Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 18

Janavasabha Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[200]

[1][pts] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa naatike viharati gi~njakaavasathe.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa parito parito janapadesu parivaarake abbhatiite||
Kaalakate upapattiisu byaakaroti,||
Kaasi Kosalesu Vajjimallesu Ceti Va.msesu Kuru Pa~ncaalesu Maccha Suurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropa~n~naasa.m naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayino anaavattidhammaa tasmaa lokaa.|| ||

Saadhikaa navuti naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamino sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Saatirekaani pa~nca-sataani naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa,||
ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa ti.|| ||

[201] 2. Assosu.m kho naatikiyaa paricaarakaa:|| ||

Bhagavaa kira parito parito janapadesu paricaarake abbhatiite kaalakate upapattiisu byaakaroti,||
Kaasi Kosalesu Vajjimallesu cetiva.msesu kurupa~ncaalesu macchasuurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropa~n~naasa.m naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayino anaavattidhammaa tasmaa lokaa.|| ||

Saadhikaa navuti naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamino sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Saatirekaani pa~nca-sataani naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa taa,||
ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa" ti.|| ||

Tena ca naatikiyaa paricaarakaa attamanaa ahesu.m pamuditaa piitisomanassajaataa Bhagavato pa~nhaveyyaakara.na.m4 sutvaa.|| ||

3. Assosi kho aayasmaa Aanando:|| ||

Bhagavaa kira Bhagavaa kira parito parito janapadesu paricaarake abbhatiite kaalakate upapattiisu byaakaroti,||
Kaasi Kosalesu Vajjimallesu cetiva.msesu kurupa~ncaalesu macchasuurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropa~n~naasa.m naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayino anaavattidhammaa tasmaa lokaa.|| ||

Saadhikaa navuti naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamino sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Saatirekaani pa~nca-sataani naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa" ti.|| ||

Tena ca naatikiyaa paricaarakaa

Attamanaa ahesu.m pamuditaa piitisomanassajaataa Bhagavato pa~nhaveyyaakara.na.m sutvaa ti.|| ||

4. Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi: [202] ime kho panaapi1 ahesu.m Maagadhakaa paricaarakaa bahuu c'eva ratta~n~nuu ca abbhatiitaa kaalakataa.|| ||

Su~n~naa ma~n~ne a'ngamagadhaa a'ngaMaagadhakehi2 paricaarakehi abbhatiitehi kaalakatehi.|| ||

Te kho panaapi ahesu.m Buddhe pasannaa dhamme pasannaa sa'nghe pasannaa siilesu paripuurakaarino te abbhatiitaa kaalakataa Bhagavato abyaakataa.|| ||

Tesampassa saadhu veyyaakara.na.m.|| ||

Bahujano pasiideyya tato gaccheyya sugati.m.|| ||

Aya.m kho panaapi ahosi raajaa Maagadho seniyo bimbisaaro dhammiko dhammaraajaa hito braahma.nagahapatikaana.m negamaana~nc'eva jaanapadaana~nca.|| ||

Apissuda.m manussaa kittayamaanaruupaa viharanti ' eva.m no so dhammiko dhammaraajaa sukhaapetvaa kaalakato,||
eva.m maya.m tassa dhammikassa dhammara~n~no vijite phaasu4 viharimhaa' ti.|| ||

So kho panaapi ahosi Buddhe pasanno dhamme pasanno sa'nghe pasanno siilesu paripuurakaarii.|| ||

Apissuda.m manussaa evam aaha.msu,||
yaava mara.nakaalaapi raajaa Maagadho seniyo bimbisaaro Bhagavanta.m kittayamaanaruupo kaalakato' ti.|| ||

So abbhatiito kaalakato Bhagavataa abyaakato.|| ||

Tassa passa saadhu veyyaakara.na.m.|| ||

Bahujano pasiideyya,||
tato gaccheyya sugati.m.|| ||

Bhagavato kho pana sambodhi magadhesu.|| ||

Yattha kho Bhagavato sambodhi magadhesu katha.m tattha Bhagavaa Maagadhake paricaarake abbhatiite kaalakate upapattiisu na byaakareyya?|| ||

Bhagavaa c'eva kho pana Maagadhake paricaarake abbhatiite kaalakate upapattiisu na byaakareyya diinamanaa tenassu Maagadhakaa paricaarakaa.|| ||

[203] Yena kho panassu diinamanaa Maagadhakaa paricaarakaa katha.m te Bhagavaa na byaakareyyaati.|| ||

5. Idam aayasmaa Aanando Maagadhake paricaarake aarabbha eko raho anuvicintetvaa rattiyaa paccuusa-samaya.m paccu.t.thaaya yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavantaa etad avoca.|| ||

Sutam me ta.m bhante:|| ||

Bhagavaa kira parito parito janapadesu paricaarake abbhatiite kaalakate upapattiisu byaakaroti, kaasi Kosalesu Vajjimallesu cetiva.msesu kurupa~ncaalesu macchasuurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropa~n~naasa.m naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayino anaavattidhammaa tasmaa lokaa.|| ||

Saadhikaa navuti naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamino sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissanti.|| ||

Saatirekaani pa~nca-sataani naatikiyaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa,||
ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa niyataa sambodhiparaaya.naa" ti.|| ||

Tena ca naatikiyaa paricaarakaa attamanaa ahesu.m pamuditaa piitisomanassajaataa Bhagavato pa~nhaveyyaakara.na.m sutvaa' ti.|| ||

6. Ime kho panaa pi bhante ahesu.m Maagadhakaa paricaarakaa bahuu c'eva ratta~n~nuu ca abbhatiitaa kaalakataa su~n~naama~n~ne a'ngamagadhaa a'ngaMaagadhakehi paricaarakehi abbhatiitehi kaalakatehi.|| ||

Te kho panaapi bhante ahesu.m Buddhe pasannaa dhamme pasannaa sa'nghe pasannaa siilesu paripuurakaarino.|| ||

Te abbhatiitaa kaalakataa Bhagavataa abyaakataa.|| ||

Tesampassa saadhu veyyaakara.na.m bahujano pasiideyya tato gaccheyya sugati.m aya.m kho panaapi bhante ahosi raajaa Maagadho seniyo bimbisaaro dhammiko dhammaraajaa hito buhma.nagahapatikaana.m [204] negamaana~nc'eva jaanapadaana~nca.|| ||

Apissuda.m manussaa kittayamaanaruupaa viharanti ' eva.m no so dhammiko dhammaraajaa sukhaapetvaa kaalakato.|| ||

Eva.m maya.m tassa dhammikassa dhammara~n~no vijite phaasu viharimhaa ' ti.|| ||

So kho panaapi bhante ahosi Buddhe pasanno dhamme pasanno sa'nghe pasanno siilesu paripuurakaarii.|| ||

Apissuda.m manussaa evam aaha.msu ' yaava mara.nakaalaapi raajaa Maagadho seniyo bimbisaaro Bhagavanta.m kittayamaanaruupo kaalakato ' ti.|| ||

So abbhatiito kaalakato Bhagavataa abyaakato,||
tassa passa saadhu veyyaakara.na.m bahujano pasiideyya tato gaccheyya sugati.m,||
Bhagavato kho pana bhante sambodhi magadhesu.|| ||

Yattha kho pana bhante Bhagavato sambodhi magadhesu katha.m tattha Bhagavaa Maagadhake paricaarake abbhatiite kaalakate upapattiisu na byaakareyya.|| ||

Bhagavaa ce kho pana bhante Maagadhake paricaarake abbhatiite kaalakate upapattiisu na byaakareyya,||
diinamanaa1 tenassu Maagadhakaa paricaarakaa.|| ||

Yena kho panassu bhante diinamanaa Maagadhakaa paricaarakaa,||
katha.m te Bhagavaa na byaakareyyaa ' ti.|| ||

Idam aayasmaa Aanando Maagadhake paricaarake aarabbha Bhagavato sammukhaa parikatha.m katvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

7. Atha kho Bhagavaa acira-pakkante aayasmanto aanande pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya naatika.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Naatike pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto paade pakkhaaletvaa gi~njakaavasatha.m pavisitvaa Maagadhake paricaarake aarabbha a.t.thikatvaa manasikatvaa sabba.m cetaso samannaaharitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

"Gati.m tesa.m jaanissaami abhisamparaaya.m ya.m gatikaa te bhavanto ya.m abhisamparaayaa " ti.|| ||

Addasaa kho Bhagavaa Maagadhake paricaarake ya.m gatikaa te [205] bhavanto ya.m-abhisamparaayaa.|| ||

Atha kho Bhagavaa saaya.nha-samaya.m pa.tisallaanaa vu.t.thito Gi~njakaavasathaa nikkhamitvaa vihaara-pacchaayaaya.m pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

8. Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca.|| ||

"Upasanta-padisso bhante Bhagavaa,||
bhaatiriva Bhagavato mukhava.n.no vippasannattaa indriyaana.m.|| ||

Santena nuunajja bhante Bhagavaa vihaarena vihaasii " ti.|| ||

9. "Yad eva kho me tva.m Aananda Maagadhake paricaarake aarabbha sammukhaa parikatha.m katvaa u.t.thaay aasanaa pakkanto,||
tadevaaha.m naatike pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto paade pakkhaaletvaa gi~njakaavasatha.m pavisitvaa Maagadhake paricaarake aarabbha a.t.thikatvaa manasi katvaa sabba.m cetaso samannaaharitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.m|| ||

"Gati.m tesa.m jaanissaami abhisamparaaya.m,||
ya.m-gatikaa te bhavanto ya.m-abhisamparaayaa" ti.|| ||

Addasa.m kho aha.m Aananda Maagadhake paricaarake ya.m-gatikaa te bhavanto ya.m-abhisamparaayaa.|| ||

Atha kho Aananda antarahito yakkho saddamanussaavesi:|| ||

"Janavasabho aha.m Bhagavaa,||
Janavasabho aha.m Sugataa" ti.|| ||

"Abhijaanaasi no tva.m Aananda ito pubbe evaruupa.m naama-dheyya.m sutvaa yad ida.m Janavasabho" ti?|| ||

"Na kho aha.m bhante abhijaanaami ito pubbe evaruupa.m naamadheyya.m suta.m yad ida.m Janavasabho" ti.|| ||

Api hi me bhante lomaani na.t.thaani "Janavasabho" ti naama-dheyya.m sutvaa.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

"Na hi [206] nuuna so orako yakkho bhavissati yassida.m evaruupa.m naamadheyya.m supa~n~natta.m yad ida.m Janavasabho' ti.|| ||

10. "Anantaraa kho Aananda saddaa paatubhaavaa u'aarava.n.no me yakkho sammukhe paatu-r-ahosi.|| ||

dutiyam pi saddamanussaavesi: bimbisaaro aha.m Bhagavaa bimbisaaro aha.m sugataa ' ti.|| ||

Ida.m sattama.m kho aha.m bhante vessava.nassa mahaaraajassa sahabyata.m upapajjaami.|| ||

So tato cuto manussaraajaa bhavitu.m pahomi.

Ito satta tato satta sa.msaaraani catuddasa||
Nivaasam abhijaanaami yattha me vusita.m pure.|| ||

"Diigha-ratta.m kho aha.m bhante avinipaato avinipaata.m sa~njaanaami.|| ||

Aasaa ca pana me santi.t.thti sakadaagaamitaayaa" ti.|| ||

"Acchariyam ida.m aayasmato Janavasabhassa yakkhassa,||
abbhutamida.m aayasmato Janavasabhassa yakkhassa:|| ||

'Diigha-ratta.m kho aha.m bhante avinipaato avinipaata.m sa~njaanaamii' ti ca vadesi,||
'Aasaa ca pana me santi.t.thati sakadaagaamitaayaa' ti ca vadesi.|| ||

Kuto nidaana.m pan'aayasmaa Janavasabho yakkho evaruupa.m u.laara.m visesaadhigama.m sa~njaanaatii" ti?|| ||

11. "Na a~n~nattha Bhagavaa tava saasanaa,||
na a~n~nattha sugata tava saasanaa.|| ||

Yadagge aha.m bhante Bhagavati ekantikato1 abhippasanno,||
tadagge aha.m bhante [207] diigha-ratta.m avinipaato avinipaata.m sa~njaanaami.|| ||

Aasaa ca pana me santi.t.thati sakadaagaamitaaya.|| ||

Idhaaha.m bhante vessava.nena mahaaraajena pesito Viruu'hakassa mahaaraajassa santike kenacidevakara.niiyena.|| ||

Addasa.m Bhagavanta.m antaraamagge gi~njakaavasatha.m pavisitvaa Maagadhake paricaarake aarabbha a.t.thikatvaa manasi katvaa sabba.m cetaso samannaaharitvaa nisinna.m|| ||

'Gati.m tesa.m jaanissaami abhisamparaaya.m ya.m-gatikaa te bhavanto ya.mabhisamparaayaa ti.|| ||

Anacchariya.m kho pan'eta.m bhante ya.m vessava.nassa mahaaraajassa tassa.m parisaaya.m bhaasato sammukhaa suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m 'ya.m-gatikaa te bhavanto ya.m-abhisamparaayaa' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Bhagavanta~n ca dakkhaami.|| ||

Ida~n ca Bhagavato aarocessaamii' ti.|| ||

Ime kho me bhante dve paccayaa Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nkamitu.m.|| ||

 

§

 

12. Purimaani bhante divasaani purimataraani tadahuposathe pa.n.narase vassupanaayikaaya pu.n.naaya pu.n.namaaya rattiyaa kevalakappaa ca devaa Taavati.msaa sudhammaaya.m sabhaaya.m sannisinnaa honti sannipatitaa,||
mahatii ca dibbaparisaa samantato sannisinnaa honti sannipatitaa.|| ||

Cattaaro ca Mahaaraajaano caatuddisaa nisinnaa honti.|| ||

Puratthimaaya disaaya Dhatara.t.tho Mahaaraajaa pacchimaabhimukho nisinno hoti deve purakkhatvaa.|| ||

Dakkhi.naaya disaaya Viruu'hako Mahaaraajaa uttaraabhimukho nisinno hoti deve purakkhatvaa.|| ||

Pacchimaaya disaaya Viruupakkho Mahaaraajaa puratthaabhimukho nisinno hoti deve purakkhatvaa.|| ||

Uttaraaya disaaya vessava.no Mahaaraajaa dakkhi.naabhimukho nisinno hoti deve [208] purakkhatvaa.|| ||

Yadaa bhante kevalakappaa ca devaa Taavati.msaa sudhammaaya.m sabhaaya.m sannisinnaa honti sannipatitaa,mahatii ca dibbaparisaa samantato sannisinnaa honti sannipatitaa,||
cattaaro ca Mahaaraajaano catuddisaa nisinnaa honti ida.m tesa.m hoti aasanasmi.m.|| ||

Atha pacchaa amhaaka.m aasana.m hoti.|| ||

Ye te bhante devaa Bhagavati brahmacariya.m caritvaa adhunuupapannaa Taavati.msakaaya.m,||
te a~n~ne deve atirocanti va.n.nena c'eva yasasaa ca.|| ||

Tenassuda.m bhante devaa Taavati.msaa attamanaa honti pamuditaa piitisomanassajaataa.|| ||

"Dibbaa vata bho kaayaa paripuuranti haayanti asuraa kaayaa " ti.|| ||

13. Atha kho bhante Sakko devaana.m indo devaana.m Taavati.msaana.m sampasaada.m viditvaa imaahi gaathaahi anumodi:|| ||

Modanti vata bho devaa Taavati.msaa sahindakaa||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammata.m.||
Nave deve ca passantaa va.n.navante yasassine||
Sugatasmi.m brahmacariya.m caritvaana idhaagate.||
Te a~n~ne atirocanti va.n.nena yasasaayunaa||
Saavakaa bhuuripa~n~nassa visesuupagataa idha.||
Ida.m disvaana nandanti Taavati.msaa sahindakaa||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammatan ti.|| ||

[209] Tena suda.m bhante devaa Taavati.msaa bhiiyosomattaaya attamanaa honti pamuditaa piitisomanassajaataa.|| ||

'Dibbaa vata bho kaayaa paripuuranti haayanti asuraa kaayaa ' ti.|| ||

14. Atha kho bhante yen'atthena devaa Taavati.msaa sudhammaaya.m sabhaaya.m sannisinnaa honti sannipatitaa,||
ta.m attha.m cintayitvaa ta.m attha.m mantayitvaa vuttavacanaapi ta.m3 Cattaaro Mahaaraajaano tasmi.m atthe honti,||
paccanu-si.t.tha-vacanaa pi ta.m Cattaaro Mahaaraajaano tasmi.m atthe honti,||
sakesu aasanesu .thitaa avipakkantaa.|| ||

"Te vutta-vaakyaa raajaano pa.tiggayhaanu-saasani.m||
Vippasanna-manaa santaa a.t.tha.msu samhi aasane" ti.|| ||

15. Atha kho bhante uttaraaya disaaya u'aaro aaloko sa~njaayi,||
obhaaso paatu-r-ahosi,||
atikkammeva devaana.m devaanubhaava.m.|| ||

Atha kho bhante Sakko devaana.m indo deve Taavati.mse aamantesi.|| ||

Yathaa kho maarisaa nimitattaani dissanti u'aaro aaloko sa~njaayati.|| ||

Obhaso paatu-bhavati,||
Brahmaa paatubhavissati,||
brahmuno h'eta.m pubbanimitta.m paatubhaavaaya yad ida.m aaloko sa~njaayati obhaaso paatubhavatii ti.|| ||

"Yathaa nimittaa dissanti Brahmaa paatu bhavissati,||
Brahmuno h'eta.m nimitta.m obhaaso vipulo mahaa" ti.|| ||

16. Atha kho bhante devaa Taavati.msaa yathaasakesu aasanesu nisiidi.msu.|| ||

'Obhaasame ta.m ~nassaama ya.m vipaako bhavissati sacchikatvaa 'va na.m gamissaamaa ti.|| ||

Cattaro pi Mahaaraajaano yathaasakesu aasananesu nisiidi.msu|| ||

"Obhaasame ta.m ~nassaama ya.m vipaako bhavissati,||
sacchi- [210] katvaa va na.m gamissaamaa" ti.|| ||

Ida.m sutvaa devaa Taavati.msaa ekagga samaapajji.msu:|| ||

"Obhaasame ta.m ~nassaama,||
ya.m vipaako bhavissati,||
sacchikatvaa va na.m gamissaamaa" ti.|| ||

17. Yadaa bhante Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m paatu-bhavati o.laarika.m attabhaava.m abhinimminitvaa paatu-bhavati.|| ||

Yo kho pana bhante brahmuno pakativa.n.no,||
anabhisambhavaniiyo so devaana.m Taavati.msaana.m cakkhupathasmi.m.|| ||

Yadaa bhante Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m paatu-bhavati so a~n~ne deve atirocati va.n.nena c'eva yasasaa ca.|| ||

Seyyathaa pi bhante sova.n.no viggaho maanusa.m viggaha.m atirocati,||
evam eva kho bhante yadaa Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m paatu-bhavati,||
so a~n~ne deve atirocati va.n.nena c'eva yasasaa ca.|| ||

Yadaa bhante Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m paatu-bhavati,||
na tassa.m parisaaya.m koci devo abhivaadeti vaa paccu.t.theti vaa aasanena vaa nimanteti.|| ||

Sabbe va tu.nhiibhuutaa pa~njalikaa palla'nkena nisiidanti ' yassadaa'ni dev'assa icchi'ssati Brahmaa Sana.mkumaaro tassa dev'assa palla'nkena nisiidissatii' ti.|| ||

Yassa kho pana bhante dev'assa Brahmaa Sana.mkumaaro palla'nkena nisiidati,||
u.laara.m so labhati devo vedapa.tilaabha.m,||
u.laara.m so labhati devo somanassapa.tilaabha.m,||
seyyathaa pi bhante raajaa khattiyo muddhaavasitto adhunaabhisitto rajjena,||
u.laara.m so labhati vedapa.tilaabha.m,||
u.laara.m so labhati somanassapa.tilaabha.m,||
evam eva kho bhante yassa dev'assa Brahmaa Sana.mkumaaro palla'nke nisiidati u.laara.m so labhati devo vedapa.tilaabha.m,||
u.laara.m so labhati devo somanassapa.tilaabha.m.|| ||

[211] 18. Atha bhante Brahmaa Sana.mkumaaro o.laarika.m attabhaava.m abhinimminitvaa kumaarava.n.nii hutvaa pa~ncasikho devaana.m Taavati.msaana.m paatu-r-ahosi.|| ||

So vehaasa.m abbhuggantvaa aakaase anta'ikkhe palla'nkena nisiidi.|| ||

Seyyathaa pi bhante balavaa puriso supacc'atthate vaa palla'nke same vaa bhuumibhaage palla'nkena nisiideyya,||
evam eva kho bhante Brahmaa Sana.mkumaaro vehaasa.m abbhuggantvaa aakaase anta'ikkhe palla'nkena nisiiditvaa devaana.m Taavati.msaana.m sampasaada.m viditvaa imaahi gaathaahi anumodi:|| ||

"Modanti vata bho devaa Taavati.msaa sahindakaa||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammata.m.||
Nave deve ca passantaa va.n.navante yasassine||
Sugatasmi.m buhmacariya.m caritvaana idhaagate.||
Te a~n~ne atirocanti va.n.nena yasasaayunaa||
Saavakaa bhuuripa~n~nassa visesuupagataa idha.||
Ida.m disvaana nandanti Taavati.msaa sahindakaa||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammatan ti.|| ||

19. Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro bhaasittha.|| ||

Idam attha.m bhante Brahmuno Sana.mkumaarassa bhaasato a.t.tha'ngasamannaagato saro hoti:|| ||

vissa.t.tho ca||
vi~n~neyyo ca||
ma~nju ca||
savaniiyo ca||
bindu ca||
avisaarii ca||
gambhiiro ca||
ninnaadii ca.|| ||

Yathaa parisa.m kho pana bhante Brahmaa Sana.mkumaaro sarena vi~n~naapeti.|| ||

Na c'assa bahiddhaa parisaaya ghoso niccharati.|| ||

Yassa kho pana bhante eva.m a.t.tha'ngasamannaagato saro hoti,||
so vuccati 'Brahmasaro' ti.|| ||

20. Atha kho bhante Brahmaa Sana.mkumaaro tetti.msa attabhaave abhinimminitvaa devaana.m Taavati.msaana.m [212] paccekapalla'nkesu paccekapalla'nkena nisiiditvaa deve Taavati.mse aamantesi:|| ||

"Ta.m kim ma~n~nanti bhonto devaa Taavati.msaa?|| ||

Yaava~n ca so Bhagavaa bahujana-hitaaya pa.tipanno bahujanasukhaaya lokaanukmpaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Ye hi keci bho Buddha.m sara.na.m gataa||
Dhamma.m sara.na.m gataa||
Sa'ngha.m sara.na gataa||
siilesu paripuurakaarino,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa app'ekacce Paranimmita-Vasavattiina.m devaana.m sahabyata.m upapajjanti.|| ||

App'ekacce Nimmaanaratiina.m devaana.m sahabyata.m upapajjanti,||
app'ekacce Tusitaana.m devaana.m sahabyata.m upapajjanti,||
app'ekacce Yaamaana.m devaana.m sahabyata.m upapajjanti,||
app'ekacce Taavati.msaana.m devaana.m sahabyata.m upapajjanti,||
app'ekacce Caatummahaaraajikaana.m devaana.m sahabyata.m upapajjanti.|| ||

Ye sabbanihiina.m kaaya.m paripuurenti te gandhabbakaaya.m paripuurentii ti.|| ||

21. Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro bhaasittha.|| ||

Idam attha.m bhante brahmuno sana.mkumaarassa bhaasato ghoso yeva.|| ||

Devaa ma~n~nanti yvaaya.m mama palla'nke,||
svaaya.m eko'va bhaasatii ti.||| ||

"Ekasmi.m bhaasamaanasmi.m sabbe bhaasanti nimmitaa||
Ekasmi.m tu.nhimaasiine sabbe tu.nhii bhavanti te.||
Tadaa su devaa ma~n~nanti Taavati.msaa sahindakaa||
yvaaya.m mama palla'nka so 'ya.m eko'va bhaasatii'" ti.|| ||

22. Atha kho bhante Brahmaa Sana.mkumaaro ekattena attaana.m upasa.mhaasi.|| ||

Ekattena attaana.m upasa'nharitvaa [213] Sakkassa devaanam indassa palla'nke palla'nkena nisiiditvaa deve Taavati.mse aamantesi:

'Ta.m kim ma~n~nanti bhonto devaa Taavati.msaa?|| ||

Yaava supa~n~nattaa v'ime tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaaro iddhipaadaa pa~n~nattaa iddhi-pahutaaya iddhi-visavitaaya iddhi-vikubbanataaya.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bho bhikkhu chanda-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti,||
viriya-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti,||
citta-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti,||
viima.msaa-samaadhi-padhaana-sankhaara-samannaagata.m iddhipaada.m bhaaveti.|| ||

Ime kho bho tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaaro iddhipaadaa pa~n~nattaa iddhi-pahutaaya iddhi-visavitaaya iddhi-vikubbanataaya.|| ||

Ye hi keci bho atiitam addhaana.m sama.naa vaa braahma.naa vaa aneka-vihita.m iddhi-vidha.m paccanubhosu.m,||
sabbe te imesa.m yeva catunna.m iddhipaadaana.m bhaavitattaa bahulii-katattaa.|| ||

Ye pi hi keci bho anaagatam addhaana.m sama.naa vaa braahma.naa vaa aneka-vihita.m iddhi-vidha.m paccanubhossanti,||
sabbe te imesa.m yeva catunna.m iddhipaadaana.m bhaavitattaa bahulii-katattaa.|| ||

Ye pi hi keci bho etarahi sama.naa vaa braahma.naa vaa aneka-vihita.m iddhi-vidha.m paccanubhonti,||
sabbe te imesa.m yeva catunna.m iddhipaadaana.m bhaavitattaa bahulii-katattaa.|| ||

Passanti no bhonto devaa Taavati.msaa mama pi ma.m evaruupa.m iddhaanubhaavana' ti?|| ||

'Eva.m Brahme' ti.|| ||

'Aham pi kho bho imesa.m yeva catunna.m iddhi- [214] paadaana.m bhaavitattaa bahulii-katattaa eva.m mahiddhiko eva.m mahaanubhaavo' ti.|| ||

23. Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro abhaasittha.|| ||

Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro bhaasitvaa deve Taavati.mse aamantesi.|| ||

Ta.m kim ma~n~nanti bhonto devaa Taavati.msaa?|| ||

Yaava~n c'ida.m tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena tayo okaasaadhigamaa anubuddhaa sukhassa adhigamaaya.|| ||

Katame tayo?|| ||

Idha bho ekacco sa.msa.t.tho viharati kaamehi,||
sa.msa.t.tho akusalehi dhammehi.|| ||

So aparena samayena ariya-dhamma.m su.naati,||
yoniso manasikaroti,||
dhammaanudhamma.m pa.tipajjati.|| ||

So ariya-dhamma-savana.m aagamma yoniso manasikaara.m dhammaanudhamma-pa.tipatti.m asa.msa.t.tho viharati kaamehi,||
asa.msa.t.tho akusalehi dhammehi.|| ||

Tassa asa.msa.t.thassa kaamehi asa.msa.t.thassa akusalehi dhammehi uppajjati sukha.m||
sukhaa bhiyyo somanassa.m.|| ||

Seyyathaa pi bho mudaa paamojja.m jaayetha,||
evam eva kho bho asa.msa.t.thassa kaamehi assa.t.thassa akusalehi dhammehi uppajjati sukha.m,||
sukhaa bhiyyo somanassa.m.|| ||

Aya.m kho bho tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena padhamo okaasaadhigamo anubuddho sukhassa adhigamaaya.|| ||

24. Puna ca para.m bho idh'ekaccassa||
o.laarikaa kaaya-sankhaaraa appa.tippassaddhaa honti.|| ||

O.laarikaa vacii-sankhaaraa appa.tippassaddhaa honti.|| ||

O.laarikaa citta-sankhaaraa appa.tippassaddhaa honti.|| ||

So aparena samayena ariya-dhamma.m su.naati,||
yoniso manasikaroti,||
dhammaanudhamma.m-pa.tipajjati.|| ||

Tassa ariya-dhamma-savana.m aagamma yoniso-manasikaara.m dhammaanudhamma-pa.tipatti.m,||
o.laarikaa kaaya-sankhaaraa pa.tippasasambhanti,||
o.laarikaa vacii-sankhaaraa pa.tippassambhanti,||
[215] o.laarikaa citta-sankhaaraa pa.tippassambhanti.|| ||

Tassa o.laarikaana.m kaaya-sankhaaraana.m pa.tippassaddhiyaa,||
o.laarikaana.m vacii-sankhaaraana.m pa.tippassaddhiyaa,||
o.laarikaana.m citta-sankhaaraana.m pa.tippassaddhiyaa uppajjati sukha.m||
sukhaa bhiyyo somanassa.m.|| ||

Seyyathaa pi bho mudaa paamojja.m jaayetha.|| ||

Evam eva kho o.laarikaana.m kaaya-sankhaaraana.m pa.tippassaddhiyaa,||
o.laarikaana.m vacii-sankhaaraana.m pa.tippassaddhiyaa,||
o.laarikaana.m citta-sankhaaraana.m pa.tippassaddhiyaa uppajjati sukha.m,||
sukhaa bhiyyo somanassa.m.|| ||

Aya.m kho bho tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena dutiyo okaasaadhigamo anubuddho sukhassa adhigamaaya.|| ||

25. Puna ca para.m bho idh'ekacco ida.m kusalan ti yathaabhuuta.m nappajaanaati.|| ||

Ida.m akusalan ti yathaabhuuta.m nappajaanaati,||
ida.m saavajja.m ida.m anavajja.m ida.m sevitabba.m ida.m na sevitabba.m ida.m hiina.m ida.m pa.niita.m ida.m ka.nhasukkasappa.tibhaaganti yathaabhuuta.m nappajaanaati.|| ||

So aparena samayena ariya-dhamma.m su.naati yoniso manasikaroti dhammaanudhamma.m pa.tipajjati.|| ||

So ariya-dhammasavana.m aagamma yonisomanasikaara.m dhammaanudhammappa.tipatti.m ida.m kusalan ti yathaabhuuta.m pajaanaati,||
ida.m akusalan ti ythaabhuuta.m pajaanaati,||
ida.m saavajja.m||
ida.m anavajja.m||
ida.m sevitabba.m||
ida.m na sevitabba.m||
ida.m hiina.m||
ida.m pa.niita.m||
ida.m ka.nhasukkasappa.tibhaaganti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato avijjaa pahiiyati,||
vijjaa uppajjati.|| ||

Tassa avijjaaviraagaa vijjuppaadaa uppajjati sukha.m,||
sukhaa bhiyyo somanassa.m.|| ||

Seyyathaa pi bho mudaa paamojja.m jaayetha,||
evam eva kho bho avijjaaviraagaa vijjuppaadaa uppajjati sukha.m,||
sukhaa bhiyyo somanassa.m.|| ||

Aya.m kho bho tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena tatiyo okaasaadhigamo anubuddho sukhassa adhigamaaya.|| ||

[216] Ime kho bho tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena tayo okaasaadhigamaa anubuddhaa sukhassa adhigamaayaati.|| ||

Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro bhaasittha.|| ||

26. Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro abhaasittha.|| ||

Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro bhaasitvaa deve Taavati.mse aamantesi:

'Ta.m kim ma~n~nanti bhonto devaa Taavati.msaa?|| ||

Yaava supa~n~nattaa v'ime tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena.|| ||

Cattaaro satipa.t.thaanaa kusalassaadhigamaaya.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha bho bhikkhu ajdhatta.m kaaye kaayaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijdhaadomanassa.m.|| ||

Ajdhatta.m kaaye kaayaanupassii viharanto tattha sammaa-samaadhiyati sammaa-vippasiidati.|| ||

So tattha sammaa-samaahito sammaa-vippasanno bahiddhaa parakaaye ~naa.nadassana.m abhinibbatteti.|| ||

Ajdhatta.m vedanaasu vedanaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijdhaadomanassa.m.|| ||

Ajdhatta.m vedanaasu vedanaanupassii viharantotattha sammaa-samaadhiyati sammaa-vippasiidati.|| ||

So tattha sammaa-samaahito

Sammaa-vippasanno bahiddhaa paravedanaasu ~naa.nadassana.m abhinibbatteti.|| ||

Ajdhatta.m citte cittaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijdhaadomanassa.m.|| ||

Ajdhatta.m citte cittaanupassii viharanto tattha sammaa-samaadhiyati sammaa-vippasiidati.|| ||

So tattha sammaa-samaahito sammaa-vippasanno bahiddhaa paracitte ~naa.nadassana.m abhinibbatteti.|| ||

Ajdhatta.m dhammesu dhammaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijdhaadomanassa.m.|| ||

Ajdhatta.m dhammesu dhammaanupassii viharanto tattha sammaa-samaadhiyati sammaa-vippasiidati.|| ||

So tattha sammaa-samaahito sammaa-vippasanno bahiddhaa paradhammesu ~naa.nadassana.m abhinibbatteti.|| ||

Ime kho bho tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaaro satipa.t.thaanaa pa~n~nattaa kusalassa adhigamaayaa ti.|| ||

27. Idam attha.m bhante Brahmaa sankumaaro bhaasittha.|| ||

Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro bhaasitvaa deve Taavati.mse aamantesi.|| ||

'Ta.m kim ma~n~nanti bhonto devaa Taavati.msaa?|| ||

Yaava supa~n~nattaa v'ime tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena satta sammaa-samaadhi-parikkhaaraa sammaa-samaadhissa bhaavanaaya sammaa-samaadhissa paaripuuriyaa.|| ||

Katame satta?|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.mkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa- [217] aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati.|| ||

Yaa kho bho imehi sattahi a'ngehi cittassa ekaggataa parikkhataa,||
aya.m vuccati bho ariyo sammaa-samaadhi saupaniso iti pi saparikkhaaro iti pi.|| ||

Sammaa-di.t.thi'ssa bho sammaa-sa'nkppo pahoti,||
sammaa-sa'nkappassa sammaa-vaacaa pahoti,||
sammaa-vaacassa sammaa-kammanto pahoti,||
sammaa-kammantassa sammaa-aajiivo pahoti,||
sammaa-aajiivassa sammaa-vaayaamo pahoti,||
sammaa-vaayaamassa sammaa-sati pahoti,||
sammaa-satissa sammaa-samaadhi pahoti,||
sammaa-samaadhi'ssa sammaa-~naa.na.m pahoti,||
sammaa-~naa.nassa sammaa-vimutti pahoti.|| ||

Ya.m hi ta.m bho sammaa-vadamaano vadeyya,||
svaakkhaato Bhagavataa dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko opanayiko1 paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhii.|| ||

Apaarutaa amatassa dvaaraati,idame ta.m sammaa-vadamaano vadeyya svaakkhaato hi bho Bhagavataa dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhi.|| ||

Apaarutaa amatassa dvaaraati.|| ||

Ye hi keci bho Buddhe aveccappasaadena samannaagataa,||
Dhamme aveccappasaadena samannaagataa,||
Sa'nghe aveccappasaadena samannaagataa,||
ariya-kantehi siilehi samnnaa- [218] gataa.|| ||

Ye hi kec'ime opapaatikaa dhammaviniitaa saatirekaani catuvisatisatasahassaani Maagadhakaa paricaarakaa abbhatiitaa kaalakataa ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaata-dhammaa niyataa sambodhi-paraaya.naa.|| ||

Atthi c'ev'ettha sakadaagaamino.|| ||

Atthaaya.m itaraa pajaa||
Pu~n~nabhaagaa ti me mano,||
Sa.mkhaatu.m no pi sakkomi||
Musaa-vaadassa ottapan ti.|| ||

28. Idam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro bhaasittha.|| ||

Idam attha.m bhante brahmuno sana.mkumaarassa bhaasato vessava.nassa mahaaraajassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi.|| ||

'Acchariya.m vata bho.|| ||

Abbhuta.m vata bho,||
evaruupopi naama u'aaro satthaa bhavissati,||
evaruupa.m u.laara.m dhammakkhaana.m,||
evaruupaa u'aaraa visesaadhigamaa pa~n~naayissantii' ti.|| ||

Atha bhanne Brahmaa Sana.mkumaaro vessava.nassa mahaaraajassa cetasaa ceto paritavitakkama~n~naaya vessava.na.m mahaaraajaana.m etad avoca: "ta.m kimma~n~nati bhava.m vessava.no Mahaaraajaa.|| ||

Atiitam pi addhaana.m evaruupo u'aaro satthaa ahosi,||
evaruupa.m u.laara.m dhammakkhaana.m,||
evaruupaa u'aaraa visesaadhigamaa pa~n~naayi.msu.|| ||

Anaagatam pi addhaana.m evaruupo u'aaro satthaa bhavissati.|| ||

Evaruupa.m u.laara.m dhammakkhaana.m,||
evaruupaa u'aaraa visesaadhigamaa pa~n~naayissantii" ti.|| ||

 

§

 

29. Idam attha.m Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m abhaasi.|| ||

Idam attha.m Vessava.no Mahaaraajaa Brahmuno Sana.mkumaarassa devaana.m Taavati.msaana.m [219] bhaasato sammukhaa suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m saya.m parisaaya.m aarocesi.|| ||

Idam attha.m Janavasabho yakkho vessava.nassa mahaaraajassa saya.m parisaaya.m bhaasato sammukhaa suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m Bhagavato aarocesi.|| ||

Idam attha.m Bhagavaa Janavasabhassa yakkhassa sammukhaa sutvaa sammukhaa pa.tiggahetvaa saama~nca abhi~n~naaya aayasmato Aanandassa aarocesi.|| ||

Idam attha.m aayasmaa Aanando Bhagavato sammukhaa sutvaa sammukhaa pa.tiggahetvaa aarocesi bhikkhuuna.m bhikkhuniina.m upaasakaana.m upaasikaana.m 'tayida.m brahmacariya.m iddha~nc'eva phiita~n ca vitthaarita.m baahuja~n~na.m puthubhuuta.m yaava deva-manussehi suppakaasitanti.|| ||

Janavasabhasutta.m pa~ncama.m.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement