Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 10

Subha Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[204]

[1][pts] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Aanando Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame aciraparinibbute Bhagavati.|| ||

Tena kho pana samayena subho maa.navo todeyyaputto Saavatthiya.m pa.tivasati kenacideva kara.niiyena.

2. Atha kho subho maa.navo todeyyaputto a~n~natara.m maa.navaka.m aamantesi: ehi tva.m maa.navaka, yena sama.no Aanando ten'upasa'nkama.|| ||

Upasa'nkamitvaa mama vacanena sama.na.m Aananda.m appabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m puccha "subho maa.navo tedeyyaputto bhavanta.m Aananda.m appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchatii" ti.|| ||

Eva.m ca vadehi "saadhu kira bhava.m Aanando yena subhassa maa.navassa todeyyaputtassa nivesana.m ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaa" ti.

3. 'Eva.m bho'ti kho so maa.navako subhassa maa.navassa todeyyaputtassa pa.tissutvaa yenaayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Aanandena saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m1 viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho so maa.navako aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: subho maa.navo todeyyaputto bhavanta.m Aananda.m appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchati.|| ||

Eva.m ca vadeti "saadhu kira bhava.m Aanando yena subhassa maa.navassa todeyyaputtassa [205] nivesana.m ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaa" ti.

4. Eva.m vutte aaysamaa Aanando ta.m maa.navaka.m etad avoca: akaalo kho maa.navaka.|| ||

Atthi me ajja bhesajjamattaa piitaa.|| ||

Appeva naama svepi upasa'nkameyyaama kaala~nca samaya~n ca upaadaayaati.|| ||

'Eva.m bho'ti kho so maa.navako aayasmato Aanandassa pa.tissutvaa u.t.thaay aasanaa yena subho maa.navo todeyyaputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa subha.m maa.nava.m todeyyaputta.m etad avoca: "avocumha kho maya.m bhoto vacanena ta.m bhavanta.m Aananda.m: subho maa.navo todeyyaputto bhavanta.m Aananda.m appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchati.|| ||

Eva.m ca vadeti 'saadhu kira bhava.m Aanando yena subhassa maa.navassa todeyyaputtassa nivesana.m ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaa'ti.|| ||

Eva.m vutte bho sama.no Aanando ma.m etad avoca: 'akaalo kho maa.navaka.|| ||

Atthi me ajja bhesajjamattaa piitaa.|| ||

Appeva naama svepi upasa'nkameyyaama kaala~nca samaya~n ca upaadaayaa" ti.|| ||

"Ettaavataapi kho bho katameva eta.m, yato so bho bhava.m Aanando okaasamakaasi svaatanaayapi upasa'nkamanaayaa" ti.

5. Atha kho aayasmaa Aanando tassaa rattiyaa accayena pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya cetakena bhikkhunaa pacchaasama.nena yena subhassa maa.navassa todeyyaputtassa nivesana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Atha kho subho maa.navo todeyyaputto yenaayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Aanandena saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.

6. Eka-m-anta.m nisinno kho subho maa.navo todeyyaputto aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: [206] "bhava.m hi Aanando tassa bhoto Gotamassa diigha-ratta.m upa.t.thaako santikaavacaro samiipacaarii.|| ||

Bhava.m eta.m Aanando jaaneyya yesa.m so bhava.m Gotamo dhammaana.m va.n.navaadii ahosi, yattha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesi.|| ||

Katamesaana.m kho bho Aananda dhammaana.m so bhava.m Gotamo va.n.navaadii ahosi?|| ||

Kattha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesii" ti?

7. "Ti.n.na.m kho maa.nava khandhaana.m so Bhagavaa va.n.navaadii ahosi.|| ||

Ettha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesi.|| ||

Katamesa.m ti.n.na.m?|| ||

Ariyassa siilakkhandhassa ariyassa samaadhikkhandhassa ariyassa pa~n~naakkhandhassa.|| ||

Imesa.m kho maa.nava ti.n.na.m khandhaana.m so Bhagavaa va.n.navaadii ahosi.|| ||

Ettha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesii" ti.

8. "Katamo pana so bho Aananda ariyo siilakkhandho yassa so bhava.m Gotamo va.n.navaadii ahosi, yattha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesii" ti?

9. "Idha maa.nava Tathaagato loke uppajjati araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.|| ||

So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m.|| ||

Brahmacariya.m pakaaseti.

10(29) Ta.m dhamma.m su.naati gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato.|| ||

So ta.m dhamma.m sutvaa tathaagate saddha.m pa.tilabhati.|| ||

So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato iti pa.tisa.mcikkhati: 'sambaadho gharaavaso rajaapatho1.|| ||

Abbhokaaso pabbajjaa.|| ||

Nayida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekantaparipu.n.na.m ekantaparisuddha.m sa.mkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m.|| ||

Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.

11. So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

So eva.m pabbajito samaano paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii.|| ||

Samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu kaayakammavaciikammena samannaagato kusalena.|| ||

Parisuddhaajiivo siilasampanno indriyesu guttadvaaro bhojane matta~n~nuu satisampaja~n~nesu samannaagato santu.t.tho.

12.(29) Katha~n ca maa.nava bhikkhu siilasampanno hoti?|| ||

Idha maa.nava bhikkhu paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno.|| ||

Sabbapaa.nabhuutahitaanukampii viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

13.Adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii.|| ||

Athenena suci-bhuutena attanaa viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

14. Abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii hoti aaraa-caarii virato methunaa gaama-dhammaa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

15. Musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti sacca-vaadii sacca-sandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pisu.na.m vaaca.m pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya.|| ||

Amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya.|| ||

Iti bhinnaana.m vaa sandhaataa, sahitaana.m vaa anuppadaataa samaggaaraamo samagga-rato samagganandi.m samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

17. Pharusa.m vaaca.m pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Yaa saa vaacaa ne'aa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa7 hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa, tathaaruupa.m8 vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

18.Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii.|| ||

Nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa hoti kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa~nhita.m.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

19.(30) Biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa pa.tivirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko2 hoti rattuuparato pa.tivirato vikaala-bhojanaa.|| ||

Nacca-giita-vaadita-visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Maalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhusana.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Jaataruupa-rajata-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamaka-dha~n~na-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakama.msapa.tigggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Itthi-kumaarika-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Daasi-daasa-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Aj-e.laka-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Kukku.ta-suukara-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Hatthigavassava'avaa pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Khetta-vatthu-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Duuteyyapahe.na gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti.|| ||

Tulaakuu.ta-ka.msakuu.ta-maanakuu.taa pa.tivirato hoti.|| ||

Ukko.tanava~n cananikatisaaci yogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparaamosa-aalopa-sahasaakaaraa11 pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Cullasiila.m ni.t.thita.m

20(31) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m biijagaama-bhuutagaama-samaarambha.m13 anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m bijabiijameva15 pa~ncama.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa17 pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

21 (32) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m sannidhi-kaara-paribhoga.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: anna-sannidhi.m paana-sannidhi.m vattha-sannidhi.m yaana-sannidhi.m sayana-sannidhi.m gandha-sannidhi.m aamisa-sannidhi.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa sannidhi-kaara-paribhogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

22(33) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m visuukadassana.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: nacca.m giita.m vaadita.m pekkha.m akkhaata.m paa.nissara.m vetaala.m kumbhathuuna.m Sobha-nagaraka.m1 ca.n.daala.m va.msa.m dhopanaka.m2 hatthi-yuddha.m assa-yuddha.m mahisayuddha.m3 usabhayuddha.m ajayuddha.m me.n.dayuddha.m4 kukku.tayuddha.m va.t.takayuddha.m da.n.da-yuddha.m mu.t.thi-yuddha.m5 nibBuddha.m uyyodhika.m balagga.m senaabyuuha.m a.niikadassana.m6.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

