Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 27

Agga~n~na Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][edmn][pts] Eva.m me suta.m:

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade.|| ||

Tena kho pana samayena vaase.t.thabhaaradvaajaa bhikkhuusu parivasanti1 bhikkhubhaava.m aaka'nkhamaanaa.|| ||

Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m pa.tisallaanaa vu.t.thito paasaadaa orohitvaa paasaa pacchaayaaya.m abbhokaase ca'nkamati.|| ||

Addasaa kho vaase.t.tho Bhagavanta.m saaya.nhasamaya.m pa.tisallaanaa vu.t.thita.m paasaadaa orohitvaa paasaadapacchaayaaya.m abbhokaase ca'nkamanta.m.|| ||

Disvaana bhaaradvaaja.m aamantesi: "aya.m aavuso bhaaradvaaja, Bhagavaa saaya.nhasamaya.m pa.tisallaanaa vu.t.thito paasaadaa orohitvaa paasaadapacchaayaaya.m abbhokaase ca'nkamati.|| ||

Aayaamaavuso bhaaradvaaja,||
yena Bhagavaa ten'upasa'nkamissaama.|| ||

Appeva naama labheyyaama Bhagavato santikaa dhammi.m katha.m sava.naayaa" ti.|| ||

'Evamaavuso' ti kho bhaaradvaajo vaase.t.thassa paccassosi.|| ||

Atha kho vaase.t.thabhaaradvaajaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa Bhagavanta.m ca'nkamanta.m anuca'nkami.msu.

2. Atha kho Bhagavaa vaase.t.tha.m aamantesi: ' [81] tumhe khvattha Vaase.t.thaa,||
braahma.najaccaa braahma.nakuliinaa braahma.nakulaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa.|| ||

Kacci vo Vaase.t.thaa braahma.naa na akkosanti na paribhaasantii' ti.

"Taggha no bhante,||
braahma.naa akkosanti paribhaasanti attaruupaaya paribhaasaaya paripu.n.naaya no aparipu.n.naayaa" ti.

"Yathaa katha.m pana vo Vaase.t.thaa,||
braahma.naa akkosanti paribhaasanti attaruupaaya paribhaasaaya paripu.n.naaya no aparipu.n.naayaa' ti."|| ||

Braahma.naa bhante,||
evam aaha.msu: "braahma.no'va se.t.tho va.n.no hiinaa a~n~ne va.n.naa braahma.no'va sukko va.n.no,||
ka.nhaa a~n~ne va.n.naa1.|| ||

Braahma.naa'va sujjhanti no abraahma.naa braahma.naa'va brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa brahmajaa brahmanimmitaa brahmadaayaadaa.|| ||

Te tumhe se.t.tha.m va.n.na.m hitvaa hiinamattha va.n.na.m ajjhupagataa,||
yad ida.m mu.na.dake sama.nake ibbhe ka.nhe bandhupaadaapacce.|| ||

Ta-y-ida.m na saadhu,||
tayida.m nappa.tiruupa.m,||
ya.m tumhe se.t.tha.m va.n.na.m hitvaa hiinamattha va.n.na.m ajjhupagataa,||
yad ida.m mu.n.dake sama.nake ibbhe ka.nhe bandhupaadaapacce" ti.|| ||

Eva.m kho no bhante,||
braahma.naa akkosanti paribhaasanti attaruupaaya paribhaasaaya paripu.n.naaya no aparipu.n.naayaa" ti.

"Taggha vo Vaase.t.thaa,||
braahma.naa poraa.na.m asarantaa evam aaha.msu: braahmano'va se.t.tho va.n.no,||
hiinaa a~n~ne va.n.naa,||
braahma.no' sukko va.n.no,||
ka.nhaa a~n~ne va.n.naa,||
braahma.naa'va sujjhanti no abraahma.naa,||
braahma.naa'va brahamuno puttaa orasaa mukhato jaataa buhmajaa brahmanimmitaa buhmadaayaadaa" ti.|| ||

Dissanti kho pana Vaase.t.thaa,||
braahma.naana.m braahma.niyo utuniyo pi gabbhiniyo pi [82] vijaayamaana'pi jaayamaanaa'pi.|| ||

Te ca braahma.naa yonijaa'va samaanaa evam aaha.msu: braahma.no'va se.t.tho va.n.no "braahma.no'va se.t.tho va.n.no hiinaa a~n~ne va.n.naa braahma.no'va sukko va.n.no,||
ka.nhaa a~n~ne va.n.naa.|| ||

Braahma.naa'va sujjhanti no abraahma.naa braahma.naa'va brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa brahmajaa brahmanimmitaa brahmadaayaadaa' ti.|| ||

Te ca braahma.na~nc'eva abbhaacikkhanti [C1] musaa va bhaasanti bahu~n ca apu~n~na.m pasavanti.

Caatuva.n.nasuddhi

3. Cattaaro' me Vaase.t.thaa,||
va.n.naa,||
khattiyaa braahma.naa vessaa suddaa.|| ||

Khattiyo pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii hoti adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa akusalaa akusalasa'nkhaataa saavajjaa saavajjasa'nkhaataa asevitabbaa asevitabbasa'nkhaataa na alamariyaa na alamariyasa'nkhaataa,||
ka.nhaa ka.nhavipaakaa vi~n~nuugarahitaa,||
khattiye'pi te idh'ekacce sandissanti.|| ||

Braahma.no pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii hoti adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa akusalaa akusalasa'nkhaataa saavajjaa saavajjasa'nkhaataa asevitabbaa asevitabbasa'nkhaataa na alamariyaa na alamariyasa'nkhaataa,||
ka.nhaa ka.nhavipaakaa vi~n~nuugarahitaa,||
braahma.no pi te idh'ekacce sandissanti.|| ||

Vesso pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii hoti adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco samphappalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa akusalaa akusalasa'nkhaataa saavajjaa saavajjasa'nkhaataa asevitabbaa asevitabbasa'nkhaataa na alamariyaa na alamariyasa'nkhaataa,||
ka.nhaa ka.nhavipaakaa vi~n~nuugarahitaa,||
vesso pi te idh'ekacce sandissanti.|| ||

Suddo pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii hoti adinnaadaayii kaamesu micchaacaarii musaavaadii pisu.naavaaco pharusaavaaco sampapphalaapii abhijjhaaluu byaapannacitto micchaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa akusalaa akusalasa'nkhaataa saavajjaa saavajjasa'nkhaataa asevitabbaa asevitabbasa'nkhaataa na alamariyaa na alamariyasa'nkhaataa,||
ka.nhaa ka.nhavipaakaa vi~n~nuugarahitaa,||
sudde'pi te idh'ekacce sandissanti.

Khattiyo pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii pa.tivirato hoti adinnaadaanaa pa.tivirato,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato,||
musaa-vaadaa pa.tivirato,||
pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato,||
pharusaaya vaacaaya pa.tivirato,||
samphappalaapaa pa.tivirato,||
anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa kusalaa kusalasa'nkhaataa anavajjaa anavajjasa'nkhaataa sevitabbaa sevitabbasa'nkhaataa alamariyaa alamariyasa'nkhaataa,||
sukkaa sukkavipaakaa vi~n~nuuppasatthaa,||
khattiye'pi te Vaase.t.thaa,||
idh'ekacce sandissanti.

Braahma.no pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii pa.tivirato hoti adinnaadaanaa pa.tivirato,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato,||
musaa-vaadaa pa.tivirato,||
pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato,||
pharusaaya vaacaaya pa.tivirato,||
samphappalaapaa pa.tivirato,||
anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa kusalaa kusalasa'nkhaataa anavajjaa anavajjasa'nkhaataa sevitabbaa sevitabbasa'nkhaataa alamariyaa alamariyasa'nkhaataa,||
sukkaa sukkavipaakaa vi~n~nuuppasatthaa,||
braahma.no pi te Vaase.t.thaa idh'ekacce sandissanti.|| ||

Vesso pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii pa.tivirato hoti adinnaadaanaa pa.tivirato,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato,||
musaa-vaadaa pa.tivirato,||
pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato,||
pharusaaya vaacaaya pa.tivirato,||
samphappalaapaa pa.tivirato,||
anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa kusalaa kusalasa'nkhaataa anavajjaa anavajjasa'nkhaataa sevitabbaa sevitabbasa'nkhaataa alamariyaa alamariyasa'nkhaataa,||
sukkaa sukkavipaakaa vi~n~nuuppasatthaa,||
vesso pi te Vaase.t.thaa,||
idh'ekacce sandissanti.|| ||

Suddo pi kho Vaase.t.thaa,||
idh'ekacco paa.naatipaatii pa.tivirato hoti adinnaadaanaa pa.tivirato,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato,||
musaa-vaadaa pa.tivirato,||
pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato,||
pharusaaya vaacaaya pa.tivirato,||
samphappalaapaa pa.tivirato,||
[83] anabhijjhaaluu abyaapannacitto sammaadi.t.thi.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ye'me dhammaa kusalaa kusalasa'nkhaataa anavajjaa anavajjasa'nkhaataa sevitabbaa sevitabbasa'nkhaataa alamariyaa alamariyasa'nkhaataa,||
sukkaa sukkavipaakaa vi~n~nuuppasatthaa,||
sudde'pi te Vaase.t.thaa,||
idh'ekacce sandissanti

Imesu kho Vaase.t.thaa,||
catusu va.n.nesu eva.m ubhayavoki.n.nesu vattamaanesu ka.nhasukkesu dhammesu vi~n~nuugarahitesu c'eva vi~n~nuuppasatthesu ca.|| ||

Yadettha braahma.naa evam aaha.msu; braahma.no'va se.t.tho va.n.no hiinaa a~n~ne va.n.naa,||
braahma.no'va sukko va.n.no ka.nhaa a~n~ne va.n.naa,||
braahma.naa'va sujjhanti no abraahma.naa,||
braahma.naa'va brahmuno puttaa orasaa mukhato jaataa brahmajaa brahmanimmitaa brahmadaayaada" ti.|| ||

ta.m tesa.m vi~n~nuu naanujaananti.|| ||

Ta.m kissa hetu? Imesa.m hi Vaase.t.thaa,||
catunna.m va.n.naana.m yo hoti bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.nabhavasa.myojano sammada~n~naavimutto,||
son'esa.m aggam akkhaayati.|| ||

Dhammen'eva no adhammena.|| ||

Dhammo hi Vaase.t.thaa,||
se.t.tho janetasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaayeca.

4. Tadaminaapeta.m Vaase.t.thaa,||
pariyaayena veditabba.m yathaa dhammova se.t.tho janetasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaaye1ca.|| ||

Jaanaati kho pana Vaase.t.thaa,||
raajaa pasenadii kosalo "Sama.no Gotamo anuttaro Sakyakulaa pabbajito" ti.|| ||

Sakyaa kho pana Vaase.t.thaa,||
ra~n~no pasenadino kosalassa anantaraa anuyuttaa bhavanti.|| ||

Karonti kho Vaase.t.thaa,||
Sakkaa ra~n~ne pasenadimhi kosale nipaccakaara.m abhivaadana.m paccu.thaana.m a~njalikamma.m saamiicikamma.m.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa,||
ya.m karonti Sakkaa ra~n~ne pasenadimhi kosale nipaccakaara.m abhivaadana.m paccu.t.thaana.m a~njalikamma.m saamiicikamma.m,||
[84] karoti ta.m raajaa pasenadii kosalo tathaagate nipaccakaara.m abhivaadana.m paccu.t.thaana.m a~njalikamma.m saamiicikamma.m.|| ||

Nanu2 'sujaato Sama.no Gotamo,||
dujjaato3 ' hamasmi,||
balavaa Sama.no Gotamo dubbalo'hamasmi,||
paasaadiko Sama.no Gotamo dubba.n.no' hamasmi,||
mahesakkho Sama.no Gotamo,||
appesakkho' hamasmi" ti.|| ||

Atha kho na.m dhamma.m yeva sakkaronto dhamma.m garukaronto dhamma.m maanento dhamma.m puujento dhamma.m apacaayamaano eva.m raajaa pasenadi kosalo tathaagate nipaccakaara.m karoti abhivaadana.m paccu.t.thaana.m a~njalikamma.m saamiicikamma.m.|| ||

Iminaa'pi kho eta.m Vaase.t.thaa,||
pariyaayena veditabba.m yathaa dhammo'va se.t.tho jane'tasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaaye1ca.|| ||

Tumhe khvattha Vaase.t.thaa,||
naanaajaccaa naanaanaamaa naanaagottaa naanaakulaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa.|| ||

'Ke tumhe?' ti pu.t.thaa samaanaa,||
'sama.naa Sakkaaputtiyamhaa' ti pa.tijaanaatha.|| ||

Yassa kho panassa Vaase.t.thaa,||
tathaagate saddhaa nivi.t.thaa muulajaataa pati.t.thitaa da'haa asa.mhaariyaa4 sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m,||
tass'eta.m kalla.m vacanaaya: Bhagavato'mhi putto oraso mukhato jaato dhammajo dhammanimmito dhammadaayaado' ti.|| ||

Ta.m kissa hetu? Tathaagatassa h'eta.m Vaase.t.thaa,||
adhivacana.m dhammakaayo iti pi,||
brahmakaayo iti pi,||
dhammabhuto iti pi,||
brahmabhuto iti pi.

5. Hoti kho so Vaase.t.thaa,||
samayo ya.m kadaaci karahaci diighassa addhuno accayena aya.m loko sa.mva.t.tati.|| ||

Sa.mva.t.tamaane loke yebhuyyena sattaa Aabhassara-sa.mvattanikaa honti.|| ||

Te tattha honti manomayaa piiti-bhakkhaa sayampabhaa attalikkhavaraa subha.t.thaayino cira.m diigham addhaana.m ti.t.thanti.|| ||

Hoti kho so Vaase.t.thaa,||
samayo ya.m kadaaci karahaci diighassa addhuno accayena aya.m loko viva.t.tati.|| ||

Viva.t.tamaane loke yebhuyyena sattaa Aabhassara-kaayaa [85] cavitvaa itthatta.m aagacchanti.|| ||

Te'dha honti manomayaa piiti-bhakkhaa sayampabhaa antalikkhavaraa subha.t.thaayino.|| ||

Cira.m diigham addhaana.m ti.t.thanti.

Rasapa.thavipaatubhaavo.

6. Ekodakiibhuuta.m kho pana Vaase.t.thaa,||
tena samayena hoti andhakaaro andhakaaratimisaa.|| ||

Na candimasuriyaa pa~n~naayanti,||
na nakkhattaani taarakaruupaani pa~n~naayanti,||
na rattindivaa pa~n~naayanti,||
na maasaddhamaasaa1 pa~n~naayanti,||
na utusa.mvaccharaa pa~n~naayanti,||
na itthipumaa2 pa~n~naayanti.|| ||

Sattaa sattaatv eva sa'nkha.m gacchanti.|| ||

Atha kho tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m kadaaci karahaci diighassa addhuno accayena rasaa pa.thavii udakasmi.m samataani3 seyyathaa pi naama payaso3 tattassa5 nibbaayamaanassa upari santaanaka.m hoti,||
eva meva kho saa paatu-r-ahosi.|| ||

Saa ahosi va.n.nasampannaa gandhasampannaa rasasampannaa.|| ||

Seyyathaa pi naama sampnna.m vaa sappi sampanna.m vaa navaniita.m,||
eva.m va.n.naa ahosi,||
seyyathaa pi naama khuddamadhu6 ane'aka.m7 evamassaadaa ahosi.

Atha kho Vaase.t.thaa,||
a~n~nataro satto lolajaatiko,||
'Ambho kimevida.m bhavissatii' ti rasa.m pa.thavi.m a'nguliyaa saayi.|| ||

Tassa rasa.m pa.thavi.m a'nguliyaa saayato acchaadesi,||
ta.nhaa cassa8 okkami.|| ||

A~n~ne'pi kho Vaase.t.thaa,||
sattaa tassa sattassa di.t.thaanugati.m aapajjamaanaa rasa.m pa.thavi.m a'nguliyaa saayi.msu.|| ||

Nesa.m rasa.m pa.thavi.m a'nguliyaa saayata.m acchaadesi,||
ta.nhaa ca tesa.m okkami.

Candimasuriyaadipaatubhaavo

Atha kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa rasa.m pa.thavi.m hatthehi aaluppakaaraka.m upakkami.msu paribu~njitu.m.|| ||

Yatho [86] kho te1 Vaase.t.thaa,||
sattaa rasa.m pa.thavi.m hatthehi aaluppakaaraka.m upakkami.msu paribhu~njitu.m.|| ||

Atha kho tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m sayampabhaa antaradhaayi.|| ||

Sayampabhaaya antarahitaaya candimasuriyaa paatu-r-ahesu.m.|| ||

Candimasuriyesu paatubhutesu,||
nakkhattaani taarakaaruupaani paatu-r-ahesu.m,||
rattindivaa pa~n~naayi.msu.|| ||

Rattindivesu pa~n~naayamaanesu,||
maasaddhamaasaa pa~n~naayi.msu.|| ||

Maasaddhamaasesu pa~n~naayamaanesu utusa.mvaccharaa pa~n~naayi.msu.|| ||

Ettaavataa kho Vaase.t.thaa,||
aya.m loko puna viva.t.to hoti.

7. Atha kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa rasa.m pa.thavi.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu.|| ||

Yathaa yathaa kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa rasa.m pa.thavi.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu,||
tathaa tathaa tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m rasa.m pa.thavi.m paribhu~njantaana.m kharatta~nc'eva kaayasmi.m okkami,||
va.n.naceva.n.nataa3 ca pa~n~naayittha.|| ||

Ekida.m sattaa va.n.navanto honti.|| ||

Ekida.m sattaa dubba.n.naa.|| ||

Tattha ye te sattaa va.n.navanto,||
te dubba.n.ne satte atima~n~nanti.|| ||

'Mayametehi va.n.navantataraa,||
amhehete dubba.n.nataraa' ti.|| ||

Tesa.m va.n.natimaanappaccayaa maanaatimaanajaatikaana.m rasaa pa.thavii antaradhaayi.|| ||

Rasaaya pa.thaviyaa antarahitaaya sannipati.msu,||
santipatitvaa anutthuni.msu ahorasa.m ahorasanti.|| ||

Tadetarahi pi manussaa ki~nci'd'eva surasa.m labhitvaa evam aaha.msurra; ahorasa.m ahorasanti.|| ||

Tad eva poraa.na.m agga~n~na.m akkhara.m anusaranti natvev'assa attha.m aajaananti.

Bhuumipappa.takapaatubhaavo

8. Atha kho tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m rasaaya pa.thaviyaa [87] antarahitaaya bhuumipappa.tako1 paatu-r-ahosi.|| ||

Seyyathaa pi naama ahicchattako evam eva paatu-r-ahosi.|| ||

So ahosi va.n.nasampanno gandhasampanno rasasampanno.|| ||

Seyyathaa pi naama sampanna.m vaa sappii sampanna.m vaa navaniita.m eva.m-va.n.no ahosi.|| ||

Seyyathaa pi naama khuddamadhu ane'aka.m evamassaado ahosi.

Atha kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa bhuumipappa.taka.m upakkami.msu paribhu~njitu.m.|| ||

Te ta.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu.|| ||

Yathaa yathaa kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa bhuumipappa.taka.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu,||
tathaa tathaa tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m bhiiyyo somattaaya kharatta~nce'va kaayasmi.m okkami,||
va.n.naveva.n.nataaca pa~n~naayittha.|| ||

Ekida.m sattaa va.n.navanto honti,||
ekida.m sattaa dubba.n.naa.|| ||

Tattha ye te sattaa va.n.navanto,||
te dubba.n.ne satte atima~n~nanti mayametehi va.n.navantataraa,||
amhehete dubba.n.nataraa' ti,||
tesa.m va.n.naatimaanappaccayaa maanaatimaanajaatikaana.m bhuumipappa.tako antaradhaayi.

Badaalataapaatubhaavo.

9. Bhuumipappa.take antarahite badaalataa2 paatu-r-ahosi.|| ||

Seyyathaa pi naama kalambukaa,||
3 evam eva paatu-r-ahosi.|| ||

Saa ahosi va.n.nasampannaa gandhasampannaa rasasampannaa.|| ||

Seyyathaa pi naama sampanna.m vaa sappi sampanna.m vaa navaniita.m,||
eva.mva.n.naa ahosi.|| ||

Seyyathaa pi naama khuddamadhu ane'aka.m,||
evamassaadaa ahosi.|| ||

Atha kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa badaalata.m upakkami.msu paribhu~njitu.m.|| ||

Te ta.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu.|| ||

Yathaa yathaa kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa badaalata.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu,||
tathaa tathaa tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m bhiiyyo somattaaya kharatta~nc'eva kaayasmi.m okkami,||
va.n.naveva.n.nataa ca4 pa~n~naayittha.|| ||

[88] ekida.m sattaa va.n.navanto honti,||
ekida.m sattaa dubba.n.naa.|| ||

Tattha ye te sattaa va.n.navanto,||
te dubba.n.ne satte atima~n~nanti 'mayametehi va.n.navantataraa,||
ambhehete dubba.n.nataraa' ti.|| ||

Tesa.m va.n.naatimaanappaccayaa maanaatimaanajaatikaana.m badaalataa antaradhaayi.|| ||

Badaalataaya antarahitaaya sannipati.msu,||
sannipatitvaa anutthuni.msu 'ahu vata no,||
ahaayi vata no badaalataa' ti.|| ||

Tadetarahipi manussaa kenacideva dukkhadhammena phu.t.thaa evam aaha.msu: 'ahu vata no,||
ahaayi vata no' ti.|| ||

Tad eva poraa.na.m agga~n~na.m akkhara.m anusaranti5,||
natvev'assa attha.m aajaananti.

Aka.t.thapaakasaalipaatubhaavo

8. Atha kho tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m badaalataaya antarahitaaya aka.t.thapaako saali paatu-r-ahosi aka.no athuso suddho sugandho ta.n.dulaphalo.1 Ya.m ta.m saaya.m saayamaasaaya aaharanti.|| ||

Paato ta.m hoti pakka.m pa.tiviru'ha.m,||
ya.m ta.m paato paataraasaaya aaharanti.|| ||

Saaya.m ta.m hoti pakka.m pa.tiviru'ha.m,||
naapadaana.m pa~n~naayati.|| ||

Atha kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa aka.t.thapaaka.m saali.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu.

Li'ngapaatubhaavo.

9. Yathaa yathaa kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa aka.t.thapaaka.m saali.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.tha.msu,||
tathaa tathaa tesa.m Vaase.t.thaa,||
sattaana.m bhiiyyo somattaaya kharatta~nc'eva kaayasmi.m okkami,||
va.n.naveva.n.nataa ca pa~n~naayittha.|| ||

Itthiyaa ca itthili'nga.m paatu-r-ahosi,||
purisassa ca purisali'nga.m.|| ||

Itthi ca suda.m 'purisa.m ativela.m upanijjhaayati,||
puriso ca itthi.m.|| ||

Tesa.m ativela.m a~n~nama~n~na.m upanijjhaayata.m saaraago udapaadi,||
pari.laaho kaayasmi.m okkami.|| ||

Te parilaahapaccayaa methuna.m dhamma.m pa.tisevi.msu.|| ||

Ye kho pana te Vaase.t.thaa,||
tena samayena sattaa passanti methuna.m dhamma.m pa.tisevante,||
a~n~ne pa.msu.m khipanti,||
a~n~ne se.t.thi.m [89] khipanti,||
a~n~ne gomaya.m khipanti.|| ||

'Nassa vasalii nassa vasalii2,||
katha.m hi naama satto sattassa evaruupa.m karissatii' ti.|| ||

Tadetarahi'pi manussaa ekaccesu janapadesu vadhuyaa3 nibbuyahamaanaaya4 a~n~ne pa.msu.m khipanti,||
a~n~ne se.t.thi.m khipanti,||
a~n~ne gomaya.m khipanti.|| ||

Tad eva poraa.na.m agga~n~na.m akkhara.m anusaranti,||
natvessa attha.m aajaananti.

Methunadhammasamaacaaro.

10. Adhammasammata.m kho5 pana Vaase.t.thaa,||
ya.m tena samayena hoti,||
tadetarahi dhammasammata.m.|| ||

Ye kho pana Vaase.t.thaa,||
tena samayena sattaa methuna.m dhamma.m pa.tisevanti,||
temaasampi dvemaasampi na labhanti gaama.m vaa nigama.m vaa pavisitu.m.|| ||

Yato kho pana te Vaase.t.thaa,||
sattaa tasmi.m samaye asaddhamme ativela.m paatabyata.m aapajji.msu,||
atha kho agaaraani upakkami.msu kaatu.m,||
tass'eva asaddhammassa pa.ticchaadanattha.m.

Atha kho Vaase.t.thaa,||
a~n~natarassa sattassa alasajaatikassa etad ahosi: "ambho kimevaaha.m viha~n~naami saali.m aaharanto saaya.m saayamaasaaya paato paataraasaaya? Yannuunaaha.m saali.m aahareyya.m sakideva1 saayapaataraasaayaa" ti.|| ||

Atha kho so Vaase.t.thaa,||
satto saali.m aahaasi sakideva saayapaataraasaaya.|| ||

Atha kho Vaase.t.thaa,||
a~n~nataro satto yena so satto ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa ta.m satta.m etad avoca: "ehi bho satta saalaahaara.m gamissaamaa" ti.|| ||

"Ala.m bho satta,||
aaha.to2 me saali sakideva saayapaataraasaaya" ti.|| ||

Atha kho so Vaase.t.thaa,||
satto tassa sattassa di.t.thaanugati.m aapajjamaano saali.m aahaasi sakideva dviihaaya,||
'evam pi kira bho saadhuu" ti.|| ||

Atha kho Vaase.t.thaa,||
a~n~nataro satto yena so satto ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa [90] ta.m satta.m etad avoca: "ehi bho saalaahaara.m gamissaayaa" ti.|| ||

"Ala.m bho satta aaha.to me saali sakideva daviihaayaa" ti.|| ||

Atha kho so Vaase.t.thaa,||
satto tassa sattassa di.t.thaanugati.m aapajjamaano saali.m aahaasi sakideva catuhaaya,||
'evampii kira bho saadhuu' ti.|| ||

Atha kho Vaase.t.thaa,||
a~n~nataro satto yena so satto ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa ta.m satta.m etad avoca: "ehi bho saalaahaara.m gamissaayaa" ti.|| ||

"Ala.m bho satta aaha.to me saali sakideva catuhaayaa" ti.|| ||

Atha kho so Vaase.t.thaa,||
satto tassa sattassa di.t.thaanugati.m aapajjamaano saali.m aahaasi sakideva a.t.thaahaaya,||
'evam pi kira bho saadhuu' ti.|| ||

Yatho kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa sannidhikaaraka.m saali.m upakkami.msu paribhu~njitu.m,||
atha ka.no pi ta.n.dula.m pariyonaddhi,||
thuso pi ta.n.dula.m pariyonaddhi,||
luunampi nappa.tiviru'ha.m apadaana.m pa~n~naayittha,||
sa.n.dasa.n.daa saalayo3 a.t.tha.msu.

Saalivibhaago

Atha kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa sannipati.msu,||
sannipatitvaa anutthuni.msu,||
'paapakaa vata bho dhammaa sattesu paatubhuutaa,||
maya.m hi pubbe manomayaa ahumha,||
piiti-bhakkhaa sayampabhaa antalikkhavaraa subha.t.thaayino cira.m diigham addhaana.m a.t.thamha4.|| ||

Tesa.m no amhaaka.m kadaaci karahaci diighassa addhuno accayena rasaa pa.thavii udakasmi.m samataanii.|| ||

Saa ahosi va.n.nasampannaa gandhasampannaa rasasampannaa.|| ||

Te maya.m rasa.m pa.thavi.m hatthehi aaluppakaaraka.m upakkamimha paribhu~njitu.m,||
tesa.m no rasapa.thavi.m hatthehi aaluppakaaraka.m upakkamata.m paribhu~njitu.m sayampabhaa antaradhaayi.

Taaya antarahitaaya candimasuriyaa1 paatu-r-ahesu.m.|| ||

Candimasuriyesu paatubhutesu nakkhattaani [91] taarakaruupaani paatu-r-ahesu.m,||
nakkhattesu taarakaruupesu paatubhutesu rattindivaa pa~n~naayi.msu.|| ||

Rattindivesu pa~n~naayamaanesu maasaddhamaasaa pa~n~naayi.msu,||
maasaddhamaasesu pa~n~naayamaanesu utusa.mvaccharaa pa~n~naayi.msu.|| ||

Te maya.m rasa.m pa.thavi.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.thamha.|| ||

Tesa.m no paapakaana.m yeva akusalaana.m dhammaana.m paatubhaavaa rasaa pa.thavii antaradhaayi.|| ||

Rasaaya pa.thaviyaa antarahitaaya bhuumipappa.tako paatu-r-ahosi.|| ||

So ahosi va.n.nasampanno gandhasampanno rasasampanno,||
te maya.m bhuumipappa.taka.m upakkamimha paribhu~njitu.m.|| ||

Te maya.m ta.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.thamha.|| ||

Tesa.m no paapakaana.m yeva akusalaana.m dhammaana.m paatubhaavaa bhuumipappa.tako antaradhaayi.|| ||

Bhuumipappa.take antarahite badaalataa paatu-r-ahosi.|| ||

Saa ahosi va.n.nasampannaa gandhasampannaa rasasampannaa.|| ||

Te maya.m badaalata.m upakkamimha paribhu~njitu.m.|| ||

Te maya.m ta.m paribhu~njantaa tambhakkhaa tadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.thamha.|| ||

Tesa.m no paapakaana.m yeva akusalaana.m dhammaana.m paatubhaavaa badaalataa antaradhaayi.|| ||

Badaalataaya antarahitaaya aka.t.thapaako saali paatu-r-ahosi,||
aka.no athuso suddho sugandho ta.n.dulaphalo.|| ||

Ya.m ta.m saaya.m saayamaasaaya aaharaama,||
paato ta.m hoti pakka.m pa.tiviru'ha.m.|| ||

Ya.m ta.m paato paataraasaaya ahaaraama,||
saayan ta.m hoti pakka.m pa.tiviru'ha.m.|| ||

Naapadaana.m pa~n~naayittha.|| ||

Te maya.m aka.t.thapaaka.m saa'i.m paribhu~njantaa tambhakkhaa taadaahaaraa cira.m diigham addhaana.m a.t.thamha.|| ||

Tesa.m no paapakaana~nc'eva akusalaana.m dhammaana.m paatubhaavaa ka.no pi ta.n.dula.m pariyonaddhi,||
thuso pi ta.n.dula.m pariyonaddhi,||
luunampi nappa.tiviru'ha.m,||
apadaana.m pa~n~naayittha,||
sa.n.dasa.n.daa [92] saalayo .thitaa.|| ||

Yannuuna maya.m saali.m vibhajeyyaama,||
mariyaada.m .thapeyyaamaa' ti.|| ||

Atha kho te Vaase.t.thaa,||
sattaa saali.m vibhaji.msu,||
mariyaada.m .thapesu.m.

11. Atha kho Vaase.t.thaa,||
a~n~nataro satto lolajaatiko saka.m bhaaga.m parirakkhanto a~n~natara.m bhaaga.m adinna.m aadiyitvaa paribhu~nji.|| ||

Tam ena.m aggahesu.m,||
gahetvaa etad avocu.m: 'paapaka.m vata bho satta karosi,||
yatra hi naama saka.m bhaaga.m parirakkhanto a~n~natara.m bhaaga.m adinna.m aadiyitvaa paribhu~njissasi2.|| ||

Maassu bho satta punapi evaruupamakaasii' ti.

'Eva.m bho' ti kho Vaase.t.thaa,||
so satto tesa.m sattaana.m paccasesaasi.|| ||

dutiyam pi kho Vaase.t.thaa so satto saka.m bhaaga.m parirakkhanto a~n~natara.m bhaaga.m adinna.m aadiyitvaa paribhu~nji.|| ||

Tam ena.m aggahesu.m,||
gahetvaa etad avocu.m: 'paapaka.m vata bho satta karosi,||
yatra hi naama saka.m bhaaga.m parirakkhanto a~n~natara.m bhaaga.m adinna.m aadiyitvaa paribhu~njissasi.|| ||

Maassu bho satta punapi evaruupamakaasii' ti.|| ||

Tatiyam pi kho vase.t.thaa settaa saka.m bhaaga.m parirakkhanto a~n~natara.m bhaaga.m adinna.m aadiyitvaa paribhu~nji.|| ||

Tam ena.m aggahesu.m,||
gahetvaa etad avocu.m: 'paapaka.m vata bho satta karosi,||
yatra hi naama saka.m bhaaga.m parirakkhanto a~n~natara.m bhaaga.m adinna.m aadiyitvaa paribhu~njissasi.|| ||

Maassuu bho satta punapi evaruupamakaasii' ti.|| ||

A~n~ne paa.ninaa pahari.msu,||
a~n~ne le.d.dunaa1 pahari.msu,||
a~n~ne da.n.dena pahari.msu.|| ||

Tadagge kho pana Vaase.t.thaa adinnaadaana.m pa~n~naayati,||
garahaa pa~n~naayati,||
musaavaado pa~n~naayati,||
da.n.daadaana.m pa~n~naayati.

Mahaasammataraajaa.

12. Atha kho te Vaase.t.thaa sattaa sannipati.msu,||
sannipatitvaa anutthuni.msu "paapakaa vata bho dhammaa sattesu paatubhuutaa,||
yatra hi naama adinnaadaana.m pa~n~naayissati,||
garahaa pa~n~naayissati,||
musaavaado pa~n~naayissati,||
da.n.daadaana.m pa~n~naayissati.|| ||

Yannuuna maya.m eka.m satta.m sammanneyyaama,||
yo2 no sammaa khiiyitabba.m khiiyeyya,||
sammaa gaharitabba.m garaheyya,||
sammaa pabbaajetabba.m pabbaajeyya.|| ||

Maya.m panassa saaliina.m bhaaga.m anuppadassaamaa" ti.|| ||

[93] Atha kho te Vaase.t.thaa sattaa yo n'esa.m satto abhiruupataro ca dassaniyataro ca paasaadikataro ca mahesakkhataro ca,||
ta.m satta.m upasa'nkamitvaa etad avocu.m: ehi bho3 satta,||
sammaa khiiyitabbaa khiiya.m,||
sammaa garahitabba.m garaha.m,||
sammaa pabbaajetabba.m pabbaajehi.|| ||

Maya.m pana te saaliina.m bhaaga.m anuppadassaamaa" ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho Vaase.t.thaa so satto tesa.m sattaana.m pa.tissunitvaa,||
sammaa khiiyitabba.m khiiyi,||
sammaa gaharitabba.m garahi,||
sammaa pabbaajetabba.m pabbaajesi.|| ||

Te panassa saaliina.m bhaaga.m anuppada.msu.|| ||

Mahaajanasammato' ti kho Vaase.t.thaa 'mahaasammato mahaasammato' tv eva pa.thama.m akkhara.m upanibbatta.m.

Khettaana.m adhipa' ti.ti kho Vaase.t.thaa 'khattiyo khattiyo'tv eva dutiya.m akkhara.m upanibbatta.m.|| ||

Dhammena pare1 ra~njatiiti kho Vaase.t.thaa 'raajaa raajaa' tv eva tatiya.m akkhara.m upanibbatta.m.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa evametassa khattiyama.n.dalassa poraa.nena agga~n~nena akkharane abhinibbatti ahosi.|| ||

Te sa.m yeva sattaana.m ana~n~nesa.m,||
sadisaana.m yeva no dasadisaana.m,||
dhammen'eva no adhammena.|| ||

Dhammo hi Vaase.t.thaa se.t.tho jane'tasmi.m di.t.theceva dhamme abhisamparaayeca.

Braahma.nama.n.dala.m

13. Atha kho tesa.m Vaase.t.thaa sattaana.m yeva ekaccaana.m etad ahosi: paapakaa vata bho dhammaa sattesu paatubhuutaa,||
yatra hi naama adinnaadaana.m pa~n~naayissati,||
garahaa pa~n~naayissati,||
musaavaado pa~n~naayissati,||
da.n.daadaana.m pa~n~naayissati,||
pabbaajana.m pa~n~naayissati.|| ||

Yannuuna maya.m paapake akusale dhamme vaaheyyaamaa" ti.|| ||

Te paapake akusale dhamme [94] baahesu.m3.|| ||

Paapake akusale dhamme baahentii' ti kho Vaase.t.thaa 'braahma.naa braahma.naa'tv eva pa.thama.m akkhara.m upanibbatta.m.|| ||

Te ara~n~naayatane pa.n.naku.tiyo karitvaa pa.n.naku.tiisu jhaayanti,||
vita'ngaaraa viitadhuumaa pannamuusalaa saaya.m saayamaasaaya paato paataraasaaya gaamanigamaraajadhaaniyo osaranti ghaasamesaanaa4 te ghaasa.m pa.tilabhitvaa punadve ara~n~naayatane pa.n.naku.tiisu jhaayanti.|| ||

Tam ena.m manussaa disvaa evam aaha.msu: 'ime kho bho sattaa ara~n~naayatane pa.n.naku.tiyo karitvaa pa.n.naku.tiisu jhaayanti,||
viita'ngaaraa vitadhuumaa pannamuusalaa saaya.m saayamaasaaya paato paataraasaaya gaamanigamaraajadhaaniyo osaranti ghaasamesaana.m.|| ||

Te ghaasa.m pa.tilabhitvaa punadeva ara~n~naayatane pa.n.naku.tiisu jhaayanti jhaayantii' ti kho pana Vaase.t.thaa 'jhaayakaa jhaayakaa'tv eva dutiya.m akkhara.m upanibbatta.m.|| ||

Tesa.m yeva kho Vaase.t.thaa sattaana.m ekacce sattaa ara~n~naayatane pa.n.naku.tiisu ta.m jhaana.m anabhisambhu.namaanaa gaamasaamanta.m nigamasaamanta.m osaritvaa ganthe karontaa acchanti.|| ||

Tam ena.m manussaa disvaa evam aaha.msu: ime kho bho sattaa ara~n~naayatane pa.n.naku.tiisu ta.m jhaana.m anabhisamabhu.namaanaa gaamasaamanta.m nigamasaamanta.m osaritvaa ganthe karontaa acchanti! Na'daani me jhaayanti,||
na'daani me jhaayantii ti kho Vaase.t.thaa 'ajjhaayakaa ajjhaayakaa' tv eva tatiya.m akkhara.m upanibbatta.m.

Hiinasammata.m kho pana Vaase.t.thaa ya.m tena samayena hoti,||
tadetarahi se.t.thasammata.m.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa evametassa braahma.nama.n.dalassa poraa.nena agga~n~nena akkharena abhinibbatti ahosi.|| ||

Tesa.m yeva [95] sattaana.m ana~n~nesa.m,||
sadisaana.m yeva no asadisaana.m,||
dhammen'eva no adhammena.|| ||

Dhammo hi Vaase.t.thaa se.t.tho jane'tasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaayeca.

Vessama.n.dala.m.

14. Tesa.m yeva kho Vaase.t.thaa sattaana.m ekacce sattaa methuna.m dhamma.m samaadaaya vissuta.m kammante1 payojesu.m.|| ||

Methuna.m dhamma.m samaadaaya visu.m kammante payojentii' ti kho Vaase.t.thaa vessaa vessaatv eva akkhara.m upanibbatta.m.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa evametassa vessama.n.dalassa poraa.nena agga~n~nena akkharena abhinibbatti ahosi,||
tesa.m yeva sattaana.m ana~n~nesa.m sadisaana.m yeva no asadisaana.m dhammen'eva no adhammena.|| ||

Dhammo hi Vaase.t.thaa se.t.tho jane'tasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaayeca.

Suddama.n.dala.m

15.|| ||

Tesa.m yeva kho Vaase.t.thaa sattaana.m ye te sattaa avasesaa te eddaacaaraa khuddaacaaraa ahesu.m eddaacaaraa khuddaacaaraa ti kho Vaase.t.thaa suddaa suddaatv eva akkhara.m upanibbatta.m.|| ||

Iti kho Vaase.t.thaa evametassa suddama.n.dalassa poraa.nena agga~n~nena akkharena abhinibbatti ahosi.|| ||

Tesa.m yeva sattaana.m ana~n~nesa.m,||
sadisaana.m yeva no asadisaana.m,||
dhammen'eva no adhammena.|| ||

Dhammo hi Vaase.t.thaa se.t.tho jane'tasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaayeca.

16. Ahu kho so Vaase.t.thaa samayo ya.m khattiyo pi saka.m dhamma.m garahamaano agaarasmaa anagaariya.m pabbajati,||
'sama.no bhavissaamii' ti.|| ||

Braahma.no pi kho Vaase.t.thaa saka.m dhamma.m garahamaano agaarasmaa anagaariya.m pabbajati 'sama.no bhavissaamii' ti,||
vessopi kho Vaase.t.thaa saka.m dhamma.m garahamaano [96] agaarasmaa anagaariya.m pabbajati,||
'sama.no bhavissaamii' ti.|| ||

Suddo pi kho Vaase.t.thaa saka.m dhamma.m garahamaano agaarasmaa anagaariya.m pabbajati 'sama.no bhavissaamii' ti.|| ||

Imehi kho Vaase.t.thaa catuuhi ma.n.dalehi sama.nama.n.dalassa abhinibbatti ahosi.|| ||

Tesa.m yeva sattaana.m ana~n~nesa.m,||
sadisaana.m yeva no asadisaana.m,||
dhammen'eva no adhammena.|| ||

Dhammo hi Vaase.t.thaa se.t.tho jane'tasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaayeca.

Duccaritaadikathaa

Khattiyo pi kho Vaase.t.thaa kaayena duccarita.m caritvaa,||
vaacaaya duccarita.m caritvaa,||
manasaa duccarita.m caritvaa,||
micchaadi.t.thiko,||
micchaadi.t.thikammasamaadaano micchaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati.|| ||

Braahma.no pi kho Vaase.t.thaa kaayena duccarita.m caritvaa,||
vaacaaya duccarita.m caritvaa,||
manasaa duccarita.m caritvaa,||
micchaadi.t.thiko,||
micchaadi.t.thikammasamaadaano micchaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati.|| ||

Vesso pi kho Vaase.t.thaa kaayena duccarita.m caritvaa,||
vaacaaya duccarita.m caritvaa,||
manasaa duccarita.m caritvaa,||
micchaadi.t.thiko,||
micchaadi.t.thikammasamaadaano micchaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati.|| ||

Suddo pi kho Vaase.t.thaa kaayena duccarita.m caritvaa,||
vaacaaya duccarita.m caritvaa,||
manasaa duccarita.m caritvaa,||
micchaadi.t.thiko,||
micchaadi.t.thikammasamaadaano micchaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati.|| ||

Sama.no pi kho Vaase.t.thaa kaayena duccarita.m caritvaa,||
vaacaaya duccarita.m caritvaa,||
manasaa duccarita.m caritvaa,||
micchaadi.t.thiko,||
micchaadi.t.thikammasamaadaano micchaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati.

Khatitiyopi kho Vaase.t.thaa kaayena sucarita.m caritvaa,||
vaacaaya sucarita.m caritvaa,||
manasaa sucarita.m caritvaa,||
sammaadi.t.thiko sammaadi.t.thikammasamaadaano sammaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Braahma.no kho Vaase.t.thaa kaayena sucarita.m caritvaa,||
vaacaaya sucarita.m caritvaa,||
manasaa sucarita.m caritvaa,||
sammaadi.t.thiko sammaadi.t.thikammasamaadaano sammaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Vesso kho Vaase.t.thaa kaayena sucarita.m caritvaa,||
vaacaaya sucarita.m caritvaa,||
manasaa sucarita.m caritvaa,||
sammaadi.t.thiko sammaadi.t.thikammasamaadaano sammaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Suddo kho Vaase.t.thaa kaayena sucarita.m caritvaa,||
vaacaaya sucarita.m caritvaa,||
manasaa sucarita.m caritvaa,||
sammaadi.t.thiko sammaadi.t.thikammasamaadaano sammaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Sama.no kho Vaase.t.thaa kaayena sucarita.m caritvaa,||
vaacaaya sucarita.m caritvaa,||
manasaa sucarita.m caritvaa,||
sammaadi.t.thiko sammaadi.t.thikammasamaadaano sammaadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.

Khattiyo pi kho Vaase.t.thaa kaayena dvayakaarii,||
vaacaaya dvayakaarii,||
manasaa dvayakaarii,||
vimissadi.t.thiko vimissadi.t.thikammasamaadaano vimissadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sukhadukkhapa.tisa'nvedii1 hoti.|| ||

Braahma.no pi kho [97] Vaase.t.thaa kaayena dvayakaarii,||
vaacaaya dvayakaarii,||
manasaa dvayakaarii,||
vimissadi.t.thiko vimissadi.t.thikammasamaadaano vimissadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sukhadukkhapa.tisa'nvedii hoti.|| ||

Vesso pi kho Vaase.t.thaa kaayena dvayakaarii,||
vaacaaya dvayakaarii,||
manasaa dvayakaarii,||
vimissadi.t.thiko vimissadi.t.thikammasamaadaano vimissadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sukhadukkhapa.tisa'nvedii1 hoti.|| ||

Suddo pi kho Vaase.t.thaa kaayena dvayakaarii,||
vaacaaya dvayakaarii,||
manasaa dvayakaarii,||
vimissadi.t.thiko vimissadi.t.thikammasamaadaano vimissadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sukhadukkhapa.tisa'nvedii1 hoti.|| ||

Sama.no pi kho Vaase.t.thaa kaayena dvayakaarii,||
vaacaaya dvayakaarii,||
manasaa dvayakaarii,||
vimissadi.t.thiko vimissadi.t.thikammasamaadaano vimissadi.t.thikammasamaadaanahetu kaayassa bhedaa param mara.naa sukhadukkhapa.tisa'nvedii1 hoti.

Bodhipakkhiyabhaavanaa

16.|| ||

Khattiyo pi kho Vaase.t.thaa kaayena sa.mvuto,||
vaacaaya sa.mvuto,||
manasaa sa.mvuto,||
sattanna.m bodhipakkhiyaana.m dhammaana.m bhaavanamanvaaya,||
di.t.the va dhamme parinibbaati2.

Braahma.no pi kho Vaase.t.thaa,||
vesso pi kho Vaase.t.thaa,||
suddopi kho Vaase.t.thaa,||
sama.no pi kho Vaase.t.thaa kaayena sa.mvuto,||
vaacaaya sa.mvuto,||
manasaa sa.mvuto,||
sattanna.m bodhipakkhiyaana.m dhammaana.m bhaavanamanvaaya di.t.the va dhamme parinibbaati.|| ||

Imesa.m hi Vaase.t.thaa catunna.m va.n.naana.m yo hoti bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.nabhavasa.m yojano sammada~n~naavimutto,||
so n'esa.m aggam akkhaayati.|| ||

Dhammen'eva no adhammena,||
dhammohi Vaase.t.thaa se.t.tho jane' tasmi.m di.t.the c'eva dhamme abhisamparaayeca.|| ||

Brahmunaa pi Vaase.t.thaa sana'nkumaarena gaathaa bhaasitaa:

17. "Khattiyo se.t.tho jane'tasmi.m ye gottapa.tisaarino,||
1

Vijjaacara.nasampa.n.no so se.t.tho devamaanuse" ti.

Saa kho pan'esaa Vaase.t.thaa gaathaa braahmunaa sana'nkumaarena sugiitaa no duggiitaa,||
subhaasitaa no dubbhaasitaa,||
atthasa.mhitaa no anatthasa.mhitaa,||
anumataa mayaa,||
aham pi Vaase.t.thaa eva.m vadaami:

[98] "khattiyo se.t.tho jane'tasmi.m ye gottapa.tisaarino,

Vijjaacara.nasampa.n.no so se.t.tho devamaanuse" ti.

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa vaase.t.thabhaaradvaajaa Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.

Agga~n~nasutta.m ni.t.thita.m catuttha.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement