadhiina.m pa.timokkho.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Sa kho so braahma.na bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja khattiyo muddhaavasitto nihatapaccaamitto na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m paccatthikato,||
evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa.mvedeti.|| ||

Eva.m kho braahma.na bhikkhu siilasampanno hoti.

Katha~n ca braahma.na bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti?.|| ||

Idha mahaaraaja bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m cakkhundriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati cakkhundriya.m cakkhundriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m sotindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati sotindriya.m sotindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Ghaa.nena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m ghaanindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati ghaanindriya.m ghaanindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m jivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati jivhindriya.m jivhindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m kaayindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati kaayindriya.m kaayindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m manindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati manindriya.m.|| ||

Manindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa.mvedeti.|| ||

Eva.m kho braahma.na bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.

Katha~n ca braahma.na bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti?.|| ||

Idha braahma.na bhikkhu abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti.|| ||

Aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sami~njite1 pasaarite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sa'nghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti.|| ||

Asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti.|| ||

Gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.|| ||

Eva.m kho braahma.na bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti.

Katha~n ca braahma.na bhikkhu santu.t.tho hoti?.|| ||

Idha braahma.na bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja pakkhi saku.no yena yen'eva .deti sapattabhaaro'va .deti,||
evam eva kho braahma.na bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

Eva.m kho braahma.na bhikkhu santu.t.tho hoti.

So iminaa ca ariyena siilakkhandhena3 samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato imaaya ca ariyaaya santu.t.thiyaa samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.niidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.

So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati.|| ||

Abhijjhaaya citta.m parisodheti.|| ||

Byaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabbapaa.nabhuutahitaanukampi.|| ||

Byaapaadapadosaa citta.m parisodheti.|| ||

Thiinamiddha.m pahaaya vigatathiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano.|| ||

Thiinamiddhaa citta.m parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasantacitto.|| ||

Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati akatha.mkathii kusalesu dhammesu.|| ||

Vicikicchaaya citta.m parisodheti.

Seyyathaa pi braahma.na puriso i.na.m aadaaya kammante payojeyya,||
tassa te kammantaa samijjheyyu.m,||
so yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantiikareyya,||
siyaa c'assa uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naaya,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe i.na.m aadaaya kammante payojesi.m.|| ||

Tassa me te kammantaa samijjhi.msu.|| ||

So'ha.m yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantii akaasi.m.|| ||

Atthi ca me uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naayaa" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

Seyyathaa pi braahma.na puriso aabaadhiko assa dukkhito baa.lhagilaano,||
bhatta.m c'assa nacchaadeyya,||
na c'assa kaaye balamattaa,||
so aparena samayena tamhaa aabaadhaa mucceyya,||
bhatta~nc'assa chaadeyya,||
siyaa c'assa kaaye balamattaa,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe aabaadhiko ahosi.m dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Bhatta.m ca me nacchaadesi.|| ||

Nacassa me aasi kaaye balamattaa.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa aabaadhaa mutto bhatta~n ca me chaadeti.|| ||

Atthi ca me kaaye balamattaa" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

Seyyathaa pi braahma.na puriso bandhanaagaare baddho assa,||
so aparena samayena tamhaa bandhanaagaaraa mucceyya sotthinaa abbayena1,||
na c'assa ki~nci bhogaana.m vayo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe bandhanaagaare baddho ahosi.m.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa bandhanaagaaraa mutto sotthinaa abbayena.|| ||

N'atthi ca me ki~nci bhogaana.m vayo" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

Seyyathaa pi braahma.na puriso daaso assa anattadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so aparena samayena tamhaa daasabyaa mucceyya attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe daaso ahosi.m anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so'mhi etarahi tamhaa daasabyaa mutto attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

Seyyathaa pi braahma.na puriso sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajjeyya dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So aparena samayena ta.m kantaara.m nitthareyya,||
sotthinaa gaamanta.m anupaapu.neyya khema.m appa.tibhaya.m,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajji.m dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So'mhi etarahi ta.m kantaara.m ti.n.no sotthinaa gaamanta.m anuppatto khema.m appa.tibhayan" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m adhigaccheyya somanassa.m-

Evam eva kho braahma.na bhikkhu yathaa gu.na.m yathaa roga.m yathaa bandhanaagaara.m yathaa daasabya.m yathaa kantaaraddhaanamagga.m eva.m ime pa~nca niivara.ne appahii.ne attani samanupassati.|| ||

Seyyathaa pi braahma.na aana.nya.m yathaa aarogya.m yathaa bandhanaa mokkha.m yathaa bhujissa.m yathaa khemantabhuumi.m evam eva kho braahma.na bhikkhu ime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassati.

Tassime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassato paamojja.m jaayati.|| ||

Pamuditassa piiti jaayati.|| ||

Piitimanassa kaayo passambhati.|| ||

Passaddhakaayo sukha.m vedeti.|| ||

Sukhino citta.m samaadhiyati.

So vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanteti parisanneti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Seyyathaa pi braahma.na dakkho nahaapako vaa nahaapakantevaasii vaa ka.msathaale nahaaniiyavu.n.naani aakiritvaa udakena paripphosaka.m paripphosaka.m sanneyya saaya.m nahaaniiyapi.n.di snehaanugataa snehaparetaa santarabaahiraa phu.taa snehena na ca pagghara.nii-

Evam eva kho braahma.na bhikkhu imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanneti parisanneti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Puna ca para.m braahma.na bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodibhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Seyyathaa pi braahma.na udakarabhado ubbhidodako,||
tassa nev'assa puratthimaaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na dakkhi.naaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na pacchimaaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na uttaraaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
devo ca na kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anupaveccheyya,||
atha kho tamhaa ca udakarahadaa siitaa vaaridhaaraa ubbhijjitvaa tameva udakarahada.m siitena vaarinaa abhisandeyya parisandeyya paripuureyya paripphareyya,||
naassa ki~nci sabbaavato udakarahadassa vaarinaa siitena apphu.ta.m assa-

Evam eva kho braahma.na bhikkhu imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Puna ca para.m braahma.na bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa.mvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.

So imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti,||
parippharati naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

Seyyathaa pi braahma.na uppaliniya.m vaa paduminiya.m vaa pu.n.dariikiniya.m vaa appekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaanuggataani antonimuggaposiini taani yaava caggaa yaava ca muulaa siitena vaarinaa abhisannaani parisannaani paripuuraani,||
paripphu.taani naassaa ki~nci sabbaavata.m uppalaana.m vaa padumaana.m vaa pu.n.dariikaana.m vaa siitena vaarinaa apphu.ta.m assa.

Evam eva kho braahma.na bhikkhu imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

Puna ca para.m braahma.na bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.

Seyyathaa pi braahma.na puriso odaatena vatthena sasiisa.m paarupitvaa nisinno assa,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa odaatena vatthena apphu.ta.m assa,||
evam eva kho mahaaraaja bhikkhu imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.

Puna ca para.m braahma.na so bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati: "aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddha'nti.

Seyyathaa pi braahma.na ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno,||
tatra'ssa sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso hatthe karitvaa paccavekkheyya "aya.m kho ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato,||
accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno.|| ||

Tatirada.m sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa" ti.

Evam eva kho braahma.na bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhinnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedanaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhanti.

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m,

Seyyathaa pi braahma.na puriso mu~njamhaa isika.m pavaaheyya.|| ||

Tassa evam assa: aya.m mu~njo aya.m isikaa a~n~no mu~njo a~n~naa isikaa mu~njamhaatv eva isikaa pavaa.lhaati.

Seyyathaa pi vaa pana braahma.na puriso asi.m kosiyaa pavaaheyya.|| ||

Tassa evam assa: "aya.m asi aya.m kosi,||
a~n~no asi a~n~naa kosi,||
kosiyaatv eva asi pavaa.lho" ti.

Seyyathaa pi vaa pana braahma.na puriso ahi.m kara.n.daa uddhareyya.|| ||

Tassa evam assa: "aya.m ahi aya.m kara.n.do,||
a~n~no ahi a~n~no kara.n.do,||
kara.n.daatv eva ahi ubbhato" ti.

Evam eva kho braahma.na bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudrabhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m.

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti bahudhaapi hutvaa eko hoti,||
aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase,||
pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake,||
udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa'pi pakkhi saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vatteti.

Seyyathaa pi braahma.na dakkho kumbhakaaro vaa kumbhakaarantevaasii vaa suparikammakataaya mattikaaya ya.m yadeva bhaajanavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Seyyathaa pi vaa pana braahma.na dakkho dantakaaro vaa dantakaarantevaasii vaa suparikammakatasmi.m dantasmi.m ya.m yadeva dantavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Seyyathaa pi vaa pana braahma.na dakkho suva.n.nakaaro vaa suva.n.nakaarentavaasii vaa suparikammakatasmi.m suva.n.nasmi.m ya.m yadeva suva.n.navikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Evavema kho braahma.na bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa'pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa pi pakkhi saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaa'pi kaayena vasa.m vatteti.

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

Seyyathaa pi braahma.na puriso addhaanamaggapa.tipanno so su.neyya bherisaddampi mudi'ngasaddampi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddampi,||
tassa evam assa: bherisaddo i' ti pi mudi'ngasaddo i' ti pi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddo i' ti.i.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: "saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

Seyyathaa pi braahma.na itthi vaa puriso vaa daharo vaa yuvaa ma.n.danakajaatiko aadaase vaa parisuddhe pariyodaate acche vaa udakapatte saka.m mukhanimitta.m paccavekkhamaano saka.nika.m vaa saka.nikanti jaaneyya,||
aka.nika.m vaa aka.nikanti jaaneyya-

Evam eva kho braahma.na bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati*.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa.mvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa.mvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

Seyyathaa pi braahma.na puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya tamhaa'pi gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya.|| ||

So tamhaa gaamaa saka~n~n'eva gaama.m paccaagaccheyya.|| ||

Tassa evam assa: 'aha.m kho sakamhaa gaamaa amu.m gaama.m agacchi.m tatra eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

Tamhaapi gaamaa agacchi.m tatraapi eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

So'mpi tamhaa gaamaa saka~n~n'eva gaama.m paccaagato'ti.

Evam eva kho braahma.na bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa.mvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa.mvedi evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

Seyyathaa pi braahma.na majjhe si.mghaa.take paasaado.|| ||

Tattha cakkhumaa puriso .thito passeyya manusse geha.m pavisante'pi rathiyaa viitisa~ncarante'pi majjhe si.mghaa.take nisinne'pi,||
tassa evam assa: ete manussaa geha.m pavisanti.|| ||

Ete nikkhamanti.|| ||

Ete rathiyaa viitisa~ncaranti.|| ||

Ete majjhe si.mghaa.take nisinnaa'ti.

Evam eva kho braahma.na bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti so ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati bhavaasavaa pi citta.m vimuccati avijjaasavaa pi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

Seyyathaa pi braahma.na pabbatasa'nkhepe udakarahado accho vippasanno anaavilo.|| ||

Tattha cakkhumaa puriso tiire .thito passeyya sippisambuukampi sakkharaka.thalampi macchagumbampi carantampi ti.t.thantampi.|| ||

Tassa evam assa: aya.m kho udakarahado accho vippasanno anaavilo.|| ||

Tatrime sippisambuukaa'pi sakkharaka.thalaa'pi macchagumbaa'pi carantipi ti.t.thantipiiti.

Evam eva kho braahma.na bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa'pi citta.m vimuccati,||
bhavaasavaa'pii citta.m vimuccati,||
avijjaasavaa'pi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

26. Eva.m vutte so.nada.n.do braahma.no Bhagavanta.m etad avoca: "abhikkanta.m bho Gotama,||
abhikkanta.m bho [125] Gotama.|| ||

Seyyathaa pi bho Gotama nikkujjita.m vaa ukkujjeyya pa.ticchanta.m vaa vivareyya muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintiiti,||
evam eva bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gata.m.|| ||

Adhivaasetu ca me bhava.m Gotamo svaatanaaya bhatta.m saddhi.m bhikkhusa'nghenaa" ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.

27. Atha kho so.nada.n.do braahma.no Bhagavato adhivaasana.m viditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

Atha kho so.nada.n.do braahma.no tassaa rattiyaa accayena sake nivesane pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m pa.tiyaadaapetvaa Bhagavato kaala.m aarocaapesi: kaalo bho Gotama,||
ni.t.thita.m bhattanti.

28. Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya saddhi.m bhikkhu-sa'nghena yena so.nada.n.dassa braahma.nassa nivesana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Atha kho so.nada.n.do braahma.no Buddhapamukha.m bhikkhu-sa'ngha.m pa.niitena khaadaniiyena bhojaniiyena sahatthaa santappesi sampavaaresi.

29. Atha kho so.nada.n.do Bhagavanta.m bhuttaavi.m oniitapattapaa.ni.m a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho so.nada.n.do braahma.no Bhagavanta.m etad avoca: "aha~nc'eva kho pana bho Gotama parisagato samaano aasanaa vu.t.thahitvaa bhavanta.m Gotama.m abhivaadeyya.m,||
tena ma.m saa parisaa paribhaveyya.|| ||

Ya.m kho pana saa parisaa paribhaveyya yaso pi tassa haayetha.|| ||

Yassa kho pana yaso haayetha bhogaapi tassa haayeyyu.m.|| ||

Yasoladdhaa kho pan amhaaka.m bhogaa.

Aha~n c'eva kho pana bho Gotama parisagato samaano a~njali.m pagga.nheyya.m,||
aasanaa me ta.m bhava.m Gotamo paccu.t.thaana.m dhaaretu.

Aha~n c'eva [126] kho pana bho Gotama parisagato samaano ve.thana.m omu~nceyya.m,||
sirasaa me ta.m bhava.m Gotamo abhivaadana.m dhaaretu.

Aha~n c'eva kho pana bho Gotama yaanagato samaano yaanaa paccorohitvaa bhavanta.m Gotama.m abhivaadeyya.m,||
tena ma.m saa parisaa paribhaveyya.|| ||

Ya.m kho pana saa parisaa paribhaveyya yaso pi tassa bhaayetha.|| ||

Yassa kho pana yaso haayetha bhogaapi tassa haayeyyu.m.|| ||

Yasoladdhaa kho pan amhaaka.m bhogaa.

Aha~n c'eva kho pana bho Gotama yaanagato samaano patodala.t.thi.m abbhunnaameyya.m,||
yaanaa me bhava.m Gotamo paccorohana.m dhaaretu.

Aha~n c'eva kho pana bho Gotama yaanagato samaano chatta.m apanaameyya.m,||
sirasaa me ta.m bhava.m Gotamo abhivaadana.m dhaaretuu" ti.

Atha kho Bhagavaa so.nada.n.da.m braahma.na.m dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa u.t.thaay aasanaa pakkaamiiti.

So.nada.n.dasutta.m ni.t.thita.m catuttha.m

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement