Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 20

Mahaa Samaya Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[253]

[1][pts][piya][than] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Kapivatthusmi.m Mahaavane mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi sabbeh'eva arahantehi||
dasahi ca loka-dhaatuhi devataa yebhuyyena sannipatitaa honti Bhagavanta.m dassanaaya bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

2. Atha kho catunna.m Suddhavaasakaayikaana.m devataana.m etad ahosi:|| ||

'Aya.m kho Bhagavaa Sakkesu viharati Kapilavatthusmi.m Mahaavane mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi sabbeh'eva arahantehi dasahi ca loka-dhaatuuhii devataa yebhuyyena sannipatitaa honti Bhagavanta.m dassanaaya bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Yan nuuna mayam pi yena Bhagavaa ten'upasa'nkameyyaama.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavato santike pacceka.m gaatha.m bhaaseyyaamaati'.|| ||

3. Atha kho taa devataa seyyathaa pi naama balavaa puriso sami~njita.m vaa baaha.m pasaareyya,||
pasaarita.m vaa baaha.m [254] sami~njeyya,||
evam eva.m Suddhaavaasesu devesu antarahitaa Bhagavato purato paatur aha.msu.|| ||

Atha kho taa devataa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu,||
eka-m-anta.m .thitaa kho ekaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

'Mahaa-samayo pavanasmi.m deva-kaayaa samaagataa,||
Aagat'amha ima.m dhamma-samaya.m dakkhitaaye aparaajita-sa'nghan' ti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

'Tatra bhikkhavo samaadaha.msu cittam attano ujukam aka.msu.msu,||
Saarathii va nettaani gahetvaa indriyaani rakkhanti pa.n.ditaa' ti.|| ||

Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Chetvaa khiila.m chetvaa paligha.m inda-khiila.m uuhacca-m-anejaa,||
Te caranti suddhaa vimalaa cakkhumataa sudantaa susu-naagaa' ti.|| ||

[255] Atha kho aparaa devataa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

'Ye keci Buddha.m sara.na.m gataase na te gamissanti apaayam,||
Pahaaya maanusa.m deha.m deva-kaaya.m paripuuressan' ti.|| ||

4. Atha kho Bhagavaa bhikkhu aamantesi:||
'Yebhuyyena bhikkhave dasasu loka-dhaatuu devataa sannipatitaa honti, Tathaagata.m dassanaaya bhikkhu-sa'ngha~n ca|| ||

Ye pi te bhikkhave ahesu.m, atiitam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
tesam pi Bhagavantaana.m eta-paramaa yeva devataa sannipatitaa ahesu.m seyyathaa pi mayha.m etarahi.|| ||

Ye pi te bhikkhave bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
tesam pi Bhagavantaana.m eta-paramaa yeva devataa sannipattaa bhavissanti, seyyathaa pi mayha.m etarahi.|| ||

Aacikkhissaami bhikkhave deva-kaayaana.m naamaani,||
kittayissaami bhikkhave deva-kaayaana.m naamaani,||
desissaami bhikkhave deva-kaayaana.m naamaani.|| ||

Ta.m su.naatha saadhuka.m manasikarotha bhaasissaami' ti.|| ||

'Eva.m bhante' ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

5. Silokam anukassaami; yattha bhummaa tad assitaa,||
Ye siitaa giri-gabbhara.m pahitattaa samaahitaa||
Puthuu siihaa va salliinaa lomaha.msaahisambhuno||
Odaata-manasaa suddhaa vippasannaa-m-anaavilaa||
[256] Bhiiyyo pa~nca-sate ~natvaa vane Kaapilavatthave.||
Tato aamattayii Satthaa saavake saasane rate:||
Deva-kaayaa abhikkantaa te vijaanaatha bhikkhavo.'||
Te ca aatappam akaru.m sutvaa Buddhassa saasana.m.|| ||

6. Tesa.m paatur ahu ~naa.na.m amanussaana dassana.m||
App eke satam addakkhu.m sahassa.m atha sattati.m||
Sata.m eke sahassaana.m amanussaanamaddasu.m||
App eke'nantam addakkhu.m, disaa sabbaa phu.taa ahu.||
Ta~n ca sabba.m abhi~n~naaya vavatthitvaana cakkhumaa||
Tato aamantayii Satthaa saavake saasane rate:||
'Deva-kaayaa abhikkantaa te vijaanaatha bhikkhavo,||
Ye vo'ha.m kittayissaami giraahi anupubbaso.|| ||

7. Satta sahassaa va yakkhaa bhummaa Kaapilavatthavaa,||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Cha sahassaa Hemavataa yakkhaa naanatta-va.n.nino.||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Saataagiraa ti-sahassaa yakkhaa naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Icc ete so'asa-sahassaa yakkhaa naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

[257] 8. Vessaamittaa pa~nca-sataa yakkhaa naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Kumbhiiro Raajagahiko Vepullassa nivesana.m,||
Bhiyyo na.m sata-sahassa.m yakkhaana.m payirupaasati,||
Kumbhiiro Raajagahiko so p'aaga samiti.m vana.m.|| ||

9. Purima~n ca disa.m raajaa Dhatara.t.tho pasaasati,||
Gandhabbaana.m aadhipati Mahaaraajaa yasassi so.||
Kumbhiira yak?o Raajagahe vipule' samin nevaasika:||
Puttaa pi tassa bahavo Inda-naamaa mahabbalaa,||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Dakkhi.na~n ca disa.m raajaa Viruu'ho ta.m pasaasati||
Kumbha.n.daana.m adhipati Mahaaraajaa yasassi so.||
Puttaa pi tassa bahavo Inda-naamaa mahabbalaa,||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Pacchima~n ca disa.m raajaa Viruupakkho pasaasati,||
Naagaa.na~n ca adhipati Mahaaraajaa yasassi so.||
Puttaa pi tassa bahavo Inda-naamaa mahabbalaa,||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Uttara~n ca disa.m raajaa Kuvero ta.m pasaasati||
Yakkhaana~n va aadhipati Mahaaraajaa yasassi so.||
[258] Puttaa pi tassa bahavo Inda-naamaa mahabbalaa,||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino,||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

Purima.m disa.m Dhatara.t.tho dakkhi.nena Viruu'hako||
Pacchimena Viruupakkho Kuvero uttara.m disa.m.||
Cattaaro te Mahaaraajaa samantaa caturo disaa,||
Daddallamaanaa a.t.tha.msu vane Kaapilavatthave.|| ||

10. Tesa.m maayaavino daasaa aagu va~ncanikaa sa.thaa||
Maayaa Ku.te.n.du Ve.te.n.du Vi.tuc ca Vi.tucco saha||
Candano Kaamase.t.tho ca Kin nugha.n.du Nigha.n.du ca||
Panaado Opama~n~no ca devasuuto ca Maatalii.||
Cittaseno ca gandhabbo Na'o raajaa Janesabho||
Aagu Pa~ncasikho c'eva Timbaru Suriyavaccasaa.||
Ete c'a~n~ne ca raajaano gandhabbaa saha raajubhi||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

11. Ath'aagu Naabhasaa naagaa Vesaalaa saha Tacchakaa,||
Kambalassataraa aagu Paayaagaa saha ~naatibhi.||
Yaamunaa Dhatara.t.tho ca aagu naagaa yasassino,||
Eraava.no mahaa-naago so p'aaga samiti.m vana.m.|| ||

Ye naaga-raaje sahasaa haranti||
Dibbaa dijaa pakkhi visuddha-cakkhu||
[259] Vehaasayaa te vana-majjha-pattaa||
Citraa Supa.n.naa iti tesa.m naamaa.m.||
Abhaya.m tadaa naaga raajaanam aasi,||
Supa.n.nato khemam akaasi buddho,||
Sa.nhaahi vaacaahi upavhayantaa|| ||

Naagaa Supa.n.naa sara.nam aga.msu Buddha.m.|| ||

12. Jitaa Vajira-hatthena samudda.m Asuraa sitaa||
Bhaataro Vaasavass'ete iddhimanto yasassino||
Kaalaka~njaa mahaabhi.msaa asuraa Daanaveghasaa||
Vepacitti Sucittii ca Pahaaraado Namuci saha||
Sata~n ca Bali-puttaana.m sabbe Veroca-naamakaa||
Sannayahitvaa bali.m sena.m Raahubhaddam upaagamu.m:||
'Samayo daani bhaddan te bhikkhuuna.m samita.m vana.m'.|| ||

13. Aapo ca devaa Pa.thavii ca Tejo Vaayo tad aagamu.m,||
Varu.naa Vaaru.naa devaa Somo ca Yasasaa saha,||
Mettaa-karu.naa-kaayikaa aagu devaa yasassino.|| ||

Das'ete dasadhaa kaayaa sabbe naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

14. Ve.nhuu ca devaa Sahalii ca Asamaa ca duve Yamaa,||
Candassuupanisaa devaa Candam aagu purakkhatvaa,||
Suriyassuupanisaa devaa Suriyam aagu purakkhatvaa,||
Nakkhattaani purakkhatvaa aagu Manda-valaahakaa,||
[260] Vasuuna.m Vaasavo se.t.tho Sakko p'aaga purindado.|| ||

Das'ete dasadhaa kaayaa sabbe naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

15. Ath'aagu Sahabhuu devaa jalam aggi-sikhaa'r'iva,||
Ari.t.thakaa ca Rojo ca ummaa-puppha-nibhaasino,||
Varu.naa Saha-dhammaa ca Accutaa ca Anejakaa,||
Suuleyya-ruciraa aagu, aagu Vaasavanesino.|| ||

Das'ete dasadhaa kaayaa sabbe naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

16. Samaanaa Mahaa-samaanaa Maanusaa Maanusuttamaa||
Khi.d.daa-paduusikaa aagu, aagu Mano-paduusikaa,||
Ath'aagu Harayo devaa ye ca Lohita-vaasino||
Paaragaa Mahaa-paaragaa aagu devaa yasassino.|| ||

Das'ete dasadhaa kaayaa sabbe naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

17. Sukkaa Karamhaa Aru.naa aagu Vekhanasaa saha,||
Odaata-gayhaa paamokkhaa aagu devaa Vicakkha.naa,||
Sadaamattaa Haaragajaa Missakaa ca yasassino,||
Thanaya.m aaga Pajjanto yo disaa abhivassati.|| ||

Das'ete dasadhaa kaayaa sabbe naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

18. [261] Khemiyaa Tusitaa Yaamaa Ka.t.thakaa ca yasassino,||
Lambitakaa Laama-se.t.thaa Joti-naamaa ca Aasavaa,||
Nimmaa.na-ratino aagu, ath'aagu Paranimmitaa.|| ||

Das'ete dasadhaa kaayaa sabbe naanatta-va.n.nino||
Iddhimanto jutiimanto va.n.navanto yasassino||
Modamaanaa abhikkaamu.m bhikkhuuna.m samiti.m vana.m.|| ||

19. Sa.t.th'ete deva-nikaayaa sabbe naanatta-va.n.nino,||
Naamatvayena aaga~nchu.m ye c'a~n~ne sadisaa saha.||
'Pavuttha-jaatim akhiila.m ogha-ti.n.na.m anaasava.m||
Dakkhem'ogha-tara.m naaga.m canda.m va asitaatiga.m.'|| ||

20. Subrahmaa Paramatto ca puttaa iddhimato saha||
Sana'n-kumaaro Tisso ca so p'aaga samiti.m vana.m.||
Sahassa.m-Brahmalokaana.m Mahaa-Brahmaa'bhiti.t.thati,||
Upapanno jutiimanto bhismaa-kaayo yasassi so.||
Das'ettha issaraa aagu pacceka-vasavattino,||
Tesa~n ca majjhato aaga Haarito parivaarito.|| ||

21. Te ca sabbe abhikkante sa-Inde-deve sa-Brahmake,||
Maara-senaa abhikkaami passa Ka.nhassa mandiya.m.||
[262] 'Etha ga.nhatha bandhatha raagena bandham atthu ve||
Samantaa parivaaretha maa vo mu~ncittha koci na.m'.||
Iti tattha Mahaa-seno Ka.nha-sena.m apesayi,||
Paa.ninaa thaalam aahacca sara.m katvaana bherava.m.||
Yathaa paavussako megho thanayanto savijjuko,||
Tadaa so pacucadaavatti sa'nkuddho asaya.mvasii.|| ||

22. Ta~n ca sabba.m abhi~n~naaya vavatthitvaana cakkhumaa||
Tato aamantayii Satthaa saavake saasane rate:||
'Maara-senaa abhikkantaa, te vijaanaatha bhikkhavo.'||
Te ca aatappam akaru.m sutvaa Buddhassa saasana.m.||
Viita-raagehi pakkaamu.m na sa.m lomam pi i~njayu.m.||
Sabbe vijita-sa'ngaamaa bhayaatiitaa yasassino||
Modanti saha bhuutehi saavakaa te jane sutaa ti.|| ||

Mahaasamayasutta.m samatta.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement