Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 9

Po.t.thapaada Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts][ati] Eva.m me suta.m: eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.

Tena kho pana samayena po.t.thapaado paribbaajako samayappavaadake tindukaaciire ekasaalake mallikaaya aaraame pa.tivasati mahatiyaa paribbaajakaparisaaya saddhi.m ti.msamattehi paribbaajakasatehi.

2. Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya paavisi.

Atha kho Bhagavato etad ahosi: atippago kho taava Saavatthiya.m pi.n.daaya caritu.m, yannuunaaha.m yena samayappavaadako tindukaaciiro ekasaalako mallikaaya aaraamo, yena po.t.thapaado paribbaajako,||
ten'upasa'nkameyyanti.

Atha kho Bhagavaa yena samayappavaadako tindukaaciiro ekasaalako mallikaaya aaraamo ten'upasa'nkami.

3. Tena kho pana samayena po.t.thapaado paribbaajako mahatiyaa paribbaajakaparisaaya saddhi.m nisinno hoti unnaadiniyaa uccaasaddamahaasaddaaya aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m kathentiyaa - seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamatta-katha.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m sayana-katha.m gandha-katha.m maalaa-katha.m ~naati-katha.m yaana-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m [179] janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m,||
iti vaa' ti.

4. Addasaa kho po.t.thapaado paribbaajako Bhagavanta.m duurato'va aagacchanta.m.

Disvaana saka.m parisa.m sa.n.dhapesi: "appasaddaa bhonto hontu.

Maa bhonto saddamakattha.

Aya.m Sama.no Gotamo aagacchati.

Appasaddakaamo kho so panaayasmaa,||
appasaddassa va.n.navaadii.

Appeva naama appasadda.m parisa.m viditvaa upasa'nkamitabba.m ma~n~neyyaa" ti.

Eva.m vutte te paribbaajakaa tu.nhii ahesu.m.

Atha kho Bhagavaa yena po.t.thapaado paribbaajako ten'upasa'nkami.

Atha kho po.t.thapaado paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca: etu kho bhante Bhagavaa.

Svaagata.m bhante Bhagavato.

Cirassa.m kho bhante Bhagavaa ima.m pariyaayamakaasi yad ida.m idhaagamanaaya.

Nisiidatu bhante Bhagavaa.

Idamaasana.m pa~n~nattanti.

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.

Po.t.thapaado pi kho paribbaajako a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.

Eka-m-anta.m nisinna.m kho po.t.thapaada.m paribbaajaka.m Bhagavaa etad avoca: "kaaya nu'ttha po.t.thapaada etarahi kathaaya sannisinnaa? Kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataa" ti?

5. Eva.m vutte po.t.thapaado paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca: ti.t.thatesaa bhante kathaa,||
yaaya ma.m etarahi kathaaya sannisinnaa.

N'esaa bhante kathaa Bhagavato dullabhaa bhavissati pacchaapi sava.naaya.

Purimaani bhante divasaani purimataraani naanaatitthiyaana.m sama.nabrahma.naana.m kutuuhalasaalaaya sannisinnaana.m sannipatitaana.m abhisa~n~naanirodhe [180] kathaa udapaadi "katha.m nu kho bho abhisa~n~naanirodho hotii" ti?

(1) Tatrekacce evam aaha.msu: "ahetu appaccayaa purisassa sa~n~naa uppajjan' ti pi nirujjhan' ti.i.

Yasmi.m samaye uppajjanti,||
sa~n~ni tasmi.m samaye hoti.

Yasmi.m samaye nirujjhanti,||
asa~n~ni tasmi.m samaye hotii" ti.itth'eke abhisa~n~naanirodha.m pa~n~naapenti.

(2) Tam a~n~no evam aaha: "na kho pana me'ta.m bho eva.m bhavissati.

Sa~n~naa hi bho purisassa attaa.

Saa ca kho upe' ti pi ape' ti.i.

Yasmi.m samaye upeti,||
sa~n~nii tasmi.m samaye hoti.

Yasmi.m samaye apeti,||
asa~n~nii tasmi.m samaye hotii" ti.itth'eke abhisa~n~naanirodha.m pa~n~naapenti.

(3) Tam a~n~no evam aaha: "na kho pana me'ta.m bho eva.m bhavissati.

Santi hi bho sama.na-braahma.naa mahiddhikaa mahaanubhaavaa.

Te imassa purisassa sa~n~na.m upaka.d.dhan' ti pi apaka.d.dhan' ti.i.

Yasmi.m samaye upaka.d.dhanti,||
sa~n~nii tasmi.m samaye hoti.

Yasmi.m samaye apaka.d.dhanti.

Asa~n~ni tasmi.m samaye hotii" ti.itth'eke abhisa~n~naanirodha.m pa~n~naapenti.

(4) Tam a~n~no evam aaha: "na kho pana me'ta.m bho eva.m bhavissati.

Santi hi bho devataa mahiddhikaa mahaanubhaavaa.

Taa imassa purisassa sa~n~na.m upaka.d.dhan' ti pi apaka.d.dhan' ti.i.

Yasmi.m samaye upaka.d.dhanti,||
sa~n~ni.m tasmi.m samaye hoti.

Yasmi.m samaye apaka.d.dhanti,||
asa~n~ni tasmi.m samaye hotii" ti.itth'eke abhisa~n~naanirodha.m pa~n~naapenti.

6. Tassa mayha.m bhante Bhagavanta.m yeva aarabbha sati udapaadi: 'aho nuuna Bhagavaa,||
aho nuuna sugato,||
yo imesa.m dhammaana.m sukusalo' ti.

Bhagavaa kusalo Bhagavaa pakata~n~nuu abhisa~n~naanirodhassa.

Katha.m nu kho bhante abhisa~n~naanirodho hotii" ti?

7. Tatra po.t.thapaada ye te sama.na-braahma.naa evam aaha.msu: ahetuu appaccayaa purisassa sa~n~naa uppajjan' ti pi nirujhantipii' ti.

Aadito'va tesa.m aparaddha.m.

Ta.m kissa hetu? Sahetuu hi po.t.thapaada sappaccayaa purisassa [181] sa~n~naa uppajjan' ti pi nirujjhan' ti.i.

Sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjanti,||
sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujjhanti".

"Kaa ca sikkhaa" ti.Bhagavaa avoca:

Idha po.t.thapaada Tathaagato loke uppajjati araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa.

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.

So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.

8.(29) Ta.m dhamma.m su.naati gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato.

So ta.m dhamma.m sutvaa tathaagate saddha.m pa.tilabhati.

So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato iti pa.tisa.mcikkhati: 'sambaadho gharaavaso rajaapatho.

Abbhokaaso pabbajjaa.

Nayida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekantaparipu.n.na.m ekantaparisuddha.m sa.mkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m.

Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.

9. So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.

So eva.m pabbajito samaano paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii.

Samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu kaayakammavaciikammena samannaagato kusalena.

Parisuddhaajiivo siilasampanno indriyesu guttadvaaro bhojane matta~n~nuu satisampaja~n~nesu samannaagato santu.t.tho.

10.(29) Katha~n ca po.t.thapaada bhikkhu siilasampanno hoti? Idha po.t.thapaada bhikkhu paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno.

Sabbapaa.nabhuutahitaanukampii viharati.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii hoti aaraa-caarii virato methunaa gaama-dhammaa.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti sacca-vaadii sacca-sandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pisu.na.m vaaca.m pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti.

Ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya.

Amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya.

Iti bhinnaana.m vaa sandhaataa,||
sahitaana.m vaa anuppadaataa samaggaaraamo samagga-rato samagganandi.m samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pharusa.m vaaca.m pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti.

Yaa saa vaacaa ne'aa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa,||
tathaaruupa.m8 vaaca.m bhaasitaa hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii.

Nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa hoti kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa~nhita.m.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

11.(30) Biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa pa.tivirato hoti.

Eka-bhattiko hoti rattuuparato pa.tivirato vikaala-bhojanaa.

Nacca-giita-vaadita-visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.

Maalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhusana.t.thaanaa pa.tivirato hoti.

Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.

Jaataruupa-rajata-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Aamaka-dha~n~na-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Aamakama.msapa.tigggaha.naa pa.tivirato hoti.

Itthi-kumaarika-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Daasi-daasa-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Aj-e'aka-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Kukku.ta-suukara-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Hatthigavassava'avaa pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Khetta-vatthu-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.

Duuteyyapahe.na8 gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.

Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti.

Tulaakuu.ta-ka.msakuu.ta-maanakuu.taa9 pa.tivirato hoti.

Ukko.tanava~n cananikatisaaci yogaa pa.tivirato hoti.

Chedana-vadhabandhana-viparaamosa-aalopa-sahasaakaaraa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Cullasiila.m ni.t.thita.m

11.(31) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m biijagaama-bhuutagaama-samaarambha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m bijabiijameva pa~ncama.m.

Iti vaa iti evaruupaa biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

11.(32) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m sannidhi-kaara-paribhoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: anna-sannidhi.m paana-sannidhi.m vattha-sannidhi.m yaana-sannidhi.m sayana-sannidhi.m gandha-sannidhi.m aamisa-sannidhi.m.

Iti vaa iti evaruupaa sannidhi-kaara-paribhogaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

12.(33) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m visuukadassana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: nacca.m giita.m vaadita.m pekkha.m akkhaata.m paa.nissara.m vetaala.m kumbhathuuna.m Sobha-nagaraka.m ca.n.daala.m va.msa.m dhopanaka.m hatthi-yuddha.m assa-yuddha.m mahisayuddha.m usabhayuddha.m ajayuddha.m me.n.dayuddha.m kukku.tayuddha.m va.t.takayuddha.m da.n.da-yuddha.m mu.t.thi-yuddha.m nibBuddha.m uyyodhika.m balagga.m senaabyuuha.m a.niikadassana.m.

Iti vaa iti evaruupaa visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

13.(34) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: a.t.tha-pada.m dasa-pada.m aakaasa.m parihaara-patha.m santika.m khalika.m gha.tika.m salaaka-hattha.m akkha.m pa'ngaciira.m va'nkaka.m mokkhacika.m ci'ngulaka.m pattaa.lhaka.m rathaka.m dhanuka.m akkharika.m manesika.m yathaa-vajja.m.

Iti vaa iti evaruupaa juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

14.(35) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m uccaa-sayana-mahaasayana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: aasandi.m palla'nka.m gonaka.m cittaka.m pa.tika.m pa.talika.m tuulika.m vikatika.m udda-lomi.m ekanta-lomi.m ka.t.thi'ssa.m koseyya.m kuttaka.m hatthatthara.m assatthara.m rathatthara.m ajina-ppave.ni.m kaadali-miga-pavara-pacc'atthara.na.m sa-uttara-cchada.m ubhato-lohitakuupadhaana.m.

Iti vaa iti evaruupaa uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

15.(36) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: ucchaadana.m parimaddana.m nahaapana.m sambaahana.m aadaasa.m a~njana.m maalaa-vilepana.m mukkha-cu.n.naka.m mukhalepana.m hattha-bandha.m sikhaa-bandha.m da.n.daka.m naa.lika.m khagga.m chatta.m citruupaahana.m u.nhiisa.m ma.ni.m vaala-viijani.m odaataani vatthaani diigha-dasaani.

Iti vaa iti evaruupaa ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

16.(37) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamatta-katha.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m sayana-katha.m maalaa-katha.m gandha-katha.m ~naati-katha.m yaana-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m (kumaarakatha.m kumaarikatha.m) suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-kathaaya pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

17.(38) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaa viggaahika-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: "na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi.

Aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami.

Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi? Micchaa-pa.tipanno tvam asi.

Ahamasmi sammaapa.tipanno.

Sahita.m me,||
asahita.m te.

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca.

Pacchaa vacaniiya.m pure avaca.

Aavici.n.nan4 te viparaavatta.m.

Aaropito te vaado.

Niggahiito tvam asi.

Cara vaadappamokkhaaya.

Nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti.

Iti vaa iti evaruupaaya viggaahika-kathaaya pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

18.(39) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogamanuyruttaa viharanti,||
seyyathiida.m: ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m khattiyaana.m braahma.naana.m gahapatikaana.m kumaaraana.m "idha gaccha.

Amutraagaccha.

Ida.m hara.

Amutra ida.m aaharaa" ti.

Iti vaa iti evaruupaa duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

19.(40) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te kuhakaa ca honti lapakaa ca nemittikaa ca nippesikaa ca laabhena ca laabha.m nijigi.msitaaro.

Iti vaa iti evaruupaa kuhanalapanaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Majjhimasiila.m ni.t.thita.m.

20.(41) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti,||
seyyathiida.m: a'nga.m nimitta.m uppaata.m supi.na.m lakkha.na.m muusikacchinna.m aggi-homa.m dabbi-homa.m thusa-homa.m ta.n.dula-homa.m sappi-homa.m tela-homa.m mukhahoma.m lohita-homa.m a'nga-vijjaa vatthu-vijjaa khatta-vijjaa siva-vijjaa bhuuta-vijjaa bhuri-vijjaa ahi-vijjaa visa-vijjaa vicchika-vijjaa muusika-vijjaa saku.na-vijjaa vaayasa-vijjaa pakkajjhaana.m saraparittaana.m migacakka.m.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

21.(42) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti,||
seyyathiida.m: ma.ni-lakkha.na.m vattha-lakkha.na.m da.n.da-lakkha.na.m asi-lakkha.na.m usu-lakkha.na.m dhanu-lakkha.na.m aavudha-lakkha.na.m itthi-lakkha.na.m purisa-lakkha.na.m kumaara-lakkha.na.m kumaarilakkha.na.m daasa-lakkha.na.m daasilakkha.na.m hatthi-lakkha.na.m assa-lakkha.na.m mahisa-lakkha.na.m usabha-lakkha.na.m go-lakkha.na.m aja-lakkha.na.m me.n.da-lakkha.na.m kukku.ta-lakkha.na.m va.t.takalakkha.na.m godhaa-lakkha.na.m ka.n.nikaa-lakkha.na.m kacchapa-lakkha.na.m miga-lakkha.na.m.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

22.(43) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti seyyathiida.m: ra~n~na.m niyyaana.m bhavissati,||
ra~n~na.m aniyyaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m jayo bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m paraajayo bhavissati.

Iti imassa jayo bhavissati.

Imassa paraajayo bhavissati.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

23.(44) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.

Seyyathiida.m: canda-ggaaho bhavissati.

Suriyaggaaho bhavissati.

Nakkhattagaaho bhavissati.

Candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.

Candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.

Nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.

Nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.

Ukkaapaato bhavissati.

Diisaa.daaho bhavissati.

Bhuumi-caalo bhavissati.

Deva-dundubhi bhavissati.

Candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa.mkilesa.m vodaana.m bhavissati.

Eva.m-vipaako canda-ggaaho bhavissati.

Eva.m-vipaako suriya-ggaaho bhavissati.

Eva.m-vipaako nakkhatta-ggaaho bhavissati.

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.

Eva.m-vipaako ukkaa-paato bhavissati.

Eva.m-vipaako disaa-.daaho bhavissati.

Eva.m-vipaako bhuumi-caalo bhavissati.

Eva.m-vipaako deva-dunduubhi bhavissati.

Eva.m-vipaako candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa'nkilesa.m vodaana.m bhavissati.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

24.(45) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.

Seyyathiida.m: subbu.t.thikaa bhavissati.

Dubbu.t.thikaa bhavissati.

Subhikkha.m bhavissati.

Dubbhikkha.m bhavissati.

Khema.m bhavissati.

Bhaya.m bhavissati.

Rogo bhavissati.

Aarogya.m bhavissati.

Muddaa ga.nanaa sa.mkhaana.m kaaveyya.m lokaayata.m.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

25.(46) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.

