Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 16

Mahaa-Parinibbaana Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][stor][pts][than][bs][wrrn] Eva.m Me Suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehiiputto Vajjii abhiyaatu-kaamo hoti.|| ||

So evam aaha:|| ||

"Aha.m hi ime Vajjii eva.m-mahiddhike eva.m-mahaanubhaave,||
ucchejjhaami Vajjii||
vinaasessaami Vajjii||
anaya-vyasana.m aapaadessaami Vajjii" ti.|| ||

2. Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Vassakaara.m braahma.na.m Magadha-mahaa-matta.m aamantesi:|| ||

"Ehi tva.m braahma.na, yena Bhagavaa ten'upasa'nkama.|| ||

Upasa'nkamitvaa mama vacanena Bhagavato paade sirasaa vandaahi,||
appaabaadha.m||
appaata'nka.m||
lahu.t.thaana.m bala.m phaasu-vihaara.m puccha:|| ||

'Raajaa bhante, Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Bhagavato paade sirasaa vandati,||
appaabaadha.m||
appaata'nka.m||
lahu.t.thaana.m bala.m phaasu-vihaara.m pucchatii" ti.|| ||

Eva.m ca vadehi:|| ||

"Raajaa bhante, Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Vajjii abhiyaatu-kaamo.|| ||

So evam aaha:

'Aha.m hi ime Vajjii eva.m-mahiddhike||
eva.m-mahaanubhaave,||
ucchejjhaami Vajjii,||
vinaasessaamii Vajjii,||
anaya- [73] vyasana.m aapaadessaamii Vajjii'" ti.|| ||

Yathaa ca te Bhagavaa vyaakaroti,||
ta.m saadhuna.m uggahetvaa mama aaroceyyaasi||
na hi Tathaagataa vitatha.m bha.nantii" ti.|| ||

3. "Eva.m bho" ti kho Vassakaaro braahma.no Magadha-mahaa-matto ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa Vedehi-puttassa pa.tissutvaa,||
bhaddaani bhaddaani yaanaani yojaapetvaa,||
bhadda.m yaana.m abhiruuhitvaa,||
bhaddehi bhaddehi yaanehi Raajagahamhaa niyyaasi,||
yena Gijjhakuu.to pabbato tena paayaasi,||
yaavatikaa yaanassa bhuumi yaanena gantvaa yaanaa paccorohitvaa pattiko va yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Vassakaaro braahma.no Magadha-mahaa-matto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Raajaa bho Gotama, Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto bhoto Gotamassa paade sirasaa vandati||
appaabaadha.m||
appaata'nka.m||
lahu.t.thaana.m bala.m phaasu-vihaara.m pucchati.|| ||

Raajaa bho Gotama, Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Vajjii abhiyaatu-kaamo.|| ||

So evam aaha:|| ||

'Aha.m hi ime Vajjii eva.m-mahiddhike||
eva.m-mahaanubhaave,||
ucchejjhaami Vajjii,||
vinaasessaami Vajjii||
anaya-vyasana.m aapaadessaami Vajjii'" ti.|| ||

4. Tena kho pana samayena aayasmaa Aanando Bhagavato pi.t.thito .thito hoti.|| ||

Bhagavanta.m viijayamaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Kinti te Aananda,||
suta.m: Vajjii abhi.nhasannipaataa sannipaatabahulaa" ti?|| ||

"Sutamme ta.m bhante,||
Vajjii abhi.nhasannipaataa sannipaatabahulaa" ti.|| ||

"Yaavakiiva~n ca Aananda,||
Vajjii abhi.nhasannipaataa sannipaatabahulaa bhavissanti vuddhiyeva 2 Aananda,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa no parihaani."(1)|| ||

"Kinti te Aananda,||
[74] suta.m: Vajjii samaggaa sannipaatanti,||
samaggaa vu.t.thahanti,||
samaggaa Vajjiikaraka.niiyaani karontii" ti?|| ||

"Sutamme ta.m bhante,Vajjii samaggaa sannipatanti,samaggaa vu.t.thahanti,samaggaa Vajjiikara.niiyaani karontii" ti.|| ||

"Yaavakiiva~n ca Aananda,||
Vajjii samaggaa sannipatissanti,||
samaggaa vu.t.thahi'ssanti,||
samaggaa Vajjikara.niiyaani karissanti,||
vuddhiyeva Aananda Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani." (2)|| ||

"Kinti te Aananda suta.m: Vajjii apa~n~natta.m na pa~n~napenti,||
pa~n~natta.m na samucchindanti,||
yathaapa~n~natte poraa.ne Vajjidhamme samaadaaya vattantiiti?"|| ||

"Sutamme ta.m bhante,||
Vajjii apa~n~natta.m na pa~n~napenti,||
pa~n~natta.m na samucchindanti,||
yathaapa~n~natte poraa.ne Vajjidhamme samaadaaya vattanti" ti.|| ||

"Yaavakiiva~n ca Aananda Vajjii apa~n~natta.m na pa~n~napessanti,||
pa~n~natta.m na samucchindissanti,||
yathaapa~n~natte poraa.ne Vajjidhamme samaadaaya vattissanti,||
vuddhiyeva Aananda Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani. (3)|| ||

Kinti te Aananda suta.m: Vajjii ye te Vajjiina.m Vajjimahallakaa,||
te sakkaronti garukaronti1 maanenti puujenti,||
tesa~nca sotabba.m ma~n~nantiiti?"|| ||

"Sutamme ta.m bhante,||
Vajjii ye te Vajjiina.m Vajjimahallakaa,||
te sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
tesa~nca sotabba.m ma~n~nantii" ti.|| ||

"Yaavakiiva~n ca Aananda Vajji ye te Vajjiina.m Vajjimahallakaa,||
te sakkarissanti garukarissanti maanessanti puujessanti,||
tesa~nca sotabba.m ma~n~nissanti,||
vuddhiyeva Aananda Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani." (4)|| ||

"Kinti te Aananda suta.m: Vajjii yaa taa kulitthiyo kulakumaariyo taa na okkassa pasayha vaasentii" ti?|| ||

"Sutamme ta.m bhante,||
Vajjii yaa taa kulitthiyo kulakumaariyo,||
taa na okkassa pasayha vaasenti" ti.|| ||

"Yaavakiiva~n ca Aananda Vajjii yaa taa kulitthiyo kulakumaariyo,||
taa na okkassa pasayha vaasessanti,||
vuddhiyeva Aananda Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani." (5)|| ||

"Kinti te Aananda suta.m: Vajjii yaani taani Vajjiina.m Vajjicetiyaani abbhantaraani c'eva baahiraani ca,||
taani sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
tesa~nca dinnapubba.m katapubba.m dhammika.m bali.m no parihaapentii" ti?|| ||

[75] "Sutamme ta.m bhante,||
Vajjii yaani taani Vajjiina.m Vajjicetiyaani abbhantaraani c'eva baahiraani ca,||
taani sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
tesa~nca dinnapubba.m katapubba.m dhammika.m bali.m no parihaapenti" ti.|| ||

"Yaavakiiva~n ca Aananda Vajjii yaani taani Vajjiina.m Vajjicetiyaani abbhantaraani c'eva baahiraanica,||
taani sakkarissanti garukarussanti maanessanti puujessanti,||
tesa~nca dinnapubba.m katapubba.m dhammika.m bali.m no parihaapessanti,||
vuddhiyeva Aananda Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani." (6)|| ||

"Kinti te Aananda suta.m: Vajjiina.m arahantesu dhammikaa rakkhaavara.nagutti susa.mvihitaa: kinni anaagataa ca arahanto vijita.m aagaccheyyu.m,||
aagataa ca arahanto vijite phaasu.m vihareyyunti?"|| ||

"Sutamme ta.m bhante Vajjiina.m arahantesu dhammikaa rakkhaavara.nagutti susa.mvihitaa: kinti anaagataa ca arahanto vijita.m aagaccheyyu.m,||
aagataa ca arahanto vijite phaasu.m vihareyyunti."|| ||

"Yaavakiiva~n ca Aananda Vajjiina.m arahantesu dhammikaa rakkhaavara.natutti susa.mvihitaa bhavissanti: kinti anaagataa ca arahanto vijita.m aagaccheyyu.m,||
aagataa ca arahanto vijite phaasu.m vihareyyunti,||
vuddhiyeva Aananda Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaanii'ti." (7)|| ||

5. Atha kho Bhagavaa Vassakaara.m braahma.na.m Magadha-mahaa-matta.m aamantesi:|| ||

"Ekam idaaha.m braahma.na samaya.m Vesaaliya.m viharaami saarandade cetiye.|| ||

Tatraaha.m Vajjiina.m ime satta aparihaaniye dhamme desesi.m.|| ||

Yaavakiiva~n ca braahma.na ime satta aparihaaniyaa dhammaa Vajjiisu .thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaaniyesu dhammesu Vajjii sandississanti,||
vuddhiyeva braahma.na Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaanii" ti.|| ||

(Iti Vajjiina.m satta aparihaaniyaa dhammaa.)|| ||

6. Eva.m vutte Vassakaaro braahma.no Magadha-mahaa-matto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Ekamekenaa pi bho Gotama aparihaaniyena dhammena samannaagataana.m Vajjiina.m vuddhiyeva paa.tika'nkhaa no [76] parihaani,||
ko pana vaado sattahi aparihaaniyehi dhammehi,||
akara.niiyaa'ca,||
bho Gotama Vajjii ra~n~naa maagadhena Ajaatasattunaa Vedehi-puttena yad ida.m yuddhassa,||
a~n~natra upalaapanaaya a~n~natra mithubhedaa.|| ||

"Bhanda ca'daani maya.m bho Gotama gacchaama,||
bahukiccaa maya.m bahukara.niiyaa" ti.|| ||

"Yassa'daani tva.m braahma.na kaala.m ma~n~nasii" ti.|| ||

Atha kho Vassakaaro braahma.no Magadha-mahaa-matto Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

7. Atha kho Bhagavaa acirapakkante vassakaare braahma.ne magadhamahaamatte aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "gaccha tva.m Aananda,||
yaavatikaa bhikkhuu Raajagaha.m upanissaaya viharanti,||
te sabbe upa.t.thaanasaalaaya.m sannipaatehii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa yaavatikaa bhikkhuu Raajagaha.m upanissaaya viharanti,||
te sabbe upa.t.thaanasaalaaya.m sannipaatetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: "sannipaatito bhante bhikkhusa'ngho.|| ||

Yassa'daani bhante Bhagavaa kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

8. Atha kho Bhagavaa u.t.thaay aasanaa yena upa.t.thaanasaalaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi "satta vo bhikkhave aparihaaniye dhamme desessaami.|| ||

Ta.m su.naatha,||
saadhuka.m manasikarotha,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhu abhi.nhasannipaataa sannipaatabahulaa bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(1) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu samaggaa sannipatissanti samaggaa vu.t.thahi'ssanti samaggaa sa'nghakara.niiyaani [77] karissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani. || ||

(2) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhu apa~n~natta.m na pa~n~napessanti,||
pa~n~natta.m na samucchindissanti,||
yathaapa~n~nattesu sikkhaapadesu samaadaaya vattissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(3) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu ye te bhikkhuu theraa ratta~n~nuu cirapabbajitaa sa'nghapitaro sa'nghaparinaayakaa3,||
te sakkarissanti garukarissanti maanessanti puujessanti,||
tesa~nca sotabba.m ma~n~nissanti,||
vuddhiyeva bhikkhu bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(4) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu uppannaaya ta.nhaaya ponobhavikaaya na vasa.m gacchanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(5) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu aara~n~nakesu senaasanesu saapekkhaa bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(6) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu paccatta.m yeva sati.m upa.t.thapessanti,||
'kinti anaagataa ca pesalaa sabrahmacaarii aagaccheyyu.m,||
aagataa ca pesalaa sabrahmacaarii phaasu.m vihareyyunti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(7) Yaavakiiva~n ca bhikkhave ime satta aparihaaniyaa dhammaa bhikkhuusu .thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaaniyesu dhammesu bhikkhuu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

19. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaaniye dhamme desessaami.|| ||

Ta.m su.naatha,||
saadhuka.m manasikarotha,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

Eva.m bhante' ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu na kammaaraamaa [78] bhavissanti na kammarataa na kammaaraamata.m anuyuttaa,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(1) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu na bhassaaraamaa bhavissanti na bhassarataa na bhassaaraamata.m anuyuttaa,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(2) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu na niddaaraamaa bhavissanti na niddraarataa na niddaaraamata.m anuyuttaa,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(3) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu na sa'nga.nikaaraamaa bhavissanti na sa'nga.nikaarataa na sa'nga.nikaaraamata.m anuyuttaa,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(4) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu na paapicchaa bhavissanti na paapikaana.m icchaana.m vasa.m gataa,||
vuddhiyeva bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(5) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu na paapamittaa bhavissanti na paapasahaayaa na paasampava'nkaa,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(6) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu na oramattakena visesaadhigamena antaraa vosaana.m aapajjissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

(7) Yaavakiiva~n ca bhikkhave ime satta aparihaaniyaa dhammaa bhikkhuusu .thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

3. Apare pi satta aparihaaniyaa dhammaa|| ||

10. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaaniye dhamme desessaami.|| ||

Ta.m su.naatha,||
saadhuka.m manasi karotha,||
bhaasissaamii ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu saddhaa bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu hirimaa bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu ottappii bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu bahussutaa [79] bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu aaraddhaviriyaa bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu upa.t.thitasatii bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu pa~n~navanto bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave ime satta aparihaaniyaa dhammaa bhikkhuusu .thassanti,||
imesu sattasu aparihaaniyesu dhammesu bhikkhuu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

4. Apare pi satta aparihaaniyaa dhammaa|| ||

11. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaaniye dhamme desessaami.|| ||

Ta.m su.naatha,||
saadhuka.m manasikarotha,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu satisambojjha'nga.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu dhammavicayasambojjha'nga.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu viriyasambojjha'nga.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu piitisambojjha'nga.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu passaddhisambojjha'nga.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuusamaadhisambojjha'nga.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu upekkhaasambojjha'nga.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave ime satta aparihaaniyaa dhammaa bhikkhuusu .thassanti,||
imesu ca aparihaaniyesu dhammesu bhikkhuu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

12. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaaniye dhamme desessaami.|| ||

Ta.m su.naatha,||
saadhuka.m manasikarotha,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu anicca-sa~n~na.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu anatta-sa~n~na.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu asubha-sa~n~na.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu aadiinava-sa~n~na.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu pahaana-sa~n~na.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu viraaga-sa~n~na.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu nirodha-sa~n~na.m bhaavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

[80] yaavakiiva~nca bhikkhave ime satta aparihaaniyaa dhammaa bhikkhuusu .thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaaniyesu dhammesu bhikkhuu sandissanti vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa no parihaani.|| ||

13. Apare bhikkhave cha aparihaaniye dhamme desessaami.|| ||

Ta.m su.naatha,||
saadhuka.m manasikarotha,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu metata.m kaayakamma.m paccupa.t.thaapessanti sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

(1)Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu metta.m vaciikamma.m paccupa.t.thaapessanti sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

(2) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu metta.m manokamma.m paccupa.t.thaapessanti sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

(3) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu ye te laabhaa dhammikaa dhammaladdhaa antamaso pattapariyaapannamattampi,||
tathaaruupehi laabhehi appa.tivibhattabhogii1 bhavissanti siilavantehi sabrahmacaariihi saadhaara.nabhogii,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

(4) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuu yaani taani siilaani akha.n.daani acchiddaani asabalaani akammaasaani bhujissaani vi~n~nuuppasatthaani1 aparaama.t.thaani samaadhisa.mvattanikaani,||
tathaaruupesu siilesu siilasaama~n~nagataa viharissanti sabrahmacaariihi aavii c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

(5) Yaavakiiva~n ca bhikkhave bhikkhuuna.m yaaya.m di.t.thi ariyaa niyyaanikaa niyyaati takkarassa sammaadukkhakkhayaaya,||
tathaaruupaaya di.t.thiyaa di.t.thisaama~n~nagataa viharissanti sabrahmacaariihi aavii c'eva raho ca bhikkhave vuddhiyeva bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani. (6)|| ||

[81] yaavakiiva~nca bhikkhave ime cha aparihaaniyaa dhammaa bhikkhuusu .thassanti,||
imesu ca chasu aparihaaniyesu dhammesu bhikkhuu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhuuna.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaanii" ti.|| ||

(Bhikkhuuna.m dhammiikathaa:)|| ||

14. Tatra suda.m Bhagavaa Raajagahe viharanto Gijjhakuu.te pabbate etad eva bahula.m bhikkhuuna.m dhammi.m katha.m karoti:|| ||

"Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa.|| ||

Siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso.|| ||

Samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa.|| ||

Pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati,||
seyyathiida.m2: kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa" ti.|| ||

15. Atha kho Bhagavaa Raajagahe yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: aayaamAananda yena Ambala.t.thikaa ten'upasa'nkamissaamaati.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena Ambala.t.thikaa tadavasari tatra suda.m Bhagavaa Ambala.t.thikaaya.m viharati Raajaagaarake.|| ||

Tatra pi suda.m Bhagavaa Ambala.t.thikaaya.m viharanto Raajaagaarake etad eva bahula.m bhikkhuuna.m dhammi.m katha.m karoti:|| ||

"Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso.|| ||

Samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa.|| ||

Pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati,||
seyyathiida.m: kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa" ti.|| ||

16. Atha kho Bhagavaa Ambala.t.thikaaya.m yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi 'aayamAananda,||
yena naalandaa ten'upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena naalandaa tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa naalandaaya.m viharati paavaarikAmbavane.|| ||

(Saariputta siihanaado.)|| ||

17. Atha kho aayasmaa Saariputto yena Bhagavaa tenusapasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa [82] eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Eva.m pasanno aha.m bhante Bhagavatii: na caahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati a~n~no sama.no vaa braahma.no Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro1 yad ida.m sambodhiyanti.|| ||

" U.laaraa kho te aya.m Saariputta aasabhii vaacaa2 bhaasitaa,||
eka.mso gahito,||
siihanaado nadito:|| ||

"Eva.m pasanno ahambhante Bhagavati: na caahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro yad ida.m sambodhiyanti."|| ||

Ninte Saariputta ye te ahesu.m.|| ||

Atiitamaddhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto cetasaa ceto paricca viditaa: eva.msiilaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.mdhammaa - eva.mpa~n~naa - eva.m vihaarii - eva.m vimuttaa te Bhagavanto ahesu.m iti pii ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

Kim pana te Saariputta ye te bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto cetasaa ceto paricca viditaa: eva.msiilaa te Bhagavanto bhavissanti iti pi,||
eva.mdhammaa - eva.mpa~n~naa - eva.mvihaarii - eva.mvimuttaa te Bhagavanto bhavissanti iti pii" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante".|| ||

Kim pana te1 Saariputta aha.m etarahi araha.m Sammaa-sambuddho cetasaa ceto paricca vidito: eva.msiilo Bhagavaa iti pi,||
eva.mdhammo - eva.mpa~n~no - eva.mvihaarii - eva.mvimutto Bhagavaa iti pii ti?|| ||

"No h'eta.m bhante".|| ||

Ettha hi te Saariputta atiitaanaagatapaccuppannesu arahantesu Sammaa-sambuddhesu cetopariya~naa.na.m3 n'atthi.|| ||

Atha ki~ncarahi te aya.m Saariputta u'aaraa [83] aasahii vaacaa bhaasitaa,||
eka.mso gahito,||
siihanaado nadito: 'eva.m pasanno aha.m bhante Bhagavati na caahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa4 bhiyye'bhi~n~nataro yad ida.m sambodhiyanti?"|| ||

18. Na kho pan'eta.m bhante atiitaanaagatapaccuppannesu arahantesu Sammaa-sambuddhesu cetopariya~naa.na.m atthi.|| ||

Api ca kho me bhante dhammanvayo vidito:|| ||

Seyyathaa pi bhante ra~n~no paccantima.m nagara.m da'huddaapa.m da.lhapaakaaratora.na.m ekadvaara.m,||
tatr'assa dovaariko pa.n.dito vyatto medhaavii a~n~naataana.m nivaaretaa ~naataana.m pavesetaa,||
so tassa saamantaa anupariyaayapatha.m anukkamamaano na passeyya paakaarasandhi.m vaa paakaaravivara.m vaa antamaso bi'aaranissakkanamattam pi,||
tassa evam assa: ye keci o'aarikaa paa.naa ima.m nagara.m pavisanti vaa nikkhamanti vaa sabbe te iminaa'va dvaarena pavisanti vaa nikkhamanti vaa'ti,||
evam eva kho me bhante dhammanvayo vidito: ye te bhante ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto pa~ncaniivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne,||
catusu satipa.t.thaanesu suppati.t.thitacittaa,||
sattasambojjha'nge yathaabhuuta.m bhaavetvaa anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujjhi.msu,||
ye pi te bhante bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddho,||
sabbe te Bhagavanto pa~ncaniivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne,||
catuusu satipa.t.thaanesu suppati.t.thitacittaa,||
sattasambojjha'nge yathaabhuuta.m bhaavetvaa anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujdhi'ssanti,||
Bhagavaa'pi bhante etarahi araha.m Sammaa-sambuddho pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne,||
catusu satipa.t.thaanesu suppati.t.thitacitto,||
sattasambojdha'nge yathaabhuuta.m|| ||

Bhaavetvaa anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddho'ti,|| ||

19.Tatra pi suda.m Bhagavaa naalandaaya.m viharanto [84] paavaarikAmbavane etad eva bahula.m bhikkhuna.m dhammi.m katha.m karoti:|| ||

"Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa,||
siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso: samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa.|| ||

Pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati seyyathiida.m: kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa" ti.|| ||

20. Atha kho Bhagavaa naalandaaya.m yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Aayaam Aananda yena paa.taligaamo ten'upasa'nkamissaamaati.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena paa.taligaamo tadavasari.|| ||

Assosu.m kho paa.taligaamiyaa upaasakaa 'Bhagavaa kira paa.taligaama.m anuppatto ti,||
atha kho paa.taligaamiyaa upaasakaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho paa.taligaamiyaa upaasakaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

"Adhivaasetu no bhante Bhagavaa aavasathaagaaranti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena,|| ||

21. Atha kho paa.taligaamiyaa upaasakaa Bhagavato adhivaasana.m viditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhii.na.m katvaa yena aavasathaagaara.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa sabbasanthari.m aavasathaagaara.m santharitvaa aasanaani pa~n~naapetvaa udakama.nika.m pati.t.thapetvaa telappadiipa.m aaropetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho paa.taligaamiyaa upaasakaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

"Sabbasattharisanthata.m bhante aavasathaagaara.m,||
aasanaani pa~n~nattaani,||
udakama.niko pati.t.thaapito,||
telappadiipo aaropito,||
yassa'daani bhante Bhagavaa kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

22. [85] atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya saddhi.m bhikkhu-sa'nghena yena aavasathaagaara.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa paade pakkhaaletvaa aavasathaagaara.m pavisitvaa majjhima.m thambha.m nissaaya puratthaabhimukho nisiidi.|| ||

Bhikkhusa'ngho pi kho paade pakkhaaletvaa - aavasathaagaara.m pavisitvaa pacchima.m bhitti.m nissaaya puratthaabhimukho nisiidi Bhagavanta.m yeva purakkhatvaa.|| ||

Paa.taligaamiyaa pi kho upaasakaa paade pakkhaaletvaa aavasathaagaara.m pivisitvaa puratthima.m bhitti.m nissaaya pacchimaabhimukhaa nisiidi.msu Bhagavanta.m yeva purakkhatvaa.|| ||

(Paa.taligaamiyaana.m upaasakaana.m ovaado:)|| ||

23. Atha kho Bhagavaa paa.taligaamiye upaasake aamantesi.|| ||

Pa~nc'ime gahapatayo aadiinavaa dussiilassa siilavipattiyaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idha gahapatayo dussiilo siilavipanno pamaadaadhikara.na.m mahati.m bhogajaani.m nigacchati.|| ||

Aya.m pa.thamo aadiinavo dussiilassa siila.m vipattiyaa.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo dussiilassa siilavipannassa paapako kittisaddo abbhuggacchati.|| ||

Aya.m dutiyo aadiinavo dussiilassa siilavipattiyaa.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo dussiilo siilavipanno ya~n~nadeva parisa.m upasa'nkamati yadi khattiyaparisa.m yadi braahma.naparisa.m yadi gahapatiparisa.m yadi sama.naparisa.m,||
avisaarado upasa'nkamati ma'nkubhuuto.|| ||

Aya.m tatiyo aadiinavo dussiilassa siilavipattiyaa.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo dussiilo siilavipanno sammuu'ho kaala.m karoti.|| ||

Aya.m catuttho aadiinavo dussiilassa siilavipattiyaa.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo dussiilo siilavipanno kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati.|| ||

Aya.m pa~ncamo aadiinavo dussiilassa siilavipattiyaa.|| ||

Ime kho gahapatayo pa~nca aadiinavaa dussiilassa siilavipattiyaa.|| ||

24. [86] Pa~ncime gahapatayo aanisa.msaa siilavato siilasampadaaya.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idha gahapatayo siilavaa siilasampanno appamaadaadhikara.na.m mahanta.m bhogakkhandha.m adhigacchati.|| ||

Aya.m pa.thamo aanisa.mso siilavato siilasampadaaya.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo siilavato siilasampannassa kalyaa.no kittisaddo abbhuggacchati.|| ||

Aya.m dutiyo aanisa.mso siilavato siilasampadaaya.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo siilavaa siilasampannaa ya~n~nadeva parisa.m upasa'nkamati yadi khattiyaparisa.m yadi braahma.naparisa.m yadi gahapatiparisa.m yadi sama.naparisa.m,||
visaarado upasa'nkamati ama'nkubhuuto.|| ||

Aya.m tatiyo aanisa.mso siilavato siilasampadaaya.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo siilasampanno asammu'ho kaala.m karoti.|| ||

Aya.m catuttho aanisa.mso siilavato siilasampadaaya.|| ||

Puna ca para.m gahapatayo siilavaa siilasampanno kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Aya.m pa~ncamo aanisa.mso siilavato siilasampadaaya.|| ||

"Ime kho gahapatayo pa~nca aanisa.mso siilavato siilasampadaayaa" ti.|| ||

25. Atha kho Bhagavaa paa.taligaamiye upaasake bahudeva ratti.m dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa uyyojesi "abhikkantaa kho gahapatayo ratti yassa'daani tumhe kaala.m ma~n~nathaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho paa.taligaamiyaa upaasakaa Bhagavato pa.tissutvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkami.msu.|| ||

Atha kho Bhagavaa acirapakkantesu paa.taligaamiyesu upaasakesu su~n~naagaara.m paavisi.|| ||

(Paa.taliinagaramaapana.m)|| ||

26. Tena kho pana samayena suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa paa.taligaame nagara.m maapenti Vajjiina.m pa.tibaahaaya.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa [87] devataayo sahassasahasseva paa.taligaame vatthuuni pariga.nhanti.|| ||

Yasmi.m padese mahesakkhaa devataa vatthuuni pariga.nhanti,||
mahesakkhaana.m tattha ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m cittaani namanti nivesanaani maapetu.m.|| ||

Yasmi.m padese majjhimaa devataa vatthuuni pariga.nhanti,||
majjhimaana.m tattha ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m cittaani namanti nivesanaani maapetu.m.|| ||

Yasmi.m padese niicaa devataa vatthuuni pariga.nhanti,||
niicaana.m tattha ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m cittaani namanti nivesanaani maapetu.m.|| ||

27. Addasaa kho Bhagavaa dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena taa devataaye sahassasahasseva paa.taligaame vatthuuni pariga.nhantiyo.|| ||

Atha kho Bhagavaa rattiyaa paccuusa-samaya.m paccu.t.thaaya aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: konu kho3 Aananda paa.taligaame nagara.m maapentii" ti?|| ||

"Suniidhavassakaaraa bhante magadhamahaamattaa paa.taligaame nagara.m maapenti Vajjiina.m pa.tibaahaayaa" ti.|| ||

28. Seyyathaa pi Aananda devehi Taavati.msehi saddhi.m mantetvaa evam eva kho Aananda suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa paa.taligaame nagara.m maapenti Vajjiina.m pa.tibaahaaya.|| ||

Idhaaha.m Aananda addasa.m dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena sambahulaa devataayo sahassasahasseva paa.taligaame vatthuuni pariga.nhantiyo.|| ||

Yasmi.m Aananda padese mahesakkhaa devataa vatthuuni pariga.nhanti,||
mahesakkhaana.m tattha ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m cittaani namanti nivesanaani maapetu.m.|| ||

Yasmi.m padese majjhimaa devataa vatthuuni pariga.nhanti,||
majjhimaana.m tattha ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m cittaani namanti nivesanaani maapetu.m.|| ||

Yasmi.m padesaa niicaa devataa vatthuuni pariga.nhanti,||
niicaana.m tattha ra~n~na.m raaja-mahaamattaana.m cittaani namanti nivesanaani maapetu.m.|| ||

Yaavataa Aananda ariya.m aayatana.m yaavataa va.nippatho1 ida.m agganagara.m bhavissati paa.taliputta.m pu.tabhedana.m.|| ||

[88] Paa.taliputtassa kho Aananda tayo antaraayaa bhavissanti: aggito vaa udakato vaa mithubhedaa vaati.|| ||

29. Atha kho suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa Bhagavanta.m etad avocu.m: "adhivaasetu no bhava.m Gotamo ajjatanaaya bhatta.m saddhi.m bhikkhusa'nghenaa" ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.|| ||

30. Atha kho suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa Bhagavato adhivaasana.m viditvaa yena sako aavasatho ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa sake aavasathe pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m pa.tiyaadaapetvaa Bhagavato kaala.m aarocaapesu.m.|| ||

'Kaalo bho Gotama ni.t.thita.m bhattan' ti.|| ||

31. Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya saddhi.m bhikkhu-sa'nghena yena suniidhavassakaaraana.m magadhamahaamattaana.m aavasatho ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Atha kho suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa Buddhapamukha.m bhikkhu-sa'ngha.m pa.niitena khaadaniiyena bhojaniiyena sahatthaa santappesu.m sampavaaresu.m.|| ||

32. Atha kho suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa Bhagavanta.m bhuttaavi.m oniitapattapaa.ni.m a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinne kho suniidhavassakaare magadhamahaamatte Bhagavaa imaahi gaathaahi anumodi:|| ||

Yasmi.m padese kappeti vaasa.m pa.n.ditajaatiyo,||
siilavantettha bhojetvaa sa~n~nate brahmacaarayo|| ||

Yaa tattha devataa aasu.m taasa.m dakkhi.namaadise.|| ||

Taa puujitaa puujayanti maanitaa maanayanti na.m,|| ||

[89] tato na.m anukampanti maataa putta.m'ca orasa.m|| ||

Devataanukampito poso sadaa bhadraani passatii' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa suniidhavassakaare magadhamahaamatte imaahi gaathaahi anumoditvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

33. Tena kho pana samayena suniidhavassakaaraa magadhamahaamattaa Bhagavanta.m pi.t.thiito pi.t.thito anubandhaa honti.|| ||

'Yenajja Sama.no Gotamo dvaarena nikkhamissati,||
ta.m Gotamadvaara.m naama bhavissati.|| ||

Yena titthena ga'nga.m nadi.m tarissati,||
ta.m Gotamatittha.m naama bhavissatii' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena dvaarena nikkhakami,||
ta.m Gotamadvaara.m naama ahosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena ga'ngaa nadii ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana samayena ga'ngaa nadii puuraa hoti samaatittikaa kaakapeyyaa.|| ||

Appekacce manussaa naava.m pariyesanti,||
appekacce uempa.m pariyesanti,||
appekacce kulla.m bandhanti oraa paara.m gantukaamaa atha kho Bhagavaa seyyathaa pi naama balavaa puriso sammi~njita.m vaa baaha.m pasaareyya,||
pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya,||
evam eva ga'ngaaya nadiyaa orimatiire antarahito paarimatiire paccu.t.thaasi saddhi.m bhikkhu-sa'nghena.|| ||

Addasaa kho Bhagavaa te manusse appekacce naava.m pariyesante appekacce uempa.m pariyesante,||
appekacce kulla.m bandhante oraa paara.m gantukaame.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m udaanaa.m udaanesi:|| ||

"Ye taranti a.n.nava.m sara.m|| ||

Setu.m katvaana visajja pallalaani,|| ||

Kulla.m hi jano pabandhati|| ||

Ti.n.naa medhaavino janaa'ti."|| ||

Pa.thamabhaa.navaara.m|| ||

(Ariyasacca pa.tivedhakathaa)|| ||

34. [90] atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: 'aayamAananda yena ko.tigaamo ten'upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti.|| ||

Kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena ko.tigaamo tadavasari.|| ||

Tatrasuda.m Bhagavaa ko.tigaame viharati.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

Catunna.m bhikkhave ariyasaccaana.m ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Katamesa.m catunna.m?|| ||

Dukkhassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Dukkha-samudayassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Dukkha-nirodhassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Dukkha-nirodhagaaminiyaa pa.tipadaaya bhikkhave ariyasaccassa ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Ta-y-ida.m,||
bhikkhave,||
dukkha.m ariyasacca.m anubuddha.m pa.tividdha.m dukkhasamudayo ariyasacca.m anubuddha.m pa.tividdha.m.|| ||

Dukkha-nirodho ariyasacca.m anubuddha.m pa.tividdha.m.|| ||

Dukkha-nirodhagaaminii pa.tipadaa ariyasacca.m anubuddha.m pa.tividdha.m.|| ||

Ucchinnaa bhavata.nhaa,||
khii.naa bhavanetti.|| ||

N'atthidaani punabbhavo' ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Ida.m vatthaa sugato athaapara.m etad avoca satthaa:|| ||

[91] catunna.m ariyasaccaana.m yathaabhuuta.m adassanaa|| ||

Sa.msita.m3 diigham addhaana.m taasu taasveva jaatisu|| ||

Taani etaani di.t.thaani bhavanetti samuuhataa,|| ||

Ucchinna.m muula.m dukkhassa n'atthidaani punabbhavo' ti.|| ||

35. Tatra pi suda.m Bhagavaa ko.tigaame viharanto etad eva bahula.m bhikkhuuna.m dhammi.m katha.m karoti:|| ||

"Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso.|| ||

Samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaahoti mahaanisa.msaa.|| ||

Pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati,||
seyyathiida.m: kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa" ti.|| ||

Dhammaadaasa dhamma-pariyaayo|| ||

36. Atha kho Bhagavaa ko.tigaame yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Aayaam Aananda yena naadikaa ten'upasa'nkamissaamaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena naadikaa tadavasari.|| ||

Tatra pi suda.m Bhagavaa naadike viharati gi~njakaavasathe.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saa.lho naama bhante bhikkhu naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Nandaa naama bhante bhikkhunii naadike kaalakataa.|| ||

Tassaa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

[92] Sudatto naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Sujaataa naama bhante upaasikaa naadike kaalakataa.|| ||

Tassaa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Kakudho naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Kaali'ngo naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo.|| ||

Nika.to naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo? Ka.tissabho naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Tu.t.tho naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Santu.t.tho naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Bhaddo naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo?|| ||

Subhaddo naama bhante upaasako naadike kaalakato.|| ||

Tassa kaa gati,||
ko abhisamparaayo" ti?|| ||

37. Saa.lho Aananda bhikkhu aasavaana.m khayaa anaasava.m cotovimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.th'evadhammesaya.mabhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi.|| ||

Nandaa Aananda bhikkhunii pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayinii anaavattidhammaa tasmaa lokaa.|| ||

Sudatto Aananda upaasako ti.n.na.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaami sakideva ima.m loka.m aaganatvaa dukkhassanta.m karissati.|| ||

Sujaataa Aananda upaasikaa ti.n.na.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa.|| ||

Kakudho naama Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Kaali'ngo Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Nika.to Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Ka.tissabho Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Tu.t.tho Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Santu.t.tho Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Bhaddo Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Subhaddo Aananda upaasako pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa [93] lokaa.|| ||

Paropa~n~naasa.m Aananda naadike upaasakaa kaalakataa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayino anaavattidhammaa tasmaa lokaa.|| ||

Saadhikaa navuti Aananda naadike upaasakaa kaalakataa ti.n.na.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamino sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Saatirekaani Aananda pa~nca sataani naadike upaasakaa kaalakataa ti.n.na.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa.|| ||

38. Anacchariya.m kho pan'eta.m Aananda ya.m manussabhuuto kaala.m kareyya,||
tasmi~nce kaalakate Tathaagata.m upasa'nkamitvaa etam attha.m pucchi'ssatha,||
vihesaa cesaa Aananda Tathaagatassa.|| ||

Tasmaati h'Aananda dhammaadaasa.m naama dhamma-pariyaaya.m desessaami yena samannaagato ariyasaavako aaka'nkhamaano attanaa'va attaana.m byaakareyya: 'khii.nanirayomhi khii.natiracchaanayoni khii.napettivisayo khii.naapaayaduggativinipaato,||
sotaapanno ham asmi avinipaatadhammo niyato sambodhiparaaya.no' ti.|| ||

Katamo ca so Aananda dhammaadaaso dhamma-pariyaayo yena samannaagato ariyasaavako aaka'nkhamaano attanaa va attaana.m byaakareyya: khii.nanireyomhi khii.natiracchaanayoni khii.napettivisayo khii.naapaayaduggativinipaato,||
sotaapanno'hamasmi avinipaatadhammo niyato sambodhiparaaya.no'ti:|| ||

Idh'Aananda ariyasaavako Buddhe aveccappasaadena samannaagato hoti:|| ||

"Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa" ti.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato hoti: "svaakkhaato Bhagavataa dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko opanayiko1 paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhii" ti.|| ||

Sa'nghe aveccappasaadena samannaagato hoti: "supa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho,||
ujupa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho,||
~naayapa.tipanno [94] Bhagavato saavakasa'ngho,||
saamiicipa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho.|| ||

Yad ida.m cattaari purisayugaani,||
a.t.tha purisapuggalaa.|| ||

Esa Bhagavato saavakasa'ngho aahuneyyo,||
paahuneyyo,||
dakkhi.neyyo,||
a~njalikaraniiyo,||
anuttara.m pu~n~nakkhetta.m lokassaa" ti.|| ||

Ariyakantehi siilehi samannaagato hoti akha.n.dehi acchiddehi asabalehi akammaasehi bhujissehi vi~n~nuuppasatthehi aparaama.t.thehi samaadhisa.mvattanikehi.|| ||

Aya.m kho so Aananda dhammaadaaso dhamma-pariyaayo yena samannaagato ariyasaavako aaka'nkhamaano attanaa'va attaana.m byaakareyya 'khii.nanirayo'mbhi khii.natiracchaanayoni khii.napettivisayo khii.naapaayaduggativinipaato.|| ||

Sotaapannohamasmi avinipaatadhammo niyato sambodhiparaaya.no' ti.|| ||

39. Tatra pi suda.m Bhagavaa naadike viharanto gi~njakaavasathe etad eva bahula.m bhikkhuuna.m dhammi.m katha.m karoti:|| ||

"Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso.|| ||

Samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa.|| ||

Pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati - seyyathiida.m: kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa" ti.|| ||

(Ambapaalivane satipa.t.thaana desanaa)|| ||

40. Atha kho Bhagavaa naadike yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: 'aayaamAananda,||
yena Vesaali ten'upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena Vesaalii tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati ambapaalivane.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Sato bhikkhave bhikkhuu vihareyya sampajaano.|| ||

Aya.m vo amhaaka.m anusaasanii.|| ||

Katha~n ca bhikkhave,||
bhikkhu sato hoti: idha bhikkhave,||
bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati aataapiisampajaano [95] satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
vedanaasu vedanaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
citte cittaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m dhammesu dhammaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Eva.m kho bhikkhave,||
bhikkhu sato hoti.|| ||

Katha~n ca bhikkhave,||
bhikkhu sampajaano hoti: idha bhikkhave,||
bhikkhu abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti.|| ||

Aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sammi~njite pasaarite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Sa'nghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti.|| ||

Asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti.|| ||

Uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti.|| ||

Gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti.|| ||

Eva.m kho bhikkhave,||
bhikkhu sampajaano hoti.|| ||

Sato bhikkhave,||
bhikkhu vihareyya sampajaano.|| ||

Aya.m vo amhaaka.m anusaasanii" ti.|| ||

(Ambapaalii aaraamapa.tiggahana.m)|| ||

41. Assosi kho ambapaalii ga.nikaa 'Bhagavaa kira Vesaali.m anuppatto Vesaaliya.m viharati mayha.m Ambavane' ti.|| ||

Atha kho ambapaalii ga.nikaa bhaddaani bhaddaani yaanaani yojaapetvaa,||
bhadda.m yaana.m abhiruuhitvaa,||
bhaddehi bhaddehi yaanehi Vesaaliyaa niyyaasi.|| ||

Yena sako aaraamo tena paayaasi.|| ||

Yaavatikaa yaanassa bhuumi yaanena gantvaa yaanaa paccorohitvaa pattikaa'va yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho ambapaali.m ga.nika.m Bhagavaa dhammiyaa kathaaya sandassesi samaadapesi samuttejesi sampaha.msesi.|| ||

Atha kho ambapaalii ga.nikaa Bhagavataa dhammiyaa kathaaya sandassitaa samaadapitaa samuttejitaa sampaha.msitaa Bhagavanta.m etad avoca: 'adhivaasetu me bhante Bhagavaa svaatanaaya bhatta.m saddhi.m bhikkhusa'nghenaa' ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.|| ||

Atha kho ambapaalii ga.nikaa Bhagavato adhivaasana.m viditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

42. Assosu.m kho Vesaalikaa licchavii 'Bhagavaa kira [96] Vesaali.m anuppatto Vesaaliya.m viharati ambapaalivane' ti.|| ||

Atha kho te licchavii bhaddaani bhaddaani yaanaani yojaapetvaa,||
bhadda.m bhadda.m yaana.m abhiruuhitvaa,||
bhaddehi bhaddehi yaanehi Vesaaliyaa niiya.msu.|| ||

Tatra ekacce licchavii niilaa honti niilava.n.naa niilavatthaa niilaala'nkaaraa,||
ekacce licchavii piitaa honti piitava.n.naa piitavatthaa piitaala'nkaaraa,||
ekacce licchavii lohitaa honti lohitava.n.naa lohitavatthaa lohitaala'nkaaraa,||
ekacce licchavii odaataa honti odaatava.n.naa odaatavatthaa odaataala'nkaaraa.|| ||

43. Atha kho ambapaalii ga.nikaa daharaana.m daharaana.m licchaviina.m akkhena akkha.m cakkena cakka.m yugena yuga.m pativa.t.tesi.|| ||

Atha kho te licchavii ambapaali.m ga.nika.m etad avocu.m: 'ki~nje,||
ambapaali,||
daharaana.m daharaana.m licchaviina.m akkhena akkha.m cakkena cakka.m yugena yuga.m pativa.t.tesii" ti?|| ||

'Tathaa hi pana me ayyaputtaa,||
Bhagavaa nimantino svaatanaaya bhatta.m saddhi.m bhikkhusa'nghenaa' ti.|| ||

'Dehi je,||
ambapaali,||
eta.m bhatta.m satasahassenaa' ti.|| ||

'Sace'pi me ayyaputtaa Vesaali.m saahaara.m dassatha,||
evamaha.m ta.m bhatta.m na dassaamii' ti.|| ||

Atha kho te licchavii a'nguli.m po.thesu.m.|| ||

'Jitamhaa vata bho ambakaaya,||
jitamhaa vata bho ambakaayaa' ti.|| ||

44. Atha kho te licchavii yena ambapaalivana.m tena paayi.msu.|| ||

Addasaa kho Bhagavaa te licchavii duurato'va aagacchante.|| ||

Disvaa bhikkhuu aamantesi: 'yesa.m bhikkhave bhikkhuuna.m devaa Taavati.msaa adi.t.thaa,||
oloketha bhikkhave,||
licchaviiparisa.m,||
avaloketha [97] bhikkhave,||
licchaviiparisa.m,||
upasa'nharatha bhikkhave licchaviiparisa.m Taavati.msasadisanti.|| ||

45. Atha kho te licchavii yaavatikaa yaanassa bhuumi yaanena ganatvaa yaanaa paccorohitvaa,||
pattikaa'va yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinne kho te licchavii Bhagavaa dhammiyaa kathaaya sandassesi samaadapesi samuttejesi sampaha.msesi.|| ||

Atha kho te licchavii Bhagavataa dhammiyaa kathaaya sandassitaa samaadapitaa samuttejitaa sampaha.msitaa Bhagavanta.m etad avocu.m: 'adhivaasetu no Bhagavaa svaatanaaya bhatta.m saddhi.m bhikkhusa'nghenaa' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa te licchavii etad avoca.|| ||

'Adhivuttha.m kho me licchavii svaatanaaya ambapaaliyaa ga.nikaaya bhattanti.|| ||

' Atha kho te licchavii a'nguli.m po.thesu.m: 'jitambhaa vata bho ambakaaya.|| ||

Jitambhaa vata bho ambakaayaa' ti.|| ||

Atha kho te licchavii Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkami.msu.|| ||

46. Atha kho ambapaalii ga.nikaa tassaa ettiyaa accayena sake aaraame pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m pa.tiyaadaapetvaa Bhagavato kaala.m aarocaapesi: 'kaalo bhante,||
ni.t.thita.m bhattan' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya saddhi.m bhikkhu-sa'nghena yena ambapaaliyaa ga.nikaaya nivesana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Atha kho ambapaalii ga.nikaa Buddhapamukha.m bhikkhu-sa'ngha.m pa.niitena khaadaniiyena bhojaniiyena sahatthaa santappesi sampavaaresi.|| ||

Atha kho ambapaalii ga.nikaa Bhagavanta.m bhuttaavi.m oniitapattapaa.ni.m a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa [98] eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho ambapaalii ga.nikaa Bhagavanta.m etad avoca: "imaaha.m bhante,||
aaraama.m Buddhapamukhassa bhikkhuSa'nghassa dammii" ti.|| ||

Pa.tiggahesi Bhagavaa aaraama.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa ambapaali.m ga.nika.m dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

47. Tatra pi suda.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharanto ambapaalivane etad eva bahula.m bhikkhuuna.m dhammi.m katha.m karoti: 'Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa.|| ||

Siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso.|| ||

Samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati - seyyathiida.m: kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa" ti.|| ||

(Beluvagaame jiivitasankhaara - adhi.t.thaana.m)|| ||

48. Atha kho Bhagavaa ambapaalivane yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: 'aayaamAananda,||
yena beluvagaamako2 ten'upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena beluvagaamako tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa beluvagaamake viharati.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: 'etha tumhe bhikkhave samantaa Vesaali.m yathaamitta.m yathaasandi.t.tha.m yathaasambhatta.m vassa.m upetha.|| ||

Aha.m pana idh'eva beluvagaamake vassa.m upagacchaamii' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho te bhikkhuu Bhagavato pa.tissutvaa samantaa Vesaali.m yathaamitta.m yathaasandi.t.tha.m [99] yathaasambhatta.m vassa.m upagacchi.msu.|| ||

Bhagavaa pana tatve beluvagaamake vassa.m upaga~nchi.|| ||

49. Atha kho Bhagavato vassuupagatassa kharo aabaadho uppajji.|| ||

Baa'haa vedanaa vattanti maara.nantikaa.|| ||

Taa suda.m Bhagavaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaano.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi: 'na kho me ta.m pa.tiruupa.m yo'ha.m anaamantetvaa upa.t.thaake anapaloketvaa bhikkhu-sa'ngha.m parinibbaayeyya.m.|| ||

Yannuunaaha.m ima.m aabaadha.m viriyena pa.tippanaametvaa jiivitasankhaara.m adhi.t.thaaya vihareyyan' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa ta.m aabaadha.m viriyena pa.tippanaametvaa jiivitasankhaara.m adhi.t.thaaya vihaasi.|| ||

Atha kho Bhagavato so aabaadho pa.tippassamhi.|| ||

Atha kho Bhagavaa gilaanaa vu.t.thito aciravu.t.thito gela~n~naa vihaaraa nikkhamma vihaarapacchaayaaya.m pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

50. Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: "di.t.tho me bhante Bhagavato phaasu.|| ||

Di.ta.tha.m me bhante Bhagavato khamaniiya.m.|| ||

Api ca me bhante madhurakajaato viya kaayo.|| ||

Disaa'pi me na pakkhaayanti,||
dhammaa'pi ma.m nappa.tibhanti Bhagavato gela~n~nena.|| ||

Api ca me bhante ahosi kaaci deva assaasamattaa 'na taava Bhagavaa parinibbaayissati na yaava Bhagavaa bhikkhu-sa'ngha.m aarabbha ki~nci'd'eva udaaharatii" ti.|| ||

51. [100] kimpanAananda bhikkhusa'ngho mayi paccaasi.msati: desito Aananda,||
mayaa dhammo anantara.m abaahira.m karitvaa natthAananda Tathaagatassa dhammesu aacariyamu.t.thi.|| ||

Yassa nuuna Aananda evam assa: 'aha.m bhikkhu-sa'ngha.m pariharissaamii'ti vaa,||
mamuddesiko bhikkhusa'ngho'ti vaa,||
so nuuna Aananda,||
bhikkhu-sa'ngha.m aarabbha ki~nci'd'eva udaahareyya.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda na eva.m hoti:|| ||

'Aha.m bhikkhu-sa'ngha.m pariharissaamii'ti vaa mamuddesiko bhikkhusa'ngho' ti vaa.|| ||

Sa ki.m Aananda Tathaagato bhikkhu-sa'ngha.m aarabbha ki~nci'd'eva udaaharissa" ti?|| ||

52. Aha.m kho panAananda,||
etarahi ji.n.no vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto.|| ||

Aasiitiko me vayo vattati.|| ||

Seyyathaa pi Aananda,||
jajjarasaka.ta.m vekkhamissakena yaapeti,||
evam eva kho Aananda vekkhamissakena ma~n~ne Tathaagatassa kaayo yaapeti.|| ||

Yasmi.m Aananda,||
samaye Tathaagato sabbanimittaana.m amanasi-kaaraa ekaccaana.m vedanaana.m nirodhaa animitta.m ceto-samaadhi.m upasampajja viharati,||
phaasutaro5 Aananda,||
tasmi.m samaye Tathaagatassa kaayo hoti.|| ||

Tasmaati h'Aananda,||
attadiipaa viharatha attasara.naa ana~n~nasara.naa,||
dhammadiipaa dhammasara.naa ana~n~nasara.naa.|| ||

53. Katha~n ca Aananda,||
bhikkhu attadiipo viharati attasara.no ana~n~nasara.no,||
dhammadiipo dhammasara.no ana~n~nasara.no: idh'Aananda bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
vedanaasu vedanaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
citte cittaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
dhammesu dhammaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

54. Eva.m kho Aananda,||
bhikkhu attadiipo viharati attasara.no ana~n~nasara.no,||
dhammadiipo dhammasara.no ana~n~nasara.no.|| ||

[101] ye hi keci Aananda,||
etarahi vaa mama.m vaa accayena attadiipaa viharissanti attasara.naa ana~n~nasara.naa.|| ||

Dhammadiipaa dhammasara.naa ana~n~nasara.naa,||
tamatagge me te Aananda,||
bhikkhu bhavissanti ye keci sikkhaakaamaa' ti.|| ||

Dutiyabhaa.navaara.m.|| ||

(Caapaalacetiye aayusankhaarossajana.m)|| ||

55. [102] atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Vesaali.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Vesaaliya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "ga.nhaahi Aananda nisiidana.m,||
yena caapaala.m cetiya.m1 ten'upasa'nkamissaama divaavihaaraayaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa nisiidana.m aadaaya Bhagavanta.m pi.t.thito pi.t.thito anubandhi.|| ||

Atha kho Bhagavaa yena caapaala.m cetiya.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Aayasmaa pi kho Aanando Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Aananda.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

56. "Rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Sattamba cetiya.m,||
rama.niiya.m Bahuputta.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saarandada.m cetiya.m rama.niiya.m caapaala.m cetiya.m.|| ||

[103] yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
so aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa.|| ||

Tathaagatassa kho pana Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa" ti.|| ||

57. Eva.m kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Bhagavanta.m yaaci .thatu bhante Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaananti" yathaa ta.m maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

58. dutiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "Rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Sattamba cetiya.m,||
rama.niiya.m Bahuputta.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saarandada.m cetiya.m rama.niiya.m caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
so aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa.|| ||

Tathaagatassa kho pana Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa" ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m Udena.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Gotamaka.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Sattamba cetiya.m,||
rama.niiya.m Bahuputta.m cetiya.m,||
rama.niiya.m Saarandada.m cetiya.m rama.niiya.m caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
so aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa.|| ||

Tathaagatassa kho pana Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa" ti.|| ||

59. Evam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavataa o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

[104] na Bhagavanta.m yaaci .thatu bhante Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaananti" yathaa ta.m maarena pariyu.t.thitacitto.|| ||

60. Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Gaccha tva.m Aananda,||
yassa'daani kaala.m ma~n~nasii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa aviduure a~n~natarasmi.m rukkhamuule nisiidi.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa acirapakkante aayasmante aanande yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho Maaro paapimaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

61. "Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa.|| ||

Parinibbaatu sugato parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato.|| ||

"Bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa: 'na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me bhikkhuu na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~napessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessantii" ti.|| ||

Etarahi kho pana bhante bhikkhu Bhagavato saavaka.m viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa [105] saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~napenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaanii.m karonti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa.|| ||

Parinibbaatu sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo' daani bhante Bhagavato."|| ||

62. "Bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa: 'na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me bhikkhuniyo na saavikaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~napessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaani karissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessan' ti.i.|| ||

Etarahi kho pana bhante bhikkhuniyo Bhagavato saavikaa viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~napenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaanii.m karonti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa.|| ||

Parinibbaatu sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato.|| ||

63."Bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa: 'na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me upaasakaa na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~napessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaani karissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessan' ti.i.|| ||

Etarahi kho pana bhante upaasakaa Bhagavato saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhinti desenti pa~n~napenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaanii.m karonti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa.|| ||

Parinibbaatu sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato."|| ||

64. "Bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa: 'na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me upaasikaa na saavikaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~napessanti pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaani karissanti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessan' ti.i.|| ||

[BJT Page 166] etarahi kho pana bhante upaasikaa Bhagavato saavikaa viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m [106] aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhanti desenti pa~n~napenti pa.t.thapenti vivaranti vibhajanti uttaanii.m karonti,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desenti.|| ||

Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa.|| ||

Parinibbaatu sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato.|| ||

65. Bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa: 'na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me ida.m brahmacariya.m na iddha.m c'eva bhavissati phita~n ca vitthaarika.m1 baahuja~n~na.m puthubhuuta.m,||
yaava deva-manussehi suppakaasitan' ti.|| ||

etarahi kho pana bhante Bhagavato brahmacariya.m iddha~nc'eva phita~n ca vitthaarika.m baahuja~n~na.m puthubhuuta.m yaava demamanussehi suppakaasita.m.|| ||

Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa.|| ||

Parinibbaatu sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato" ti.|| ||

66. Eva.m vutte Bhagavaa Maara.m paapimanta.m etad avoca: appossukke tva.m paapima hohi.|| ||

Na cira.m Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Ite ti.n.na.m maasaana.m accayena Tathaagato parinibbaayissatii" ti.|| ||

67. Atha kho Bhagavaa caapaale cetiye sato sampajaano aayusankhaara.m ossaji.|| ||

Ossa.t.the ca Bhagavataa aayusankhaare mahaabhuumi-caalo ahosi hi.msanako salomaha.mso.|| ||

Deva-dundubhiyo ca phali.msu.|| ||

Atha kho Bhagavaa [107] etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

Tulamatula~nca sambhava.m|| ||

Bhavasankhaaramavassajii muni,|| ||

Ajjhattarato samaahito|| ||

Abhindi kavacamivattasambhavanti.|| ||

(Bhuumicaalassa a.t.tha hetu)|| ||

68. Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi: acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho.|| ||

Mahaa vataaya.m bhuumi-caalo,||
sumahaa vataaya.m bhuumi-caalo,||
hi.msanako salomaha.mso.|| ||

Deva-dundubhiyo ca eli.msu.|| ||

Ko nu kho hetu ko paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaayaa ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: acchariya.m bhante,||
abbhuta.m bhante.|| ||

Mahaa vataaya.m bhante bhuumi-caalo,||
sumahaa vataaya.m bhante bhuumi-caalo hi.msanako salomaha.mso.|| ||

Deva-dundubhiyo ca eli.msu.|| ||

Ko nu kho bhante hetu ko paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaayaa" ti?|| ||

69. A.t.tha kho ime Aananda hetu a.t.tha paccayaa mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya.|| ||

Katame a.t.tha?|| ||

Aya.m Aananda mahaapa.thavi udake pati.t.thitaa.|| ||

Udaka.m vaate pati.t.thita.m.|| ||

Vaato aakaasa.t.tho hoti.|| ||

Hoti kho so Aananda samayo ya.m mahaavaataa vaayanti,||
mahaavaataa vaayantaa udaka.m kampenti,||
udaka.m kampita.m pa.thavi.m kampeti.|| ||

Aya.m [108] pa.thamo hetu pa.thamo paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (1)|| ||

Puna ca para.m Aananda sama.no vaa hoti braahma.no vaa ididhimaa cetovasippatto,||
devo vaa mahiddhiko mahaanubhaavo,||
tassa parittaa pa.thavisa~n~naa bhaavitaa hoti,||
appamaa.naa aaposa~n~naa.|| ||

So ima.m pa.thavi.m kampeti sa.mkampeti sampakampeti sampavedheti.|| ||

Aya.m dutiyo hetu dutiyo paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (2)|| ||

Puna ca para.m Aananda yadaa bodhisatto tusitaa kaayaa cavitvaa sato sampajaano maatukucchi.m okkamati,||
tadaa'ya.m pa.thavii kampati sa.mkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Aya.m tatiyo hetu tatiyo paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (3)|| ||

Puna ca para.m Aananda yadaa bodhisatto sato sampajaano maatukucchismi.m nikkhamati,||
tadaaya.m pa.thavii kampati sa.mkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Aya.m catuttho hetu catuttho paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (4)|| ||

Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujjhati,||
tadaaya.m pa.thavii kampati sa'nkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Aya.m pa~ncamo hetu pa~ncamo paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (5)|| ||

Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato anuttara.m dhammacakka.m pavatteti,||
tadaaya.m pa.thavii kampati sa.mkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Aya.m cha.t.tho hetu cha.t.tho paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (6)|| ||

Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato sato sampajaano aayusankhaara.m ossajati,||
tadaaya.m pa.thavii kampati sa.mkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Aya.m sattamo hetu sattamo paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (7)|| ||

Puna ca para.m Aananda yadaa Tathaagato anupaadisesaaya [109] nibbaanadhaatuyaa parinibkhaayati,||
tadaa'ya.m pa.thavii kampati sa.mkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Aya.m a.t.thamo hetu a.t.thamo paccayo mahato bhuumicaalassa paatubhaavaaya. (8)|| ||

Ime kho Aananda a.t.tha hetu a.t.tha paccayaa mahato bhuumicaalassa paatubhaavaayaa ti.|| ||

(A.t.thaparisaa)|| ||

70. A.t.tha kho imaa Aananda parisaa.|| ||

Katamaa a.t.tha?|| ||

Khattiyaparisaa braahma.naparisaa gahapatiparisaa sama.naparisaa caatummahaaraajikaparisaa Taavati.msaparisaa maaraparisaa brahmaparisaa.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m khattiyarisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m braahma.naparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m gahapatiparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m sama.naparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m caatummahaaraajikaparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m Taavati.msaparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m maaraparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Aananda anekasata.m brahmaparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatraapi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~nca saakacchaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tattha yaadisako tesa.m va.n.no hoti,||
taadisako mayha.m va.n.no hoti.|| ||

Yaadisako tesa.m saro hoti,||
taadisako mayha.m saro hoti.|| ||

Dhammiyaa ca kathaaya sandassemi.|| ||

Samaadapemi samuttejemi.|| ||

Sampaha.msemi.|| ||

Bhaasamaana~nca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m bhaasati devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

[110] dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa antaradhaayaami.|| ||

Antarahita~n ca ma.m na jaananti 'ko nu kho aya.m antarahito devo vaa manusso vaa' ti.|| ||

Imaa kho Aananda a.t.tha parisaa.|| ||

(A.t.tha abhibhaayatanaani)|| ||

71. A.t.tha kho imaani Aananda abhibhaayatanaani.|| ||

Katamaani a.t.tha?|| ||

Ajjhatta.m ruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati parittaani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya 'jaanaami passaamii'ti eva.msa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m pa.thama.m abhibhaayatana.m. (1)|| ||

Ajjhatta.m ruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati appamaa.naani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya 'jaanaami passaamii'ti eva.msa~n~nii hoti. Ida.m dutiya.m abhibhaayatana.m. (2)|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati parittaani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya 'jaanaami passaamii'ti eva.msa~n~nii hoti. Ida.m tatiya.m abhibhaayatana.m. (3)|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati appamaa.naani suva.n.nadubba.n.naani,||
taani abhibhuyya 'jaanaami passaamii'ti eva.msa~n~nii hoti,||
ida.m catuttha.m abhibhaayatana.m. (4)|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati niilaani niilava.n.naani niiladassanaani niilanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama ummaapuppha.m1 niila.m niilava.n.na.m niilanidassana.m niilanibhaasa.m,||
seyyathaa pi vaa pana ta.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.tha.m niila.m niilava.n.na.m niilanidassana.m niilanibhaasa.m,||
evam eva ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati niilaani niilava.n.naani niilanidassanaani niilanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya jaanaami passaamii'ti eva.msa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m pa~ncama.m abhibhaayatana.m. (5)|| ||

[111] ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati piitaani piitava.n.naani piitanidassanaani piitanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama ka.nikaarapuppha.m piita.m piitava.n.na.m piitanidassana.m piitanibhaasa.m,||
seyyathaa pi vaa pana ta.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.tha.m piita.m piitava.n.na.m piitanidassana.m piitanibhaasa.m,||
evam eva ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati piitaani piitava.n.naani piitanidassanaani piitanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya 'jaanaami passaamii'ti eva.msa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m cha.t.tha.m abhibhaayatana.m. (6)|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati lohitakaani lohitakava.n.naani lohitakaanidassanaani lohitakanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama bandhujiivakapuppha.m lohitaka.m lohitakava.n.na.m lohitakanidassana.m lohitakanibhaasa.m,||
seyyathaa pi vaa pana na.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.tha.m lohitaka.m lohitakava.n.na.m lohitakanidassana.m lohitakanibhaasa.m,||
evam eva ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati lohitakaani lohitakava.n.naani lohitakanidassanaani lohitakanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya 'jaanaami passaamii'ti eva.m sa~n~nii hoti ida.m sattama.m abhibhaayatana.m. (7)|| ||

Ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati odaataani odaatava.n.naani odaatanidassanaani odaatanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama osadhii taarakaa odaatava.n.naa odaatanidassanaa odaatanibhaasaa seyyathaa pi vaa pana ta.m vattha.m baaraa.naseyyaka.m ubhatobhaagavima.t.tha.m odaata.m odaatava.n.na.m odaatanidassana.m odaatanibhaasa.m,||
evam eva ajjhatta.m aruupasa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati odaataani odaatava.n.naani odaatanidassanaani odaatanibhaasaani.|| ||

Taani abhibhuyya 'jaanaami passaamii'ti eva.msa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m a.t.thama.m abhibhaayatana.m.|| ||

Imaani kho a.t.tha Aananda abhibhaayatanaani.|| ||

72. A.t.tha kho ime Aananda vimokkho.|| ||

Katame a.t.tha?|| ||

Ruupii ruupaani passati.|| ||

Aya.m pa.thamo vimokkho (1)|| ||

[112] ajjhatta.m aruupasa~n~nii bahiddhaa ruupaani passati.|| ||

Aya.m dutiyo vimokkho. (2)|| ||

Subhanteva adhimutto hoti.|| ||

Aya.m tatiyo vimokkho. (3)|| ||

Sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha'ngamaa naanattasa~n~naana.m amanasi-kaaraa 'ananto aakaaso'ti aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m catuttho vimokkho. (4)|| ||

Sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma 'ananta.m vi~n~naa.nan' ti.vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m pa~ncamo vimokkho. (5)|| ||

Sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma 'n'atthi ki~ncii'ti aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m cha.t.tho vimokkho. (6)|| ||

Sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m sattamo vimokkho. (7)|| ||

Sabbaso n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma sa~n~naavedayitanirodha.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m a.t.thamo vimokkho. (8)|| ||

Ime kho Aananda a.t.tha vimokkhaa.|| ||

(Maaraayaacanaa)|| ||

73. Ekam idaaha.m Aananda samaya.m uruvelaaya.m viharaami najjaa nera~njaraaya tiire ajapaalanigrodhamuule pa.thamaabhisambuddho.|| ||

Atha kho Aananda Maaro paapimaa yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho Aananda Maaro paapimaa ma.m etad avoca: parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa,||
parinibbaatu sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato' ti.|| ||

Eva.m vutto'ha.m Aananda Maara.m paapimanta.m etad avoca.m: "na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me bhikkhu na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti [113] vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
2 uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m3 niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

"Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me bhikkhuniyo na saavikaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m3 niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

"Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami - yaava me upaasakaa na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m3 niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

"Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami - yaava me upaasikaa na saavikaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m3 niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami - yaava me ida.m brahmacariya.m na iddha~nc'eva bhavissati phita~n ca vitthaarika.m baahuja~n~na.m1 puthubhuuta.m yaava deva-manussehi suppakaasitanti.'|| ||

74. Idaan'eva kho Aananda ajja caapaale 2 cetiye Maaro paapimaa yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho Aananda Maaro paapimaa ma.m etad avoca:|| ||

"Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa,||
parinibbaatu sugato.|| ||

Parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato.|| ||

Bhaasitaa kho pan'esaa bhante Bhagavataa vaacaa: "na taavaaha.m [114] paapima parinibbaayissaami yaava me bhikkhu na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m3 niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

"Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami yaava me bhikkhuniyo na saavikaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

"Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami - yaava me upaasakaa na saavakaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m3 niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

"Na taavaaha.m paapima parinibbaayissaami - yaava me upaasikaa na saavikaa bhavissanti viyattaa viniitaa visaaradaa bahussutaa dhammadharaa dhammaanudhammapa.tipannaa saamiicipa.tipannaa anudhammacaariniyo,||
saka.m aacariyaka.m uggahetvaa aacikkhi'ssanti desessanti pa~n~naapessanti1 pa.t.thapessanti vivarissanti vibhajissanti uttaaniikarissanti,||
uppanna.m parappavaada.m saha dhammena suniggahita.m3 niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desessanti.|| ||

Yaava me ida.m brahmacariya.m na iddha~nc'eva bhavissati phita~n ca vitthaarika.m baahuja~n~na.m puthubhuuta.m yaava deva-manussehi suppakaasitanti.|| ||

Etarahi kho pana bhante Bhagavato brahmacariya.m iddha~nc'eva phiita~n ca vitthaarika.m baahuja~n~na.m puthubhuuta.m yaava deva-manussehi suppakaasita.m.|| ||

Parinibbaatu'daani bhante Bhagavaa,||
parinibbaatu sugato parinibbaanakaalo'daani bhante Bhagavato" ti.|| ||

Eva.m vutte aha.m Aananda Maara.m paapimanta.m etad avoca.m: 'appossukko tva.m paapima hohi.|| ||

Na cira.m Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Ito ti.n.na.m maasaana.m accayena Tathaagato parinibbaayissatii" ti.|| ||

Idaan'eva kho Aananda ajja caapaale cetiye tathaagatena satena sampajaanena aayusankhaaro ossa.t.tho" ti.|| ||

(Aanandaayaacanaa)|| ||

75. [115] Eva.m vutte aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

".thatu bhante Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappa.m,||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Ala.m Aananda, maa Tathaagata.m yaaci.|| ||

Akaalo'daani Aananda Tathaagata.m yaacanaayaa' ti.|| ||

Dutiyam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

".thatu bhante Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappa.m,||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Tatiyam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

".thatu bhante Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappa.m,||
bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Saddahasi tva.m Aananda Tathaagatassa bodhin" ti?|| ||

"Eva.m bhante".|| ||

Atha ki~ncarahi tva.m Aananda Tathaagata.m yaavatatiyaka.m abhinippii.lesii" ti?|| ||

Sammukhaa me ta.m bhante Bhagavato suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m: "yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa,||
so aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kakappaavasesa.m vaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagatokappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa" ti.|| ||

Saddahasi tva.m aanandaa" ti?|| ||

"Eva.m bhante".|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m,||
ya.m tva.m tathaagatena eva.m o'aarike nimitte kayiramaane,||
1 o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m,||
ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dve va te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

76. Ekam idaaha.m Aananda samaya.m Raajagahe viharaami Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: [116] rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyo Gijjhakuu.to pabbato yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami Gotama nigrodhe.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyo Gotamanigrodho.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami corapapaate.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyo corapapaato.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami vebhaarapasse sattapa.n.niguhaaya.m.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyaa vebhaarapasse sattapa.n.niguhaa.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami Isigilipasse Kaa.lasilaaya.m.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyaa Isigilipasse Kaa.lasilaa.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami siitavane sappaso.n.dikapabbhaare.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyo siitavane sappaso.n.dikapabbhaaro.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami Tapodaaraame.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m [117] rama.niiyo Tapodaaraamo.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami Ve.luvane Kalandakanivaape.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyo veevane kalandaka nivaapo.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami jiivakAmbavane .|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiya.m jiivakambavana.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m tattheva Raajagahe viharaami maddakucchismi.m Migadaaye.|| ||

Tatraa pi kho taaha.m Aananda aamantesi.m: rama.niiya.m Aananda Raajagaha.m rama.niiyo Gotamanigrodho.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.mvaa.|| ||

Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena,||
o'aarikena nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

77. Ekam idaaha.m Aananda samaya.m idh'eva Vesaaliya.m viharaami udenacetiye.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi: rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m udena.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

[118] ekamidaaha.m Aananda samaya.m idh'eva Vesaaliya.m viharaami Gotamakecetiye.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi: rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m Gotamatecetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m idh'eva Vesaaliya.m viharaami sattambecetiye.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi: rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m sattambecetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m idh'eva Vesaaliya.m viharaami bahuputtecetiye.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi: rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m bahuputtecetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Ekam idaaha.m Aananda samaya.m idh'eva Vesaaliya.m viharaami saarandadecetiye.|| ||

Tatra pi kho taaha.m Aananda aamantesi: rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m saarandadecetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

Idaan'eva kho taaha.m Aananda ajja caapaale cetiye aamantesi: rama.niiyaa Aananda Vesaalii,||
rama.niiya.m caapaala.m cetiya.m.|| ||

Yassa kassaci Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa Tathaagatassa kho Aananda cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

So aaka'nkhamaano Aananda Tathaagato kappa.m vaa ti.t.theyya kappaavasesa.m vaa' ti.|| ||

Evam pi kho tva.m Aananda tathaagatena o'aarike nimitte kayiramaane o'aarike obhaase kayiramaane naasakkhi pa.tivijjhitu.m.|| ||

Na Tathaagata.m yaaci: 'ti.t.thatu bhante Bhagavaa kappa.m ti.t.thatu sugato kappa.m bahujanahitaaya,||
bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan' ti.|| ||

Sace tva.m Aananda Tathaagata.m yaaceyyaasi,||
dveva te vaacaa Tathaagato pa.tikkhipeyya,||
atha tatiyaka.m adhivaaseyya.|| ||

Tasmaati h'Aananda tuyheveta.m dukka.ta.m,||
tuyheveta.m aparaddha.m.|| ||

78. Nanveta.m Aananda mayaa pa.tigacveva akkhaata.m: sabbeh'eva piyehi manaapehi naanaabhaavo vinaabhaavo a~n~nathaabhaavo.|| ||

Ta.m kutettha Aananda labbhaa ya.m ta.m jaata.m bhuuta.m sa'nkhata.m palokadhamma.m.|| ||

Ta.m vata maa palujjitii.|| ||

Neta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Ya.m kho pan'eta.m Aananda tathaagatena catta.m vanta.m mutta.m pahiina.m pa.tinissa.t.tha.m,||
ossa.t.tho aayusankhaaro,||
eka.msena vaacaa tathaagatena bhaasitaa 'na cira.m Tathaagatassa parinibbaana.m [119] bhavissati.|| ||

Ito ti.n.na.m maasaana.m accayena Tathaagato parinibbaayissatii' ti.|| ||

Ta~ncena.m1 kathaagato jiivitahetu puna paccaamissatii'ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

79. Aayaam Aananda yena Mahaavana.m kuu.taagaarasaalaa ten'upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti.kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmataa Aanandena saddhi.m yena Mahaavana.m kuu.taagaarasaalaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi; gaccha tva.m Aananda,||
yaavatikaa bhikkhu Vesaali.m upanissaaya viharanti,||
te sabbe upa.t.thaanasaalaaya.m sannipaatehii" ti.|| ||

"Eva.m bhante' ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa,||
yaavatikaa bhikkhu Vesaali.m upanissaaya viharanti,||
te sabbe upa.t.thaanasaalaaya.m sannipaatetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca; "sannipaatito bhante bhikkhusa'ngho,||
yassa'daani bhante Bhagavaa kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

(Brahmacariyacira.t.thitika - dhammadesanaa)|| ||

80. Atha kho Bhagavaa yena upa.t.thaanasaalaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa bhikkhu aamantesi: "tasmaat iha bhikkhave ye te mayaa dhammaa abhi~n~naa desitaa,||
te vo saadhuka.m uggahetvaa aasevitabbaa bhaavetabbaa bahuliikaatabbaa yathayida.m [120] brahmacariya.m addhaniya.m assa cira.t.thitika.m.|| ||

Tadassa bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m katame ca te bhikkhave dhammaa mayaa abhi~n~naa3 desitaa,||
ye vo4 saadhuka.m uggahetvaa aasevitabbaa bhaavetabbaa bahuliikaatabbaa yathayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira.t.thitika.m.|| ||

Tadassa bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Seyyathiida.m,||
cattaaro satipa.t.thaanaa,||
cattaaro sammappadhaanaa,||
cattaaro iddhipaadaa pa~ncindriyaani,||
pa~ncabalaani.|| ||

Satta bojjha'ngaa,||
ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Ime kho bhikkhave dhammaa mayaa abhi~n~naa desitaa.|| ||

Te vo saadhuka.m uggahetvaa aasevitabbaa bahuliikaatabbaa yathaayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira.t.thitika.m,||
tadassa bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaananti."|| ||

81. Atha kho Bhagavaa bhikkhu aamantesi: "bhanda'daani bhikkhave aamantayaami vo.|| ||

Vayadhammaa sankhaaraa.|| ||

Appamaadena sampaadetha.|| ||

Nacira.m Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Ito ti.n.na.m maasaana.m accayena Tathaagato parinibbaayissatii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Ida.m vatvaa sugato athaapara.m etad avoca satthaa;|| ||

Paripakko vayo mayha.m paritta.m mama jiivita.m|| ||

Pahaaya vo gamissaami katamme sara.namattano.|| ||

Appamattaa satimanto susiilaa hotha bhikkhavo,||
*|| ||

Susamaahitasa'nkappaa sacittamanurakkhatha.|| ||

[121] yo imasmi.m dhamma-vinaye appamatto vihassati,|| ||

Pahaaya jaatisa.msaara.m dukkhassanta.m karissatii" ti.|| ||

Tatiyabhaa.navaaro.|| ||

1. Ito para.m syaamapotthake aya.m adhito paa.tho pi dissate;|| ||

"Daharaa pi ca ye vu.d.dhaa ye baalaa ye ca pa.n.ditaa|| ||

A.d.dhaa c'eva da'iddaa ca sabbe maccuparaaya.naa|| ||

Yathaa pi kumbhakaarassa kata.m mattikabhaajata.m|| ||

Khuddaka.m ca mahanta.m vaya~n ca pakka~ncaaamaka.m|| ||

Sabba.m bhedanapariyan ta.m eva.m maccaana jiivita.m|| ||

Athaapara.m etad avoca" satthaa|| ||

2. Viharissati syaa,||
vihessati siimu.|| ||

Saddaniitiya.m - "viharassa ha - vipubbassa hara dhaatussa 'ha' iccaadeso hoti vaa sasatimbhi vibhattiya.m - appamatto vihassati"|| ||

(Cattaaro ariyadhammaa)|| ||

82. [122] atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Vesaali.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Vesaaliya.m caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto naagaapalokita.m Vesaali.m apaloketvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: ida.m pacchimaka.m Aananda Tathaagatassa Vesaaliyaa dassana.m bhavissati.|| ||

Aayaam Aananda yena bha.n.dagaamo ten'upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena bha.n.dagaamo tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa bha.n.dagaame viharati.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhu aamantesi: "catunna.m bhikkhave dhammaana.m ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Katamesa.m catunna.m? Ariyassa bhikkhave siilassa ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Ariyassa bhikkhave samaadhi'ssa ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca - ariyaaya bhikkhave pa~n~naaya ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nveva tumhaaka~nca.|| ||

Ariyaaya bhikkhave vimuttiyaa ananubodhaa appa.tivedhaa evam ida.m diigham addhaana.m sandhaavita.m sa.msarita.m mama~nc'eva tumhaaka~nca.|| ||

Ta-y-ida.m,||
bhikkhave,||
ariya.m siila.m anubuddha.m.|| ||

[123] pa.tividdha.m.|| ||

Ariyo samaadhi anubuddho pa.tividdho.|| ||

Ariyaa pa~n~naa anubuddhaa pa.tividdhaa.|| ||

Ucchinnaa bhavata.nhaa khii.naa bhavanetti.|| ||

N'atthidaani punabbhavo" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa ida.m vatvaa sugato athaapara.m etad avoca satthaa:|| ||

"Siila.m samaadhi pa~n~naa ca vimutti ca anuttaraa|| ||

Anubuddhaa ime dhammaa Gotamena yasassinaa,|| ||

Iti buddho abhi~n~naaya dhammamakkhaasi bhikkhuuna.m|| ||

Dukkhassantakaro satthaa cakkhumaa parinibbuto" ti.|| ||

Tatraapi suda.m Bhagavaa bha.n.dagaame viharanto etad eva bahula.m bhikkhuuna.m dhammi.m katha.m karoti: "Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa.|| ||

Siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso.|| ||

Samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa.|| ||

Pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati seyyathiida.m kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa' ti.|| ||

(Cattaaro mahaapadesaa)|| ||

83. Atha kho Bhagavaa bha.n.dagaame yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: aayaamAananda yena hatthigaamo,||
yena ambagaamo,||
yena jambugaamo.|| ||

Yena bhoganagara.m ten'upasa'nkamissaamaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena bhoganagara.m tadavasari.|| ||

Tatrasuda.m Bhagavaa bhoganagare viharati aanande cetiye.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: "cattaaro' me bhikkhave mahaapadese desissaami.|| ||

Ta.m su.naatha saadhuka.m manasi karotha,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

[124] "Evam bhante" ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuu eva.m vadeyya:|| ||

"Sammukhaa me ta.m aavuso Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m,||
aya.m dhammo aya.m vinayo ida.m satthusaasananti" tassa bhikkhave bhikkhuno bhaasita.m n'eva abhinanditabba.m na pa.tikkositabba.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa taani padavya~njanaani saadhuna.m uggahetvaa sutte otaaretabbaani1 vinaye sandassetabbaani.|| ||

Taani ce sutte otaariyamaanaani vinaye sandassiyamaanaani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: addhaa ida.m na c'eva tassa Bhagavato vacana.m.|| ||

Imassa ca bhikkhuno duggahitanti.|| ||

Iti h'eta.m bhikkhave cha.d.deyyaatha.|| ||

Taani ce sutte otaariyamaanaani vinaye sandassiyamaanaani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: 'addhaa ida.m tassa Bhagavato vacana.m.|| ||

Imassa ca bhikkhuno suggahitan' ti.|| ||

Ima.m bhikkhave pa.thama.m mahaapadesa.m dhaareyyaatha. (1)|| ||

Idha pana bhikkhave bhikkhu eva.m vadeyya: amukasmi.m naama aavaase sa'ngho viharati sathero sapaamokkho.|| ||

Tassa me Sa'nghassa sammukhaa suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m 'aya.m dhammo aya.m vinayo ida.m satthusaasana'nti tassa bhikkhave bhikkhuno bhaasita.m n'eva abhinanditabba.m nappa.tikkositabba.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa taani padavya~njanaani saadhuka.m uggahetvaa sutte otaaretabbaani vinaye sandassetabbaani taani ce sutte otaariyamaanaani vinaye sandassiyamaanaani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: 'addhaa ida.m na c'eva tassa Bhagavato vacana.m,||
tassa ca Sa'nghassa duggahitan' ti.|| ||

Iti h'eta.m bhikkhave cha.d.deyyaatha.|| ||

Taani ce sutte otaariyamaanaani vinaye sandassiyamaanaani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: [125] addhaa ida.m tassa Bhagavato vacana.m,||
tassa ca Sa'nghassa suggahitan' ti.|| ||

Ida.m,||
bhikkhave,||
dutiya.m mahaapadesa.m dhaareyyaatha.|| ||

(2) Idha pana bhikkhave bhikkhu eva.m vadeya: amukasmi.m naama aavaase sambahulaa theraa bhikkhu viharanti bahussutaa aagataagamaa dhammadharaa vinayadharaa maatikaadharaa.|| ||

Tesa.m me theraana.m sammukhaa suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m 'aya.m dhammo aya.m vinayo ida.m satthusaasanan' ti.|| ||

Tassa bhikkhave bhikkhuno bhaasita.m n'eva abhinanditabba.m nappa.tikkositabba.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa taani padavya~njanaani saadhuka.m uggahetvaa sutte otaaretabbaani vinaye sandassetabbaani.|| ||

Taani ce sutte otaariyamaanaani vinaye sandassiyamaanaani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: "addhaa ida.m na c'eva tassa Bhagavato vacana.m,||
tesa~nca theraana.m duggahitan' ti.|| ||

Iti h'eta.m bhikkhave cha.d.deyyaatha taani ce sutte otaariiyamaanaani vinaye sandassiyamaanaani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: 'addhaa ida.m tassa Bhagavato vacana.m,||
tesa~n ca theraana.m suggahitan' ti.|| ||

Ida.m,||
bhikkhave,||
tatiya.m mahaapadesa.m dhaareyyaatha.|| ||

(3)Idha pana bhikkhave bhikkhu eva.m vadeyya: 'amukasmi.m naama aavaase eko thero bhikkhu viharati bahussuto aagataagamo dhammadharo vinayadharo maatikaadharo.|| ||

Tassa me therassa sammukhaa suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m 'aya.m dhammo aya.m vinayo ida.m satthusaasanan' ti.|| ||

Tassa bhikkhave bhikkhuno bhaasita.m n'eva abhinanditabba.m nappa.tikkositabba.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa taani padavya~njanaani saadhuka.m uggahetvaa sutte otaaretabbaani.|| ||

Vinaye sandassetabbaani.|| ||

Taani ce sutte otaariiyamaanaani vinaye sandassiiyamaanaani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: 'addhaa ida.m na c'eva tassa Bhagavato vacana.m,||
tassa ca therassa duggahitan' ti.|| ||

Iti h'eta.m bhikkhave cha.d.deyyaatha.|| ||

Taani ce sutte otaariiyamaanaani vinaye sandassiiyamaanaani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
ni.t.thamettha gantabba.m: [126] addhaa ida.m tassa Bhagavato vacana.m,||
tassa ca therassa suggahitan' ti.|| ||

Ida.m,||
bhikkhave,||
catuttha.m mahaapadesa.m dhaareyyaatha.|| ||

(4) Ime kho bhikkhave cattaaro mahaapadese dhaareyyaathaa" ti.|| ||

Tatra pi suda.m Bhagavaa bhoganagare viharanto aanande cetiye etad eva bahula.m bhikkhuna.m dhammi.m katha.m karoti: 'Iti siila.m,||
iti samaadhi,||
iti pa~n~naa.|| ||

Siilaparibhaavito samaadhi mahapphalo hoti mahaanisa.mso.|| ||

Samaadhiparibhaavitaa pa~n~naa mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa.|| ||

Pa~n~naaparibhaavita.m citta.m samma-d-eva aasavehi vimuccati.|| ||

Seyyathiida.m kaamaasavaa bhavaasavaa avijjaasavaa' ti.|| ||

(Cunda - kammaaraputtakathaa)|| ||

84. Atha kho Bhagavaa bhoganagare yathaabhiratta.m viharitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "aayaamAananda yena paavaa,||
ten'upasa'nkamissaamaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti.kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena paavaa tadavasari.|| ||

Tatra suda.m Bhagavaa Paavaaya.m viharati Cundassa kammaaraputtassa Ambavane.|| ||

Assosi kho Cundo kammaaraputto 'Bhagavaa kira paava.m anuppatto Paavaaya.m viharati mayha.m Ambavane' ti.|| ||

Atha kho Cundo kammaaraputto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Cunda.m kammaaraputta.m Bhagavaa dhammiyaa kathaaya sandassesi samaadapesi samuttejesi sampaha.msesi.|| ||

Atha kho Cundo kammaaraputto Bhagavataa dhammiyaa kathaaya sandassito samaadapito samuttejito sampaha.msito Bhagavanta.m etad avoca: 'adhivaasetu me bhante Bhagavaa caatanaaya bhatta.m saddhi.m bhikkhu sa'nghenaa' ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.|| ||

Atha kho Cundo kammaaraputto Bhagavato adhivaasana.m [127] viditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhii.na.m katvaa pakkaami.|| ||

Atha kho Cundo kammaaraputto tassaa rattiyaa accayena sake nivesane pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m pa.tiyaadaapetvaa pahuuta~n ca suukaramaddava.m,||
Bhagavato kaala.m aarocaapesi: kaalo bhante,||
ni.t.thita.m bhattanti.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya saddhi.m bhikkhu-sa'nghena yena Cundassa kammaaraputtassa nivesana.m ten'upasa'nkami upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa Cunda.m kammaaraputta.m aamantesi: 'yante Cunda suukaramaddava.m pa.tiyatta.m,||
tena ma.m parivisa.|| ||

Ya.m pana~n~na.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m ya.tiyatta.m,||
tena bhikkhu-sa'ngha.m parivisaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho Cundo kammaaraputto Bhagavato pa.tissutvaa ya.m ahosi suukaramaddava.m pa.tiyatta.m,||
tena Bhagavanta.m parivisi.|| ||

Ya.m pana~n~na.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m pa.tiyatta.m,||
tena bhikkhu-sa'ngha.m parivisi.|| ||

Atha kho Bhagavaa Cunda.m kammaaraputta.m aamantesi: yante Cunda suukaramaddava.m avasi.t.tha.m,||
ta.m sobbhe nikhanaahi.|| ||

Naaha.m ta.m Cunda passaami sadevake loke samaarake,||
sabrahmake,||
sassama.nabraahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya yassa ta.m paribhutta.m sammaa pari.naama.m gaccheyya a~n~natra Tathaagatassaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho Cundo kammaaraputto Bhagavato pa.tissutvaa,||
ya.m ahosi suukaramaddava.m avasi.t.tha.m ta.m sobbhe nikha.nitvaa,||
yena Bhagavaa ten'upasa'nkami: upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Cunda.m kammaaraputta.m Bhagavaa dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

(Lohitapakkhandikaa aabaadho)|| ||

85. Atha kho Bhagavato Cundasasa kammaaraputtassa bhatta.m bhuttaavissa kharo aabaadho uppajji lohitapakkhandikaa.|| ||

Pabaa'haa vedanaa vattanti maara.nantikaa.|| ||

Taa [128] suda.m Bhagavaa sato sampajaano adhivaasesi aviha~n~namaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "aayaamAananda yena kusinaaraa ten'upasa'nkamissaamaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

"Cundassa bhatta.m bhu~njitvaa kamMaarassaati me suta.m,|| ||

Aabaadha.m samphusii dhiiro pabaa'ha.m maara.nantika.m.|| ||

Bhuttassa ca suukaramaddavena|| ||

Byaadhippabaa'ho udapaadi satthuno|| ||

Viri~ncamaano Bhagavaa avoca|| ||

Gacchaamaha.m kusinaara.m nagaranti."|| ||

(Aanandena paaniiyaahara.na.m)|| ||

86. Atha kho Bhagavaa maggaa okkamma yena~n~natara.m rukkhamuula.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "i'ngha me tva.m Aananda catuggu.na.m sanghaa.ti pa~n~napehi.|| ||

Kilanto'smi Aananda,||
nisiidissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa catuggu.na.m sanghaa.ti.m pa~n~napesi.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "i'ngha me tva.m Aananda paaniiya.m aahara,||
pipaasito'mhi Aananda pivissaamii'ti eva.m vutte aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: "idaani bhante pa~ncamattaani saka.tasataani atikkantaani.|| ||

Ta.m cakkacchinna.m udaka.m paritta.m lu'ita.m aavila.m sandati.|| ||

Aya.m bhante kakutthaa nadii aviduure acchodakaa3 [129] saatodakaa siitodakaa setakaa4 supatitthaa rama.niiyaa.|| ||

Ettha Bhagavaa paaniiya~n ca pivissati,||
gattaani ca siitikarissatiiti".|| ||

dutiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: 'i'ngha me tva.m Aananda paaniiya.m aahara,||
pipaasito'smi Aananda pivissaamii'ti dutiyam pi kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: "idaani bhante pa~ncamattaani saka.tasataani atikkantaani.|| ||

Ta.m cakkacchinna.m udaka.m paritta.m lu'ita.m aavila.m sandati.|| ||

Aya.m bhante kakutthaa nadii aviduure acchodakaa saatodakaa siitodakaa setakaa4 suppatitthaa rama.niiyaa.|| ||

Ettha Bhagavaa paaniiya~n ca pivissati,||
gattaani ca siitikarissatii" ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: 'i'ngha me tva.m Aananda paaniiya.m aahara,||
pipaasito'smi Aananda pivissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa patta.m gahetvaa yena saa nadikaa ten'upasa'nkami.|| ||

Atha kho saa nadikaa cakkacchinnaa parittaa lu'itaa aavilaa sandamaanaa aayasmante aanande upasa'nkamante acchaa vippasantaa anaavilaa sandittha.|| ||

Atha kho aayasmate,||
Aanandassa etad ahosi: 'acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho,||
Tathaagatassa mahiddhikataa mahaanubhaavataa.|| ||

Aya.m hi saa nadikaa cakkacchinnaa parittaa lu'itaa aavilaa sandamaanaa mayi upasa'nkamante acchaa vippasannaa anaavilaa sandatii" ti.|| ||

Pattena paaniiya.m aadaaya yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Acchariya.m bhante,||
abbhuta.m bhante,||
Tathaagatassa mahiddhikataa mahaanubhaavataa.|| ||

Idaani saa bhante nadikaa cakkacchinnaa parittaa lu'itaa aavilaa sandamaanaa mayi upasa'nkamante acchaa vippasannaa anaavilaa sandittha.|| ||

Pivatu Bhagavaa paaniiya.m,||
pivatu sugato paaniiyanti".|| ||

Atha kho Bhagavaa paaniiya.m apaasi.|| ||

(Pukkusamallaputtakathaa)|| ||

87. [130] Tena kho pana samayena pukkuso mallaputto aa'aarassa kaalaamassa saavako kusinaaraaya paava.m addhaanamaggapa.tipanno hoti.|| ||

Addasaa kho pukkuso mallaputto Bhagavanta.m a~n~natarasmi.m rukkhamuule nisinna.m.|| ||

Disvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho pukkuso mallaputto Bhagavanta.m etad avoca: "acchariya.m bhante,||
abbhuta.m bhante,||
santena vata bhante pabbajitaa vihaarena viharanti.|| ||

Bhuutapubba.m bhante,||
aa'aaro kaalaamo addhaanamaggapa.tipanno maggaa okkamma aviduure a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

Atha kho bhante pa~ncamattaani saka.tasataani aa'aara.m kaalaama.m nissaaya nissaaya atikkami.msu.|| ||

Atha kho bhante a~n~nataro puriso tassa saka.tasatthassa pi.t.thito pi.t.thito aagacchanto yena aa'aaro kaalaamo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aa'aara.m kaalaama.m etad avoca: "api bhante pa~ncamattaani saka.tasataani atikkamantaani addasaa?'Ti 'na kho aha.m aavuso addasanti.|| ||

' 'Kim pana bhante sadda.m assosi?'Ti.|| ||

'Na kho aha.m aavuso sadda.m assosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante sutto ahosii' ti?|| ||

Na kho aha.m aavuso sutto ahosi'nti 'kimpana bhante sa~n~nii ahosii ?'Ti 'evamaavuso' ti.|| ||

'So tva.m bhante sa~n~nii samaano jaagaro ma~ncamattaani saka.tasataani nissaaya nissaaya atikkamantaani n'eva addasa na pana sadda.m assosi apissu te bhante sanghaa.ti rajena oki.n.naa" ti?|| ||

'Evam aavuso' ti.|| ||

Atha kho bhante tassa purisassa etad ahosi: acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho,||
santena vata bho pabbajitaa vihaarena viharanti,||
yatra hi naama sa~n~nii [131] samaano jaagaro pa~ncamattaani saka.tasataani nissaaya nissaaya atikkamantaani n'eva dakkhiti,||
na pana sadda.m sossatii'ti aa'aare kaalaame u'aara.m pasaada.m paveditvaa pakkaamii" ti.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi pukkusa,||
katamannu kho dukkaratara.m vaa durabhisambhavatara.m vaa yo sa~n~nii samaano jaagaro pa~ncamattaani saka.tasataani nissaaya nissaaya atikkamantaani n'eva passeyya,||
na pana sadda.m su.neyya,||
yo vaa sa~n~nii samaano jaagaro deve vassante deve galagalaayante vijjutaasu1 niccharantisu asa.niyaa phalantiyaa n'eva passeyya na pana sadda.m su.neyyaa" ti?|| ||

"Ki~nhi bhante karissanti pa~nca vaa saka.tasataani cha vaa saka.tasataani satta vaa sata.tasataani a.t.tha vaa saka.tasataani nava vaa saka.tasataani saka.tasahassa.m vaa saka.tasata-sahassa.m vaa.|| ||

Atha kho etad eva dukkaratara.m c'eva durabhisambhavatara~nca yo sa~n~nii samaano jaagaro deve vassante deve galagalaayante vijjutaasu niccharantiisu asa.niyaa phalantiyaa n'eva passeyya na pana sadda.m su.neyyaa" ti.|| ||

Ekam idaaha.m pukkusa samaya.m aatumaaya.m viharaami bhuusaagaare.|| ||

Tena kho pana samayena deve vassante deve galagalaayante vijjutaasu niccharantiisu asa.niyaa phalantiyaa aviduure.|| ||

Bhuusaagaarassa dve kassakaa bhaataro hataa cattaaro ca balivaddaa.|| ||

Atha kho pukkusa aatumaaya mahaajanakaayo nikkhamitvaa yena te dve kassakaa bhaataro hataa cattaaraa ca balivaddaa,||
ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho panaaha.m pukkusa samayena bhusaagaaraa nikkhamitvaa bhusaagaaradvaare abbhokaase ca'nkamaami.|| ||

Atha kho pukkusa a~n~nataro puriso tamhaa mahaajanakaayaa yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thita.m kho aha.m pukkusa ta.m purisa.m etad avoca.m 'kin nu kho so aavuso mahaajanakaayo sannipatito" ti?|| ||

[132] idaani bhante deve vassante deve galagalaayante vijjutaasu niccharantiisu asa.niyaa phalantiyaa dve kassakaa bhaataro hataa cattaaro ca balivaddaa.|| ||

Ettheso mahaajanakaayo sannipatito.|| ||

Tvampana bhante kuhi.m ahosii" ti?|| ||

'Idh'eva kho aha.m aavuso ahosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante na addasaa" ti?|| ||

'Na kho aha.m aavuso addasan' ti.|| ||

'Kim pana bhante sadda.m assosii' ti?|| ||

'Na kho aha.m aavuso sadda.m assosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante sutto ahosii" ti?|| ||

'Na kho aha.m aavuso sutto ahosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante sa~n~nii ahosii" ti?|| ||

'Evam aavuso' ti.|| ||

'So tva.m bhante sa~n~nii samaano jaagaro deve vassante deve galagalaayante vijjutaasu niccharantiisu asa.niyaa phalantiyaa n'eva addasa,||
na pana sadda.m assosii' ti?|| ||

'Evam aavuso' ti.|| ||

Atha kho pukkusa,||
tassa purisassa etad ahosi.|| ||

'Acchariya.m vata bho abbhuta.m vata bho,||
santena vata bho pabbajitaa vihaarena viharanti.|| ||

Yatra hi naama sa~n~nii samaano jaagaro deve vassante deve galagalaayante vijjutaasu niccharantiisu asa.niyaa phalantiyaa n'eva dakkhiiti na pana sadda.m sossatii'ti mayi u'aara.m pasaada.m pavedetvaa ma.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaamii" ti.|| ||

Eva.m vutte pukkuso mallaputto Bhagavanta.m etad avoca: 'esaaha.m bhante yo me aa'aare kaalame pasaado,||
ta.m mahaavaate vaa opunaami,||
siighasotaaya vaa nadiyaa pavaahemi.|| ||

Abhikkanta.m bhante,||
abhikkanta.m bhante.|| ||

Seyyathaa pi bhante nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhantiiti,||
evam eva Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami [133] dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

Atha kho pukkuso mallaputto a~n~natara.m purisa.m aamantesi.|| ||

'I'ngha me tva.m bha.ne si'ngiva.n.na.m yuga.m ma.t.tha.m dhaara.niya.m aahaara' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti so puriso pukkusassa mallaputtassa pa.tissutvaa ta.m si'ngiiva.n.na.m yuga.m ma.t.tha.m dhaara.niya.m aahari.|| ||

Atha kho pukkuso mallaputto ta.m si'ngiva.n.na.m yuga.m ma.t.tha.m dhaara.niiya.m Bhagavato upanaamesi 'idambhante si'ngiva.n.na.m yuga.m ma.t.tha.m dhaara.niiya.m.|| ||

Tamme bhante Bhagavaa patiga.nhaatu anukampa.m upaadaayaa' ti.|| ||

'Tena hi pukkusa ekena ma.m acchaadehi ekena Aanandan' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho pukkuso mallaputto Bhagavato pa.tissutvaa ekena Bhagavanta.m acchaadesi ekena aayasmanta.m Aananda.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa pukkusa.m mallaputta.m dhammiyaa kathaaya sandassesi,||
samaadapesi,||
samuttejesi,||
sampaha.msesi.|| ||

Atha kho pukkuso mallaputto Bhagavataa dhammiyaa kathaaya sandassito samaadapito samuttejito sampaha.msito u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

88. Atha kho aayasmaa Aanando acirapakkante pukkuse mallaputte ta.m si'ngiva.n.na.m yuga.m ma.t.tha.m dhaara.niiya.m Bhagavato kaaya.m upanaamesi ta.m Bhagavato kaaya.m upanaamita.m viitaccika.m viya khaayati.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: 'acchariyambhante,||
abbhutambhante,||
yaavaparisuddho bhante Tathaagatassa chaviva.n.no pariyodaato.|| ||

Idambhante si'ngiva.n.na.m yuga.m ma.t.tha.m dhaara.niiya.m Bhagavato [134] upanaamita.m viitaccika.m ciya khaayatii' ti.|| ||

"Evam eta.m Aananda,||
dviisu kho Aananda kaalesu ativiya Tathaagatassa kaayo parisuddho hoti chaviva.n.no pariyodaato.|| ||

Katamesu dviisu? Ya~n ca Aananda ratti.m Tathaagato anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujjhati,||
ya~n ca ratti.m Tathaagato anupaadisesaaya nibbaanadhaatuyaa parinibkhaayati imesu kho Aananda dviisu kaalesu ativiya Tathaagatassa kaayo parisuddho hoti chaviva.n.no pariyodaato.|| ||

Ajja kho panAananda rattiyaa pacchime yaame kusinaaraaya.m upavattane mallaana.m saalavane antarena yamakasaalaana.m Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Aayaam Aananda yena kakutthaa nadii ten'upasa'nkamissaamaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti.kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

"Si'ngiva.n.na.m yuga.m ma.t.tha.m pukkuso abhihaarayi,|| ||

Tena acchaadito satthaa hemava.n.no asobhathaa" ti.|| ||

(Ambavanuupagamana.m)|| ||

89. Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena kakutthaa nadii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa kakuttha.m nadi.m ajjhogaahetvaa nahaatvaa ca pivitvaa ca paccuttaritvaa yena ambavana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Cundaka.m aamantesi.|| ||

'I'ngha me Cundaka catuggu.na.m sanghaa.ti.m pa~n~naapehi.|| ||

Kilanto'smi Cundaka nipajjissaamii' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Cundako Bhagavato pa.tissutvaa catuggu.na.m sanghaa.ti.m pa~n~naapesi.|| ||

Atha kho Bhagavaa dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappesi paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano u.t.thaanasa~n~na.m [135] manasikaritvaa.|| ||

Aayasmaa pana Cundako tattheva Bhagavato purato nisiidi.|| ||

"Ganatvaana buddho nadiya.m kakuttha.m acchodaka.m saatodaka.m vippasanna.m,|| ||

Ogaahi satthaa sukilantaruupo Tathaagato appa.timo'dha loke.|| ||

Nahaatvaa ca piitvaa cudataari satthaa purakkhato bhikkhuga.nassa majjhe.|| ||

Satthaa pavattaa Bhagavaa'dha dhamme upaagamii ambavana.m mahesii.|| ||

Aamantayii vundaka.m naama bhikkhu.m catuggu.na.m patthara me nipaccha.m|| ||

So vodito bhaavitattena vundo catuggu.na.m patthari khippameva|| ||

Nipajji satthaa sukilantaruupo Cundo pi tattha pamukhe nisiidii" ti.|| ||

(Dve pi.n.dapaataa samaphalaa)|| ||

90. Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi.|| ||

"Siyaa kho panAananda Cundassa kammaaraputtassa koci vippa.tisaara.m upadaheyya" 'tassa te aavuso Cunda,||
alaabhaa,||
tassa te dulladdha.m,||
yassa te Tathaagato pacchima.m pi.n.dapaata.m bhu~njitvaa parinibbuto' ti.|| ||

CundassAananda kammaaraputtassa eva.m vippa.tisaaro vinetabbo.|| ||

Tassa te aavuso laabhaa,||
tassa te suladdha.m,||
yassa te Tathaagato pacchima.m pi.n.dapaata.m bhu~njitvaa parinibbuto.|| ||

Sammukhaa me ta.m aavuso Cunda Bhagavato suta.m sammukhaa pa.tiggahiita.m 'dve' me pi.n.dapaataa samaphalaa [136] samavipaakaa ativiya a~n~nehi pi.n.dapaatehi mahapphalataraa ca mahaanisa.msataraa ca.|| ||

Katame dve? Ya~n ca pi.n.dapaata.m bhu~njitvaa Tathaagato anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambujjhati,||
ya~n ca pi.n.dapaata.m bhu~njitvaa Tathaagato anupaadisesaaya nibbaanadhaatuya.m parinibkhaayati,||
ime dve pi.n.dapaataa samaphalaa samavipaakaa ativiya a~n~nehi pi.n.dapaatehi mahapphalataraa ca mahaanisa.msataraa ca.|| ||

Aayusa.mvattanika.m panaayasmataa cundena kammaaraputtena kamma.m upacita.m sukhasa.mvattanika.m panaayasmataa cundena kammaaraputtena kamma.m upacita.m.|| ||

Va.n.nasa.mvattanika.m panaayasmataa cundena kammaaraputtena kamma.m upacita.m.|| ||

Yasasa.mvattanika.m panaayasmataa cundena kammaaraputtena kamma.m upacita.m.|| ||

Aadhipateyyasa.mvattanika.m panaayasmataa cundena kammaaraputtena kamma.m upacitan' ti.|| ||

Cundassa Aananda kammaaraputtassa eva.m vippa.tisaaro pa.tivinetabbo" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

"Dadato pu~n~na.m pava.d.dhati sa~n~namato vera.m na viiyati,|| ||

Kusalo ca jahaati paapaka.m raagadosamohakkhayaa sa nibbuto' ti.|| ||

A'aaraavedallabhaa.navaaro catuttho.|| ||

(Kusinaaraa gamana.m)|| ||

[137] 91. Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi aayaamAananda yena hira~n~navatiyaa nadiyaa paarima.m tiira.m,||
yena kusinaaraa,||
yena upavattana.m mallaana.m saalavana.m,||
ten'upasa'nkamissaamaa' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena hira~n~navatiyaa nadiyaa paarima.m tiira.m,||
yena kusinaaraa,||
yena upavattana.m mallaana.m saalavana.m,||
ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi.|| ||

"I'ngha me tva.m Aananda antarena yamakasaalaana.m uttarasiisaka.m ma~ncaka.m pa~n~naapehi.|| ||

Kilanto'smi Aananda nipajjissaamii' ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa antarena yamakasaalaana.m uttarasiisaka.m ma~ncaka.m pa~n~naapesi.|| ||

Atha kho Bhagavaa dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappesi paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano.|| ||

92. Tena kho pana samayena yamakasaalaa sabbaphaaliphullaa honti akaalapupphehi.|| ||

Te Tathaagatassa sariira.m okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathaagatassa puujaaya.|| ||

Dibbaani pi mandaaravapupphaani anta'ikkhaa papatanti,||
yaani Tathaagatassa sariira.m okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathaagatassa puujaaya dibbaani pi candanacu.n.naani anta'ikkhaa papatanti.|| ||

Taani Tathaagatassa sariira.m [138] okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathaagatassa puujaaya.|| ||

Dibbaani pi turiyaani anta'ikkhe vajjanti.|| ||

Tathaagatassa puujaaya.Dibbaani pi sa'ngiitaani anta'ikkhe vattanti Tathaagatassa puujaaya.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: sabbaphaaliphullaa kho Aananda yamakasaalaa akaalapupphehi te Tathaagatassa sariira.m okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathaagatassa puujaaya.|| ||

Dibbaanipi mandaaravapupphaani anta'ikkhaa papatanti,||
taani Tathaagatassa sariira.m okiranti ajjhokiranti abhippakiranti tathaagatsa puujaaya.|| ||

Dibbaani pi candanacu.n.naani anta'ikkhaa papatanti,||
taani Tathaagatassa sariira.m okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathaagatassa puujaaya.|| ||

Dibbaani pi turiyaani anta'ikkhe vajjanti Tathaagatassa puujaaya.|| ||

Dibbaanipi sa'ngitaani anta'ikkhe vattanti Tathaagatassa puujaaya.|| ||

Na kho Aananda ettaavataa Tathaagato sakkato vaa hoti garukato vaa maanito vaa puujito vaa apacito vaa,||
yo kho Aananda bhikkhu vaa bhikkhunii vaa upaasako vaa upaasikaa vaa dhammaanudhammapa.tipanno viharati saamiicipa.tipanno anudhammacaarii,||
so Tathaagata.m sakkaroti garukaroti maaneti puujeti apaciyati paramaaya puujaaya.|| ||

Tasmaati h'Aananda dhammaanudhammapa.tipannaa viharissaama saamiicipa.tipannaa anudhammacaarino ti,||
eva.m hi vo Aananda sikkhitabban ti.|| ||

Upavaa.na thero|| ||

93. Tena kho pana samayena aayasmaa upavaa.no Bhagavato purato .thito hoti Bhagavanta.m viijamaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m upavaa.na.m apasaadesi: 'apehi bhikkhu.|| ||

Maa me purato a.t.thaasii' ti.|| ||

Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi: 'aya.m kho [139] aayasmaa upavaa.no diigha-ratta.m Bhagavato upa.t.thaako santikaavacaro samiipacaarii.|| ||

Atha ca pana Bhagavaa pacchime kaale aayasmanta.m upavaa.na.m apasaadesi: apehi bhikkhu,||
maa me purato a.t.thaasii" ti.|| ||

Ko nu kho hetu ko paccayo ya.m Bhagavaa aayasmanta.m upavaa.na.m apasaaresi.|| ||

Apehi bhikkhu maa me purato a.thaasii' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: aya.m bhante aayasmaa upavaa.no diigha-ratta.m Bhagavato upa.t.thaako santikaavacaro samiipacaarii,||
atha ca pana Bhagavaa pacchime kaale aayasmanta.m upavaa.na.m apasaadeti: apehi bhikkhu,||
maa me purato a.t.thaasii" ti.|| ||

Ko nu kho bhante hetu ko paccayo ya.m Bhagavaa aayasmanta.m upavaa.na.m apasaadeti apehi bhikkhu maa me purato a.t.thaasii' ti?|| ||

Yebhuyyena Aananda dasasu sahassiisu loka-dhaatusu devataa sannipatitaa Tathaagata.m dassanaaya,||
yaavataa Aananda kusinaaraa upavattana.m mallaana.m saalavana.m samannato dvaadasayojanaani n'atthi so padeso Vaa.lagga ko.tinittudana mattopi mahesakkhaahi devataahi apthu.to.|| ||

Devataa Aananda ujjhaayanti duuraa ca vata mahaa aagataa Tathaagata.m dassanaaya.|| ||

Kadaaci karahaci Tathaagataa loke uppajjanti arahanto Sammaa-sambuddhaa ajjeva rattiyaa pacchime yaame Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati,||
aya~n ca mahesakkho bhikkhu Bhagavato purato .thito ovaarento,||
na maya.m labhaama pacchime kaale Tathaagata.m dassanaayaa' ti.|| ||

94. Katha.m bhuutaa pana bhante Bhagavaa devataa manasi karotii' ti.|| ||

"SantAananda devataa aakaase pathavisa~n~niniyo,||
kese pakiriya kandanti,||
baahaa paggayha kandanti,||
chinnapaata.m [140] papatanti aava.t.tanti viva.t.tanti atikhippa.m Bhagavaa parinibbaayissati,||
atikhippa.m sugato parinibbaayissati,||
atikhippa.m cakkhu loke antaradhaayissatii'ti santAananda devataa pa.thaviya.m pa.thavisa~n~niniyo,||
kesepakiriya kandanti,||
baahaa paggayha kandanti,||
chinnapaata.m papatanti aava.t.tanti viva.t.tanti:|| ||

Atikhippa.m Bhagavaa parinibbaayissati,||
atikhippa.m sugato parinibbaayissati,||
atikhippa.m cakkhu1 loke antaradhaayissatiiti!|| ||

Yaa pana taa devataa viitaraagaa,||
taa sataa sampajaanadaa adhivaasenti: aniccaa sankhaaraa ta.m kutettha labbhaa?Ti,|| ||

95. "Pubbe bhante disaasu vassa.m vutthaa bhikkhuu aagacchanti Tathaagata.m dassanaaya.|| ||

Te maya.m labhaama manobhaavaniiye bhikkhuu dassanaaya labhaama payirupaasaanaaya,||
Bhagavato pana maya.m bhante accayena na labhissaama manobhaavaniiye bhikkhu dassanaaya na labhissaama payirupaasanaayaa" ti.|| ||

"Cattaarimaani Aananda saddhassa kulaputtassa dassaniiyaani sa.mvejaniiyaani .thaanaani.|| ||

Katamaani cattaari?|| ||

'Idha Tathaagato jaato'ti Aananda saddhassa kulaputtassa dassaniiya.m sa.mvejaniiya.m .thaana.m.|| ||

'Idha Tathaagato anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddho' ti.|| ||

Aananda saddhassa kulaputtassa dassaniiya.m sa.mvejaniiya.m .thaana.m.|| ||

'Idha tathaagatena anuttara.m dhammacakka.m pavattitan' ti.|| ||

Aananda saddhassa kulaputtassa dassaniiya.m sa.mvejaniiya.m .thaana.m.|| ||

'Idha Tathaagato anupaadisesaaya nibbaanadhaatuyaa' parinibbutoti Aananda saddhassa kulaputtassa dassaniiya.m sa.mvejaniiya.m .thaana.m.|| ||

[141] imaani kho Aananda cattaari saddhassa kulaputtassa dassaniiyaani sa.mvejaniiyaani .thaanaani.|| ||

Aagamissanti kho Aananda saddhaa bhikkhuu bhikkhuniyo upaasakaa upaasikaayo'dha Tathaagato jaato ti pi,||
idha Tathaagato anuttara.m sammaasambodhi.m abhisambuddhoti pi,||
idha tathaagatena anuttara.m dhammacakka.m pavattitantipi,||
idha Tathaagato anupaadisesaaya nibbaanadhaatuyaa parinibbuto ti pi.|| ||

Ye hi keci Aananda cetiyacaarika.m aahi.n.dantaa pasannacittaa kaala.m karissanti,||
sabbe te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjissantiti.|| ||

Aananda pucchaa kathaa|| ||

96. "Katha.m maya.m bhante maatugaame pa.tipajjaamaa?" Ti.|| ||

"Adassana.m aanandaa" ti.|| ||

"Dassane Bhagavaa sati katha.m pa.tipajjitabbanti?"|| ||

"Anaalaapo aanandaa" ti.|| ||

"Alapattena pana bhante katha.m pa.tipajjitabbanti?"|| ||

"Sati Aananda upa.t.thapetabbaa" ti.|| ||

Katha.m maya.m bhante Tathaagatassa sariire pa.tipajjaamaa" ti?|| ||

"Abyaava.taa tumhe Aananda hotha Tathaagatassa sariirapuujaaya.|| ||

I'ngha tumhe Aananda sadatthe,||
gha.tatha sadatthamanuyujjatha,||
sadatthe appamattaa aataapino pahitattaa viharatha,||
santAananda khattiyapa.n.ditaa pi braahma.napa.n.ditaa pi gahapatipa.n.ditaa pi tathaagate ahippasannaa te Tathaagatassa sariirapuuja.m karissantii" ti.|| ||

"Katha.m pana bhante Tathaagatassa sariire pa.tipajjitabbantii?"|| ||

"Yathaa kho Aananda ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjanti,||
eva.m Tathaagatassa sariire pa.tipajjitabbanti" "katha.m pana bhante ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjanti" ti?|| ||

"Ra~n~no Aananda cakkavattissa sariira.m ahatena vatthena ve.thenti.|| ||

Ahatena vatthena ve.thetvaa vihatena kappaasena ve.thenti.|| ||

Vihatena kappaasena ve.thetvaa ahatena vatthena [142] ve.thenti.|| ||

Etenuupaayena pa~ncahi yugasatehi ra~n~no cakkavattissa sariira.m ve.thetvaa aayasaaya telado.niyaa pakkhipitvaa a~n~nissaa aayasaaya do.niyaa pa.tikujjitvaa sabbagandhaana.m citaka.m karitvaa ra~n~no cakkavattissa sariira.m jhaapenti.|| ||

Caatummahaapathe ra~n~no cakakavattissa thuupa.m karonti.|| ||

Eva.m kho Aananda ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjanti.|| ||

Yathaa kho Aananda ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjanti eva.m Tathaagatassa sariire pa.tipajjitabba.m caatummahaapathe Tathaagatassa thuupo kaatabbo.|| ||

Tattha ye maala.m vaa gandha.m vaa cu.n.naka.m3 vaa aaropessanti vaa abhivaadessanti vaa,||
citta.m vaa pasaadessanti,||
tesanta.m bhavissati diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaa" ti.|| ||

Thuupaarahaa puggalaa.|| ||

97. "Cattaaro'me Aananda thuupaarahaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Tathaagato araha.m Sammaa-sambuddho thuupaaraho.|| ||

Paccekasambuddho thuupaaraho,||
Tathaagatassa saavako thuupaaraho,||
raajaa cakkavattii thuupaaraho' ti.|| ||

Ki~ncAananda atthavasa.m pa.ticca Tathaagato araha.m Sammaa-sambuddho thuupaaraho?|| ||

Aya.m tassa Bhagavato arahato Sammaa-sambuddhassa thuupo ti Aananda bahuu janaa citta.m pasaadenti,||
te tatthacitta.m pasaadetvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.|| ||

Ida.m kho Aananda atthavasa.m pa.ticca Tathaagato araha.m Sammaa-sambuddho thuupaaraho.|| ||

Ki~ncAananda atthavasa.m pa.ticca paccekasambuddho thuupaaraho? Aya.m tassa Bhagavato paccekasambuddhassa [143] thuupo ti Aananda bahuujanaa citta.m pasaadenti.|| ||

Te tattha citta.m pasaadetvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.|| ||

Ida.m kho Aananda atthavasa.m pa.ticca paccekasambuddho thuupaaraho.|| ||

Ki~ncAananda atthavasa.m pa.ticca Tathaagatassa saavako thuupaaraho? Aya.m tassa Bhagavato arahato Sammaa-sambuddhassa saavakassa thuupo ti Aananda bahuu janaa citta.m pasaadenti.|| ||

1 Te tattha citta.m pasaadetvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.|| ||

Ida.m kho Aananda atthavasa.m pa.ticca Tathaagatassa saavako thuupaaraho,|| ||

Ki~ncAananda atthavasa.m pa.ticca raajaa cakkavattii thuupaaraho? Aya.m dhammikassa dhammara~n~no thuupo ti Aananda bahuu janaa citta.m pasaadenti,||
te tattha citta.m pasaadetvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.|| ||

Ida.m kho Aananda atthavasa.m pa.ticca raajaa cakkavatti thuupaaraho.|| ||

Ime kho Aananda cattaaro thuupaarahaa" ti.|| ||

Aanandattherassa acchariyadhammaa.|| ||

98. Atha kho aayasmaa Aanando vihaara.m pavisitvaa kapisiisa.m aalambitvaa rodamaano a.t.thaasi: "aha~nca vatamhi sekho sakara.niiyo,||
satthu ca me parinibbaana.m bhavissati yo mama.m3 aanukampako" ti.|| ||

atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: "kahannu kho bhikkhave Aanando" ti."eso bhante aayasmaa Aanando vihaara.m pavisitvaa kapisiisa.m aalambitvaa rodamaano .thito: 'aha~nca vatamhi sekho sakara.niiyo satthu ca me parinibbaana.m bhavissati yo mama.m aanukampako" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa a~n~natara.m bhikkhu.m aamantesi: "ehi tva.m bhikkhu,||
mama vacanena Aananda.m aamantehi: satthaa ta.m aavuso Aananda aamanteti" ti.[144] "evambhante'ti kho so bhikkhu Bhagavato pa.tissutvaa yenaayasmaa Aanando ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: satthaa ta.m aavuso Aananda aamantetii" ti.|| ||

'Evam aavuso'ti kho aayasmaa Aanando tassa bhikkhuno pa.tissutvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi,||
eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Aananda.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Ala.m Aananda maa soci,||
maa paridevi- nanu eta.m Aananda mayaa pa.tikacceva akkhaata.m sabbeh'eva piyehi manaapehi naanaabhaavo vinaabhaavo a~n~nathaabhaavo.|| ||

Ta.m kutettha Aananda labbhaa 'yan ta.m jaata.m bhuuta.m sa'nkhata.m palokadhamma.m,||
ta.m vata Tathaagatassaapi sariira.m' maapalujjiti.|| ||

Neta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Diigharatta.m kho te Aananda Tathaagato paccupa.t.thito mettena kaayakammena hitena sukhena advayena appamaa.nena,||
mettena vaciikammena hitena sukhena advayena appamaa.nena,||
mettena manokammena hitena sukhena advayena appamaa.nena.|| ||

Katapu~n~no'si tva.m Aananda padhaanamanuyu~nja ,||
khippa.m hehisi1 anaasavo" ti.|| ||

99. Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: " ye pi te bhikkhave ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
tesam pi Bhagavanta.m etaparamaayeva upa.t.thaakaa ahesu.m seyyathaa pi mayha.m Aanando.|| ||

Ye pi te bhikkhave bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
tesam pi Bhagavantaana.m etaparamaayeva upa.t.thaakaa bhavissanti seyyathaa pi mayha.m Aanando,||
pa.n.dito bhikkhave Aanando,||
medhaavii bhikkhave Aanando,||
jaanaati 'aya.m kaalo Tathaagata.m dassanaaya upasa'nkamitu.m bhikkhuuna.m,||
aya.m kaalo bhikkhuniina.m aya.m kaalo upaasakaana.m,||
[145] aya.m kaalo upaasikaana.m,||
aya.m kaalo ra~n~no raaja-mahaamattaana.m titthiyaana.m titthiyasaavakaananti.'|| ||

100. Cattaaro'me bhikkhave acchariyaa abbhutaa dhammaa aanande katame cattaaro?|| ||

Sace bhikkhave bhikkhuparisaa Aananda.m dassanaaya upasa'nkamati,||
dassanena saa attamanaa hoti.|| ||

Tatra ce Aanando dhamma.m bhaasati,||
bhaasitena pi saa attamanaa hoti,||
atittaa'va bhikkhave bhikkhuparisaa hoti.|| ||

Atha kho Aanando tu.nhii hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhuniiparisaa,||
upaasakaparisaa,||
upaasikaaparisaa Aananda.m dassanaaya upasa'nkamati,||
dassanena saa attamanaa hoti.|| ||

Tatra ce Aanando dhamma.m bhaasati bhaasitenapi saa attamanaa hoti.|| ||

Atittaa'va bhikkhave upaasikaaparisaa hoti.|| ||

Atha kho Aanando tu.nhii hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaaro acchariyaa abbhutaa dhammaa aanande.|| ||

Cattaaro'me bhikkhave acchariyaa abbhutaa dhammaa ra~n~ne cakkavattimhi.|| ||

Katame cattaaro? Sace bhikkhave khattiyaparisaa raajaana.m cakkavatti.m dassanaaya upasa'nkamati,||
dassanena saa attamanaa hoti.|| ||

Tatra ce raajaa cakkavattii bhaasati bhaasitenapi saa attamanaa hoti atittaa'va bhikkhave khattiyaparisaa hoti.|| ||

Atha kho raajaa cakkavattii tu.nhii hoti.|| ||

Sace bhikkhave braahma.naparisaa,||
gahapatiparisaa,||
sama.naparisaa raajaana.m cakkavatti.m dassanaaya upasa'nkamati,||
dassanena saa attamanaa hoti.|| ||

Tatra ce raajaa cakkavattii bhaasati ?aasitena pi saa attamanaa hoti,||
atittaa'va bhikkhave sama.naparisaa hoti.|| ||

Atha kho raajaa cakkavatti tu.nhii hoti.|| ||

[146] evam eva kho,||
bhikkhave,||
cattaaro 'me acchariyaa abbhutaa dhammaa aanande.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhuparisaa Aananda.m dassanaaya upasa'nkamati,||
dassanena saa attamanaa hoti,||
tatra ce Aanando dhamma.m bhaasati,||
bhaasitena pi saa attamanaa hoti,||
tatu ce Aanando dhamma.m bhaasati,||
bhaasitena pi saa attamanaa hoti,||
atittaa'va bhikkhave bhikkhuparisaa hoti.|| ||

Atha kho Aanando tu.nhii hoti.|| ||

Sace bhikkhuniiparisaa,||
upaasakaparisaa,||
upaasikaaparisaa Aananda.m dassanaaya upasa'nkamati,||
dassanena saa attamanaa hoti,||
tatra ce Aanando dhamma.m bhaasati bhaasitenapi saa attamanaa hoti atittaa'va bhikkhave upaasikaaparisaa hoti.|| ||

Atha kho Aanando tu.nhii hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaaro acchariyaa abbhutaa dhammaa aanande' ti.|| ||

(Mahaasudassana sutta desanaa.)|| ||

101. Eva.m vutte aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: "maa bhante Bhagavaa imasmi.m ku.d.danagarake ujja'ngalanagarake saakhaanagarake parinibbaayii.|| ||

Santi bhante a~n~naani mahaanagaraani,||
seyyathiida.m campaa Raajagaha.m Saavatthi saaketa.m kosambii baaraa.nasii.|| ||

Ettha Bhagavaa parinibbaatu.|| ||

Ettha bahuu khattiyamahaasaalaa braahma.namahaasaalaa gahapatimahaasaalaa tathaagate abhippasannaa.|| ||

Te Tathaagatassa sariirapuuja.m karissanti" ti.|| ||

"Maaheva.m Aananda avaca,||
maaheva.m Aananda avaca ku.d.danagaraka.m ujja'ngalanagaraka.m saakhaanagarakanti."|| ||

'Bhuutapubba.m Aananda raajaa mahaasudassano naama ahosi cakkavattii dhammiko dhammaraajaa caaturanto vijitaavii janapadatthaacariyappatto sattaratanasamannaagato.|| ||

Ra~n~no Aananda mahaasudassanassa aya.m kusinaaraa kusaavatii naama raajadhaanii ahosi.|| ||

Puratthimena ca pacchimena ca dvaadasayojanaani aayaamena,||
uttarena ca dakkhi.nena ca sattayojanaani vitthaarena,||
kusaavatii Aananda raajadhaanii iddhaa c'eva ahosi phiitaa [147] ca bahujanaa ca aaki.n.na-manussaa ca subhikkhaa va.|| ||

Seyyathaa pi Aananda devaana.m aa'akamandaa naama raajadhaani iddhaa c'eva phitaa ca bahujanaa ca aaki.n.nayakkhaa ca subhikkhaa ca,||
evam eva kho Aananda kusaavatii raajadhaanii iddhaa c'eva ahosi phiitaa ca bahujanaa ca aaki.n.na-manussaa ca subhikkhaa ca.|| ||

Kusaavatii Aananda raajadhaanii dasahi saddehi aviivittaa ahosi divaa c'eva ratti~nca: seyyathiida.m hatthisaddena assasaddena rathasaddena bherisaddena mudi'ngasaddena vii.naasaddena giitasaddena sa'nkhasaddena,||
sammasaddena taalasaddena asnaatha pivatha khaadathaati dasamena saddena.|| ||

Gaccha tva.m Aananda,||
kusinaara.m pavisitvaa kosinaarakaana.m mallaana.m aarocehi: ajja kho vaase.t.thaa rattiyaa pacchime yaame Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Abhikkamatha vaase.t.thaa abhikkamatha vaase.t.thaa,||
maa pacchaa vippa.tisaarino ahuvattha: amhaaka~n ca no gaamakkhette Tathaagatassa parinibbaana.m ahosi,||
na maya.m labhimhaa pacchime kaale Tathaagata.m dassanaayaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya attadutiyo kusinaara.m paavisi.|| ||

Mallaana.m vandanaa|| ||

102. Tena kho pana samayena kosinaarakaa mallaa santhaagaare sannipatitaa honti kenacideva kara.niiyena.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena kosinaarakaana.m mallaana.m santhaagaara.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa kosinaarakaana.m mallaana.m aarocesi "ajja kho vaase.t.thaa rattiyaa pacchime yaame Tathaagatassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Abhikkamatha vaase.t.thaa,||
abhikkamatha vaase.t.thaa.|| ||

Maa pacchaa vippa.tisaarino ahuvattha! 'Amhaaka~n ca no gaamakkhette Tathaagatassa [148] parinibbaana.m ahosi,||
na.m maya.m labhimhaa pacchime kaale Tathaagata.m dassanaayaa" ti.|| ||

Idamaayasmato Aanandassa sutvaa mallaa ca mallaputtaa ca mallasu.nisaa ca mallapajaapatiyo ca aghaavino dummanaa cetodukkhasamappitaa appekacce kese pakiriya kandanti,||
baahaa paggayha kandanti,||
chinnapaata.m patanti aava.t.tanti viva.t.tanti "atikhippa.m Bhagavaa parinibbaayissati,||
atikhippa.m sugato parinibbaayissati,||
atikhippa.m cakkhu 1 loke antaradhaayissatii" ti.|| ||

Atha kho mallaa ca mallaputtaa ca mallasu.nisaa ca mallapajaapatiyo ca aghaavino dummanaa cetodukkhasamappitaa yena upavatta.m mallaana.m saalavana.m yenaayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi: sace kho aha.m kosinaarake malle ekameka.m Bhagavanta.m vandaapessami.m,||
avandito'va Bhagavaa kosinaarakehi mallehi bhavissati.|| ||

Athaaya.m ratti vibhaayissati.|| ||

Yannuunaaha.m kosinaarake malle kulaparivattaso kulaparivattaso .thapetvaa Bhagavanta.m vandaapeyya.m 'itthannaamo bhante mallo saputto sahariyo sapariso saamacco Bhagavato paade sirasaa vandatii' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando kosinaarake malle kulaparivattaso kulaparivattaso .thapetvaa Bhagavanta.m vandaapesi: 'itthannaamo bhante mallo saputto sabhariyo sapariso saamacco Bhagavato paade sirasaa vandatii' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando etena upaayena pa.thamen'eva yaamena kosinaarake malle Bhagavanta.m vandaapesi.|| ||

Subhadda paribbaajaka vatthu|| ||

103. Subhadda paribbaajaka vatthu|| ||

103. Tena kho pana samayena subhaddo naama paribbaajako kusinaaraaya.m pa.tivasati.|| ||

Assosi kho subhaddo paribbaajako: 'ajja kira rattiyaa pacchime yaame sama.nassa Gotamassa parinibbaana.m bhavissatii' ti.|| ||

[149] atha kho subhaddassa paribbaajakassa etad ahosi: "suta.m kho pana me'ta.m paribbaajakaana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariyapaacariyaana.m bhaasamaanaana.m kadaaci karahaci Tathaagataa loke uppajjanti arahanto Sammaa-sambuddhaati.|| ||

Ajjeva rattiyaa pacchime yaame sama.nassa Gotamassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Atthi ca me aya.m ka'nkhaadhammo uppanno.|| ||

Eva.m pasanno aha.m sama.ne gotame 'pahoti me Sama.no Gotamo tathaa dhamma.m desetu.m yathaa'ha.m ima.m ka'nkhaadhamma.m pajaheyyan' ti.|| ||

Atha kho subhaddo paribbaajako yena upavattana.m mallaana.m saalavana.m yena aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: suta.m me ta.m bho Aanandaparibbaajakaana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariyapaacariyaana.m bhaasamaanaana.m: "kadaavi karahaci Tathaagataa loke uppajjanti arahanto Sammaa-sambuddhaa" ti.|| ||

Ajjeva rattiyaa pacchime yaame sama.nassa Gotamassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Atthi ca me aya.m ka'nkhaadhammo uppanno,||
"eva.m pasanno aha.m sama.ne gotame,||
pahoti me Sama.no Gotamo tathaa dhama.m desetu.m yathaa'ha.m ima.m ka'nkhaadhamma.m pajaheyya.m.|| ||

Saadhaaha.m bho Aananda labheyya.m sama.na.m Gotama.m dassanaayaa" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Aanando subhadda.m paribbaajaka.m etad avoca: 'ala.m aavuso subhadda,||
maa Tathaagata.m vihe.thesi.|| ||

Kilanto Bhagavaa" ti.|| ||

dutiyam pi kho subhaddo paribbaajako aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: "suta.m me ta.m bho Aananda paribbaajakaana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariyapaacariyaana.m bhaasamaanaana.m: kadaaci karahaci Tathaagataa loke uppajjanti arahanto Sammaa-sambuddhaati.|| ||

Ajjeva rattiyaa pacchime yaame [150] sama.nassa Gotamassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Atthi ca me aya.m ka'nkhaadhammo uppanno,||
eva.m pasanno aha.m sama.ne gotame,||
'pahoti me Sama.no Gotamo tathaa dhammaa desetu.m yathaa'ha.m ima.m ka'nkhaa dhamma.m pajaheyya.m'.|| ||

Saadhaaha.m bho Aananda labheyya.m sama.na.m Gotama.m dassanaayaa" ti.|| ||

dutiyam pi kho aayasmaa Aanando subhadda.m paribbaajaka.m etad avoca: "ala.m aavuso subhadda,||
maa Tathaagata.m vihe.thesi kilanto Bhagavaa" ti.|| ||

Tatiyam pi kho subhaddo paribbaajako aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: "suta.m me ta.m bho Aananda paribbaajakaana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariyapaacariyaana.m bhaasamaanaana.m: kadaaci karahaci Tathaagataa loke uppajjanti arahanto Sammaa-sambuddhaati.|| ||

Ajjeva rattiyaa pacchime yaame sama.nassa Gotamassa parinibbaana.m bhavissati.|| ||

Atthi ca me aya.m ka'nkhaadhammo uppanno,||
eva.m pasanno aha.m sama.ne gotame,||
'pahoti me Sama.no Gotamo tathaa dhammaa desetu.m yathaa'ha.m ima.m ka'nkhaa dhamma.m pajaheyya.m'.|| ||

Saadhaaha.m bho Aananda labheyya.m sama.na.m Gotama.m dassanaayaa" ti.|| ||

Tatiyam pi kho aayasmaa Aanando subhadda.m paribbaajaka.m etad avoca: "ala.m aavuso subhadda,||
maa Tathaagata.m vihe.thesi kilanto Bhagavaa" ti.|| ||

104. Assosi kho Bhagavaa aayasmato Aanandassa subhaddena paribbaajakena saddhi.m ima.m kathaasallaapa.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: "ala.m Aananda maa subhadda.m vaaresi,||
labhata.m Aananda subhaddo Tathaagata.m dassanaaya.|| ||

Ya.m ki~nci ma.m subhaddo pucchi'ssati,||
sabbanta.m a~n~naapekkho'va pucchi'ssati no vihesaapekkho.|| ||

Ya~n cassaaha.m pu.t.tho byaakarissaami,||
ta.m khippameva aajaanissatii" ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando subhadda.m paribbaajaka.m etad avoca: gacchaavuso subhadda,||
karoti te Bhagavaa okaasanti.|| ||

Atha kho subhaddo paribbaajako yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho subhaddo paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca: 'ye' me bho Gotama sama.na-braahma.naa sa'nghino ga.nino ga.naacariyaa ~naataa yasassino titthakaraa saadhusammataa bahujanassa,||
seyyathiida.m puura.no Kassapo,||
makkhali gosaalo,||
ajito kesakambalo,||
pakudho kaccaayano,||
sa~njayo bela.t.thaputto.|| ||

Niga.n.thonaataputto,||
sabbe te sakaaya pa.ti~n~naaya abbha~n~ni.msu.|| ||

Sabbe va na [151] abbha~n~ni.msu,||
udaahu ekacce abbha~n~ni.msu ekacce naabbha~n~ni.msuu" ti?|| ||

"Ala.m subhadda.m ti.thate ta.m sabbe te sakaaya pa.ti~n~naaya abbha~n~ni.msu,||
sabbe va na abbha~n~ni.msu,||
udaahu ekacce abbha~n~ni.msu ekacce naabbha~n~ni.msuu" ti.|| ||

Dhamma.m te subhadda desissaami.|| ||

Ta.m su.naahi,||
saadhuka.m manasi karohi,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho subhaddo paribbaajako Bhagavato paccassosi,||
Bhagavaa etad avoca:|| ||

105. "Yasmi.m kho subhadda dhamma-vinaye ariyo a.t.tha'ngiko maggo na upalabbhati,||
sama.no pi na upalabbhati,||
dutiyo pi tattha sama.no na upalabbhati,||
tatiyo pi tattha sama.no na upalabbhati,||
catuttho pi tattha sama.no na upalabbhati.|| ||

Yasmi~nca kho subhadda dhamma-vinaye ariyo a.t.tha'ngiko maggo upalabbhati,||
sama.no pi tattha upalabbhati,||
dutiyo pi tattha sama.no upalabbhati,||
tatiyo pi tattha sama.no upalabbhati,||
catuttho pi tattha sama.no upalabbhati.|| ||

Imasmi.m kho subhadda dhamma-vinaye ariyo a.t.tha'ngiko maggo upalabbhati.|| ||

Idhe va subhadda sama.no,||
idha dutiyo sama.no,||
idha tatiyo sama.no idha catuttho sama.no.|| ||

Su~n~naa parappavaadaa sama.nehi a~n~ne.|| ||

Ime ca1 subhadda bhikkhuu sammaa vihareyyu.m asu~n~no loko arahantehi assaa" ti.|| ||

"Ekuunati.mso vayasaa subhadda|| ||

Ya.m pabbaji.m ki.m kusalaanuesii|| ||

Vassaani pa~n~naasa samaadhikaani|| ||

Yato aha.m pabbajito subhadda|| ||

~naayassa Dhammassa padesavatti|| ||

Ito bahiddhaa sama.no pi n'atthi.|| ||

[152] dutiyo pi sama.no n'atthi,|| ||

Tatiyo pi sama.no n'atthi,|| ||

Catuttho pi sama.no n'atthi.|| ||

Su~n~naa parappavaadaa sama.nehi a~n~ne|| ||

Ime ca subhadda bhikkhuu sammaa vihareyyu.m|| ||

Asu~n~no loko arahantehii" ti.|| ||

106. Eva.m vutte subhaddo paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca: abhikkanta.m bhante,||
abhikkanta.m bhante seyyathaa pi bhante nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintii" ti.|| ||

Evam eva Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Labheyyaaha.m bhante Bhagavato santike pabbajja.m,||
labheyya.m upasampadanti.|| ||

"Yo kho subhadda a~n~natitthiyapubbo imasmi.m dhamma-vinaye aaka'nkhati,||
pabbajja.m,||
aaka'nkhati upasampada.m,||
so cattaaro maase parivasati.|| ||

Catunna.m maasaana.m accayena aaraddhacittaa bhikkhuu pabbaajenti upasampaadenti bhikkhubhaavaaya.|| ||

Api ca mettha puggalavemattataa viditaa" ti.|| ||

"Sace bhante a~n~natitthiyapubbaa imasmi.m dhamma-vinaye,||
aaka'nkhantaa pabbajja.m,||
aaka'nkhantaa upasampada.m,||
cattaaro maase parivasanti,||
catunna.m maasaana.m accayena aaraddhacittaa bhikkhuu pabbaajenti upasampaadenti bhikkhubhaavaaya,||
aha.m cattaari vassaani parivasissaami,||
catunna.m vassaana.m accayena aaraddhacittaa bhikkhuu pabbaajentu upasampaadentu bhikkhubhaavaayaa" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: tena hAananda subhadda.m pabbaajethaa ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho subhaddo paribbaajako aayasmanta.m Aananda.m etad avoca: "laabhaa vo aavuso Aananda,||
suladdha.m vo aavuso Aananda,||
ye1 ettha satthu sammukhaa antevaasaabhisekena abhisittaa ti.|| ||

[153] alattha kho subhaddo paribbaajako Bhagavato santike pabbajja.m,||
alattha upasampada.m.|| ||

Aciruupasampanno kho panaayasmaa subhaddo eko vuupaka.t.tho appamatto aataapii pahitatto viharanto,||
nacirass'eva yassatthaaya kulaputtaa samma-d-eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tadanuttara.m brahmacariyapariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi,||
'khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa'ti abbha~n~naasi.|| ||

A~n~nataro kho panaayasmaa subhaddo arahata.m ahosi.|| ||

So ca Bhagavato pacchime sakkhisaavako ahosii ti.|| ||

Pa~ncamo bhaa.navaaro.|| ||

Tathaagatassa pacchimaa vaacaa|| ||

107. Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi.|| ||

"Siyaa kho panAananda tumhaaka.m evam assa,||
atiitasatthuka.m paavacana.m,||
n'atthi no satthaati.|| ||

Na kho pan'eta.m Aananda eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Yo kho Aananda mayaa dhammo ca vinayo ca desito pa~n~natto so vo mamaccayena satthaa ti.|| ||

Yathaa kho panAananda etarahi bhikkhuu a~n~nama~n~na.m aavusovaadena samudaacaranti,||
na kho mamaccayena eva.m samudaacaritabba.m.|| ||

Theratarena Aananda bhikkhunaa navakataro bhikkhu naamena vaa gottena vaa aavusovaadena vaa samudaacaritabbo,||
navakatarena bhikkhunaa therataro bhikkhu bhante' ti vaa aayasmaati vaa samudaacaritabbo.|| ||

Aakatkhamaano Aananda sa'ngho mamaccayena khuddaanukhuddakaani sikkhaapadaani samuuhanatu.|| ||

Channassa Aananda bhikkhuno mamaccayena brahmada.n.do daatabbo" ti.|| ||

"Katamo pana bhante brahmada.n.do" ti?|| ||

"Channo Aananda bhikkhu ya.m iccheyya ta.m vadeyya,||
so bhikkhuuhi n'eva vattabbo na ovaditabbo na anusaasitabbo" ti.|| ||

108. Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: siyaa kho pana bhikkhave ekabhikkhussaapi ka'nkhaa vaa vimati vaa Buddhe vaa dhamme vaa sa'nghe vaa magge vaa pa.tipadaaya vaa,||
pucchatha bhikkhave,||
maa pacchaa [155] vippa.tisaarino ahuvattha: sammukhiibhuuto no satthaa ahosi,||
na maya.m sakkhiimha Bhagavanta.m sammukhaa pa.tipucchitunti.|| ||

Eva.m vutte te bhikkhu tu.nhii ahesu.m.|| ||

dutiyam pi kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: siyaa kho pana bhikkhave ekabhikkhussaapi ka'nkhaa vaa vimati vaa Buddhe vaa dhamme vaa sa'nghe vaa magge vaa pa.tipadaaya vaa,||
pucchatha bhikkhave,||
maa pacchaa vippa.tisaarino ahuvattha: sammukhiibhuuto no satthaa ahosi,||
na maya.m sakkhiimha Bhagavanta.m sammukhaa pa.tipucchitunti.|| ||

dutiyam pi kho te bhikkhuu tu.nhii ahesu.m.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: siyaa kho pana bhikkhave ekabhikkhussaapi ka'nkhaa vaa vimati vaa Buddhe vaa dhammevaa sa'nghe vaa magge vaa pa.tipadaaya vaa pucchatha bhikkhave maa pacchaa vippa.tisaarino ahuvattha,||
sammukhiibhuuto no satthaa ahosi,||
na maya.m sakkhimha Bhagavanta.m sammukhaa pa.tipucchitunti.|| ||

Tatiyam pi kho te bhikkhuu tu.nhii ahesu.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi 'siyaa kho pana bhikkhave satthugaaravenaapi na puccheyyaatha.|| ||

Sahaayako pi bhikkhave sahaayakassa aarocetuu' ti.|| ||

Eva.m vutte te bhikkhuu tu.nhii ahesu.m.|| ||

108. Atha kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca: "acchariya.m bhante,||
abbhuta.m bhante,||
eva.m pasanno aha.m bhante imasmi.m bhikkhusa'nghe 'n'atthi ekabhikkhussaapi ka'nkhaa vaa vimati vaa Buddhe vaa dhamme vaa sa'nghe vaa magge vaa pa.tipadaaya vaa' ti.|| ||

"Pasaadaa kho tva.m Aananda vadesi.|| ||

~naa.nameva hettha Aananda Tathaagatassa n'atthi imasmi.m bhikkhu sa'nghe ekabhikkhussaapi ka'nkhaa vaa vimati vaa Buddhe vaa dhamme vaa sa'nghe vaa magge vaa pa.tipadaaya vaa.|| ||

Imesa.m hi Aananda pa~ncanna.m bhikkhusataana.m yo pacchimako bhikkhu so sotaapanno avinipaatadhammo niyato sambodhiparaaya.no' ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: [156] "handa'daani bhikkhave aamantayaami vo,||
vayadhammaa sankhaaraa appamaadena sampaadethaa" ti.|| ||

Aya.m Tathaagatassa pacchimaa vaacaa.|| ||

Bhagavato parinibbaana.m.|| ||

109. Atha kho Bhagavaa pa.thama.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Pa.thamajjhaanaa vu.t.thahitvaa dutiya.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Dutiyajjhaanaa vu.t.thahitvaa tatiya.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Tatiyajjhaanaa vu.t.thahitvayaa catuttha.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Catutthajjhaanaa vu.t.thahitvaa aakaasaana~ncaayatana.m samaapajji.|| ||

Aakaasaana~ncaayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa vi~n~naa.na~ncaayatana.m samaapajji.|| ||

Vi~n~naa.na~ncaayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa aaki~nca~n~naayatana.m samaapajji.|| ||

Aaki~nca~n~naayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samaapajji.|| ||

N'evasa~n~naanaasa~n~naayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa sa~n~naavedayitanirodha.m samaapajji.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando aayasmanta.m Anuruddha.m etad avoca,||
"parinibbuto bhante Anuruddha Bhagavaa' ti.|| ||

"Na aavuso Aananda Bhagavaa parinibbuto sa~n~naavedayitanirodha.m samaapanno" ti.|| ||

2. Sabbatthikavaadiina.m, mahaaparinibbaanasutte,||
eva.m dissate: atha Bhagavaanutataraasa.mgata: suvar.navar.na.m baahu.m nissaaryya taan bhik?unavocat: Tathaagatasya dar?ana.m loke kadaacideva bhavati yathaa udumbarapu?pa.m kadaacideva praadurbhavati aru.navar.na-baahu.m niisasaaryya braddha: praadurakarot adbhuuta.m nimittam aagantukaa sa.mskaaraa: anityaa utpadya vina?yanti maa pramaadethaa: iti tasmaad bhik?ava: apramaadena sampaadayata.|| ||

Naaha.m praamadam tena samyaksamBuddha: asa.mbyeyagu.no jaata: vyayadharmaa: sa.mskaaraa: apramaadena sampaadethaa: iyamasti Tathaagatasya pa?cimaa vaak.|| ||

Atha kho Bhagavaa sa~n~naavedayitanirodhasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa nesavasa~n~naanaasa~n~naayatana.m samaapajji.|| ||

N'evasa~n~naanaasa~n~naayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa aaki~nca~n~naayatana.m samaapajji.|| ||

Aaki~nca~n~naayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa vi~n~naa.na~ncaayatana.m samaapajji.|| ||

Vi~n~naa.na~ncaayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa aakaasaana~ncaayatana.m samaapajji.|| ||

Aakaasaana~ncaayatanasamaapattiyaa vu.t.thahitvaa catuttha.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Catutthajjhaanaa vu.t.thahitvaa tatiya.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Tatiyajjhaanaa vu.t.thahitvaa dutiya.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Dutiyajjhaanaa vu.t.thahitvaa pa.thama.mjjhaana.m samaapajji.|| ||

Pa.thamajjhaanaa vu.t.thahitvaa dutiya.mjjhaana.m samaapajji.|| ||

Dutiyajjhaanaa vu.t.thahitvaa tatiya.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Tatiyajjhaanaa vu.t.thahitvaa catuttha.m-jhaana.m samaapajji.|| ||

Catutthajjhaanaa vu.t.thahitvaa ta.m samanantaraa Bhagavaa parinibbaayi.|| ||

110. Parinibbute Bhagavati saha parinibbaanaa mahaabhuumi-caalo ahosi,||
mahi.msanako salomaha.mso deva-dundubhiyo ca phali.msu.|| ||

[157] parinibbute Bhagavati saha parinibbaanaa Brahmaa Sahampati ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

"Sabbe va nikkhipissanti bhuutaa loke samussaya.m|| ||

Yathaa etaadiso satthaa loke appa.tipuggalo|| ||

Tathaagato balappatto sambuddho parinibbuto" ti.|| ||

Parinibbute Bhagavati saha parinibbaanaa Sakko devaana.m indo ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

"Aniccaa vata sankhaaraa uppaadavayadhammino,|| ||

Uppajjitvaa nirujjhanti tesa.m vuupasamo sukho" ti.|| ||

Parinibbute Bhagavati saha parinibbaanaa aayasmaa Anuruddho imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

"Naahu assaasapassaaso .thitacittassa taadino,|| ||

Anejo santimaarabbha ya.m kaalamakarii muni.|| ||

Asalliinena cittena vedana.m ajjhavaasayii,|| ||

Pajjotass'eva nibbaana.m vimokkho cetaso ahuu" ti.|| ||

Parinibbute Bhagavati saha parinibbaanaa aayasmaa Aanando ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

"Tadaasi ya.m bhi.msanaka.m tadaasi lomaha.msana.m|| ||

Sabbaakaaravaruupete sambuddhe parinibbute" ti.|| ||

111. "Parinibbute Bhagavati ye te tattha bhikkhuu aviitaraagaa appekacce baahaa paggayha kandanti chinnapaata.m patanti aava.t.tanti viva.t.tanti:' atikhippa.m Bhagavaa [158] parinibbuto,||
atikhippa.m sugato parinibbuto atikhippa.m cakkhu loke antarahitan" ti.|| ||

Ye pana te bhikkhuu viitaraagaa te sataa sampajaanaa 'adhivaasenti aniccaa sankhaaraa,||
ta.m kutettha labbhaa' ti.|| ||

112. Atha kho aayasmaa Anuruddho bhikkhuu aamantesi; ala.m aavuso maa sovittha maa paridevittha.|| ||

Nanu eta.m aavuso Bhagavataa pa.tigacceva akkhaata.m,||
sabbeh'eva piyehi manaapehi naanaabhaavo vinaabhaavo a~n~nathaabhaavo,||
ta.m kutettha aavuso labbhaa yan ta.m jaata.m bhuuta.m sa'nkhata.m palokadhamma.m ta.m vata maa palujjiti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Devataa aavuso ujjhaayantii" ti.|| ||

"Kathambhuutaa pana bhante Anuruddha devataa manasikaroti?|| ||

Santaavuso Aananda devataa aakaase pa.thavisa~n~niniyo kese pakiriya kandanti baahaa paggayha kandanti chinnapaata.m patanti,||
aava.t.tanti: viva.t.tanti atikhippa.m Bhagavaa parinibbuto,||
atikhippa.m sugato parinibbuto,||
atikhippa.m cakkhu loke antarahitanti.|| ||

Santaavuso Aananda devataa pa.thaviyaa pa.thavisa~n~niniyo kese pakiriya kandanti baahaa paggayha kandanti chinnapaata.m patanti,||
aava.t.tanti: viva.t.tanti atikhippa.m Bhagavaa parinibbuto,||
atikhippa.m sugato parinibbuto,||
atikhippa.m cakkhu loke antarahito ti.|| ||

Yaa pana devataa viitaraagaa taa sataa sampajaanaa adhivaasenti 'aniccaa sankhaaraa ta.m kutettha labbhaa' ti.|| ||

113. Atha kho aayasmaa ca Anuruddho aayasmaa ca Aanando ta.m rattaavasesa.m dhammiyaa kathaaya viitinaamesu.m.|| ||

Atha kho aayasmaa Anuruddho aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: gacchaavuso Aananda kusinaara.m.|| ||

Kusinaara.m pavisitvaa kosinaarakaana.m mallaana.m aarocehi: 'parinibbuto vaasi.t.thaa Bhagavaa,||
yassa'daani kaala.m ma~n~nathaa' ti.|| ||

Eva.m bhante ti kho aayasmaa Aanando aayasmato Anuruddhassa pa.tissutvaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya attadutiyo kusinaara.m paavisi.|| ||

[159] Tena kho pana samayena kosinaarakaa mallaa santhaagaare sannipatitaa honti ten'eva kara.niiyena.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena kosinaarakaana.m mallaana.m santhaagaara.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa kosinaarakaana.m mallaana.m aarocesi: "parinibbuto vaasi.t.thaa Bhagavaa,||
yassa'daani kaala.m ma~n~nathaa" ti.|| ||

Idamaayasmato Aanandassa vacana.m sutvaa mallaa ca mallaputtaa ca mallasu.nisaa ca mallapajaapatiyo ca aghaavino dummanaa ceto dukkhasamappitaa appekacce kese pakiriya kandanti,||
baahaa paggayha kandanti,||
chinnapaata.m patanti aava.t.tanti viva.t.tanti atikhippa.m Bhagavaa parinibbuto,||
atikhippa.m sugato parinibbuto,||
atikhippa.m cakkhu loke antarahitanti."|| ||

114. Atha kho kosinaarakaa mallaa purise aa.naapesu.m "tenahi bha.ne kusinaaraaya.m gandhamaala~nca sabba~nca taa'aavacara.m sannipaatethaa" ti.|| ||

Atha kho kosinaarakaa mallaa gandhamaala~nca sabba~nca taa'aavacara.m pa~nca ca dussayugasataani aadaaya yena upavattana.m mallaana.m saalavana.m yena Bhagavato sariira.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavato sariira.m naccehi giitehi vaaditehi maalehi gandhehi sakkarontaa garukarontaa maanentaa puujentaa celavitaanaani karontaa ma.n.dala-maa'e pa.tiyaadentaa 'ekadivasa.m viitinaamesu.m.|| ||

Atha kho kosinaarakaana.m mallaana.m etad ahosi.|| ||

'Ativikaalo kho ajja Bhagavato sariira.m jhaapetu.m,||
svedaani maya.m Bhagavato sariira.m naccehi giitehi vaaditehi maalehi gandhehi sakkarontaa garukarontaa maanentaa puujentaa celavitaanaani karontaa ma.n.dala-maa'e pa.tiyaadentaa||
dutiyam pi divasa.m viitinaamesu.m,||
tatiyam pi divasa.m viitinaamesu.m,||
catuttham pi divasa.m viitinaamesu,||
pa~ncamam pi divasa.m viitinaamesu,||
cha.t.tham pi divasa.m viitinaamesu.m atha kho sattama.m divasa.m kosinaarakaana.m mallaana.m [160] etad ahosi: maya.m Bhagavato sariira.m naccehi giitehi vaaditehi maalehi gandhehi sakkarontaa garukarontaa maanentaa puujentaa,||
dakkhi.nena dakkhi.na.m nagarassa haritvaa baahirena baahira.m dakkhi.nato nagarassa Bhagavato sariira.m jhaapessaamaa' ti.|| ||

Tena kho pana samayena a.t.tha mallapaamokkhaa siisa.m nahaataa ahataani vatthaani nivatthaa 'maya.m Bhagavato sariira.m uccaaressaamaa'ti naSakkonti uccaaretu.m.|| ||

Atha kho kosinaarakaa mallaa aayasmanta.m Anuruddha.m etad avocu.m: ko nu kho bhante Anuruddha hetu ko paccayo yenime a.t.tha mallapaamokkhaa siisa.m nahaataa ahataani vatthaani nivatthaa 'maya.m Bhagavato sariira.m uccaaressaamaati na Sakkonti uccaaretunti?" "A~n~nathaa kho vaasi.t.thaa tumhaaka.m adhippaayo,||
a~n~nathaa devataana.m adhippaayo" ti.|| ||

"Kathaa pana bhante devataana.m adhippaayo" ti.|| ||

"Tumhaaka.m kho vaasi.t.thaa adhippaayo: "maya.m Bhagavato sariira.m naccehi giitehi vaaditehi maalehi gandhehi sakkarontaa garukarontaa maanentaa puujentaa dakkhi.nena dakkhi.na.m nagarassa haritvaa,||
baahirena baahira.m dakkhi.nato nagarassa Bhagavato sariira.m jhaapessaamaa" ti.|| ||

Devataana.m kho vaasi.t.thaa adhippaayo "maya.m Bhagavato sariira.m dibbehi naccehi giitehi vaaditehi maalehi gandhehi sakkarontaa garukarontaa maanentaa puujentaa,||
uttarena uttara.m nagarassa haritvaa,||
uttarena dvaarena nagara.m pavesetvaa,||
majjhena majjha.m nagarassa haritvaa,||
puratthimena dvaarena nikkhaametvaa,||
puratthimato nagarassa maku.tabandhana.m naama mallaana.m cetiya.m,||
ettha Bhagavato sariira.m jhaapessaamaa" ti.|| ||

"Yathaa bhante devataana.m adhippaayo,||
tathaa hotu" ti.|| ||

116. Tena kho pana samayena kusinaaraa yaava sandhisamalasa.mka.tiiraa ja.n.numattena odhinaa mandaaravapupphehi satthataa hoti atha kho devataa ca kosinaarakaa ca mallaa Bhagavato sariira.m dibbehi ca maanusakehi ca [161] naccehi giitehi vaaditehi maalehi gandhehi sakkarontaa garukarontaa maanentaa puujentaa,||
uttarena uttara.m nagarassa haritvaa uttarena dvaarena nagara.m pavesetvaa,||
majjhena majjha.m nagarassa haritvaa,||
puratthimena dvaarena nikkhamitvaa,||
puratthimato nagarassa maku.tabandhana.m naama mallaana.m cetiya.m,||
tattha Bhagavato sariira.m nikkhipi.msu.|| ||

117. Atha kho kosinaarakaa mallaa aayasmanta.m Aananda.m etad avocu.m: "katha.m maya.m bhante Aananda Tathaagatassa sariire pa.tipajjaamaa" ti?|| ||

"Yathaa kho vaasi.t.thaa ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjatti,||
eva.m Tathaagatassa sariire pa.tipajjitabban" ti.|| ||

"Katha.m pana bhante Aananda ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjintii" ti.|| ||

"Ra~n~ne vaasi.t.thaa cakkavattissa sariira.m ahatena vatthena ve.thenti,||
ahatena vatthena ve.thetvaa vihatena kappaasena ve.thenti.|| ||

Vihatena kappaasena ve.thetvaa ahatena vatthena ve.thenti.|| ||

Etena upaayena pa~ncahi yugasatehi ra~n~no cakkavattissa sariira.m ve.thetvaa aayasaaya telado.niyaa pakkhipitvaa a~n~nissaa aayasaaya do.niyaa pa.tikujjetvaa,||
sabbagandhaana.m citaka.m karitvaa ra~n~no cakkavattissa sariira.m jhaapenti.|| ||

Caatummahaapathe ra~n~no cakkavattissa thuupa.m karonti.|| ||

Eva.m kho vaasi.t.thaa ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjanti.|| ||

Yathaa kho vaasi.t.thaa ra~n~no cakkavattissa sariire pa.tipajjanti,||
eva.m Tathaagatassa sariire pa.tipajjitabba.m.|| ||

Caatummahaapathe Tathaagatassa thuupo kaatabbo.|| ||

Tattha ye maala.m vaa gandha.m vaa cu.n.naka.m vaa aaropessanti vaa abhivaadessanti vaa citta.m vaa pasaadessanti,||
tesanta.m bhavissati diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaa" ti.|| ||

Atha kho kosinaarakaa mallaa purise aa.naapesu.m "tena hi bha.ne mallaana.m vihata.m kappaasa.m sannipaatethaa" ti.|| ||

Atha kho kosinaarakaa mallaa Bhagavato sariira.m ahatena vatthena ve.thesu.m.|| ||

Ahatena vatthena ve.thetvaa vihatena kappaasena ve.thesu.m.|| ||

Vihatena kappaasena ve.thetvaa ahatena [162] vatthena ve.thesu.m.|| ||

Etena upaayena pa~ncahi yugasatehi Bhagavato sariira.m ve.thetvaa aayasaaya telado.niyaa pakkhipitvaa1 a~n~nissaa aayasaaya do.niyaa pa.tikujjetvaa sabbagandhaana.m citaka.m karitvaa Bhagavato sariira.m citaka.m aaropesu.m.|| ||

Mahaakassapaagamana.m.|| ||

118. Tena kho pana samayena aayasmaa Mahaa-Kassapo paavaaya kusinaara.m addhaanamaggapa.tipanno hoti mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi.|| ||

Atha kho aayasmaa Mahaa-Kassapo maggaa okkamma a~n~natarasmi.m rukkhamuule nisiidi.|| ||

Tena kho pana samayena a~n~nataro aajiivako kusinaaraaya mandaaravapuppha.m gahetvaa paava.m addhaanamaggapa.tipanno hoti.|| ||

Addasaa kho aayasmaa Mahaa-Kassapo ta.m aajiivaka.m duurato'va aagacchanta.m.|| ||

Disvaa ta.m aajiivaka.m etad avoca: 'apaavuso amhaaka.m satthaara.m jaanaastii" ti?|| ||

Aama aavuso jaanaami.|| ||

Ajja sattaahaparinibbuto Sama.no Gotamo.|| ||

Tato me ida.m mandaaravapuppha.m gahitanti".|| ||

Tattha ye te bhikkhu aviitaraagaa appekacce baahaa paggayha kandanti,||
chinnapaata.m patanti,||
aava.t.tanti viva.t.tanti: atikhippa.m Bhagavaa parinibbuto,||
atikhippa.m sugato parinibbuto,||
atikhippa.m cakkhu loke antarahitanti,||
ye pana te bhikkhu viitaraagaa,||
te sataa sampajaanaa adhivaasenti: aniccaa sankhaaraa,||
ta.m kutettha labbhaa' ti.|| ||

119. Tena kho pana samayena subhaddo naama bu.d.dhapabbajito' tassa.m parisaaya.m nisinno hoti.|| ||

Atha kho subhaddo,||
bu.d.dhapabbajito te bhikkhu etad avoca:|| ||

"Ala.m aavuso maa sovittha,||
maa paridevittha.|| ||

Sumuttaa maya.m tena mahaasama.nena.|| ||

Upaddutaa ca homa ida.m vo kappati,||
ida.m vo na kappatii" ti.|| ||

Idaani pana maya.m ya.m icchissaama ta.m karissaama,||
ya.m na icchissaama na ta.m karissaamaa" ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Mahaa-Kassapo bhikkhuu aamantesi: 'ala.m aavuso maa sovittha,||
maa paridevittha.|| ||

Nanu [163] eta.m aavuso Bhagavataa pa.tigacce va akkhaata.m: sabbeh'eva piyehi manaapehi naanaabhaavo vinaabhaavo a~n~nathaabhaavo.|| ||

Ta.m kutettha aavuso labbhaa yan ta.m jaata.m bhuuta.m sa'nkhata.m palokadhamma.m,||
ta.m Tathaagatassaapi sariira.m maa palujjiiti n'eta.m .thaana.m vijjatii" ti.|| ||

120. Tena kho pana samayena cattaaro mallapaamokkhaa siisa.m nahaataa ahataani vatthaani nivatthaa maya.m Bhagavato citaka.m aalimpessaamaati na Sakkonti aalimpetu.m.|| ||

Atha kho kosinaarakaa mallaa aayasmanta.m Anuruddha.m etad avocu.m: ko nu kho bhante Anuruddha hetu,||
ko paccayo,||
yenime cattaaro mallapaamokkhaa siisa.m nahaataa ahataani vatthaani nivatthaa maya.m Bhagavato citaka.m aalimpessaamaati na Sakkonti aalimpetunti"? "A~n~nathaa kho vaasi.t.thaa devataana.m adhippaayo" ti.|| ||

"Katha.m pana bhante devataana.m adhippaayo" ti?|| ||

"Devataana.m kho vaasi.t.thaa adhippaayo: aya.m aayasmaa Mahaa-Kassapo paavaaya kusinaara.m addhaanamaggapa.tipanno mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi.|| ||

Na taava Bhagavato citako pajjalissati yaavaayasmaa Mahaa-Kassapo Bhagavato paade sirasaa na vandissatii" ti.|| ||

"Yathaa bhante devataana.m adhippaayo tathaa hotu" ti.|| ||

121. Atha kho aayasmaa Mahaa-Kassapo yena kusinaaraa maku.tabandhana.m naama mallaana.m cetiya.m yena Bhagavato citako ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa eka.m sa.m ciivara.m katvaa a~njalimpa.naametvaa tikkhattu.m citaka.m padakkhi.na.m katvaa,||
paadato vivaritvaa Bhagavato paade sirasaa vandi.|| ||

Taani pi kho pa~nca bhikkhusataani eka.msa.m ciivara.m katvaa a~njalimpa.naametvaa tikkhattu.m citaka.m padakkhi.na.m katvaa Bhagavato paade sirasaa vandi.msu.|| ||

[164] vanditesu1 ca panaayasmataa mahaakansapena tehi pi pa~ncahi bhikkhu-satehi,||
sayameva Bhagavato citako pajjali.|| ||

122. Jhaayamaanassa kho pana Bhagavato sariirassa,||
ya.m ahosi chaviiti vaa cammanti maa ma.msanti vaa naharuu ti vaa lasikaa ti vaa tassa n'eva chaarikaa pa~n~naayittha,||
na masi.|| ||

Saariiraaneca avasissi.msu.|| ||

Seyyathaa pi naama sapissa vaa telassa vaa jhaayamaanassa n'eva chaarikaa pa~n~naayati na masi,||
evam eva Bhagavato sarirassa jhaayamaanassa ya.m ahosi chaviiti vaa cammanti vaa ma.msanti vaa nahaaruuti vaa lasikaati vaa tassa n'eva chaarikaa pa~n~naayittha'na masi,||
saariiraan'eva avasissi.msu.|| ||

Tesa~nca pa~ncanna.m dussayugasataana.m dveva dussaani na .dayhi.msu ya~n ca sabbabbhantarima.m ya~n ca baahira.m.|| ||

Da.d.dhe ca kho pana Bhagavato sariire anta'ikkhaa udakadhaaraa paatubhavitvaa Bhagavato citaka.m nibbaapesi.|| ||

Udaka.m saalato pi abbhunnamitvaa Bhagavato citaka.m nibbaapesi.|| ||

Kosinaarakaa pi mallaa sabbagandhodakena Bhagavato citaka.m nibbaapesu.m.|| ||

Atha kho kosinaarakaa mallaa Bhagavato saariiraani sattaaha.m santhaagaare sattipa~njara.m karitvaa dhanupaakaara.m parikkhipaapetvaa naccehi giitehi vaaditehi maalehi gandhehi sakkari.msu garukari.msu maanesu.m puujesu.m.|| ||

Saariirikadhaatuvibhajanaa|| ||

122. Assosi kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto: "Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho: Ajaatasattu Vedehi-putto kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesi:|| ||

"Bhagavaa pi khattiyo aham pi khattiyo.|| ||

Ahampi arahaami Bhagavato saariiraana.m bhaaga.m,||
aham pi Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca karissaamii" ti.|| ||

Assosu.m kho Vesaalikaa licchavii:|| ||

'Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto' ti.|| ||

Atha kho Vesaalikaa licchavii kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesu.m:|| ||

"Bhagavaa pi khattiyo mayam pi khattiyaa.|| ||

Mayam pi arahaama Bhagavato [165] saariiraana.m bhaaga.m.|| ||

Mayam pi Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca karissaamaa" ti.|| ||

Assosu.m kho Kaapilavatthavaa Sakkaa:|| ||

"Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho Kaapilavatthavaa Sakkaa kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesu.m:|| ||

"Bhagavaa amhaaka.m ~naatise.t.tho.|| ||

Mayam pi arahaama Bhagavato saariiraana.m bhaaga.m.|| ||

Mayam pi Bhagavato saariiraana.m thuupa~n ca maha~n ca karissaamaa" ti.|| ||

Assosu.m kho allakappakaa bulayo:|| ||

"Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho allakappakaa bulayo kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesu.m:|| ||

"Bhagavaa pi khattiyo mayam pi khattiyaa mayam pi arahaama Bhagavato saariiraana.m bhaaga.m.|| ||

Mayam pi Bhagavato saariiraana.m thuupa~n ca maha~n ca karissaamaa" ti.|| ||

Assosu.m kho raamagaamakaa Koliyaa "Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho raamagaamakaa Koliyaa kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesu.m:|| ||

"Bhagavaa pi khattiyo,||
mayam pi khattiyaa.|| ||

Mayam pi arahaama Bhagavato saariiraana.m bhaaga.m.|| ||

Mayam pi Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca karissaamaa" ti.|| ||

Assosi kho ve.thadiipako braahma.no: "Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho ve.thadiipako braahma.no kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesi:|| ||

"Bhagavaa tu khattiyo.|| ||

Ahamasmi braahma.no,||
aham pi arahaami Bhagavato saariiraana.m bhaaga.m.|| ||

Ahampi Bhagavato saariiraana.m thuupa~n ca maha~n ca karissaamii" ti.|| ||

Assosu.m kho paaveyyakaa mallaa "Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho paaveyyakaa mallaa kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesu.m.|| ||

Bhagavaa pi khattiyo mayam pi khattiyaa.|| ||

Mayam pi arahaama Bhagavato saariiraana.m bhaaga.m,||
mayam pi Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca karissaamaati.|| ||

Eva.m vutte kosinaarakaa mallaa te sa'nghe ga.ne etad avocu.m,||
[166] Bhagavaa amhaaka.m gaamakkhette parinibbuto,||
na maya.m dassaama Bhagavato saariiraana.m bhaaganti.|| ||

123. Eva.m vutte do.no braahma.no te sa'nghe ga.ne etad avoca:|| ||

Su.nantu bhonto mama ekavaakya.m.|| ||

Amhaaka.m buddho ahu khantivaado.|| ||

Na hi saadhu'ya.m uttamapuggalassa|| ||

Sariirabhaage siyaa sampahaaro.|| ||

Sabbe va bhonto sahitaa samaggaa|| ||

Sammodamaanaa karoma.t.thabhaage.|| ||

Vitthaarikaa hontu disaasu thuupaa|| ||

Bahuu janaa cakkhumato pasannaa" ti.|| ||

124. "Tena hi braahma.na tva.m yeva Bhagavato saariiraani a.t.thadhaa sama.m suvibhatta.m vibhajaahii" ti.|| ||

"Eva.m ho'ti kho do.no braahma.no tesa.m sa'nghaana.m ga.naana.m pa.tissutvaa Bhagavato saariiraani a.t.thadhaa sama.m suvibhatta.m vibhajitvaa te sa'nghe ga.ne etad avoca: "ima.m me bhonto tumba.m dadantu,||
aham pi tumbassa thuupa~nca maha~nca karissaamii" ti.|| ||

Ada.msu kho te do.nassa braahma.nassa tumba.m.|| ||

Assosu.m kho pippalivaniyaa moriyaa: "Bhagavaa kira kusinaaraaya.m parinibbuto' ti.|| ||

Atha kho pippalivaniyaa moriyaa kosinaarakaana.m mallaana.m duuta.m paahesu.m: Bhagavaa pi khattiyo mayam pi khattiyaa.|| ||

Mayam pi arahaama Bhagavato saariiraana.m bhaaga.m,||
mayam pi Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca karissaamaa' ti.|| ||

"N'atthi Bhagavato saariiraana.m bhaago,||
vibhattaana Bhagavato saariiraani,||
ito a'ngaara.m harathaa" ti.|| ||

Te tato a'ngaara.m hari.msu:|| ||

Dhaatucetiya puujaa|| ||

124. Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Raajagahe Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca akaasi.|| ||

[167] Vesaalikaa pi licchavii Vesaaliya.m Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca aka.msu.|| ||

Kaapilavatthavaa pi Sakkaa Kapilavatthusmi.m Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca aka.msu.|| ||

Allakappakaa pi bulayo allakappe Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca aka.msu.|| ||

Raamagaamakaa pi Koliyaa raamagaame Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca aka.msu.|| ||

Ve.thadiipako pi braahma.no ve.thadiipe Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca akaasi.|| ||

Paaveyyakaa pi mallaa Paavaaya.m Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca aka.msu.|| ||

Kosinaarakaa pi mallaa kusinaaraaya.m Bhagavato saariiraana.m thuupa~nca maha~nca aka.msu.|| ||

Do.no pi braahma.no tumbassa thuupa~nca maha~nca akaasi.|| ||

Pippalivaniyaa pi moriyaa pippalivane a'ngaaraana.m thuupa~nca maha~nca aka.msu.|| ||

Iti a.t.tha sariirathuupaa navamo tumbathuupo dasamo a'ngaarathuupo.|| ||

evam eta.m bhuutapubbanti.|| ||

125. "A.t.tha do.naa1 cakkhumato sariiraa,|| ||

Sattado.na.m Jambudiipe mahenti,|| ||

Eka~nca do.na.m purisavaruttamassa|| ||

Raamagaame naagaraajaa mahenti.|| ||

Ekaa hi daa.thaa tidivehi puujitaa ekaa pana gandhaarapure mahiiyati,|| ||

Kaali'ngara~n~no vijite puneka.m eka.m puna naagaraajaa mahenti.|| ||

Tass'eva tejena aya.m vasundharaa|| ||

Aayaagase.t.thehi mahii ala.mkataa|| ||

Eva.m ima.m cakkhumato sariira.m|| ||

Susakkata.m sakkatasakkatehi.|| ||

[168] devindanaagindanarinda puujito|| ||

Manussase.t.thehi tath'eva puujito,|| ||

Ta.m2 vandatha pa~njalikaa bhavitvaa|| ||

Buddho bhave kappasatehi dullabho' ti.|| ||

Cattaa'iisa samaa dantaa kesaa lomaa ca sabbaso,|| ||

Devaa hari.msu ekeka.m cakkavaalaparamparaa" ti.|| ||

Mahaaparinibbaanasutta.m tatiya.m.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement