Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 28

Sampasaadaniya Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts] EVA.M ME SUTA.M|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Naa.landaaya.m viharati PaavaarikAmbavane.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Eva.m pasanno aha.m bhante Bhagavati,||
na caahu na ca bhavissati na c'etarahi vijjati a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro yad ida.m sambodhiyan" ti.|| ||

"U.laaraa kho te aya.m Saariputta aasabhii vaacaa bhaasitaa,||
eka.mso gahito,||
siiha-naado nadito:|| ||

'Eva.m pasanno aha.m bhante Bhagavati,||
na caahu na ca bhavissati na c'etarahi vijjati a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro yad ida.m samambodhiyan' ti.|| ||

Ki.m nu Saariputta ye te ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto cetasaa ceto paricca viditaa,||
eva.m-siilaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-dhammaa [100] te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-pa~n~naa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-vihaarii te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-vimuttaa te Bhagavanto ahesu.m iti pii" ti?

"No h'eta.m bhante".|| ||

"Ki.m pana Saariputta ye te bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto cetasaa ceto paricca viditaa,||
eva.m-siilaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-dhammaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-pa~n~naa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-vihaarii te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-vimuttaa te Bhagavanto ahesu.m iti pii" ti?

"No h'eta.m bhante".|| ||

"Ki.m pana Saariputta aha.m te etarahi araha.m Sammaa-sambuddho cetasaa ceto paricca vidito||
eva.m-siilaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-dhammaa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-pa~n~naa te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-vihaarii te Bhagavanto ahesu.m iti pi,||
eva.m-vimuttaa te Bhagavanto ahesu.m iti pii" ti?

"No h'eta.m bhante".|| ||

"Ettha carahi te Saariputta atiitaanaagata-paccuppannesu arahantesu Sammaa-sambuddhesu ceto-pariya-~naa.na.m n'atthi.|| ||

Atha ki~n carahi te aya.m Saariputta u.laaraa aasabhii vaacaa bhaasitaa,||
eka.mso gahito,||
siiha-naado nadito:|| ||

'Eva.m pasanno aha.m bhante Bhagavati,||
na caahu na ca bhavissati na c'etarahi vijjati a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro yad ida.m samambodhiyan' ti.?

2. "Na kho me bhante atiitaanaagata-paccuppannesu aharantesu Sammaa-sambuddhesu ceto-pariya-~naa.na.m atthi.|| ||

Api ca me bhante dhammanvayo vidito.|| ||

Seyyathaa pi [101] bhante ra~n~no paccantima.m nagara.m da.lahuddaapa.m da.lhapaakaara-tora.na.m eka-dvaara.m,||
tatr'assa dovaariko pa.n.dito viyatto medhaavii a~n~naataana.m nivaaretaa,||
~naataana.m pavesetaa.|| ||

So tassa nagarassa samantaa anupariyaaya patha.m anukkamaante na passeyya paakaara-sadhi.m vaa paakaara-vivara.m vaa antamaso bilaala-nissakkana-mattam pi.|| ||

Tassa evam assa, - ||
ye kho keci o.laarikaa paa.naa ima.m nagara.m pavisanti vaa nikkhamanti vaa,||
sabbe te iminaa va dvaarena pavisanti vaa nikkhamanti vaa' ti.|| ||

Evam eva kho me bhante dhammanvayo vidito.|| ||

Ye te ahesu.m atiitam addhaana.m aharanto Sammaa sambuddhaa,||
sabbe te Bhagavanto pa~nca niivara.ne pahaaya,||
cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbalii-kara.ne,||
catusu satipa.t.thaanesu suppati.t.thita-cittaa,||
satta bojjha'nge yathaa-bhuuta.m bhaavetvaa,||
anuttara.m Sammaa-sambodhi.m abhisambujjhi.msu.|| ||

Ye pi te bhante bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhe,||
sabbe te Bhagavanto pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbalii-kara.ne,||
catusu satipa.t.thaanesu suppati.t.thita-cittaa,||
satta bojjha'nge yathaa-bhuuta.m bhaavetvaa,||
anuttara.m Sammaa-sambodhi.m abhisambujjhi'ssanti.|| ||

Bhagavaa pi bhante etarahi araha.m Sammaa-sambuddho pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbalii-kara.ne,||
catusu satipa.t.thanesu suppati.t.thita-citto,||
satta bojjha'nge yathaa-bhuuta.m bhaavetvaa,||
anuttara.m Sammaa-sabbodhi.m abhisambuddho.|| ||

Idaaha.m bhante yena [102] Bhagavaa ten'upasa'nkami.m dhamma-sava.naaya.|| ||

Tissa me bhante Bhagavaa dhamma.m desesi uttaruttari.m pa.niita-pa.niita.m ka.nha-sukka-sappa.tibhaaga.m,||
yathaa yathaa me bhante Bhagavaa dhamma.m desesi uttaruttari.m pa.niita-pa.niita.m ka.nha-sukka-sappa.tibhaaga.m,||
tathaa tathaa'ha.m tasmi.m dhamme abhi~n~naa idh'ekacca.m dhamma.m dhammesu ni.t.tham agama.m,||
satthari pasiidi.m, -||
'Sammaa-sambuddho Bhagavaa,||
svaakkhaato Bhagava dhammo,||
supa.tipanno saa.mgho' ti.|| ||

3. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m,||
yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti kusalesu dhammesu.|| ||

Tatr'ime kusalaa dhammaa,||
seyyathiida.m:|| ||

cattaaro satipa.t.thaanaa,||
cattaaro sammappadhaanaa,||
cattaaro iddhipaadaa,||
pa~nc'indriyaani,||
pa~nca balaani,||
satta bojjha'ngaa,||
ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Idha bhante bhikkhu aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante kusalesu dhammesu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m kusalesu dhammesu.|| ||

 

§

 

4. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m,||
yathaa Bhagavaa dhammaa deseti aayatana-pa.n.nattiisu.|| ||

Cha-y-imaani bhante ajjhattika-baahiraani aayatanaani:|| ||

cakkhu~n ca ruupaani ca||
sota~n ca saddaa ca,||
ghaa.na~n ca gandhaa ca||
jivhaa ca rasaa ca,||
kaayo ca pho.t.thabbaa ca||
mano ca dhammaa ca.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante aayatana-pa.n.nattiisu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
[103] yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m aayatana-pa.n.nattiisu.|| ||

 

§

 

5. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m,||
yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti gabbhaavakkantiisu.|| ||

Catasso imaa bhante gabbhaavakkantiyo.|| ||

Idha bhante ekacco asampajaano c'eva maatu kucchi.m okkamati,||
asampajaano maatu kucchismi.m .thaati,||
asampajaano maatu kucchimhaa nikkhamati.|| ||

Aya.m pa.thamaa gabbhaavakkanti.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco sampajaane maatu kucchi.m okkamati,||
asampajaano maatu kucchismi.m .thaati,||
asampajaano maatu kucchiimhaa nikkhamati.|| ||

Aya.m dutiyaa gabbhaavakkanti.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco sampajaano maatu kucchi.m okkamati,||
sampajaano maatu kucchismi.m .thaati,||
asampajaano maatu kucchimbhaa nikkhamati.|| ||

Aya.m tatiyaa gabbhaavakkanti.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco sampajaano c'eva maatu kucchi.m okkamati,||
sampajaano maatu kucchismi.m .thaati,||
sampajaano maatu kucchimhaa nikkhamati.|| ||

Aya.m catutthaa gabbhaavakkanti.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante gabbhaavakkantiisu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m gabbhaavakkantiisu.

 

§

 

6. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m,||
yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti aadesana-vidhaasu.|| ||

Catasso imaa bhante aadesana-vidhaa.|| ||

Idha bhante ekacco nimittena aadisati -||
'evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan' ti.|| ||

So bahu.m ce pi aadisati -||
tath'eva ta.m hoti,||
no a~n~nathaa.|| ||

Aya.m pa.thamaa aadesana-vidhaa.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco||
na h'eva kho nimittena aadisati,||
api ca kho manussaana.m vaa||
amanussaana.m vaa||
devataana.m vaa sadda.m sutvaa aadisati -||
'evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan' ti.|| ||

So bahu.m ce pi aadisati -||
tath'eva ta.m hoti,||
no a~n~nathaa.|| ||

Aya.m dutiyaa aadasanavidhaa.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco||
na h'eva kho nimittena aadisati,||
naa pi manussaana.m vaa||
amanussaana.m vaa||
devataana.m vaa sadda.m sutvaa aadisati,||
[104] api ca kho vitakkayato vicaarayato vitakka-vipphaara-sadda.m sutvaa aadisati -||
'evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan' ti.|| ||

So bahu.m ce pi aadisati -||
tath'eva ta.m hoti,||
no a~n~nathaa.|| ||

Aya.m tatiyaa aadesanavidhaa.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco||
na h'eva kho nimittena aadisati,||
naa pi manussaana.m vaa||
amanussaana.m vaa||
devataana.m vaa sadda.m sutvaa aadisati,||
naa pi vitakkayato vicaarayato vitakka-vipphaara-sadda.m sutvaa aadisati,||
api ca kho avitakka.m avicaara.m samaadhi.m samaapannassa cetasaa ceto paricca pajaanaati -||
yathaa imassa bhoto mano-sankhaaraa pa.nihitaa,||
tathaa imassa cittassa anantaraa amu.m naama vitakka.m vitakkessatii' ti.|| ||

So bahu~n ce pi aadisati,||
tath'eva ta.m hoti,||
no a~n~nathaa.|| ||

Aya.m catutthaa aadesanavidhaa.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante aadesana-vidhaasu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m aadesana-vidhaasu.|| ||

 

§

 

7. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti dassana-samaapattisu.|| ||

Catasso imaa bhante dassanasamaapattiyo:|| ||

Idha bhante ekacco sama.no vaa braahma.no vaa,||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasi-kaaram anvaaya,||
tathaa ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati yathaa samaahite citte imam eva kaaya.m uddha.m paada-talaa adho kesa-matthakaa taca-pariyan puura.m naanappakaarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthii imasmi.m kaaye,||
kesaa,||
lomaa,||
nakhaa,||
dantaa,||
taco,||
ma.msa.m,||
nahaara,||
a.t.thi,||
a.t.thimi~njaa,||
vakka.m,||
hadaya.m,||
yakana.m,||
kilomaka.m,||
pihaka.m,||
papphaasa.m,||
anta.m,||
antagu.na.m,||
udariya.m,||
kariisa.m,||
pitta.m,||
semha.m,||
pubbo,||
lohita.m,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasaa,||
khe.lo,||
si'nghaanikaa,||
lasikaa,||
muttan ti.|| ||

Aya.m pa.thamaa dassana-samaapattii.|| ||

Puna [105] ca para.m bhante idh'ekacco sama.no vaa braahma.no vaa,||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasi-kaaram anvaaya,||
tathaa ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati yathaa samaahite citte imam eva kaaya.m uddha.m paada-talaa adho kesa-matthakaa taca-pariyan puura.m naanappakaarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthii imasmi.m kaaye,||
kesaa,||
lomaa,||
nakhaa,||
dantaa,||
taco,||
ma.msa.m,||
nahaara,||
a.t.thi,||
a.t.thimi~njaa,||
vakka.m,||
hadaya.m,||
yakana.m,||
kilomaka.m,||
pihaka.m,||
papphaasa.m,||
anta.m,||
antagu.na.m,||
udariya.m,||
kariisa.m,||
pitta.m,||
semha.m,||
pubbo,||
lohita.m,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasaa,||
khe.lo,||
si'nghaanikaa,||
lasikaa,||
muttan|| ||

Atikkamma ca purisassa chavi-ma.msa-lohita.m a.t.thi.m paccavekkhati.|| ||

Aya.m dutiyaa dassana-samaapatti.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco sama.no vaa braahma.no vaa,||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasi-kaaram anvaaya,||
tathaa ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati yathaa samaahite citte imam eva kaaya.m uddha.m paada-talaa adho kesa-matthakaa taca-pariyan puura.m naanappakaarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthii imasmi.m kaaye,||
kesaa,||
lomaa,||
nakhaa,||
dantaa,||
taco,||
ma.msa.m,||
nahaara,||
a.t.thi,||
a.t.thimi~njaa,||
vakka.m,||
hadaya.m,||
yakana.m,||
kilomaka.m,||
pihaka.m,||
papphaasa.m,||
anta.m,||
antagu.na.m,||
udariya.m,||
kariisa.m,||
pitta.m,||
semha.m,||
pubbo,||
lohita.m,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasaa,||
khe.lo,||
si'nghaanikaa,||
lasikaa,||
muttan,||
atikkamma ca purisassa chavi-ma.msa-lohita.m a.t.thi.m paccavekkhati,||
purisassa ca vi~n~naa.na-sota.m pajaanaati ubhayato labbocchinna.m idha-loke pati.t.thita.m ca para-loke pati.t.thita.m ca.|| ||

Aya.m tatiyaa dassanasamaapatti.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco sama.no vaa braahma.no vaa,||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasi-kaaram anvaaya,||
tathaa ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati yathaa samaahite citte imam eva kaaya.m uddha.m paada-talaa adho kesa-matthakaa taca-pariyan puura.m naanappakaarassa asucino paccavekkhati:|| ||

Atthii imasmi.m kaaye,||
kesaa,||
lomaa,||
nakhaa,||
dantaa,||
taco,||
ma.msa.m,||
nahaara,||
a.t.thi,||
a.t.thimi~njaa,||
vakka.m,||
hadaya.m,||
yakana.m,||
kilomaka.m,||
pihaka.m,||
papphaasa.m,||
anta.m,||
antagu.na.m,||
udariya.m,||
kariisa.m,||
pitta.m,||
semha.m,||
pubbo,||
lohita.m,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasaa,||
khe.lo,||
si'nghaanikaa,||
lasikaa,||
muttan,||
atikkamma ca purisassa chavi-ma.msa-lohita.m a.t.thi.m paccavekkhati,||
purisassa ca vi~n~naa.na-sota.m pajaanaati ubhayato abbocchinna.m idha-loke apati.t.thita.m ca para-loke apati.t.thita.m ca.|| ||

Aya.m catutthaa dassana-samaapatti.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante dassana-samaapattisu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m dassana-samaapattisu.|| ||

 

§

 

8. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m,||
yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti puggala-pa.n.nattiisu.|| ||

Satt'ime bhante puggalaa:|| ||

Ubhato-bhaaga-vimutto,||
pa~n~naa-vimutto,||
kaaya-sakkhi,||
di.t.thi-ppatto,||
saddhaa-vimutto,||
dhammaanusaarii,||
saddhaanusaarii.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante puggala-pa~n~nattiisu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m puggala-pa~n~nattiisu.|| ||

 

§

 

9. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa [106] dhamma.m deseti padhaanesu.|| ||

Satt'ime bhante bojjha'ngaa:|| ||

Sati-sambojjha'ngo,||
dhamma-vicaya-sambojjha'ngo,||
viriya-sambojjha'ngo,||
piiti-sambojjha'ngo,||
passaddhi-sambojjha'ngo,||
samaadhi-sambojjha'ngo,||
upekkhaa-sambojjha'ngo.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante padhaanesu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m padhaanesu.|| ||

 

§

 

10. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti pa.tipadaasu.|| ||

Catasso imaa bhante pa.tipadaa:|| ||

Dukkhaa pa.tipadaa dandhaabhi~n~naa,||
dukkhaa pa.tipadaa khippaabhi~n~naa,||
sukhaa pa.tipadaa dandhaabhi~n~naa,||
sukhaa pa.tipadaa khippaabhi~n~naa.|| ||

Tatra bhante yaaya.m pa.tipadaa dukkhaa dandhaabhi~n~naa,||
aya.m bhante pa.tipadaa ubhayen'eva hiinaa akkhaayati dukkhattaa ca dandhattaa ca.|| ||

Tatra bhante yaaya.m pa.tipadaa dukkhaa khippaabhi~n~naa,||
aya.m pana bhante pa.tipadaa dukkhattaa hiinaa akkhaayati.|| ||

Tatra bhante yaaya.m pa.tipadaa sukhaa dandhaabhi~n~naa,||
aya.m bhante pa.tipadaa dandhattaa hiinaa akkhaayati.|| ||

Tatra bhante yaaya.m pa.tipadaa sukhaa khippaabhi~n~naa,||
aya.m pana bhante pa.tipadaa ubhayen'eva pa.niitaa akkhaayati sukhattaa ca khiippattaa ca.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante pa.tipadaasu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m pa.tipadaasu.|| ||

 

§

 

11. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti bhassa-samaacaare.|| ||

Idha bhante ekacco na c'eva musaavaaduupasa.mhita.m vaaca.m bhaasati,||
na ca vebhuutiya.m,||
na ca pesu.niya.m,||
na ca saarambhaja.m jayaapekkho,||
mantaa mantaa vaaca.m bhaasati nidhaanavati.m kaalena.|| ||

Etad aanuntariya.m bhante bhassa-samaacaare.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m bhassa-samaacaare.|| ||

 

§

 

12. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m,||
yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti purisa-siila-samaacaare.|| ||

Idha bhante ekacco c'assa saddho ca||
na ca kuhako,||
na ca lapako,||
na ca nemittiko,||
na ca nippesiko,||
na ca [107] laabhena laabha.m niji.msitaa,||
indriyesu gutta-dvaaro,||
bhojane matta~n~nu,||
sama-kaarii,||
jaagariyaanuyogam anuyutto,||
atandito aaraddha-viriyo,||
~naayii,||
satimaa,||
kalyaa.na-pa.tibhaano,||
gatimaa,||
dhitimaa,||
mutimaa,||
na ca kaamesu giddho,||
sato ca nipako ca.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante purisa-siila-samaacaare.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m purisa-siila-samaacaare.|| ||

 

§

 

13. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti anusaasana-vidhaasu.|| ||

Catasso imaa bhante anusaasana-vidhaa.|| ||

Jaanaati bhante Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yoniso manasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano,||
ti.n.na.m sa.mojanaana.m parikkhayaa sotaapanto bhavissati avinipaata-dhammo niyato sambodhi-paraaya.no' ti.|| ||

Jaanaati bhante Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yoniso-manasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano,||
ti.n.na.m sa.mojanaana.m parikkhayaa raaga-dosa-mohaana.m tanuttaa sakad-aagaamii bhavissati,||
sakid eva ima.m loka.m [aagantvaa dukkhass'anta.m karissatii' ti.|| ||

Jaanaati bhante][ed1] Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yoniso manasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano,||
pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.mojanaana.m parikkhayaa opapaatiko bhavissati,||
tattha parinibbaayii anaavatti-dhammaa tasmaa lokaa' ti.|| ||

Jaanaati bhante Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yoniso manasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaano,||
aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikat.taa upasampajja viharissatii' ti.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante anusaasana-vidhaasu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m anusaasana-vidhaasu.|| ||

 

§

 

14. [108] Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti para-puggala-vimutti-~naa.ne.|| ||

Jaanaati bhante Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yonisomanasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo ti.n.na.m sa.mojanaana.m parikkhayaa sotaapanno bhavissati avinipaata-dhammo niyato sambodhi-paraaya.no' ti.|| ||

Jaanaati bhante Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yoniso manasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo ti.n.na.m sa.mojanaana.m parikkhayaa raaga-dosa-mohaana.m tanuttaa sakaadaagimii bhavissati sakid eva ima.m loka.m aagantvaa dukkhass'anta.m karissatii' ti.|| ||

Jaanaati bhante Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yoniso manasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.mojanaana.m parikkhayaa opapaatiko tattha parinibbaayii anaavatti-dhammaa tasmaa lokaa' ti.|| ||

Jaanaati bhante Bhagavaa para-puggala.m paccatta.m yoniso manasikaaraa, -|| ||

'Aya.m puggalo aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissatii' ti.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante para-puggala-vimutti-~naa.ne.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m para-puggala-vimutti-~naa.ne.|| ||

 

§

 

15. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhammaa.m deseti sassata-vaadesu.|| ||

Tayo me bhante sassata-vaadaa.|| ||

Idha bhante ekacco sama.no vaa braahma.no vaa||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasikaaram anvaaya,||
tathaa-ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati -||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisam pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaasso pi jaatiyo,||
pa~ncaa pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo, viisatim pi jaatiyo, ti.msam pi jaatiyo, cattaariisam pi jaatiyo, jaati-satam pi,||
jaati-sahassam pi,||
jaati-sata-sahassam pi,||
anekaani pi jaati-sataani,||
anekaani pi jaati-sahassaani,||
anekaani pi jaati-sata-sahassaani,||
amutraasi.m eva.m-naamo,||
eva.mgotto eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
[109] evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m.|| ||

Tatraapaasi.m||
eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno" ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati.|| ||

So evam aaha.|| ||

Atiitam p'aaha.m addhaana.m jaanaami,||
'sa.mva.t.ti vaa loko viva.t.ti vaa' ti, -||
anaagatam p'aaha.m addhaana.m jaanaami,||
'sa.mva.t.tissati vaa loko viva.t.tissati vaa' ti.|| ||

Sassato attaa ca loko ca va~njho ku.ta.t.tho esika-.t.thaayii-.t.thito te ca sattaa sandhaavanti sa.msaranti cavanti upapajjanti,||
atthi tv'eva sassati-saman' ti.|| ||

Aya.m pa.thamo sassata-vaado.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco sama.no vaa braahma.no vaa||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasikaaram anvaaya,||
tathaa-ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati -||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi sa.mva.t.ta-viva.t.ta.m,||
dve pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
tiii.ni pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
catari pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
pa~nca pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
dasa pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
viisam pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani:||
amutraasi.m eva.m-naamo,||
eva.mgotto eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m.|| ||

Tatraa paasi.m||
eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno" ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati.|| ||

So evam aaha:||
atiitam kho aaha.m addhaana.m jaanaami,||
'sa.mva.t.ti pi loko||
viva.t.tii pi loko,||
anaagata.m ca kho aaha.m addhaana.m [110] jaanaami sa.mva.t.tissati vaa loko viva.t.tissati vaa ti.|| ||

Sassato attaa ca loko ca va~njho ku.ta.t.tho esika.t.thaayii.t.thito,||
te ca sattaa sandhaavanti sa.msaranti cavanti upapajjanti,||
Atthi tv'eva sassati-saman' ti.|| ||

Aya.m bhante dutiyo sassata-vaado.|| ||

Puna ca para.m bhante idh'ekacco sama.no vaa braahma.no vaa||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasikaaram anvaaya,||
tathaa-ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati -||
seyyathiida.m:|| ||

Dasa pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
viisam pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
ti.msam pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani,||
cattaariisam pi sa.mva.t.ta-viva.t.taani:||
amutraasi.m eva.m-naamo,||
eva.mgotto eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m.|| ||

Tatraa paasi.m||
eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno" ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati.|| ||

So evam aaha:||
atiitam kho aaha.m addhaana.m jaanaami,||
'sa.mva.t.ti pi loko||
viva.t.tii pi loko,||
anaagata.m ca kho aaha.m addhaana.m jaanaami sa.mva.t.tissati vaa loko viva.t.tissati vaa ti.|| ||

Sassato attaa ca loko ca va~njho ku.ta.t.tho esika.t.thaayii.t.thito,||
te ca sattaa sandhaavanti sa.msaranti cavanti upapajjanti,||
Atthi tv'eva sassati-saman' ti.|| ||

Aya.m bhante tatiyo sassatavaado|| ||

Etad aanuttariya.m bhante sassata-vaadesu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m sassata-vaadesu.|| ||

 

§

 

16. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m,||
yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti pubbe-nivaasaanussati-~naa.ne.|| ||

Idha bhante ekacco sama.no vaa braahma.no vaa||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasikaaram anvaaya,||
tathaa-ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati,||
yathaa samaahite citte aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati -||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisam pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi,||
jaati-sahassam pi,||
jaati-sata-sahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.ta-kappe,||
aneke pi [111] viva.t.ta-kappe,||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.ta-kappe:||
amutraasi.m eva.m-naamo,||
eva.mgotto eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m.|| ||

Tatraa paasi.m||
eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati.|| ||

Santi bhante devaa yesa.m na sakkaa ga.nanaaya vaa sa'nkhaato vaa aayu.m sa'nkhaatu.m,||
api ca yasmi.m yasmi.m atta-bhaave abhinivuttha-pubba.m hoti,||
yadi vaa ruupiisu,||
yadi vaa aruupiisu,||
yadi vaa sa~n~niisu,||
yadi vaa asa~n~nisu,||
yadi vaa n'eva-sa~n~ni-naasa~n~nisu.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante pubbe-nivaasaanussati-~naa.ne.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m pubbe-nivaasaanussati-~naa.ne.|| ||

 

§

 

17. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti sattaana.m cuutupapaata-~naa.ne.|| ||

Idha bhante ekacco sama.no vaa braahma.no vaa||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasikaaram anvaaya,||
tathaa-ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati||
yathaa samaahite citte dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaa-kammuupage satte pajaanaati:|| ||

'Ime vata bhonto sattaa||
kaaya-duccaritena samannaagataa,||
vacii-duccaritena samannaagataa,||
mano-duccaritena samannaagataa,||
ariyaana.m upavaadakaa,||
micchaa-di.t.thikaa,||
micchaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa,||
kaaya-sucaritena samannaagataa,||
vacii-sucaritena samannaagataa,||
mano-sucaritena samannaagataa,||
ariyaana.m anupavaadakaa,||
sammaa-di.t.thikaa,||
sammaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa [112] param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaa-kammuupage satte pajaanaati.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante sattaana.m cutupapaata-~naa.ne.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesam abhijaanaati,||
ta.m Bhagavato asesam abhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yad abhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m sattaana.m cutupapaata-~naa.ne.|| ||

 

§

 

18. Apara.m pana bhante etad aanuttariya.m yathaa Bhagavaa dhamma.m deseti iddhi-vidhaasu.|| ||

Dve'maa bhante iddhiyo.|| ||

Atthi bhante iddhi yaa saasavaa sa-upadhikaa no ariyaa' ti vuccati.|| ||

Atthi bhante iddhi yaa anaasavaa anupadhikaa ariyaa' ti vuccati.|| ||

Katamaa ca bhante iddhi yaa saasavaa sa-upadhikaa no ariyaa' ti vuccati?|| ||

Idha bhante ekacco sama.no vaa braahma.no vaa||
aatappam anvaaya,||
padhaanam anvaaya,||
anuyogam anvaaya,||
appamaadam anvaaya,||
sammaa-manasikaaram anvaaya,||
tathaa-ruupa.m ceto-samaadhi.m phusati yathaa-samaahite citte aneka-vihita.m iddhi-vidha.m paccanuhoti:|| ||

eko pi hutvaa bahudhaa hoti,||
bahudhaa pi hutvaa eko hoti,||
aavibhaava.m tiro-bhava.m tiro-ku.d.da.m tiro-paakaara.m tiro-pabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa pi ummujja-nimujja.m karoti seyyathaa pi udake,||
udake pi abhijjamaano gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase si palla'nkena kamati seyyathaa pi pakkhi saku.no.|| ||

Ime pi candima-suriye eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave paa.ninaa parimasati parimajjati.|| ||

Yaava brahmalokaa pi kaayena vasa.m vatteti.|| ||

Aya.m bhante iddhi yaa saasavaa sa-upadhikaa no ariyaa ti vuccati.|| ||

Katamaa ca bhante iddhi yaa anaasavaa anupadhikaa ariyaa ti vuccati?|| ||

Idha bhante bhikkhu sace aaka'nkhati -||
pa.tikule appa.tikuula-sa~n~ni vihareyyan ti,||
appa.tikuula-sa~n~ni tattha viharati.|| ||

Sace aaka'nkhati -||
appa.tikuule [113] pa.tikuula-sa~n~ni vihareyyan ti,||
pa.tikuula-sa~n~ni tattha viharati.|| ||

Sace aaka'nkhati -||
pa.tikuule ca appa.tikuule ca appa.tikuula-sa~n~ni vihareyyan ti appa.tikuula-sa~n~ni tattha viharati.|| ||

Sace aaka'nkhati -
apa.tikuule ca pa.tikuule ca pa.tikuula-sa~n~ni vihareyyan ti,||
pa.tikuula-sa~n~ni tattha viharati.|| ||

Sace aaka'nkhati -||
pa.tikuula~n ca appa.tikuula~n ca tad ubhaya.m abhinivajjetvaa upekkhako vihareyya.m sato sampajaano' ti,||
upekkhako tattha viharati sato sampajaano.|| ||

Aya.m pana bhante iddhi anaasavaa anupadhikaa ariyaa ti vuccati.|| ||

Etad aanuttariya.m bhante iddhividhaasu.|| ||

Ta.m Bhagavaa asesamabhijaanaati.|| ||

Ta.m Bhagavato asesamabhijaanato uttari.m abhi~n~neyya.m n'atthi,||
yadabhijaana.m a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro assa yad ida.m iddhi-vidhaasu.|| ||

19. Yan ta.m bhante saddhena kula-puttena pattabba.m aaraddha-viriyena thaamavataa purisa-thaamena purisa-viriyena purisa-parakkamena purisa-dhorayhena,||
anuppatta.m ta.m Bhagavataa.|| ||

Na ca bhante Bhagavaa kaamesu kaamasukhallikaanuyoga-yutto hiina.m gamma.m pothujjanika.m anariya.m anattha-sa.mhita.m,||
na ca atta-kilamathaanuyoga anuyutto dukkha.m anariya.m anattha-sa.mhita.m,||
catunna.m Bhagavaa jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaama-laabhii akiccha-laabhii akasira-laabhii.|| ||

 

§

 

Sace ma.m bhante eva.m puccheyya -|| ||

'Kin nu kho aavuso Saariputta,||
ahesu.m atiitam addhaana.m a~n~ne sama.no vaa braahma.naa vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataraa sambodhiyan' ti?|| ||

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante 'no' ti vadeyya.m.|| ||

Sace pana ma.m bhante eva.m puccheyya -|| ||

'Ki.m pan'aavuso Saariputta bhavissanti anaagatam addhaana.m a~n~ne sama.naa vaa braahma.naa vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataraa sabbodhiyan' ti?|| ||

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante 'no' ti [114] vadeyya.m.|| ||

'Ki.m pan'aavuso Saariputta atth'etarahi a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa Bhagavataa bhiyyo'bhi~n~nataro sambodhiyan' ti?|| ||

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante 'no' ti vadeyya.m.|| ||

Sace pana ma.m bhante eva.m puccheyya -|| ||

"Kin nu kho aavuso Saariputta ahesu.m atiitam addhaana.m a~n~ne sama.no vaa braahma.naa vaa Bhagavataa samasamaa sambodhiyan' ti?|| ||

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante 'evan' ti vadeyya.m.|| ||

Sace pana ma.m bhante eva.m puccheyya -|| ||

'Ki.m pan'aavuso Saariputta,||
bhavissanti anaagatam addhaana.m a~n~ne sama.no vaa braahma.naa vaa Bhagavataa samasamaa sambodhiyan' ti?|| ||

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante 'evan' ti vadeyya.m.|| ||

Sace pana ma.m bhante eva.m puccheyya -|| ||

'Ki.m pan'aavuso Saariputta atth'etarahi a~n~ne sama.no vaa braahma.naa vaa Bhagavataa samasamaa sambodhiyan' ti?|| ||

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante 'no' ti vadeyya.m.|| ||

Sace pana ma.m bhante eva.m puccheyya -|| ||

'Kasmaa pan'aayasmaa Saariputto ekacca.m abbhanujaanaati ekacca.m naabbhanujaanaatii' ti?|| ||

Eva.m pu.t.tho aha.m bhante eva.m vyaakareyya.m -|| ||

'Sammukhaa me ta.m aavuso Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m.'|| ||

Ahesu.m atiitam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa mayaa samasamaa sambodhiyan ti.|| ||

Sammukhaa me ta.m aavuso Bhagavato suta.m,||
sammukhaa pa.tiggahita.m:||
bhavissanti anaagatam addhaana.m arahanto Sammaa-sambuddhaa mayaa samasamaa sambodhiyan ti.|| ||

Sammukhaa me ta.m aavuso Bhagavato suta.m sammukhaa pa.tiggahita.m:

"A.t.thaanam eta.m anavakaaso ya.m ekissaa loka-dhaatuyaa dve arahanto Sammaa-sambuddhaa apubba.m acarima.m uppajeyyu.m||
n'eta.m .thaana.m vijjatii" ti.|| ||

Kaccaaha.m bhante [115] eva.m pu.t.tho eva.m vyaakaramaano vutta-vaadii c'eva Bhagavato homi.|| ||

Na ca Bhagavanta.m abhutena abbhaacikkhaami,||
dhammassa caanudhamma.m vyaakaromi,||
na ca koci sahadhammiko||
vaadaanuvaado gaarayha.m .thaana.m aagacchatii" ti?

17. "Taggha tva.m Saariputta eva.m pu.t.tho eva.m vyaakaramaano vutta-vaadi c'eva mama hosi,||
na ca ma.m abhutena abbhaacikkhasi,||
dhammassa caanudhamma.m vyaakarosi,||
na ca koci sahadhammiko vaadaanuvaado gaarayha.m .thaana.m aagacchati" ti.|| ||

 

§

 

21. Eva.m vutte aayasmaa Udaayii Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Acchariya.m bhante||
abbhuuta.m bhante||
Tathaagatassa apapicchataa santu.t.thitaa sallekhataa,||
yatra hii naama Tathaagato eva.m mahiddhiko eva.m mahaanubhaavo,||
atha ca pana na attaana.m paatukarissati.|| ||

Ekam eka.m ce pi ito bhante dhamma.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa attani samanupasseyyu.m,||
te taavataken'eva pa.taaka.m parihareyyu.m.|| ||

Acchariya.m bhante||
abbhuuta.m bhante||
Tathaagatassa appicchataa santu.t.thitaa sallekhataa,||
yatra hi naama Tathaagato eva.m mahiddhiko eva.m mahaanubhavo,||
atha ca pana na attaana.m paatukarissatii" ti.|| ||

"Passa kho tva.m Udaayi:|| ||

Tathaagatassa appicchataa santu.t.thitaa sallekhataa,||
yatra hi naama Tathaagato eva.m mahiddhiko eva.m mahaanubhaavo,||
atha ca pana na attaana.m paatukarissatii ti.|| ||

Ekam eka.m ce pi ito Udaayi dhamma.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa attani samanupasseyyu.m,||
te taavataken'eva pa.taaka.m parihareyyu.m.|| ||

Passa kho tva.m udaayi:|| ||

Tathaagatassa apapicchataa santu.t.thitaa sallekhataa,||
yatra hi naama Tathaagato eva.m mahiddhiko eva.m mahaanubhaavo,||
atha ca pana na attaana.m paatukarissatii" ti.|| ||

[116] 22.Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Saariputta.m aamantesi:|| ||

"Tasmaa-t-iha tva.m Saariputta ima.m dhamma-pariyaaya.m abhikkha.na.m bhaaseyyaasi bhikkhuna.m bhikkhuniina.m upaasakaana.m upaasikaana.m.|| ||

Yesam pi hi Saariputta moghapurisaana.m bhavissati Tathaagate ka'nkhaa vaa vimati vaa tesam ima.m dhamma-pariyaaya.m sutvaa yaa Tathaagate ka'nkhaa vaa vimati vaa saa pahiyyissatii" ti.|| ||

Iti h'ida.m aayasmaa Saariputto Bhagavato sammukhaa sampasaada.m pavedesi.|| ||

Tasmaa imassa veyyaakara.nassa Sampasaadaniyan t'eva adhivacanan ti.|| ||

Sampasaadaniya Sutta.m
pa~ncama.m|| ||

 


[ed1] Missing in PTS.


Contact:
E-mail
Copyright Statement