Seyyathiida.m: aavaahana.m vivaahana.m sa.mvadana.m vivadana.m sa.mkira.na.m vikira.na.m subhaga-kara.na.m dubbhaga-kara.na.m viruddha-gabbha-kara.na.m jivhaa-nitthaddana.m hanusa.mhanana.m hatthaabhijappana.m hanujappana.m ka.n.na-jappana.m aadaasa-pa~nha.m kumaaripa~nha.m deva-pa~nha.m aadiccupa.t.thaana.m Mahat-upa.t.thaana.m abbhujjalana.m sirivhaayana.m.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

26.(47) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.

Seyyathiida.m: santi-kamma.m pa.nidhi-kamma.m bhuutakamma.m bhurikamma.m vassa-kamma.m vossa-kamma.m vatthu-kamma.m vatthu-parikira.na.m aacamana.m nahaapana.m juhana.m vamana.m virecana.m uddha-virecana.m adho-virecana.m siisa-virecana.m ka.n.na-tela.m netta-tappana.m natthu-kamma.m a~njana.m pacca~njana.m saalaakiya.m sallakattiya.m daaraka-tikicchaa muula-bhesajjaana.m anuppadaana.m osadhiina.m pa.timokkho.

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

27.(48) Sa kho so po.t.thapaada bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.

Seyyathaa pi po.t.thapaada khattiyo muddhaavasitto nihatapaccaamitto na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m paccatthikato,||
evam eva kho po.t.thapaada bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.

So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa'nvedeti.

Eva.m kho po.t.thapaada bhikkhu siilasampanno hoti.

28.(49) Katha~n ca po.t.thapaada bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti? Idha po.t.thapaada bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.

Yatvaadhikara.namena.m cakkhundriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.

Rakkhati cakkhundriya.m.

Cakkhundriye [182] sa.mvara.m aapajjati.

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.

Yatvaadhikara.namena.m sotindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.

Rakkhati sotindriya.m.

Sotindriye sa.mvara.m aapajjati.

Ghaa.nena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.

Yatvaadhikara.namena.m ghaa.nindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.

Rakkhati ghaa.nindriya.m.

Ghaa.nindriye sa.mvara.m aapajjati.

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.

Yatvaadhikara.namena.m jivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.

Rakkhati jivhindriya.m.

Jivhindriye sa.mvara.m aapajjati.

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.

Yatvaadhikara.namena.m kaayindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.

Rakkhati kaayindriya.m.

Kaayindriye sa.mvara.m aapajjati.

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.

Yatvaadhikara.namena.m manindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.

Rakkhati manindriya.m.

Manindriye sa.mvara.m aapajjati.

So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa'nvedeti.

Eva.m kho po.t.thapaada bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.

29(50) Katha~n ca po.t.thapaada bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti? Idha po.t.thapaada bhikkhu abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti.

Aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti.

Sami~njite pasaarite sampajaanakaarii hoti.

Sa'nghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti.

Asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti.

Uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti.

Gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.

Eva.m kho po.t.thapaada bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti.

30.(51) Katha~n ca po.t.thapaada bhikkhu santu.t.tho hoti? Idha po.t.thapaada bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.

seyyathaa pi po.t.thapaada pakkhi saku.no yena yen'eva .deti sapattabhaaro'va .deti,||
evam eva kho po.t.thapaada bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.

Eva.m kho po.t.thapaada bhikkhu santu.t.tho hoti.

31.(52) So iminaa ca ariyena siilakkhandhena samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato imaaya ca ariyaaya santu.t.thiyaa samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.

32.(53) So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati.

Abhijjhaaya citta.m parisodheti.

vyaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii.

vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti.

Thiinamiddha.m pahaaya vigatathiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano.

Thiinamiddhaa citta.m parisodheti.

Uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasantacitto.

Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.

Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati akatha.mkathii kusalesu dhammesu.

Vicikicchaaya citta.m parisodheti.

32.(54) seyyathaa pi po.t.thapaada puriso i.na.m aadaaya kammante payojeyya,||
tassa te kammantaa samijjheyyu.m,||
so yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantiikareyya,||
siyaa c'assa uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naaya,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe i.na.m aadaaya kammante payojesi.m.

Tassa me te kammantaa samijjhi.msu.

So'ha.m yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantii akaasi.m.

Atthi ca me uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naayaa" ti.

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

32.(55) seyyathaa pi jo.t.thapaada puriso aabaadhiko assa dukkhito baa.lhagilaano,||
bhatta.m c'assa nacchaadeyya,||
na c'assa kaaye balamattaa,||
so aparena samayena tamhaa aabaadhaa mucceyya,||
bhatta~nc'assa chaadeyya,||
siyaa c'assa kaaye balamattaa,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe aabaadhiko ahosi.m dukkhito baa.lhagilaano.

Bhatta.m ca me nacchaadesi.

Nacassa me aasi kaaye balamattaa.

So'mhi etarahi tamhaa aabaadhaa mutto bhatta~n ca me chaadeti.

Atthi ca me kaaye balamattaa" ti.

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

32.(56) seyyathaa pi po.t.thapaada puriso bandhanaagaare baddho assa,||
so aparena samayena tamhaa bandhanaagaaraa mucceyya sotthinaa abbayena,||
na c'assa ki~nci bhogaana.m vayo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe bandhanaagaare baddho ahosi.m.

So'mhi etarahi tamhaa bandhanaagaaraa mutto sotthinaa abbayena.

N'atthi ca me ki~nci bhogaana.m vayo" ti.

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

32.(57) seyyathaa pi po.t.thapaada puriso daaso assa anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so aparena samayena tamhaa daasabyaa mucceyya attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe daaso ahosi.m anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so'mhi etarahi tamhaa daasabyaa mutto attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo" ti.

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

32.(59) seyyathaa pi po.t.thapaada puriso sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajjeyya dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.

So aparena samayena ta.m kantaara.m nitthareyya,||
sotthinaa gaamanta.m anupaapu.neyya khema.m appa.tibhaya.m,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajji.m dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.

So'mhi etarahi ta.m kantaara.m ti.n.no sotthinaa gaamanta.m anuppatto khema.m appa.tibhayan" ti.

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m adhigaccheyya somanassa.m-

32.(60) Evam eva kho po.t.thapaada bhikkhu yathaa i.na.m yathaa roga.m yathaa bandhanaagaara.m yathaa daasabya.m yathaa kantaaraddhaanamagga.m eva.m ime pa~nca niivara.ne appahii.ne attani samanupassati.

seyyathaa pi po.t.thapaada aana.nya.m yathaa aarogya.m yathaa bandhanaa mokkha.m yathaa bhujissa.m yathaa khemantabhuumi.m evam eva kho po.t.thapaada bhikkhu ime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassati.

33.(61) Tassime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassato paamojja.m jaayati.

Pamuditassa piiti jaayati.

Piitimanassa kaayo passambhati.

Passaddhakaayo sukha.m vedeti.

Sukhino citta.m samaadhiyati.

So vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.

Tassa yaa purimaa kaamasa~n~naa saa nirujjhati.

Vivekajapiitisukhasukhumasaccasa~n~naa tasmi.m samaye hoti.

Vivekajapiitisukhasukhumasaccasa~n~nii yeva tasmi.m samaye hoti.

Evam pi sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjati.

4 Sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujjhati.

5 'Aya.m sikkhaa' ti Bhagavaa avoca.

"Puna ca para.m po.t.thapaada bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.

Tassa yaa purimaa vivekajapiitisukhasukhumasaccasa~n~naa saa nirujjhati.

Samaadhipiitisukhasukhumasaccasa~n~naa tasmi.m samaye [183] hoti.

Samaadhijapiitisukhasukhumasaccasa~n~nii yeva tasmi.m samaye hoti.

Evam pi sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjati.

Sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujhati.

Ayam pi sikkhaa" ti.Bhagavaa avoca.

"Puna ca para.m po.t.thapaada bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano.

Sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.

Yanta.m ariyaa aacikkhanti 'upekkhako satimaa sukhavihaarii' ti tatiya.m-jhaana.m3 upasampajja viharati.

Tassa yaa purimaa samaadhijapiitisukhasukhumasaccasa~n~naa saa nirujjhati.

Upekkhaasukhasukhumasaccasa~n~naa tasmi.m samaye hoti.

Upekkhaasukhasukhumasaccasa~n~nii yeva tasmi.m samaye hoti.

Evam pi sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjati.

Sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujjhati.

Ayam pi sikkhaa" ti.Bhagavaa avoca.

"Puna ca para.m po.t.thapaada bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa,||
pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha-gamaa adukkha-m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.

Tassa yaa purimaa upekkhaasukhasukhumasaccasa~n~naa saa nirujjhati.

Adukkhamasukhasukhumasaccasa~n~naa tasmi.m samaye hoti.

Adukkhamasukhasukhumasa~n~nii yeva tasmi.m samaye hoti.

Evam pi sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjati.

Sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujjhati.

Ayam pi sikkhaa" ti.Bhagavaa avoca.

"Puna ca para.m po.t.thapaada bhikkhu sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha-gamaa naanattasa~n~naana.m amanasi-kaaraa 'ananto aakaaso' ti aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.

Tassa yaa purimaa ruupasa~n~naa saa nirujhati.

Aakaasaana~ncaayatanasukhumasaccasa~n~naa tasmi.m samaye hoti.

Aakaasaana~ncaayatanasukhumasaccasa~n~niyeva tasmi.m samaye hoti.

Evam pi sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjati.

Sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujjhati.

Ayam pi sikkhaa" ti.Bhagavaa avoca.

"Puna ca para.m po.t.thapaada bhikkhu sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m [184] samatikkamma,||
'ananta.m vi~n~naa.na'nti vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.

Tassa yaa purimaa aakaasaana~ncaayatanasukhumasaccasa~n~naa saa nirujjhati.

Vi~n~naa.na~ncaayatanasukhumasaccasa~n~naa tasmi.m samaye hoti.

Vi~n~naa.na~ncaayatanasukhumasaccasa~n~nii yeva tasmi.m samaye hoti.

Evam pi sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjati.

Sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujjhati.

Ayam pi sikkhaa" ti.Bhagavaa avoca.

"Puna ca para.m po.t.thapaada bhikkhu sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma 'n'atthi ki~ncii' ti aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.

Tassa yaa purimaa vi~n~naa.na~ncaayatanasukhumasaccasa~n~naa saa nirujjhati.

Aaki~nca~n~naayatanasukhumasaccasa~n~naa tasmi.m samaye hoti.

Aaki~nca~n~naayatanasukhumasaccasa~n~niyeva tasmi.m samaye hoti.

Evam pi sikkhaa ekaa sa~n~naa uppajjati.

Sikkhaa ekaa sa~n~naa nirujjhati.

Ayam pi sikkhaa" ti.Bhagavaa avoca.

"Yato kho po.t.thapaada bhikkhu idha sakasa~n~nii hoti,||
so tato amutra tato amutra anupubbena sa~n~nagga.m phusati.

Tassa sa~n~nagge .thitassa eva.m hoti: 'cetayamaanassa me paapiyo acetayamaanassa me seyyo.

Aha~n c'eva kho pana ceteyya.m abhisa'nkhareyya.m,||
imaa ca me sa~n~naa nirujjheyyu.m,||
a~n~naa ca o'aarikaa sa~n~naa uppajjeyyu.m.

Yannuunaaha.m 'na ceva ceteyya.m na caabhisa'nkhareyya'nti.

So na c'eva ceteti na caabhisa'nkharoti.

Tassa acetayato anabhisa'nkharoto taa c'eva sa~n~naa nirujjhanti,||
a~n~naa ca o'aarikaa sa~n~naa na uppajjanti.

So nirodha.m phusati.

Eva.m kho po.t.thapaada anupubbaabhisa~n~naanirodhasampajaanasamaapatti hoti.

Ta.m kim ma~n~nasi po.t.thapaada? Api nu4 te ito pubbe evaruupaa anupubbaabhisa~n~naanirodhasampajaanasamaapatti sutapubbaa" ti?

"No h'eta.mbhante.

Eva.m kho aha.m bhante Bhagavato bhaasita.m aajaanaami: yato kho po.t.thapaada bhikkhu idha sakasa~n~nii hoti.

So tato amutra tato amutra anupubbena sa~n~nagga.m phusati.

Tassa sa~n~nagge .thitassa eva.m hoti:|| ||

'catayamaanassa me paapiyo,||
acetayamaanassa me seyyo.

Aha~n c'eva kho pana ceteyya.m abhisa'nkhareyya.m.

Imaa ca me sa~n~naa nirujjheyyu.m,||
a~n~naa ca o'aarikaa sa~n~naa uppajjeyyu.m.

Yannuunaaha.m na c'eva ceteyya.m na ca abhisa'nkhareyya'nti.

So na c'eva ceteti.

Na ca abhisa'nkharoti.

Tassa acetayato anabhisa'nkharoto taa c'eva sa~n~naa nirujjhanti.

A~n~naa ca o'aarikaa sa~n~naa na uppajjanti.

So nirodha.m phusati.

Eva.m kho po.t.thapaada anupubbaabhisa~n~naanirodhasampajaanasamaapatti hotii" ti.

"Eva.m kho po.t.thapaadaa" ti.

"Eka.m yeva nu kho bhante Bhagavaa sa~n~nagga.m pa~n~napeti udaahu puthuu'pi sa~n~nagge pa~n~napetii" ti?

"Ekam pi kho aha.m po.t.thapaada4 sa~n~nagga.m pa~n~napemi.

Puthuu'pi sa~n~nagge pa~n~napemii" ti.

"Yathaakatha.m pana bhante Bhagavaa ekam pi sa~n~nagga.m pa~n~napeti?|| ||

Puthuupi sa~n~nagge pa~n~napetii" ti?

"Yathaa yathaa kho po.t.thapaada nirodha.m phusati,||
tathaa tathaa'ha.m sa~n~nagga.m pa~n~napemi.

Eva.m kho aha.m po.t.thapaada ekam pi sa~n~nagga.m pa~n~napemi,||
puthuu'pi sa~n~nagge pa~n~napemii" ti.

"Sa~n~naa nu kho bhante pa.thama.m uppajjati,||
pacchaa ~naa.na.m.

? Udaahu ~naa.na.m pa.thama.m uppajjati,||
pacchaa sa~n~naa.

? Udaahu sa~n~naa ca ~naa.na~nca apubba.m acarima.m uppajjantii" ti?

"Sa~n~naa kho po.t.thapaada pa.thama.m uppajjati pacchaa ~naa.na.m.

Sa~n~nuppaadaa ca pana ~naa.nuppaado hoti.

So eva.m pajaanaati: idappaccayaa kira me ~naa.na.m udapaadiiti.

Iminaa kho eta.m po.t.thapaada pariyaayena veditabba.m,||
yathaa sa~n~naa pa.thama.m uppajjati pacchaa ~naa.na.m,||
sa~n~nuppaado ca pana ~naa.nuppaado hotii" ti.

"Sa~n~naa nu kho bhante purisassa attaa? Udaahu a~n~naa sa~n~naa,||
a~n~no attaa" ti?

Ki.m pana tva.m po.t.thapaada attaana.m paccesii" ti?

[186] "o.laarika.m kho aha.m bhante attaana.m paccemi ruupi.m caatummahaabhuutika.m kabaliikaaraahaarabhakkhanti".

O.laariko ca hi te po.t.thapaada attaa abhavissa ruupii caatum-mahaa-bhuutiko kabaliikaaraahaarabhakkho,||
eva.m santa.m kho te po.t.thapaada a~n~naa' va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa.

Tadaminaapeta.m po.t.thapaada pariyaayena veditabba.m,||
yathaa a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa.

Ti.t.thatevasaaya.m po.t.thapaada O.laariko attaa ruupii caatum-mahaa-bhuutiko kabaliikaaraahaarabhakkho.

Atha imassa purisassa a~n~naa'va sa~n~naa uppajjanti a~n~naa'va sa~n~naa nirujjhanti.

Iminaa kho eta.m po.t.thapaada pariyaayena veditabba.m,||
yathaa a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa" ti.

"Manomaya.m kho aha.m bhante attaana.m paccemi sabba'nga pacca'ngi.m ahiinindriyanti".

"Manomayo ca te po.t.thapaada attaa abhavissa sabba'nga-pacca'ngii ahiinindriyo,||
eva.m santampi kho te po.t.thapaada a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa.

Tadaminaapeta.m po.t.thapaada pariyaayena veditabba.m,||
yathaa a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa".

"Ti.t.thatevaaya.m po.t.thapaada manomayo attaa sabba'nga-pacca'ngii ahiinindriyo.

Atha imassa purisassa a~n~naa'va sa~n~naa uppajjanti,||
a~n~naa'va sa~n~naa nirujjhanti.

Imnaapi kho eta.m po.t.thapaada pariyaayena veditabba.m,||
yathaa a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa ' ti".

[187] "aruupi.m kho aha.m bhante attaana.m paccemi sa~n~naamayanti"

"Aruupii ca te po.t.thapaada attaa abhavissa sa~n~naamayo,||
eva.m santampi kho te po.t.thapaada a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati.

A~n~no attaa.

Tadaminaapeta.m po.t.thapaada pariyaayena veditabba.m yathaa a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa.

Ti.t.thatevaaya.m po.t.thapaada aruupii attaa sa~n~naamayo.

Atha imassa purisassa a~n~naa'va sa~n~naa uppajjanti,||
a~n~naa'va sa~n~naa nirujjhanti.

Iminaa pi kho eta.m po.t.thapaada pariyaayena veditabba.m yathaa a~n~naa'va sa~n~naa bhavissati,||
a~n~no attaa' ti".

"Sakkaa pan'eta.m bhante mayaa ~naatu.m sa~n~naa purisassa attaa' ti vaa,||
a~n~naa sa~n~naa,||
a~n~no attaa' ti?".

"Dujjaana.m kho eta.m po.t.thapaada tayaa a~n~nadi.t.thikena a~n~nakhantikena a~n~narucikena a~n~natrayogena a~n~natraacariyakena4 sa~n~naa purisassa attaa' ti vaa,||
a~n~naa sa~n~naa,||
a~n~no attaa' ti vaa" ti.

"Sace ta.m bhante mayaa dujjaana.m a~n~nadi.t.thikena a~n~nakhantikena a~n~narucikena a~n~natraacariyakena 'sa~n~naa purisassa attaa' ti vaa,||
'a~n~naa sa~n~naa,||
a~n~no attaa' ti vaa.

'Ki.m pana bhante sassato loko idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Abyaakata.m kho eta.m po.t.thapaada mayaa: sassato loko idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti".

"Ki.m pana bhante asassato loko idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'asassato loko idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti".

"Ki.m pana bhante antavaa loko.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'antavaa loko idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Ki.m pana bhante anantavaa loko.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

[188] "etampi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'anantavaa loko idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Ki.m pana bhante ta.m jiiva.m ta.m sariira.m.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'ta.m jiiva.m ta.m sariira.m idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Ki.m pana bhante anantavaa a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariira.m.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariira.m.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Ki.m pana bhante Tathaagato param mara.naa.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'hoti Tathaagato param mara.naa.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Ki.m pana bhante na hoti Tathaagato param mara.naa.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'na hoti Tathaagato param mara.naa idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Ki.m pana bhante hoti ca na hoti ca Tathaagato param mara.naa.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'hoti ca na hoti ca Tathaagato param mara.naa.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Ki.m pana bhante n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

"Etam pi kho po.t.thapaada mayaa abyaakata.m 'n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa.

Idameva sacca.m mogham a~n~nan ti?".

Kasmaa pan'eta.m bhante Bhagavataa abyaakatanti?

Na h'eta.m po.t.thapaada atthasa.mhita.m na dhammasa.mhita.m [189] naadibrahmacariyaka.m na nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattati.

Tasmaa ta.m mayaa abyaakatanti.

"Ida.m dukkhan' ti.kho po.t.thapaada mayaa byaakata.m.

'Aya.m dukkhasamudayo' ti kho po.t.thapaada mayaa byaakata.m.

'Aya.m dukkhanirodho' ti kho po.t.thapaada mayaa byaakata.m.

'Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa' ti kho po.t.thapaada mayaa byaakatanti".

"Kasmaa pan'eta.m bhante Bhagavataa byaakatanti?".

"Eta.m hi kho po.t.thapaada atthasa.mhita.m eta.m dhammasa.mhita.m eta.m aadibrahmacariyaka.m.

Eta.m nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaanaaya sa.mvattati.

Tasmaa eta.m mayaa byaakatanti".

"evam eta.m Bhagavaa,||
evam eta.m sugata,||
yassadaani bhante Bhagavaa kaala.m ma~n~natii" ti.

Atha kho Bhagavaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.

Atha kho te paribbaajakaa acirapakkantassa Bhagavato po.t.thapaada.m paribbaajaka.m samantato vaacaasattitodakena sa~njambhari.m aka.msu: "evam eva panaaya.m bhava.m po.t.thapaado ya~n~nadeva Sama.no Gotamo bhaasati ta.m tadev'assa abbhanumodati.

'evam eta.m Bhagavaa,||
evam eta.m sugataa' ti.

Na kho pana maya.m ki~nci sama.nassa Gotamassa eka.msika.m dhamma.m desita.m aajaanaama: sassato loko' ti vaa asassato loko' ti vaa,||
antavaa loko' ti vaa,||
anantavaa loko' ti vaa,||
ta.m jiiva.m ta.m sariiranti vaa,||
a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiranti vaa,||
hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
na hoti Tathaagato param mara.naa' ti [190] vaa,||
hoti ca na ca hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa" ti.

Eva.m vutte po.t.thapaado paribbaajako te paribbaajake etad avoca: "aham pi kho bho na ki~nci sama.nassa Gotamassa eka.msika.m dhamma.m desita.m aajaanaama: 'sassato loko' ti vaa 'asassato loko' ti vaa,||
antavaa loko' ti vaa,||
anantavaa loko' ti vaa,||
ta.m jiiva.m ta.m sariiranti vaa,||
a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiranti vaa,||
hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
hoti ca na ca hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa" ti.

Api ca Sama.no Gotamo bhuuta.m taccha.m tathaa pa.tipada.m pa~n~naapeti dhamma.t.thita.m dhammaniyaamaka.m.

Bhuuta.m kho pana taccha.m tatha.m pa.tipada.m pa~n~naapentassa dhamma.t.thita.m dhammaniyaamaka.m.

Katha.m hi naama maadiso vi~n~nu sama.nassa Gotamassa subhaasita.m subhaasitato naabbhanumodeyyaa' ti?

Atha kho dviihatiihassa accayena citto ca hatthiSaariputto po.t.thapaado ca paribbaajako yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.

Upasa'nkamitvaa citto hatthiSaariputto Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.

Po.t.thapaado pana paribbaajako Bhagavataa saddhi.m sammodi.

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m4 viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.

Eka-m-anta.m nisinno kho po.t.thapaado paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca: tadaa ma.m bhante te paribbaajakaa acirapakkantassa Bhagavato samantato vaacaasattitodakena sa~njambhari.m aka.msu: evam eva panaaya.m bhava.m po.t.thapaado ya~n~nadeva Sama.no Gotamo bhaasati,||
ta.m tadev'assa abbhanumodati 'evam eta.m Bhagavaa,||
evam eta.m sugataa' ti.

Na kho pana maya.m ki~nci sama.nassa Gotamassa eka.msika.m dhamma.m desita.m aajaanaama: sassato loko' ti vaa asassato loko' ti vaa,||
antavaa loko' ti vaa,||
anantavaa loko' ti vaa,||
ta.m jiiva.m ta.m sariiranti vaa,||
a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiranti vaa,||
hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
hoti ca na ca hoti [191] Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa ti.

Eva.m vutto'ha.m bhante te paribbaajake etad avoca.m: "aham pi kho bho na ki~nci sama.nassa Gotamassa eka.msika.m dhamma.m desita.m aajaanaama: sassato loko' ti vaa asassato loko' ti vaa,||
antavaa loko' ti vaa,||
anantavaa loko' ti vaa,||
ta.m jiiva.m ta.m sariiranti vaa,||
a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiranti vaa,||
hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
hoti ca na ca hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa,||
n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa.

Api ca Sama.no Gotamo bhuuta.m taccha.m tatha.m pa.tipada.m pa~n~naapeti dhamma.t.thita.m dhammaniyaamaka.m bhuuta.m kho pana taccha.m tatha.m pa.tipada.m pa~n~napentassa dhamma.t.thita.m dhammaniyaamaka.m.

Katha.m hi naama maadiso vi~n~nu sama.nassa Gotamassa subhaasita.m subhaasitato naabbhanumodeyyaa' ti.

Sabbe va kho ete po.t.thapaada paribbaajakaa andhaa acakkhukaa.

Tva.m yeva n'esa.m eko cakkhumaa.

Eka.msikaa'pi hi kho po.t.thapaada mayaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa.

Aneka.msikaa'pi hi kho po.t.thapaada mayaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa.

Katame ca te po.t.thapaada mayaa aneka.msikaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa? 'Sassato loko' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Asassato loko' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Antavaa loko' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Anantavaa loko' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'A~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Hoti ca na ca hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'N'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa' ti vaa kho po.t.thapaada mayaa aneka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

Kasmaa ca te po.t.thapaada mayaa aneka.msikaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa? Na hete po.t.thapaada atthasa.mhitaa na dhammasa.mhitaa na aadibrahmacariyakaa na nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattanti.

Tasmaa te mayaa aneka.msikaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa.

Katame ca te po.t.thapaada mayaa eka.msikaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa? 'Ida.m dukkha'nti kho po.t.thapaada mayaa [192] eka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Aya.m dukkhasamudayo' ti kho po.t.thapaada mayaa eka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Aya.m dukkhanirodho' ti kho po.t.thapaada mayaa eka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

'Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa' ti kho po.t.thapaada mayaa eka.msiko dhammo desito pa~n~natto.

Kasmaa ca te po.t.thapaada mayaa eka.msikaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa? Ete po.t.thapaada atthasa.mhitaa,||
ete dhammasa.mhitaa,||
ete aadibrahmacariyakaa,||
ete nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaanaaya sa.mvattanti.

Tasmaa te mayaa eka.msikaa dhammaa desitaa pa~n~nattaa.

Santi kho po.t.thapaada eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m-di.t.thino: 'ekanta-sukhii attaa hoti.

Arogo param mara.naa' ti.

Tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami: 'sacca.m kira tumhe aayasmanto eva.mvaadino eva.m-di.t.thino 'ekanta-sukhii attaa hoti,||
arogo param mara.naa' ti? Te ce me eva.m pu.t.thaa 'aamaa' ti pa.tijaananti,||
tyaaha.m eva.m vadaami: 'api pana tumhe aayasmanto ekantasukha.m loka.m jaana.m passa.m viharathaa' ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami 'api ca pana tumhe aayasmanto eka.m vaa ratti.m eka.m vaa divasa.m upa.d.dha.m vaa ratti.m upa.d.dha.m vaa divasa.m ekantasukhi.m attaana.m sampajaanaathaa?' ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti,||
tyaaha.m eva.m vadaami 'api pana tumhe aayasmanto jaanaatha: 'aya.m maggo aya.m pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa?' ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami 'api pana tumhe aayasmanto yaa taa devataa ekantasukha.m loka.m upapannaa,||
taasa.m bhaasamaanaana.m sadda.m su.naatha: 'supa.tipannaattha maarisaa,||
ujupa.tipannaattha maarisaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaaya.

Mayam pi hi maarisaa evampa.tipannaa ekantasukha.m loka.m upapannaa' ti? [193] iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Ta.m ki.m ma~n~nasi po.t.thapaada,||
"nanu eva.m sante tesa.m sama.na-braahma.naana.m appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti?

"Addhaa kho bhante eva.m sante tesa.m sama.na-braahma.naana.m appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

"seyyathaa pi po.t.thapaada puriso eva.m vadeyya: 'aha.m yaa imasmi.m janapade janapadakalyaa.nii,||
ta.m icchaami,||
ta.m kaamemii' ti.

Tam ena.m eva.m vadeyyu.m: ambho purisa.m ya.m tva.m janapadakalyaa.ni.m icchasi kaamesi,||
jaanaasi ta.m janapadakalyaa.ni.m khattiyii vaa braahma.nii vaa vessii vaa suddii vaa? Ti.

Iti pu.t.tho 'no' ti vadeyya,||
tam ena.m eva.m vadeyyu.m: ambho purisa ya.m tva.m janapadakalyaa.ni.m icchasi kaamesi,||
jaanaasi ta.m janapadakalyaa.ni.m evannaamaa eva'ngottaa' ti vaa,||
diighaa vaa rassaa vaa majjhimaa vaa,||
kaa'ii vaa saamaa vaa ma'nguracchavii vaa' ti,||
'amukasmi.m gaame vaa nigame vaa nagare vaa' ti? Iti pu.t.tho 'no' ti vadeyya,||
tam ena.m eva.m vadeyyu.m: ambho purisa ya.m tva.m na jaanaasi na passasi,||
ta.m tva.m icchasi kaamesii?' ti.

Iti pu.t.tho 'aamaa' ti vadeyya.

Ta.m ki.m ma~n~nasi po.t.thapaada,||
nanu eva.m sante tassa purisassa appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti?

"Addhaa kho bhante eva.m sante tassa purisassa appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

"Evam eva kho po.t.thapaada ye te sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m-di.t.thino 'ekanta-sukhii attaa hoti arogo param mara.naa' ti,||
tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami: sacca.m kira tumhe aayasmanto eva.mvaadino eva.m-di.t.thino 'ekanta-sukhii attaa hoti arogo param mara.naa' ti?" Te ce me eva.m pu.t.thaa 'aamaa' ti pa.tijaananti,||
tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto ekantasukha.m loka.m jaana.m passa.m viharathaa" ti.

[194] iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto eka.m vaa ratti.m eka.m vaa divasa.m upa.d.dha.m vaa ratti.m upa.d.dha.m vaa divasa.m ekantasukhi.m attaana.m sampajaanaathaa' ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto jaanaatha 'aya.m maggo aya.m pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti.

Itipu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto yaa taa devataa ekantasukha.m loka.m upapannaa,||
taasa.m bhaasamaanaana.m sadda.m su.naatha: supa.tipannaattha maarisaa,||
ujupa.tipannaattha maarisaa,||
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaaya.

Mayam pi hi maarisaa,||
eva.m pa.tipannaa ekantasukha.m loka.m upapannaa' ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Ta.m ki.m ma~n~nasi po.t.thapaada,||
nanu eva.m sante tesa.m sama.na-braahma.naana.m appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti?

"Addhaa kho bhante tesa.m sama.na-braahma.naana.m appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

Seyyathaa pi po.t.thapaada puriso caatummahaapathe nisse.ni.m kareyya paasaadassa aaroha.naaya,||
tam ena.m eva.m vadeyyu.m: ambho purisa yassa tva.m paasaadassa aaroha.naaya nisse.ni.m karosi,||
jaanaasi ta.m paasaada.m puratthimaaya vaa disaaya dakkhi.naaya vaa disaaya pacchimaaya vaa disaaya uttaaraaya vaa disaaya,||
ucco vaa niico vaa majjhimo vaa?Ti.

Iti pu.t.tho 'no' ti vadeyya.

Tam ena.m eva.m vadeyyu.m: ambho purisa ya.m tva.m na jaanaasi na passasi,||
tassa tva.m paasaadassa aaroha.naaya nisse.ni.m karosii" ti? Iti pu.t.tho 'aamaa' ti vadeyya.

Ta.m ki.m ma~n~nasi po.t.thapaada,||
nanu eva.m sante tassa purisassa appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti?

"Addhaa kho bhante eva.m sante tassa purisassa appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

"Evam eva kho po.t.thapaada ye te sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m-di.t.thino 'ekanta-sukhii attaa hoti arogo param mara.naa' ti,||
tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami: sacca.m kira tumhe aayasmanto eva.mvaadino eva.m-di.t.thino 'ekanta-sukhii attaa hoti arogo param mara.naa' ti?" [195] te ce me eva.m pu.t.thaa 'aamaa' ti pa.tijaananti,||
tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto ekantasukha.m loka.m jaana.m passa.m viharathaa" ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto eka.m vaa ratti.m eka.m vaa divasa.m upa.d.dha.m vaa ratti.m upa.d.dha.m vaa divasa.m ekantasukhi.m attaana.m sampajaanaathaa' ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto jaanaatha 'aya.m maggo aya.m pa.tipadaa ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaayaa' ti.

Itipu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Tyaaha.m eva.m vadaami: api pana tumhe aayasmanto yaa taa devataa ekantasukha.m loka.m upapannaa,||
taasa.m bhaasamaanaana.m sadda.m su.naatha: supa.tipannaattha maarisaa,||
ujupa.tipannaattha maarisaa,||
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaaya.

Mayam pi hi maarisaa,||
eva.m pa.tipannaa ekantasukha.m loka.m upapannaa' ti.

Iti pu.t.thaa 'no' ti vadanti.

Ta.m kim ma~n~nasi po.t.thapaada,||
nanu eva.m sante tesa.m sama.na-braahma.naana.m appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti?

"Addhaa kho bhante eva.m sante tesa.m sama.na-braahma.naana.m appaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

"Tayo kho'me po.t.thapaada attapa.tilaabhaa: O.laariko attapa.tilaabho,||
manomayo attapa.tilaabho,||
aruupo attapa.tilaabho' ti.

Katamo ca po.t.thaapaada O.laariko attapa.tilaabho? Ruupii caatum-mahaa-bhuutiko kabaliikaaraahaarabhakkho,||
aya.m O.laariko attapa.tilaabho.

Katamo manomayo attapa.tilaabho? Ruupii manomayo sabba'nga-pacca'ngii ahiinindriyo,||
aya.m manomayo attapa.tilaabho.

Katamo ca aruupo attapa.tilaabho? Aruupii sa~n~naamayo,||
aya.m aruupo attapa.tilaabho.

o.laarikassapi kho aha.m po.t.thapaada attapa.tilaabhassa pahaanaaya dhamma.m desemi yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca1 di.t.th'eva [196] dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissantii ti.

Siyaa kho pana te po.t.thapaada evam assa: sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissaama.

Dukkho ca kho vihaaro' ti.

Na kho pan'eta.m po.t.thapaada eva.m da.t.thabba.m.

Sa'nkilesikaa c'eva dhammaa pahiyyissanti.

Vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti.

Pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissanti.

Paamujja~nc'eva bhavissati piiti ca passaddhi ca sati ca sampaja~n~na~nca sukho ca vihaaro.

Manomayassa pi kho aha.m po.t.thapaada attapa.tilaabhassa pahaanaaya dhamma.m desemi yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viiharissathaati.

Siyaa kho pana te po.t.thapaada evam assa: sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissaama.

Dukkho ca kho vihaaro' ti.

Na kho pan'eta.m po.t.thapaada eva.m da.t.thabba.m.

Sa'nkilesikaa c'eva dhammaa pahiyyissanti.

Vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti.

Pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissatha.

Paamujja~nc'eva bhavissati piiti ca passaddhi ca sati sampaja~n~na~nca sukho ca vihaaro.

Aruupassapi kho aha.m po.t.thapaada attapa.tilaabhassa pahaanaaya dhamma.m desemi yathaa pa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhmamaa [197] abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaati.

Siyaa kho pana te po.t.thapaada evam assa: 'sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissaama.

Dukkho ca kho vihaaro' ti.

Na kho pan'eta.m po.t.thapaada eva.m da.t.thabba.m.

Sa'nkilesikaa c'eva dhammaa pahiyyissanti.

Vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti.

Pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissatha.

Paamujja~nc'eva bhavissati piiti ca passaddhi ca sati ca sampaja~n~na~nca sukho ca vihaaro.

Pare ce po.t.thapaada amhe eva.m puccheyyu.m: 'katamo pana so aavuso O.laariko attapa.tilaabho yassa tumhe pahaa.naaya dhamma.m desetha yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa' ti.

Tesa.m maya.m eva.m pu.t.thaa eva.m byaakaryoma: "aya.m vaa so aavuso O.laariko attapa.tilaabho yassa maya.m pahaanaaya dhamma.m desema yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.thi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.

Pare ce po.t.thapaada amhe eva.m puccheyyu.m: 'katamo pana so aavuso manomayo attapa.tilaabho,||
yassa tumhe pahaanaaya dhamma.m desetha yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa' ti.

Tesa.m maya.m pu.t.thaa eva.m byaakareyyaama: "aya.m vaa so aavuso manomayo attapa.tilaabho yassa maya.m pahaanaaya dhamma.m desema yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhmamaa [198] abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.

Pare ce po.t.thapaada amhe eva.m puccheyyu.m: 'katamo pana so aavuso aruupo attapa.tilaabho,||
yassa tumhe pahaanaaya dhamma.m desetha yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa' ti.

Tesa.m maya.m pu.t.thaa eva.m byaakareyyaama: "aya.m vaa so aavuso aruupo attapa.tilaabho yassa maya.m pahaanaaya dhamma.m desema yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhmamaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.

Ta.m kim ma~n~nasi po.t.thapaada,||
nanu eva.m sante sappaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii?Ti.

"Addhaa kho bhante eva.m sante sappaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

Seyyathaa pi po.t.thapaada puriso nisse.ni.m kareyya paasaadassa aaroha.naaya tass'eva paasaadassa he.t.thaa.

Tam ena.m eva.m vadeyyu.m: 'Ambho purisa yassa tva.m paasaadassa aaroha.naaya nisse.ni.m karosi,||
jaanaasi ta.m paasaada.m puratthimaaya vaa disaaya dakkhi.naaya vaa disaaya pacchimaaya vaa disaaya uttaraaya vaa disaaya ucco vaa niico vaa majjhimo vaa' ti? So ce eva.m vadeyya: 'aya.m so aavuso paasaado,||
yassaaha.m aaroha.naaya nisse.ni.m karomi tass'eva paasaadassa he.t.thaa' ti.

Ta.m ki.m ma~n~nasi po.t.thapaada? Nanu eva.m sante tassa purisassa sappaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii?Ti.

"Addhaa kho bhante eva.m sante tassa purisassa sappaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

[199] evam eva kho po.t.thapaada amhe eva.m puccheyyu.m: 'katamo pana so aavuso O.laariko attapa.tilaabho? Yassa tumhe pahaa.naaya dhamma.m desetha yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa' ti.

Tesa.m maya.m eva.m pu.t.thaa eva.m byaakaryoma:

Evam eva kho po.t.thapaada amhe eva.m puccheyyu.m: 'katamo pana so aavuso manomayo attapa.tilaabho? Yassa tumhe pahaanaaya dhamma.m desetha yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa' ti.

Tesa.m maya.m pu.t.thaa eva.m byaakareyyaama:

Evam eva kho po.t.thapaada amhe eva.m puccheyyu.m: 'katamo pana so aavuso aruupo attapa.tilaabho? Yassa tumhe pahaanaaya dhamma.m desetha yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa' ti.

Tesa.m maya.m pu.t.thaa eva.m byaakareyyaama:

"Aya.m vaa so aavuso O.laariko attapa.tilaabho yassa maya.m pahaanaaya dhamma.m desema yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhmamaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.

"Aya.m vaa so aavuso manomayo attapa.tilaabho yassa maya.m pahaanaaya dhamma.m desema yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhmamaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.

"Aya.m vaa so aavuso aruupo attapa.tilaabho yassa maya.m pahaanaaya dhamma.m desema yathaapa.tipannaana.m vo sa'nkilesikaa dhammaa pahiyyissanti,||
vodaaniyaa dhmamaa abhiva.d.dhi'ssanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.

Ta.m kim ma~n~nasi po.t.thapaada,||
nanu eva.m sante sappaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii?Ti.

"Addhaa kho bhante eva.m sante sappaa.tihiirakata.m bhaasita.m sampajjatii" ti.

Eva.m vutte citto hatthiSaariputto Bhagavanta.m etad avoca: yasmi.m bhante samaye O.laariko attapa.tilaabho hoti,||
moghassa tasmi.m samaye manomayo atta pa.tilaabho hoti,||
mogho aruupo attapa.tilaabho hoti.

O.laariko vaassa attapa.tilaabho tasmi.m samaye sacco hoti.

Yasmi.m bhante samaye manomayo attapa.tilaabho hoti,||
moghassa tasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho hoti,||
mogho aruupo attapa.tilaabho.

Manomayo ca attapa.tilaabho tasmi.m samaye sacco hoti.

Yasmi.m bhante samaye aruupo attapa.tilaabho hoti,||
moghassa tasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho hoti,||
mogho aruupo attapa.tilaabho.

Manomayo ca attapa.tilaabho tasmi.m samaye sacco hotii" ti.

"Yasmi.m citta samaye O.laariko attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye manomayo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati,||
na 'aruupo attapa.tilaabho ti sa'nkha.m [200] gacchati.

O.laariko attapa.tilaabho' tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m citta samaye manomayo attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati,||
na 'aruupo attapa.tilaabho ti sa'nkha.m gacchati.

Manomayo attapa.tilaabho' tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m citta samaye aruupo attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye manomayo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati,||
na 'O.laariko' attapa.tilaabho ti sa'nkha.m gacchati.

Aruupo attapa.tilaabho' tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Sace ta.m citta eva.m puccheyyu.m: ahosi tva.m atiitam addhaana.m,||
na tva.m naahosi? Bhavissasi tva.m anaagatam addhaana.m,||
na tva.m na bhavissasi? Atthi tva.m etarahi,||
na tva.m n'atthiiti eva.m pu.t.tho tva.m citta kinti byaakareyyaasii" ti?

"Sace ma.m bhante eva.m puccheyyu.m: ahosi tva.m atiitam addhaana.m na tva.m na bhavissasi? Atthi tva.m etarahi,||
na tva.m natthii?' ti eva.m pu.t.tho 'ha.m bhante eva.m byaakareyya.m: ahosaaha.m atiitam addhaana.m,||
naaha.m na ahosi.m.

Bhavissaamaha.m anaagatam addhaana.m,||
naaha.m na bhavissaami.

Atthaaha.m etarahi,||
naaha.m n'atthiiti.

Eva.m pu.t.tho 'ha.m bhante eva.m byaakareyyanti."|| ||

Sace pana ta.m citta eva.m puccheyyu.m: yo te ahosi atiito attapa.tilaabho sveva te attapa.tilaabho sacco,||
mogho anaagato,||
mogho paccuppanno?|| ||

Yo te bhavissati anaagato attapa.tilaabho,||
sveva te attapa.tilaabho sacco,||
mogho atiito,||
mogho paccuppanno attapa.tilaabho.

Sveva te attapa.tilaabho sacco,||
mogho atiito,||
mogho anaagato? ti eva.m pu.t.tho tva.m citta kinti byaakareyyaasii" ti?

Sace pana ma.m bhante eva.m puccheyyu.m: yo te [201] ahosi atiito attapa.tilaabho,||
sveva te attapa.tilaabho sacco,||
mogho anaagato,||
mogho paccuppanno? Yo te bhavissati anaagato attapa.tilaabho,||
sveva te attapa.tilaabho sacco,||
mogho atiito,||
mogho paccuppanno? Yo te etarahi paccuppanno attapa.tilaabho,||
sveva te attapa.tilaabho sacco,||
mogho atiito,||
mogho anaagato? Ti.

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante eva.m byaakareyya.m: yo me ahosi atiito attapa.tilaabho,||
sveva me attapa.tilaabho tasmi.m samaye sacco ahosi,||
mogho anaagato,||
mogho paccuppanno.

Yo me bhavissati anaagato attapa.tilaabho,||
sveva me attapa.tilaabho tasmi.m samaye sacco bhavissati,||
mogho paccuppanno.

Yo me etarahi paccuppanno attapa.tilaabho,||
sveva me attapa.tilaabho sacco,||
mogho atiito,||
mogho anaagato?Ti.

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante eva.m byaakareyyanti.

"Evam eva kho citta yasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye manomayo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

Na aruupo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

O.laariko attapa.tilaabho'tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m citta samaye manomayo attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

Na aruupo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

Manomayo attapa.tilaabho'tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m citta samaye aruupo attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati,||
na manomayo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

Aruupo attapa.tilaabho'tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Seyyathaa pi citta gavaa khiira.m,||
khiiramhaa dadhi,||
dadhimhaa navaniita.m,||
navaniitamhaa sappi,||
sappimhaa sappima.n.do,||
yasmi.m samaye khiira.m hoti,||
n'eva tasmi.m samaye dadhiiti sa'nkha.m gacchati.

Na navaniitanti sa'nkha.m gacchati.

Na sappiiti sa'nkha.m gacchati.

Na sappima.n.doti sa'nkha.m gacchati.

Khiira.m tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Yasmi samaye dadhi hoti,||
n'eva tasmi.m samaye navaniitanti sa'nkha.m gacchati.

Na sappiiti sa'nkha.m gacchati.

Na sappima.n.doti sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m samaye navaniita.m hoti,||
n'eva tasmi.m samaye sappinti sa'nkha.m gacchati.

Na sappima.n.doti sa'nkha.m gacchati.

Na khiiranti sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m samaye sappi hoti,||
n'eva tasmi.m samaye sappima.n.doti sa'nkha.m gacchati.

Na khiiranti sa'nkha.m gacchati.

Na dadhiiti sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m samaye sappima.n.do hoti,||
n'eva tasmi.m samaye khiiranti sa'nkha.m gacchati.

Na dadhiiti sa'nkha.m gacchati.

Na navaniitanti sa'nkha.m gacchati.

'Sappima.n.do'tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

[202] yasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye manomayo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

Na aruupo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

'O.laariko attapa.tilaabho'tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m citta samaye manomayo attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye aruupo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

Na O.laariko attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

'Manomayo attapa.tilaabho'tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Yasmi.m citta samaye aruupo attapa.tilaabho hoti,||
n'eva tasmi.m samaye O.laariko attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

Na manomayo attapa.tilaabho' ti sa'nkha.m gacchati.

'Aruupo attapa.tilaabho'tv eva tasmi.m samaye sa'nkha.m gacchati.

Imaa kho citta lokasama~n~naa lokanirUttiyo lokavohaaraa lokapa~n~nattiyo yaahi Tathaagato voharati aparaamasanti.

Eva.m vutte po.t.thapaado paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca: abhikkanta.m bhante.

Abhikkanta.m bhante.

seyyathaa pi bhante nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya 'cakkhumanto ruupaani dakkhintii' ti,||
evam eva bhante Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.

Upaasaka.m ma.m bhante Bhagavaa2 dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.

Citto pana hatthiSaariputto Bhagavanta.m etad avoca: abhikkanta.m bhante abhikkanta.m bhante.

seyyathaa pi bhante nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya 'cakkhumanto ruupaani dakkhintii' ti,||
evam eva bhante Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.

Labheyyaaha.m bhante Bhagavato santike pabbajja.m,||
labheyya.m upasampadanti.

Alattha kho citto hatthiSaariputto Bhagavato santike pabbajja.m.

Alattha upasampada.m.

Aciruupasampanno kho panaayasmaa citto hatthiSaariputto eko vuupaka.t.tho appamatto viharanto na cirass'eva yassatthaaya kulaputtaa samma-d-eva agaarasmaa anagaariya.m [203] pabbajanti tadanuttara.m brahmacariyapariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi.

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattayaa' ti abbha~n~naasi.

A~n~nataro ca kho panaayasmaa citto hatthiSaariputto arahata.m ahosiiti.

Po.t.thapaadasutta.m ni.t.thita.m navama.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement