Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 24

Paatika Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts]Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Mallesu viharati.|| ||

Anupiyaa naama Mallaana.m nigamo.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa patta-ciivaram aadaaya Anupiya.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi:|| ||

"Atippago kho taava Anupiyaaya.m pi.n.daaya caritu.m,||
yan nuunaaha.m yena Bhaggava-gottassa paribbaajakassa aaraamo,||
yena Bhaggava-gotto paribbaajako ten'upasa'nkameyyan" ti.|| ||

2. Atha kho Bhagavaa yena Bhaggava-gottassa paribbaajakassa aaraamo yena Bhaggava-gotto paribbaajako ten'upasa'nkami.|| ||

[2] Atha kho Bhaggava-gotto paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Etu kho bhante Bhagavaa,||
svaagata.m bhante Bhagavato,||
cirassa.m kho bhante Bhagavaa ima.m pariyaayam akaasi yad ida.m idh'aagamanaaya.|| ||

Nisiidatu bhante Bhagavaa,||
idam aasana.m pa~n~nattan" ti.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Bhaggava-gotto pi kho paribbaajako a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

3. Eka-m-anta.m nisinno kho Bhaggava-gotto paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Purimaani bhante, divasaani purimataraani Sunakkhatto Licchavi-putto yenaaha.m ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa ma.m etad avoca:|| ||

'Paccakkhaato daani mayaa Bhaggava Bhagavaa,||
na daanaaha.m Bhaggava Bhagavanta.m uddissa viharaamii' ti.|| ||

Kacc'eta.m bhante tath'eva,||
yathaa Sunakkhatto Licchavi-putto avacaa" ti?|| ||

"Tath'eva kho eta.m Bhaggava,||
yathaa Sunakkhatto Licchavi-putto avaca.|| ||

4. Purimaanii Bhaggava divasaani puramataraani Sunakkhatto Licchavi-putto yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Bhaggava,||
Sunakkhatto Licchavi-putto ma.m etad avoca:|| ||

'Paccakkhaami daanaaha.m bhante Bhagavanta.m,||
naa daanaaha.m bhante, Bhagavanta.m uddissa viharissaamii' ti.|| ||

Eva.m vutte aha.m Bhaggava,||
Sunakkhatta.m Licchavi-putta.m etad avoca.m:|| ||

'Api nuunaaha.m Sunakkhatta, eva.m avaca.m:|| ||

"Ehi tva.m Sunakkhatta, mama.m uddissa viharaahii" ti?|| ||

'No h'eta.m bhante.'|| ||

[3] Tva.m vaa pana ma.m eva.m avaca:|| ||

"Aha.m bhante, Bhagavanta.m uddissa viharissaamii" ti?.|| ||

'No h'eta.m bhante.'|| ||

Iti kira Sunakkhatta, n'evaahan ta.m vadaami:

"Ehi tva.m Sukkhatta,||
mama.m uddissa viharaahii" ti,|| ||

Na pi kira ma.m tva.m vadesi:|| ||

"Aha.m bhante, Bhagavanta.m uddissa viharissaamii" ti,|| ||

Eva.m sante mogha-purisa,||
ko santo ka.m paccaacikkhasi?|| ||

Passa mogha-purisa,||
yaava~n ca te ida.m aparaddhan' ti.|| ||

5. 'Na hi pana me hante,||
Bhagavaa uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karotii' ti.|| ||

'Api nu taaha.m Sunakkhatta, eva.m avaca.m:|| ||

"Ehi tva.m Sunakkhatta,||
mama.m uddissa viharaahi,||
ahan te uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissaamii' ti?"

'No h'eta.m bhante.'|| ||

Tva.m ca pana ma.m eva.m acaca:

"Aha.m bhante, Bhagavanta.m uddissa viharissaami,||
Bhagavaa me uttari manussadhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissatii' ti?"

'No h'eta.m bhante.'|| ||

'Iti kira Sunakkhatta,||
n'evaahan ta.m vadaami:|| ||

"Ehi tva.m Sunakkhatta,||
mama.m uddissa viharaahi,||
ahan te uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissaamii" ti,|| ||

Na pi kira ma.m tva.m vadesi:|| ||

"Aha.m bhante, Bhagavanta.m uddissa viharissaami,||
Bhagavaa me uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissatii" ti,|| ||

Eva.m sante mogha-purisa,||
ko santo ka.m paccaacikkhasi?|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Kate vaa uttari-manussa-dhammaa||
iddhi-paa.tihaariye akate vaa||
uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariye,||
yass'atthaaya mayaa dhammo desito so niyyaati takkarassa sammaa-dukkha-kkhayaayaa ti?|| ||

[4] 'Kate vaa bhante,||
uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariye akate vaa||
uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariye,||
yass'atthaaya Bhagavataa dhammo desito so niyyaati takkarassa sammaa-dukkha-kkhayaayaa' ti.|| ||

Iti kira Sunakkhatta,||
kate vaa uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariye akate vaa uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariye,||
yass'atthaaya mayaa dhammo desito so niyyaati takkarassa sammaa-dukkha-kkhayaayaa.|| ||

Tatra Sunakkhatta,||
ki.m uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m kata.m karissati?|| ||

Passa mogha-purisa,||
yaava~n ca te ida.m aparaddhan ti.'|| ||

6. 'Na hi pana me bhante,||
Bhagavaa agga~n~na.m pa~n~napetii' ti.|| ||

Api nu taaha.m Sunakkhatta,||
eva.m avaca.m:|| ||

"Ehi tva.m Sunakkhatta,||
mama.m uddissa viharaahi,||
ahan te agga~n~na.m pa~n~napessaamii" ti?|| ||

'No h'eta.m bhante.'|| ||

Tva.m vaa pana ma.m eva.m avaca:|| ||

"Aha.m bhante, Bhagavanta.m uddissa viharissaami,||
Bhagavaa me agga~n~na.m pa~n~napessatii" ti?

'No h'eta.m bhante.'|| ||

Iti kira Sunakkhatta,||
n'evaahan ta.m vadaami:

"Ehi tva.m Sunakkhatta,||
mama.m uddissa viharaahi,||
ahan te agga~n~na.m pa~n~napessaamii" ti,|| ||

Na pi kira ma.m tva.m vadesi:|| ||

"Aha.m bhante, Bhagavanta.m uddissa viharissaami,||
Bhagavaa me agga~n~na.m pa~n~napessatii" ti,|| ||

Eva.m sante mogha-purisa,||
ko santo ka.m paccaacikkhasi?|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Pa~n~natte vaa agga~n~ne appa~n~natte vaa agga~n~ne||
yass'atthaaya mayaa dhammo desito,||
so niyyaati takkarassa sammaa-dukkha-kkhayaayaa ti?|| ||

'Pa~n~natte vaa bhante,||
agga~n~ne appa~n~natte vaa agga~n~ne,||
yass'atthaaya Bhagavataa dhammo desito so niyyaati takkarassa sammaa-dukkha-kkhayaayaa' ti.|| ||

[5] Iti kira Sunakkhatta,||
pa~n~natte vaa agga~n~ne appa~n~natte vaa agga~n~ne,||
yass'atthaaya maayaa dhammo desito,||
so niyyaati takkarassa sammaa-dukkha-kkhayaaya.|| ||

Tatra Sunakkhatta,||
ki.m agga~n~na.m pa~n~natta.m karissati?|| ||

Passa mogha-purisa,||
yaava~n ca te ida.m aparaddha.m.|| ||

Aneka-pariyaayena kho te Sunakkhatta,||
mama va.n.no bhaasito Vajji-gaame:|| ||

"Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-Sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisadammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa" ti.|| ||

Iti kho te Sunakkhatta,||
aneka-pariyaayena mama va.n.no bhaasito Vajji-gaame.'|| ||

Aneka-pariyaayena kho te Sunakkhatta,||
Dhammassa va.n.no bhaasito Vajji-gaame:|| ||

"Svaakkhaato Bhagavataa Dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehi-passiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhii" ti.|| ||

Iti kho te Sunakkhatta,||
aneka-pariyaayena Dhammassa va.n.no bhaasito Vajji-gaame.|| ||

Aneka-pariyaayena kho te Sunakkhatta,||
Sa'nghassa va.n.no bhaasito Vajji-gaame:|| ||

"Supa.tipanno Bhagavato saavaka-sa'ngho,||
uju-pa.tipanno Bhagavato saavaka-sa'ngho,||
~naaya-pa.tipanno Bhagavato saavaka-sa'ngho,||
saamici-pa.tipanno Bhagavato saavaka-sa'ngho,||
yad ida.m cattaari purisayugaani a.t.tha-purisa-puggalaa,||
esa Bhagavato saavaka-sa'ngho aahu.neyyo paahu.neyyo dakkhi.neyyo a~njali-kara.niiyo anuttara.m pu~n~na-kkhetta.m lokassaa" ti.|| ||

Iti kho te Sunakkhatta,||
aneka-pariyaayena Sa'nghassa va.ne.naa bhaasito Vajji-gaame.|| ||

Aarocayaami kho te Sunakkhatta,||
pa.tivedayaami kho te Sunakkhatta,||
bhavissanati kho te Sunakkhatta vattaaro:|| ||

"No visahi Sunakkhatto Licchavi-putto Sama.ne Gotame brahmacariya.m caritu.m.|| ||

So avisahanto sikkha.m paccakkhaaya hinaay'aavatto" ti.|| ||

Iti kho te Sunakkhatta,||
bhavissanti vattaaro' ti.|| ||

[6] Eva.m kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto mayaa vuccamaano apakkam'eva imasmaa Dhamma-Vinayaa yathaa ta.m Aapaayiko Nerayiko."|| ||

Korakkhatkiyavatthu

7. Ekam idaaha.m Bhaggava, samaya.m Bumuusu viharaami,||
Uttarakaa naama Bumuuna.m nigamo.|| ||

Atha kho'ha.m Bhaggava,||
pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa patta-ciivaram aadaaya Sunakkhattena Licchavi-puttena pacchaa-sama.nena Uttaraka.m pi.n.daaya paavisi.m.|| ||

Tena kho pana samayena acelo Korakkhattiyo kukkuravatiko caatuku.n.diko chamaa-nikki.n.na.m bhakkhasa.m mukhen'eva khaadati mukhen'eva bhu~njati.|| ||

Addasaa kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto acela.m Korakkhattiya.m kukkuravatika.m caatuku.n.dika.m chamaa-nikki.n.na.m bhakkhasa.m mukhen'eva khaadanna.m mukhen'eva bhu~njanta.m.|| ||

Disvaan'assa etad ahosi:|| ||

"Saadhu-ruupo vata bho araha.m sama.no caatuku.n.diko chamaa-nikki.n.na.m bhakkhasa.m mukhen'eva khaadati mukhen'eva bhu~njatii" ti.|| ||

8. Atha kho aha.m Bhaggava,||
Sunakkhattassa Licchavi-puttassa cetasaa ceto-parivitakkam a~n~naaya Sunakkhatta.m Licchavi-putta.m etad avoca.m:|| ||

'Tvam pi naama mogha-purisa,||
sama.no Sakya-puttiyo pa.tijaanissasii' ti?|| ||

'Ki.m pana ma.m bhante,||
Bhagavaa evam aaha:'|| ||

[7] 'Tvam pi naama mogha-purisa,||
sama.no Sakya-puttiyo pa.tijaanissii ti?'|| ||

'Nanu te Sunakkhatta,||
ima.m acela.m Korakkhattiya.m kukkuravatika.m caatuku.n.dika.m chamaa-nikki.n.na.m bhakkhasa.m mukhen'eva khaadanta.m mukhen'eva bhu~njanta.m.|| ||

Disvaana etad ahosi:|| ||

"Saadhu-ruupo vata bho arahaa sama.no caatuku.n.diko chamaa-nikki.n.na.m bhakkhasa.m mukhen'eva khaadati mukhen'eva bhu~njatii" ti?'|| ||

'Eva.m bhante.|| ||

Ki.m pana bhante,||
Bhagavaa arahattassa maccharaayatii' ti?|| ||

'Na kho aha.m mogha-purisa,||
arahattassa maccharaayaami|| ||

Api ca tuyh'ev'eta.m paapaka.m di.t.thi-gata.m uppanna.m,||
ta.m pajaha,||
maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaaya.|| ||

Ya.m kho pan'eta.m Sunakkhatta,||
ma~n~nasi acela.m Korakkhattiya.m:|| ||

"Saadhu-ruupo araha.m sama.no" ti,||
so sattama.m-divasa.m alasakena kaala.m karissati,||
kaala-kato ca - Kaalaka~njaa naama Asuraa,||
sabba-nihiino Asura-kaayo - tatra upapajjissati.|| ||

Kaalakata~n ca na.m biira.na-tthambhake susaane cha.d.dessanti.|| ||

Aaka'nkhamaano ca tva.m Sunakkhatta,||
acela.m Korakkhattiya.m upasa'nkamitvaa puccheyyaasi:|| ||

"Jaanaasi aavuso acela Korakkhattiya,||
attano gatin" ti?|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Sunakkhatta,||
vijjati,||
yan te acelo Korakkhattiyo vyaakarissati:|| ||

"Jaanaami aavuso Sunakkhatta attano gati.m - Kaalaka~njaa naama Asuraa,||
sabba-nihiino Asura-kaayo tatr'amhi upapanno" ti.'|| ||

9. Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yena acelo Korakkhattiyo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa acela.m Korakkhattiya.m etad avoca:|| ||

'Vyaakato kho'si aavuso Korakkhattiya,||
sama.nena Gotamena:|| ||

"Acelo Korakkhattiyo sattama.m-divasa.m alasakena kaala.m karissati,||
kaala-kato.|| ||

[8] Ca Kaalaka~njaa naama Asuraa,||
sabba-nihiino Asura-kaayo tatra upapajjissati||
Kaalakata~n ca na.m biira.na-tthambhake susaane cha.d.dessantii" ti.|| ||

Yena tva.m aavuso Korakkhattiya,||
mattam ca bhatta.m bhu~njeyyaasi,||
mattam ca paaniiya.m piveyyaasi,||
yathaa Sama.nassa Gotamassa micchaa assa vacanan' ti.|| ||

Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto eka-dviihikaaya sattarattindivaani ga.nesi,||
yathaa ta.m Tathaagatassa asaddahamaano.'|| ||

Atha kho Bhaggava,||
acelo Korakkhattiyo sattama.m-divasa.m alasakena kaalam akaasi||
Kaalakato Kaalaka~njaa naama Asuraa,||
sabba-nihiino Asura-kaayo tatra upapajji||
Kaalakata~n ca ta.m biira.na-tthambhake susaane cha.d.dhesu.m.|| ||

Assosi kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto acelo Korakkhattiyo alasakena kaala-kato biira.na-tthambhake susaane cha.d.dhito' ti.|| ||

Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yena biira.na-tthambhaka.m susaana.m yena acelo Korakkhattiyo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa acela.m Korakkhattiya.m tikkhattu.m paa.ninaa aako.tesi:|| ||

'Jaanaasi aavuso,||
Korakkhattiya attano gatin' ti?|| ||

Atha kho Bhaggava, acelo Korakkhattiyo paa.niinaa pi.t.thi.m paripu~njanto vu.t.thaasi|| ||

'Jaanaami aavuso Sunakkhatta, attano gati.m||
Kaalaka~njaa naama Asuraa||
sabba nihiino Asura-kaayo,||
tatr'amhi upapanno' ti|| ||

vatvaa tatth'eva uttaano paripati.|| ||

10. Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aha.m Bhaggava,||
Sunakkhatta.m Licchavi-putta.m etad avoca.m:|| ||

'Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Yath'eva te aha.m acela.m Korakkhattiya.m aarabbha vyaakaasi.m,||
tath'eva ta.m vipakka.m a~n~nathaa vaa' ti?|| ||

'Yath'eva me bhante,||
Bhagavaa acela.m Korakkhattiya.m aarabbha vyaakaasi,||
tath'eva ta.m vipakka.m no a~n~nathaa' ti?|| ||

[9] 'Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Yadi eva.m sante kata.m vaa hoti uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m akata.m vaa' ti?|| ||

'Addhaa kho bhante,||
eva.m sante kata.m hoti uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m no akatan' ti.|| ||

'Evam pi kho ma.m tva.m mogha-purisa,||
uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karonta.m eva.m vadesi:|| ||

"Na hi pana me bhante,||
Bhagavaa uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karotii" ti.|| ||

Passa mogha-purisa,||
yaava~n ca te ida.m aparaddhan' ti.|| ||

Evam pi kho Bhaggava,||
Sunakkhatto Licchavi-putto mayaa vuccamaano apakkam'eva imasmaa Dhamma-Vinayaa,||
yathaa ta.m Aapaayiko Nerayiko."|| ||

Kandaramasukavatthu

11. "Ekam idaaha.m Bhaggava,||
samaya.m Vesaaliya.m viharaami Mahaa-vane Kuu.taagaara-saalaaya.m.|| ||

Tena kho pana samayena acelo Kandaramasuko Vesaaliya.m pa.tivasati laabhagga-ppatto c'eva yasagga-ppatto ca Vajji-gaame.|| ||

Tassa satta vata-padaani samattaani samaadinnaani honti:

'Yaava-jiiva.m acelako assa.m,||
na vattha.m paridaheyya.m.|| ||

Yaava-jiiva.m brahmacaarii assa.m,||
na methuna.m dhamma.m pa.tiseveyya.m.|| ||

Yaava-jiiva.m suraa-ma.msen'eva yaapeyya.m,||
na odana-kummaasa.m bhu~njeyya.m.|| ||

Puratthimena Vesaali.m Udena.m naama cetiya.m ta.m naatikkameyya.m

Dakkhi.nena Vesaali.m Gotamaka.m naama cetiya.m ta.m naatikkameyya.m

Pacchimena Vesaali.m Sattamba.m naama cetiya.m [10] Ta.m naatikkameyya.m

Uttarena Vesaali.m Bahuputta.m naama cetiya.m ta.m naatikkameyyana' ti.|| ||

So imesa.m sattanna.m vata-padaana.m samaadaana-hetu laabhagga-ppatto c'eva yasagga-ppatto ca Vajji-gaame.|| ||

Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yena acelo Kandaramasuko ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa acela.m Kandaramasuka.m pa~nha.m pucchi.|| ||

Tassa acelo Kandaramasuko pa~nha.m pu.t.tho na sampaayaasi.|| ||

Asampaayanto kopa~n ca dosa~n ca appaccaya~n ca paatvaakaasi.|| ||

Atha kho Bhaggava, Sunakkhattassa Licchavi-puttassa etad ahosi:|| ||

'Saadhu-ruupa.m vata bho arahanta.m sama.na.m aasaadimhase,||
maa vata no ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa' ti.'|| ||

12. Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aha.m Bhaggava,||
Sunakkhatta.m Licchavi-putta.m etad avoca.m:|| ||

'Tvam pi naama mogha-purisa,||
sama.no Sakya-puttiyo pa.tijaanissasii' ti?|| ||

'Ki.m pana ma.m bhante,||
Bhagavaa evam aaha:|| ||

"Tvam pi naama mogha-purisa,||
sama.no Sakya-puttiyo pa.tijaanissasii" ti?|| ||

'Nanu tva.m Sunakkhatta,||
acela.m Kandaramasuka.m upasa'nkamitvaa pa~nha.m pucchi?|| ||

Tassa te acelo Kandaramasuko pa~nha.m pu.t.tho na sampaayaasi.|| ||

Asampaayanto kopa~n ca dosa~n ca appaccaya~n ca paatvaakaasi.|| ||

Tassa te etad ahosi:|| ||

"Saadhuruupa.m vata bho arahanta.m sama.na.m aasaadimhase.|| ||

Maa vata no ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa" ti.'|| ||

'Eva.m bhante.|| ||

Ki.m pana bhante,||
Bhagavaa arahantassa maccharaayatii' ti?|| ||

[11] 'Na kho aha.m mogha-purisa,||
arahattassa maccharaayaami.|| ||

Api ca tuyh'ev'eta.m paapaka.m di.t.thi-gata.m uppanna.m,||
ta.m pajaha,||
maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaaya.|| ||

Ya.m kho pan'eta.m Sunakkhatta ma~n~nasi acela.m Kandaramasuka.m "saadhuruupo araha.m sama.no" ti||
so na cirass'eva parihito saanucariyo vicaranto odana-kummaasa.m bhu~njamaano sabbaan'eva Vesaaliyaani cetiyaani samatikkamitvaa yasaa nikki.n.no kaala.m karissatii ti.'|| ||

13. Atha kho Bhaggava, acelo Ka.laarama.ti.thuko na cirass'eva parihito saanucariyo vicaranto odana-kummaasa.m bhu~njamaano sabbaan'eva Vesaaliyaani cetiyaani samatikkamitvaa yasaa nikki.n.no kaalam akaasi.|| ||

Assosi kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto:|| ||

Acelo kira Kandaramasuko parihito saanucariyo vicaranto odana-kummaasa.m bhu~njamaano sabbaan'eva Vesaaliyaani cetiyaani samatikkamitvaa yasaa nikki.n.no kaala.m katoti.|| ||

Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aha.m Bhaggava Sunakkhatta.m Licchavi-putta.m etad avoca.m:

'Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Yath'eva te aha.m acela.m Kandaramasuka.m aarabbha vyaakaasi.m,||
tath'eva ta.m vipakka.m a~n~nathaa vaa' ti?|| ||

'Yath'eva me bhante,||
Bhagavaa acela.m Kandaramasuka.m aarabbha vyaakaasi,||
tath'eva ta.m vipakka.m no a~n~nathaa' ti.|| ||

'Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Yadi eva.m sante [12] kata.m vaa hoti uttari-manussa-dhammaa iddhi-pa.tihaariya.m,||
akata.m vaa' ti?

'Addhaa kho bhante,||
eva.m sante kata.m hoti uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m,||
no akatanti.'|| ||

'Evam pi kho ma.m tva.m mogha-purisa,||
uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karonta.m eva.m vadesi:|| ||

"Na hi pana me bhante,||
Bhagavaa uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karotii" ti.|| ||

Passa mogha-purisa,||
yaava~n ca te ida.m aparaddhan' ti.|| ||

Evam pi kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto mayaa vuccamaano apakkam'eva imasmaa Dhamma-Vinayaa,||
yathaa ta.m Aapaayiko Nerayiko."|| ||

Paa.tikaputtavatthu

14. "Ekam idaaha.m Bhaggava, samaya.m tatth'eva Vesaaliya.m viharaami Mahaa-vane Kuu.taagaara-saalaaya.m.|| ||

Tena kho pana samayena acelo Paa.tika-putto Vesaaliya.m pa.tivasati laabhagga-ppatto c'eva yasagga-ppatto ca Vajji-gaame.|| ||

So ca Vesaaliya.m parisati.m eva.m vaaca.m bhaasati:|| ||

'Sama.no pi Gotamo ~naa.na-vaado||
aham pi ~naa.na-vaado.|| ||

~Naa.na-vaado kho pana ~naa.na-vaadena arahati uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m dassetu.m.|| ||

Sama.no ce Gotamo upa.d.dha-patha.m aagaccheyya,||
aham pi upa.d.dha-patha.m gaccheyya.m.|| ||

Te tattha ubho uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m kareyyaama.|| ||

Eka.m ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
dvaaha.m karissaami.|| ||

Dve ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
cattaaraaha.m [13] karissaami.|| ||

Cattaari ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
a.t.thaaha.m karissaami.|| ||

Iti yaavataka.m yaavataka.m Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
tad digu.na.m tad digu.naaha.m karissaamii' ti.|| ||

15. "Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yenaaha.m ten'upasa'nkhami,||
upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Bhaggava,||
Sunakkhatto Licchavi-putto ma.m etad avoca:|| ||

'Acelo bhante, Paa.tika-putto Vesaaliya.m pa.tivasati laabhagga-ppatto c'eva yasagga-ppatto ca Vajji-gaame.|| ||

So Vesaaliya.m parisati.m eva.m vaaca.m bhaasati:|| ||

"Sama.no pi Gotamo ~naa.na-vaado||
aham pi ~naa.na-vaado.|| ||

~Naa.na-vaado kho pana ~naa.na-vaadena arahati uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m dassetu.m.|| ||

Sama.no ce Gotamo upa.d.dha-patha.m aagaccheyya,||
aham pi upa.d.dha-patha.m gaccheyya.m.|| ||

Te tattha ubho uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m kareyyaama.|| ||

Eka.m ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
dvaaha.m karissaami.|| ||

Dve ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
cattaaraaha.m karissaami.|| ||

Cattaari ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
a.t.thaaha.m karissaami.|| ||

Iti yaavataka.m yaavataka.m Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
tad digu.na.m tad digu.naaha.m karissaamii" ti.|| ||

16. Eva.m vutto aha.m Bhaggava, Sunakkhatta.m Licchavi-putta.m etad avoca.m:|| ||

'Abhabbo kho Sunakkhatta,||
acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa|| ||

"Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa samamukhiibhaava.m gaccheyyan" ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa' ti.|| ||

'Rakkhate ta.m bhante, Bhagavaa vaaca.m,||
rakkhat'eta.m Sugato vaacan ti.'|| ||

[14] 'Kim pana ma.m tva.m Sunakkhatta.m eva.m vadesi:|| ||

"Rakkhate ta.m bhante,||
Bhagavaa vaaca.m,||
rakkhate ta.m sugato vaacan" ti?'|| ||

'Bhagavataa c'assa bhante, esaa vaacaa eka.msena odhaaritaa:|| ||

"Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m."|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti.|| ||

Acelo ca bhante,||
Paa.tika-putto viruupa-ruupena Bhagavato sammukhii-bhaava.m aagaccheyya,||
tadassa Bhagavato musaa' ti.'|| ||

'Api nu Sunakkhatta,||
Tathaagato ta.m vaaca.m bhaaseyya yaa saa vaacaa dvaya-gaaminii' ti?|| ||

'Ki.m pana bhante, Bhagavataa acelo Paa.tika-putto cetasaa ceto paricca vidito:|| ||

"Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti?|| ||

Udaahu devataa Tathaagatassa etam attha.m aarocesu.m:|| ||

"Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Bhagavato sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti?|| ||

17. 'Cetasaa ceto paricca vidito c'eva me Sunakkhatta:|| ||

"Acelo Paa.tika-putto abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti.|| ||

Devataa pi me etam attha.m aarocesu.m:|| ||

[15] Abhabbo bhante, acelo Paa.tika-putto abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti?|| ||

Ajito pi naama Licchaviina.m senaapati adhunaa kaala-kato Taavati.msakaaya.m upapanno.|| ||

So pi ma.m upasa'nkamitvaa evam aarocesi:|| ||

"Alajjii bhante, acelo Paa.tika-putto||
musaa-vaadii bhante, acelo Paa.tika-putto||
mam pi bhante, acelo Paa.tika-putto||
vyaakaasi Vajji-gaame:|| ||

'Ajito Licchavii senaapati Mahaa-Niraya.m upapanno' ti.|| ||

Na kho panaaha.m bhante,||
Mahaa-Niraya.m upapanno.|| ||

Taavatisa.mhi kaayam upapanno.|| ||

"Alajjii bhante, acelo Paa.tika-putto||
musaa-vaadii bhante, acelo Paa.tika-putto||
mam pi bhante, acelo Paa.tika-putto,||
abhabbo ca bhante,||
acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Bhagavato sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti.|| ||

Iti kho Sunakkhatta, cetasaa ceto paricca vidito c'eva me acelo Paa.tika-putto abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti.|| ||

Devataa pi me etam attha.m aarocesu.m abhabbo bhante,||
acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Bhagavato sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti.|| ||

So kho panaaha.m Sunakkhatta,||
Vesaaliya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaa-bhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkanto yena acelassa Paa.tika-puttassa aaraamo ten'upasa'nkamissaami divaa-vihaaraaya.|| ||

Yassa daani tva.m Sunakkhatta, icchasi,||
tassa aarocehii" ti.|| ||

Iddhipaa.tihaariyakathaa

[16] 18. Atha kho aha.m Bhaggava,||
pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa patta-ciivaram aadaaya Vesaaliya.m pi.n.daaya paavisi.m.|| ||

Vesaaliya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaa-bhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkanto yena acelassa Paa.tika-puttassa aaraamo ten'upasa'nkami.m divaa-vihaaraaya.|| ||

Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto taramaana-ruupo Vesaali.m pavisitvaa yena abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa abhi~n~naate Licchavii etad avoca:|| ||

'Es'aavuso, Bhagavaa Vesaaliya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaa-bhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkanto yena acelassa Paa.tika-puttassa aaraamo ten'upasa'nkami divaa-vihaaraaya.|| ||

Abhikkamath'aayasmanto abhikkamath'aayasmanto.|| ||

Saadhu-ruupaana.m sama.naana.m uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m bhavissatii' ti.|| ||

Atha kho Bhaggava, abhi~n~naataana.m abhi~n~naataana.m Licchaviina.m etad ahosi:|| ||

'Saadhu-ruupaana.m kira bho sama.naana.m uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m bhavissati.|| ||

Handa vata bho gacchaamaa' ti.|| ||

Yena ca abhi~n~naataa abhi~n~naataa braahma.na-mahaasaalaa gahapati-necayikaa naanaa-titthiyaa sama.na-braahma.naa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa abhi~n~naate abhi~n~naate naanaatitthiye sama.na-braahma.ne etad avoca:|| ||

'Es'aavuso, Bhagavaa Vesaaliya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaa-bhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkanto yena acelassa Paa.tika-puttassa aaraamo ten'upasa'nkami divaa-vihaaraaya.|| ||

Abhikkamath'aayasmanto abhikkamath'aayasmanto.|| ||

Saadhu-ruupaana.m sama.naana.m uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m bhavissatii' ti.|| ||

Atha kho Bhaggava, abhi~n~naataana.m abhi~n~naataana.m naanaa-titthiyaana.m sama.na-braahma.naana.m etad ahosi:|| ||

'Saadhu-ruupaana.m kira bho sama.naana.m uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m bhavissati.|| ||

Handa vata bho gacchaamaa' ti.|| ||

[17] 19. Atha kho Bhaggava, abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii||
abhi~n~n~naataa abhi~n~naataa ca braahma.na-mahaasaalaa||
gahapati-necayikaa naanaa-titthiyaa sama.na-braahma.naa||
yena acelassa Paa.tika-puttassa aaraamo ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Saa esaa Bhaggava, parisaa hoti aneka-sataa aneka-sahassaa.|| ||

Assosi kho Bhaggava, acelo Paa.tika-putto:|| ||

'Abhikkantaa kira abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii,||
abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa ca braahma.na-mahaasaalaa,||
abhi~n~naataa abhi~n~naataa ca braahma.na-mahaasaalaa gahapati-necayikaa naanaa-titthiyaa sama.na-braahma.naa,||
sama.no pi Gotamo mayha.m aaraame divaa-vihaara.m nisinno' ti.|| ||

Sutvaan'assa bhaya.m chambhitatta.m lomaha.mso udapaadi.|| ||

20. Atha kho Bhaggava, acelo Paa.tika-putto bhiito sa.mviggo lomaha.t.tha-jaato yena Tindukakhaa.nu-paribbaajakaaraamo ten'upasa'nkami.|| ||

Assosi kho Bhaggava, saa parisaa:|| ||

'Acelo kira Paa.tika-putto bhiito sa.mviggo lomaha.t.tha-jaato yena Tindukakhaa.nu-paribbaajakaaraamo ten'upasa'nkamanto' ti.|| ||

Atha kho Bhaggava, saa parisaa a~n~natara.m purisa.m aamantesi:|| ||

'Ehi tva.m bho purisa, yena Tindukakhaa.nu-paribbaajakaaraamo yena acelo Paa.tika-putto ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa acela.m Paa.tika-putta.m eva.m vadehi:|| ||

"Abhikkam'aavuso Paa.tika-putta,||
abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii,||
abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa ca braahma.na-mahaasaalaa gahapati-necayikaa naanaa-titthiyaa sama.na-braahma.naa,||
sama.no pi Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno.|| ||

Bhaasitaa kho pana te as'aavuso Paa.tika-putta,||
Vesaaliya.m parisati.m vaacaa:|| ||

'Sama.no pi Gotamo ~naa.na-vaado||
aham pi ~naa.na-vaado.|| ||

~Naa.na-vaado kho pana ~naa.na-vaadena arahati uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m dassetu.m.|| ||

[18] Sama.no ce Gotamo upa.d.dha-patha.m aagaccheyya,||
aham pi upa.d.dha-patha.m gaccheyya.m.|| ||

Te tattha ubho uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m kareyyaama.|| ||

Eka.m ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
dvaaha.m karissaami.|| ||

Dve ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
cattaaraaha.m karissaami.|| ||

Cattaari ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
a.t.thaaha.m karissaami.|| ||

Iti yaavataka.m yaavataka.m Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
tad digu.na.m tad digu.naaha.m karissaamii' ti.|| ||

Abhikkama yeva kho aavuso Paa.tika-putta,||
upa.d.dha-patha.m||
sabba-pa.thama.m yeva aagantvaa Sama.no Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno" ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho Bhaggava,||
so puriso tassaa parisaaya pa.tissutvaa yena Tindukakhaa.nu-paribbaajakaaraamo yena acelo Paa.tika-putto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa acela.m Paa.tika-putta.m etad avoca:|| ||

'Abhikkam'aavuso Paa.tika-putta,||
abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii,||
abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa ca braahma.na-mahaasaalaa gahapati-necayikaa naanaa-titthiyaa sama.na-braahma.naa,||
sama.no pi Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno.|| ||

Bhaasitaa kho pana te as'aavuso Paa.tika-putta,||
Vesaaliya.m parisati.m vaacaa:|| ||

"Sama.no pi Gotamo ~naa.na-vaado||
aham pi ~naa.na-vaado.|| ||

~Naa.na-vaado kho pana ~naa.na-vaadena arahati uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m dassetu.m.|| ||

Sama.no ce Gotamo upa.d.dha-patha.m aagaccheyya,||
aham pi upa.d.dha-patha.m gaccheyya.m.|| ||

Te tattha ubho uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m kareyyaama.|| ||

Eka.m ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
dvaaha.m karissaami.|| ||

Dve ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
cattaaraaha.m karissaami.|| ||

Cattaari ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
a.t.thaaha.m karissaami.|| ||

Iti yaavataka.m yaavataka.m Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
tad digu.na.m tad digu.naaha.m karissaamii" ti.|| ||

Abhikkama yeva kho aavuso Paa.tika-putta,||
upa.d.dha-patha.m||
sabba-pa.thama.m yeva aagantvaa Sama.no Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno' ti.|| ||

21. Eva.m vutte Bhaggava, acelo Paa.tika-putto 'Aayaami aavuso||
[19] Aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatu.m.|| ||

Atha kho Bhaggava, so puriso acela.m Paa.tika-putta.m etad avoca:|| ||

'Ki.m su naama te aavuso Paa.tika-putta?|| ||

Paava.laa su naama te pii.thakasmi.m alliinaa,||
pii.thaka.m su naama te paava.laasu alliina.m?|| ||

"Aayaami aavuso,||
aayaami aavuso" ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkosi aasanaa pi vu.t.thaatun' ti.|| ||

Evam pi kho Bhaggava, vuccamaano acelo paa.thikaputto 'aayaami aavuso,||
aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatu.m.|| ||

Yadaa kho so Bhaggava, puriso a~n~naasi:|| ||

Paraabhuuta-ruupo aya.m acelo Paa.tika-putto||
'Aayaami aavuso aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatun ti,||
atha ta.m parisa.m aagantvaa evam aarocesi:|| ||

'Paraabhuuta-ruupo bho aya.m acelo Paa.tika-putto,||
"aayaami aavuso,||
aayaami aavuso" ti vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa' pi vu.t.thaatun' ti.|| ||

Eva.m vutte aha.m Bhaggava,||
ta.m parisa.m etad avoca.m:|| ||

"Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti.|| ||

22. Atha kho Bhaggava, a~n~nataro Licchavi mahaamatto u.t.thaay'aasanaa ta.m parisa.m etad avoca:|| ||

'Tena hi bho muhutta.m taava aagametha yaavaaha.m gacchaami.|| ||

[20] App eva naama aham pi sakku.neyya.m acela.m Paa.tika-putta.m ima.m parisa.m aanetunt' ti.|| ||

Atha kho so Bhaggava, Licchavi mahaamatto yena Tindukakhaa.nu-paribbaajakaaraamo yena acelo Paa.tika-putto ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa acela.m Paa.tika-putta.m etad avoca:|| ||

'Abhikkam'aavuso Paa.tika-putta,||
abhikkanta.m te seyyo,||
abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa ca braahma.naa-mahaasaalaa gahapati-necayikaa naanaa-titthiyaa sama.na-braahma.naa sama.no pi Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno.|| ||

Bhaasitaa kho pana te es'aavuso Paa.tika-putta,||
Vesaaliya.m parisati.m vaacaa:|| ||

"Sama.no pi Gotamo ~naa.na-vaado||
aham pi ~naa.na-vaado.|| ||

~Naa.na-vaado kho pana ~naa.na-vaadena arahati uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m dassetu.m.|| ||

Sama.no ce Gotamo upa.d.dha-patha.m aagaccheyya,||
aham pi upa.d.dha-patha.m gaccheyya.m.|| ||

Te tattha ubho uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m kareyyaama.|| ||

Eka.m ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
dvaaha.m karissaami.|| ||

Dve ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
cattaaraaha.m karissaami.|| ||

Cattaari ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
a.t.thaaha.m karissaami.|| ||

Iti yaavataka.m yaavataka.m Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
tad digu.na.m tad digu.naaha.m karissaamii" ti.|| ||

Abhikkama yeva kho aavuso Paa.tika-putta,||
upa.d.dha-patha.m,||
sabba-pa.thama.m yeva aagantvaa Sama.no Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno.|| ||

Bhaasitaa kho pana te esaa aavuso Paa.tika-putta,||
sama.nena Gotamena parisati.m vaacaa:|| ||

"Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa" ti.|| ||

Abhikkam'aavuso Paa.tika-putta,||
abhikkamanen'eva te jaya.m karissaama,||
Sama.nassa Gotamassa paraajayan' ti.|| ||

Eva.m vutte Bhaggava, acelo Paa.tika-putto 'aayaami aavuso,||
aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati na [21] sakkoti aasanaa' pi vu.t.thaatu.m.|| ||

Atha kho Bhaggava, Licchavi-mahaamatto acela.m Paa.tika-putta.m etad avoca:|| ||

'Ki.m su naama te aavuso Paa.tika-putta,||
paava.laa su naama te pii.thakasmi.m alliinaa,||
pii.thaka.m su naama te paava.laasu alliina.m ?||
'aayaami aavuso, aayaami aavuso' ti vatvaa tatth'eva sa.msappasi,||
na sakkosi aasanaa pi vu.t.thaatun' ti.|| ||

Evam pi kho Bhaggava, vuccamaano acelo Paa.tika-putto 'aayaami aavuso, aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatu.m.|| ||

Yadaa kho so Bhaggava, Licchavi-mahaamatto a~n~naasi paraabhuuta-ruupo aya.m acelo Paa.tika-putto,||
'aayaami aavuso, aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatunti,||
atha ta.m parisa.m aagantvaa evam aarocesi:|| ||

'Paraabhuuta-ruupo so acelo Paa.tika-putto,||
'aayaami aavuso aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatunti.'|| ||

23. Eva.m vutte aha.m Bhaggava, ta.m parisa.m etad avoca.m:|| ||

'Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

"Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan" ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa.|| ||

Sace pi aayasmantaana.m Licchaviina.m evam assa:|| ||

"Maya.m acela.m Paa.tika-putta.m varattaahi bandhitvaa go-yugehi aavi~njeyyaamaa" ti.|| ||

Taa varattaa chijjera.m Paa.tika-putto vaa.|| ||

Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya [22] ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

"Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan" ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa' ti.|| ||

Atha kho Bhaggava, Jaaliyo daarupattik-antevaasii u.t.thaay'aasanaa ta.m parisa.m etad avoca:|| ||

'Tena hi bho muhutta.m taava aagametha yaavaaha.m gacchaami,||
app eva naama aham pi sakku.neyya.m acela.m Paa.tika-putta.m ima.m parisa.m aanetun' ti.|| ||

Atha kho Bhaggava, Jaaliyo daarupattik-antevaasii yena Tindukakhaa.nu-paribbaajakaaraamo yena acelo Paa.tika-putto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa acela.m Paa.tika-putta.m etad avoca:|| ||

'Abhikkam'aavuso Paa.tika-putta,||
abhikkanta.m te seyyo,||
abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii abhikkantaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa ca braahma.naa-mahaasaalaa gahapati-necayikaa naanaa-titthiyaa sama.na-braahma.naa sama.no pi Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno.|| ||

Bhaasitaa kho pana te es'aavuso Paa.tika-putta,||
Vesaaliya.m parisati.m vaacaa:|| ||

"Sama.no pi Gotamo ~naa.na-vaado||
aham pi ~naa.na-vaado.|| ||

~Naa.na-vaado kho pana ~naa.na-vaadena arahati uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m dassetu.m.|| ||

Sama.no ce Gotamo upa.d.dha-patha.m aagaccheyya,||
aham pi upa.d.dha-patha.m gaccheyya.m.|| ||

Te tattha ubho uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m kareyyaama.|| ||

Eka.m ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
dvaaha.m karissaami.|| ||

Dve ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
cattaaraaha.m karissaami.|| ||

Cattaari ce Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhipaa.tihaariyaani karissati,||
a.t.thaaha.m karissaami.|| ||

Iti yaavataka.m yaavataka.m Sama.no Gotamo uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karissati,||
tad digu.na.m tad digu.naaha.m karissaamii" ti.|| ||

Abhikkama yeva kho aavuso Paa.tika-putta,||
upa.d.dha-patha.m,||
sabba-pa.thama.m yeva aagantvaa Sama.no Gotamo aayasmato aaraame divaa-vihaara.m nisinno.|| ||

Bhaasitaa kho pana te esaa aavuso Paa.tika-putta,||
sama.nena Gotamena parisati.m vaacaa:|| ||

"Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

'Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan' ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa.|| ||

Sace pi aayasmantaana.m Licchaviina.m evam assa:|| ||

'Maya.m acela.m Paa.tika-putta.m varattaahi bandhitvaa go-yugehi aavi~njeyyaamaa' ti.|| ||

Taa varattaa chijjera.m Paa.tika-putto vaa.|| ||

Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

"Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan" ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa' ti.|| ||

Abhikkam'aavuso Paa.tika-putta,||
abhikkamanen'eva te jaya.m karissaama,||
Sama.nassa Gotamassa paraajayan' ti.|| ||

[23] Eva.m vutte Bhaggava, acelo Paa.tika-putto||
'aayaami aavuso aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatu.m.|| ||

Atha kho Bhaggava, Jaaliyo daarupattik-antevaasii acela.m Paa.tika-putta.m etad avoca:|| ||

'Ki.m su naama te aavuso Paa.tika-putta,||
paava.laa su naama te pii.thakasmi.m alliinaa,||
pii.thaka.m su naama te paava.laasu alliina.m.|| ||

"Aayaami aavuso, aayaami aavuso" ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappasi,||
na saskosi aasanaa pi vu.t.thaatun" ti?

Evam pi kho Bhaggava, vuccamaano acelo Paa.tika-putto||
'aayaami aavuso, aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatunti.|| ||

Yadaa kho Bhaggava, Jaaliyo daarupattik-antevaasii a~n~naasi paraabhuuta-ruupo aya.m acelo Paa.tika-putto,||
'aayaami aavuso, aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatunti.|| ||

Atha na.m etad avoca:

24. 'Bhuuta-pubba.m aavuso Paa.tika-putta,||
siihassa miga-ra~n~no etad ahosi:|| ||

"Yan nuunaaha.m a~n~natara.m vana-sa.n.da.m nissaaya aasaya.m kappeyya.m,||
tatr'aasaya.m kappetvaa saaya.nha-samaya.m aasaya nikkhameyya.m,||
aasayaa nikkhamitvaa vijambheyya.m,||
vijambhitvaa samantaa catuddisaa anuvilokeyya.m,||
samantaa catuddisaa anuviloketvaa tikkhattu.m siiha-naada.m nadeyya.m,||
tikkhattu.m siiha-naada.m naditvaa go-caraaya pakkameyya.m,||
so vara.m vara.m miga-sa'nghe vadhitvaa mudu-ma.msaani mudu-ma.msaani bhakkhayitvaa tam eva aasaya.m ajjhupeyyan" ti.|| ||

Atha kho so siiho miga-raajaa a~n~natara.m vana-sa.n.da.m nissaaya aasaya.m kappesi||
tatr'aasaya.m kappetvaa saaya.nha-samaya.m aasayaa nikkhami.|| ||

Aasayaa nikkhamitvaa vijambhi.|| ||

Vijambhitvaa samantaa catuddisaa anuvilokesi.|| ||

Samantaa catuddisaa anuviloketvaa tikkhattu.m siiha-naada.m-nadi.|| ||

Tikkhattu.m siiha-naada.m naditvaa go-caraaya pakakami.|| ||

So vara.m vara.m miga-sa'nghe vadhitvaa mudu-ma.msaani mudu-ma.msaani bhakkhayitvaa tam eva aasaya.m ajjhupesi.|| ||

[24] Tass'eva kho aavuso Paa.tika-putta,||
siihassa miga-ra~n~no vighaase sa.mvaddho jara-sigaalo ditto c'eva balavaa ca.|| ||

Atha kho aavuso tassa jara-sigaalassa etad ahosi:|| ||

"Ko caaha.m ko siiho miga-raajaa?|| ||

Yan nuunaaha.m a~n~natara.m vana-sa.n.da.m nissaaya aasaya.m kappeyya.m,||
tatr'aasaya.m kappetvaa saaya.nha-samaya.m aasaya nikkhameyya.m,||
aasayaa nikkhamitvaa vijambheyya.m,||
vijambhitvaa samantaa catuddisaa anuvilokeyya.m,||
samantaa catuddisaa anuviloketvaa tikkhattu.m siiha-naada.m nadeyya.m,||
tikkhattu.m siiha-naada.m naditvaa go-caraaya pakkameyya.m,||
so vara.m vara.m miga-sa'nghe vadhitvaa mudu-ma.msaani mudu-ma.msaani bhakkhayitvaa tam eva aasaya.m ajjhupeyyan" ti."|| ||

Atha kho so aavuso jara-sigaalo a~n~natara.m vana-sa.n.da.m nissaaya aasaya.m kappesi.|| ||

Tatr'aasaya.m kappetvaa saaya.nha-samaya.m aasayaa nikkhami.|| ||

Aasayaa nikkhamitvaa vijambhi.|| ||

Vijambhitvaa samantaa catuddisaa anuvilokesi.|| ||

Samantaa catuddisaa anuviloketvaa tikkhattu.m siiha-naada.m-nadissaamii ti segaalaka.m yeva anadi,||
bhera.n.daka.m yeva anadi.|| ||

Ke ca chave segaale,||
ke pana siiha-naade ti?

Evam eva kho tva.m aavuso Paa.tika-putta,||
Sugataapadaanesu jiivamaano||
Sugataatirittaani bhu~njamaano||
Tathaagate arahante Sammaa-sambuddhe aasaadetabba.m ma~n~nasi.|| ||

Ke ca chavo Paa.tika-putto||
kaa ca Tathaagataana.m arahantaana.m Sammaa-sambuddhaana.m aasaadanaa' ti?|| ||

25. Yato kho Bhaggava, Jaaliyo daarupattik-antevaasii iminaa opammena n'eva asakkhi acela.m Paa.tika-putta.m tamhaa aasanaa caavetu.m,||
atha na.m etad avoca:|| ||

[25] 'Siiho ti attaana.m samekkhiyaana.m||
ma~n~ni kotthu miga-raajaa 'ham asmi,||
Tath'eva so segaalaka.m anadi,||
Ke ca chavo segaale,||
ke pana siiha-naade' ti?'
|| ||

Evam eva kho tva.m aavuso Paa.tika-putto,||
Sugataapadaanesu jiivamaano||
Sugataatirittaani bhu~njamaano||
Tathaagate arahante Sammaa-sambuddhe aasaadetabba.m ma~n~nasi.|| ||

Ke ca chavo Paa.tika-putto,||
kaa ca Tathaagataana.m arahantaana.m Sammaa-sambuddhaana.m aasaadanaa' ti?

26. Yato kho Bhaggava, Jaaliyo daarupatnikantevaasi iminaa pi opammena n'eva asakkhi acela.m Paa.tika-putta.m tamhaa aasanaa caavetu.m,||
atha na.m etad avoca:|| ||

'A~n~na.m anuca'nkamana.m||
Attaana.m vighaase samekkhiya||
Yaav'attaana.m na passati||
Kotthu taava vyaggho ti ma~n~nati||
Tath'eva so segaalaka.m anadi||
Ke ca chavo segaale||
ke pana siiha-naade' ti?
|| ||

Evam eva kho tva.m aavuso Paa.tika-putta,||
Sugataapadaanesu jivamaano||
Sugataatirittaani bhu~njamaano||
Tathaagate arahante Sammaa-sambuddhe aasaadetabba.m ma~n~nasi.|| ||

Ke ca chavo Paa.tika-putto,||
kaa ca Tathaagataana.m arahantaana.m Sammaa-sambuddhaana.m aasaadanaa' ti?|| ||

27. Yato kho Bhaggava, Jaaliyo daarupattik-antevaasii iminaa [26] pi opammena n'eva asakkhi acela.m Paa.tika-putta.m tamhaa aasanaa caavetu.m,||
atha na.m etad avoca:|| ||

'Bhutvaana bheke khala-muusikaayo||
Ka.tasiisu khittaani ca ko.napaani,||
Mahaa-vane su~n~na-vane viva.d.dho||
Ama~n~ni kotthu miga-raajaa'ham asmi,||
Tath'eva so segaalaka.m anadi||
Ke ca chavo segaalo,||
ke pana siiha-naade ti?'
|| ||

Evam eva kho tva.m aavuso Paa.tika-putta,||
sugatapadaanesu jiivamaano||
Sugataatirittaani bhu~njamaano||
Tathaagate arahante Sammaa-sambuddhe aasaadetabba.m ma~n~nasi.|| ||

Ke ca chavo Paa.tika-putto,||
kaa ca Tathaagataana.m arahantaana.m Sammaa-sambuddhaana.m aasaadanaa' ti?|| ||

Yato kho Bhaggava, Jaaliyo daarupattik-antevaasii iminaa pi opammena n'eva asakkhi acela.m Paa.tika-putta.m tamhaa aasanaa caavetu.m,||
atha ta.m parisa.m aagantvaa evam aarocesi:|| ||

'Paraabhuuta-rupo bho acelo Paa.tika-putto,||
'aayaami aavuso, aayaami aavuso' ti||
vatvaa tatth'eva sa.msappati,||
na sakkoti aasanaa pi vu.t.thaatun' ti.|| ||

Eva.m vutte aha.m Bhaggava,||
ta.m parisa.m etad avoca.m:

'Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

"Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan" ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa.|| ||

Sace pi aayasmantaana.m Licchaviina.m evam assa:|| ||

"Maya.m acela.m Paa.tika-putta.m varattaahi bandhitvaa go-yugehi [27] aavi~njeyyaamaa" ti.|| ||

Taa varattaa chijjera.m Paa.tika-putto vaa.|| ||

Abhabbo acelo Paa.tika-putto ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ti di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa mama sammukhii-bhaava.m aagantu.m.|| ||

Sace pi'ssa evam assa:|| ||

"Aha.m ta.m vaaca.m appahaaya ta.m citta.m appahaaya ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa Sama.nassa Gotamassa sammukhii-bhaava.m gaccheyyan" ti|| ||

muddhaa pi tassa vipateyyaa' ti.|| ||

28. Atha kho aha.m Bhaggava, ta.m parisa.m dhammiyaa kathaaya||
sandassesi.m samaadapesi.m samuttejesi.m sampaha.msesi.m||
ta.m parisa.m dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa mahaa-bhandhanaa mokkha.m karitvaa,||
caturaasiiti-paa.na-sahassaani mahaa-viduggaa uddharitvaa,||
tejo-dhaatu.m samaapajjitvaa,||
satta-taala.m vehaasa.m abbhuggantvaa,||
a~n~na.m satta-taalam pi acci.m abhinimminitvaa jalitvaa dhuumaayitvaa Mahaa-vane kuu.taagaara-saalaaya paccu.t.thaasi.m.|| ||

Atha kho Bhaggava, Sunakkhatto Licchavi-putto yenaaha.m ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aha.m Bhaggava,||
Sunakkhatta.m Licchavi-putta.m etad avoca.m:|| ||

'Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Yath'ev'aha.m te acela.m Paa.tika-putta.m aarabbha vyaakaasi.m,||
tath'eva ta.m vipakka.m||
no a~n~nathaa vaa' ti?|| ||

'Yath'eva me bhante,||
Bhagavaa acela.m Paa.tika-putta.m aarabbha vyaakaasi,||
tath'eva ta.m vipakka.m||
no a~n~nathaa' ti.|| ||

'Ta.m kim ma~n~nasi Sunakkhatta?|| ||

Yadi eva.m sante kata.m vaa hoti,||
uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m akata.m vaa' ti?|| ||

'Addhaa kho pana bhante,||
eva.m sante kata.m hoti,||
uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m||
no akatan' ti.|| ||

'Evam pi kho ma.m tva.m mogha-purisa,||
uttari-manussa-dhammaa [28] iddhi-paa.tihaariya.m karonta.m eva.m vadesi:|| ||

"Na hi pana me bhante,||
Bhagavaa uttari-manussa-dhammaa iddhi-paa.tihaariya.m karotii" ti.|| ||

Passa mogha-purisa,||
yaava~n ca te ida.m aparaddhan' ti.|| ||

Evam pi kho Bhaggava,||
Sunakkhatto Licchavi-putto mayaa vuccamaano apakkam'eva imasmaa Dhamma-Vinayaa yathaa ta.m Aapaayiko Nerayiko."|| ||

 


 

Agga~n~napa~n~nattikathaa

29. "Agga~n~na~n caaha.m Bhaggava, pajaanaami,||
ta~n ca pajaanaami tato ca uttaritara.m pajaanaami,||
ta~n ca pajaanana.m na paraamasaami,||
aparaamasato ca me paccatta.m yeva nibbuti viditaa,||
yad abhijaana.m Tathaagato no anaya.m aapajjati.|| ||

Santi Bhaggava, eke sama.na-braahma.naa Issara-kutta.m Brahma-kutta.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Te'ha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami:|| ||

'Sacca.m kira tumhe aayasmanto Issara-kutta.m Brahma-kutta.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa' ti?|| ||

Te ca me eva.m pu.t.thaa:||
'Aamo' ti pa.tijaananti.|| ||

Te'ha.m eva.m vadaami:|| ||

'Katha.m vihitaka.m pana tumhe aayasmanto Issara-kutta.m Brahma-kutta.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa' ti.|| ||

Te mayaa pu.t.thaa na sampaayanti.|| ||

Asampaayantaa mama~n ~neva pa.tipucchanti.|| ||

Tesaaha.m pu.t.tho vyaakaromi:

30. 'Hoti kho so aavuso samayo ya.m kadaaci karahaci diighassa addhuno accayena aya.m loko sa.mva.t.tati.|| ||

Sa.mva.t.tamaane loke yebhuyyena sattaa Aabhassara-sa.mvattanikaa honti.|| ||

Te tattha honti mano-mayaa piiti-bhakkhaa sayam-pabhaa antalikkha-caraa subha-.t.thaayino,||
cira.m diigham addhaana.m ti.t.thanti.|| ||

Hoti kho so aavuso samayo ya.m kadaaci karahaci diighassa addhuno accayena aya.m loko viva.t.tati,||
viva.t.tamaane loke su~n~na.m Brahma-vimaana.m paatu-bhavati.|| ||

Atha [29] a~n~nataro satto aayu-kkhayaa vaa pu~n~na-kkhayaa vaa Aabhassara-kaayaa cavitvaa su~n~na.m Brahma-vimaana.m upapajjati.|| ||

So tattha hoti mano-mayo piiti-bhakkho sayam-pabho antalikkha-caro subha-.t.thaayii,||
cira.m diigham addhaana.m ti.t.thati.|| ||

Tassa tattha ekakassa diigha-ratta.m nibbusitattaa anabhirati paritassanaa uppajjati:|| ||

"Aho vata a~n~ne pi sattaa itthatta.m aagaccheyyun" ti.|| ||

Atha a~n~na pi sattaa aayu-kkhayaa vaa pu~n~na-kkhayaa vaa Aabhassara-kaayaa cavitvaa su~n~na.m Brahma-vimaana.m upapajjanti tassa sattassa sahavyata.m.|| ||

Te pi tattha honti mano-mayaa piiti-bhakkhaa samaypahaa antalikkhacaraa subha-.t.thaayino cira.m diigham addhaana.m ti.t.thanti.|| ||

Tatr'aavuso yo so satto pa.thama.m upapanno,||
tassa eva.m hoti:|| ||

"Aham asmi Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa se.t.tho sa~njitaa vasii pitaa bhuuta-bhavyaana.m.|| ||

Mayaa ime sattaa nimmitaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Mama~n hi pubbe etad ahosi:|| ||

'Aho vata a~n~ne pi sattaa itthatta.m aagaccheyyun' ti.|| ||

Iti mama~n ca mano-pa.nidhi,||
ime ca sattaa itthatta.m aagataa" ti.|| ||

Ye pi te sattaa pacchaa upapannaa,||
tesam pi eva.m hoti:|| ||

"Aya.m kho bhava.m Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa sa.t.thaa sa~njitaa vasii pitaa bhuuta-bhavyaana.m.|| ||

Iminaa maya.m bhotaa Brahmunaa nimmitaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ima~n hi maya.m addasaama idha pa.thama.m uppanna.m,||
maya.m pan amhaa pacchaa uppannaa" ti.|| ||

[30] Tatr'aavuso, yo so satto pa.thama.m uppanno.|| ||

So diighaayukataro ca hoti va.n.navantataro ca mahesakkhataro ca.|| ||

Ye pana te sattaa pacchaa uppannaa,||
te appaayukataraa ca honti dubba.n.nataraa ca appesakkhataraa ca.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m aavuso,||
vijjati ya.m a~n~nataro satto tamhaa kaayaa cavitvaa itthatta.m aagacchati.|| ||

Itthatta.m aagato samaano agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

Agaarasmaa anagaariya.m pabbajito samaano aatappam anvaaya padhaanam anvaaya anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya sammaa-manasi-kaaram anvaaya tathaaruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte ta.m pubbenivaasa.m anussarati,||
tato para.m naanussarati.|| ||

So evam aaha:|| ||

"Yo kho so bhava.m Brahmaa Mahaa-Brahmaa abhibhuu anabhibhuuto a~n~nad-atthu-daso vasavattii issaro kattaa nimmaataa sa.t.thaa sa~njitaa vasii pitaa bhuuta-bhavyaana.m,||
yena maya.m bhotaa Brahmunaa nimmitaa,||
so nicco dhuvo sassato avipari.naama-dhammo sassata-sama.m tath'eva .thassati.|| ||

Ye pana maya.m ahumhaa tena bhotaa Brahmunaa nimmitaa,||
te maya.m aniccaa addhuvaa appaayukaa cavana-dhammaa itthatta.m aagataa" ti.|| ||

Eva.m vihitaka.m bho tumhe aayasmanto Issara-kutta.m Brahma-kutta.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~naapethaa' ti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

"Eva.m kho no aavuso Gotama suta.m yath'ev'aayasmaa Gotamo aahaa" ti.|| ||

Agga~n~n~na caaha.m Bhaggava, pajaanaami ta~n ca pajaanaami tato ca uttaritara.m pajaanaami,||
ta~n ca pajaanana.m na paraamasaami,||
aparaamasato ca me paccatta.m yeva nibbuti viditaa,||
yad abhijaana.m Tathaagato no anaya.m aapajjati."|| ||

 

§

 

31. "Santi Bhaggava, eke sama.na-braahma.naa khi.d.daa-padosika.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Te'ha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami:|| ||

'Sacca.m kira tumhe aayasmanto khi.d.daa-padosika.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~naapethaa' ti?|| ||

Te ca me eva.m pu.t.thaa||
"Aamo" ti pa.tijaananti.|| ||

[31] Te'ha.m eva.m vadaami:|| ||

'Katha.m vihitaka.m no pana tumhe aayasmanto khi.d.daa-padosika.m aacariyaka.m agga~nasa~na.m pa~n~naapethaa' ti?|| ||

Te mayaa pu.t.thaa na sampaayanti.|| ||

Asampaayantaa mama~n ~neva pa.tipucchanti.|| ||

Tesaaha.m pu.t.tho vyaakaromi:|| ||

'Sant'aavuso khi.d.daa-paduusikaa naama devaa.|| ||

Te ativela.m hassa-khi.d.daa-rati-dhamma-samaapannaa viharanti.|| ||

Tesa.m ativela.m hassa-khi.d.daa-rati-dhamma-samaapannaana.m,||
viharata.m sati sammussati.|| ||

Satiyaa sammosaa te devaa tamhaa kaayaa cavanti.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m aavuso vijjati,||
ya.m a~n~nataro satto tamhaa kaayaa cavitvaa itthatta.m aagacchati.|| ||

Itthatta.m aagato samaano agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

Agaarasmaa anagaariya.m pabbajito samaano aatappam anvaaya padhaanam anvaaya anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya sammaa-manasi-kaaram anvaaya tathaaruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte ta.m pubbenivaasa.m anussarati,||
tato para.m naanussarati.|| ||

So evam aaha:|| ||

"Ye kho te bhonto devaa na khi.d.daa-paduusikaa te na ativela.m hassa-khi.d.daa-rati-dhamma-samaapannaa viharanti.|| ||

Tesa.m naativela.m hassa-khi.d.daa-rati-dhamma-samaapannaana.m viharata.m sati na sammussati.|| ||

Satiyaa asammosaa te devaa tamhaa kaayaa na cavanti.|| ||

Niccaa dhuvaa sassataa avipari.naama-dhammaa sassata-sama.m tath'eva .thassanti.|| ||

Ye pana maya.m ahumhaa khi.d.daa-paduusikaa te maya.m ativela.m hassa-khi.d.daa-rati-dhamma-samaapannaa viharata.m.|| ||

Hassa-khi.d.daa-rati-dhamma-samaapannaanaa viharimhaa.|| ||

Tesa.m naativela.m hassa-khi.d.daa-rati-dhamma-samaapannaana.m viharata.m sati sammussi.|| ||

Satiyaa sammosaa eva.m maya.m tamhaa kaayaa cutaa aniccaa addhuvaa appaayukaa cavana-dhammaa itthatta.m aagataa" ti.|| ||

Eva.m vihitaka.m [32] bho tumhe aayasmanto khi.d.daa-padosika.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa' ti?|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

"Eva.m kho no aavuso,||
Gotama suta.m yath'ev'aayasmaa Gotamo aahaa" ti.|| ||

Agga~n~n~na caaha.m Bhaggava, pajaanaami ta~n ca pajaanaami tato ca uttaritara.m pajaanaami,||
ta~n ca pajaanana.m na paraamasaami,||
aparaamasato ca me paccatta.m yeva nibbuti viditaa,||
yad abhijaana.m Tathaagato no anaya.m aapajjati."|| ||

 

§

 

31. Santi Bhaggava, eke sama.na-braahma.naa mano-padosika.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napenti.|| ||

Te'ha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami:|| ||

'Sacca.m kira tumhe aayasmanto mano-padosika.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa' ti?|| ||

Te ca me eva.m pu.t.thaa||
'Aamo' ti pa.tijaananti.|| ||

Te'ha.m eva.m vadaami:|| ||

'Katha.m vihitaka.m no pana tumhe aayasmanto mano-padosika.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa?' Ti.|| ||

Te mayaa pu.t.thaa na sampaayanti.|| ||

Asampaayantaa mama~n ~neva pa.tipucchanti.|| ||

Tesaaha.m pu.t.tho vyaakaromi:|| ||

'Sant'aavuso, Mano-paduusikaa naama devaa.|| ||

Te ativela.m a~n~na-m-a~n~na.m upanijjhaayanti.|| ||

Te ativela.m a~n~na-m-a~n~na.m upanijjhaayantaa a~n~na-m-a~n~namhi cittaani paduusenti.|| ||

A~n~na-m-a~n~na.m padu.t.tha-cittaa kilanta-kaayaa kilanta-cittaa te devaa tamhaa kaayaa cavanti.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m aavuso,||
vijjati ya.m a~n~nataro satto tamhaa kaayaa cavitvaa itthatta.m aagacchati,||
itthatta.m aagato samaano agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

Agaarasmaa anagaariya.m pabbajito samaano aatappam anvaaya padhaanam anvaaya anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya sammaa-manasi-kaaram anvaaya tathaaruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte ta.m pubbenivaasa.m anussarati,||
tato para.m naanussarati.|| ||

So evam aaha:|| ||

"Ye kho te bhonto devaa na Mano-paduusikaa te naativela.m a~n~na-m-a~n~na.m upanijjhaayanti.|| ||

Te naativela.m a~n~na-m-a~n~na.m upanijjhaayantaa a~n~na-m-a~n~namhi cittaani na ppaduusenti.|| ||

Te a~n~na-m-a~n~namhi appadu.t.tha-cittaa akilanta-kaayaa akilanta-cittaa te devaa [33] tamhaa kaayaa na cavanti niccaa dhuvaa sassataa avipari.naama-dhammaa sassati-sama.m tath'eva .thassanti.|| ||

Ye pana maya.m ahumhaa Mano-paduusikaa te maya.m ativela.m a~n~na-m-a~n~na.m upanijjhaayimhaa.|| ||

Te maya.m ativela.m a~n~na-m-a~n~na.m upanijjhaayantaa a~n~na-m-a~n~namhi cittaani paduusayimhaa.|| ||

Te maya.m a~n~na-m-a~n~na.m padu.t.tha-cittaa kilanta-kaayaa kilanta-cittaa eva,||
maya.m tamhaa kaayaa cutaa aniccaa addhuvaa appaayukaa cavana-dhammaa itthatta.m aagataa" ti.|| ||

Eva.m vihitaka.m bho tumhe aayasmanto mano-padosika.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa' ti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

"Eva.m kho no aavuso Gotama,||
suta.m yathecaayasmaa Gotamo aahaa" ti.|| ||

Agga~n~n~na caaha.m Bhaggava, pajaanaami||
ta~n ca pajaanaami||
tato ca uttaritara.m pajaanaami,||
ta~n ca pajaanana.m na paraamasaami,||
aparaamasato ca me paccatta.m yeva nibbuti viditaa,||
yad abhijaana.m Tathaagato no anaya.m aapajjati."|| ||

 

§

 

32. Santi Bhaggava, eke sama.na-braahma.naa adhicca-samuppanna.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napenti.|| ||

Te'ha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami:|| ||

'Sacca.m kira tumhe aayasmanto adhicca-samuppanna.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa' ti?|| ||

Te ca me eva.m pu.t.thaa||
'Aamo' ti pa.tijaananti.|| ||

Te'ha.m eva.m vadaami:|| ||

'Katha.m vihitaka.m no pana tumhe aayasmanto adhicca-samuppanna.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa' ti?|| ||

Te ca mayaa pu.t.thaa na sampaayanti.|| ||

Asampaayantaa mama~n ~neva pa.tipucchanti.|| ||

Tesaaha.m pu.t.tho vyaakaromi:|| ||

'Sant'aavuso, Asa~n~na-sattaa naama devaa.|| ||

Sa~n~nuppaadaa ca pana te devaa tamhaa kaayaa cavanti.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m aavuso vijjati,||
ya.m a~n~nataro satto tamhaa kaayaa cavitvaa itthatta.m aagacchati,||
itthatta.m aagato samaano agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

Agaarasmaa anagaariya.m pabbajito samaano aatappam anvaaya padhaanam anvaaya anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya sammaa-manasi-kaaram anvaaya tathaaruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte ta.m pubbenivaasa.m anussarati,||
tato para.m naanussarati.|| ||

So evam aaha:|| ||

"Adhicca-samuppanno attaa ca loko ca.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

[34] Aha.m hi pubbe naahosi.m,||
so'mhi etarahi ahutvaa santataaya pari.nato.|| ||

Eva.m vihitaka.m bho pana tumhe aayasmanto adhicca-samuppanna.m aacariyaka.m agga~n~na.m pa~n~napethaa" ti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

'Eva.m kho no aavuso,||
Gotama suta.m yathecaayasmaa Gotamo aahaa' ti.|| ||

Agga~n~n~na caaha.m Bhaggava, pajaanaami||
ta~n ca pajaanaami||
tato ca uttaritara.m pajaanaami,||
ta~n ca pajaanana.m na paraamasaami,||
aparaamasato ca me paccatta.m yeva nibbuti viditaa,||
yad abhijaana.m Tathaagato no anaya.m aapajjati."|| ||

 

§

 

33. "Eva.m vaadi.m kho ma.m Bhaggava,||
evam akkhaayi.m eke sama.na-braahma.naa asataa tucchaa musaa abhuutena abbhaacikkhanti:|| ||

'Vipariito Sama.no Gotamo bhikkhavo ca.|| ||

Sama.no Gotamo evam aaha:|| ||

"Yasmi.m samaye subha.m vimokkha.m upasampajja viharati,||
sabba.m tasmi.m samaye asubhan t'eva pajaanaatii" ti.'|| ||

Na kho panaaha.m Bhaggava eva.m vadaami:|| ||

'Yasmi.m samaye subha.m vimokkha.m upasampajja viharati||
sabba.m tasmi.m samaye asubhan t'eva pajaanaatii' ti.|| ||

Eva.m ca khvaaha.m Bhaggava, vadaami:|| ||

'Yasmi.m samaye subha.m vimokkha.m upasampajja viharati,||
subhan t'eva tasmi.m samaye pajaanaatii' ti."|| ||

"Teca bhante, vipariitaa ye Bhagavanta.m vipariitato dahanti bhikkhavo ca||
eva.m pasanno aha.m.|| ||

Bhagavati, [35] pahoti ca me Bhagavaa tathaa dhamma.m desetu.m yathaa aha.m subha.m vimokkha.m upasampajja vihareyyan" ti.|| ||

"Dukkara.m kho eva.m Bhaggava,||
tayaa a~n~na-di.t.thikena a~n~na-khantikena a~n~na-rucikena a~n~natr'aayogena a~n~natr'aacariyakena subha.m vimokkha.m upasampajja viharitu.m.|| ||

I'ngha tva.m Bhaggava, yo ca te aya.m mayi pasaado,||
tam eva tva.m saadhuka.m anurakkhaa" ti.|| ||

"Sac'eta.m bhante, mayaa dukkara.m a~n~na-di.t.thikena a~n~na-khantikena a~n~na-rucikena a~n~natr'aayogena a~n~natr'aacariyakena subha.m vimokkha.m upasampajja viharitu.m,||
yo ca me aya.m bhante, Bhagavati pasaado,||
tam evaaha.m saadhukam anurakkhissaamii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano Bhaggava-gotto paribbaajako Bhagavato bhaasita.m abhinandi ti.|| ||

Paa.tikasutta.m ni.t.thita.m pa.thama.ms|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement