Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 25

Udumbarika Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts]Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena Nigrodho paribbaajako Udumbarikaaya paribbaajakaaraame pa.tivasati mahatiyaa paribbaajaka-parisaaya saddhi.m ti.msa-mattehi paribbaajaka-satehi.|| ||

Atha kho Sandhaano gahapati divaa divass'eva Raajagahaa nikkhami Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Atha kho Sandhaanassa gahapatissa etad ahosi:|| ||

Akaalo kho taava Bhagavanta.m dassanaaya,||
pa.tisalliino Bhagavaa,||
mano-bhaavaniyaanam pi bhikkhuuna.m asamayo dassanaaya||
pa.tisalliinaa mano-bhaavaniiyaa bhikkhuu.|| ||

Yan nuunaaha.m yena Udumbarikaaya paribbajaakaaraamo yena Nigrodho paribbaajako ten'upasa'nkameyyan ti?|| ||

2. Atha kho Sandhaano gahapati yena Udumbarikaaya paribbaajakaaraamo yena Nigrodho paribbaajako ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana samayena Nigrodho paribbaajako mahatiyaa paribbaajaka-parisaaya saddhi.m nisinno hoti unnaadiniiyaa uccaasadda-mahaasaddaaya aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m kathentiyaa - seyyathiida.m:|| ||

raaja-katha.m||
cora-katha.m||
[37] mahaamatta-katha.m||
senaa-katha.m||
bhaya-katha.m||
yuddha-katha.m||
anna-katha.m||
paana-katha.m||
vattha-katha.m||
sayana-katha.m||
maalaa-katha.m||
gandha-katha.m||
~naati-katha.m||
yaana-katha.m||
gaama-katha.m||
nigama-katha.m||
nagara-katha.m||
janapada-katha.m||
itthi-katha.m||
purisa-katha.m||
suura-katha.m||
visikhaa-katha.m||
kumbha.t.thaana-katha.m||
pubba-peta-katha.m||
naanatta-katha.m||
lokakkhaayika.m-katha.m||
samuddakkhaayika.m-katha.m||
iti-bhavaabhava-katha.m iti vaa.|| ||

3. Addasaa kho Nigrodho paribbaajako Sandhaana.m gahapati.m duurato va aagacchanta.m||
disvaa saka.m parisa.m sa.n.thapesi:|| ||

"Appa-saddaa bhonto hontu,||
maa bhonto saddam akattha||
aya.m Sama.nassa Gotamassa saavako aagacchati Sandhaano gahapati.|| ||

Yaavataa kho pana Sama.nassa Gotamassa saavakaa gihii odaata-vasanaa Raajagahe pa.tivasanti,||
aya.m tesa.m a~n~nataro Sandhaano gahapati.|| ||

Appasadda-kaamaa kho pan'ete aayasmanto,||
appasadda-viniitaa appasaddassa va.n.navaadino,||
app'eva naama appasadda.m parisa.m viditvaa upasa'nkamitabba.m ma~n~neyyaa" ti.|| ||

Eva.m vutte te paribbaajakaa tu.nhii ahesu.m.|| ||

4. Atha kho Sandhaano gahapati yena Nigrodho paribbaajako ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Nigrodhena paribbaajakena saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Sandhaano gahapati Nigrodha.m paribbaajaka.m etad avoca:|| ||

"A~n~nathaa kho ime bhonto a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa sa'ngamma samaagamma unnaadino uccaasadda-mahaasaddaa [38] aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m kathentaa viharanti - seyyathiida.m:|| ||

raaja-katha.m||
cora-katha.m||
mahaamatta-katha.m||
senaa-katha.m||
bhaya-katha.m||
yuddha-katha.m||
anna-katha.m||
paana-katha.m||
vattha-katha.m||
sayana-katha.m||
maalaa-katha.m||
gandha-katha.m||
~naati-katha.m||
yaana-katha.m||
gaama-katha.m||
nigama-katha.m||
nagara-katha.m||
janapada-katha.m||
itthi-katha.m||
purisa-katha.m||
suura-katha.m||
visikhaa-katha.m||
kumbha.t.thaana-katha.m||
pubba-peta-katha.m||
naanatta-katha.m||
lokakkhaayika.m-katha.m||
samuddakkhaayika.m-katha.m||
iti-bhavaabhava-katha.m katha.m iti vaa.|| ||

A~n~nathaa ca pana so Bhagavaa ara~n~ne vanapatthaani pantaani senaasanaani pa.tisevanti,||
appasaddaani appa-nigghosaani vijana-vaataani manussa-raahaseyyakaani pa.tisallaana-saaruppaanii" ti.|| ||

5. Eva.m vutte Nigrodho paribbaajako Sandhaana.m gahapati.m etad avoca:|| ||

"Yagghe gahapati jaaneyyaasi,||
kena Sama.no Gotamo saddhi.m sallapati?|| ||

Kena saakaccha.m samaapajjati?|| ||

Kena pa~n~naa-veyyattiya.m aapajjati?|| ||

Su~n~naagaara-hataa Sama.nassa Gotamassa pa~n~naa,||
aparisaavacaro Sama.no Gotamo,||
naala.m sallaapaaya,||
so antamantaan'eva sevati.|| ||

Seyyathaa pi naama gokaa.naa pariyanta-caarinii antamantaan'eva sevati,||
evam eva su~n~naagaara-hataa Sama.nassa Gotamassa pa~n~naa,||
aparisaavacaro Sama.no Gotamo,||
naala.m sallaapaaya,||
so antamantaan'eva sevati.|| ||

I'ngha gahapati,||
Sama.no Gotamo ima.m parisa.m aagaccheyya,||
eka-pa~nhen'eva na.m sa.msaadeyyaama,||
tuccha-kumbhi va na.m ma~n~ne orodheyyaamaa" ti.|| ||

6. Assosi kho Bhagavaa dibbaaya sota-dhaatuyaa visuddhaaya atikkanta-maanusakaaya Sandhaanassa gahapatissa Nigrodhena paribbaajakena saddhi.m ima.m kathaa-sallaapa.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa Gijjha-ku.taa pabbataa orohitvaa yena [39] Sumaagadhaaya tiire Mora-nivaapo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Sumaagadhaaya tiire Mora-nivaape abhokaase ca'nkami.|| ||

Addasaa kho Nigrodho paribbaajako Bhagavanta.m Sumaagadhaaya tiire Mora-nivaape abbhokaase ca'nkamanta.m,||
disvaa saka.m parisa.m sa.n.thapesi:|| ||

"Appasaddaa bhonto bhontu,||
maa bhonto saddam akattha.|| ||

Aya.m Sama.no Gotamo Sumaagadhaaya tiire Mora-nivaape abbhokaase ca'nkamati.|| ||

Appasadda-kaamo kho pana so aayasmaa,||
appasaddassa va.n.na-vaadii,||
app'eva naama appasadda.m parisa.m viditvaa upasa'nkamitabba.m ma~n~neyya.|| ||

Sace Sama.no Gotamo ima.m parisa.m aagaccheyya,||
ima.m ta.m pa~nha.m puccheyyaama -||
'ko naama so bhante,||
Bhagavato dhammo yena Bhagavaa saavake vineti,||
yena Bhagavataa saavakaa viniitaa assaasa-ppattaa pa.tijaananti ajjhaasaya.m aadibrahmacariyan'" ti?|| ||

Eva.m vutte te paribbaajakaa tu.nhii ahesu.m.|| ||

7. Atha kho Bhagavaa yena Nigrodho paribbaajako ten'upasa'nkami.|| ||

Atha kho Nigrodho paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Etu kho bhante Bhagavaa,||
saagata.m bhante Bhagavato,||
cirassa.m kho bhante,||
Bhagavaa ima.m pariyaayam akaasi yad ida.m idh'aagamanaaya.|| ||

Nisiidatu bhante Bhagavaa,||
idam aasana.m pa~n~nattan" ti.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Nigrodho pi kho paribbaajako a~n~natara.m nica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Nigrodha.m paribbaajaka.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Kaaya nu'ttha Nigrodha etarahi kathaaya sannisinnaa?|| ||

Kaa ca pana vo antaraa-kathaa vippakataa" ti?|| ||

Eva.m vutte Nigrodho paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Idha maya.m bhante,||
addasaama Bhagavanta.m Sumaagadhaaya tiire Mora-nivaape abbhokaase ca'nkamanta.m,||
disvaa [40] na eva.m avocumhaa:|| ||

Sace Sama.no Gotamo ima.m parisa.m aagaccheyya,||
ima.m ta.m pa~nha.m puccheyyaama:|| ||

'Ko naama so bhante,||
Bhagavato dhammo yena Bhagavaa saavake vineti,||
yena Bhagavataa saavakaa viniitaa assaasa-ppattaa pa.tijaananti ajjhaasaya.m aadi-brahmacariyan' ti?|| ||

Aya.m kho no bhante,||
antaraa kathaa vippakataa,||
atha Bhagavaa anuppatto" ti.|| ||

"Dujjaana.m kho eta.m Nigrodha,||
tayaa a~n~na-di.t.thikena a~n~na-khantikena a~n~na-rucikena a~n~na-tr'aayogena a~n~na-tr'aacariyakena yenaaha.m saavake vinemi,||
yena mayaa saavakaa viniitaa assaasa-ppattaa pa.tijaananti ajjhaasaya.m aadi-brahmacariya.m.|| ||

I'ngha, tva.m ma.m Nigrodha sake aacaariyake adhijegucche pa~nha.m puccha 'katha.m santaa nu kho bhante,||
tapo-jigucchaa paripu.n.naa hoti,||
katha.m aparipu.n.naa" ti?|| ||

 

§

 

6. Eva.m vutte te paribbaajakaa unnaadino uccaasaddaa mahaasaddaa ahesu.m:|| ||

"Acchariya.m vata bho abbhuuta.m vata bho Sama.nassa Gotamassa mahiddhikataa mahaanubhaavataa,||
yatra hi naama sakavaada.m .thapessati,||
paravaadena pavaaressatii " ti.|| ||

Atha kho Nigrodho paribbaajako te paribbaajake appasadde katvaa,||
Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Maya.m kho bhante tapo-jigucchaa-vaadaa tapo-jigucchaasaaraa tapo-jiguccha.m alliinaa viharaama.|| ||

Katha.m santaa nu kho bhante,||
tapo-jigucchaa paripu.n.naa hoti,||
katha.m aparipu.n.naa" ti?

 

§

 

"Idha Nigrodha tapassii acelako hoti,||
muttaacaaro hatthaapalekhano,||
na-ehi-bhadantiko,||
na-ti.t.tha-bhadantiko,||
naabhiha.ta.m [41]||
na uddissa-ka.ta.m||
na nimantana.m saadiyati.|| ||

Na kumbhi-mukhaa pa.tiga.nhaa ti,||
na kalopi-mukhaa pa.tiga.nhaati,||
na e.lakam-antara.m,||
na udukkhalam-antara.m,||
na da.n.dam-antara.m,||
na musalam-antara.m,||
na dvinna.m bhu~njamaanaana.m,||
na gabbhiniyaa,||
na paayamaanaaya,||
na purisantara-gataaya,||
na sa.mkittiisu,||
na yattha saa u.t.thito hoti,||
na yattha makkhikaa sa.n.da-sa.n.da-caarinii,||
na maccha.m,||
na ma.msa.m,||
na sura.m,||
na meraya.m,||
na thusodaka.m pivati.|| ||

So ekaagaariko vaa hoti ekaalopiko,||
dvaagaariko vaa hoti dvaalopiko,||
tiihigaariko vaa hoti dvaalopiko,||
catuuhigaariko vaa hoti dvaalopiko,||
pa~ncahigaariko vaa hoti dvaalopiko,||
chahigaariko vaa hoti dvaalopiko,||
sattaagaariko vaa hoti sattaalopiko.|| ||

Ekissaa pi dattiyaa yaapeti,||
dvihi pi dattiihi yaapeti,||
tiihi pi dattiihi yaapeti,||
catuuhi pi dattiihi yaapeti,||
pa~ncahi pi dattiihi yaapeti,||
chahi pi dattiihi yaapeti,||
sattahi pi dattiihi yaapeti.|| ||

Ekaahikam pi aahaara.m aahaareti,||
dvaahikam pi aahaara.m aahaareti,||
tiihikam pi aahaara.m aahaareti,||
catuuhikam pi aahaara.m aahaareti,||
pa~ncaahikam pi aahaara.m aahaareti,||
chaahikam pi aahaara.m aahaareti,||
sattaahikam pi aahaara.m aahaareti -|| ||

iti evaruupa.m addhamaasikam pi pariyaaya-bhatta-bhojanaanuyogamanuyutto viharati.|| ||

So saaka-bhakkho vaa hoti,||
saamaaka-bhakkho vaa hoti,||
nivaara-bhakkho vaa hoti,||
daddula-bhakkho vaa hoti,||
ha.ta-bhakkho vaa hoti,||
ka.na-bhakkho vaa hoti,||
aacaama-bhakkho vaa hoti,||
pi~n~naaka-bhakkho vaa hoti,||
ti.na-bhakkho vaa hoti,||
gomaya-bhakkho vaa hoti,||
vana-muula-phalaahaaro yaapeti,||
pavatta-phala-bhojii.|| ||

So saa.naani pi dhaareti,||
masaa.naani pi dhaareti,||
chava-dussaani pi dhaareti,||
pa.msu-kulaani pi dhaareti,||
tirii.taani pi dhaareti,||
ajinaa-ni pi dhaareti,||
ajina-kkhipam pi dhaareti,||
kusa-ciiram pi dhaareti,||
vaaka-ciiram pi dhaareti,||
phalaka-ciiram pi dhaareti,||
kesa-kambalam pi dhaareti,||
vaala-kambalam pi dhaareti,||
uluka-pakkhikam pi dhaareti.|| ||

Kesa-massu-locako pi hoti kesa-massu-locanaanuyogam [42] anuyutto,||
ubbha.t.thako pi hoti aasana-pa.tikkhitto,||
ukku.tiko pi hoti ukku.tika-ppadhaanam anuyutto,||
ka.n.takaa-passayiko pi hoti,||
ka.n.takaa-passe seyya.m kappeti,||
phalaka-seyyam pi kappeti,||
tha.n.dila-seyyam pi kappeti,||
eka-passayiko pi hoti rajojalla-dharo,||
abbhokaasiko pi hoti yathaa-satthatiko,||
veka.tiko pi hoti vika.ta-bhojanaanuyogam anuyutto,||
aapaanako pi hoti aapaanakattam anuyutto,||
saaya-tatiyakam pi udakorohanaanuyogam anuyutto viharati.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Nigrodha?|| ||

Yadi eva.m sate tapo-jigucchaa paripu.n.naa vaa hoti aparipu.n.naa vaa" ti?|| ||

"Addhaa kho bhante,||
eva.m sante tapo-jigucchaa paripu.n.naa hoti no aparipu.na.naa" ti.|| ||

8. Eva.m paripu.n.naaya pi kho aha.m Nigrodha,||
tapo-jigucchaaya aneka-vihite upakkilese vadaamii" ti.|| ||

"Yathaa-katha.m pana bhante,||
Bhagavaa eva.m paripu.n.naaya tapo-jigucchaaya aneka-vihite upakkilese vadatii" ti?|| ||

"Idha Nigrodha, tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa attamano hoti paripu.n.na-sa.mkappo.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa attamano hoti paripu.n.na-sa.mkappo,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso' hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassi tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa attaan'ukka.mseti para.m vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa attaan'ukka.mseti para.m vambheti,||
ayam pi Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa majjati mucchati pamaadam aapajjati.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa [43] majjati mucchati pamaadam aapajjati,||
ayam pi ko Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

10. Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti.|| ||

So tena laabha-sakkaara-silokena attamano hoti paripu.n.na-sa.mkappo.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena attamano hoti paripu.n.na-sa.mkappo,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti.|| ||

So tena laabha-sakkaara-silokena attaan'ukka.mseti para.m vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena attaan'ukka.mseti,||
para.m vambheti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti.|| ||

So tena laabha-sakkaara-silokena majjati mucchati pamaadam aapajjati.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena majjati mucchati pamaada maapajjati,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
bhojanesu vodaasa.m aapajjati:|| ||

'Ida.m me khamati,||
ida.m me nakkhamatii' ti.|| ||

So ya~n hi kho'ssa na kkhamati ta.m saapekkho pajahati,||
ya.m pan'assa khamati ta.m gathito mucchito ajjhopanno anaadiinava-dassaavi anissara.na-pa~n~no paribhu~njati.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
bhojanesu vodaasa.m aapajjati:||
'ida.m me khamati,||
ida.m me nakkhamatii' ti||
so ya~n hi kho'ssa na kkhamati ta.m saapekkho pajahati,||
ya.m pan'assa khamati ta.m gathito mucchito ajjhopanno anaadiinava-dassaavi anissara.na-pa~n~no paribhu~njati,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

[44] Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati laabha-sakkaara-siloka-nikanti-hetu:|| ||

'Sakkarissanti ma.m raajaano raaja-mahaamatta khattiyaa braahma.naa gahapatikaa titthiyaa' ti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati laabha-sakkaara-siloka-nikanti-hetu:||
'Sakkarissanti ma.m raajaano raaja-mahaamattiyaa khattiyaa braahma.naa gahapatikaa titthiyaa' ti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

11. Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii a~n~natara.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa apasaadetaa hoti:|| ||

'Kim panaaya.m bahulaajivo sabba.m sambhakkhe' ti?|| ||

'Seyyathiida.m muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m biija-biijam eva pa~ncama.m,||
asani-vicakka.m dantaa-ku.ta.m sama.na-ppavaadenaa' ti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii a~n~natara.m Sama.na.m vaa braahma.na.m vaa apasaadetaa hoti:||
'Kim panaaya.m bahulaajivo sabba.m sambhakkhe' ti.||
'Seyyathiida.m muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m biija-biijam eva pa~ncama.m,||
asani-vicakka.m dantaa-kuu.ta.m sama.nappavaadenaa' ti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii passati a~n~natara.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa kulesu sakkariiyamaana.m garukariiyamaana.m maaniiyamaana.m puujiiyamaana.m.|| ||

Disvaa tassa eva.m hoti:|| ||

'Ima~n hi naama bahulaajiiva.m kulesu sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
ma.m pana tapassi.m luukhaajiivi.m kulesu na sakkaronti na garukaronti na maanenti na puujentii' ti.|| ||

Iti so issaa-macchariya.m kulesu uppaadetaa hoti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassii passati a~n~natara.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa kulesu sakkariiyamaana.m garukariiyamaana.m maaniiyamaana.m puujiiyamaana.m||
disvaa tassa eva.m hoti||
'ima~n hi naama bahulaajiiva.m kulesu sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
ma.m pana tapassi.m luukhaajiivi.m kulesu na sakkaronti na garukaronti na maanenti na puujentii' ti.|| ||

Iti so issaa-macchariya.m kulesu uppaadenaa hoti.|| ||

Ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha tapassii aapaataka-nisaadii hoti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassii aapaataka-nisaadii hoti,||
ayam pii kho Nigrodha,||
tapassino no upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii attaana.m aadassayamaano kulesu carati:|| ||

'Idam pi me tapasmi.m,||
idam pi me tapasmin' ti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassii attaana.m aadassayamaano kulesu carati:||
'idam pi me tapasmi.m,||
idam pi me tapasmin' ti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

[45] Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii ki~nci'd'eva pa.ticchanna.m sevati.|| ||

So 'khamati te idan' ti?'||
pu.t.tho samano,||
akkhamamaana.m aaha||
'khamatii' ti,||
khamamaana.m aaha||
'na kkhamatii'ti.|| ||

Iti so sampajaanamusaa bhaasitaa hoti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassii ki~nci'd'eva pa.ticchanna.m sevati||
so 'khamati te idan' ti?||
pu.t.tho samano||
akkhamamaana.m aaha||
'khamatii' ti||
khamamaana.m aaha||
'na kkhamatii'ti.|| ||

Iti so sampajaanamusaa bhaasitaa hoti||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

12. Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii Tathaagatassa vaa Tathaagata-saavakassa vaa dhamma.m desentassa santa.m yeva pariyaaya.m anu~n~neyya.m naanujaanaati.|| ||

Yam pi kho Nigrodha tapassii Tathaagatassa vaa Tathaagata-saavakassa vaa dhamma.m desentassa santa.m yeva pariyaaya.m anu~n~neyya.m naanujaanaati,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii kodhano hoti upanaahii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii kodhano hoti upanaahii,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii makkhi hoti palaasii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii makkhi hoti palaasii,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
issukii hoti maccharii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
issukii hoti maccharii,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
sa.tho hoti maayaavii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
sa.tho hoti maayaavii,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
thaddho hoti atimaanii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
thaddho hoti atimaanii,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
paapiccho hoti paapikaana.m icchaana.m vasa.m gato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
paapiccho hoti paapikaana.m icchaana.m vasa.m gato,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
micchaa-di.t.thiko hoti anta-ggaahikaaya di.t.thiyaa samannaagato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
paapiccho hoti paapikaana.m icchaana.m vasa.m gato,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
sandi.t.thi-paraamaasi hoti aadhaana-gaahii duppa.tinissaggii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
sandi.t.thi-paraamaasi hoti aadhaana-gaahii duppa.tinissaggii,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Nigrodha?|| ||

Yadi'me tapo-jigucchaa upakkilesaa vaa anupakkilesaa vaa" ti?|| ||

"Addhaa kho ime bhante,||
tapo-jigucchaa upakkilesaa||
no anupakkilesaa.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m bhante vijjati,||
ya.m idh'ekacco tapassii sabbeh'eva imehi upakkilesehi samannaagato assa,||
ko pana vaado a~n~natar-a~n~natarenaa" ti?|| ||

 


 

13. Idha Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa na attamano hoti||
na paripu.n.na-sa.mkappo.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa na attamano [46] hoti||
na paripu.n.na-sa.mkappo,||
eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa na attaan'ukka.mseti,||
na para.m vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa na attaan'ukka.mseti,||
na para.m vambheti,||
eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa na majjati na mucchati na pamaadam aapajjati.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
so tena tapasaa na majjati na mucchati na pamaadam aapajjati,||
eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti.|| ||

So tena laabha-sakkaara-silokena na attamano hoti na paripu.n.na-sa.mkappo.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati||
so tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attamano hoti na paripu.n.na-sa.mkappo,||
eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti.|| ||

So tena laabha-sakkaara-silokena na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati||
so tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti,||
eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

So tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti.|| ||

So tena laabha-sakkaara-silokena na majjati na mucchati na pamaadam aapajjati.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati||
so tena tapasaa laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti||
so tena laabhasakkaarasalokena na majjati na mucchati na pamaadam aapajjati,||
eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati,||
bhojanesu na vodaasa.m aapajjati|| ||

'Ida.m me khamati,||
ida.m me nakkhamatii' ti.|| ||

So ya~n hi kho'ssa na kkhamati ta.m anapekkho pajahati,||
ya.m pan'assa khamati ta.m agathito amucchito anajjhaapanno aadiinava-dassaavii nissara.na-pa~n~no paribhu~njati.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii tapa.m samaadiyati.|| ||

Na so laabha-sakkaara-siloka-nikanti-hetu sakkarissanti ma.m raajaano raaja-mahaamattaa khattiyaa braahma.naa gahapatikaa titthiyaa 'ti.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

14. Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii a~n~natara.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa naa apasaadetaa hoti:|| ||

'Kim panaaya.m [47] bahulaajivo sabba.m sambhakkhe ti?|| ||

Seyyathiida.m, muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m agga-biija.m biija-biijam eva pa~ncama.m,||
asani-vicakka.m danta-kuu.ta.m sama.na-ppavaadenaa' ti.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii passati a~n~natara.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa kulesu sakkariiyamaana.m garukariiyamaana.m maaniiyamaana.m puujiiyamaana.m.|| ||

Tassa na eva.m hoti:|| ||

'Ima~n hi naama bahulaajiivi.m kulesu sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
ma.m pana tapassi.m lukhaajivi.m kulesu na sakkaronti na garukaronti na maanenti na puujentii ti.|| ||

Iti so issaa-macchariya.m kulesu anuppaadetaa hoti.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii na aapaathaka-nisaadii hoti.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii na attaana.m aadassayamaano kulesu carati|| ||

'Idampi me tapasmi.m,||
idampi me tapasmin' ti.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hotii.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii na ki~nci'd'eva pa.ticchanna.m sevati.|| ||

So 'khamati te idanti?' pu.t.tho samaano,||
akkhamamaana.m||
'aaha nakkhamatii' ti,||
khamamaana.m||
'aaha khamatii' ti.|| ||

Iti so sampajaanamusaa na bhaasitaa hoti.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

15. Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii Tathaagatassa vaa Tathaagatasaavakassa vaa dhamma.m desentassa santa.m yeva pariyaaya.m anu~n~neyya.m anujaanaati.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
tapassii akkodhano hoti anupanaahii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassii akkodhano hoti anupanaahii.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
anissukii hoti amaccharii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
anissukii hoti amaccharii.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
asa.tho hoti amaayaavii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
asa.tho hoti amaayaavii.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
atthaddho hoti [48] anatimaanii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
atthaddho hoti anatimaanii.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
na paapiccho hoti na paapikaana.m icchaana.m vasa.m gato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
na paapiccho hoti na paapikaana.m icchaana.m vasa.m gato.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
na micchaa-di.t.thiko hoti ananta-ggaahikaaya di.t.thiyaa samannaagato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
na micchaa-di.t.thiko hoti ananta-ggaahikaaya di.t.thiyaa samannaagato.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca para.m Nigrodha,||
asandi.t.thi-paraamaasi hoti anaadhaana-ggaahii suppa.tinissaggii.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
asandi.t.thi-paraamaasi hoti anaadhaana-ggaahii suppa.tinissaggii.|| ||

Eva.m so tasmi.m .thaane parisuddho hoti.|| ||

"Ta.m kim ma~n~nasi Nigrodha?|| ||

Yadi eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa vaa hoti apariSuddhaavaa" ti?

"Addhaa kho bhante,||
eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa hoti||
no aparisuddhaa,||
agga-ppattaa ca saara-ppattaa caa " ti.|| ||

"Na kho Nigrodha,||
ettaavataa tapo-jigucchaa agga-ppattaa ca hoti saara-ppattaa va||
api ca kho papa.tikap-pattaa hotii " ti.|| ||

 

§

 

16. "Kittaavataa pana bhante,||
tapo-jigucchaa agga-ppattaa ca hoti saara-ppattaa ca.|| ||

Saadhu me bhante,||
Bhagavaa tapo-jigucchaaya agga.m yeva paapetu saara.m yeva paapetuu" ti.|| ||

"Idha Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti.|| ||

Katha~n ca Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti?

Idha Nigrodha,||
tapassii na paa.nam-atipaateti,||
na paa.nam-atipaataapayati,||
na paa.nam-atipaatayato samanu~n~no [49] hoti,||
na adinna.m aadiyati,||
na adinna.m aadiyaapeti,||
na adinna.m aadiyato samanu~n~no hoti,||
na musaa bha.nati,||
na musaa bha.naapeti,||
na musaa bha.nato samanu~n~no hoti,||
na bhaavitam-aasi.msati,||
na bhaavitam-aasi.msaapeti,||
na bhaavitam-aasi.msato samanu~n~no hoti.|| ||

Eva.m kho Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti.|| ||

Yato kho Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti,||
adu.m c'assa hoti tapassitaaya,||
so abhiharati no hiinaay'aavattati.|| ||

So vivitta.m senaasana.m bhajati,||
ara~n~na.m rukkha-muula.m pabbata.m kandara.m giri-guha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaala-pu~nja.m.|| ||

So pacchaa-bhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa,||
uju.m kaaya.m pa.nidhaaya,||
parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.|| ||

So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati,||
abhijjhaaya citta.m parisodheti;||
vyaapaadapa-dosa.m pahaaya avyaapanna-citto viharati,||
sabba-paa.nabhuuta-hitaanukampii vyaapaada-padosaa citta.m parisodheti;||
thiina-middha.m pahaaya vigata-thiina-middho viharati,||
aaloka-sa~n~ni sato sampajaano thiina-middhaa citta.m parisodheti;||
uddhacca-kukkucca.m pahaaya anuddhato viharati,||
ajjhatta.m vuupasanta-citto uddhacca-kukkuccaa citta.m parisodheti;||
vicikiccha.m pahaaya ti.n.na-vicikiccho viharati,||
akatha.m-kathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaaya citta.m parisodheti.|| ||

17. So ime pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbalii-kara.ne,||
mettaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vipulena [50] mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Karu.naa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Muditaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Upekkhaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Nigrodha?|| ||

Yadi eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa vaa hoti||
aparisuddhaa va" ti?

"Addhaa kho bhante,||
eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa hoti||
no aparisuddhaa,||
agga-ppattaa ca||
saara-ppattaa caa" ti.|| ||

"Na kho Nigrodha,||
ettaavataa tapo-jigucchaa agga-ppattaa ca hoti||
saara-ppattaa ca,||
api ca kho tacappattaa hotii" ti.|| ||

 


 

18. "Kittaavataa pana bhante,||
tapo-jigucchaa agga-ppattaa ca hoti||
saara-ppattaa ca?|| ||

Saadhu me bhante,||
Bhagavaa tapo-jigucchaaya agga.m yeva paapetu||
saara.m yeva paapetuu" ti.|| ||

"Idha Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti.|| ||

Katha~n ca Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti?

Idha Nigrodha,||
tapassii na paa.nam-atipaateti,||
na paa.nam-atipaataapayati,||
na paa.nam-atipaatayato samanu~n~no hoti,||
na adinna.m aadiyati,||
na adinna.m aadiyaapeti,||
na adinna.m aadiyato samanu~n~no hoti,||
na musaa bha.nati,||
na musaa bha.naapeti,||
na musaa bha.nato samanu~n~no hoti,||
na bhaavitam-aasi.msati,||
na bhaavitam-aasi.msaapeti,||
na bhaavitam-aasi.msato samanu~n~no hoti.|| ||

Eva.m kho Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti.|| ||

Yato kho Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti,||
adu.m c'assa hoti tapassitaaya,||
so abhiharati no hiinaay'aavattati.|| ||

So vivitta.m senaasana.m bhajati,||
ara~n~na.m rukkha-muula.m pabbata.m kandara.m giri-guha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaala-pu~nja.m.|| ||

So pacchaa-bhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa,||
uju.m kaaya.m pa.nidhaaya,||
parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.|| ||

So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati,||
abhijjhaaya citta.m parisodheti;||
vyaapaadapa-dosa.m pahaaya avyaapanna-citto viharati,||
sabba-paa.nabhuuta-hitaanukampii vyaapaada-padosaa citta.m parisodheti;||
thiina-middha.m pahaaya vigata-thiina-middho viharati,||
aaloka-sa~n~ni sato sampajaano thiina-middhaa citta.m parisodheti;||
uddhacca-kukkucca.m pahaaya anuddhato viharati,||
ajjhatta.m vuupasanta-citto uddhacca-kukkuccaa citta.m parisodheti;||
vicikiccha.m pahaaya ti.n.na-vicikiccho viharati,||
akatha.m-kathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaaya citta.m parisodheti.|| ||

17. So ime pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbalii-kara.ne,||
mettaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Karu.naa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Muditaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Upekkhaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

So aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati,||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisam pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaa'iisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi,||
jaati-sahassam pi,||
[51] jaati-sata-sahassam pi,||
anekaani pi jaati-sataani,||
anekaani pi jaati-sahassaani,||
anekaani pi jaati-sata-sahassaani,||
aneke pi sa.mva.t.takappe,||
aneke pi viva.t.takappe,||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe:,||
amutraasi.m eva.m-naamo,||
eva.mgotto eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m.|| ||

Tatraa p'aasi.m||
eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Nigrodha?|| ||

Yadi eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa vaa hoti||
aparisuddhaa vaa" ti?|| ||

"Addhaa kho bhante,||
eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa hoti||
no aparisuddhaa,||
agga-ppattaa ca||
saara-ppattaa caa " ti.|| ||

"Na kho Nigrodha,||
ettaavataa tapo-jigucchaa agga-ppattaa ca hoti||
saara-ppattaa ca,||
api ca kho pheggu-ppattaa hotii" ti.|| ||

 


 

14. "Kittaavataa pana bhante,||
tapo-jigucchaa agga-ppattaa ca hoti saara-ppattaa ca?|| ||

Saadhu me bhante,||
Bhagavaa tapo-jigucchaaya agga.m yeva paapetu||
saara.m yeva paapetuu " ti.|| ||

"Idha Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti.|| ||

Katha~n ca Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti?

Idha Nigrodha,||
tapassii na paa.nam-atipaateti,||
na paa.nam-atipaataapayati,||
na paa.nam-atipaatayato samanu~n~no hoti,||
na adinna.m aadiyati,||
na adinna.m aadiyaapeti,||
na adinna.m aadiyato samanu~n~no hoti,||
na musaa bha.nati,||
na musaa bha.naapeti,||
na musaa bha.nato samanu~n~no hoti,||
na bhaavitam-aasi.msati,||
na bhaavitam-aasi.msaapeti,||
na bhaavitam-aasi.msato samanu~n~no hoti.|| ||

Eva.m kho Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti.|| ||

Yato kho Nigrodha,||
tapassii caatu-yaama-sa.mvara-sa.mvuto hoti,||
adu.m c'assa hoti tapassitaaya,||
so abhiharati no hiinaay'aavattati.|| ||

So vivitta.m senaasana.m bhajati,||
ara~n~na.m rukkha-muula.m pabbata.m kandara.m giri-guha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaala-pu~nja.m.|| ||

So pacchaa-bhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa,||
uju.m kaaya.m pa.nidhaaya,||
parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.|| ||

So abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati,||
abhijjhaaya citta.m parisodheti;||
vyaapaadapa-dosa.m pahaaya avyaapanna-citto viharati,||
sabba-paa.nabhuuta-hitaanukampii vyaapaada-padosaa citta.m parisodheti;||
thiina-middha.m pahaaya vigata-thiina-middho viharati,||
aaloka-sa~n~ni sato sampajaano thiina-middhaa citta.m parisodheti;||
uddhacca-kukkucca.m pahaaya anuddhato viharati,||
ajjhatta.m vuupasanta-citto uddhacca-kukkuccaa citta.m parisodheti;||
vicikiccha.m pahaaya ti.n.na-vicikiccho viharati,||
akatha.m-kathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaaya citta.m parisodheti.|| ||

17. So ime pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbalii-kara.ne,||
mettaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Karu.naa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Muditaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

Upekkhaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati,||
tathaa dutiya.m,||
tathaa tatiya.m,||
tathaa catuttha.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjena pharitvaa viharati.|| ||

So aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati,||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisam pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi,||
jaati-sahassam pi,||
jaati-sata-sahassam pi,||
anekaani pi jaati-sataani,||
anekaani pi jaati-sahassaani,||
anekaani pi jaati-sata-sahassaani,||
aneke pi sa.mva.t.takappe,||
aneke pi viva.t.takappe,||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe:,||
amutraasi.m eva.m-naamo,||
eva.mgotto eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m.|| ||

Tatraa p'aasi.m||
eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m [52] aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaa-kammuupage satte pajaanaati:|| ||

'Ime vata bhonto sattaa||
kaaya-duccaritena samannaagataa,||
vacii-duccaritena samannaagataa,||
mano-duccaritena samannaagataa,||
ariyaana.m upavaadakaa,||
micchaa-di.t.thikaa,||
micchaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa,||
kaaya-sucaritena samannaagataa,||
vacii-sucaritena samannaagataa,||
mano-sucaritena samannaagataa,||
ariyaana.m anupavaadakaa,||
sammaa-di.t.thikaa,||
sammaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaa-kammuupage satte pajaanaati|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi Nigrodha?|| ||

Yadi eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa vaa hoti,||
aparisuddhaa vaa" ti?|| ||

"Addhaa kho bhante,||
eva.m sante tapo-jigucchaa parisuddhaa hoti,||
no aparisuddhaa,||
agga-ppattaa ca,||
saara-ppattaa caa " ti.|| ||

"Ettavataa kho Nigrodha,||
tapo-jigucchaa agga-ppattaa ca hoti,||
saara-ppattaa ca.|| ||

Iti kho Nigrodha,||
ya.m ma.m tva.m abacaasi 'ko naama so bhante,||
Bhagavato dhammo yena Bhagavaa saavake vineti,||
yena Bhagavataa saavakaa viniitaa assaasappattaa pa.tijaananti ajjhaasaya.m aadibrahmacariyan' ti?|| ||

Iti ko ta.m Nigrodha,||
.thaana.m uttaritara~n ca||
pa.niitatara~n ca||
yenaaha.m saavake vinemi,||
yena mayaa saavakaa viniitaa assaasappattaa pa.tijaananti ajjhaasaya.m aadibrahmacariyan ti.|| ||

Eva.m vutte te paribbaajakaa unnaadino uccaasadda-mahaasaddaa ahesu.m 'ettha maya.m anassaama saacariyakaa,||
na maya.m ito bhiiyyo uttaritara.m pajaanaamaa' ti.|| ||

 

§

 

[53] 20. Yadaa a~n~naasi Sandhaano gahapati 'a~n~nadatthu kho daan'ime a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa Bhagavato bhaasita.m sussuusanti,||
sota.m odahanti,||
a~n~naa-citta.m upa.t.thapentii' ti.|| ||

Atha Nigrodha.m paribbaajaka.m etad avoca:|| ||

"Iti kho bhante Nigrodha,||
ya.m ma.m tva.m avacaasi,||
'yagghe gahapati,||
jaaneyyaasi kena Sama.no Gotamo saddhi.m sallapati?|| ||

Kena saakaccha.m samaapajjati?|| ||

Kena pa~n~naa-veyyattiya.m samaapajjati?|| ||

Su~n~naagaara-hataa Sama.nassa Gotamassa pa~n~naa,||
aparisaavacaro Sama.no Gotamo,||
naala.m sallaapaaya,||
so antamantaan'eva sevati.|| ||

Seyyathaa pi naama go-kaa.naa pariyanta-caarinii antamantaan'eva sevati,||
evam eva su~n~naagaara-hata Sama.nassa Gotamassa pa~n~naa,||
aparisaavacaro Sama.no Gotamo,||
naala.m sallaapaaya,||
so antamantaan'eva sevati.|| ||

I'ngha ca gahapati,||
Sama.no Gotamo ima.m parisa.m aagaccheyya,||
eka-pa~nhen'eva na.m sa.msaadeyyaama,||
tucchakumbhii va na.m ma~n~ne orodheyyaamaa' ti.|| ||

Aya.m kho so bhante,||
Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho idhaanuppatto,||
aparisaavacara.m pana na.m karotha,||
go-kaa.na.m pariyanta-caarini.m karotha,||
eka-pa~nhen'eva na.m sa.msaadetha,||
tucchakumbhii va na.m ma~n~ne orodhethaa " ti.|| ||

Eva.m vutte Nigrodho paribbaajako tunhii-bhuuto ma'nkubhuuto patta-kkhandho adhomuko pajjhaayanto appa.tibhaano nisiidi.|| ||

Atha kho Bhagavaa Nigrodha.m paribbaajaka.m tunhii-bhuuta.m ma'nkubhuuta.m patta-kkhavandha.m adhomukha.m pajjhaayanta.m appa.tibhaana.m viditvaa Nigrodha.m paribbaajaka.m etad avoca:|| ||

"Sacca.m Nigrodha, bhaasitaa te esaa vaacaa" ti?|| ||

[54] "Sacca.m bhante, bhaasitaa me esaa vaacaa||
yathaa baalena||
yathaa muu.lhena||
yathaa akusalenaa" ti.|| ||

"Ta.m kim ma~n~n~nasi Nigrodha?|| ||

Kin ti te suta.m paribbaajakaana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m -|| ||

Ye te ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
eva.m su te Bhagavanto sa'ngamma unnaadino uccaasadda-mahaasaddaa aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa vihari.msu,||
seyyathiida.m:|| ||

raaja-katha.m||
cora-katha.m||
mahaamatta-katha.m||
senaa-katha.m||
bhaya-katha.m||
yuddha-katha.m||
anna-katha.m||
paana-katha.m||
vattha-katha.m||
sayana-katha.m||
maalaa-katha.m||
gandha-katha.m||
~naati-katha.m||
yaana-katha.m||
gaama-katha.m||
nigama-katha.m||
nagara-katha.m||
janapada-katha.m||
itthi-katha.m||
purisa-katha.m||
suura-katha.m||
visikhaa-katha.m||
kumbha.t.thaana-katha.m||
pubba-peta-katha.m||
naanatta-katha.m||
lokakkhaayika.m-katha.m||
samuddakkhaayika.m-katha.m||
iti-bhavaabhava-katha.m katha.m iti vaa,||
seyyathaa pi tva.m etarahi saacariyako?|| ||

Udaahu eva.m su te Bhagavanto ara~n~ne vanapatthaani pantaani senaasanaani pa.tisevanti appa-saddaani appa-nigghosaani vijana-vaataani manussa-raahaseyyakaani pa.tisallaanasaaruppaani seyyathaa paaha.m etarahii" ti?|| ||

"Suta.m me ta.m bhante,||
paribbaajakaana.m vu.d.dhaana.m mahallakaana.m aacariya-paacariyaana.m bhaasamaanaana.m -|| ||

'Ye te ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
naassu te Bhagavanto sa'ngamma samaagamma unnaadino uccaasadda-mahaasaddaa aneka-vihita.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa viharanti,||
seyyathiida.m:|| ||

raaja-katha.m||
cora-katha.m||
mahaamatta-katha.m||
senaa-katha.m||
bhaya-katha.m||
yuddha-katha.m||
anna-katha.m||
paana-katha.m||
vattha-katha.m||
sayana-katha.m||
maalaa-katha.m||
gandha-katha.m||
~naati-katha.m||
yaana-katha.m||
gaama-katha.m||
nigama-katha.m||
nagara-katha.m||
janapada-katha.m||
itthi-katha.m||
purisa-katha.m||
suura-katha.m||
visikhaa-katha.m||
kumbha.t.thaana-katha.m||
pubba-peta-katha.m||
naanatta-katha.m||
lokakkhaayika.m-katha.m||
samuddakkhaayika.m-katha.m||
iti-bhavaabhava-katha.m katha.m iti vaa,||
seyyathaa paaha.m etarahi saacariyako,||
eva.m su te Bhagavanto ara~n~ne vanapatthaani pantaani senaasanaani pa.tisevanti appa-saddaani appa-nigghosaani senaasanaani manussa-raahaseyyakaani pa.tisallaanasaaruppaani seyyathaa pi Bhagavaa etarahii" ti.|| ||

"Tassa te Nigrodha,||
vi~n~nussa sato mahallakassa na etad ahosi:|| ||

'Buddho so Bhagavaa bodhaaya dhamma.m deseti,||
danto so Bhagavaa damathaaya dhamma.m deseti,||
santo so Bhagavaa samathaaya dhamma.m deseti,||
ti.n.no so Bhagavaa [55] tara.naaya dhamma.m deseti,||
parinibbuto so Bhagavaa parinibbaanaaya dhamma.m deseti" ti?|| ||

 

§

 

22. Eva.m vutte Nigrodho paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Accayo me bhante,||
accagamaa,||
yathaa baala.m,||
yathaa muu.lha.m,||
yathaa akusala.m,||
so'ha.m Bhagavanta.m avacaasi.m.|| ||

Tassa me bhante,||
Bhagavaa accaya.m accayato pa.tiga.nhaatu aayati.m sa.mvaraayaa" ti.|| ||

"Taggha tva.m Nigrodha,||
accayo accagamaa,||
yathaa baala.m,||
yathaa muu.lha.m,||
yathaa akusala.m,||
yo ma.m tva.m eva.m avacaasi,||
yato ca kho tva.m Nigrodha,||
accaya.m accayato disvaa yathaa-kamma.m pa.tikarosi,||
tan te maya.m pa.tiga.nhaama,||
vuddhi h'esaa Nigrodha,||
Ariyassa vinaye,||
yo accaya.m accayato disvaa yathaa-dhamma.m pa.tikaroti,||
aayati.m sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Aha.m kho pana Nigrodha,||
eva.m vadaami:|| ||

'Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii uju-jaatiko,||
aham anusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati satta vassaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, satta vassaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati cha vassaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha cha vassaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati pa~nca vassaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha pa~nca vassaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati cattaari vassaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha cattaari vassaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati tii.ni vassaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, tii.ni vassaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati dve vassaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, dve vassaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati eka.m vassa.m.|| ||

Ti.t.thatu Nigrodha, eka.m vassa.m.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati satta maasaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, satta maasaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati cha maasaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, cha maasaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati pa~nca maasaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, pa~nca maasaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati [56] cattaari maasaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, cattaari maasaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati tii.ni maasaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, tii.ni maasaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati dve maasaani.|| ||

Ti.t.thantu Nigrodha, dve maasaani.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati ekamaasa.m.|| ||

Ti.t.thatu Nigrodha, ekamaasa.m.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati a.d.dhamaasa.m.|| ||

Ti.t.thatu Nigrodha, a.d.dhamaaso.|| ||

Etu vi~n~nuu puriso asa.tho amaayaavii ujujaatiko,||
ahamanusaasaami,||
aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano yass'atthaaya kula-puttaa samma-d eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariya.m pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissati sattaaha.m.|| ||

 

§

 

23. Siyaa kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Antevaasikamyataa no Sama.no Gotamo evam aahaa' ti.|| ||

Na kho pan'eta.m Nigrodha,||
eva.m da.t.thabba.m,||
yo eva vo aacariyo||
so eva vo aacariyo hotu.|| ||

Siyaa kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Uddesaa no caavetu-kaamo Sama.no Gotamo evam aahaa' ti.|| ||

Na kho pan'eta.m Nigrodha,||
eva.m da.t.thabba.m,||
yo eva vo uddeso,||
so eva vo uddeso hotu.|| ||

Siyaa kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Aajiivaa no caavetu-kaamo Sama.no Gotamo evam aahaa' ti.|| ||

Na kho pan'eta.m Nigrodha,||
eva.m da.t.thabba.m||
yo eva vo aajiivo||
so eva vo aajiivo hotu.|| ||

Siyaa kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Ye no dhammaa akusalaa akusala-sa'nkhaataa saacariyakaana.m,||
tesu pati.t.thaapetu-kaamo Sama.no Gotamo evam aahaa' ti.|| ||

Na kho pan'eta.m Nigrodha,||
eva.m da.t.thabba.m,||
akusalaa c'eva vo dhammaa hontu||
akusala-sa'nkhaataa saacariyakaana.m.|| ||

Siyaa kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Ye no dhammaa kusalaa kusala-sa'nkhaataa saacariyakaana.m,||
tehi vivecetu-kaamo Sama.no Gotamo evam aahaa' ti.|| ||

Na kho pan'eta.m Nigrodha,||
eva.m da.t.thabba.m,||
kusalaa c'eva vo dhammaa hontu||
kusala-sa'nkhaataa saacariyakaana.m.|| ||

Iti kho'ha.m Nigrodha,||
n'eva antevaasi-kamyataa eva.m vadaami,||
na pi uddesaa caavetu-kaamo [57] eva.m vadaami.|| ||

Na pi aajiivaa caavetu-kaamo eva.m vadaami,||
na pi ye vo dhammaa akusalaa akusala-sa'nkhaataa saacariyakaana.m tesu pati.t.thaapetu-kaamo eva.m vadaami,||
na pi ye vo dhammaa kusalaa kusala-sa'nkhaataa saacariyakaana.m tehi vivecetu-kaamo eva.m vadaami.|| ||

Santi ca kho Nigrodha,||
akusalaa dhammaa appahii.naa sa.mkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkha-vipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niyaa,||
yesaaha.m pahaanaaya dhamma.m desemi,||
yathaa pa.tipannaana.m vo sa.mkilesikaa dhammaa pahiyissanti,||
vodaaniyaa dhammaa abhiva.d.dhassanti,||
pa~n~naapaaripuuri.m vepullatta~n ca di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.|| ||

24. Eva.m vutte te paribbaajakaa tu.nhii-bhuutaa ma'nkubhuutaa patta-kkhandhaa adho-mukhaa pajjhaayantaa appa.tibhaa.naa nisidi.msu,||
yathaa ta.m Maarena pariyu.t.thita-cittaa.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi:|| ||

'Sabbe p'ime moghapurisaa phu.t.thaa Paapimataa,||
yatra hi naama ekassa pi na eva.m bhavissati -||
"Handa maya.m a~n~naa.nattham pi Sama.ne Gotame brahmacariya.m caraama,||
ki.m karissati sattaaho" ti?|| ||

Atha kho Bhagavaa Udumbarikaaya paribbaajakaaraame siihanaada.m naditvaa,||
vehaasa.m ababhuggantvaa,||
Gijjha-kuu.te pabbate paccu.t.thaasi.|| ||

Sandhaano gahapati taavad eva Raajagaha.m paavisii ti.|| ||

Udumbarikasutta.m ni.t.thita.m dutiya.m.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement