Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 19

Mahaa-Govinda Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[220]

[1][pts] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Atha kho Pa~ncasikho Gandhabba-putto abhikkantaaya rattiyaa abhikkanta-va.n.no kevala-kappa.m Gijjhakuu.ta.m obhaasetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho Pa~ncasikho Gandhabba-putto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Ya.m me bhante devaana.m Taavati.msaana.m sammukhaa suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m,||
aarocem eta.m bhante Bhagavato" ti.|| ||

"Aarocehi me tva.m Pa~ncasikhaa' ti Bhagavaa avoca.|| ||

 


 

2. "Purimaani bhante divasaani purimataraani,||
tadahu'posathe pa.n.narase pavaara.naaya pu.n.namaaya rattiyaa kevalakappaa ca devaa Taavati.msaa Sudhammaaya.m sabhaaya.m sannisinnaa honti sannipatitaa,||
mahatii ca dibba parisaa samantato nisinnaa honti,||
cattaaro ca Mahaaraajaa caatuddisaa nisinnaa honti.|| ||

Puratthimaaya disaaya Dhatara.t.tho Mahaaraajaa pacchaabhimukho nisinno hoti deve purakkhatvaa Dakkhi.naaya disaaya Viruu.lhako Mahaaraajaa uttaraabhimukho nisinno hoti deve purakkhatvaa.|| ||

Pacchimaaya disaaya [221] Viruupakkho Mahaaraajaa puratthaabhimukho nisinno hoti deve purakkhatvaa.|| ||

Uttaraaya disaaya Vessava.no Mahaaraajaa dakkhi.naabhimukho nisinno hoti deve purakkhatvaa.|| ||

Yadaa bhante kevalakappaa ca devaa Taavati.msaa Sudhammaaya.m sabhaaya.m sannisinnaa honti sannipatitaa,||
mahatii ca dibba parisaa samantato nisinnaa honti,||
cattaaro ca Mahaaraajaa caatuddisaa nisinnaa honti,||
ida.m tesa.m hoti aasanasmi.m atha pacchaa amhaaka.m aasana.m hoti.|| ||

Ye te bhante devaa Bhagavati brahmacariya.m caritvaa adhun-uuppannaa Taavati.msa-kaaya.m,||
te a~n~ne deve atirocanti va.n.nena c'eva yasasaa ca.|| ||

Tena suda.m bhante devaa Taavati.msaa attamanaa honti pamuditaa piiti-somanassa-jaataa:|| ||

"Dibbaa vata bho kaayaa paripuuranti,||
haayanti asuraa-kaayaa" ti.|| ||

3. Atha kho bhante Sakko devaana.m Indo devaana.m Taavati.msaana.m pasaada.m viditvaa imaahi gaathaahi anumodi:|| ||

"Modanti vata bho devaa Taavati.msaa sahindakaa,||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammata.m,||
Nave va deve passantaa va.n.navante yasassino,||
Sugatasmi.m brahmacariya.m caritvaana idhaagate.|| ||

Te a~n~ne atirocanti va.n.nena yasasaayunaa,||
Saavakaa Bhuuri-pa~n~nassa visesuupagataa idha.|| ||

Idha.m disvaana nandanti taavatisaa sahindakaa,||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammatan" ti.|| ||

[222] Tena suda.m bhante devaa Taavati.msaa bhiiyoso mattaaya attamanaa honti pamuditaa piiti-somanassa-jaataa:|| ||

"Dibbaa vata bho kaayaa paripuuranti,||
haayanti asuraa-kaayaa" ti.|| ||

4. Atha bhante Sakko devaana.m Indo devaana.m Taavati.msaana.m sampasaada.m viditvaa deve Taavati.mse aamantesi:|| ||

"Iccheyyaatha no tumhe maarisaa tassa Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne sotun" ti?|| ||

"Icchaayyaama maya.m maarisaa tassa Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne sotun" ti.|| ||

Atha bhante Sakko devaana.m Indo devaana.m Taavati.msaana.m Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne payirudaahaasi:|| ||

5. "Ta.m kim ma~n~nanti bhonto devaa Taavati.msaa?|| ||

Yaava~n c'assa so Bhagavaa bahujana-hitaaya pa.tipanno bahujana-sukhaaya lokaanukampa-kaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m,||
eva.m bahujana-hitaaya pa.tipanna.m bahujana-sukhaaya lokaanukampa-kaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m,||
iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m,||
n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

6. "Svaakkhaato kho pana tena Bhagavataa dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhi.|| ||

Eva.m opanayikassa Dhammassa desetaara.m,||
iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m,||
n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarehi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

7. "Ida.m kusalan ti kho pana tena Bhagavataa suppa~n~natta.m.|| ||

Ida.m akusalan ti suppa~n~natta.m.|| ||

Ida.m [223] saavajja.m idam anavajja.m.|| ||

Ida.m sevitabbanti ida.m na sevitabba.m.|| ||

Ida.m hiina.m ida.m pa.niita.m.|| ||

Ida.m ka.nha-sukka-sappa.tibhaagan ti suppa~n~natta.m.|| ||

Eva.m kusalaa-kusala-saavajjaanavajja-sevitabbaa-sevitabba-hiinappa.nita-ka.nhasukka-sappa.tibhaagaana.m dhammaana.m pa~n~naapetaara.m,||
iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m,||
n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

8. "Suppa~n~nattaa kho pana tena Bhagavataa saavakaana.m nibbaana-gaaminii pa.tipadaa.|| ||

Sa.msandati nibbaana~n ca pa.tipadaa ca.|| ||

Seyyathaa pi naama Ga'ngodaka.m Yamunodakena sa.msandati sameti,||
evam eva suppa~n~nttaa tena Bhagavataa saavakaana.m nibbaana-gaaminii pa.tipadaa,||
sa.msandati nibbaana~n ca pa.tipadaa ca.|| ||

Eva.m nibbaana-gaaminiyaa-pa.tipadaaya pa~n~naapetaara.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

9. "Laddha-sahaayo kho pana so Bhagavaa sekhaana~n c'eva pa.tipadaanam khii.naasavaana~n ca vusitavata.m,||
te Bhagavaa apanujja ekaaraamata.m anuyutto viharati.|| ||

Eva.m ekaaraamata.m anuyutta.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

10. "Abhinipphanno kho pana tassa Bhagavato laabho,||
abhinipphanno siiloko,||
yaava ma~n~ne khattiyaa sampiyaaya-maana-ruupaa viharanti.|| ||

Vigata-mado kho pana so Bhagavaa aahaara.m aahaareti.|| ||

Eva.m vigata-mada.m aahaara.m aahaariyamaana iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n' [224] eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

11. "Yathaa-vaadii kho pana so Bhagavaa tathaa-kaarii,||
yathaa-kaarii tathaa-vaadii.|| ||

Iti yathaa-vaadii tathaa-kaarii yathaa-kaarii tathaa-vaadii.|| ||

Eva.m dhammaanudhamma-pa.tipanna.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi,||
a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

12. "Ti.n.na-vicikiccho kho pana so Bhagavaa vigata-katha.mkatho pariyosita-sa.mkappo ajjhaasaya.m aadi-brahmacariya.m.|| ||

Eva.m ti.n.na-vicikiccha.m vigata-katha.m-katha.m pariyosita-sa.mkappa.m ajjhaasaya.m aadi-brahmacariya.m||
iminaa p'a'nghena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi,||
a~n~natra tena Bhagavataa" ti.|| ||

Ime kho bhante Sakko devaana.m Indo devaana.m Taavati.msaana.m Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne payirudaahaasi.|| ||

Tena suda.m bhante devaa Taavati.msaa bhiiyoso mattaaya attamanaa honti,||
pamuditaa piiti-somanassa-jaataa Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne sutvaa.|| ||

13. Tatra kho bhante ekacce devaa evam aaha.msu:|| ||

"Aho vata maarisaa cattaaro Sammaa-sambuddhaa loke uppajjeyyu.m,||
dhamma~n ca deseyyu.m,||
yathariva Bhagavaa.|| ||

Tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampakaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Ekacce devaa evam aaha.msu:|| ||

"Ti.t.thantu maarisaa cattaaro Sammaa-sambuddhaa.|| ||

Aho vata maarisaa tayo Sammaa-sambuddhaa loke uppajjeyyu.m dhamma~n ca deseyyu.m,||
yathariva Bhagavaa.|| ||

Tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Ekacce devaa evam aaha.msu:|| ||

"Ti.t.thantu maarisaa cattaaro Sammaa-sambuddhaa.|| ||

Aho vata maarisaa tayo Sammaa-sambuddhaa loke uppajjeyyu.m,||
dhamma~n ca deseyyu.m,||
yathariva Bhagavaa.|| ||

Tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Ekacce devaa evam aaha.msu:|| ||

"Ti.t.thantu maarisaa tayo Sammaa-sambuddhaa.|| ||

Aho vata maarisaa dve Sammaa-sambuddhaa loke uppajjeyyu.m,||
dhamma~n ca deseyyu.m,||
yathariva Bhagavaa.|| ||

Tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

[225] 14. Eva.m vutte bhante Sakko devaana.m Indo deve Taavati.mse etad avoca:|| ||

"A.t.thaana.m kho eta.m maarisaa anavakaaso ya.m ekissaa loka-dhaatuyaa dve arahanto Sammaa-sambuddhaa apubba.m acarima.m uppajjeyyu.m.|| ||

N'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Aho vata maarisaa so Bhagavaa appaabaadho appaata'nko cira.m diigham addhaana.m ti.t.theyya.|| ||

Tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan" ti.|| ||

Atha bhante yen'atthena devaa Taavati.msaa Sudhammaaya.m sabhaaya.m sannisinnaa honti sannipatitaa,||
ta.m attha.m cintayitvaa ta.m attha.m mantayitvaa vutta-vacanaa pi ta.m Cattaaro Mahaaraajaa tasmi.m atthe honti||
paccaanu-si.t.tha-vacanaa pi ta.m Cattaaro Mahaaraajaa tasmi.m atthe honti sakesu sakesu aasanesu .thitaa avipakkantaa.|| ||

"Te vutta-vaakyaa raajaano pa.tiggayhaanusaasani.m||
Vippasanna-manaa santaa a.t.tha.msu sambhi aasane" ti.|| ||

15. Atha kho bhante uttaraaya disaaya u.laaro aaloko sa~njaayi obhaaso paatu-r-ahosi atikkamm'eva devaana.m devaanubhaava.m.|| ||

Atha bhante Sakko devaana.m Indo deve Taavati.mse aamantesi:|| ||

"Yathaa kho maarisaa nimittaa dissanti aaloko sa~njaayati obhaaso paatu-bhavati Brahmaa paatu-bhavissati.|| ||

Brahmuno eta.m pubba-nimitta.m paatu-bhaavaaya yad ida.m aaloko sa~njaayati obhaaso paatu-bhavatii ti.|| ||

"Yathaa nimittaa dissanti, Brahmaa paatu-bhavissati,||
Brahmuno h'eta.m nimitta.m obhaaso vipulo mahaa" ti.|| ||

[226] Atha kho bhante devaa Taavati.msaa yathaa sakesu aasanesu nisiidi.msu:|| ||

"Obhaasam eta.m ~nassaama,||
ya.m vipaako bhavissati,||
sacchi-katvaa va na.m gamissaamaa" ti.|| ||

Cattaaro pi Mahaaraajaa yathaa-sakesu aasanesu nisiidi.msu:|| ||

"Obhaasam eta.m ~nassaama,||
ya.m vipaako bhavissati,||
sacchi-katvaa va na.m gamissaamaa" ti.|| ||

Ida.m sutvaa devaa Taavati.msaa ekaggataa samaa-pajji.msu:|| ||

"Obhaasam eta.m ~nassaama,||
ya.m vipaako bhavissati,||
sacchikatvaa va na.m gamissaamaa" ti.|| ||

16. Yadaa bhante Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavatisaana.m paatu bhavati,||
o.laarika.m attabhaava.m abhinimminitvaa paatu-bhavati.|| ||

Yo kho pana bhante Brahmuno pakati-va.n.no anabhisambhavaniiyo so devaana.m Taavati.msaana.m cakkhu-pathasmi.m.|| ||

Yadaa bhante Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m paatu-bhavati,||
so a~n~ne deve atirocati va.n.nena c'eva yasasaa ca.|| ||

Seyyathaa pi bhante sova.n.no viggaho maanusa.m viggaha.m atirocati,||
evam eva kho bhante yadaa Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m paatu-bhavati,||
so a~n~ne deve atirocati-va.n.nena c'eva yasasaa ca.|| ||

Yadaa bhante Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m paatu-bhavati,||
na tassa.m parisaaya.m koci devo abhivaadeti vaa paccu.t.theti vaa aasanena vaa nimanteti vaa.|| ||

Sabbe tu.nhii-bhuutaa pa~njalikaa palla'nkena nisiidanti:|| ||

"Yassa daani devassa icchissati Brahmaa Sana.mkumaaro,||
tassa devassa palla'nke nisiidassatii" ti.|| ||

Yassa kho pana bhante devassa Brahmaa Sana.mkumaaro palla'nke nisiidati,||
u.laara.m so labhati devo veda-pa.tilaabha.m,||
U.laara.m so labhati devo somanassa-pa.ti- [227] laabha.m.|| ||

Seyyathaa pi bhante raajaa khattiyo muddhaavasitto adhunaabhisitto rajjena,||
u.laara.m so labhati veda-pa.tilaabha.m,||
u.laara.m so labhati somanassa-pa.tilaabha.m,||
evam eva kho bhante yassa devassa Brahmaa Sana.mkumaaro palla'nke nisiidati,||
u.laara.m so labhati devo veda-pa.tilaabha.m,||
u.laara.m so labhati devo somanassa-pa.tilaabha.m.|| ||

17. Atha bhante Brahmaa Sana.mkumaaro devaana.m Taavati.msaana.m sampasaada.m viditvaa antarahito imaahi gaathaahi anumodi:|| ||

"Modanti vata bho devaa Taavati.msaa sahindakaa,||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammata.m.|| ||

Nave va deve ca passantaa va.n.navante yasassino,||
Sugatasmi.m brahmacariya.m caritvaana idhaagate.|| ||

Te a~n~ne atirocanti va.n.nena yasasaayunaa,||
Saavakaa Bhuuri-pa~n~nassa visesuupagataa idha.|| ||

Ida.m disvaana nandanti Taavati.msaa sahindakaa,||
Tathaagata.m namassantaa Dhammassa ca sudhammatan" ti.|| ||

18. Imam attha.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro abhaasittha.|| ||

Idam attha.m bhante Brahmuno Sana.mkumaarassa bhaasato a.t.tha'nga-samannaagato saro hoti vissa.t.tho ca||
vi~n~noyyo ca||
ma~nju ca||
savaniiyo ca||
bindu ca||
avisaarii ca||
gambhiiro ca||
ninnaadii ca.|| ||

Yathaa-parisa.m kho pana bhante Brahmaa Sana.mkumaaro sarena vi~n~naapeti,||
na c'assa bahiddhaa parisaaya ghoso niccharati.|| ||

Yassa kho pana bhante eva.m a.t.tha'nga-samannaagato saro hoti,||
so vuccati Brahmassaro ti.|| ||

19. Atha bhante devaa Taavati.msaa Brahmaa-Sana.mkumaara.m etad avocu.m:|| ||

"Saadhu Mahaa Brahme etad eva maya.m sa'nkhaaya modaama,||
[228] atthi ca Sakkena devaanam indena tassa Bhagavato a.t.tha yathaabhuccaa va.n.naa bhaasitaa,||
te ca maya.m sa'nkhaaya modaamaa" ti.|| ||

Atha kho bhante Brahmaa Sana.mkumaaro Sakka.m devaanam inda.m etad avoca:|| ||

"Saadhu devaanam Inda,||
mayam pi tassa Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne su.neyyaamaa" ti.|| ||

"Eva.m Mahaa Brahme" ti kho bhante Sakko devaana.m Indo brahmuno Sana.mkumaarassa Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne payirudaahaasi.|| ||

20. Ta.m kim ma~n~nati bhava.m Mahaa-Brahmaa?|| ||

Yaava~n ca so Bhagavaa bahujana-hitaaya pa.tipanno bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m,||
eva.m bahujana-hitaaya pa.tipanna.m bahujana-sukhaaya lokaanukampakaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m,||
iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

21. Svakkhaato kho pana tena Bhagavataa dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhi.|| ||

Eva.m opanayikassa Dhammassa desetaara.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

22. "Ida.m kusalan" ti kho pana tena Bhagavataa suppa~n~natta.m.|| ||

"Ida.m akusalan" ti suppa~n~natta.m.|| ||

"Ida.m saavajja.m||
ida.m anavajja.m||
ida.m sevitabba.m||
ida.m na sevitabba.m||
ida.m hiina.m||
ida.m pa.niita.m||
ida.m ka.nha-sukka-sappa.tibhaagan" ti suppa~n~natta.m.|| ||

Eva.m kusalaa-kusala-saavajjaanavajja-sevitabbaasevitabba-hiinappa.niita-ka.nha-sukka-sappa.ti-bhaagaana.m dhammaana.m pa~n~naapetaara.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m,||
n'eva [229] atiita.mse samanupassaama na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

23. Suppa~n~nattaa kho pana tena Bhagavataa saavakaana.m nibbaana-gaaminii pa.tipadaa.|| ||

Sa.msandati nibbaana~n ca pa.tipadaa ca.|| ||

Seyyathaa pi naama Ga'ngodaka.m Yamunodakena sa.msandati sameti,||
evam eva suppa~n~nttaa tena Bhagavataa saavakaana.m nibbaana-gaaminii-pa.tipadaa sa.msandati nibbaana~n ca pa.tipadaa ca.|| ||

Eva.m nibbaana-gaaminiyaa-pa.tipadaaya pa~n~naapetaara.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

24. "Laddha-sahaayo kho pana so Bhagavaa sekhaana~n c'eva pa.tipaadaaanaa.m khii.naa-savaana~n ca vusitavata.m.|| ||

Te Bhagavaa apanujja ekaaraamata.m anuyutto pi viharati.|| ||

Eva.m ekaaraamata.m anuyutta.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

25. "Abhinipphanno kho pana'tassa Bhagavato laabho,||
abhinipphanno siiloko,||
yaava ma~n~ne khattiyaa sampiyaaya-maana-ruupaa viharanti.|| ||

Vigata-mado kho pana ma~n~ne so Bhagavaa aahaara.m aahaareti.|| ||

Eva.m vigata-mada.m aahaara.m aahaaraya-maana.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

26. "Yathaa-vaadii kho pana so Bhagavaa tathaa-kaarii,||
yathaa-kaarii tathaa-vaadii.|| ||

Iti yathaa-vaadii tathaa-kaarii,||
yathaa-kaarii tathaa-vaadii.|| ||

Eva.m dhammaanudhamma-pa.tipanna.m iminaa p'a'ngena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa.|| ||

27. "Ti.n.na-vicikiccho kho pana so Bhagavaa vigata-katha.m-katho pariyosita-sa.mkappo ajjhaasaya.m aadi-brahma- [230] cariya.m.|| ||

Eva.m ti.n.na-vicikiccha.m vigata-katha.m-katha.m pariyosita-sa.mkappa.m ajjhaasaya.m aadi-brahmacariya.m iminaa p'a'nghena samannaagata.m satthaara.m n'eva atiita.mse samanupassaama,||
na pan'etarahi a~n~natra tena Bhagavataa" ti.|| ||

Ime kho bhante Sakko devaana.m Indo Brahmuno Sana.mkumaarassa Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne payirudaahaasi.|| ||

Tena suda.m bhante Brahmaa Sana.mkumaaro attamano hoti pamudito piiti-somanassa-jaato Bhagavato a.t.tha yathaa-bhucce va.n.ne sutvaa.|| ||

28. Atha bhante Brahmaa Sana.mkumaaro o.laarika.m attabhaava.m abhinimminitvaa kumaara-va.n.nii hutvaa Pa~ncasikho devaana.m Taavati.msaana.m paatu-r-ahosi.|| ||

So vehaasa.m abbhuggantvaa aakaase antalikkhe palla'nkena nisiiditva.|| ||

Seyyathaa pi bhante balavaa puriso supaccatthate vaa palla'nke same vaa bhuumi-bhaage palla'nkena nisiideyya,||
evam eva kho bhante Brahmaa Sana.mkumaaro vehaasa.m abbhuggantvaa aakaase antalikkhe palla'nkena nisiiditvaa deve Taavati.mse aamantesi:|| ||

29. Ta.m kim ma~n~nanti bhonto devaa Taavati.msaa?|| ||

Yaava diigha-ratta.m mahaa-pa~n~no ca so Bhagavaa ahosi.|| ||

 


 

Bhuuta-pubba.m bho raajaa Disampati naama ahosi.|| ||

Disampatissa ra~n~no Govindo naama Braahma.no purohito ahosi.|| ||

Disampatissa ra~n~no Re.nu naama kumaaro putto ahosi.|| ||

Govindassa Braahma.nassa Jotipaalo naama maa.navo putto ahosi.|| ||

Iti Re.nu ca raaja-putto Jotipaalo ca maa.navo a~n~ne ca chakhattiyaa icc ete a.t.tha sahaayaa ahesu.m.|| ||

[231] Atha kho bho ahorattaana.m accayena Govindo Braahma.no kaalam akaasi.|| ||

Govinde buhma.ne kaalakate raajaa Disampati paridevesii:|| ||

"Yasmi.m vata bho maya.m samaye Govinde Braahma.ne sabba-kiccaani sammaa-vossajjitvaa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitaa sama'ngii-bhuutaa paricaarema,||
tasmi.m no samaye Govindo Braahma.no kaalakato" ti.|| ||

Eva.m vutte bho Re.nu raaja-putto raajaana.m Disampati.m etad avoca:|| ||

"Maa kho tva.m deva Govinde Braahma.ne kaalakate atibaa.lha.m paridevesi.|| ||

Atthi deva Govindassa Braahma.nassa Jotipaalo naama maa.navo putto pa.n.ditataro c'eva pitaraa alamatthadasataro c'eva pitaraa.|| ||

Ye pi'ssa pitaa atthe anusaasi.|| ||

Te pi Jotipaalass'eva maa.navassa anusaasaniyaa" ti.|| ||

"Eva.m kumaaraa" ti?|| ||

"Eva.m devaa" ti.|| ||

30. Atha kho bho raajaa Disampati a~n~natara.m purisa.m aamantesi:|| ||

"Ehi tva.m ambho purisa,||
yena Jotipaalo naama maa.navo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Jotipaala.m maa.nava.m eva.m vadehi:|| ||

Bhavam-atthu bhavanta.m Jotipaala.m maa.nava.m,||
raajaa Disampati bhavanta.m Jotipaala.m maa.nava.m aamantayati.|| ||

Raajaa Disampati bhoto Jotipaalassa maa.navassa dassana-kaamo" ti.|| ||

"Eva.m devaa" ti bho so puriso Disampatissa ra~n~no pa.tissutvaa yena Jotipaalo maa.navo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Jotipaala.m maa.nava.m etad avoca:|| ||

"Bhavam atthu bhavanta.m Jotipaala.m maa.nava.m.|| ||

Raajaa Disampati bhavanta.m Jotipaala.m maa.nava.m aamanta-, [232] yati.|| ||

Raajaa Disampati bhoto Jotipaalassa maa.navassa dassana-kaamo" ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho so Jotipaalo maa.navo tassa purisassa pa.tissutvaa yena raajaa Disampati ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Disampatinaa ra~n~naa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho bho Jotipaala.m maanava.m raajaa Disampati etad avoca:|| ||

"Anusaasatu no bhava.m Jotipaalo maa.navo,||
maa bhava.m Jotipaalo anusaasaniyaa paccavyaahaasi.|| ||

Pettike ta.m .thaane .thapessaami,||
Govindiye abhisi~ncissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bho' ti kho so Jotipaalo maa.navo Disampatissa ra~n~no paccassosi.|| ||

31. Atha kho bho raajaa Disampati Jotipaala.m maa.nava.m Govindiye abhisi~nci,||
pettike .thaane .thapesi.|| ||

Abhisitto Jotipaalo maa.navo Govindiye pettike .thaane .thapito,||
ye pi'ssa pitaa atthe anusaasi,||
te pi atthe anusaasati;||
ye pi'ssa pitaa atthe naanusaasi,||
te pi atthe naanusaasati.|| ||

Ye pi'ssa pitaa kammante abhisambhosi,||
te pi kammante abhisambhoti;||
ye pi'ssa pitaa kammante naabhisambhosi||
te pi kammante naabhisambhoti.|| ||

Tam ena.m manussaa evam aaha.mhu:|| ||

"Govindo vata bho Braahma.no,||
Mahaa-Govindo vata bho buhma.no" ti.|| ||

Iminaa kho eva.m bho pariyaayena Jotipaalassa maa.navassa Mahaa-Govindo Mahaa-Govindo tv eva sama~n~naa udapaadi.|| ||

32. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena te cha khattiyaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te cha khattiye etad avoca:|| ||

"Disampati kho bho raajaa ji.n.no vuddho mahallako addha- [233] gato vayo anuppatto.|| ||

Ko nu kho pana bho jaanaati jiivita.m?|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m Disampatimhi ra~n~no kaalakate,||
raaja-kattaaro Re.nu.m raaja-putta.m rajje abhisi~nceyyu.m.|| ||

Aayantu bho bhonto,||
yena Re.nu raaja-putto ten'upasa'nkamatha.|| ||

Upasa'nkamitvaa Re.nu.m raaja-putta.m eva.m vadetha:|| ||

"Maya.m bhoto Re.nussa sahaayaa piyaa manaapaa appa.tikkuulaa,||
ya.m sukho bhava.m ta.m sukhaa maya.m,||
ya.m dukkho bhava.m ta.m dukkhaa maya.m.|| ||

Disampati bho raajaa ji.n.no vuddho mahallako addha-gato vayo-anuppatto.|| ||

Ko nu kho pana bho jaanaati jiivita.m?|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m Disampatimhi ra~n~ne kaalakate raaja-kattaaro bhavanta.m Re.nu.m rajje abhisi~nceyyu.m.|| ||

Sace bhava.m Re.nu rajja.m labhetha,||
sa.mvibhajetha no rajjenaa" ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho bho te cha khattiyaa Mahaa-Govindassa braahma.nassa pa.tissutvaa yena Re.nu raaja-putto ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Re.nu.m raaja-putta.m etad avocu.m:|| ||

"Maya.m kho bhoto Re.nussa sahaayaa piyaa manaapaa appa.tikkuulaa.|| ||

Ya.m sukho bhava.m ta.m sukhaa maya.m,||
ya.m dukkho bhava.m ta.m dukkhaa maya.m.|| ||

Disampati kho bho raajaa ji.n.no vuddho mahallako addha-gato vayo-anuppatto.|| ||

Ko nu kho bho pana bho jaanaati jiivita.m?|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m Disampatimhi ra~n~no kaalakate raaja-kattaaro bhavanta.m Re.nu.m rajje abhisi~nceyyu.m.|| ||

Sace bhava.m Re.nu rajja.m labhetha,||
sa.mvibhajetha no rajjenaa" ti.|| ||

"Ko nu kho bho a~n~no mama vijite sukham edheyyaatha a~n~natra bhavantehi?|| ||

Sacaaha.m bho rajja.m labhissaami,||
sa.mvibhajissaami vo rajjenaa" ti.|| ||

[234] 34. Atha kho bho ahorattaana.m accayena raajaa Disampati kaalam akaasi.|| ||

Disampatimhi ra~n~ne kaalakate raaja-kattaaro Re.nu.m raaja-putta.m rajje abhisi~nci.msu.|| ||

Abhisitto Re.nu rajjena pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngi-bhuuto paricaareti.|| ||

Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena te cha khattiyaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa te cha khattiye etad avoca:|| ||

"Disampati kho bho raajaa kaalakato,||
abhisitto Re.nu rajjena pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngi-bhuuto paricaareti.|| ||

Ko nu kho pana bho jaanaati?|| ||

Madaniiyaa kaamaa.|| ||

Aayantu bhonto, yena Re.nu raajaa ten'upasa'nkamatha,||
upasa'nkamitvaa Re.nu.m raajaana.m eva.m vadetha:|| ||

'Disampati kho bho raajaa kaalakato.|| ||

Abhisitto bhava.m Re.nu rajjena.|| ||

Sarati bhava.m ta.m vacanan' ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho bho te cha khattiyaa Mahaa-Govindassa braahma.nassa pa.tissutvaa yena Re.nu raajaa ten'upasa'nkami.msu,||
upasa'nkamitvaa Re.nu.m raajaana.m etad avocu.m:|| ||

"Disampati kho bho raajaa kaalakato,||
abhisitto bhava.m Re.nu rajjena.|| ||

Sarati bhava.m ta.m vacananti.|| ||

"Saraam aha.m bho ta.m vacana.m.|| ||

Ko nu kho bho pahoti ima.m mahaa-pathavi.m uttarena aayaata.m dakkhi.nena saka.tamukha.m sattadhaa sama.m suvibhatta.m vibhajitun" ti?|| ||

"Ko nu kho bho a~n~no pahoti a~n~natra Mahaa-Govindena Braahma.nenaa" ti?|| ||

35. Atha kho bho Re.nu raajaa a~n~natara.m purisa.m aamantesi:|| ||

"Ehi tva.m ambho purisa, yena Mahaa-Govindo braahma.no ten'upasa'nkama, upasa'nkamitvaa Mahaa-Govinda.m braahma.na.m eva.m vadehi:|| ||

'Raajaa ta.m bhante Re.nu aamantetii' ti."|| ||

[235] "Eva.m devo" ti kho bho so puriso Re.nussa ra~n~no pa.tissutvaa yena Mahaa-Govindo braahma.no ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Mahaa-Govinda.m braahma.na.m etad avoca:|| ||

"Raajaa ta.m bhante Re.nu aamanteti" ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho bho Mahaa-Govindo braahma.no tassa purisassa pa.tissutvaa yena Re.nu raajaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Re.nunaa ra~n~naa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m kathaa saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Mahaa-Govinda.m braahma.na.m Re.nu raajaa etad avoca:|| ||

"Etu bhava.m Govindo, ima.m mahaa-pathavi.m uttarena aayata.m dakkhi.nena saka.tamukha.m sattadhaa sama.m suvibhatta.m vibhajatuu' ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho Mahaa-Govindo braahma.no Re.nussa ra~n~no pa.tissutvaa,||
ima.m mahaa-pathavi.m uttarena aayata.m dakkhi.nena saka.tamukha.m sattadhaa sama.m suvibhatta.m vibhaji,||
sabbaani saka.tamukhaani a.t.thapesi.|| ||

36. Tatra suda.m majjhe Re.nussa ra~n~no janapado hoti.|| ||

"Dantapura.m kali'ngaana.m assakaana~n ca Potana.m||
Maahissatii Avantiina.m Soviiraana~n ca Roruka.m.|| ||

Miithilaa ca Videhaana.m Campaa A'ngesu maapitaa,||
Baaraa.nasii ca Kaasiina.m ete Govinda-maapitaa" ti.|| ||

[236] 17. Atha kho bho te cha khattiyaa yathaa sakena laabhena attamanaa ahesu.m paripu.n.na-sa'nkappaa:|| ||

"Ya.m vata no ahosi icchita.m ya.m aaka'nkhita.m ya.m adhippeta.m ya.m adhipatthita.m,||
ta.m no laddhan" ti.|| ||

"Sattabhuu Brahmadatto ca Vessabhuu Bharato sahaa,||
Re.nu dve ca Dhatara.t.thaa tadaasu.m satta Bhaarataa" ti.|| ||

 

§

 

37. Atha kho bho te cha khattiyaa yena Mahaa-Govindo braahma.no ten'upasa'nkami.msu,||
upasa'nkamitvaa Mahaa-Govinda.m braahma.na.m etad avocu.m:|| ||

"Yathaa bhava.m Govindo Re.nussa ra~n~no sahaayo piyo manaapo appa.tikkuulo,||
evam eva kho bhava.m Govindo amhaakam pi sahaayo piyo manaapo appa.tikkuulo.|| ||

Anusaasatu no bhava.m Govindo,||
maa no bhava.m Govindo anusaasaniyaa paccavyaahaasii" ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho bho Mahaa-Govindo braahma.no tesa.m channa.m khattiyaana.m paccassosi.|| ||

Atha kho bho Mahaa-Govindo Brahma.no satta ca raajaano khattiye muddhaa-vasatte rajje anusaasi,||
satta ca Braahma.na-mahaasaale,||
satta ca nahaataka-sataani mante vaacesi.|| ||

[237] 38. Atha kho bho Mahaa-Govindassa braahma.nassa aparena samayena eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhugga~nchi:|| ||

"Sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmaana.m passati,||
sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Braahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Atha kho bho Mahaa-Govindassa braahma.nassa etad ahosi:|| ||

"Mayha.m kho eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

Sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmaana.m passati,||
sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii' ti.|| ||

Na kho panaaha.m Brahmaana.m passaami,||
na Brahmunaa saakacchemi,||
na Brahmunaa sallapaami,||
na Brahmunaa mantemi.|| ||

Suta.m kho pana m'eta.m Braahma.naana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

Yo vassike cattaaro maase pa.tisalliiyati,||
karu.na.m jhaana.m jhaayati,||
so Brahmaana.m passati Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Yannuunaaha.m vassike cattaaro maase pa.tisalliiyeyya.m karu.na.m jhaana.m jhaapeyyan" ti.|| ||

39. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena Re.nu raajaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Re.nu.m raajaana.m etad avoca:|| ||

"Mayha.m kho bho eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:||
Sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmaana.m passati,||
sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Na kho panaaha.m bho Braahmana.m passaami,||
na Brahmunaa saakacchemi,||
na Brahmunaa sallapaami,||
na Brahmunaa mantemi.|| ||

Suta.m kho pana m'eta.m Braahma.naana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

Yo vassike cattaaro maase pa.tisalliiyati karu.na.m jhaana.m jhaayati,||
so Brahmaana.m passati,||
buhmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Icchaam'aha.m bho vassike cattaaro maase pa.tisalliiyitu.m,||
karu.na.m jhaana.m jhaayitu.m.|| ||

N'ambhi kenaci upasa'nkamitabbo a~n~natra ekena bhattaabhihaarenaa" ti.|| ||

"Yassa daani bhava.m Govindo kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

[238] 40. Atha kho so Mahaa-Govindo braahma.no yena te cha khattiyaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te cha khattiye etad avoca:|| ||

"Mayha.m kho bho eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

Sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmaana.m passati,||
sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Na kho panaaha.m Brahmaana.m passaami,||
na Brahmunaa saakacchemi,||
na Brahmunaa sallapaami,||
na Brahmunaa mantemi.|| ||

Suta.m kho pana m'eta.m Braahma.naana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

Yo vassike cattaaro maase pa.tisalliiyati,||
karu.na.m jhaana.m jhaayati,||
so Brahmaana.m passati Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Icchaam'aha.m bho vassike cattaaro maase pa.tisalliiyitu.m,||
karu.na.m jhaana.m jhaayitu.m.|| ||

N'aamhi kenaci upasa'nkamitabbo a~n~natra ekena bhattaabhihaarenaa" ti.|| ||

"Yassa daani bhava.m Govindo kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

41. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena satta ca Braahma.na-mahaa-saalaa satta ca nahaataka-sataani ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa satta ca Braahma.na-mahaasaale satta ca nahaataka-sataani etad avoca:|| ||

"Mayha.m kho bho eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

Sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmaana.m passati,||
sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Na kho panaaha.m kho Brahmaana.m passaami,||
na Brahmunaa saakacchemi,||
na Brahmunaa sallapaami,||
na Brahmunaa mantemi.|| ||

Suta.m kho pana m'eta.m Braahma.naana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

Yo vassike cattaaro maase pa.tisalliiyati,||
karu.na.m jhaana.m jhaayati,||
so Brahmaana.m passati,||
Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Tena hi bho yathaa sute yathaa pariyatte mante vitthaarena sajjhaaya.m karotha,||
a~n~nam a~n~na.m ca mante vaacetha.|| ||

Icchaam'aha.m bho vassike cattaaro maase pa.tisalliiyitu.m,||
karu.na.m jhaana.m jhaayitu.m,||
N'amhi kenaci upasa'nkamitabbo a~n~natra ekena bhattaabhihaarenaa" ti.|| ||

"Yassa'daani bhava.m Govindo kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

[239] 42. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena cattaarisaa bhariyaa saadisiyo ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa cattaarisaa bhariyaa saadisiyo etad avoca:|| ||

"Mayha.m kho bho ti eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

Sakkhi Mahaa-Govindo braahma.no Brahmaana.m passati,||
sakkhii Mahaa-Govindo braahma.no Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Na kho panaaha.m bhotii Brahmaana.m passaami,||
na Brahmunaa saakacchemi,||
na Brahmunaa sallapaami,||
na Brahmunaa mantemi.|| ||

Suta.m kho pana m'eta.m Braahma.naana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

Yo vassike cattaaro maase pa.tisalliiyati,||
karu.na.m jhaana.m jhaayatii,||
so Brahmaana.m passati,||
Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Icchaam'aha.m bhoti vassike cattaaro maase pa.tisalliiyitu.m,||
karu.na.m jhaana.m jhaayitu.m.|| ||

N'amhi kenaci upasa'nkamitabbo a~n~natra ekena bhattaabhihaarenaa" ti.|| ||

"Yassa'daani bhava.m Govindo kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

43. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no puratthimena nagarassa nava.m santhaagaara.m kaaraapetvaa vassike cattaaro maase pa.tisalliiyi,||
karu.na.m jhaana.m jhaayi||
naassuda koci upasa'nkamati a~n~natra ekena bhattaabhihaarena.|| ||

Atha kho bho Mahaa-Govindasasa Braahma.nassa catunna.m maasaana.m accayena ahu deva ukka.n.thanaa ahu paritassanaa:|| ||

Suta.m kho pana m'eta.m Braahma.naana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m:|| ||

Yo vassike cattaaro maase pa.tisalliiyati karu.na.m jhaana.m jhaayati,||
so Brahmaana.m passati,||
Brahmunaa saakaccheti sallapati mantetii" ti.|| ||

Na kho panaaha.m Brahmaana.m passaami,||
na Brahmunaa saakacchemi,||
na Brahmunaa sallapaami,||
na Brahmunaa mantemii" ti.|| ||

44. Atha kho bho Brahmunaa Sana.mkumaaro Mahaa-Govindassa braahma.nassa cetasaa ceto parivitakkam a~n~naa- [240]ya.|| ||

Seyyathaa pi naama balavaa puriso sami~njita.m vaa baaha.m pasaareyya,||
pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya.|| ||

Evam eva Brahma-loke antarahito Mahaa-Govindassa braahma.nassa pamukhe paatu-r-ahosi.|| ||

Atha kho bho Mahaa-Govindassa braahma.nassa ahu-d'eva bhaya.m,||
ahu chambhitatta.m,||
ahu lomaha.mso,||
yathaa ta.m adi.t.tha-pubba.m ruupa.m disvaa.|| ||

Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no bhiito sa.mviggo loma-ha.t.tha-jaato Brahmaana.m Sana.mkumaara.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

"Va.n.navaa yasavaa sirimaa, ko nu tvam asi maarisa?|| ||

Ajaanantaa ta.m pucchaama katha.m jaanemu ta.m maya.m?"|| ||

"Ma.m ve kumaara.m jaananti Brahma-loke sanantana.m,||
Sabbe jaananti ma.m devaa, eva.m Govinda jaanahii."|| ||

"Aasana.m udaka.m pajja.m madhu-paaka~n ca brahmuno,||
Agghe Bhavanta.m pucchaama. Aggha.m kurutu no bhava.m"|| ||

"Pa.tigga.nhaama te aggha.m ya.m tva.m Govinda bhaasasi.|| ||

Di.t.tha-dhamma-hitatthaaya samparaaya-sukhaaya ca,||
Kataavakaaso puccha ssu ya.m ki~nci-abhipatthitan" ti.|| ||

45. Atha kho bho Mahaa-Govindassa braahma.nassa etad ahosi:|| ||

"Kataavakaaso kho'mhi Brahmunaa Sana'nkumaarena.|| ||

Kin nu kho aha.m Brahmaana.m Sana'nkumaara.m puccheyya,||
di.t.tha-dhammika.m vaa attha.m samparaayika.m vaa" ti?|| ||

[241] Atha kho bho Mahaa-Govindassa braahma.nassa etad ahosi:|| ||

"Kusalo kho aha.m di.t.tha-dhammikaana.m atthaana.m.|| ||

A~n~ne pi ma.m di.t.tha-dhammika.m attha.m pucchanti.|| ||

Yannuunaaha.m Brahmaana.m Sana'nkumaara.m samparaayika.m yeva attha.m puccheyyan" ti.|| ||

Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no Brahmaana.m Sana'nkumaara.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

"Pucchaami Brahmaana.m Sana'nkumaara.m||
Ka'nkhii aka'nkhi.m paravediyesu,||
Kattha.t.thito kimhi ca sikkhamaano||
Pappoti macco amata.m Brahma-lokan" ti?|| ||

"Hitvaa mamatta.m manujesu brahme||
Ekodibhuuto karu.naadhimutto,||
Niraamagandho virato methunasmaa||
Ettha.t.thito ettha ca sikkhamaano||
Pappoti macco amata.m Brahma-lokan" ti.|| ||

46. "Hitvaa mamatta.m taaha.m bhoto aajaanaami.|| ||

Idh'ekacco appa.m vaa bhogakkhandha.m||
pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m||
pahaaya appa.m vaa ~naati-pariva.t.ta.m||
pahaaya mahanta.m vaa ~naati-pariva.t.ta.m||
pahaaya kesa-massu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

Iti hitvaa mamatta.m taaha.m bhoto aajaanaami.|| ||

[242] "Ekodibhuuto" ti caaha.m bhoto aajaanaami.|| ||

Idh'ekacco vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkha-muula.m pabbata.m kandara.m giri-guha.m susaana.m vana-pattha.m abbhokaasa.m palaala-pu~nja.m.|| ||

"Iti ekodibhuuto" ti p'aha.m bhoto aajaanaami.|| ||

"Karu.naadhimutto" ti p'aha.m bhoto aajaanaami.|| ||

Idh'ekacco karu.naa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

"Iti karu.naadhimutto" ti p'aha.m bhoto aajaanaami.|| ||

"Aamagandhe va kho aha.m bhoto bhaasamaanassa na ajaanaami.|| ||

"Ke aamagandhaa manujesu Brahme?||
Ete avidvaa idha bruuhi dhiira.||
Ken'aavataa vaati pajaa kuruu.t.thruu||
Apaayikaa niivuta-brahmalokaa" ti.|| ||

[243] "Kodho mosa-vajja.m nikatii ca dobbho||
Kadariyataa atimaano usuyyaa,||
Icchaa vivicchaa para-he.thanaa ca||
Lobho ca doso ca mado ca moho||
Etesu yuttaa aniraamagandhaa||
Apaayikaa niivuta-brahmalokaa" ti.|| ||

"Yathaa kho aha.m bhoto aamagandhe bhaasamaanassa aajaanaami,||
te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

"Yassa daani bhava.m Govindo kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

47. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena Re.nu raajaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Re.nu.m raajaana.m etad avoca:|| ||

"A~n~na.m daani bhava.m purohita.m pariyesatu,||
yo bhoto rajja.m anusaasissati.|| ||

Icchaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

"Aamantayaami raajaana.m Re.nu.m bhuumi-pati.m aha.m,||
Tva.m pajaanassu rajjena, naaha.m porohacce rame."|| ||

"Sace te uuna.m kaamehi aha.m paripuurayaami te,||
Yo ta.m hi.msati vaaremi bhuumi-senaapati aha.m,||
Tva.m pitaa aha.m putto maa no Govinda paajahi."|| ||

"Na m'atthi uuna.m kaamehi bhi.msitaa me na vijjati||
Amanussa-vaco sutvaa tasmaa'ha.m na gahe rame.|| ||

[244] Amanusso katha.m-va.n.no, ka.m te attha.m abhaasatha,||
Ya.m sutvaa pajahaasi no gehe amhe ca kevale."|| ||

"Upavutthassa me pubbe ya.t.thu-kaamassa me sato||
Aggi pajjalito aasi kusapatta-paritthato.||
Tato me Brahmaa paatur ahu Brahmaa-lokaa Sanantano,||
So me pa~nha.m viyaakaasi ta.m sutvaa na gahe rame."|| ||

"Saddahaami aha.m bhoto ya.m tva.m Govinda bhaasasi,||
Amanussa-vaco sutvaa katha.m vattetha a~n~nathaa,||
Te ta.m anuvattissaama satthaa Govinda no bhava.m.||
Ma.ni yathaa ve.luriyo akaaco vimalo subho,||
Eva.m suddhaa carissaama Govindasasaanusaasane" ti.|| ||

"Sace bhava.m Govindo agaarasmaa anagaariya.m pabbajissati,||
aham pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

48. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena te cha khattiyaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa cha khattiye etad avoca:|| ||

"A~n~na.m daani bhavanto purohita.m pariyesantu,||
yo bhavantaana.m rajje anusaasissati.|| ||

Icchaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa,||
te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

Atha kho bho te cha khattiyaa eka-m-anta.m apakkamma [245] eva.m samacintesu.m:|| ||

"Ime kho Braahma.naa naama dhanaluddhaa,||
yan nuuna maya.m Mahaa-Govinda.m braahma.na.m dhanena sikkheyyaamaa" ti.|| ||

Te Mahaa-Govinda.m braahma.na.m upasa'nkamitvaa evam aaha.msu:|| ||

"Sa.mvijjati kho bho imesu sattasu rajjesu pahuta.m saapateyya.m.|| ||

Tato bhoto yaavatakena attho taavataka.m aahareyyatan" ti.|| ||

"Ala.m bho!|| ||

Mama p'ida.m pahuuta.m saapateyya.m bhavantaana.m yeva vaabhasaa,||
tam aha.m yasa.m pahaaya agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaami.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa,||
te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa.|| ||

Pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

49. Atha kho bho te cha khattiyaa eka-m-anta.m apakkamma eva.m samacintesu.m:|| ||

"Ime kho braahma.naa naama itthi-luddhaa.|| ||

Yan nuuna maya.m Mahaa-Govinda.m braahma.na.m itthihi sikkheyyaamaa" ti?|| ||

Te Mahaa-Govinda.m braahma.na.m upasa'nkamitvaa evam aaha.msu:|| ||

"Sa.mvijjanti kho bho imesu sattasu rajjesu pahutaa itthiyo.|| ||

Tato bhoto yaavatikaahi attho,||
taavatikaa aaniiyyantan" ti.|| ||

"Ala.m bho!|| ||

Mama p'ima cattaarisaa bhariyaa saadisiyo.|| ||

Taa p'aaha.m sabbaa pahaaya agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaami.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa,||
te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa.|| ||

Pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

[246] 50. "Sace bhava.m Govindo agaarasmaa anagaariya.m pabbajissati,||
mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Sace jahatha kaamaani yattha satto puthujjano,||
Aarabhavho da.lhaa hotha khantii-bala-samaahitaa.||
Esa maggo uju maggo esa maggo anuttaro,||
Saddhammo sabbhii rakkhito Brahma-lokuupapattiyaa" ti.|| ||

51. "Tena hi bhava.m Govindo satta vassaani aagametu,||
sattanna.m vassaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Aticira.m kho bho satta vassaani.|| ||

Naaha.m sakkomi bhavante satta vassaani aagametu.m.|| ||

Ko nu kho pana bho jaanaati jiivitaana.m.|| ||

Gamaniiyo samparaayo,||
mantaaya.m boddhabba.m,||
kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m,||
n'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa.|| ||

Pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

52. "Tena hi bhava.m Govindo cha vassaani aagametu.|| ||

Chabbassanna.m vassaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

Tena hi bhava.m Govindo pa~nca vassaani aagametu.|| ||

Pa~ncanna.m vassaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

Tena hi bhava.m Govindo cattaari vassaani aagametu.|| ||

Catunna.m vassaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

Tena hi bhava.m Govindo tii.ni vassaani aagametu.|| ||

Ti.n.na.m vassaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

Tena hi bhava.m Govindo dve vassaani aagametu.|| ||

Dvinana.m vassaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

Tena hi bhava.m Govindo eka.m vassa.m aagametu.|| ||

Ekassa vassassa accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

53. "Aticira.m kho bho eka.m vassa.m.|| ||

Naaha.m sakkomi [247] bhavante eka.m vassa.m aagametu.m.|| ||

Ko nu kho pana bho jaanaati jiivitaanaa.m.|| ||

Gamaniiyo samparaayo,||
mantaaya.m boddhabba.m||
katabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m,||
n'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa,||
te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

"Tena hi bhava.m Govindho satta maasaani aagametu.|| ||

Sattanna.m maanaasa.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

54. "Aticira.m kho bho satta maasaani.|| ||

Naaha.m sakkomi bhavante satta maasaani aagametu.m.|| ||

Ko nu kho pana bho jaanaati jiivitaana.m?|| ||

Gamaniiyo samparaayo,||
mantaaya boddhabba.m,||
kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m buhmacariya.m,||
n'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa,||
te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

"Tena hi bhava.m Govindo cha maasaani aagametu.|| ||

Cha maasaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Tena hi bhava.m Govindo pa~nca maasaani aagametu.|| ||

Pa~ncanna.m maasaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Tena hi bhava.m Govindo cattaari maasaani aagametu.|| ||

Catunna.m maasaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Tena hi bhava.m Govindo dve maasaani aagametu.|| ||

Dvinna.m maasaana.m accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Tena hi bhava.m Govindo eka.m maasa.m aagametu.|| ||

Ekamaasassa accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Tena hi bhava.m Govindo addhamaasa.m aagametu.|| ||

Addhamaasassa accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

55. Aticira.m kho bho so addhamaaso.|| ||

Naaha.m sakkomi bhavante addhamaasa.m aagametu.m.|| ||

Ko nu kho pana bho jaanaati jiivitaana.m?|| ||

Gamaniiyo samparaayo,||
mantaaya boddhabba.m,||
kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m,||
n'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa te na sunimmadayaa agaarasmaa ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

[248] "Tena hi bhava.m Govindo sattaaha.m aagametu,||
yaava maya.m sake putta-bhaataro rajjena anusaasissaama.|| ||

Sattaahassa accayena mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama,|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

"Na cira.m kho bho sattaaha.m,||
aagamessaam'aha.m bhavante sattaahan" ti.|| ||

56. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena te satta ca Braahma.naa mahaa-saalaa satta ca nahaataka-sataani ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa satta ca braahma.na-mahaa-saale satta ca nahaataka-sataani etad avoca:|| ||

"A~n~na.m daani bhavanto aacariya.m pariyesantu,||
yo bhavantaana.m mante vaacessati.|| ||

Icchaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

"Maa bhava.m Govindo agaarasmaa anagaariya.m pabbaji||
pabbajjaa bho appesakkhaa ca||
appalaabhaa ca||
brahma~n~na.m mahesakkha~n ca||
mahaalaabha~n caa" ti.|| ||

"Maa bhavanto eva.m avavuttha:|| ||

"Pabbajjaa appesakkhaa ca,||
appalaabhaa ca,||
brahma~n~na.m mahesakkha~n ca||
mahaalaabha~n caa" ti.|| ||

Ko nu kho bho a~n~no mayaa mahesakkhataro vaa mahaalaabhataro vaa?|| ||

Aha.m hi bho etarahi raajaa ca ra~n~na.m,||
Brahmaa ca brahmaana.m,||
devaataa ca gahapatikaana.m||
ta.m p'aha.m sabba.m pahaaya agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaami.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa,||
te na sunimmadayaa [249] agaara.m ajjhaavasataa,||
pabbajissaam'aha.m bho agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

"Sace bhava.m Govindo agaarasmaa anagaariya.m pabbajissati,||
mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

57. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no yena cattaarisaa bhariyaa saadisiyo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa cattaarisaa bhariyaa saadisiyo etad avoca:|| ||

"Yaa bhotii na.m icchati sakaani vaa ~naati-kulaani gacchatu,||
a~n~na.m bhattaara.m pariyesatu.|| ||

Icchaam'aha.m bhoti agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Yathaa kho pana me suta.m Brahmuno aamagandhe bhaasamaanassa,||
te na sunimmadayaa agaara.m ajjhaavasataa||
pabbajissaam'aha.m bhotii agaarasmaa anagaariyan" ti.|| ||

"Tva.m yeva no ~naati ~naati-kaamaana.m,||
tva.m pana bhattaa bhattu-kaamaamaana.m.|| ||

Sace bhava.m Govindo agaarasmaa anagaariya.m pabbajissati,||
mayam pi agaarasmaa anagaariya.m pabbajissaama.|| ||

Atha yaa te gati saa no gati bhavissatii" ti.|| ||

58. Atha kho bho Mahaa-Govindo braahma.no tassa sattaahassa accayena kesa-massu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbaji.|| ||

Pabbajita.m pana Mahaa-Govinda.m braahma.na.m satta ca raajaano khattiyaa muddhaavasittaa,||
satta ca braahma.na-mahaasaalaa satta ca nahaataka-sataani,||
cattaarisaa ca bhariyaa saadisiyo,||
anekaani ca khattiya-sahassaani,||
anekaani ca braahma.na-sahassaani,||
anekaani ca gahapati-sahassaani,||
anekehi ca itthaagaarehi itthikaayo kesa-massu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa Mahaa-Govinda.m braahma.na.m agaarasmaa anagaariya.m pabbajita.m anupabbaji.msu.|| ||

Taaya suda.m bho parisaaya parivuto Mahaa-Govindo braahma.no gaama-nigama-raaja- [250] dhaaniisu caarika.m carati.|| ||

Ya.m kho pana bho tena samayena Mahaa-Govindo braahma.no gaama.m vaa nigama.m vaa upasa'nkamati||
tattha raajaa va hoti ra~n~na.m,||
Brahmaa va braahma.naana.m,||
devataa va gahapatikaana.m.|| ||

Tena kho pana samayena manussaa khipanti vaa upakkhalanti vaa,||
te evam aaha.msu:|| ||

"Nam'atthu Mahaa-Govindassa braahma.nassa,||
nam'atthu satta-purohitassaa" ti.|| ||

59. Mahaa-Govindo bho Braahma.no mettaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihaasi,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa vihaasi.|| ||

Karu.naa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihaasi,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa vihaasi.|| ||

Muditaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihaasi,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjena pharitvaa vihaasi.|| ||

Upekkhaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihaasi,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjena pharitvaa vihaasi.|| ||

Saavakaana~n ca Brahma-loka-sahabyataaya magga.m desesi.|| ||

60. Ye kho pana bho tena samayena Mahaa-Govindassa braahma.nassa saavakaa sabbena sabba.m saasana.m aajaani.msu,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m Brahma-loka.m upapajji.msu.|| ||

Ye na sabbena sabba.m saasana.m aajaani.msu,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa app'ekacce Paranimmita-Vasavattiina.m devaana.m sahabyata.m upapajji.msu,||
app'ekacce Nimmaa.na-ratiina.m devaana.m sahavyata.m upapajji.msu||
app'ekacce Tusitaana.m devaana.m sahabyata.m upapajji.msu,||
app'ekacce Yaamaana.m devaana.m [251] sahavyata.m upapajji.msu,||
app'ekacce Taavati.msaana.m devaana.m sahabyata.m upapajji.msu,||
app'ekacce Caatummahaaraajikaana.m devaana.m sahabyata.m upapajji.msu.|| ||

Ye sabbe sabba-nihiina.m-kaaya.m paripuuresu.m te gandhabba-kaaya.m paripuuresu.m.|| ||

Iti kho pana sabbesa.m yeva tesa.m kula-puttaana.m amoghaa pabbajjaa ahosi ava~njhaa saphalaa sa-udrayaa" ti.|| ||

 


 

61. "Sarati ta.m Bhagavaa" ti?|| ||

"Saraam'aha.m Pa~ncasikha.|| ||

Aha.m tena samayena Mahaa-Govindo braahma.no ahosi.m.|| ||

Aha.m tesa.m saavakaana.m Brahma-loka-sahavyataaya magga.m desesi.m.|| ||

Ta.m kho pana me Pa~ncasikha, brahmacariya.m||
na nibbidaaya||
na viraagaaya||
na nirodhaaya||
na upasamaaya||
na abhi~n~naaya||
na sambodhaaya||
na nibbaanaaya sa.mvattati,||
yaavad eva Brahma-lokupapattiyaa.|| ||

Ida.m kho pana me Pa~ncasikha, brahmacariya.m||
ekanta-nibbidaaya||
viraagaaya||
nirodhaaya||
upasamaaya||
abhi~n~naaya||
sambodhaaya||
nibbaanaaya sa.mvattati,||
aya.m eva ariya a.t.tha'ngiko Maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa'nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

Ida.m kho ta.m Pa~ncasikha, brahmacariya.m ekanta-nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaanaaya sa.mvattati.|| ||

62. "Ye kho pana me Pa~ncasikha saavakaa sabbena sabba.m saasana.m aajaananti,||
te aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m [252] abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharanti.|| ||

Ye na sabbena sabba.m saasana.m aajaananti app'ekacce pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa honti,||
tattha parinibbaayino anaavatti-dhammaa tasmaa lokaa.|| ||

Ye na sabbena sabba.m saasana.m aajaananti,||
app'ekacce ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raaja-dosa-mohaana.m tanuttaa sakadaagaamino honti,||
sakid'eva ima.m loka.m aagantvaa dukkhass'anta.m karonti.|| ||

Ye na sabbena sabba.m saasana.m aajaananti app'ekacce ti.n.na.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa honti avinipaata-dhammaa niyataa sambodhi-paraaya.naa.|| ||

Iti kho Pa~ncasikha, sabbesa.m yeva imesa.m kula-puttaana.m amoghaa pabbajjaa ava~njhaa saphalaa sa-uddisaa" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano Pa~ncasikho Gandhabba-putto Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa tatth'ev'antaradhaayii" ti.|| ||

Mahaa-Govinda Sutta.m cha.t.tha.m.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement