Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 23

Paayaasi Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[316]

[1][pts] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa kumaaraKassapo Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi yena setabyaa naama kosalaana.m nagara.m tadavasari.|| ||

Tatra suda.m aayasmaa kumaaraKassapo setabyaaya.m viharati uttarena setabya.m si.msapaavane.|| ||

Tena kho pana samayena paayaasiraaja~n~no setabya.m ajjhaavasati sattussada.m sati.naka.t.thodaka.m sadha~n~na.m raajabhogga.m ra~n~naa passenadinaa kosalena dinna.m raajadaaya.m brahmadeyya.m.|| ||

Tena kho pana samayena paayaasissa raaja~n~nassa evaruupa.m paapaka.m di.t.thigata.m uppanna.m hoti "Iti pi n'atthi paro loko, n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m [317] kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

2. Assosu.m kho setabyakaa braahma.nagahapatikaa: "sama.no khalu bho kumaaraKassapo sama.nassa Gotamassa saavako Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi setabya.m anuppatto setabyaaya.m viharati uttarena setabya.m si.msapaavane.|| ||

Ta.m kho pana bhavanta.m kumaarakassapa.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: pa.n.dito vyatto medhaavii bahussuto cittakathii kalyaa.napa.tibhaano vuddho c'eva arahaa ca.|| ||

Saadhu kho pana tathaaruupaana.m arahata.m dassana.m hotii" ti.|| ||

3. Atha kho setabyakaa braahma.nagahapatikaa setabyaaya nikkhamitvaa sa'nghasa'nghii ga.niibhuutaa uttarena mukhaa gacchanti yena si.msapaavana.m.|| ||

Tena kho pana samayena paayaasi raaja~n~no uparipaasaade divaaseyya.m upagato hoti.|| ||

Addasaa kho paayaasi raaja~n~no setabyake braahma.nagahapatike setabyaaya nikkhamitvaa sa'nghasa'nghii ga.niibhuute uttarena mukhe gacchante yena si.msapaavana.m.|| ||

Disvaa khatta.m aamantesi: kin nu kho bho khatte setabyakaa braahma.nagahapatikaa setabyaaya nikkhamitvaa sa'nghasa'nghii ga.niibhuutaa uttarena mukhaa gacchanti yena si.msapaavanantii?

[318] "atthi kho bho sama.no kumaaraKassapo sama.nassa Gotamassa saavako Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~nca-mattehi bhikkhu-satehi setabya.m anuppatto,||
setabyaaya.m viharati uttarena setabya.m si.msapaavane.|| ||

Ta.m kho pana bhavanta.m kumaarakassapa.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: pa.n.dito vyatto medhaavii bahussuto cittakathii kalyaa.napa.tibhaano vuddho c'eva arahaa caati.|| ||

Tam ena.m te bhavanta.m kumaarakassapa.m dassanaaya upasa'nkamantii" ti.|| ||

"Tena hi bho khatte yena setabyakaa braahma.nagahapatikaa ten'upasa'nkama.|| ||

Upasa'nkamitvaa setabyake braahma.nagahapatike eva.m vadehi: paayaasi bho raaja~n~no evam aaha' aagamentu kira bhavanto,||
paayaasi pi raaja~n~no sama.na.m kumaarakassapa.m dassanaaya upasa'nkamissati puraa sama.no kumaaraKassapo setabyake braahma.nagahapatike baale abyatte sa~n~naapeti: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthisuka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

N'atthi hi bho khatte paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho so khattaa paayaasissa raaja~n~nassa pa.tissutvaa yena setabyakaa braahma.nagahapatikaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa setabyake braahma.nagahapatike etad avoca: paayaasi bho raaja~n~no evam aaha: aagamentu kira bhavanto,||
paayaasi pi raaja~n~no sama.na.m kumaarakassapa.m dassanaaya upasa'nkamissatii" ti.|| ||

4. Atha kho paayaasii raaja~n~no setabyakehi braahma.nagahapatikehi parivuto yena si.msapaavana.m yena aayasmaa kumaaraKassapo ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmataa kumaarakassapena saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m [319] katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Setabyakaapi kho braahma.nagahapatikaa appekacce aayasmanta.m kumaarakassapa.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu,||
appekacce aayasmataa kumaarakassapena saddhi.m sammodi.msu,||
sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Appekacce yenaayasmaa kumaaraKassapo tena~njali.m panaametvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Appekacce naamagotta.m saavetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Appekacce tu.nhiibhuutaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

5. Eka-m-anta.m nisinno kho paayaasi raaja~n~no aayasmanta.m kumaarakassapa.m etad avoca: "aha.m hi bho kassapa eva.m-vaadii eva.m-di.t.thi.m 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

"Naaha.m raaja~n~na eva.m-vaadii eva.m-di.t.thi.m addasa.m vaa assosi vaa.|| ||

Katha.m hi naama eva.m vadeyya: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

Tena hi raaja~n~na ta.m yeva ettha pa.tipucchissaami,||
yathaa te khameyya tathaa na.m byaakareyyaasi.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi raaja~n~na ime candimasuriyaa imasmi.m vaa loke parasmi.m vaa,||
devaa vaa te manussaa vaa ti?

"Ime bho kassapa candimasuriyaa parasmi.m loke na imasmi.m,||
devaa te na manussaa" ti.|| ||

"Iminaa pi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho eva.m me ettha hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

6. Atthi pana raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa [320] n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti?|| ||

"Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

"Yathaa katha.m viya raaja~n~naa" ti?

"Idha me bho kassapa mittaamaccaa ~naatisaalohitaa paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisunavaacaa pharusavaacaa samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacittaa micchaadi.t.thi.|| ||

Te aparena samayena aabaadhikaa honti dukkhitaa baa.lhagilaanaa.|| ||

Yadaaha.m jaanaami na daani me imamhaa aabaadhaa vu.t.thahi'ssantiiti tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami: santi kho bho eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m-di.t.thino ye te paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu vicchaacaarii musaavaadii pisunavaacaa pharusavaacaa samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacittaa micchaadi.t.thi.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjissantii ti.|| ||

Bhavanto kho pana paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.navaacaa pharusavaacaa samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacittaa micchaadi.t.thi.|| ||

Sace tesa.m bhavata.m sama.na-braahma.naana.m sacca.m vacana.m,||
bhavanto kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjissanti.|| ||

Sace bho kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m Niraya.m upapajjeyyaatha,||
yena me aagantvaa aaroceyyaatha: 'Iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

Bhavanto kho pana me saddhaayikaa paccayikaa ya.m bhavantehi di.t.tha.m,||
yathaa saama.m di.t.tha.m evam eta.m bhavissatii' ti.|| ||

Te me saadhuu' ti [321] pa.tissutvaa n'eva aagantvaa aarocenti,||
na pana duuta.m pahi.nanti.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti."|| ||

"Tena hi raaja~n~na ta.m yeva ettha pa.tipucchissaami,||
yathaa te khameyya,||
tathaa na.m byaakareyyaasi.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi raaja~n~na? Idha te purisaa cora.m aagucaari.m gahetvaa dasseyyu.m 'aya.m te bhante coro aagucaarii,||
imassa ya.m icchasi,||
ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti,||
te tva.m eva.m vadeyyaasi 'tena hi bho ima.m purisa.m da.lhaaya rajjuyaa pacchaabaaha.m gaa.lhabandhana.m bandhitvaa khuramu.n.da.m kaaretvaa1 barassarena pa.navena rathiyaaya rathiiya.m si'nghaa.takena si'nghaa.taka.m parinetvaa dakkhi.nena dvaarena nikkhaametvaa dakkhi.nato nagarassa aaghaatane 2 siisa.m chindathaa' ti.|| ||

Te 'saadhuu' ti pa.tissutvaa ta.m purisa.m da.lhaaya rajjuyaa pacchaabaaha.m gaa.lhabandhana.m bandhitvaa khuramu.n.da.m kaaretvaa kharassarena pa.navena rathiyaaya rathiya.m si'nghaa.takena si'nghaa.taka.m parinetvaa dakkhi.nena dvaarena nikkhaametvaa dakkhi.nato nagarassa aaghaatane3 nisiidaapeyyu.m.|| ||

Labheyya nu kho so coro coraghaatesu 'aagamentu taava bhavanto coraghaataa amukasmi.m me gaame vaa nigame vaa mittaamaccaa ~naatisaalohitaa,||
yaavaaha.m tesa.m uddassetvaa aagacchaamii' ti? [322] udaahu vippalapantass'eva coraghaataa siisa.m chindeyyunti?"

"Na hi so bho kassapa coro labheyya coraghaatesu: aagamentu taava bhavanto coraghaataa amukasmi.m gaame vaa nigame vaa mittaamaccaa ~naatisaalohitaa,||
yaavaaha.m tesa.m uddassetvaa aagacchaamii' ti.|| ||

Atha kho na.m vippalapantass'eva coraghaataa siisa.m chindeyyunti.|| ||

"So hi naama raaja~n~na coro manusso manussabhuutesu coraghaatesu na labhi'ssati: aagamentu taava bhonto coraghaataa amukasmi.m me gaame vaa nigame vaa mittaamaccaa ~naatisaalohitaa,||
yaavaaha.m tesa.m uddesetvaa aagacchaamii' ti.|| ||

Ki.m pana te mittaamaccaa ~naatisaalohitaa paa.naatipaatii adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisunavaacaa pharusavaacaa samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacittaa micchaadi.t.thi,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa labhi'ssanti nirayapaalesu: "aagamentu taava bhavanto nirayapaalaa yaava maya.m paayaasissa raaja~n~nassa gantvaa aarocema iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti? iminaa pi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako ti.|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho eva.m me ettha hoti iti pi n'atthi paro loko n'atthi sattaa opapaatikaa n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti".|| ||

7. "Atthi pana raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Yathaa katha.m viya raaja~n~naa" ti?

"Idha me bho kassapa mittaamaccaa ~naatisaalohitaa paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesu mcchaacaaraa [323] pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa pisunaaya vaacaaya pa.tivirataa pharusaaya vaacaaya pa.tivirataa samphappalaapaa pa.tivirataa anabhijjhaaluu abyaapannacittaa sammaadi.t.thi.|| ||

Te aparena samayena aabaadhikaa honti dukkhitaa baa.lhagilaanaa yadaaha.m jaanaami "na1 daani me imamhaa aabaadhaa vu.t.thahi'ssantii' ti.|| ||

Tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami: santi kho bho eke sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino "ye te paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesumicchaacaaraa pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa pisunaaya vaacaaya pa.tivirataa pharusaaya vaacaaya pa.tivirataa samphappalaapaa pa.tivirataa anabhijjhaaluu abyaapannacittaa sammaadi.t.thi,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjantii" ti.|| ||

Bhavanto kho paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa pisunaaya vaacaaya pa.tivirataa pharusaaya vaacaaya pa.tivirataa samphappalaapaa pa.tivirataa anabhijjhaaluu abyaapannacittaa sammaadi.t.thi.|| ||

Sace tesa.m bhavata.m sama.na-braahma.naana.m sacca.m vacana.m,||
bhavanto kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyyaatha,||
yena me aagantvaa aaroceyyaatha: 'Iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suta.tadukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

Bhavanto kho pana me saddhaayikaa paccayikaa,||
ya.m bhavantehi di.t.tha.m,||
yathaa saama.m di.t.tha.m evam eta.m bhavissatii ti.|| ||

Te me 'saadhuu' ti pa.tissutvaa n'eva aagantvaa aarocenti na pana duuta.m pahii.nanti.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: [324] iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti".|| ||

"Tena hi raaja~n~na upama.m te karissaami.|| ||

Upamaayapi idh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Seyyathaa pi raaja~n~na puriso guuthakuupe sasiisaka.m nimuggo assa,||
atha tva.m purise aa.naapeyyaasi: 'tena hi bho ta.m purisa.m tamhaa guuthakuupaa uddharathaa' ti te 'saadhuu' ti pa.tissutvaa ta.m purisa.m tamhaa guuthakuupaa uddhareyyu.m,||
te tva.m eva.m vadeyyaasi: 'tena hi bho tassa purisassa kaayaa veepesikaahi guuta.m sunimmajjita.m nimmajjathaa" ti.|| ||

te 'saadhuu' ti pa.tissutvaa tassa purisassa kaayaa veepesikaahi guutha.m sunimmajjita.m nimmajjeyyu.m,||
te tva.m eva.m vadeyyaasi: 'tena hi bho tassa purisassa kaaya.m pa.n.dumattikaaya tikkhattu.m subba.t.tita.m ubba.t.tethaa' ti.|| ||

Te tassa purisassa kaaya.m pa.n.dumattikaaya tikkhattu.m subba.t.tita.m ubba.t.teyyu.m,||
te tva.m eva.m vadeyyaasi: 'tena hi bho ta.m purisa.m telena abbha~njitvaa sukhumena cu.n.nena tikkhattu.m suppadhota.m karothaa' ti,||
te ta.m purisa.m telena abbha~njitvaa sukhumena cu.n.nena tikkhattu.m suppadhota.m kareyyu.m,||
te tva.m eva.m vadeyyaasi: 'tena hi bho tassa purisassa kesamassu.m kappethaa' ti,||
te tassa purisassa kesamassu.m kappeyyu.m,||
te tva.m eva.m vadeyyaasi: 'tena hi bho tassa purisassa mahaggha~nca maala.m mahagagha~nca vilepana.m mahagaghaani ca vatthaani upaharathaa' ti,||
te tassa purisassa mahaggha~nca maala.m mahaggha~nca [325] vilepana.m magagghaani ca vatthaani upahareyyu.m,||
te tva.m eva.m vadeyyaasi: 'tena hi bho ta.m purisa.m paasaada.m aaropetvaa pa~nca kaamagu.naani upa.t.thapethaa' ti,||
te ta.m purisa.m paasaada.m aaropetvaa pa~ncakaamagu.naani upa.t.thapeyyu.m,||
ta.m kim ma~n~nasi raaja~n~na? Api nu tassa purisassa sunahaatassa suvilittassa sukappitakesamassussa aamuttamaalaabhaara.nassa odaatavatthavasanassa uparipaasaadavaragatassa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitassa sama'ngiibhuutassa paricaarayamaanassa punadeva tasmi.m guuthakuupe nimmujjitukamyataa1 assaa' ti"?

"No h'ida.m bho kassapa".|| ||

"Ta.m kissa hetu?"

"Asuci bho kassapa guuthakuupo,||
asuci c'eva asuci sa'nkhaato ca duggandho ca duggandhasa'nkhaato ca jeguccho ca jegucchasa'nkhaato ca pa.tikkuulo ca pa.tikkuulasa'nkhaato caati.|| ||

"Evam eva kho raaja~n~na manussaa devaana.m asuci c'eva asucisa'nkhaataa ca duggandhaa ca duggandhasa'nkhaataa ca jegucchaa ca jegucchasa'nkhaataa ca pa.tikkuulaa ca pa.tikuulasa'nkhaataa ca.|| ||

Yojanasata.m kho raaja~n~na manussagandho deve ubbaadhati.|| ||

Kim pana te mittaamaccaa ~naatisaalohitaa paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa pisu.naaya vaacaaya pa.tivirataa pharusaaya vaacaaya pa.tivirataa samphappalaapaa pa.tivirataa anabhijjhaaluu abyaapannacittaa sammaadi.t.thi kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa te aagantvaa aarocessanti: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m [326] kammaana.m phala.m vipaako' ti? Iminaa pi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho eva.m me ettha hoti.|| ||

Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

8. "Atthi pana bho raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa.|| ||

N'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Yathaakatha.m viya raaja~n~naa" ti?

"Idha me bho kassapa mittaamaccaa ~naatisaalohitaa paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa suraamerayamajjappamaada.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Te aparena samayena aabaadhikaa honti dukkhitaa baa.lhagilaanaa.|| ||

Yadaaha.m jaanaami na daani me imamhaa aabaadhaa vu.t.thahi'ssantiti tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.mvadaami: santi kho bho eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m-di.t.thino 'ye te paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa suraamerayamajjappamaada.t.thaanaa pa.tivirataa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m uppajjanti devaana.m Taavati.msaana.m sahabyatanti,||
bhavanto kho paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Sace tesa.m bhavata.m sama.na-braahma.naana.m sacca.m vacana.m,||
bhavanto kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjissanti devaana.m Taavati.msaana.m sahabyata.m.|| ||

Sace bho kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjeyyaatha devaana.m Taavati.msaana.m sahabyata.m,||
yena me aagantvaa aaroceyyaatha iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

Bhavanto kho pana me sad'nyikaa paccayikaa,||
ya.m bhaventehi di.t.tha.m,||
yathaa [327] saama.m di.t.tha.m,||
evam eta.m bhavissatiiti te me 'saadhu' ti.pa.tissutvaa n'eva aagantvaa aarocenti na pana duuta.m pahi.nanti.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loke n'atthi sattaa opapaatikaa katthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

"Tena hi raaja~n~na ta.m yeva ettha pa.tipucchissaami,||
yathaa te khameyya tathaa na.m byaakareyyaasi.|| ||

Ya.m kho pana raaja~n~na maanusaka.m vassasata.m,||
devaana.m Taavati.msaana.m eso eko rattindivo.|| ||

Taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibba.m vassasahassa.m devaana.m Taavati.msaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

Ye te mittaamaccaa ~naatisaalohitaa paa.naatipaataa pa.tivirataa adinnaadaanaa pa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa musaa-vaadaa pa.tivirataa suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa devaana.m Taavati.msaana.m sahabyata.m,||
sace pana tesa.m eva.m bhavissati: 'yaava maya.m dve vaa tii.ni vaa rattindivaani dibbehi pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitaa sama'ngibhuutaa paricaarema,||
atha maya.m paayaasissa raaja~n~nassa gantvaa aaroceyyaama: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti,||
api nu te aagantvaa aaroceyyu.m: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti"?

"No h'eta.m bho kassapa,||
api hi maya.m bho kassapa cira.mkaalakataa pi bhaveyyaama.|| ||

Ko pan'eta.m bhoto kassapassa aaroceti: atthi devaa Taavati.msaati vaa,||
eva.m diighaayukaa devaa Taavati.msaati vaa.|| ||

Na maya.m [328] bhoto kassapassa saddahaama atthi devaa Taavati.msaa ti vaa eva.m diighaayuko devaa Taavati.msaa ti vaa" ti.|| ||

"seyyathaa pi raaja~n~na jaccandho puriso na passeyya ka.nhasukkaani ruupaani,||
na passeyya niilakaani ruupaani,||
na passeyya piitakaani ruupaani,||
na passeyya lohitakaani ruupaani,||
na passeyya ma~nje.t.thikaani ruupaani,||
na passeyya samavisama.m na passeyya taarakaruupaani,||
na passeyya candimasuriye,||
so eva.m vadeyya 'n'atthi ka.nhasukkaani ruupaani,||
n'atthi ka.nhasukkaana.m ruupaana.m dassaavii,||
n'atthi niilakaani ruupaani,||
n'atthi niilakaana.m ruupaana.m dassaavii,||
n'atthi piitakaani ruupaani,||
n'atthi piitakaana.m ruupaana.m dassaavii,||
n'atthi lohitakaani ruupaani,||
n'atthi lohitakaana.m ruupaana.m dassaavii,||
n'atthi ma~nje.t.thikaani ruupaani,||
n'atthi ma~nje.t.thikaana.m ruupaana.m dassaavii,||
n'atthi samavisama.m,||
n'atthi samavisamassa dassaavii,||
n'atthi taarakaruupaani,||
n'atthi taarakaruupaana.m dassaavii,||
n'atthi candimasuriyaa,||
n'atthi candima-suriyaana.m dassaavii,||
ahame ta.m na jaanaami,||
ahame ta.m na passaami tasmaa ta.m n'atthini.|| ||

Sammaa nu kho bho raaja~n~na vadamaano vadeyyaa" ti?

"No h'eta.m bho kassapa.|| ||

Atthi ka.nhasukkaani ruupaani,||
atthi ka.nhasukkaana.m ruupaana.m dassaavii,||
atthi niilakaani ruupaani,||
atthi niilakaana.m ruupaana.m dassaavii,||
atthi piitakaani ruupaani,||
atthi piitakaana.m ruupaana.m dassaavii,||
atthi lohitakaani ruupaani,||
atthi lohitakaana.m ruupaana.m dassaavii,||
atthi ma~nje.t.thikaani ruupaani,||
atthi ma~nje.t.thikaana.m ruupaana.m [329] dassaavii,||
atthi samavisama.m atthi samavisamassa dasasaavii,||
atthi taarakaruupaani,||
atthi taarakaruupaana.m dassaavii,||
atthi candimasuriyaa,||
atthi candima-suriyaana.m dassaavii.|| ||

'Ahame ta.m na jaanaami,||
ahame ta.m na passaami,||
tasmaa taa n'atthi' ti na hi so bho kassapa sammaa vadamaano vadeyyaa" ti.|| ||

"Evam eva kho tva.m raaja~n~na jaccandhuupamo ma~n~ne pa.tibhaasi,||
ya.m ma.m tva.m eva.m vadesi: ko pan'eta.m bhoto kassapassa aaroceti: atthi devaa Taavati.msaati vaa,||
eva.m diighaayukaa devaa Taavati.msaati vaa.|| ||

Na maya.m bhoto kassapassa saddahaama atthi devaa Taavati.msaati vaa eva.m diighaayukaa devaa Taavati.msaati vaa' ti.|| ||

Na kho raaja~n~na eva.m paro loko da.t.thabbo.|| ||

Yathaa tva.m ma~n~nasi iminaa ma.msacakkhunaa.|| ||

Ye kho te raaja~n~na sama.na-braahma.naa ara~n~ne vanapatthaani pannaani senaasanaani pa.tisevanti appasaddaani appanigghosaani,||
te tattha appamattaa aataapino pahitattaa viharantaa dibba.m cakkhu.m visodhenti,||
te dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena ima~nc'eva loka.m passanti para~nca,||
satte ca opaapaatike.|| ||

Eva~n ca kho raaja~n~na paro loko da.t.thabbo.|| ||

Na tv eva yathaa tva.m ma~n~nasi iminaa ma.msacakkhunaa.|| ||

Iminaa pi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu: iti pi atthi paro loko.|| ||

Atthi sattaa opapaatikaa.|| ||

Atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako ti."|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho [330] evamme ettha hoti: iti pi n'atthi pattaa paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako ti."|| ||

"Atthi pana raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti?"

9. "Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Yathaa katha.m viya raaja~n~naati"?

"Idhaaha.m bho kassapa passaami sama.nabraahma.ne siilavante kalyaa.nadhamme jiivitukaame amaritukaame sukhakaame dukkhapa.tikkuule.|| ||

Tassa mayha.m bho kassapa "eva.m hoti: sace kho ime bhonto sama.na-braahma.naa siilavanto kalyaa.nadhammaa eva.m jaaneyyu.m: ito no mataana.m seyyo bhavissatii' ti idaani me bhonto sama.na-braahma.naa siilavanto kalyaa.nadhammaa viisa.m vaa khaadeyyu.m,||
sattha.m vaa aahareyyu.m,||
ubbandhitvaa vaa kaala.m kareyyu.m,||
papaate vaa papateyyu.m.|| ||

Yasmaa ca kho ime bhonto sama.na-braahma.naa siilavanto kalyaa.nadhammaa na eva.m jaananti: ito no mataana.m seyyo bhavissatii ti,||
tasmaa ime bhonto sama.na-braahma.naa siilavanto kalyaa.nadhammaa jiivitukaamaa amaritukaamaa sukhakaamaa dukkhapa.tikuulaa.|| ||

Attaana.m na maarentii' ti.|| ||

Ayam pi bho kassapa pariyoso yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Tena hi raaja~n~na upamante karissaami,||
upamaayapi dhekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Bhuutapubba.m raaja~n~na a~n~natarassa braahma.nassa dve pajaapatiyo ahesu.m.|| ||

Ekissaa putto ahosi dasavassuddesiko vaa dvaadasavassuddesiko vaa,||
ekaa gabbhinii upavija~n~naa.|| ||

Atha kho so braahma.no kaalamakaasi.|| ||

Atha kho so maa.navako maatusapatti.m etad avoca: 'yam ida.m hoti dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa,||
sabbanta.m [331] mayha.m,||
n'atthi tuyhettha ki~ncii,||
pitu me hoti daayajja.m niyyaatehii' ti,||
eva.m vutte saa braahma.nii ta.m maa.navaka.m etad avoca: 'aagamehi taava taata yaava vijaayaami.|| ||

Sace kumaarako bhavissati,||
tassapi ekadeso bhavissati,||
sace kumaarikaa bhavissati saapi ce opabhoggaa bhavissatii ti.|| ||

dutiyam pi kho so maa.navako maatusapatti.m etad avoca: 'yam ida.m hoti dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa sabbanta.m mayha.m.|| ||

N'atthi tuyhettha ki~nci,||
pitu me hoti daayajja.m niyyaatehii' ti.|| ||

dutiyam pi kho saa braahma.nii ta.m maa.navaka.m etad avoca: aagamehi taava taata yaava vijaayaami.|| ||

Sace kumaarako bhavissati.|| ||

Tassapi ekadeso bhavissati,||
sace kumaarikaa bhavissati,||
saapi te opabhoggaa bhavissatii' ti.|| ||

Tatiyam pi kho so maa.navako maatusapatti.m etad avoca: 'yam ida.m hoti dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa sabbanta.m mayha.m.|| ||

N'atthi tuyhettha ki~nci,||
pitu me hoti daayajja.m niyyaatehii' ti.|| ||

Atha kho saa braahma.nii sattha.m gahetvaa ovaraka.m pavisitvaa udara.m opaa.tesi: yaava jaanaami yadi vaa kumaarako yadi vaa kumaarikaa' ti.|| ||

Saa attaana~nc'eva jiivita~n ca gabbha~nca saapateyya~n ca vinaasesi.|| ||

Yathaa ta.m baalaa abyattaa anayabyasana.m aapannaa,||
ayoniso daayajja.m gavesantii evam eva kho tva.m raaja~n~na baalo avyatto anayabyasana.m aapajjissasi ayoniso paraloka.m gavesanto,||
[332] seyyathaa pi saa braahma.nii baalaa abyattaa anayabyasana.m aapannaa ayoniso daayajja.m gavesantii.|| ||

Na kho raaja~n~na sama.na-braahma.naa siilavanto kalyaa.nadhammaa apakka.m paripaacenti,||
api ca paripakka.m aagamenti,||
pa.n.ditaana.m attho hi raaja~n~na sama.na-braahma.naana.m siilavantaana.m kalyaa.nadhammaana.m jiivitena.|| ||

Yathaa yathaa kho raaja~n~na sama.nabraamha.naa siilavanto kalyaa.nadhammaa cira.m diighamaddhaana ti.t.thanti,||
tathaa tathaa bahu.m pu~n~na.m pasavanti.|| ||

Bahujanahitaaya ca pa.tipajjanti bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m,||
iminaapi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu "Iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

"Ki~ncapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho eva.m me ettha hoti iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

10.|| ||

"Atthi pana raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Yathaa katha.m viya raaja~n~naa" ti?

"Idha mebho kassapa purisaa cora.m aagucaari.m gahetvaa dassenti: aya.m bhante coro aagucaarii,||
imassa ya.m icchasi ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Tyaaha.m eva.m vadaami: 'tena hi bho ima.m purisa.m jiivanta.m yeva kumbhiyaa pakkhipitvaa mukha.m pidahitvaa allena cammena onandhitvaa allaaya mattikaaya bahalaavalepana.m [333] kaaretvaa uddhana.m aaropetvaa aggi.m dethaa' ti.|| ||

Te me 'saadhu'tii pa.tissutvaa ta.m purisa.m jiivanta.m yeva kumbhiyaa pakkhipitvaa mukha.m pidahitvaa allena cammena onandhitvaa allaya mattikaaya bahalaavalepana.m kaaretvaa.|| ||

Uddhana.m aaropetvaa aggi.m denti.|| ||

Yadaa maya.m jaanaama 'kaalakato so puriso' ti atha na.m kumbhi.m oropetvaa ubbhinditvaa mukha.m vivaritvaa sanika.m nillokema 'appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaa' ti.|| ||

Nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti."|| ||

"Tena hi raaja~n~na ta.m yeva ettha pa.tipucchissaami.|| ||

Yathaa te khameyya tathaa na.m byaakareyyaasi.|| ||

Abhijaanaasi no tva.m raaja~n~na divaaseyya.m upagato supiinaka.m passitaa aaraamaraama.neyyaka.m vanaraama.neyyaka.m bhuumiraama.neyyaka.m pokkhara.niiraama.neyyakanti?"

"Abhijaanaamaha.m bho kassapa divaaseyya.m upagato supinaka.m passitaa aaraamaraama.neyyaka.m vanaraama.neyyaka.m bhuumiraama.neyyaka.m pokkhara.niiraama.neyyakanti."|| ||

"Rakkhanti ta.m tamhi samaye khujjaa pi vaamanakaa pi ke'aasikaa pi komaarikaapii" ti?|| ||

"Eva.m bho kassapa rakkhanti ma.m tasmi.m samaye khujjaapi vaamanakaapi ke'aasikaa pi komaarikaa pii" ti.|| ||

"Api nu taa tuyha.m jiiva.m passanti pavisanta.m vaa nikkhamanta.m vaa" ti?|| ||

[334] "no h'eta.m bho kassapa"

"Taa hi naama raaja~n~na tuyha.m jiivantassa jiivantiyo jiiva.m na passissanti pavisanta.m vaa nikkhamanta.m vaa.|| ||

Kim pana tva.m kaalakatassa jiiva.m passissasi pavisanta.m vaa nikkhamanta.m vaa?|| ||

Iminaa pi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu; iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti."|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho eva.m me ettha hoti; iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti"

11.|| ||

"Atthi pana raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti?".|| ||

"Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Yathaa katha.m viya raaja~n~naa" ti?|| ||

"Idha me bho kassapa purisaa cora.m aagucaari.m gahetvaa dassenti.|| ||

Ayaa te bhante coro aagucaarii,||
imassa ya.m icchasi ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Tyaaha.m eva.m vadaami: 'tena hi bho ima.m purisa.m jiivanta.m yeva tulaaya tuletvaa jiyaaya anassaasaka.m maaretvaa punadeva tulaaya tulethaa' ti.|| ||

Te me 'saadhuu' ti pa.tissutvaa ta.m purisa.m jiivanta.m yeva tulaaya tuletvaa jisaaya anassaasaka.m maaretvaa punadeva tulaaya tulenti.|| ||

Yadaa so jiivati,||
tadaa lahutaro ca hoti mudutaro ca kamma~n~nataro ca.|| ||

Yadaa pana so kaalakato hoti,||
tadaa garutaro ca hoti patthinnataro ca akamma~n~nataro ca.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyaaso yena me pariyaayena eva.m hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti."|| ||

"Tena hi raaja~n~na upamante karissaami.|| ||

Upamaayapidh'ekacce [335] vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Seyyathaa pi raaja~n~na puriso divasa.m sannatta.m ayogu'a.m aaditta.m sampajjalita.m sajotibhuuta.m tulaaya tuleyya,||
tam ena.m aparena samayena siita.m nibbuta.m tulaaya tuleyya.|| ||

Kadaa nu kho so ayogu'o lahutaro vaa hoti mudutaro vaa kamma~n~nataro vaa? Yadaa vaa aaditta sampajjalito sajotibhuuto,||
yadaa vaa siito nibbuto" ti?|| ||

"Yadaa so bho kassapa ayogu'o tejosahagato ca hoti vaayosahagato ca aaditto sampajjalito sajotibhuuto,||
tadaa lahutaro ca hoti mudutaro ca kamma~n~nataro ca.|| ||

Yadaa ca pana so ayogu'o ne ca tejosahagato hoti na vaayosahagato siito nibbuto,||
tadaa garutaro ca hoti patthinnataro ca akamma~n~nataro caa ti."|| ||

"Evam eva kho raaja~n~na yadaa'ya.m kaayo aayusahagato ca hoti usmaasahagato ca vi~n~naa.nasahagato ca,||
tadaa lahutaro ca hoti mudutaro ca kamma~n~nataro ca.|| ||

Yadaa panaaya.m kaayo n'eva aayusahagato hoti na usmaasahagato na vi~n~naanasahagato,||
taa garutaro ca hoti patthinnataro ca akamma~n~nataro ca.|| ||

Iminaa pi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho eva.m me ettha hoti iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako" ti.|| ||

12.|| ||

"Atthi pana raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Yathaa katha.m viya raaja~n~naa" ti?|| ||

"Idha me bho kassapa purisaa cora.m aagucaari.m gahetvaa dassenti; 'ayante bhante coro aagucaarii,||
imassa ya.m [336] icchasi ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Tyaaha.m eva.m vadaami; tena hi bho ima.m purisa.m anupahacca chavi~nca camma~nca ma.msa~nca nahaaru~nca a.t.thi~nca a.t.thimi~nja~nca jiivitaa voropethaa' ti.|| ||

Te me saadhuu ti pa.tissutvaa ta.m purisa.m anupahacca chavi~nca camma~nca ma.msa~nca nahaaru~nca a.t.thi~nca a.t.thimi~nja~nca jiivitaa voropenti.|| ||

Yadaa so aamato hoti,||
tyaaha.m eva.m vadaami: tena hi bho ima.m purisa.m uttaana.m nipaatetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Te ta.m purisa.m uttaana.m nipaatenti.|| ||

Nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tyaaha.m eva.m vadaami; tena hi bho ima.m purisa.m avakujja.m nipaatetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m passena nipaatetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m dutiyena passena nipaatetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m uddha.m .thapetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m omuddhaka.m .thapetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m paa.ninaa aako.tetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m le.d.dunaa aako.tetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m da.n.dena aako.tetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m satthena aako.tetha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m odhunaatha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m sandhunaatha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Tena hi bho ima.m purisa.m niddhunaatha,||
appeva naamassa jiiva.m nikkhamanta.m passeyyaamaati.|| ||

Te ta.m purisa.m avakujja nipaatenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti te pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m passena nipaatenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
saayeva jivhaa hoti na rasaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti na pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m dutiyena passena nipaatenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti te pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m uddha.m .thapenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
saayeva jivhaa hoti na rasaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti na pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m omuddhaka.m .thapenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti te pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m paa.ninaa aako.tenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
saayeva jivhaa hoti na rasaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti na pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m le.ddhunaa aako.tenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti te pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m da.n.dena aako.tenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
saayeva jivhaa hoti na rasaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti na pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m satthena aako.tenti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
saayeva jivhaa hoti na rasaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti na pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m odhunanti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
saayeva jivhaa hoti na rasaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti na pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m sandhunanti nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
saayeva jivhaa hoti na rasaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti na pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti.|| ||

Te ta.m purisa.m niddhunanti,||
nev'assa maya.m jiiva.m nikkhamanta.m passaama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te ruupaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva sota.m hoti te saddaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva ghaana.m hoti te gandhaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
tad eva ghaana.m hoti te gandhaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
[337] saayeva jivhaa hoti te rasaa tatcaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
sveva kaayo hoti te pho.t.thabbaa ta~ncaayatana.m nappa.tisa'nvedeti,||
ayam pi kho bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako ti".|| ||

"Tena hi raaja~n~na upamante karissaami.|| ||

Upamaayapidh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m ajaananti.|| ||

Bhuutapubba.m raaja~n~na a~n~nataro sa'nkhadhammo sa'nkha.m aadaaya paccantima.m janapada.m agamaasi.|| ||

So yena~n~nataro gaamo ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa majjhe gaamassa .thito tikkhattu.m sa'nkha.m upalaapetvaa sa'nkha.m bhuumiya.m nikkhipitvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Atha kho raaja~n~na tesa.m paccantajaanapadaana.m manussaana.m etad ahosi:|| ||

"Ambho kassa nu kho eso saddo eva.mrajaniiyo eva.mkamaniiyo eva.mmadaniiyo eva.mbandhaniiyo eva.mmucchaniiyo" ti?|| ||

Sannipatitvaa ta.m sa'nkhadhama.m etad avocu.m:|| ||

"Ambho kassa nu kho eso saddo eva.m rajaniiyo eva.m kamaniiyo eva.m madaniiyo eva.m khandhaniiyo eva.m mucchaniiyo" ti?|| ||

"Eso kho bho sa'nkho naama yasseso saddo eva.m rajaniiyo eva.m kamaniiyo eva.m madaniiyo eva.m bandhaniiyo eva.m mucchaniiyo' ti.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m uttaana.m nipaatesu.m:|| ||

'Vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m avakujja.m nipaatesu.m:|| ||

'Vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m passena nipaatesu.m:|| ||

'Vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m dutiyena passena nipaatesu.m:|| ||

'Vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m uddha.m .thapesu.m: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m omuddhaka.m .thapesu.m: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m [338] paa.ninaa aako.tesu.m: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m le.d.dunaa aako.tesu.m: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m da.n.dena aako.tesu.m: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m satthena aako.tesu.m: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m odhuni.msu: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m sandhuni.msu: 'vadesahi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Te ta.m sa'nkha.m niddhuni.msu: 'vadehi bho sa'nkha,||
vadehi bho sa'nkhaa' ti.|| ||

N'eva so sa'nkho saddamakaasi.|| ||

Atha kho raaja~n~na tassa sa'nkhadhamassa etad ahosi: yaavabaalaa ime paccantajaanapadaa manussaa.|| ||

Katha.m hi naama ayoniso sa'nkhasadda.m gavesissantii ti tesa.m pekkhamaanaana.m sa'nkha.m gahetvaa tikkhattu.m sa'nkha.m upalaapetvaa sa'nkha.m aadaaya pakkaami.|| ||

Atha kho raaja~n~na tesa.m paccantajaanapadaana.m manussaana.m etad ahosi: yadaa kira bho aya.m sa'nkho naama purisasahagato ca hoti,||
vaayaamasahagato ca vaayusahagato ca,||
tadaaya.m sa'nkho sadda.m karoti.|| ||

Yadaa panaaya.m sa'nkho n'eva purisasahagato hoti na vaayaamasahagato na vaayusahagato,||
naaya.m sa'nkho sadda.m karotii' ti.|| ||

Evam eva kho raaja~n~na yadaaya.m kaayo aayusahagato ca hoti usmaasahagato ca vi~n~naa.nasahagato ca,||
tadaa abhikkamatipi pa.tikkamatipi ti.t.thatipi nisiidatipi seyyampi kappeti,||
cakkhunaapi ruupa.m passati,||
sotenapi sadda.m su.naati,||
ghaanenapi gandha.m ghaayati,||
jivhaayapi rasa.m saayati,||
kaayenapi pho.t.thabba.m phusati,||
manasaapi dhamma.m vijaanaati.|| ||

Yadaa panaaya.m kaayo n'eva aayusahagato hoti,||
na usmaasahagato ca na vi~n~naa.nasahagato ca,||
tadaa n'eva abhikkamati na pa.tikkamati na ti.t.thati na nisiidati na seyya.m kappeti,||
cakkhunaapi ruupa.m na passati,||
sotenapi sadda.m na su.naati,||
ghaanenapi gandha.m na ghaayati,||
jivhaayapi rasa.m na saayati,||
kaayenapi pho.t.thabba.m na phusati,||
manasaapi dhamma.m na vijaanaati.|| ||

Iminaa pi kho te raaja~n~na pariyaayena eva.m hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti".|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho [339] evamme ettha hoti: iti pi n'atthi paro

Loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti".|| ||

13. "Atthi pana raaja~n~na pariyaayo yena te pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaakoti".|| ||

"Yathaa katha.m viya raaja~n~naati?"

"Idha me bho kassapa purisaa cora.m aagucaari.m gahetvaa dassenti: aya.m te bhante coro aagucaarii,||
imassa ya.m icchasi ta.m da.n.da.m pa.nehii' ti.|| ||

Tyaaha.m eva.m vadaami: tena hi bho imassa purisassa chavi.m chindatha,||
appeva naamassa jiiva.m passeyyaamaa' ti.|| ||

Te tassa purisassa chavi.m chindanti nev'assa maya.m jiiva.m passaama.|| ||

Tyaaha.m eva.m vadaami: tena hi bho imassa purisassa camma.m chindatha,||
appeva naamassa jiiva.m passeyyaamaa' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa ma.msa.m chindatha,||
appeva naamassa jiiva.m passeyyaamaa' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa nahaaru.m chindatha,||
appeva naamassa jiiva.m passeyyaamaa' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa a.t.thi.m chindatha,||
appeva naamassa jiiva.m passeyyaamaa' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa a.t.thimi~nja.m chindatha,||
appeva naamassa jiiva.m passeyyaamaa' ti.|| ||

Te tassa purisassa camma.m chindanti nev'assa maya.m jiiva.m passaama.|| ||

Te tassa purisassa ma.msa.m chindanti nev'assa maya.m jiiva.m passaama.|| ||

Te tassa purisassa nahaaru.m chindanti nev'assa maya.m jiiva.m passaama.|| ||

Te tassa purisassa a.t.thi.m chindanti nev'assa maya.m jiiva.m passaama.|| ||

Te tassa purisassa a.t.thimi~nja.m chindanti nev'assa maya.m jiiva.m passaama.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyaayo yena me pariyaayena eva.m hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti."|| ||

"Tena hi raaja~n~na upamante karissaami.|| ||

Upamaayapi idh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Bhuutapubba.m raaja~n~na a~n~nataro aggiko ja.tilo ara~n~naayatane pa.n.naku.tiyaa vasati.|| ||

Atha kho raaja~n~na a~n~nataro janapade sattho vu.t.thaasi.|| ||

Atha kho so sattho tassa aggikassa ja.tilassa assamassa saamantaa ekaratti.m vasitvaa pakkaami.|| ||

Atha kho raaja~n~na tassa aggikassa ja.tilassa [340] etad ahosi: yannuunaaha.m yena so satthavaaho ten'upasa'nkameyya.m,||
appevanaamettha ki~nci upakara.na.m adhigaccheyyanti.|| ||

Atha kho so aggiko ja.tilo kaalasseva vu.t.thaaya yena so satthavaaho ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa addasa tasmi.m satthavaahe dahara.m kuMaara.m manda.m uttaanaseyyaka.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaanassa etad ahosi: na kho me ta.m pa.tiruupa.m,||
yamme pekkhamaanassa manussabhuuto kaala.mkareyya.|| ||

Yannuunaaha.m ima.m daaraka.m assama.m netvaa aapaadeyya.m poseyya.m va.d.dheyyanti.|| ||

Atha kho so aggiko ja.tilo ta.m daaraka.m assama.m netvaa aapaadesi posesi va.d.dhesi.|| ||

Yadaa so daarako dasavassuddesiko vaa hoti dvaadasavassuddesiko vaa,||
atha kho tassa aggikassa ja.tilassa janapade ki~nci'd'eva kara.niiya.m uppajji.|| ||

Atha kho so aggiko ja.tilo ta.m daaraka.m etad avoca: 'icchaamaha.m taata janapada.m gantu.m,||
aggi.m taata paricareyyaasi.|| ||

Maa ca te aggi nibbaayi.|| ||

Sace ca te aggi nibbaayeyya,||
aya.m vaasi,||
imaani ka.t.thaani,||
ida.m ara.niisahita.m.|| ||

Aggi.m nibbattetvaa aggi.m paricareyyaasii' ti.|| ||

Atha kho so aggiko ja.tilo ta.m daaraka.m eva.m anusaasitvaa janapasa.m agamaasi.|| ||

Tassa khi.d.daapasutassa aggi nibbaayi.|| ||

Atha kho tassa daarakassa etad ahosi: pitaa kho ma.m eva.m avaca: 'aggi.m taata paricareyyaasi,||
maa ca te aggi nibbaayi.|| ||

Sace ca te aggi nibbaayeyya aya.m vaasi imaani ka.t.thaani.|| ||

Ida.m ara.niisahita.m,||
aggi.m nibbattetvaa aggi.m paricareyyaasii' ti.|| ||

Yannuunaaha.m aggi.m nibbattetvaa aggi.m paricareyyanti.|| ||

[341] atha kho so daarako ara.niisahita.m vaasiyaa tacchi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m dvidhaa phaalesi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.nisahita.m tidhaa phaalesi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m catudhaa phaalesi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m pa~ncadhaa phaalesi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m dasadhaa phaalesi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m satadhaa phaalesi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m sakalika.m sakalika.m akaasi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m sakalika.m sakalika.m karitvaa udukkhale ko.t.tesi: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Ara.niisahita.m udukkhale ko.t.tetvaa mahaavaate opu.ni: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggi.m adhigacchi.|| ||

Atha kho so aggiko ja.tilo janapade ta.m kara.niiya.m tiiretvaa,||
yena sako assamo ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa ta.m daaraka.m etad avoca: 'kacci te taata aggi na nibbuto' ti.|| ||

Idha me taata khi.d.daapasutassa aggi nibbaayi.|| ||

Tassa me etad ahosi: pitaa kho ma.m eva.m acca: aggi.m taata paricareyyaasi,||
maa ca te aggi nibbaayi.|| ||

Sace ca te aggi nibbaayeyya aya.m vaasi imaani ka.t.thaani ida.m ara.niisahita.m,||
aggi.m nibbattetvaa aggi.m paricareyyaasii ti.|| ||

Yannuunaaha.m aggi.m nibbattetvaa aggi.m paricareyyanti.|| ||

Atha khvaaha.m taata ara.niisahita.m vaasiyaa tacchi.m: appeva naama aggi adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahata.m dvidhaa phaalesi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m tidhaa phaalesi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m catudhaa phaalesi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m pa~ncadhaa phaalesi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m dasadhaa phaalesi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m satadhaa phaalesi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m sakalika.m sakalika.m akaasi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m sakalika.m sakalika.m karitvaa udukkhale ko.t.tesi.m: appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchi.m.|| ||

Ara.niisahita.m udukkhakale ko.t.tetvaa mahaavaate ophu.ni.m appeva naama aggi.m adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaaha.m aggi.m adhigacchinti.|| ||

Atha kho tassa aggikassa ja.tilassa etad ahosi: yaavabaalo aya.m daarako avyatto.|| ||

Katha.m hi naama ayoniso aggi.m gavesissatii ti tassa pekkhamaanassa ara.niisahita.m gahetvaa aggi.m nibbattetvaa ta.m daaraka.m etad avoca: eva.m kho taata [342] aggi nibbattetabbo,||
natv eva yathaa tva.m baalo avyatto ayoniso aggi.m gavesissatii ti,

Evam eva kho tva.m raaja~n~na baalo avyatto ayoniso paraloka.m gavesissasi.|| ||

Pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m.|| ||

Pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa" ti.|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho nevaaha.m Sakkomi1 ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjitu.m.|| ||

Raajaa pi ma.m pasenadi kosalo jaanaati tiroraajaanopi: 'paayaasiraaja~n~no eva.m-vaadii eva.m-di.t.thi: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako ti.|| ||

Sacaaha.m bho kassapa ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjissaami,||
bhavissanti me cattaaro; yaavabaalo paayaasiraaja~n~no yaavaavyatto duggahitaggaahiiti.|| ||

Kopenapi na.m harissaami,||
makkhenapi na.m harissaami,||
pa'aasenapi na.m harissaamii ti."|| ||

14. "Tena hi raaja~n~na upamante karissaami.|| ||

Upamaayapidh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Bhuutapubba.m raaja~n~na mahaasaka.tasattho saka.tasahassa.m puratthimaa janapadaa pacchima.m janapada.m agamaasi.|| ||

So yena yena gacchati khippameva pariyaadiyati ti.naka.t.thodaka.m haritakapa.n.na.m.|| ||

Tasmi.m kho pana satthe dve satthavaahaa ahesu.m,||
eko [343] pa~ncanna.m saka.tasataana.m eko pa~ncanna.m saka.tasataana.m.|| ||

Atha kho tesa.m satthavaahaana.m etad ahosi.|| ||

Aya.m kho pana mahaasaka.tasattho saka.tasahassa.m.|| ||

Te mayaa yena yena gacchaama khippameva pariyaadiyati ti.naka.t.thodaka.m haritakapa.n.na.m.|| ||

Yannuuna maya.m ima.m sattha.m dvidhaa vibhajeyyaama ekato pa~nca saka.tasataani,||
ekato pa~nca saka.tasataaniiti.|| ||

Te ta.m sattha.m dviidhaa vibhaji.msu ekato pa~nca saka.tasataani ekato pa~nca saka.tasataani.|| ||

Eko taava satthavaaho bahu.m ti.na~nca ka.t.tha~nca udaka~nca aaropetvaa sattha.m payaapesi.|| ||

Dviihatiiha.m payaato kho pana so sattho addasa purisa.m kaa'a.m lohitakkha.m sannaddhakalaapa.m kumudamaali.m allavattha.m allakesa.m kaddamamakkhiitehi cakkehi bhaddena rathena pa.tipatha.m aagacchanta.m.|| ||

Disvaa etad avoca: 'kuto bho aagacchasii' ti 'amukamhaa janapadaa' ti.|| ||

'Kuhi.m gamissasii' ti 'amuka.m naama janapadanti.|| ||

' 'Kacci bho purato kantaare mahaamegho abhippavu.t.tho' ti?|| ||

Eva.m kho bho purato kantaare mahaamegho abhippavu.t.tho.|| ||

Aasittodakaani va.tumaani bahu.m ti.na~nca [344] ka.t.tha~nca udaka~nca,||
cha.d.detha bho puraa.naani ti.naani ka.t.thaani udakaani,||
lahubhaarehi saka.tehi sighasiigha.m gacchatha.|| ||

Maa yoggaani kilamethaati.|| ||

Atha kho so satthavaaho satthike aamantesi: aya.m bho puriso evam aaha: purato kantaare mahaamegho abhippavu.t.tho1,||
aasittodakaani va.tumaani,||
bahu.m ti.na~nca ka.t.tha~nca udaka~nca,||
cha.d.detha bho puraa.naani ti.naani ka.t.thaani udakaani,||
lahubhaarehi saka.tehi siighasiigha.m gacchatha,||
maa yoggaani kilamethaati,||
cha.d.detha bho puraa.naani ti.naani ka.t.thaani udakaani,||
lahubhaarehi saka.tehi sattha.m payaapethaa' ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho te satthikaa tassa satthavaahassa pa.tissutvaa,||
cha.d.detvaa puraa.naani ti.naani ka.t.thaani udakaani lahubhaarehi saka.tehi sattha.m payaapesu.m.|| ||

Te pa.thamehi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa,||
dutiyepi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa,||
tatiyepi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa,||
catutthepi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa,||
pa~ncamepi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa,||
cha.t.thepi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa,||
sattamepi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa.|| ||

Sabbe va anayabyasana.m aapajji.msu.|| ||

Ye ca tasmi.m satthe ahesu.m manussaa vaa pasuu vaa sabbe so yakkho amanusso bhakkhesi,||
a.t.thikaan'eva sesesi.|| ||

Yadaa a~n~naasi dutiyo satthavaaho bahunikkhanto kho bho daani so sattho' ti,||
bahu.m ti.na~nca ka.t.tha~nca udaka~nca aaropetvaa sattha.m payaapesi.|| ||

Dvihatiiha.m payaato kho paneso sattho addasa purisa.m kaa'a.m lohitakkha.m [345] sannaddhakalaapa.m kumudamaali.m allavattha.m allakesa.m kaddamamakkhitehi cakkehi bhaddena rathena pa.tipatha.m aagacchanta.m.|| ||

Disvaa etad avoca: kuto bho aagacchasii' ti?|| ||

'Amukamhaa janapadaa' ti.|| ||

'Kuhi.m gamissasii' ti?|| ||

'Amuka.m naama janapadan' ti.|| ||

'Kacci bho purato kantaare mahaamegho abhippavu.t.tho,||
aasittodakaani va.tumaani,||
bahu.m ti.na~nca ka.t.tha~nca udaka~nca,||
cha.d.detha bho puraa.naani ti.naani ka.t.thaani udakaani,||
lahubhaarehi saka.tehi sigha.msigha.m gacchatha,||
maa yoggaani kilamethaati.|| ||

Atha kho so satthavaaho satthike aamantesi: aya.m bho puriso evam aaha'purato kantaare mahaamegho abhippavu.t.tho,||
aasittodakaani va.tumaani,||
bahu.m ti.na~n ca ka.t.tha~n ca udaka~n ca,||
cha.d.detha bho puraa.naani ti.naani ka.t.thaani udakaani,||
lahubhaarehi saka.tehi siighasiigha.m gacchatha,||
maa yoggaani kilamethaa' ti.|| ||

Aya.m kho bho puriso n'eva amhaaka.m mitto na ~naatisaalohito.|| ||

Katha.m maya.m imassa saddhaaya gamissaama? Na kho cha.d.dhetabbaani puraa.naani ti.naani ka.t.thaani udakaani yathaabhatena bha.n.dena sattha.m payaapetha.|| ||

Na no puraa.na.m cha.d.dessaamaa' ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho te satthikaa tassa satthavaahassa pa.tissutvaa yathaabhatena bha.n.dena sattha.m payaapetha.|| ||

Na no puraa.na.m cha.d.dessaamaa' ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho te satthikaa tassa satthavaahassa pa.tissutvaa yathaabhatena bha.n.dena sattha.m payaapesu.m.|| ||

Te pa.thame pi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa [346] ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa,||
dutiye pi satthavaase tatiye pi satthavaase catutthepi satthavaase pa~ncame pi satthavaase cha.t.the pi satthavaase sattame pi satthavaase na addasa.msu ti.na.m vaa ka.t.tha.m vaa udaka.m vaa ta~n ca sattha.m addasa.msu anayabyasana.m aapanna.m.|| ||

Ye ca tasmi.m satthe pi ahesu.m manussaa vaa pasuu vaa,||
tesa~nca a.t.thikaan'eva addasa.msu tena yakkhena amanussena bhakkhitaana.m.|| ||

Atha kho so satthavaaho satthike aamantesi: aya.m kho bho sattho anayabyasana.m aapanno yathaa ta.m tena baalena satthavaahena pari.naayakena.|| ||

Tenahi bho yaanamhaaka.m satthe appasaaraani pa.niiyaani,||
taani cha.d.detvaa,||
yaani imasmi.m satthe mahaasaaraani pa.niyaani taani aadiyathaa' ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho te satthikaa tassa satthavaahassa pa.tissutvaa yaani sakasmi.m satthe appasaaraani pa.niyaani taani cha.d.detvaa yaani tasmi.m satthe mahaasaaraani pa.niyaani taani aadiyitvaa,||
sotthinaa ta.m kantaara.m nitthari.msu yathaa ta.m pa.n.ditena satthavaahena pari.naayakena.|| ||

Evam eva kho tva.m raaja~n~na baalo avyatto anayabyasana.m aapajjissasi ayoniso paraloka.m gavesanto,||
seyyathaa pi so purimo satthavaaho.|| ||

Ye pi tava sotabba.m saddahaatabba.m ma~n~nisanti,||
te pi anayabyasana.m aapajjissanti,||
seyyathaa pi te satthikaa.|| ||

Parinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m,||
pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa" ti.|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho nevaaha.m Sakkomi ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjitu.m.|| ||

Raajaapi ma.m passenadikosalo jaanaati tiroraajaano pi.|| ||

Paayaasiraaja~n~no eva.m-vaadii eva.m-di.t.thi: 'Iti pi [347] n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

Svaaha.m bho kassapa ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjissaami,||
bhavissanti me cattaaro: yaava baalo paayaasiraaja~n~no yaava avyatto yaava duggahitaggaahiiti,||
kopenapi na.m harissaami makkhenapi na.m harissaami,||
pa'aasenapi na.m harissaamii' ti.|| ||

15. "Tena hi raaja~n~na upamante karissaami.|| ||

Upamaayapidh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Bhuutapubba.m raaja~n~na a~n~nataro suukaraposako puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m agamaasi.|| ||

Tattha addasa pahuuta.m sukkha.m guutha.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaanassa etad ahosi: aya.m kho bahuko sukkaguutho cha.d.dito,||
mama.m ca suukarabhattaa.|| ||

Yannuunaaha.m ito sukkhaguutha.m hareyyanti,||
so uttaraasa'nga.m pattharitvaa pahuuta.m sukkhaguutha.m aakiritvaa bha.n.dika.m bandhitvaa siise ubbaahetvaa agamaasi.|| ||

Tassa antaraamagge mahaaakaalamegho paavassi.|| ||

So uggharanta.m paggharanta.m yaava agganakhaa guuthena makkhito guuthabhaara.m aadaaya agamaasi.|| ||

Tam ena.m manussaa disvaa evam aaha.msu: kacci no tva.m bha.ne ummatto,||
kacci viceto? Katha.mhi naama uggharanta.m paggharanta.m yaava agganakhaa guuthena makkhito guuthabhaara.m harissasii' ti?|| ||

'Tumhe khvettha bha.ne ummattaa tumhe vicetaa.|| ||

[348] tathaa hi pana me suukarabhattan' ti.evam eva kho tva.m raaja~n~na guuthahaarikuupamo ma~n~ne pa.tibhaasi.|| ||

Pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m.|| ||

Pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa" ti.|| ||

"Ki~ncaapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho nevaaha.m Sakkomi ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjitu.m.|| ||

Raajaapi ma.m passenadikosalo jaanaati tiroraajaanopi: paayaasi raaja~n~no eva.m-vaadii eva.m-di.t.thi: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

Sacaaha.m bho kassapa ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjissaami,||
bhavissanti me cattaaro: yaava baalo paayaasiraaja~n~no avyatto duggahitaggaahiiti kopenapi na.m harissaami,||
makkhenapi na.m harissaami,||
pa'aasenapi na.m harissaamii ti."|| ||

16. "Tena hi raaja~n~na upamante karissaami.|| ||

Upamaayapi idh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Bhuutapubba.m raaja~n~na dve akkhadhuttaa akkhehi dibbi.msu.|| ||

Eko akkhadhutto aagataagata.m kali.m gilati.|| ||

Addasaa kho dutiyo akkhadhutto ta.m akkhadhutta.m aagataagata.m kali.m gilanta.m.|| ||

Disvaa ta.m akkhadhutta.m etad avoca: tva.m kho samma ekantikena jinaasi dehi me samma akkhe,||
pajjohissaamii' ti.|| ||

'Eva.m sammaa' ti kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa akkhe paadaasi.|| ||

Atha kho so akkhadhutto akkhe visena paribhaavetvaa ta.m akkhadhutta.m etad avoca: ehi kho samma akkhehi dibbissaamaati.|| ||

Eva.m sammaa' ti kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa paccassosi.|| ||

dutiyam pi kho te akkhadhuttaa akkhehi dibbi.msu,||
dutiyam pi kho so akkhadhutto [349] aagataagata.m kali.m gilati.|| ||

Addasaa kho dutiyo akkhadhutto ta.m akkhadhutta.m dutiyam pi aagataagata.m kali.m gilanta.m.|| ||

Disvaa ta.m akkhadhutta.m etad avoca:-

"Litta.m paramena tejasaa gilamakkha.m puriso na bujjhati,

Gila re gila paapadhuttaka pacchaa te ka.tuka.m bhavissatii" ti.|| ||

Evam eva kho tva.m raaja~n~na akkhadhuttopamo ma~n~ne pa.tibhaasi.|| ||

Pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m,||
pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa' ti.|| ||

Ti~n caapi bhava.m Kassapo evam aaha,||
atha kho nevaaha.m Sakkomi ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjitu.m,||
raajaa pi ma.m passenadiikosalo jaanaati,||
tiroraajaano pi: paayaasiraaja~n~no eva.m-vaadii eva.m-di.t.thi 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti.|| ||

Sacaaha.m bho kassapa ida.m paapaka.m di.t.thigata.m pa.tinissajjissaami,||
bhavissanti mevattaaro: 'yaava paalo paayaasiraaja~n~no avyatto duggahitaggaahii' ti.|| ||

Kopena pi na.m harissaami,||
makkhenapi na.m harissaami,||
pa'aasenapi na.m harissaamiiti".|| ||

17. Tena hi raaja~n~na upamante karissaami.|| ||

Upamaaya pi idh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Bhuutapubba.m raaja~n~na a~n~nataro janapado vu.t.thaasi.|| ||

Atha kho sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'aayaama samma,||
yena so janapado ten'upasa'nkamissaama,||
appevanaamettha ki~nci dhana.m adhigaccheyyaamaa' ti.|| ||

'Eva.m sammaa' ti kho sahaayako sahaayakassa paccassosi.|| ||

Te yena so janapado yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

[350] tattha addasa.msu pahuuta.m saa.na.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'ida.m kho samma pahuuta.m saa.na.m cha.d.dita.m' tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m bandha,||
aha~nca saa.nabhaara.m bandhissaami.|| ||

Ubho saa.nabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Eva.m sammaa' ti kho sahaayako sahaayakassa pa.tissutvaa saa.nabhaara.m bandhitvaa te ubho pi saa.nabhaara.m aadaaya yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m saa.nasutta.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: yassa kho samma atthaaya iccheyyaama saa.na.m ida.m pahuuta.m saa.nasutta.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca saa.nabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho saa.nasuttabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me,||
tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako saa.nabhaara.m cha.d.detvaa saa.nasuttabhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuutaa saa.niyo cha.d.ditaa.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama saa.na.m vaa saa.nasutta.m vaa,||
imaa pahuutaa saa.niyo cha.d.ditaa.|| ||

Tena hi sammatva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca saa.nasuttabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho saa.nabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako saa.nasuttabhaara.m cha.d.detvaa saa.nabhaara.m aadiyi.|| ||

[351] te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m khoma.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama saa.nasutta.m vaa saa.na.m vaa,||
imaa pahuuta.m khoma.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca saa.nasuttabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho khomabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako saa.nasuttabhaara.m cha.d.detvaa khomabhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m khomasutta.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama saa.niyo vaa khoma.m vaa,||
imaa pahuutaa khomasutta.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca khomabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho khomasuttabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako khomabhaara.m cha.d.detvaa khomasuttabhaara.m aadisi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m khomadussa.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama khoma.m vaa khomasutta.m vaa,||
imaa pahuutaa khomadussa.m cha.d.ditaa.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca khomasuttabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho khomadussabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako khomasuttabhaara.m cha.d.detvaa khomadussabhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m kappaasa.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama khomasutta.m vaa khomadussa.m vaa,||
imaa pahuutaa kappaasa.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca khomadussabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho kappaasabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako khomadussabhaara.m cha.d.detvaa kappaasabhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m kappaasikasutta.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama khomadussa.m vaa kappaasa.m vaa,||
imaa pahuutaa kappaasikasutta.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca kappaasabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho kappaasikasuttabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako kappaasabhaara.m cha.d.detvaa kappaasikasuttabhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m kappaasikadussa.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama kappaasa.m vaa kappaasikasutta.m vaa,||
imaa pahuutaa kappaasikadussa.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca kappaasikasuttabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho kappaasikadussabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako kappaasikasuttabhaara.m cha.d.detvaa kappaasikadussabhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m aya.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamentesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama kappaasikasutta.m vaa kappaasikadussa.m vaa,||
imaa pahuta.m aya.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca kappaasikadussabhaara.m cha.d.dessami.|| ||

Ubho aya.mbhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako kappaasikadussabhaara.m cha.d.detvaa aya.mbhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m loha.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama kappaasikadussa.m vaa aya.m vaa,||
imaa pahuuta.m loha.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca aya.mbhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho lohabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha khoso sahaayako aya.mbhaara.m cha.d.detvaa loha.mbhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m tipu.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama aya.m vaa loha.m vaa,||
imaa pahuuta.m tipu.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca lohabhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho tipu.mbhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako loha.mbhaara.m cha.d.detvaa tipu.mbhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m siisa.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama loha.m vaa tipu.m vaa,||
imaa pahuutaa siisa.m cha.d.ditaa.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi.|| ||

Aha~n ca tipu.m cha.d.dessaami,||
ubho siisa.mbhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca,||
ala.m me tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako tipu.mbhaara.m cha.d.detvaa siisa.mbhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m sajjhu.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama tipu.m vaa siisa.m vaa,||
ima.m pahuuta.m sajjhu.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca siisa.mbhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho sajjhu.mbhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabharo duuraahato ca susannaddho ca.|| ||

Ala.m me tva.m pajaanaahi' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako siisa.mbhaara.m cha.d.detvaa sajjhu.mbhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena~n~natara.m gaamapattha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha addasa.msu pahuuta.m suva.n.na.m cha.d.dita.m.|| ||

Disvaa sahaayako sahaayaka.m aamantesi: 'yassa kho samma atthaaya iccheyyaama saa.na.m vaa saa.nasutta.m vaa saa.niyo vaa khoma.m vaa khomasutta.m vaa khomadussa.m vaa kappaasa.m vaa kappaasikasutta.m vaa kappaasikadussa.m vaa aya.m vaa loha.m vaa tipu.m vaa siisa.m vaa sajjhu.m vaa,||
ida.m pahuuta.m suva.n.na.m cha.d.dita.m.|| ||

Tena hi samma tva~nca saa.nabhaara.m cha.d.dehi,||
aha~nca sajjhubhaara.m cha.d.dessaami,||
ubho suva.n.nabhaara.m aadaaya gamissaamaa' ti.|| ||

'Aya.m kho me samma saa.nabhaaro duuraahato ca susannaddho ca ala.m me,||
tva.m pajaanaahii' ti.|| ||

Atha kho so sahaayako sajjhubhaara.m cha.d.detvaa suva.n.nabhaara.m aadiyi.|| ||

Te yena sako gaamo ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Tattha yo so sahaayako saa.nabhaara.m aadaaya agamaasi.|| ||

Tassa n'eva maataa-pitaro abhinandi.msu,||
na puttadaaraa abhinandi.msu,||
na mittaamaccaa abhinandi.msu,||
na ca tato nidaana.m sukha.m [352] somanassa.m adhigacchi.|| ||

Yo pana so sahaayako suva.n.nabhaara.m aadaaya agamaasi,||
tassa maataa-pitaro pi abhinandi.msu,||
puttadaaraa pi abhinandi.msu,||
mittaamaccaa pi abhinandi.msu,||
tato nidaana~nca sukha.m somanassa.m adhigacchi.|| ||

Evam eva kho tva.m raaja~n~na saa.nahaarikuupamo ma~n~ne pa.tibhaasi.|| ||

Pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m,||
pa.tinissajjeta.m raaja~n~na paapaka.m di.t.thigata.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa" ti.|| ||

18. "Purimenevaaha.m opammena bhoto kassapassa attamano abhiraddho.|| ||

Apicaaha.m imaani vicitraani pa~nhapa.tibhaanaani sotukaamo evaaha.m bhavanta.m kassapa.m paccanika.m kaatabba.m ama~n~nissa.m.|| ||

Abhikkanta.m bho kassapa,||
abhikkanta.m bho kassapa! seyyathaa pi bho kassapa nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya: cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam eva bhotaa kassapena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bho kassapa ta.m Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca,||
upaasaka.m maa bhava.m Kassapo dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gata.m.|| ||

Icchaami caaha.m bho kassapa mahaaya~n~na.m yajitu.m.|| ||

Anusaasatu ma.m bhava.m Kassapo ya.m mam'assa diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaa" ti.|| ||

"Yathaaruupe kho raaja~n~na ya~n~ne gaavo vaa ha~n~nanti,||
aje.lakaa vaa ha~n~nanti,||
kukku.tasuukaraa vaa ha~n~nanti,||
vividhaa vaa paa.naa sa.mghaata.m aapajjanti,||
pa.tiggaahakaa ca honti [353] micchaadi.t.thi micchaasa.mkappaa micchaavaacaa micchaakammantaa micchaaaajiivaa micchaavaayaamaa micchaasati micchaasamaadhi,||
evaruupo kho raaja~n~na ya~n~ne na mahapphalo hoti na mahaanisa.mso na mahaajutiko na mahaavipphaaro.|| ||

Seyyathaa pi raaja~n~na kassako biijana'ngalamaadaaya vana.m paviseyya.|| ||

So tattha dukkhette dubbhuume avihatakhaa.nuka.n.take biijaani pati.t.thaapeyya kha.n.daani puutiini vaataatapahataani asaaraadaani asukhasayitaani,||
dovo ca na kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anuppaveccheyya.|| ||

Api nu taani biijaani vu.d.dhi.m veruu'hi.m vepulla.m aapajjeyya? Kassako vaa vipula.m vaa phala.m adhigaccheyyaa" ti?

"Noh'ida.m bho kassapa."|| ||

"Evam eva kho raaja~n~na yathaaruupe ya~n~ne gaavo vaa ha~n~nanti aje.lakaa vaa ha~n~nanti kukku.tasuukaraa vaa ha~n~nanti vividhaa vaa paa.naa sa'nghaata.m aapajjanti.|| ||

Pa.tiggaahakaa ca honti.|| ||

Micchaadi.t.thi micchaasa.mkappaa micchaavaacaa miccaakammantaa micchaaaajiivaa micchaavaayaamaa,||
micchaasati,||
micchaasamaadhi.|| ||

Evaruupo kho raaja~n~na ya~n~no na mahapphalo hoti na mahaanisa.mso na mahaajutiko na mahaavipphaaro.|| ||

Yathaaruupe ca kho raaja~n~na ya~n~ne n'eva gaavo ha~n~nanti na aje.lakaa ha~n~nanti na kukku.tasuukaraa ha~n~nanti na vividhaa vaa paa.naa sa'nghaata.m aapajjanti,||
pa.tiggaahakaa ca honti sammaa di.t.thi sammaasa.mkappaa sammaavaacaa sammaakammantaa sammaaaajiivaa sammaavaayaamaa sammaasati sammaasamaadhi,||
evaruupo kho raaja~n~na ya~n~no mahapphalo hoti mahaanisa.mso mahaajutiko mahaavipphaaro.|| ||

Seyyathaa pi raaja~n~na kassako biijana'ngala.m aadaaya vana.m paviseyya,||
so tattha sukhette subhuume suvihatakhaa.nuka.n.take biijaani [354] pati.t.thaapeyya akha.n.daani apuutiini aavaataatapahataani saaraadaani sukhasayitaani,||
devo ca kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anuppaveccheyya,||
api nu taani biijaani vu.d.dhi.m veruu'hi.m vepulla.m aapajjeyyu.m,||
kassako vaa vipula.m phala.m adhigaccheyyaati?'.|| ||

"Eva.m bho kassapa."|| ||

"Evam eva kho raaja~n~na yathaaruupe ya~n~ne n'eva gaavo ha~n~nanti na aje.lakaa ha~n~nanti na kukku.tasuukaraa ha~n~nanti na vividhaa vaa paa.naa sa'nghaata.m aapajjanti,||
pa.tiggaahakaa ca honti sammaadi.t.thi sammaasa'nkappaa sammaavaacaa sammaakammantaa sammaaaajiivaa sammaavaayaamaa sammaasati sammaasamaadhi,||
evaruupo kho raaja~n~na ya~n~no mahapphalo hoti mahaanisa.mso mahaajutiko mahaavipphaaro" ti.|| ||

19. Atha kho paayaasi raaja~n~ne daana.m pa.t.thapesi sama.nabraahma.nakapa.nad'nkava.nibbakayaacakaana.m.|| ||

Tasmi.m kho pana daane evaruupa.m bhojana.m diyyati ka.naajaka.m bi'a'ngadutiya.m,||
dhorakaani ca1 vatthaani gu'agaa'akaani.|| ||

Tasmi.m kho pana daane uttaro naama maa.navo byaava.to ahosi.|| ||

So daana.m datvaa evam anuddisati 'iminaaha.m daanena paayaasi.m raaja~n~nameva imasmi.m loke samaaga~nji.m maa parasminti.|| ||

'Assosi kho paayaasii raaja~n~no [355] ']uttaro kira maa.navo daana.m datvaa evamanuddisati 'iminaaha.m daanena paayaasi.m raaja~n~nameva imasmi.m loke samaaga~nji.m maa parasmin' ti.atha kho paayaasi raaja~n~no uttara.m maa.nava.m aamantaapetvaa etad avoca; sacca.m kira tva.m taata uttara daana.m datvaa evamanuddisasi.|| ||

'Iminaaha.m daanena paayaasi.m raaja~n~nameva imasmi.m loke samaaga~nchi.m maa parasmin' ti.|| ||

'Eva.m bho' ti.|| ||

"Kissa pana bho tva.m taata uttara daana.m datvaa evamanuddisasi.|| ||

'Iminaaha.m daanena paayaasi.m raaja~n~nameva imasmi.m loke samaaga~nchi.m maa parasminti nanu maya.m taata uttara pu~n~natthikaa daanasseva phala.m paa.tika'nkhino" ti?

"Bhoto kho pana daane evaruupa.m bhojana.m diyyati ka.naajaka.m bila'ngadutiya.m.|| ||

Bhava.m paadaapi na iccheyya phusitu.m,||
kuto bhu~njitu.m.|| ||

Dhorakaani ca vatthaani gu'agaa'akaani yaani bhava.m paadaapi na iccheyya phusitu.m,||
kuto paridahitu.m.|| ||

Bhava.m kho pan amhaaka.m piyo manaapo.|| ||

Katha.m maya.m manaapa.m amanaapena sa.myojemaa" ti?|| ||

"Tena hi tva.m taata uttara yaadisaaha.m bhojana.m bhu~njaami taadisa.m bhojana.m pa.t.thapehi,||
yaadisaani caaha.m vatthaani paridahaami taadisaani ca vatthaani pa.t.thapehii" ti.|| ||

"Eva.m bho" ti.kho uttaro maa.navo paayaasiraaja~n~nassa pa.tissutvaa yaadisa.m bhojana.m paayaasi raaja~n~no bhu~njati taadisa.m bhojana.m pa.t.thapesi,||
yaadisaani ca vatthaani paayaasi raaja~n~no paridahati taadisaani ca vatthaani pa.t.thapesi.|| ||

[356] Atha kho paayaasii raaja~n~no asakkacca.m daana.m datvaa asahatthaa daana.m datvaa acitatiikata.m daana.m datvaa apaviddha.m daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa caatumahaaraajikaana.m devaana.m sahabyata.m upapajji su~n~na.m serissaka.m vimaana.m.|| ||

Yo pana tassa daane byaava.to ahosi uttaro naama maa.navo,||
so sakkacca.m daana.m datvaa sahatthaa daana.m datvaa cittiikata.m daana.m datvaa anapaviddha.m daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajji devaana.m Taavati.msaana.m sahabyata.m.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa gavampati abhikkha.na.m su~n~na.m serissaka.m vimaana.m divaavihaara.m gacchati.|| ||

Atha kho paayaasii devaputto yenaayasmaa gavampati ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m gavampati.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thika.m kho paayaasi.m devaputta.m aayasmaa gavampati etad avoca; 'ko'si tva.m aavuso' ti?|| ||

'Aha.m bhante paayaasi raaja~n~no' ti.|| ||

"Nanu tva.m aavuso eva.m-di.t.thiko ahosi.|| ||

'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako' ti ?"|| ||

"Svaaha.m bhante eva.m di.t.thiko ahosi; 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi sattaa opapaatikaa n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako ti.|| ||

Api caaha.m [357] ayyena kumaarakassapena etasmaa paapakaa di.t.thigataa vivecito" ti.|| ||

"Yo pana te aavuso daane byaava.to ahosi uttaro naama maa.navo,||
so kuhi.m upapanno' ti?|| ||

"Yo me bhante daane byaava.to ahosi uttaro naama maa.navo,||
so sakkacca.m daana.m datvaa sahatthaa daana.m datvaa vittiikata.m daana.m datvaa anapaviddha.m daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapanno devaana.m Taavati.msaana.m sahabyata.m.|| ||

Aha.m pana bhante asakkacca.m daana.m datvaa asahatthaa daana.m datvaa acittiikata.m daana.m datvaa apaviddha.m daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa caatumahaaraajikaana.m devaana.m sahabyata.m upapanno su~n~na.m serissaka.m vimaana.m.|| ||

Tena hi bhante gavampati manussaloka.m gantvaa evamaarocehi: sakkacca.m daana.m detha,||
sahatthaa daana.m detha,||
cittiikata.m daana.m detha,||
anapaviddha.m daana.m detha,||
paayaasi raaja~n~no asakkacca.m daana.m datvaa

Asahatthaa daana.m datvaa acittiikata.m daana.m datvaa apaviddha.m daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa caatumhaaraajikaana.m devaana.m sahabyata.m upapanno su~n~na.m serissaka.m vimaana.m.|| ||

Yo pana tassa daane byaava.to ahosi uttaro naama maa.navo,||
so sakkacca.m daana.m datvaa sahatthaa daana.m datvaa cittiikata.m daana.m datvaa anapaviddha.m daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapanno devaana.m Taavati.msaana.m sahabyatanti."|| ||

Atha kho aayasmaa gavampati manussaloka.m aagantvaa evamaarocesi: "sakkacca.m daana.m detha,||
sahatthaa daana.m detha,||
cittikata.m daana.m detha,||
anapaviddha.m daana.m detha.|| ||

Paayaasi raaja~n~no asakkacca.m daana.m datvaa asahatthaa daana.m datvaa acittiikata.m daana.m datvaa apaviddha.m daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa caatumahaaraajikaana.m devaana.m sahabyata.m upapanno su~n~na.m serissaka.m vimaana.m.|| ||

Yo pana tassa daane byaava.to ahosi uttaro naama maa.navo,||
so sakkacca.m daana.m datvaa sahatthaa daana.m datvaa cittikata.m daana.m datvaa anapaviddha.m [358] daana.m datvaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapanno devaana.m Taavati.msaana.m sahabyatanti."|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement