Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 29

Paasaadika Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[117]

[1] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati, Vedha~n~naa naama Sakkaa, tesa.m Ambavane paasaade.|| ||

Niga.n.thanaata-putta Kaalakiriyaa

Tena kho pana samayena Niga.n.tho Naataputto Paavaaya.m adhunaa kaalakato hoti.|| ||

Tassa kaalakiriyaaya bhinnaa Niga.n.thaa dvedhika-jaataa bha.n.dana-jaataa kalaha-jaataa vivaadaapannaa a~n~na-m-a~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti:|| ||

"Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami."|| ||

"Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissi!"|| ||

"Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno."|| ||

"Sahitam me,||
asahitan te."|| ||

"Puure vacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca."|| ||

"Avici.n.nan te viparaavatta.m."|| ||

"Aaropito te vaado,||
niggahito si."|| ||

"Cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti.|| ||

Vadho yeva kho ma~n~ne Niga.n.thesu Naataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niga.n.thassa Naataputtassa saavakaa gihii [118] odaata-vasanaa,||
te pi Niga.n.thesu Naataputtiyesu nibbinna-ruupaa viratta-ruupaa pa.tivaana-ruupaa,||
yathaa ta.m durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaanike anupasama-sa.mvattanike asammaa-sambuddha-ppavedite bhinna-thuupe appa.tisara.ne.|| ||

Atha kho Cundo Sama.nuddeso Paavaaya.m vassa.m vuttho,||
yena Saamagaamo yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Cundo Sama.nuddeso aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

"Niga.n.tho bhante Naataputto Paavaaya.m adhunaa kaalakato.|| ||

Tassa kaalakiriyaaya bhinnaa Niga.n.thaa dvedhika-jaataa bha.n.dana-jaataa kalaha-jaataa vivaadaapannaa a~n~na-m-a~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti:|| ||

'Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami.'|| ||

'Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissi!'|| ||

'Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno.'|| ||

'Sahitam me,||
asahitan te.'|| ||

'Puure vacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca.'|| ||

'Avici.n.nan te viparaavatta.m.'|| ||

'Aaropito te vaado,||
niggahito si.'|| ||

'Cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosii' ti.|| ||

Vadho yeva kho ma~n~ne Niga.n.thesu Naataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niga.n.thassa Naataputtassa saavakaa gihii odaata-vasanaa,||
te pi Niga.n.thesu Naataputtiyesu nibbinna-ruupaa viratta-ruupaa pa.tivaana-ruupaa,||
yathaa ta.m durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaanike anupasama-sa.mvattanike asammaa-sambuddha-ppavedite bhinna-thuupe appa.tisara.ne" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Aanando Cunda.m Sama.nuddesa.m etad avoca:|| ||

"Atthi kho ida.m aavuso Cunda kathaa-paabhata.m Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Aayaam'aavuso Cunda, yena Bhagavaa ten'upasa.mkamissaama.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavato etam attha.m aarocessaamaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho Cundo Sama.nuddeso aayasmato Aanandassa paccassosi.|| ||

Atha kho aayasmaa ca Aanando Cundo ca Sama.nuddeso yena Bhagavaa ten'upasa.mkami.msu,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Aya.m bhante Cundo Sama.nuddeso evam aaha:|| ||

'Niga.n.tho bhante Naataputto Paavaaya.m adhunaa kaalakato.|| ||

Tassa kaalakiriyaaya bhinnaa Niga.n.thaa dvedhika-jaataa bha.n.dana-jaataa kalaha-jaataa vivaadaapannaa a~n~na-m-a~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti:|| ||

"Na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi,||
aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami."|| ||

"Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissi!"|| ||

"Micchaa-pa.tipanno tvam asi,||
aham asmi sammaapa.tipanno."|| ||

"Sahitam me,||
asahitan te."|| ||

"Puure vacaniiya.m pacchaa avaca,||
pacchaa vacaniiya.m pure avaca."|| ||

"Avici.n.nan te viparaavatta.m."|| ||

"Aaropito te vaado,||
niggahito si."|| ||

"Cara vaadappamokkhaaya,||
nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti.|| ||

Vadho yeva kho ma~n~ne Niga.n.thesu Naataputtiyesu vattati.|| ||

Ye pi Niga.n.thassa Naataputtassa saavakaa gihii odaata-vasanaa,||
te pi Niga.n.thesu Naataputtiyesu nibbinna-ruupaa viratta-ruupaa pa.tivaana-ruupaa,||
yathaa ta.m durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaanike anupasama-sa.mvattanike asammaa-sambuddha-ppavedite bhinna-thuupe appa.tisara.ne'" ti.|| ||

Asammaa Sambuddhappavedita-Dhamma-Vinayo

"Eva.m h'eta.m Cunda hoti durakkhaate dhamma-vinaye [119] duppavedite aniyyaanike anupasama-sa.mvattanike asammaa-sambuddha-ppavedite.|| ||

Idha Cunda satthaa ca hoti asammaasambuddho,||
dhammo ca durakkhaato duppavedito aniyyaaniko anupasama-sa.mvattaniko asammaasambuddhe-ppavedito,||
saavako ca tasmi.m dhamme na dhammaanudhamma-pa.tipanno viharati na saamici-pa.tipanno na anudhamma-caari,||
vokkamma ca tamhaa dhammaa vattati.|| ||

So evam assa vacaniiyo:|| ||

'Tassa te aavuso laabhaa,||
tassa te suladdha.m,||
satthaa ca te asammaasambuddho,||
dhammo ca durakkhaato duppavedito aniyyaaniko anupasama-sa.mvattaniko asammaa-sambuddha-ppavedito,||
tva~n ca tasmi.m dhamme na dhammaanudhamma-pa.tipanno viharasi na saamici-pa.tipanno na anudhamma-caarii,||
vokkamma ca tamhaa dhammaa vattasii' ti.|| ||

Iti kho Cunda satthaa pi tattha gaarayho,||
dhammo pi tattha gaarayho,||
saavako ca tattha eva.m paasa.mso.|| ||

Yo kho Cunda evaruupa.m saavaka.m eva.m vadeyya:|| ||

'Et'aayasmaa tathaa pa.tipajjatu yathaa te satthaaraa dhammo desito pa~n~natto' ti.|| ||

Yo ca samaadapeti ya~n ca samaadapeti yo ca samaadapito tathattaaya pa.tipajjati,||
sabbe te bahu.m apu~n~na.m pasavanti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m h'eta.m Cunda hoti durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaanike anupasama-sa.mvattanike asammaa-sambuddha-ppavedite.|| ||

Idha pana Cunda satthaa ca hoti asammaasambuddho,||
dhammo ca durakkhaato duppavedito aniyyaaniko anupasama-sa.mvattaniko asammaa-sambuddha-ppavedito,||
saavako ca tasmi.m dhamme dhammaanudhamma-pa.tipanno viharati saamiici-pa.tipanno anudhamma-caarii,||
samaadaaya ta.m dhamma.m vattati.|| ||

So evam assa vacaniiyo:|| ||

'Tassa te aavuso alaabhaa,||
tassa te dulladdha.m,||
satthaa ca te asammaasambuddho [120] dhammo ca durakkhaato duppavedito aniyyaaniko anupasama-sa.mvattaniko asammaa-sambuddha-ppavedito tva~n ca tasmi.m dhamme dhammaanudhamma-pa.tipanno viharasi saamiici-pa.tipanno anudhamma-caarii,||
samaadaaya ta.m dhamma.m vattasii' ti.|| ||

Iti kho Cunda satthaa pi tattha gaarayeho,||
dhammo pi tattha gaarayho,||
saavako pi tattha eva.m gaarayho.|| ||

Yo kho Cunda evaruupa.m saavaka.m eva.m vadeyya.|| ||

'Addhaa yasmaa ~naaya-pa.tipanno ~naayam aaraadhessatii' ti.|| ||

Yo ca passati ya~n ca pasa.msati yo ca pasattho bhiyoso-mattaaya viriya.m aarabhati,||
sabbe te bahu.m apu~n~na.m pasavanti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m h'eta.m Cunda hoti durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaanike anupasama-sa.mvattanike asammaa-sambuddha-ppavedite.|| ||

Sammaasambuddhappavedita - Dhammavinayo

Idha pana Cunda satthaa ca hoti Sammaa-sambuddho dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
saavako ca tasmi.m dhamme na dhammaanudhamma-pa.tipanno viharati na saamiici-pa.tipanno na anudhamma-caarii,||
vokkamma ca tambhaa dhammaa vattati.|| ||

So evam assa vacaniiyo:|| ||

'Tassa te aavuso alaabhaa,||
tassa te dulladdha.m,||
satthaa ca te Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
tva~n ca tasmi.m dhamme na dhammaanudhamma-pa.tipanno viharasi na saamici-pa.tipanno na anudhamma-caarii,||
vokkamma ca tambhaa dhammaa vattasii' ti.|| ||

Iti kho Cunda satthaa pi tattha paasa.mso,||
dhammo pi tattha paasa.mso,||
saavako ca tattha eva.m gaarayho.|| ||

Yo kho Cunda evaruupa.m saavaka.m eva.m vadeyya:|| ||

'Et'aayasmaa tathaa pa.tipajjatu yathaa te satthaaraa dhammo desito pa~n~natto' ti.|| ||

Yo ca samaadapeti ya.m ca samaadapeti yo ca samaadapito tathattaaya pa.tipajjati,||
sabbe te bahu.m pu~n~na.m pasavanti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m h'eta.m Cunda hoti svaakkhaate dhamma-vinaye suppavedite niyyaanike upasama-sa.mvattanike Sammaa-sambuddha-ppavedite.|| ||

[121] Idha pana Cunda satthaa ca hoti Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
saavako ca tasmi.m dhamme dhammaanudhamma-pa.tipanno viharati,||
saamiici-pa.tipanno anudhamma-caarii,||
saamadaaya ta.m dhamma.m vattati.|| ||

So evam assa vacaniiyo:|| ||

'Tassa te aavuso laabhaa,||
tassa te suladdha.m,||
satthaa ca te Sammaa-sambuddho dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
tva~n ca tasmi.m dhamme dhammaanudhamma-pa.tipanno viharasi,||
saamiici-pa.tipanno anudhamma-caarii,||
samaadaaya ta.m dhamma.m vattasii' ti.|| ||

Iti kho Cunda satthaa pi tattha paasa.mso,||
dhammo pi tattha paasa.mso,||
saavako pi tattha eva.m paasa.mso.|| ||

Yo kho Cunda evaruupa.m saavaka.m eva.m vadeyya:|| ||

'Addhaa yasmaa ~naaya-pa.tipanno ~naaya.m aaraadhessatii' ti.|| ||

Yo ca pasa.msati ya.m ca pasa.msati,||
yo ca pasattho bhiyyosomattaaya viriya.m aarabhati,||
sabbe te bahu.m pu~n~na.m pasavanti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m h'eta.m Cunda hoti svaakkhaate dhamma-vinaye suppavedite niyyaanike upasama-sa.mvattanike Sammaa-sambuddha-ppavedite.|| ||

Saavakaanutaapakaraa Satthukaalakiriyaa

Idha pana Cunda satthaa ca loke udapaadi araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
avi~n~naapitatthaa c'assa honti saavakaa saddhimme,||
na ca tesa.m kevala-paripuura.m brahmacariya.m aaviikata.m hoti unnaani-kata.m sabba-sa'ngaaha-pada-kata.m sappaa.tihiira-kata.m [122] yaavad'eva manussehi suppakaasita.m,||
atha n'esa.m satthuno antaradhaana.m hoti.|| ||

Evaruupo kho Cunda satthaa saavakaana.m kaalakato aanutappo hoti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Satthaa ca no loke udaapaadi araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
avi~n~naapitatthaa c'amha saddhamme,||
na ca no kevala-paripuura.m brahmacariya.m aaviikata.m hoti uttaanii-kata.m sabba-sa'ngaaha-pada-kata.m sappaa.tihiira-kata.m yaavad'eva manussehi suppakaasita.m,||
atha no satthuno antaradhaana.m hotii ti.|| ||

Evaruupo kho Cunda satthaa saavakaana.m kaalakato aanutappo hoti.|| ||

Saavakaana.m Anaanutappaa Satthukaalakiriyaa

Idha pana Cunda satthaa ca loke udapaadi araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
vi~n~naapitatthaa c'assa honti saavakaa saddhamme,||
kevala~n ca tesa.m paripuura.m brahmacariya.m aaviikata.m hoti uttaanii-kata.m sabba-sa'ngaaha-pada-kata.m sappaa.tihiira-kata.m yaavad'eva-manussehi suppakaasita.m,||
atha n'esa.m satthuno antaradhaana.m hoti.|| ||

Evaruupo kho Cunda satthaa saavakaana.m kaalakato anaanutappo hoti.|| ||

Ta.m dissa hetu?|| ||

Satthaa ca no loke udapaadi araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyyaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
vi~n~naapitatthaa c'amhaa saddhamme,||
kevala~nca no paripuura.m brahmacariya.m aaviikata.m hoti uttaanii-kata.m sabba-sa'ngaaha-pada-kata.m sappaa.tihiira-kata.m yaavad'eva manussehi suppakaasita.m,||
[123] atha no satthuno antaradhaana.m hotii ti.|| ||

Evaruupo kho Cunda satthaa saavakaana.m kaalakato anaanutappo hoti.|| ||

Brahmacariya Aparipuuranaadi Kathaa

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
no ca kho satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
eva.m ta.m brahmacariya.m parapuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
no ca kho assa theraa bhikkhu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa majjhimaa bhikkhuu saavakaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa navaa bhikkhuu saavakaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa theraa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
[124] no ca khvassa majjhimaa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.mta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa navaa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m cariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniita visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa navaa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa upaasakaa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamama.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa ala.m,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa navaa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa upaasakaa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa ala.m,||
uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa navaa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamama.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa upaasikaa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m nigagahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa navaa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamama.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa upaasikaa gihiniyo odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m nigagahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavakaa gihiniyo odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa navaa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamama.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m nigagahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavakaa gihiniyo odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
no ca khvassa brahmacariya.m hoti iddha~n c'eva phiita~n ca vitthaarita.m baahu-ja~n~na.m puthu-bhuuta.m yaavad'eva manussehi suppakaasita.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa,||
visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m nigagahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavakaa gihiniyo odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
brahmacariya.m c'assa hoti iddha~n c'eva phiita~n ca vitthaarita.m baahu-ja~n~na.m puthu-bhuuta.m yaavad'eva manussehi suppakaasita.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Etehi ce pi Cunda a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamama.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m nigagahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavakaa gihiniyo odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
brahmacariya.m c'assa hoti iddha~n c'eva phiita~n ca vitthaarita.m baahu-ja~n~na.m puthu-bhuuta.m yaavad'eva manussehi suppakaasita.m,||
no ca kho laabhagga-yasagga-ppatta.m,||
eva.m ta.m brahmacariya.m aparipuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Yato ca kho Cunda etehi c'eva a'ngehi samannaagata.m brahmacariya.m hoti,||
satthaa ca hoti thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto,||
theraa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuu saavakaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
theraa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
majjhimaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
navaa c'assa bhikkhuniyo saavikaa honti vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa honti gihi odaata-vasanaa brahmacaarino vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamama.m desetu.m,||
upaasakaa c'assa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavikaa honti gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo vyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammena suniggahiita.m nigagahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,||
upaasikaa c'assa saavakaa gihiniyo odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m,
brahmacariya.m c'assa hoti iddha~n c'eva phiita~n ca vitthaarita.m baahu-ja~n~na.m puthu-bhuuta.m yaavad'eva manussehi suppakaasita.m,||
laabhagga-yasagga-ppatta.m ca,||
eva.m ta.m brahmacariya.m paripuura.m hoti ten'a'ngena.|| ||

Aha.m kho pana Cunda etarahi satthaa loko uppanno araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca svaakkhaato suppavedito niyayaaniko upasama-sa.mvattaniko Sammaa-sambuddha-ppavedito,||
vi~n~naapitatthaa ca me saavakaa saddhamme,||
kevala~n ca tesa.m paripuura.m brahmacariya.m aaviikata.m uttaanii-kata.m sabba-sa'ngaaha-pada-kata.m sappaa.tihiira-kata.m yaavad'eva manussehi suppakaasita.m.|| ||

Aha.m kho pana Cunda etarahi satthaa thero ratta~n~nuu cira-pabbajito addha-gato vayo anuppatto.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi theraa bhikkhu saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi majjhimaa bhikkhu saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi navaa bhikkhu saavakaa viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi theraa bhikkhuniyo saavikaa viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi majjhimaa bhikkhuniyo saavikaa viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi navaa bhikkhuniyo saavikaa viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi upaasakaa saavakaa gihii odaata-vasanaa brahmacaarino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi upaasakaa saavakaa gihii odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho pana me Cunda etarahi upaasikaa saavikaa gihiniyo odaata-vasanaa brahmacaariniyo viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Santi kho [126] pana me Cunda etarahi upaasikaa saavikaa gihiniyo odaata-vasanaa kaama-bhogino viyattaa viniitaa visaaradaa patta-yoga-kkhemaa,||
ala.m samakkhaatu.m saddhammassa,||
ala.m uppanna.m parappavaada.m sahadhammehi suniggita.m niggahetvaa sappaa.tihaariya.m dhamma.m desetu.m.|| ||

Etarahi kho pana me Cunda brahmacariya.m iddha.m ca phiita~n ca vitthaarita.m baahu-ja~n~na.m puthu-bhuuta.m yaavad eva manussehi suppakaasita.m.|| ||

Yaavataa kho Cunda etarahi satthaaro loke uppannaa,||
naaha.m Cunda a~n~na.m eka.m satthaaram pi samanussami eva.m laabhagga-yasagga-ppatta.m yatharivaaha.m.|| ||

Yaavataa kho Cunda etarahi sa'nghaa vaa ga.naa vaa loke uppannaa,||
naaha.m Cunda a~n~na.m eka.m sa'ngham pi samanupassaami eva.m laabhagga-yasagga-ppatta.m yathariva Cunda bhijhusa'ngho.|| ||

Ya.m kho ta.m Cunda sammaa-vadamaano vadeyya:|| ||

Sabbaakaara-sampanna.m sabbaakaara-paripuura.m anuuna.m anadhika.m svaakkhaata.m kevala-paripuura.m brahmacariya.m suppakaasitan ti,||
idam eva ta.m sammaa-vadamaano vadeyya sabbaakaara-sampanna.m sabbaakaara-paripuura.m anuuna.m anadhika.m svaakkhaata.m kevala-paripuura.m brahmacariya.m suppakaasitan ti.|| ||

Uddako suda.m Cunda Raamaputto eva.m vaaca.m bhaasati:|| ||

'Passa.m na passatii' ti.|| ||

Ki~n ca passa.m na passatii ti?|| ||

Khurassa saadhu-nisitassa talam assa passati,||
dhaara~n ca kho tassa na passati.|| ||

Ida.m vuccati Cunda:|| ||

Passa.m na passati.|| ||

Ta.m kho pan'eta.m Cunda Uddakena Raamaputtena bhaasita.m hiina.m gamma.m pothujjanika.m anariya.m anattha-sa.mhita.m khuram eva sandhaaya.|| ||

Ya~n ca ta.m Cunda sammaa-vadamaano vadeyya:|| ||

[127] 'Passa.m na passatii' ti.|| ||

Ida.m eve ta.m sammaa-vadamaano vadeyya:|| ||

'Passa.m na passatii'ti.|| ||

Ki~n ca passa.m na passatii ti?|| ||

Eva.m sabbaakaara-sampanna.m sabbaakaara-paripuura.m anuuna.m:||
anadhika.m svaakkhaata.m kevala-paripuura.m brahmacariya.m suppakaasitan ti.|| ||

Iti h'eta.m passati,||
ida.m ettha apaka.d.dheyya,||
eva.m ta.m parisuddhatara.m assaa ti.|| ||

Iti h'eta.m na passati||
ida.m ettha upaka.d.dheyya,||
eva.m ta.m parisuddhatara.m assaa ti.|| ||

Iti h'eta.m na passati,||
ida.m vuccati:|| ||

'Passa.m na passatii' ti.|| ||

Ya.m kho ta.m Cunda sammaa-vadamaano vadeyya:|| ||

"Sabbaakaara-sampanna.m sabbaakaara-paripuura.m anuuna.m anadhika.m svaakkhaata.m kevala-paripuura.m brahmacariya.m suppakaasitan ti.|| ||

Idam eta.m sammaa-vadamaano vadeyya:|| ||

Sabbaakaara-sampanna.m sabbaakaara-paripuura.m anuuna.m anadhika.m svaakkhaata.m kevala-paripuura.m brahmacariya suppakaasitan ti.|| ||

Sa'ngaayitabbaa Dhammaa

Tasmaa-t-idha Cunda ye vo mayaa dhammaa abhi~n~naa desitaa,||
tattha sabbeh'eva sa'ngamma samaagamma atthena attha.m vya~njanena vyaa~njana.m sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m.|| ||

Yathayida.m brahmacaraya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m,||
tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Katame ca te Cunda mayaa dhammaa abhi~n~naa desitaa yattha sabbeh'eva sa'ngamma samaagamma atthena attha.m vya~njanena vya~njana.m sa'ngaayitabba.m,||
na vivaditabba.m,||
yathayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m,||
tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m?|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Cattaaro satipa.t.thaanaa,||
cattaaro sammappadhaanaa,||
cattaaro iddhipaadaa,||
pa~ncinduyaani,||
pa~nca balaani,||
satta [128] bojjha'ngaa,||
ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Ime kho te Cunda dhammaa mayaa abhi~n~naa desitaa,||
yattha sabbeh'eva sa'ngamma samaagamma atthena attha.m vya~njanena vya~njana.m sa'ngaayitabba.m,||
na vivaditabba.m,||
yathayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m,||
tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Sa~n~naapetabba Vidhi

Tesa.m ca vo Cunda samaggaana.m sammodamaanaana.m avivadamaanaana.m sikkhitabba.m,||
a~n~nataro sabrahmacaarii sa'nghe dhamma.m bhaaseyya.|| ||

Tatra ce tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Aya.m kho aayasmaa attha~n c'eva micchaa ga.nhaati,||
vya~njanaani ca micchaa ropetii" ti.|| ||

Tassa n'eva abhinanditabba.m,||
na pa.tikkositabba.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa so evam assa vacaniiyo:|| ||

'Imassa nu kho aavuso atthassa imaani vaa vya~njanaani etaani vaa vya~njanaani,||
katamaani opaayikataraani;||
imesa.m vaa vya~njanaana.m aya.m vaa attho eso vaa attho.|| ||

Katamo opaayikataro' ti?|| ||

So ce eva.m vadeyya:|| ||

'Imassa kho aavuso atthassa imaan'eva vya~njanaani opaayikataraani yaani c'eva etaani.|| ||

Imesa.m vya~njanaana.m,||
ayam eva attho opaayikataro yo c'eva eso' ti.|| ||

So n'eva ussaadetabbo na apasaadetabbo.|| ||

Anussaadetvaa na apasaadetvaa so va saadhuka.m sa~n~naapetabbo,||
tassa ca atthassa tesa.m ca vya~njanaana.m nisantiyaa.|| ||

Aparo pi ce Cunda sabrahmacaarii sa'nghe dhamma.m bhaaseyya.|| ||

Tatra ce tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Aya.m kho aayasmaa attha.m hi kho micchaa ga.nhaati,||
vya~njanaani [129] sammaa ropetii' ti.|| ||

Tassa n'eva abhinanditabba.m na pa.tikkositabba.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa so evam assa vacaniiyo:|| ||

'Imesa.m nu kho aavuso vya~njanaana.m aya.m vaa attho eso vaa attho,||
katamo opaayikataro' ti?|| ||

So ce eva.m vadeyya:|| ||

'Imesa.m kho aavuso vya~njanaana.m ayam eva attho opaayikataro,||
yo c'eva eso' ti.|| ||

So n'eva ussaadetabbo na apasaadetabbo.|| ||

Anussaadetvaa anapasaadetvaa so yeva saadhuka.m sa~n~naapetabbo tass'ev'atthassa nisantiyaa.|| ||

Aparo pi ce Cunda sabrahmacaarii sa'nghe dhamma.m bhaaseyya,||
tatra ce tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Aya.m kho aayasmaa attha.m hi kho sammaa ga.nhaati,||
vya~njanaani micchaa ropetii' ti.|| ||

Tassa n'eva abhinanditabba.m na pa.tikkositabba.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa so evam assa vacaniiyo:|| ||

'Imesa.m nu kho aavuso atthassa imaan'eva vya~njanaani etaani vaa vyaa~njanaani,||
katamaani opaayikataraanii' ti?|| ||

So ce eva.m vadeyya:|| ||

'Imassa nu kho aavuso atthassa imaan'eva vyaa~njanaani opaayikataraava,||
yaani c'eva etaanii' ti.|| ||

So n'eva ussaadetabbo na apasaadetabbo.|| ||

Anussaadetvaa anapasaadetvaa so yeva saadhuka.m sa~n~naapetabbo tesa.m ~neva vya~njanaana.m nisantiyaa.|| ||

Aparo pi ce Cunda sabrahmacaarii sa'nghe dhamma.m bhaaseyya,||
tatra ce tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Aya.m kho aayasmaa attha~n ~neva sammaa ga.nhaati,||
vya~njanaani sammaa ropetii' ti.|| ||

Tassa 'saadhuu' ti bhaasita.m abhinanditabba.m anumoditabba.m.|| ||

Tassa 'saadhuu' ti bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa so evam assa vacaniiyo:|| ||

'Laabhaa no aavuso,||
suladdha.m no aavuso,||
ye maya.m aayasmanta.m taadisa.m sabrahmacaari.m passaama eva.m atthupeta.m vya~njanuupetan' ti.|| ||

Paccayaanu~n~naatakaara.na.m

Nava.m aha.m Cunda di.t.tha-dhammakaana.m yeva [130] aasavaana.m sa.mvaraaya dhamma.m desemi.|| ||

Na panaaha.m Cunda samparaayikaana.m yeva aasavaana.m pa.tighaataaya dhamma.m desemi,||
di.t.tha-dhammikaana.m c'evaaha.m Cunda asaavaana.m sa.mvaraaya dhamma.m desemi samparaayikaana~n ca aasavaana.m pa.tighaataaya.|| ||

Tasmaa-t-iha Cunda ya.m vo mayaa ciivara.m anu~n~naata.m,||
ala.m vo ta.m yaavad eva siitassa pa.tighaataaya,||
u.nhassa pa.tighaataaya,||
.da.msa-makasa-vaataatapa-siri.msapa-samphassaana.m parighaataaya,||
yaavad eva hiri-kopiina-pa.ticchaadanattha.m.|| ||

Yo vo mayaa pi.n.dapaato anu~n~naato,||
ala.m vo so yaavad eva imassa kaayassa .thitiyaa yaapanaaya vihi.msuuparatiyaa brahmacariyaanuggahaaya.|| ||

Iti puraa.na~n ca vecana.m pa.tiha'nkhaami||
nava~n ca vedana.m na uppaadessaami,||
yaatraa ca me bhavissati anavajjataa ca phaasuvihaaro caa ti.|| ||

Ya.m vo mayaa senaasana.m anu~n~naata.m,||
ala.m vo ta.m yaavad eva siitassa pa.tighaataaya u.nhassa pa.tighaataaya .da.msa-makasa-vaataatapa-siri.msapa-samphassaana.m pa.tighaataaya yaavad eva utu-parissaya-vinodana.m pa.tisallaanaaraamattha.m.|| ||

Yo vo mayaa gilaanappaccaya-bhesajja-parikkhaaro anu~n~naato,||
ala.m vo so yaavad eva uppannaana.m veyyaabaadhikaana.m vedanaana.m pa.tighaataaya abyaapajjhaparamataayaa ti.|| ||

Sukhallikaanuyogaa

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Sukhallikaanuyogam anuyuttaa sama.naa Sakya-puttiyaa viharantii' ti.|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

'Katamo so avuso sukhallikaanuyogo?|| ||

Sukhallikaanuyogaa pi hi bahuu aneka-vihitaa naanaa-ppakaarakaa' ti.|| ||

Cattaaro'me Cunda sukhallikaanuyogaa hiinaa gammaa pothujjanikaa anariyaa anattha-sa.mhitaa na nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha Cunda ekacco baalo paa.ne vadhitvaa attaana.m sukheti pii.neti.|| ||

Aya.m pa.thamo sukhallikaanuyogo.|| ||

Puna ca para.m Cunda idh' [131] ekacco adinna.m aadiyitvaa attaana.m sukheti pii.neti.|| ||

Aya.m dutiyo sukhallikaanuyogo.|| ||

Puna ca para.m Cunda idh'ekacco musaa-bha.nitvaa attaana.m sukheti pii.neti.|| ||

Aya.m tatiyo sukhallikaanuyogo.|| ||

Puna ca para.m Cunda idh'ekacco pa~ncahi kaama-gu.nehi samappito sama'ngii-bhuto paricaareti.|| ||

Aya.m catuttho sukhallikaanuyogo.|| ||

Ime kho Cunda cattaaro sukhallikaanuyogaa hiinaa gammaa pothujjanikaa anariyaa anattha-sa.mhitaa na nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattanti.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiyaa puccheyyu.m:|| ||

'Ime cattaaraa sukhallikaanuyoge anuyuttaa sama.naa Sakya-puttiyaa viharantii ti?|| ||

Te maa h'evan ti'ssu vacaniiyaa||
na vo te sammaa vadamaanaa vadeyyu.m,||
abbhaacikkheyyu.m vo te asataa abhutene.|| ||

Cattaaro'me Cunda sukhallikaanuyogaa ekanta-nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaanaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha Cunda bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m pa.thamo sukhallikaanuyogo.|| ||

Puna ca para.m Cunda bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m dutiyo sukhallikaanuyogo.|| ||

Puna ca para.m Cunda bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano sukha.m ca kaayena pa.tisa'nvedeti,||
ya.m ta.m ariyaa aacikkhanti|| ||

'Upekkhako satimaa sukhavihaarii' ti|| ||

ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tatiyo sukhallikaanuyogo.|| ||

Puna ca para.m Cunda bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

[132] Aya.m catuttho sukhallikaanuyogo.|| ||

Ime kho Cunda cattaaro sukhallikaanuyogaa ekatta-nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaanaaya sa.mvattanti.|| ||

.Thaana.m,||
kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Ime cattaaro sukhallikaanuyogaa anuyuttaa sama.naa Sakya-puttiyaa viharanti' ti.|| ||

Te eva.m ti'ssu vacaniiyaa,||
sammaa te vo vadamaanaa vadeyyu.m,||
na vo te abbhaacikkheyyu.m asataa abhutena.|| ||

Sukhallikaanuyogaanisa.msaa

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Ime pana aavuso cattaaro sukhallikaanuyoge anuyuttaana.m viharata.m kati phalaani kat'aanisa.msaa paa.tika'nkhaa' ti?|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

'Ime kho aavuso cattaaro sukhallikaanuyoge anuyuttaana.m viharata.m cattaari phalaani cattaaro aanisa.msaa paa.tika'nkhaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idh'aavuso bhikkhu ti.n.na.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa sotaapanno hoti avinipaata-dhammo niyato sambodhi-paraayano.|| ||

Ida.m pa.thama.m phala.m pa.thamo aanisa.mso.|| ||

Puna ca para.m aavuso bhikkhu ti.n.na.m sa~n~nojanaana.m parikkhayaa raaga-dosa-mohaana.m tanuttaa sakad-aagaami hoti sakid eva ima.m loka.m aagantvaa dukkhass'anta.m karoti.|| ||

Ida.m dutiya.m phala.m dutiyo aanisa.mso.|| ||

Puna ca para.m aavusaa bhikkhu pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa~n~nojanaana.m parikkhaaya opapaatiko hoti tattha parinibbaayii anaavatti-dhammo tasmaa lokaa.|| ||

Ida tatiya.m phala.m tatiyo aanisa.mso.|| ||

Puna ca para.m aavuso bhikkhu aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati.|| ||

Ida.m catuttha.m phala.m catuttho aanisa.mso.|| ||

Ime kho aavuso cattaaro sukhallikaanuyoge anuyuttaana.m viharata.m imaani cattaari phalaani cattaaro aanisa.msaa paa.tika'nkhaa' ti.|| ||

Khii.naasavaana.m Abhabba.t.thaanaani

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiya [133] paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'A.t.thita-dhammaa sama.naa Sakya-puttiyaa viharantii' ti.|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

Atthi kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa Sammaa-sambuddhena saavakaana.m dhammaa desitaa pa~n~nattaa yaava-jiva.m anatikkamaniiyaa.|| ||

Seyyathaa pi aavuso inda-khiilo vaa ayo-khiilo vaa gambhiira-nemo sunikhaato acalo asampavedhii,||
evam eva kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa Sammaa-sambuddhena saavakaana.m dhammaa desitaa pa~n~nattaa yaava-jiva.m anatikkamaniiyaa.|| ||

Yo so aavuso bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa kata-kara.niiyo ohita-bhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.na-bhava-sa.myojano samma-d-a~n~naa vimutto,||
abhabbo so nava .thaanaani ajjhaacaritu.m.|| ||

Abhabbo aavuso khii.naasavo bhikkhu sa.mcicca paa.na.m jiivitaa voropetu.m.|| ||

Abhabbo khii.naasavo bhikkhu adinna.m theyya-sa'nkhaata.m aadiyitu.m.|| ||

Abhabbo khii.naasavo bhikkhu methuna.m dhamma.m pa.tisevitu.m.|| ||

Abhabbo khii.naasavo bhikkhu sampajaana-musaa bhaasitu.m.|| ||

Abhabbo khii.naasavo bhikkhu sannidhi-kaaraka.m kaame paribhu~njitu.m||
seyyathaa pi pubbe agaarikabhuto.|| ||

Abhabbo khii.naasavo bhikkhu chandaagati.m gantu.m.|| ||

Abhabbo khii.naasavo bhikkhu dosaagati.m gantu.m.|| ||

Abhabbo khii.naasavo bhikkhu mohaagati.m gantu.m.|| ||

Abhabbo khii.nasavo bhikkhu bhayaagati.m gantu.m.|| ||

Yo so aavuso bhikkhu araha.m khii.naasavo vusitavaa kata-kara.niiyo ohita-bhaaro anuppatta-sadattho parikkhii.na-bhava-sa.myojano samma-d-a~n~naa vimutto,||
abhabbo so imaani nava .thaanaani ajjhaacaritun' ti.|| ||

Pa~nhabyaakara.naani

[134] .thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Atiita.m kho addhaana.m ahabbha Sama.no Gotamo atiiraka.m ~naa.na-dassana.m pa~n~napeti,||
no ca kho anaagata.m addhaana.m arabbha atiraka.m ~naa.na-dassana.m pa~n~napeti.|| ||

Ta-y-ida.m ki.m su,||
tayida.m katha.m suu' ti?|| ||

Ten'eva a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa a~n~na-vihitakena ~naa.na-dassanena a~n~na-vihitaka.m ~naa.na-dassana.m pa~n~naapetabba.m ma~n~nanti,||
yathariva baalaa avyattaa.|| ||

Atiita.m kho Cunda addhaana.m aarabbha Tathaagatassa sataanusaari-vi~n~naa.na.m hoti.|| ||

So yaavataka.m aaka'nkhati taavataka.m anussarati.|| ||

Anaagata~n ca kho addhaana.m aarabbha Tathaagatassa bodhija.m ~naa.na.m uppajjati:|| ||

'Ayam antimaa jaati,||
n'atthi daani punabbhavo' ti.|| ||

Atiita~n ce pi Cunda hoti abhuuta.m ataccha.m anattha-sa.mhita.m,||
na ta.m Tathaagato vyaakaroti.|| ||

Atiita~n ce pi Cunda hoti bhuuta.m taccha.m anattha-sa.mhita.m,||
tam pi Tathaagato na vyaakaroti.|| ||

Atiita~n ce pi Cunda hoti bhuuta.m taccha.m attha-sa.mhita.m,||
tatra kaala~n~nuu Tathaagato hoti tassa pa~nhassa veyyaakara.naaya.|| ||

Anaagata.m ce pi Cunda hoti abhuuta.m ataccha.m anattha-sa.mhita.m,||
na ta.m Tathaagato vyaakaroti.|| ||

Anaagata.m ce pi Cunda hoti bhuuta.m taccha.m anattha-sa.mhita.m,||
tam pi Tathaagato na vyaakaroti.|| ||

Anaagata.m ce pi Cunda hoti bhuuta.m taccha.m attha-sa.mhita.m,||
tatra kaala~n~nuu Tathaagato hoti tassa pa~nhassa veyyaakara.naaya sa.mkhitta.m.|| ||

Paccuppanna.m ce pi Cunda hoti abhuuta.m ataccha.m anattha-sa.mhita.m,||
na ta.m Tathaagato vyaakaroti.|| ||

Paccuppanna~n ce pi Cunda hoti bhuuta.m [135] taccha.m anattha-sa.mhita.m tam pi Tathaagato na vyaakaroti.|| ||

Paccuppanna~n ce pi Cunda hoti bhuuta.m taccha.m attha-sa.mhita.m,||
tatra kaala~n~nuu Tathaagato hoti tassa pa~nhassa veyyaakara.naaya.|| ||

Iti kho Cunda atiitaanaagata-paccuppannesu dhammesu Tathaagato kaalaa-vaadii bhuuta-vaadi attha-vaadii dhammaa-vadi vinaya-vaadii.|| ||

Tasmaa 'Tathaagato' ti vuccati.|| ||

Ya~n ca kho Cunda sadevakassa lokassa samaarakassa sabrahmakassa sassama.na-braahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya di.t.tha.m suta.m muta.m vi~n~naata.m patta.m pariyesita.m anuvicarita.m manasaa,||
sabba.m Tathaagatena abhisambuddha.m.|| ||

Tasmaa 'Tathaagato' ti vuccati.|| ||

Ya~n ca Cunda ratti.m Tathaagato anuttara.m sammaa-sambodhi.m abisambujjhati,||
ya~n ca ratti.m anupaadisesaaya nibbaana-dhaatuyaa parinibbaati,||
ya.m etamasmi.m antare bhaasati lapati niddisati,||
sabba.m ta.m tath'eva hoti no a~n~nathaa.|| ||

Tasmaa 'Tathaagato' ti vuccati.|| ||

Yathaa-vaadi Cunda Tathaagato tathaa-kaarii,||
yathaa-kaarii tathaa-vaadii.|| ||

Iti yathaa-vaadi tathaa-kaarii,||
yathaa-kaarii tathaa-vaadii.|| ||

Tasmaa 'Tathaagato' ti vuccati.|| ||

Sadevake loke Cunda samaarake sabrahmake sassama.na-braahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya Tathaagato abhibhu anabhibhuto a~n~na-datthu-daso vasavatti.|| ||

Tasmaa 'Tathaagato' ti vuccati.|| ||

Avyaakata.t.thaanaani

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Kin nuu kho aavuso hoti Tathaagato param mara.naa?|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti?|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

'Avyaakata.m kho aavuso [136] Bhagavataa:||
hoti Tathaagato param mara.naa.|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.'|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Ki.m pan'aavuso na hoti Tathaagato param mara.naa?|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti?'|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

'Etam pi kho aavuso Bhagavataa avyaakata.m;||
na hoti Tathaagato param mara.naa.|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.'|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati,||
ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Ki.m pan'aavuso hoti ca na hoti ca Tathaagato param mara.naa?|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti?'|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

'Avyaakata.m kho pan'eta.m aavuso Bhagavataa hoti ca na hoti ca Tathaagato param mara.naa.|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.'|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m|| ||

'Kim pan'aavuso n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa?|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti?'|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evamassuu vacaniiyaa:|| ||

'Evam pi kho aavuso Bhagavataa avyaakata.m:||
n'eva hoti na na hoti Tathaagato param mara.naa.|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.'|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati ya.m a~n~na-tittiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Kasmaa pan'eta.m aavuso sama.nena Gotamena avyaakatan ti?|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

'Na h'eta.m aavuso attha-sa.mhita.m na dhamma-sa.mhita.m na aadibrahmacariyaka.m na nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattati.|| ||

Tasmaa na.m Bhagavataa avyaakatan' ti.|| ||

Vyaakata.t.thaanaani

.Thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Ki.m pan'aavuso sama.nena Gotamena vyaakatan ti?|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

"Ida.m dukkhan" ti kho aavuso Bhagavataa vyaakata.m.|| ||

"Aya.m dukkhasamudayo" ti kho aavuso Bhagavataa vyaakata.m.|| ||

"Aya.m dukkhanirodho" ti kho aavuso Bhagavataa vyaakata.m.|| ||

"Aya.m dukkhanirodhagaaminii pa.tipadaa" ti kho aavuso Bhagavataa vyaakatan ti'.|| ||

[137] .thaana.m kho pan'eta.m Cunda vijjati ya.m a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Kasmaa pan'eta.m aavuso sama.nena Gotamena vyaakatan' ti?|| ||

Eva.m vaadino Cunda a~n~na-titthiyaa paribbaajakaa evam assu vacaniiyaa:|| ||

'Eta~nhi aavuso attha-sa.mhita.m,||
eta.m dhamma-sa.mhita.m,||
eta.m aadi-brahmacariyaka.m,||
ekanta-nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaanaaya sa.mvattati.|| ||

Tasmaa ta.m Bhagavataa vyaakatan ti.'|| ||

Pubbantasahagataa Di.t.thi-nissayaa

Ye pi te Cunda pubbanta-sahagataa di.t.thi-nissayaa,||
te pi vo mayaa vyaakataa yathaa te vyaakaatabbaa.|| ||

Yathaa ca te na vyaakaatabbaa ki.m vo aha.m tattha vyaakarissaami?|| ||

Ye pi te Cunda aparanta-sahagataa di.t.thi-nissayaa,||
te pi vo mayaa vyaakataa,||
yathaa te vyaakaatabbaa,||
yathaa ca kho te na vyaakaatabbaa,||
ki.m vo aha.m te tattha vyaakarissaami?|| ||

Katame te Cunda pubbanta-sahagataa di.t.thi-nissayaa ye vo mayaa vyaakataa yathaa te vyaakaatabbaa,||
yathaa ca te na vyaakaatabbaa?|| ||

Santi Cunda eke sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Sassato attaa ca loko ca,'||
idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti.|| ||

Santi pana Cunda eke sama.na-brahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Asassato attaa ca loko ca,||
sassato ca asassato ca attaa ca loko ca,||
n'eva sassato naasassato attaa ca loko ca,||
saya.m-kato attaa ca loko ca,||
para-kato attaa ca loko ca,||
saya.m kato ca para.m-kato ca attaa ca loko ca,||
[138] asaya.m-kaaro apara.m-kaaro adhicca-samuppanno attaa ca loko ca,||
idam eva sacca.m,||
moghava~n~nanti.|| ||

Sassata.m sukha-dukkha.m,||
asassata.m sukha-dukkha.m,||
sassata~n ca asassata~n ca sukha-dukkha.m,||
n'eva sassata.m naasassata.m sukha-dukkha.m,||
saya.m-kata sukha-dukkha.m,||
para.m-kata.m sukha-dukkha.m,||
saya.m-kata~n ca para.m-kata~n ca sukha-dukkha.m,||
asaya.m-kaara.m apara.m-kaara.m adhicca-samuppanna.m sukha-dukkha.m,||
idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti.|| ||

Tatra Cunda ye te sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:||
sassato attaa ca loko ca,||
idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti,||
tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vaadami:|| ||

Atthi nu kho ida.m aavuso,||
vuccati sassato attaa ca loko caa ti?|| ||

Ya~n ca kho te evam aaha.msu:|| ||

Idam eva sacca.m||
Mogham a~n~nan ti,||
ta.m tesa.m naanujaanaami.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

A~n~nathaa-sa~n~nino pi h'ettha Cunda sant'eke sattaa.|| ||

Imaaya pi kho aha.m Cunda pa~n~nattiyaa n'eva attano sama-sama.m samanupassaami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad ida.m adhippa~n~natti.|| ||

Tatra Cunda ye te sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino|| ||

'Asassato attaa ca loko ca,||
sassato ca asassato ca attaa ca loko ca,||
n'eva sassato naasassato attaa ca loko ca,||
saya.m-kato attaa ca loko ca,||
para.m-kato attaa ca loko ca,||
saya.m-kato ca para-kato ca attaa ca loko ca,||
asaya.m-kaaro apara-kaaro adhicca-samuppanno attaa ca loko ca,||
sassata.m sukha-dukkha.m,||
[139] asassata.m sukha-dukkha.m,||
sassata~n ca asassata~n ca sukha-dukkha.m,||
n'eva sassata.m naasassata.m sukha-dukkha.m,||
saya.m-kata.m sukha-dukkha.m,||
para.m-kata.m sukha-dukkha.m,||
saya.m-kata.m ca para.mkata.m ca sukha-dukkha.m,||
asaya.m-kaara.m apara.mkaara.m adhicca-samuppanna.m sukha-dukkha.m,||
idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti.'|| ||

Tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami:|| ||

'Atthi kho ida.m aavuso vuccati asaya.m-kaara.m apara-kaara.m adhicca-samuppanna.m sukha-dukkhan ti?'|| ||

Ya~n ca kho te evam aaha.msu:|| ||

Idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

Ta.m tesa.m naanujaanaami.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

A~n~nathaa-sa~n~nino pi h'ettha Cunda santeke sattaa.|| ||

Imaaya pi kho aha.m Cunda pa~n~nattiyaa n'eva attanaa sama-sama.m samanupassaami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad ida.m adhipa~n~natti.|| ||

Ime kho te Cunda pubbanta-sahagataa di.t.thi-nissayaa,||
ye vo mayaa vyaakataa yathaa te vyaakaatabbaa,||
yathaa ca te na vyaakaatabbaa,||
ki.m vo aha.m te tattha vyaakarissamii?' ti.|| ||

Aparantasahagataa Di.t.thi-nissayaa

Katame ca Cunda aparanta-sahagataa di.thi-nissayaa ye vo mayaa vyaakataa yathaa te vyaakaatabbaa||
yathaa ca te na vyaakaatabbaa?|| ||

Santi Cunda eko sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Ruupii attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.'|| ||

Santi pana Cunda eke sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Naaruupii attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.'|| ||

'Ruupi ca aruupii ca attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

'N'eva ruupii naanaruupii attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

[140] 'Sa~n~ni attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

'Asa~n~ni attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

'N'evasa~n~niinaasa~n~nii attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

'Attaa ucchijjati vinassati,||
na hoti param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

Tatra Cunda ye te sama.na-brahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Ruupii attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan' ti.|| ||

Tyaaha.m upasa'nkamitvaa eva.m vadaami:|| ||

Atthi kho ida.m aavuso,||
vuccati:|| ||

'Ruupii attaa hoti arogo param mara.naa' ti?|| ||

Ya.m kho te evam aaha.msu||
'idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti'||
ta.m tesa.m naanujaanaami.|| ||

Ta.m kissa hetu?.|| ||

A~n~nathaa-sa~n~nino pi h'ettha Cunda santeke sattaa.|| ||

Imaaya pi kho aha.m Cunda pa~n~nattiyaa n'eva attanaa sama-sama.m samanupassaami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad ida.m adhippa~n~natti.|| ||

Tatra Cunda ye te sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Aruupi attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.|| ||

'Ruupii ca aruupii ca attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.|| ||

'N'eva ruupi naaruupi attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.|| ||

'Sa~n~ni attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.|| ||

'Asa~n~ni attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.|| ||

'N'evasa~n~ninaasa~n~ni attaa hoti arogo param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.|| ||

'Attaa ucchijjati vinassati,||
na hoti param mara.naa,||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti.|| ||

Tyaaha.m upasa.mkamitvaa eva.m vadaami:.|| ||

Atthi kho ida.m aavuso,||
vuccati.|| ||

"Attaa ucchijjati vinassati,||
na hoti param mara.naa ti"|| ||

Ya~n ca kho te Cunda evam aaha.msu:||
idam eva sacca.m,||
mogham a~n~nan ti,||
ta.m tesa.m naanujaanaami.|| ||

Ta.m kissa hetu?.|| ||

A~n~nathaa-sa~n~nino pi hettha Cunda santeke sattaa.|| ||

Imaaya pi kho aha.m Cunda pa~n~nattiyaa n'eva attanaa sama-sama.m samanupassaami kuto bhiyyo,||
atha kho aham eva tattha bhiyyo yad ida.m adhippa~n~natti.|| ||

Ime kho te Cunda aparanta-sahagataa di.t.thi-nissayaa,||
ye vo mayaa vyaakataa,||
[141] yathaa te vyaakaatabbaa;||
yathaa ca te na vyaakaatabbaa,||
ki.m vo aha.m te tattha vyaakarissaamii ti?|| ||

Imesa.m ca Cunda pubbanta-sahagataana.m di.t.thi-nassayaana.m imesa.m ca aparanta-sahagataana.m di.t.thi-nissayaana.m pahaanaaya samatikkamaaya eva.m mayaa cattaaro satipa.t.thaanaa desitaa pa~n~nattaa.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Idha Cunda bhikkhu kaaye kaayaayanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaa domanassa.m,||
vedanaasu vedanaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaa domanassa.m,||
citte cittaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaa domanassa.m,||
dhammesu dhammaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaa domanassa.m.|| ||

Imesa.m ca Cunda pubbanta-sahagataana.m di.t.thi-nissayaana.m imesa.m ca aparanta-sahagataana.m di.t.thi-nissayaana.m pahaanaaya samatikkamaaya eva.m mayaa ime cattaaro satipa.t.thaanaa desitaa pa~n~nattaa ti.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Upavaano Bhagavato pi.t.thito hoti Bhagavanta.m viijayamaano.|| ||

Atha kho aayasmaa Upavaano Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Acchariya.m bhante abbhuuta.m bhante,||
paasaadiko vataaya.m bhante dhamma-pariyaayo,||
atipaasaadiko vataaya.m bhante dhamma-pariyaayo.|| ||

Ko naamo aya.m bhante dhamma-pariyaayo" ti?.|| ||

"Tasmaa-t-iha tva.m Upavaana ima.m dhamma-pariyaaya.m paasaadiko tv eva na.m dhaarehii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano aayasmaa Upavaano Bhagavato bhaasita.m abhinandii ti.|| ||

Paasaadikasutta.m ni.t.thita.m cha.t.tha.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement