Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 11

Keva.d.dha Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[211]

[1][bit][pts][ati] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa naa'andaaya viharati paavaarikAmbavane.|| ||

Atha kho keva.d.dho gahapatiputto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho keva.d.dho gahapatiputto Bhagavanta.m etad avoca: 'aya.m bhante naa'andaa iddhaa c'eva thitaa ca,||
bahujanaa aaki.n.na-manussaa,||
Bhagavati abhippasannaa.|| ||

Saadhu bhante Bhagavaa eka.m bhikkhu.m samaadisatu yo uttarimanussadhammaa iddhipaa.tibhaariya.m karissati.|| ||

Evaaya.m naa'andaa bhiiyosomattaaya Bhagavati abhippasiidissatii'ti.

2. Eva.m vutte Bhagavaa keva.d.dha.m gahapatiputta.m etad avoca: na kho aha.m keva.d.dha bhikkhuuna.m eva.m dhamma.m desemi 'etha tumhe bhikkhave gihiina.m odaatavasanaana.m uttarimanussadhammaa iddhipaa.tihaariya.m karothaa'ti.

3. dutiyam pi kho keva.d.dho gahapatiputto Bhagavanta.m etad avoca: naaha.m bhante Bhagavanta.m dha.msemi.|| ||

Api ca eva.m vadaami: "aya.m bhante naa'anda iddhaa c'eva phiitaa ca,||
bahujanaa aaki.n.na-manussaa,||
Bhagavati abhippasannaa.|| ||

Saadhu bhante Bhagavaa eka.m bhikkhu.m samaadisatu yo uttarimanussadhammaa [212] iddhipaa.tihaariya.m karissati.|| ||

Evaaya.m naa'andaa bhiiyosomattaaya Bhagavati abhippasiidissatii'ti.|| ||

dutiyam pi kho Bhagavaa keva.d.dha.m gahapatiputta.m etad avoca: na kho aha.m keva.d.dha bhikkhuuna.m eva.m dhamma.m desemi 'etha tumhe bhikkhave gihiina.m odaatavasanaana.m uttarimanussadhammaa iddhipaa.tihaariya.m karothaa'ti.

4. Tatiyam pi kho keva.d.dho gahapatiputto Bhagavanta.m etad avoca: naaha.m bhante Bhagavanta.m dha.msemi.|| ||

Api ca eva.m vadaami: 'aya.m bhante naa'andaa iddhaa c'eva phiitaa ca,||
bahujanaa aaki.n.na-manussaa,||
Bhagavati abhippasannaa.|| ||

Saadhu bhante Bhagavaa eka.m bhikkhu.m samaadisatu yo uttarimanussadhammaa iddhipaa.tihaariya.m karissati.|| ||

Evaaya.m naa'andaa bhiiyosomattaaya Bhagavati abhippasiidissatii'ti.

5. "Tii.ni kho imaani keva.d.dha paa.tihaariyaani mayaa saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa paveditaani.|| ||

Katamaani tii.ni?|| ||

Iddhipaa.tihaariya.m aadesanaapaa.tihaariya.m.|| ||

Anusaasaniipaa.tihaariyanti.|| ||

Katama~n ca keva.d.dha iddhipaa.tihaariya.m?|| ||

Idha keva.d.dha bhikkhu aneka-vihita.m iddhavidha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m,||
tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati Seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaapi ummujjanimujja.m karoti Seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati Seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati Seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa parimasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vatteti.

6. Tam ena.m a~n~nataro saddho pasanno passati ta.m bhikkhu.m aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhonte.m: ekam pi hutvaa bahudhaa bhonta.m,||
bahudhaapi hutvaa eka.m bhonta.m,||
aaciibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.dha.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaana.m gacchanta.m Seyyathaa pi aakaase,||
pa.thaviyaapi ummujjanimujja.m kaaronta.m Seyyathaa pi [213] udake,||
udake'pi abhijjamaane gacchanta.m Seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase'pi palla'nkena kamanta.m Seyyathaa pi pakkhii saku.no,||
ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa parimasanta.m parimajjanta.m,||
yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vattenta.m.

7. Tam ena.m so saddho pasanno a~n~natarassa assaddhassa appasannassa aaroceti: acchariya.m vata bho abbhuta.m vata bho sama.nassa mahiddhikataa mahaanubhaavataa.|| ||

Amaaha.m bhikkhu.m addasa.m aneka-vihita.m iddhimidha.m paccanubhonta.m: ekam pi hutvaa bahudhaa bhonta.m,||
bahudhaapi hutvaa ekam pi bhonta.m,||
aaciibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.dha.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaana.m gacchanta.m Seyyathaa pi aakaase,||
pa.thaviyaapi ummujjanimujja.m kaaronta.m Seyyathaa pi udake,||
udake'pi abhijjamaane gacchanta.m Seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase'pi palla'nkena kamanta.m Seyyathaa pi pakkhii saku.no,||
ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa parimasanta.m parimajjanta.m,||
yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vattentanti.|| ||

Tamesa.m so assaddho appasanno ta.m saddha.m pasanna.m eva.m vadeyya: atthi kho bho gandhaarii naama vijjaa.|| ||

Taaya so bhikkhu aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m,||
tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati Seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaapi ummujjanimujja.m karoti Seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati Seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati Seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa parimasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vattetii ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi keva.d.dha?|| ||

Api nu so assaddho appasanno ta.m saddha.m pasanna.m eva.m vadeyya?"Ti.|| ||

"Vadeyya bhante" ti.|| ||

"Ima.m kho aha.m keva.d.dha iddhipaa.tihaariye aadiinava.m sampassamaano iddhipaa.tihaariyena a.t.tiyaami haraayaami jigucchaami.

8. Katama~n ca keva.d.dha aadesanaapaa.tihaariya.m?|| ||

Idha keva.d.dha bhikkhu parasattaana.m parapuggalaana.m cittampi aadisati cetasikam pi aadisati vitakkitampi aadisati vicaaritampi aadisati: evam pi te mano,||
itthampi te mano,||
iti pi te cittanti.|| ||

Tam ena.m a~n~nataro saddho pasanno passati ta.m bhikkhu.m parasantaana.m parapuggalaana.m cittampi aadisanta.m cetasikam pi aadisanta.m vitakkitampi aadisanta.m vicaaritampi aadisanta.m: evam pi te mano,||
itthampi te mano,||
i' ti pi te cittanti.|| ||

Tam ena.m so saddho pasanno a~n~natarassa assaddhassa appasannassa aaroceti: acchariya.m vata bho [214] abbhuta.m vata bho sama.nassa mahiddhikataa mahaanubhaavataa.|| ||

Amaaha.m bhikkhu.m addasa.m parasattaana.m parapuggalaana.m cittampi aadisanta.m ceteyitampi aadisanta.m vitakkitampi aadisanta.m vicaaritampi aadisanta.m: evam pi te mano,||
itthampi te mano,||
i' ti pi te cittanti.|| ||

Tam ena.m so assaddho appasanno ta.m saddha.m pasanna.m eva.m vadeyya: atthi kho bho ma.nikaa naama vijjaa.|| ||

Taaya so bhikkhu parasattaana.m parapuggalaana.m cittampi aadisati,||
cetasikam pi aadisati,||
vitakkitampi aadisati,||
vicaaritampi aadisati: evam pi te mano,||
itthampi te mano,||
iti pi te cittanti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi keva.d.dha?|| ||

Api nu so assaddho appasanto ta.m saddha.m pasanna.m eva.m vadeyyaa?"Ti.|| ||

"Vadeyya bhante" ti.|| ||

Ima.m kho aha.m keva.d.da aadesanaa paa.tihaariye aadiinava.m sampassamaano aadesanaapaa.tihaariyena a.t.tiyaami haraayaami jigucchaami.

9. Katama~n ca keva.d.dha anusaasaniipaa.tihaariya.m?|| ||

Idha keva.d.dha bhikkhu evamanusaasati: eva.m vitakketha,||
maa eva.m vitakkayittha,||
eva.m manasikarotha,||
maa eva.m manasaakattha,||
ida.m pajahatha,||
ida.m upasampajja viharathaati.|| ||

Idam pi vuccati keva.d.dha anusaasaniipaa.tihaariya.m.

10. Puna ca para.m keva.d.dha idha Tathaagato loko uppajjati araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.|| ||

So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m.|| ||

Brahmacariya.m pakaaseti.

11(29). Ta.m dhamma.m su.naati gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato.|| ||

So ta.m dhamma.m sutvaa tathaagate saddha.m pa.tilabhati.|| ||

So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato iti pa.tisa.mcikkhati: 'sambaadho gharaavaso rajaapatho1.|| ||

Abbhokaaso pabbajjaa.|| ||

Nayida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekantaparipu.n.na.m ekantaparisuddha.m sa.mkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m.|| ||

Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.

So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

So eva.m pabbajito samaano paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii.|| ||

Samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu kaayakammavaciikammena samannaagato kusalena.|| ||

Parisuddhaajiivo siilasampanno indriyesu guttadvaaro bhojane matta~n~nuu satisampaja~n~nesu samannaagato santu.t.tho.

12 (29) Katha~n ca keva.d.dha bhikkhu siilasampanno hoti?|| ||

Idha keva.d.dha bhikkhu paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno.|| ||

Sabbapaa.nabhuutahitaanukampii viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii.|| ||

Athenena suci-bhuutena attanaa viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii hoti aaraa-caarii1 virato methunaa gaama-dhammaa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti sacca-vaadii sacca-sandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pisu.na.m vaaca.m pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya.|| ||

Amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya.|| ||

Iti bhinnaana.m vaa sandhaataa,||
sahitaana.m vaa anuppadaataa samaggaaraamo samagga-rato samagganandi.m samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pharusa.m vaaca.m pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Yaa saa vaacaa ne'aa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa7 hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa,||
tathaaruupa.m8 vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii.|| ||

Nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa hoti kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa~nhita.m.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

13(30) Biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa1 pa.tivirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuuparato3 pa.tivirato4 vikaala-bhojanaa.|| ||

Nacca-giita-vaadita-visuuka-dassanaa5 pa.tivirato hoti.|| ||

Maalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhusana.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Jaataruupa-rajata-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Aamaka-dha~n~na-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Aamakama.msapa.tigggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Itthi-kumaarika-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Daasi-daasa-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Aj-e'aka-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Kukku.ta-suukara-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti.|| ||

Hatthigavassava'avaa pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Khetta-vatthu-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti.|| ||

Duuteyyapahe.na gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti.|| ||

Tulaakuu.ta-ka.msakuu.ta-maanakuu.taa pa.tivirato hoti.|| ||

Ukko.tanava~n cananikatisaaci yogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparaamosa-aalopa-sahasaakaaraa11 pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Cullasiila.m ni.t.thita.m

14 (31) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m biijagaama-bhuutagaama-samaarambha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m bijabiijameva pa~ncama.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa17 pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

15(32) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m sannidhi-kaara-paribhoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: anna-sannidhi.m paana-sannidhi.m vattha-sannidhi.m yaana-sannidhi.m sayana-sannidhi.m gandha-sannidhi.m aamisa-sannidhi.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa sannidhi-kaara-paribhogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

16(33). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m visuukadassana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: nacca.m giita.m vaadita.m pekkha.m akkhaata.m paa.nissara.m vetaala.m kumbhathuuna.m Sobha-nagaraka.m1 ca.n.daala.m va.msa.m dhopanaka.m hatthi-yuddha.m assa-yuddha.m mahisayuddha.m usabhayuddha.m ajayuddha.m me.n.dayuddha.m kukku.tayuddha.m va.t.takayuddha.m da.n.da-yuddha.m mu.t.thi-yuddha.m nibBuddha.m uyyodhika.m balagga.m senaabyuuha.m a.niikadassana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

17(34). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: a.t.tha-pada.m dasa-pada.m aakaasa.m parihaara-patha.m santika.m khalika.m gha.tika.m salaaka-hattha.m akkha.m pa'ngaciira.m va'nkaka.m mokkhacika.m ci'ngulaka.m pattaa.lhaka.m rathaka.m dhanuka.m akkharika.m manesika.m yathaa-vajja.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

18(35). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m uccaa-sayana-mahaasayana.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: aasandi.m palla'nka.m gonaka.m cittaka.m pa.tika.m pa.talika.m tuulika.m vikatika.m udda-lomi.m ekanta-lomi.m ka.t.thi'ssa.m koseyya.m kuttaka.m hatthatthara.m assatthara.m rathatthara.m ajina-ppave.ni.m kaadali-miga-pavara-pacc'atthara.na.m sa-uttara-cchada.m ubhato-lohitakuupadhaana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

19(36). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: ucchaadana.m parimaddana.m nahaapana.m sambaahana.m aadaasa.m a~njana.m maalaa-vilepana.m mukkha-cu.n.naka.m1 mukhalepana.m hattha-bandha.m sikhaa-bandha.m da.n.daka.m naa.lika.m khagga.m chatta.m citruupaahana.m u.nhiisa.m ma.ni.m vaala-viijani.m odaataani vatthaani diigha-dasaani.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

20(37). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamatta-katha.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m sayana-katha.m maalaa-katha.m gandha-katha.m ~naati-katha.m yaana-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m (kumaarakatha.m kumaarikatha.m) suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-kathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

21(38) Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaa viggaahika-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m: "na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi.|| ||

Aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami.|| ||

Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi?|| ||

Micchaa-pa.tipanno tvam asi.|| ||

Ahamasmi sammaapa.tipanno.|| ||

Sahita.m me,||
asahita.m te.|| ||

Pure vacaniiya.m pacchaa avaca.|| ||

Pacchaa vacaniiya.m pure avaca.|| ||

Aavici.n.nan te viparaavatta.m.|| ||

Aaropito te vaado.|| ||

Niggahiito tvam asi.|| ||

Cara vaadappamokkhaaya.|| ||

Nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya viggaahika-kathaaya pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

22(39). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogamanuyruttaa viharanti,||
seyyathiida.m: ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m khattiyaana.m braahma.naana.m gahapatikaana.m kumaaraana.m "idha gaccha.|| ||

Amutraagaccha.|| ||

Ida.m hara.|| ||

Amutra ida.m aaharaa" ti.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

23(40). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te kuhakaa ca honti lapakaa ca nemittikaa ca nippesikaa ca laabhena ca laabha.m nijigi.msitaaro.|| ||

Iti vaa iti evaruupaa kuhanalapanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Majjhimasiila.m ni.t.thita.m.

24(41). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m1 kappenti,||
seyyathiida.m: a'nga.m nimitta.m uppaata.m2 supi.na.m3 lakkha.na.m muusikacchinna.m aggi-homa.m dabbi-homa.m thusa-homa.m ta.n.dula-homa.m sappi-homa.m tela-homa.m mukhahoma.m lohita-homa.m a'nga-vijjaa vatthu-vijjaa khatta-vijjaa4 siva-vijjaa bhuuta-vijjaa bhuri-vijjaa ahi-vijjaa visa-vijjaa vicchika-vijjaa muusika-vijjaa saku.na-vijjaa vaayasa-vijjaa pakkajjhaana.m5 saraparittaana.m migacakka.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

25(42)2. Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti,||
seyyathiida.m: ma.ni-lakkha.na.m vattha-lakkha.na.m da.n.da-lakkha.na.m6 asi-lakkha.na.m usu-lakkha.na.m dhanu-lakkha.na.m aavudha-lakkha.na.m7 itthi-lakkha.na.m purisa-lakkha.na.m kumaara-lakkha.na.m kumaarilakkha.na.m daasa-lakkha.na.m daasilakkha.na.m hatthi-lakkha.na.m assa-lakkha.na.m mahisa-lakkha.na.m8 usabha-lakkha.na.m go-lakkha.na.m9 aja-lakkha.na.m me.n.da-lakkha.na.m10 kukku.ta-lakkha.na.m va.t.takalakkha.na.m godhaa-lakkha.na.m ka.n.nikaa-lakkha.na.m kacchapa-lakkha.na.m miga-lakkha.na.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

26(43). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti seyyathiida.m: ra~n~na.m niyyaana.m bhavissati,||
ra~n~na.m aniyyaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
baahiraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m jayo bhavissati,||
abbhantaraana.m ra~n~na.m paraajayo bhavissati.|| ||

Iti imassa jayo bhavissati.|| ||

Imassa paraajayo bhavissati.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

27(44). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Suriyaggaaho bhavissati.|| ||

Nakkhattagaaho bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Ukkaapaato bhavissati.|| ||

Diisaa.daaho bhavissati.|| ||

Bhuumi-caalo bhavissati.|| ||

Deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m1 sa.mkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako canda-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako suriya-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako nakkhatta-ggaaho bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako ukkaa-paato bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako disaa-.daaho bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako bhuumi-caalo bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako deva-dunduubhi bhavissati.|| ||

Eva.m-vipaako candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa'nkilesa.m vodaana.m bhavissati.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

28(45). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: subbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Dubbu.t.thikaa bhavissati.|| ||

Subhikkha.m bhavissati.|| ||

Dubbhikkha.m bhavissati.|| ||

Khema.m bhavissati.|| ||

Bhaya.m bhavissati.|| ||

Rogo bhavissati.|| ||

Aarogya.m bhavissati.|| ||

Muddaa ga.nanaa sa.mkhaana.m kaaveyya.m lokaayata.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

29(46). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: aavaahana.m vivaahana.m sa.mvadana.m vivadana.m sa.mkira.na.m vikira.na.m subhaga-kara.na.m dubbhaga-kara.na.m viruddha-gabbha-kara.na.m jivhaa-nitthaddana.m2 hanusa.mhanana.m hatthaabhijappana.m hanujappana.m ka.n.na-jappana.m aadaasa-pa~nha.m kumaaripa~nha.m deva-pa~nha.m aadiccupa.t.thaana.m Mahat-upa.t.thaana.m abbhujjalana.m sirivhaayana.m.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

30(47). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti.|| ||

Seyyathiida.m: santi-kamma.m pa.nidhi-kamma.m bhuutakamma.m bhurikamma.m vassa-kamma.m vossa-kamma.m vatthu-kamma.m vatthu-parikira.na.m aacamana.m nahaapana.m juhana.m vamana.m virecana.m uddha-virecana.m adho-virecana.m siisa-virecana.m ka.n.na-tela.m netta-tappana.m natthu-kamma.m a~njana.m pacca~njana.m saalaakiya.m sallakattiya.m daaraka-tikicchaa muula-bhesajjaana.m anuppadaana.m osadhiina.m pa.timokkho.|| ||

Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

31(48). Sa kho1 so keva.d.dha bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

Seyyathaa pi maa.nava khattiyo muddhaavasitto2 nihatapaccaamitto na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m paccatthikato,||
evam eva kho keva.d.dha bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato.|| ||

So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Eva.m kho keva.d.dha bhikkhu siilasampanno hoti.

32(49). Katha~n ca keva.d.dha bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti?|| ||

Idha keva.d.dha bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m cakkhundriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati cakkhundriya.m.|| ||

Cakkhundriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m sotindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati sotindriya.m.|| ||

Sotindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Ghaa.nena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m ghaa.nindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati ghaa.nindriya.m.|| ||

Ghaa.nindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m jivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati jivhindriya.m.|| ||

Jivhindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m kaayindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati kaayindriya.m.|| ||

Kaayindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m manindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati.|| ||

Rakkhati manindriya.m.|| ||

Manindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Eva.m kho keva.d.dha bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.

33(50). Katha~n ca keva.d.dha bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti?|| ||

Idha keva.d.dha bhikkhu abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti.|| ||

Aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sami~njite1 pasaarite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sa'nghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti.|| ||

Asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti.|| ||

Gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.|| ||

Eva.m kho keva.d.dha bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti.

34(51). Katha~n ca keva.d.dha bhikkhu santu.t.tho hoti?|| ||

Idha keva.d.dha bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

Seyyathaa pi keva.d.dha pakkhi saku.no yena yen'eva .deti sapattabhaaro'va .deti,||
evam eva kho keva.d.dha bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati.|| ||

Eva.m kho keva.d.dha bhikkhu santu.t.tho hoti.

35(52). So iminaa ca ariyena siilakkhandhena3 samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato imaaya ca ariyaaya santu.t.thiyaa samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.

36(53). So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati.|| ||

Abhijjhaaya citta.m parisodheti.|| ||

vyaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii.|| ||

vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti.|| ||

Thiinamiddha.m pahaaya vigatathiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano.|| ||

Thiinamiddhaa citta.m parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasantacitto.|| ||

Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati akatha.mkathii kusalesu dhammesu.|| ||

Vicikicchaaya citta.m parisodheti.

37(54). Seyyathaa pi keva.d.dha puriso i.na.m aadaaya kammante payojeyya,||
tassa te kammantaa samijjheyyu.m,||
so yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantiikareyya,||
siyaa c'assa uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naaya,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe i.na.m aadaaya kammante payojesi.m.|| ||

Tassa me te kammantaa samijjhi.msu.|| ||

So'ha.m yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantii akaasi.m.|| ||

Atthi ca me uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naayaa" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

38(55). Seyyathaa pi keva.d.dha puriso aabaadhiko assa dukkhito baa.lhagilaano,||
bhatta.m c'assa nacchaadeyya,||
na c'assa kaaye balamattaa,||
so aparena samayena tamhaa aabaadhaa mucceyya,||
bhatta~nc'assa chaadeyya,||
siyaa c'assa kaaye balamattaa,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe aabaadhiko ahosi.m dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Bhatta.m ca me nacchaadesi.|| ||

Nacassa me aasi kaaye balamattaa.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa aabaadhaa mutto bhatta~n ca me chaadeti.|| ||

Atthi ca me kaaye balamattaa" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

39(56). Seyyathaa pi keva.d.dha puriso bandhanaagaare baddho assa,||
so aparena samayena tamhaa bandhanaagaaraa mucceyya sotthinaa abbayena1,||
na c'assa ki~nci bhogaana.m vayo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe bandhanaagaare baddho ahosi.m.|| ||

So'mhi etarahi tamhaa bandhanaagaaraa mutto sotthinaa abbayena.|| ||

N'atthi ca me ki~nci bhogaana.m vayo" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

40(57). Seyyathaa pi keva.d.dha puriso daaso assa anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so aparena samayena tamhaa daasabyaa mucceyya attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe daaso ahosi.m anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo,||
so'mhi etarahi tamhaa daasabyaa mutto attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo" ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamojja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m-

41(59). Seyyathaa pi keva.d.dha puriso sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajjeyya dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So aparena samayena ta.m kantaara.m nitthareyya,||
sotthinaa gaamanta.m anupaapu.neyya khema.m appa.tibhaya.m,||
tassa evam assa: "aha.m kho pubbe sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajji.m dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m.|| ||

So'mhi etarahi ta.m kantaara.m ti.n.no sotthinaa gaamanta.m anuppatto khema.m appa.tibhayan" ti.|| ||

So tato nidaana.m labhetha paamojja.m adhigaccheyya somanassa.m-

42(60). Evam eva kho keva.d.dha bhikkhu yathaa i.na.m yathaa roga.m yathaa bandhanaagaara.m yathaa daasabya.m yathaa kantaaraddhaanamagga.m eva.m ime pa~nca niivara.ne appahii.ne attani samanupassati.|| ||

Seyyathaa pi keva.d.dha aana.nya.m yathaa aarogya.m yathaa bandhanaa mokkha.m yathaa bhujissa.m yathaa khemantabhuumi.m evam eva kho maa.nava bhikkhu ime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassati.

43(61). Tassime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassato paamojja.m jaayati.|| ||

Pamuditassa piiti jaayati.|| ||

Piitimanassa kaayo passambhati.|| ||

Passaddhakaayo sukha.m vedeti.|| ||

Sukhino citta.m samaadhiyati.

44. So vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanteti parisanneti [215] paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

45. Seyyathaa pi keva.d.dha dakkho nahaapako vaa nahaapakantevaasii vaa ka.msathaale nahaaniiyavu.n.naani aakiritvaa udakena paripphosaka.m paripphosaka.m sanneyya saaya.m nahaaniiyapi.n.di snehaanugataa snehaparetaa santarabaahiraa phu.taa snehena na ca pagghara.ni,||
evam eva kho keva.d.dha bhikkhu imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanteti parisenteti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Yampi keva.d.dha bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanteti parisanneti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti samaadhismi.m.

46. Puna ca para.m keva.d.dha bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

47. Seyyathaa pi keva.d.dha udakarabhado ubbhidodako,||
tassa nev'assa puratthimaaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na dakkhi.naaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na pacchimaaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
na uttaraaya disaaya udakassa aayamukha.m,||
devo ca na kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anupaveccheyya,||
atha kho tamhaa ca udakaehadaa siitaa vaaridhaaraa ubbhijjitvaa tameva udakaehada.m siitena vaarinaa abhisandeyya parisandeyya paripuureyya paripphareyya,||
naassa ki~nci sabbaavato udakarahadassa vaarinaa siitena apphu.ta.m assa,||
evam eva kho keva.d.dha bhikkhu imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Yampi keva.d.dha bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti samaadhismi.m.

48. Puna ca para.m keva.d.dha bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'upekkhako satimaa sukhavihaarii'ti tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.

[BJT Page 512]

So imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti,||
parippharati naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

49. Seyyathaa pi keva.d.dha uppaliniya.m vaa paduminiya.m vaa pu.n.darikiniya.m vaa appekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaanuggaani antonimuggaposiini,||
taani yaava caggaa yaava ca muulaa siitena vaarinaa abhisannaani parisannaani paripuuraani,||
paripphu.taani naassaa ki~nci sabbaavata.m uppalaana.m vaa padumaana.m vaa pu.n.dariikaana.m vaa siitena vaarinaa apphu.ta.m assa,||
evam eva kho keva.d.dha bhikkhu imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

50. Puna ca para.m keva.d.dha bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhosatipaarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi keva.d.dha puriso odaatena vatthena sasiisa.m paarupitvaa nisinno assa,||
naassa ki~nci sabbaavato kaayassa odaatena vatthena apphu.ta.m assa,||
evam eva kho mahaaraaja bhikkhu imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

Yampi keva.d.dha bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhosatipaarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti samaadhismi.m.

51. Puna ca para.m keva.d.dha so bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati: "aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataapentikasambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddha'nti.

52. Seyyathaa pi keva.d.dha ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno,||
tatra'ssa sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso hatthe karitvaa paccavekkheyya "aya.m kho ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato,||
accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno.|| ||

Tatirada.m sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa" ti.|| ||

Evam eva kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhinnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedanaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhanti.

53. Yampi keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhinnaameti.|| ||

So eva.m pajaanaati aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedanaviddha.msanadhammo.|| ||

Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhanti,||
idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

54. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m abhinindriya.m,||
Seyyathaa pi keva.d.dha puriso mu~njamhaa isika.m pavaaheyya.|| ||

Tassa evam assa: aya.m mu~njo aya.m isikaa a~n~no mu~njo a~n~naa isikaa mu~njamhaatv eva isikaa pavaa'haati.|| ||

Seyyathaa pi vaa pana mahaaraaja puriso asi.m kosiyaa pavaaheyya.|| ||

Tassa evam assa: aya.m asi aya.m kosi,||
a~n~no asi a~n~naa kosi,||
kosiyaatv eva asi pavaa'ho'ti.|| ||

Seyyathaa pi vaa pana keva.d.dha puriso aha.m kara.n.daa uddhareyya.|| ||

Tassa evam assa: aya.m ahi aya.m kara.n.de,||
a~n~no ahi a~n~no kara.n.do,||
kara.n.daatv eva ahi ubbhato'ti.|| ||

Evam eva kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudrabhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m.|| ||

Yampi keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudrabhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m,||
idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

55. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti bahudhaapi hutvaa eko hoti,||
aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati Seyyathaa pi aakaase,||
pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti Seyyathaa pi udake,||
udake'pi abhijjamaane gacchati Seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase'pi palla'nkena kamati Seyyathaa'pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vatteti.

56.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja dakkho kumbhakaaro vaa kumbhakaarantevaasii vaa suparikammakataaya mantikaaya.m ya.m yadeva bhaajanavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Seyyathaa pi vaa pana keva.d.dha dakkho dantakaaro vaa dantakaarantevaasii vaa suparikammakatasmi.m dantasmi.m ya.m yadeva dantavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya,||
Seyyathaa pi vaa pana keva.d.dha dakkho suva.n.nakaaro vaa suva.n.nakaarentavaasii vaa suparikammakatasmi.m suva.n.nasmi.m ya.m yadeva suva.n.navikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya,||
evavema kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanuhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa'pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati Seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti Seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati Seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati Seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaa'pi kaayena vasa.m vatteti.|| ||

Evavema kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanuhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa'pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati Seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti Seyyathaa pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamaane gacchati Seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase'pi palla'nkena kamati Seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaa'pi kaayena vasa.m vatteti,||
idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

57. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa vitta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.|| ||

Seyyathaa pi keva.d.dha puriso addhaanamaggapa.tipanno so su.neyya bherisaddampi mudi'ngasaddampi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddampi,||
tassa evam assa: bherisaddo i' ti pi mudi'ngasaddo i' ti pi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddo i' ti.i.|| ||

Evam eva kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

58.|| ||

Yampi keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.|| ||

Idam pi'ssa hoti pa~n~naaya.

59. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittantipajaanaati.|| ||

Sadesaasa.m vaa citta.m sadosa.m cittatanti pajaanaati.|| ||

Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cintanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

60. Seyyathaa pi keva.d.dha itthi vaa puriso vaa daharo vaa yuvaa ma.n.danakajaatiko aadaase vaa parisuddhe pariyodaate acche vaa udakapatte saka.m mukhanimitta.m paccavekkhamaano saka.nika.m vaa sakikanti jaaneyya,||
aka.nika.m vaa aka.nikanti jaaneyya,||
evam eva kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaata.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

61. Yampi keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaata.|| ||

Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati.|| ||

Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati.|| ||

Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati.|| ||

Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati.|| ||

Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati,||
idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

62. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo tiisa.mmpi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

63. Seyyathaa pi keva.d.dha puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya tamhaa'pi gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya.|| ||

So tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagaccheyya.|| ||

Tassa evam assa: 'aha.m kho sakamhaa gaamaa amu.m gaama.m agacchi.m tatra eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

Tamhaapi gaamaa agacchi.m tatraapi eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

So'mpi tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagato'ti.|| ||

Evam eva kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe paraayodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m taatrapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Yampi keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe paraayodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m taatrapaasi.m eva.mnaamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno'ti iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati,||
idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

64. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaane ana'nga.ne vigatu pakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammupage satte pajaanaati.

65. Seyyathaa pi keva.d.dha majjhe si.mghaa.take paasaado.|| ||

Tattha cakkhumaa puriso .thito passeyya manusse geha.m pavisante'pi rathiyaa viitisa~ncarante'pi majjhe si.mghaa.take nisinne'pi,||
tassa evam assa: ete manussaa geha.m pavisanti.|| ||

Ete nikkhamanti.|| ||

Ete rathiyaa viitisa~ncaranti.|| ||

Ete majjhe si.mghaa.take nisinnaa'ti.|| ||

Evam eva kho keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

66. Yampi keva.d.dha bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.nite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati,||
idampi'ssa hoti pa~n~naaya.

67. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti so ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati bhavaasavaa pi citta.m vimuccati avijjaasa vaapi citta.m vimuccati.|| ||

Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

68. Ida.m vuccati keva.d.dha anusaasaniipaa.tihaariya.m.|| ||

Imaani kho keva.d.dha tii.ni paa.tihaariyaani mayaa saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa paveditaani.

69. Bhuutapubba.m keva.d.dha imasmi.m~neva bhikkhusa'nghe a~n~natarassa bhikkhuno eva.m cetaso parivitakko udapaadi: kattha nu kho ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atha kho so keva.d.dha bhikkhu tathaaruupa.m samaadhi.m samaapajji,||
yathaa samaahite citte devayaaniyo maggo paatu-r-ahosi.|| ||

Atha kho so keva.d.dha bhikkhu yena caatummahaaraajikaa devaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa caatummahaaraajike deve etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu?Ti.|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha caatummahaaraajikaa devaa ta.m bhikkhu.m [216] etad avocu: mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu Cattaaro Mahaaraajaano amhehi abhikkannataraa ca pa.nitataraa ca.|| ||

Te kho eta.m jaaneyyu.m yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

70. Atha kho so keva.d.dha bhikkhu yena Cattaaro Mahaaraajaano ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa cattaaro mahaaraajo etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuuti?.

71. Eva.m vutte keva.d.dha Cattaaro Mahaaraajaano ta.m bhikkhu.m etad avocu.m: mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m?|| ||

Pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuuti.|| ||

Atthi kho bhikkhu Taavati.msaa naama devaa amhehi abhikkantataraa ca pa.nitataraa ca.|| ||

Te kho eta.m jaaneyyu.m yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhenti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

72. Atha kho so keva.d.dha bhikkhu yena Taavati.msaa devaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Taavati.mse deve etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha Taavati.msaa devaa ta.m bhikkhu.m etad avocu: mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujknti,||
seyyathiida.m: pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu Sakko naama devaana.m indo amhehi abhikkannataro ca pa.niitataro ca.|| ||

So kho jaaneyya yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

73. [217] atha kho so keva.d.dha bhikkhu yena Sakko devaana.m indo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa sakka.m devaanaminda.m etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti: eva.m vutte keva.d.dha Sakko devaana.m indo ta.m bhikkhu.m etad avocu: aham pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujknanati,||
seyyathiida.m: pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu Sakko naama devaana.m indo amhehi abhikkannataro ca pa.niitataro ca.|| ||

Te kho eta.m jaaneyyu.m yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

74. Atha kho so keva.d.dha bhikkhu yena Taavati.msaa devaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Taavati.mse deve etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha Taavati.msaa devaa ta.m bhikkhu.m etad avocu: mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujknti,||
seyyathiida.m: pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu Sakko naama devaana.m indo amhehi abhikkannataro ca pa.niitataro ca.|| ||

So kho jaaneyya yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m pa.thavidhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

[BJT Page 530]

75. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu yena suyaamo devaputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa suyaama.m devaputta.m etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha,||
suyaamo devaputto ta.m bhikkhu.m etad avoca: aham pi kho bhikkhu na jaanaami.|| ||

Yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: [218] pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu tusitaa naama devaa amhehi abhikkannataraa ca pa.nitataraa ca.|| ||

Te kho eta.m jaaneyyu.m yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

76. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu yena tusitaa devaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa tusite deve etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha tusitaa devaa ta.m bhikkhu.m etad avocu.m: mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu santusito naama devaputto amhehi abhikkannataro ca pa.nitataro ca.|| ||

So kho eta.m jaaneyya yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

77. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu yena santusito naama devaputto ten'upasa'nkhami.|| ||

Upasa'nkamitvaa santusita.m devaputta.m etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti?.|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha santusito devaputto ta.m bhikkhu.m etad avoca: aham pi kho bhikkhu na jaanaami yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu nimmaanaratii naama devaa amhehi abhikkannataraa ca pa.nitataraa ca.|| ||

Te kho eta.m jaaneyyu.m yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanati,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatu'ti.

78. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu yena nimmaanaratii devaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa nimmaanaratii deve etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

[219] eva.m vutte keva.d.dha nimmaanaratii devaa ta.m bhikkhu.m etad avocu.m: mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu sunimmito naama devaputto amhehi abhikkannataro ca pa.nitataro ca.|| ||

So kho eta.m jaaneyya yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti seyyathiida.m: pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

79. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu yena sunimmito devaputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa sunimmita.m devaputta.m etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha sunimmito devaputto ta.m bhikkhu.m etad avoca: aham pi kho bhikkhu na jaanaami yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu paranimmitavasavattii naama devaa amhehi abhikkannataraa ca pa.nitataraa ca.|| ||

Te kho eta.m jaaneyyu.m yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatu'tii.

80. Atha kho so keva.d.da,||
bhikkhu yena paranimmitavasavattii devaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa paranimmitavasavattii deve etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha paranimmitavasavattii devaa ta.m bhikkhu.m etad avocu.m: mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu vasavattii naama devaputto amhehi abhikkannataro ca pa.nitaro ca.|| ||

So kho eta.m jaaneyya yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

81. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu yena vasavattii devaputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa vasavatti.m [220] devaputta.m etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti?.|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha vasavatti devaputto ta.m bhikkhu.m etad avoca: aham pi kho bhikkhu na jaanaami yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti seyyathiida.m: pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu brahmakaayikaa naama devaa amhehi abhikkannataraa ca pa.nitataraa ca.|| ||

Te kho eta.m jaaneyyu.m yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

82. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu tathaaruupa.m samaadhi.m samaapajji yathaa samaahite citte braahmayaaniyo maggo paatarahosi.|| ||

Atha kho so keva.d.dha bhikkhu yena brahmakaayikaa devaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa brahmakaayike deve etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha brahmakaayikaa devaa ta.m bhikkhu.m etad avocu.m: maham pi kho bhikkhu na jaanaama yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m,||
pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Atthi kho bhikkhu Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa se.t.tho sa~njitaa1 vasii pitaa bhuuta-bhavyaana.m amhehi abhikkannataro ca pa.nitataro ca.|| ||

So kho eta.m jaaneyya yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.

83. "Kaha.m pan'aavuso etarahi so Mahaa-Brahmaa?"Ti.|| ||

"Mayam pi kho bhikkhu na jaanaama yattha vaa Brahmaa yena vaa Brahmaa yahi.m vaa Brahmaa'ti.|| ||

Api ca bhikkhu yathaa nimittaa dissanti aaloko sa~njaayati obhaaso paatu-bhavati,||
Brahmaa paatubhavissati.|| ||

Brahmuno h'eta.m pubbanimitta.m paatubhaavaaya yad ida.m aaloko sa~njaayati obhaaso paatubhavatii ti.|| ||

Atha kho so keva.d.dha Mahaa-Brahmaa na cirass'eva [221] paatu-r-ahosi.|| ||

Atha kho so keva.d.dha bhikkhu yena Mahaa-Brahmaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ta.m Mahaa-Brahmaana.m etad avoca: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti?.|| ||

Eva.m vutte keva.d.dha so Mahaa-Brahmaa ta.m bhikkhu.m etad avoca: aham asmi bhikkhu Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa se.t.tho sa~njitaa vasii pitaa bhuutabhavyaananti.

84. dutiyam pi kho so keva.d.dha,||
bhikkhu ta.m Mahaa-Brahmaana.m etad avocana: na kho'ha.m ta.m aavuso eva.m pucchaami: tvam asi Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa se.t.tho sa~njitaa vasii pitaa bhuutabhavyaananti?|| ||

Eva~n ca kho aha.m ta.m aavuso pucchaami: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti?.|| ||

dutiyam pi kho keva.d.dha so Mahaa-Brahmaa ta.m bhikkhu.m etad avoca: aham asmi bhikkhu Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa se.t.tho sa~njitaa vasii pitaa bhuutabhavyaananti.

85. Tatiyam pi kho so keva.d.dha,||
bhikkhu ta.m Mahaa-Brahmaana.m etad avocana: na kho'ha.m ta.m aavuso eva.m pucchaami: tvam asi Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa se.t.tho sa~njitaa vasii pitaa bhuutabhavyaananti?|| ||

Eva~n ca kho aha.m ta.m aavuso pucchaami: kattha nu kho aavuso ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti?.

[BJT Page 536]

86. Atha kho so keva.d.dha Mahaa-Brahmaa ta.m bhikkhu.m baahaaya.m gahetvaa eka-m-anta.m apanetvaa ta.m bhikkhu.m [222] etad avoca: ime kho ma.m bhikkhu brahmakaayikaa devaa eva.m jaananti: n'atthi ki~nci brahmuno adi.t.tha.m,||
n'atthi ki~nci brahmuno avidita.m,||
n'atthi ki~nci brahmuno asacchikatanti.|| ||

Tasmaaha.m tesa.m sammukhaa na byaakaasi.m.|| ||

Ahampi kho bhikkhu na jaanaami yatthime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thaviidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatuu'ti.|| ||

Tasmaat iha bhikkhu tuyheveta.m dukka.ta.m tuyhaveta.m aparaddha.m ya.m tva.m ta.m Bhagavanta.m atisitvaa bahiddhaa pariye.t.thi.m aapajjasi imassa pa~nhassa veyyaakaara.naaya.|| ||

Gaccha tva.m bhikkhu tameva Bhagavanta.m upasa'nkamitvaa ima.m pa~nha.m puccha.|| ||

Yathaa ca te Bhagavaa byaakaroti tathaa ta.m dhaareyyaasiiti.

87. Atha kho so keva.d.dha,||
bhikkhu Seyyathaa pi naama balavaa puriso sammi~njita.m vaa baaha.m pasaareyya pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya evam eva kho brahmaloke annarahito mama purato paatu-r-ahosi.|| ||

Atha kho keva.d.dha,||
bhikkhu ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho keva.d.dha so bhikkhu ma.m etad avoca: kattha nu kho bhante ime cattaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti seyyathiida.m: pa.thavidhaatu aapodhaata tejodhaatu vaayodhaatuu' ti?|| ||

88. Eva.m vutte aha.m keva.d.dha ta.m bhikkhu.m etad avoca: bhuutapubba.m bhikkhu saamuddikaa vaa.nijaa tiiradassi.m saku.na.m gahetvaa naavaaya samudda.m ajjhogaahanti.|| ||

Te atiiradassiniyaa naavaaya tiradassi.m saku.na.m mu~ncanti.|| ||

So gacchateva puratthima.m disa.m,||
gacchati dakkhi.na.m disa.m,||
gacchati pacchima.m disa.m,||
gacchati uttara.m disa.m,||
gacchati uddha.m,||
gacchati anudisa.m.|| ||

Sace so samantaa tiira.m passati,||
Tathaagatako va1 hoti.|| ||

Sace pana so samantaa tiira.m na passati,||
tameva naava.m paccaagacchati.|| ||

Evam eva kho tva.m bhikkhu yato yaava [223] brahmalokaa pariyesamaano imassa pa~nhassa veyyaakara.na.m naajjhagaa,||
atha mama~n ~neva santike paccaagato.|| ||

Na kho eso bhikkhu pa~nho eva.m pucchitabbo: "kattha nu kho bhanto ime catkaaro mahaabhuutaa aparisesaa nirujjhanti,||
seyyathiida.m: pa.thavidhaatu aapodhaatu tejodhaatu vaayodhaatu' ti?|| ||

Eva~n ca kho ese bhikkhu pa~nho pucchitabbo:

Kattha aapo ca pa.thavii tejo vaayo na gaadhati.

Kattha diigha~nca rassa~nca a.nu.m thuula.m subhaasubha.m,

Katta naama~nca ruupa~nca asesa.m uparujjhatiiti.

Tatra veyyaakara.na bhavatii:

Vi~n~naa.na.m anidassana.m ananta.m sabbato paha.m.

Ettha aapo ca pa.thavii tejo vaayo na gaadhati.

Ettha diigha~nca rassa~nca a.nu.m thuula.m subhaasubha.m.

Ettha naama~nca ruupa~nca asesa.m uparujjhati.

Vi~n~naa.nassa nirodhena etth'eta.m uparujjhatiiti.

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano keva.d.dho gahapatiputto Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.


Contact:
E-mail
Copyright Statement