23(34) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: a.t.tha-pada.m dasa-pada.m aakaasa.m parihaara-patha.m santika.m khalika.m gha.tika.m salaaka-hattha.m akkha.m pa'ngaciira.m va'nkaka.m mokkhacika.m ci'ngulaka.m pattaa.lhaka.m rathaka.m dhanuka.m akkharika.m manesika.m yathaa-vajja.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

24(35) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m uccaa-sayana-mahaasayana.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: aasandi.m palla'nka.m gonaka.m cittaka.m pa.tika.m pa.talika.m tuulika.m vikatika.m udda-lomi.m ekanta-lomi.m ka.t.thi'ssa.m koseyya.m kuttaka.m hatthatthara.m assatthara.m rathatthara.m ajina-ppave.ni.m kaadali-miga-pavara-pacc'atthara.na.m sa-uttara-cchada.m ubhato-lohitakuupadhaana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

25(36) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: ucchaadana.m parimaddana.m nahaapana.m sambaahana.m aadaasa.m a~njana.m maalaa-vilepana.m mukkha-cu.n.naka.m1 mukhalepana.m hattha-bandha.m sikhaa-bandha.m da.n.daka.m naa.lika.m khagga.m chatta.m citruupaahana.m u.nhiisa.m ma.ni.m vaala-viijani.m odaataani vatthaani diigha-dasaani.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

26(37) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamatta-katha.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m sayana-katha.m maalaa-katha.m gandha-katha.m ~naati-katha.m yaana-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m (kumaarakatha.m kumaarikatha.m) suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-kathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

27(38) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaa viggaahika-katha.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: "na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi.|| ||

Aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami.|| ||

Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi.|| ||

Ahamasmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me, asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca.|| ||

Pacchaa vacaniiya.m pure avaca.|| ||

Aavici.n.nan te viparaavatta.m.|| ||

Aaropito te vaado.|| ||

Niggahiito tvam asi.|| ||

Cara vaadappamokkhaaya.|| ||

Nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya viggaahika-kathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

28(39) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogamanuyruttaa viharanti, seyyathiida.m: ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m khattiyaana.m braahma.naana.m gahapatikaana.m kumaaraana.m "idha gaccha.|| ||

Amutraagaccha.|| ||

Ida.m hara.|| ||

Amutra ida.m aaharaa" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

29(40) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te kuhakaa ca honti lapakaa ca nemittikaa ca nippesikaa ca laabhena ca laabha.m nijigi.msitaaro.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa kuhanalapanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Majjhimasiila.m ni.t.thita.m.

30(41) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m1 kappenti, seyyathiida.m: a'nga.m nimitta.m uppaata.m supi.na.m lakkha.na.m muusikacchinna.m aggi-homa.m dabbi-homa.m thusa-homa.m ta.n.dula-homa.m sappi-homa.m tela-homa.m mukhahoma.m lohita-homa.m a'nga-vijjaa vatthu-vijjaa khatta-vijjaa4 siva-vijjaa bhuuta-vijjaa bhuri-vijjaa ahi-vijjaa visa-vijjaa vicchika-vijjaa muusika-vijjaa saku.na-vijjaa vaayasa-vijjaa pakkajjhaana.m5 saraparittaana.m migacakka.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

31(42) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti, seyyathiida.m: ma.ni-lakkha.na.m vattha-lakkha.na.m da.n.da-lakkha.na.m6 asi-lakkha.na.m usu-lakkha.na.m dhanu-lakkha.na.m aavudha-lakkha.na.m7 itthi-lakkha.na.m purisa-lakkha.na.m kumaara-lakkha.na.m kumaarilakkha.na.m daasa-lakkha.na.m daasilakkha.na.m hatthi-lakkha.na.m assa-lakkha.na.m mahisa-lakkha.na.m8 usabha-lakkha.na.m go-lakkha.na.m9 aja-lakkha.na.m me.n.da-lakkha.na.m10 kukku.ta-lakkha.na.m va.t.takalakkha.na.m godhaa-lakkha.na.m ka.n.nikaa-lakkha.na.m kacchapa-lakkha.na.m miga-lakkha.na.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

32(43) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti seyyathiida.m: ra~n~na.m niyyaana.m bhavissati, ra~n~na.m aniyyaana.m bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati, baahiraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati, baahiraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m jayo bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m paraajayo bhavissati.|| ||

Iti imassa jayo bhavissati.|| ||

Imassa paraajayo bhavissati.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

33(44) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Suriyaggaaho bhavissati.|| ||

Nakkhattagaaho bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Ukkaapaato bhavissati.|| ||

Diisaa.daaho bhavissati.|| ||

Bhuumi-caalo bhavissati.|| ||

Deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m1 sa.mkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako suriya-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako nakkhatta-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako ukkaa-paato bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako disaa-.daaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako bhuumi-caalo bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa'nkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

34(45) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: subbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Dubbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Subhikkha.m bhavissati.|| ||

Dubbhikkha.m bhavissati.|| ||

Khema.m bhavissati.|| ||

Bhaya.m bhavissati.|| ||

Rogo bhavissati.|| ||

Aarogya.m bhavissati.|| ||

Muddaa ga.nanaa sa.mkhaana.m kaaveyya.m lokaayata.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

35(46) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: aavaahana.m vivaahana.m sa.mvadana.m vivadana.m sa.mkira.na.m vikira.na.m subhaga-kara.na.m dubbhaga-kara.na.m viruddha-gabbha-kara.na.m jivhaa-nitthaddana.m2 hanusa.mhanana.m hatthaabhijappana.m hanujappana.m ka.n.na-jappana.m aadaasa-pa~nha.m kumaaripa~nha.m deva-pa~nha.m aadiccupa.t.thaana.m Mahat-upa.t.thaana.m abbhujjalana.m sirivhaayana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

36(47) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: santi-kamma.m pa.nidhi-kamma.m bhuutakamma.m bhurikamma.m vassa-kamma.m vossa-kamma.m vatthu-kamma.m vatthu-parikira.na.m aacamana.m nahaapana.m juhana.m vamana.m virecana.m uddha-virecana.m adho-virecana.m siisa-virecana.m ka.n.na-tela.m netta-tappana.m natthu-kamma.m a~njana.m pacca~njana.m saalaakiya.m sallakattiya.m daaraka-tikicchaa muula-bhesajjaana.m anuppadaana.m osadhiina.m pa.timokkho.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

37(48) Sa kho1 so maa.nava bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

seyyathaa pi maa.nava khattiyo muddhaavasitto2 nihatapaccaamitto na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m paccatthikato, evam eva kho maa.nava bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Eva.m kho maa.nava bhikkhu siilasampanno hoti.

38.|| ||

Aya.m kho so maa.nava ariyo siilakkhadho yassa so Bhagavaa va.n.navaadii ahosi yatha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesi.|| ||

Athi cevetha uttari.m kara.niyanti."

39.|| ||

"Acchariya.m bho aanada, abbhruta.m bho aanada, sopaaya.m bho aanada ariyo siilakkhadho paripu.n.no no aparipu.n.no.|| ||

Evamparipu.n.na~ncaahamho aanada ariya.m [207] siilakkhadha.m ito bahiddhaa a~n~nesu sama.nabraahma.nesu na samanupassaami.|| ||

Evamparipu.n.na~nca bho aanada ariya.m siilakkhadha.m ito bahiddhaa a~n~ne sama.na-braahma.naa attani samanupasseyyu.m, te taavataken'eva attamanaa assu 'alamettaavataa katamettaavataa, anuppatto no saama~n~natho, nathi no ki~nci uttari.m kara.niya'nti.|| ||

Atha ca pana bhava.m aanado evam aaha: athi cevetha uttari.m kara.niiyan" ti.

Pa.thamakabhaa.navaara.m.|| ||

40.|| ||

"Katamo pana so bho aanada ariyo samaadhikkhadho yassa so bhava.m Gotamo va.n.navaadii ahosi yatha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesii?" Ti.

41(49) Katha~n ca maa.nava bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti?|| ||

Idha maa.nava bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m cakkhundriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati cakkhundriya.m.|| ||

Cakkhundriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m sotindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati sotindriya.m.|| ||

Sotindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Ghaa.nena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m ghaa.nindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati ghaa.nindriya.m.|| ||

Ghaa.nindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m jivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati jivhindriya.m.|| ||

Jivhindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m kaayindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati kaayindriya.m.|| ||

Kaayindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m manindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati manindriya.m.|| ||

Manindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Eva.m kho maa.nava bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.

42(50) Katha~n ca maa.nava bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti?|| ||

Idha maa.nava bhikkhu abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti.|| ||

Aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sami~njite1 pasaarite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sa'nghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti.|| ||

Asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti.|| ||

Gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.|| ||

Eva.m kho maa.nava bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti.

43(51) Katha~n ca maa.nava bhikkhu santu.t.tho hoti?|| ||

Idha maa.nava bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

seyyathaa pi maa.nava pakkhi saku.no yena yen'eva .deti sapattabhaaro'va .deti, evam eva kho maa.nava bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

Eva.m kho maa.nava bhikkhu santu.t.tho hoti.

44(52) So iminaa ca ariyena siilakkhandhena3 samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato imaaya ca ariyaaya santu.t.thiyaa samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.

45(53) So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati.|| ||

Abhijjhaaya citta.m parisodheti.|| ||

vyaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii.|| ||

vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti.|| ||

Thiinamiddha.m pahaaya vigatathiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano.|| ||

Thiinamiddhaa citta.m parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasantacitto.|| ||

Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati akatha.mkathii kusalesu dhammesu.|| ||

Vicikicchaaya citta.m parisodheti.

46(54) seyyathaa pi maa.nava puriso i.na.m aadaaya kammante payojeyya, tassa te kammantaa samijjheyyu.m, so yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantiikareyya, siyaa c'assa uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naaya, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe i.na.m aadaaya kammante payojesi.m.|| ||

Tassa me te kammantaa samijjhi.msu.|| ||

So'ha.m yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantii akaasi.m.|| ||

Atthi ca me uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naayaa" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m-

47(55) seyyathaa pi maa.nava puriso aabaadhiko assa dukkhito baa.lhagilaano, bhatta.m c'assa nacchaadeyya, na c'assa kaaye balamattaa, so aparena samayena tamhaa aabaadhaa mucceyya, bhatta~nc'assa chaadeyya, siyaa c'assa kaaye balamattaa, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe aabaadhiko ahosi.m dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Bhatta.m ca me nacchaadesi.|| ||

Nacassa me aasi kaaye balamattaa.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa aabaadhaa mutto bhatta~n ca me chaadeti.|| ||

Atthi ca me kaaye balamattaa" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m-

48(56) seyyathaa pi maa.nava puriso bandhanaagaare baddho assa, so aparena samayena tamhaa bandhanaagaaraa mucceyya sotthinaa abbayena1, na c'assa ki~nci bhogaana.m vayo, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe bandhanaagaare baddho ahosi.m.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa bandhanaagaaraa mutto sotthinaa abbayena.|| ||

N'atthi ca me ki~nci bhogaana.m vayo" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m-

49(57) seyyathaa pi maa.nava puriso daaso assa anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo, so aparena samayena tamhaa daasabyaa mucceyya attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe daaso ahosi.m anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo, so'mhi etarahi tamhaa daasabyaa mutto attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m-

50(59) seyyathaa pi maa.nava puriso sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajjeyya dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So aparena samayena ta.m kantaara.m nitthareyya, sotthinaa gaamanta.m anupaapu.neyya khema.m appa.tibhaya.m, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajji.m dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So'mhi etarahi ta.m kantaara.m ti.n.no sotthinaa gaamanta.m anuppatto khema.m appa.tibhayan" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m adhigaccheyya somanassa.m-

51(60) Evam eva kho maa.nava bhikkhu yathaa i.na.m yathaa roga.m yathaa bandhanaagaara.m yathaa daasabya.m yathaa kantaaraddhaanamagga.m eva.m ime pa~nca niivara.ne appahii.ne attani samanupassati.|| ||

seyyathaa pi maa.nava aana.nya.m yathaa aarogya.m yathaa bandhanaa mokkha.m yathaa bhujissa.m yathaa khemantabhuumi.m evam eva kho maa.nava bhikkhu ime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassati.

52(61) Tassime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassato paamojja.m jaayati.|| ||

Pamuditassa piiti jaayati.|| ||

Piitimanassa kaayo passambhati.|| ||

Passaddhakaayo sukha.m vedeti.|| ||

Sukhino citta.m samaadhiyati.

53. So vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanneti parisanneti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

54. seyyathaa pi maa.nava dakkho nahaapako vaa nahaapakantevaasii vaa ka.msathaale nahaaniiyavu.n.naani aakiritvaa udakena paripphosaka.m paripphosaka.m sanneyya saaya.m nahaaniiyapi.n.di snehaanugataa snehaparetaa santarabaahiraa phu.taa snehena na ca pagghara.nii, evam eva kho maa.nava bhikkhu imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanneti parisenneti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

55. Yampi maa.nava bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati, so imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati, naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti, idampi'ssa hoti samaadhismi.m.

56.|| ||

Puna ca para.m maa.nava bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

57. seyyathaa pi maa.nava udakarabhado ubbhidodako, tassa nev'assa puratthimaaya disaaya udakassa aayamukha.m, na dakkhi.naaya disaaya udakassa aayamukha.m, na pacchimaaya disaaya udakassa aayamukha.m, na uttaraaya disaaya udakassa aayamukha.m, devo ca na kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anupaveccheyya, atha kho tamhaa ca udakaehadaa siitaa vaaridhaaraa ubbhijjitvaa tameva udakaehada.m siitena vaarinaa abhisandeyya parisandeyya paripuureyya paripphareyya, naassa ki~nci sabbaavato udakarahadassa vaarinaa siitena apphu.ta.m assa, evam eva kho maa.nava bhikkhu imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

58. Yampi maa.nava bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati, so imameva kaaya.m samaadhijenapiitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

[208] idampi'ssa hoti samaadhismi.m.

59. Puna ca para.m maa.nava bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti, parippharati naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

60. seyyathaa pi maa.nava uppaliniya.m vaa paduminiya.m vaa pu.n.darikiniya.m vaa appekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaanuggaani antonimuggaposiini taani yaava caggaa yaava ca muulaa siitena vaarinaa abhisannaani parisannaani paripuuraani, paripphu.taani naassaa ki~nci sabbaavata.m uppalaana.m vaa padumaana.m vaa pu.n.dariikaana.m vaa siitena vaarinaa apphu.ta.m assa.|| ||

Evam eva kho maa.nava bhikkhu imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

61. Yampi maa.nava bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti, ya.m ta.m ariyaa aacikkhanti 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' tita.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati, naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti, idampi'ssa hoti samaadhismi.m.

62. Puna ca para.m maa.nava bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhosatipaarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

seyyathaa pi maa.nava puriso odaatena vatthena sasiisa.m paarupitvaa nisinno assa, naassa ki~nci sabbaavato kaayassa odaatena vatthena apphu.ta.m assa, evam eva kho mahaaraaja bhikkhu imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.

63. Yampi maa.nava bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati, so imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti, naassa ki~nci sbabaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti, idampi'ssa hoti samaadhismi.m.|| ||

Aya.m kho so maa.nava ariyo samaadhikkhandho yassa so Bhagavaa va.n.navaadii ahosi, yattha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesi.|| ||

Atthi cevettha uttari.m kara.niiyanti.

64. "Acchariya.m bho Aananda.|| ||

So caaya.m bho Aananda ariyo samaadhikkhandho paripu.ne.naa no aparipu.n.no.|| ||

Eva.m paripu.n.na~ncaaha.m bho Aananda ariya.m samaadhikkhandha.m ito bahiddhaa a~n~nesu sama.nabraahma.nesu na samanupassaami.|| ||

Eva.m paripu.n.na~nca bho Aananda ariya.m samaadhikkhandha.m ito bahiddhaa a~n~ne sama.na-braahma.naa attani samanupasseyyu.m, te taavataken'eva attamanaa assu alamettaavataa, katamettaavataa, anuppatto no saama~n~nattho, n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyanti.

65. Atha ca pana bhava.m Aanando evam aaha: atthi cevettha uttari.m kara.niyanti.|| ||

Katamo pana so bho Aananda ariyo pa~n~nakkhandho, yassa so bhava.m Gotamo va.n.navaadii ahosi yattha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesii" ti?

66. "Puna ca para.m maa.nava so bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati: "aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataapentikasambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddha'nti.

67. seyyathaa pi maa.nava ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno, tatra'ssa sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso hatthe karitvaa paccavekkheyya "aya.m kho ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato, accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno.|| ||

Tatirada.m sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa" ti.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhinnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedanaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhanti.

68. Yampi maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute [209] kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati: "aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataapentikasambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhanti, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

69. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya1 citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m abhinindriya.m.

70. seyyathaa pi maa.nava puriso mu~njamhaa isika.m pavaaheyya, tassa evam assa: aya.m mu~njo aya.m isikaa a~n~no mu~njo a~n~naa isikaa mu~njamhaatv eva isikaa pavaa'haati.|| ||

seyyathaa pi vaa pana mahaaraaja puriso asi.m kosiyaa pavaaheyya.|| ||

Tassa evam assa: aya.m asi aya.m kosi, a~n~no asi a~n~naa kosi, kosiyaatv eva asi pavaa'ho'ti.|| ||

seyyathaa pi vaa pana mahaaraaja puriso aha.m kara.n.daa uddhareyya.|| ||

Tassa evam assa: aya.m ahi aya.m kara.n.de, a~n~no ahi a~n~no kara.n.do, kara.n.daatv eva ahi ubbhato'ti.|| ||

Evam eva kho maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudrabhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m.

71. Yampi maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya1 citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m abhinindriya.m, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

72. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti bahudhaapi hutvaa eko hoti, aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase, pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake, udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m, aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa'pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vatteti.

73. seyyathaa pi mahaaraaja dakkho kumbhakaaro vaa kumbhakaarantevaasii vaa suparikammakataaya mantikaaya.m ya.m yadeva bhaajanavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

74. seyyathaa pi vaa pana maa.nava dakkho dantakaaro vaa dantakaarantevaasii vaa suparikammakatasmi.m dantasmi.m ya.m yadeva dantavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

75. seyyathaa pi vaa pana maa.nava dakkho suva.n.nakaaro vaa suva.n.nakaarentavaasii vaa suparikammakatasmi.m suva.n.nasmi.m ya.m yadeva suva.n.navikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

76. Evavema kho maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanuhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa'pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaa'pi kaayena vasa.m vatteti.

77. Yampi maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanuhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa'pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaa'pi kaayena vasa.m vatteti, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

78. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa vitta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

79. seyyathaa pi maa.nava puriso addhaanamaggapa.tipanno so su.neyya bherisaddampi mudi'ngasaddampi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddampi, tassa evam assa: bherisaddo i' ti pi mudi'ngasaddo i' ti pi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddo i' ti.i.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

80. Eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa vitta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

81. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: "saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittantipajaanaati.|| ||

Sadesaasa.m vaa citta.m sadosa.m cittatanti pajaanaati.|| ||

Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cintanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Asamaahita.m vaa citta.m

Asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

82. seyyathaa pi maa.nava itthi vaa puriso vaa daharo vaa yuvaa ma.n.danakajaatiko aadaase vaa parisuddhe pariyodaate acche vaa udakapatte saka.m mukhanimitta.m paccavekkhamaano saka.nika.m vaa sakikanti jaaneyya, aka.nika.m vaa aka.nikanti jaaneyya, evam eva kho maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaata.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

83. Yampi maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaata.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

84. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo tiisa.mmpi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

85. seyyathaa pi maa.nava puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya tamhaa'pi gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya.|| ||

So tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagaccheyya.|| ||

Tassa evam assa: 'aha.m kho sakamhaa gaamaa amu.m gaama.m agacchi.m tatra eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

Tamhaapi gaamaa agacchi.m tatraapi eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

So'mpi tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagato'ti.|| ||

Evam eva kho maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe paraayodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto-

So tato cuto amutra upapaadi.m taatrapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

86. Yampi maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe paraayodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto

So tato cuto amutra upapaadi.m taatrapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

87. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatu pakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammupage satte pajaanaati.

88. seyyathaa pi maa.nava majjhe si.mghaa.take paasaado.|| ||

Tattha cakkhumaa puriso .thito passeyya manusse geha.m pavisante'pi rathiyaa viitisa~ncarante'pi majjhe si.mghaa.take nisinne'pi, tassa evam assa: ete manussaa geha.m pavisanti.|| ||

Ete nikkhamanti.|| ||

Ete rathiyaa viitisa~ncaranti.|| ||

Ete majjhe sa.mghaa.take nisinnaa'ti.

89. Evam eva kho maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

90. Yampi maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

92. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti so ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati bhavaasavaa pi citta.m vimuccati avijjaasa vaapi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

seyyathaa pi maa.nava pabbatasa'nkhepe udakarahado accho vippasanno anaavilo.|| ||

Tattha cakkhumaa puriso tiire .thito passeyya sippisambuukampi sakkharaka.thalampi macchagumbampi carantampi ti.t.thantampi.|| ||

Tassa evam assa: aya.m kho udakarahado accho vippasanno anaavilo.|| ||

Tatrime sippisambuukaa'pi sakkharaka.thalaa'pi macchagumbaa'pi carantipi ti.t.thantipiiti.|| ||

Evam eva kho maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khayaa~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhaagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.

92. Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa'pi citta.m vimuccati, bhavaasavaa'pii citta.m vimuccati, avijjaasavaa'pi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati, vusita.m brahmacariya.m, kata.m kari.niya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.|| ||

Yampi maa.nava bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti so ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati bhavaasavaa pi citta.m vimuccati avijjaasa vaapi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati, idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

93. Aya.m kho maa.nava so ariyo pa~n~naakkhandho yassa so Bhagavaa va.n.navaadii ahosi, yattha ca ima.m janata.m samaadapesi nivesesi pati.t.thaapesi.|| ||

N'atthi cevettha uttari.m kara.niiyanti.

94.|| ||

[210] acchariya.m bho Aananda, abbhuta.m bho Aananda, so caaya.m bho Aananda ariyo pa~n~naakkhandho paripu.n.no.|| ||

Evamparipu.n.na~ncaaha.m bho Aananda ariya.m pa~n~naakkhandha.m ito bahiddhaa a~n~nesu sama.nabraahma.nesu na samanupassaami.|| ||

Natti c'ettha uttari.m kara.niiyanti.|| ||

Abhikkanta.m bho Aananda, abhikkanta.m bho Aananda, seyyathaa pi bho Aananda, nikkujjita.m vaa ukkujjeyya, pa.ticchanna.m vaa vivareyya, muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya, andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintiiti, evam eva kho bhotaa Aanandena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bho Aananda, Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Aanando dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.


Contact:
E-mail
Copyright Statement