Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 32

Aa.taanaa.tiya Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts][grim][piya] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Atha kho Cattaaro Mahaaraajaa mahatiyaa ca Yakkha-senaaya||
mahatiyaa ca Gandhabba-senaaya||
mahatiyaa ca Kumbha.n.da-senaaya||
mahatiyaa ca Naaga-senaaya,||
catudadisa.m rakkha.m .thapetvaa,||
catuddisa.m gumba.m .thapetvaa,||
catuddisa.m ovara.na.m .thapetvaa,||
abhikkantaaya rattiyaa abhikkanta-va.n.naa kevala-kappa.m Gijjha-kuu.ta.m obhaasetvaa,||
yena Bhagavaa ten'upasa.mkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Te pi kho Yakkhaa app'ekacce Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu,||
app'ekacce Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App ekacce yena Bhagavaa ten'a~njali.m panaametvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App ekacce naama-gotta.m saavetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu||
app'ekacce tu.nhii-bhuutaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.

2. Eka-m-anta.m nisinno kho Vessava.no Mahaaraajaa Bhagavanta.m etad avoca:

"Santi hi bhante u.laaraa Yakkhaa Bhagavato appasannaa,||
santi hi bhante u.laaraa Yakkhaa Bhagavato pasannaa.|| ||

Santi [195] hi bhante majjhimaa Yakkhaa Bhagavato appasannaa.|| ||

Santi hi bhante majjhimaa Yakkhaa Bhagavato pasannaa,||
santi hi bhante niicaa Yakkhaa Bhagavato appasannaa||
santi hi bhante niicaa Yakkhaa Bhagavato pasannaa.

Yebhuyyena kho pana bhante Yakkhaa appasannaa yeva Bhagavato.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Bhagavaa hi bhante paa.naatipaataa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
adinnaadaanaa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
kaamesu micchaacaaraa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
musaa-vaadaa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
suraa-meraya-majja-ppamaada.t.thaanaa verama.niyaa dhamma.m deseti.|| ||

Yebhuyyena kho pana bhante Yakkhaa appa.tivirataa yeva paa.naatipaataa,||
appa.tivirataa adinnaadaanaa,||
appa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa,||
appa.tivirataa musaa-vaadaa,||
appa.tivirataa suraa-meraya-majja-ppamaada.t.thaanaa.|| ||

Tesan ta.m hoti appiya.m amanaapa.m.|| ||

Santi hi bhante Bhagavato saavakaa,||
ara~n~ne vanapatthaani pantaani senaasanaani pa.tisevanti appasaddaani appa-nigghosaani vijana-vaataani manussa-raahaseyyakaani pa.tisallaana-saaruppaani.|| ||

Tattha santi u.laaraa Yakkhaa nivaasino ye imasmi.m Bhagavato paavacane appasannaa.|| ||

Tesa.m paasaadaaya ugga.nhaatu bhante Bhagavaa Aa.taanaa.tiya.m rakkha.m bhikkhuuna.m bhikkhu.niina.m upaasakaana.m upaasikaana.m guttiyaa rakkhaaya avihi.msaaya phaasuvihaaraayaa" ti.

3. Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhii-bhaavena.|| ||

Atha kho Vessava.no Mahaaraajaa Bhagavato adhivaasana.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m Aa.taanaa.tiya.m rakkha.m abhaasi:|| ||

"Vipassissa nam'atthu||
cakkhumantassa siriimato.|| ||

Sikhissa pi nam'atthu||
sabba-bhuutaanukampino.|| ||

Vessabhussa nam'atthu||
nahaatakassa tapassino;||
[196] nam'atthu Kakusandhassa||
Maara-senaa-pamaddino.|| ||

Ko.naagamanassa nam'atthu||
braahma.nassa vusiimato;||
Kassapassa nam'atthu||
vippamuttassa sabbadhi.|| ||

A'ngiirasassa nam'atthu||
Sakya-puttassa siriimato,||
yo ima.m dhammam adesesi||
sabba-dukkhaapanuudana.m.|| ||

Ye caapi nibbutaa loke||
yathaabhuuta.m vipassisu.m,||
te janaa apisunaa||
mahantaa viita-saaradaa.|| ||

Hita.m deva-manussaana.m||
ya.m namassanti Gotama.m||
Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

4. Yato uggacchati suriyo||
aadicco ma.n.dalii mahaa.|| ||

Yassa c'uggacchamaanassa||
sa.mvarii pi nirujjhati,||
yassa c'uggate suriye||
divaso ti pavuccati.|| ||

Rahado pi tattha gambhiiro||
samuddo saritodako;||
eva.m ta.m tattha jaananti||
samuddo saritodako.|| ||

[197] Ito saa purimaa disaa||
iti na.m aacikkhatii jano;||
ya.m disa.m abhipaaleti||
mahaaraajaa yasassi so.|| ||

Gandhabbaana.m aadhipati||
Dhatara.t.tho iti naama so,||
ramatii nacca-giitehi||
Gandhabbehi purakkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

5. Yena Petaa pavuccanti||
pisu.naa pi.t.thi-ma.msikaa.|| ||

Paa.naatipaatino luddhaa||
coraa nekatikaa janaa,||
[198] ito saa dakkhi.naa disaa||
iti na.m aacikkhatii jano.|| ||

Ya.m disa.m abhipaaleti||
mahaaraajaa yasassii so.|| ||

Kumbha.n.daana.m aadhipati,||
Viruu.lho iti naama so,||
ramati nacca-giitehi,||
Kumbha.n.dehi purakkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

6. Yattha c'oggacchati suriyo||
aadicco ma.n.dalii mahaa.|| ||

Yassa c'oggacchamaanassa||
divaso pi nirujjhati,||
yassa c'oggate suriye||
sa.mvarii ti pavuccati.|| ||

Rahado pi tattha gambhiro||
samuddo saritodako.||
Eva.m ta.m tattha jaananti||
samuddo saritodako.|| ||

Ito saa pacchimaa disaa||
iti na.m aacikkhatii jano||
[199] ya.m disa.m abhipaaleti||
mahaaraajaa yasassii so.|| ||

Naagaana~nc a aadhipati,||
Viruupakkho iti naama so,||
ramati nacca-giitehi,||
Naagehehi purekkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

7. Yena Uttara-kuru rammaa||
Mahaa-Neru sudassano.|| ||

Manussaa tattha jaayanti||
amamaa apariggahaa.|| ||

Na te biija.m pavapanti,||
napi niiyanti na'ngalaa,||
Aka.t.tha-paakima.m saali.m,||
paribhu~njanti maanusaa.|| ||

Aka.na.m athusa.m suddha.m||
sugandha.m ta.n.dula-pphala.m,||
[200] tu.n.di-kiire pacitvaana,||
tato bhu~njanti bhojana.m.|| ||

Gaavi.m eka-khura.m katvaa||
anuyanti diso disa.m,||
Pasu.m eka-khura.m katvaa||
anuyanti diso disa.m.|| ||

Itthi-vaahana.m katvaa||
anuyanti disodisa.m,||
purisa-vaahana.m katvaa||
anuyanti diso disa.m.|| ||

Kumaari-vaahana.m katvaa||
anuyanti disodisa.m,||
Kumaara-vaahana.m katvaa||
anuyanti diso disa.m.|| ||

Te yaane abhiruuhitvaa,||
sabbaa disaa anupariyanti||
pacaaraa tassa raajino.|| ||

Hatthi-yaana.m assa-yaana.m||
dibba.m yaana.m upa.t.thita.m,||
paasaadaa sivikaa c'eva||
mahaaraajassa yasassino.|| ||

Tassa ca nagaraa ahu,||
antalikkhe sumaapitaa,||
Aa.taanaa.taa Kusinaa.taa||
Parakusinaa.taa,||
Naa.tapuriyaa||
Parakusita naa.taa.|| ||

[201] Uttarena Kapiivanto||
Janogham aparena ca,||
Navanavatiyo||
Ambara-Ambaravatiyo,||
Aa.lakamadaa naama raaja-dhaanii.|| ||

Kuverassa kho pana||
maarisa, mahaaraajassa||
Visaa.naa naama raaja-dhaanii;||
tasmaa Kuvero mahaaraajaa||
'Vessava.no' ti pavuccati.|| ||

Paccesanto pakaasento,||
Tatolaa Tattalaa Tatotalaa||
Ojasi Tejasi Tatojasii||
Suuro Raajaa Ari.t.tho Nemi.|| ||

Rahado pi tattha Dhara.nii naama,||
yato meghaa pavassanti,||
vassaa yato pataayanti.|| ||

Sabhaa pi tattha Bhagalavatii naama||
yattha Yakkhaa payirupaasanti.|| ||

Tattha nicca-phalaa rukkhaa;||
naanaa-dija-ga.naayutaa||
Mayuura-ko~ncaabhirudaa||
kokilaabiihi vaggubhi.|| ||

Jiiva.m jiivaka-sadd'ettha,||
atho o.t.thava-cittakaa||
[202] kukutthakaa ku.liirakaa,||
vane pokkhara-saatakaa.|| ||

Suka-saa.lika-sadd'ettha,||
da.n.da-maa.navakaani ca||
sobhati sabba-kaala.m saa,||
Kuvera-na.linii sadaa.|| ||

Ito'saa uttaraa disaa,||
iti na.m aacikkhatii jano,||
ya.m disa.m abhipaaleti,||
mahaaraajaa yasassiiso.|| ||

Yakkhaana.m aadhipati,||
'Kuvero' iti naama so;||
ramatii nacca-giitehi,||
Yakkhehi purakkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

8. [203] Aya.m kho saa maarisa Aa.taanaa.tiyaa rakkhaa bhikkhuuna.m bhikkhu.niina.m upaasakaana.m upaasikaana.m guttiyaa rakkhaaya avihi.msaaya phaasu-vihaaraayaa ti.|| ||

Yassa kassaci maarisa bhikkhussa vaa bhikkhuniyaa vaa||
upaasakassa vaa upaasikaaya vaa||
aya.m Aa.taanaa.tiyaa rakkhaa suggahitaa bhavissati samattaa pariyaaputaa,||
ta~n ce amanusso Yakkho vaa Yakkhi.nii vaa,||
Yakkha-potako vaa Yakkha-potikaa vaa,||
Yakkha-mahaamatto vaa Yakkha-paarisajjo vaa Yakkha-pacaaro vaa,||
Gandhabbo vaa Gandhabbii vaa,||
Gandhabba-potako vaa Gandhabba-potikaa vaa,||
Gandhabba-mahaamatto vaa Gandhabba-paarisajjo vaa Gandhabba-pacaaro vaa,||
Kumbha.n.do vaa Kumbha.n.dii vaa,||
Kumbha.n.da-potako vaa Kumbha.n.da-potikaa vaa,||
Kumbha.n.da-mahaamatto vaa Kumbha.n.da-paarisajjo vaa Kumbha.n.da-pacaaro vaa,||
Naago vaa Naaginii vaa,||
Naaga-potako vaa Naaga-potikaa vaa,||
Naaga-mahaamatto vaa Naaga-paarisajjo vaa Naaga-pacaaro vaa,||
padu.t.tha-citto bhikkhu.m vaa bhikkhu.ni.m||
vaa upaasaka.m vaa upaasika.m vaa||
gacchanta.m vaa anugaccheyya,||
.thita.m vaa upati.t.theyya,||
nisinna.m vaa upanisiideyya,||
nipanna.m vaa upanipajjeyya,||
na me so maarisa amanusso labheyya,||
gaamesu vaa nigamesu vaa,||
sakkaara.m vaa garukaara.m vaa.|| ||

Na me so maarisa amanusso labheyya,||
Aa.lakamandaaya raaja-dhaaniyaa vatthu.m vaa vaasa.m vaa.|| ||

Na me so maarisa amanussaa labheyya,||
Yakkhaana.m samiti.m gantu.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
anavayham pi na.m kareyyu.m avivayha.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
attaahi pi paripu.n.naahi paribhaasaahi paribhaaseyyu.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
rittam pi patta.m siise nikkujjeyyu.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
sattadhaa pi'ssa muddha.m phaaleyyu.m.

9. Santi hi maarisa amanussaa ca.n.daa ruddaa rabhasaa.|| ||

Te n'eva mahaaraajaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m purisakaana.m aadiyanti.|| ||

Te kho te maarisa amanussaa mahaaraajaana.m [204] avaruddhaa naama vuccanti.

Seyyathaa pi maarisa ra~n~no Maagadhsasa vijite mahaa-coraa,||
te n'eva ra~n~no Maagadhassa aadiyanti,||
na ra~n~no Maagadhassa purisakaana.m aadiyanti,||
na ra~n~no Maagadhassa purisakaana.m purisakaana.m aadiyanti,||
te kho te maarisa mahaa-coraa ra~n~no Maagadhassa avaruddhaa naama vuccanti,||
- evam eva kho maarisa santi hi amanussaa ca.n.daa ruddaa rabhasaa.|| ||

Te n'eva mahaaraajaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m purisakaana.m aadiyanti.|| ||

Te kho te maarisa amanussaa mahaaraajaana.m avarudhaa naama vuccanti.

Yo hi koci maarisa amanusso,||
Yakkho vaa Yakkhi.nii vaa,||
Yakkha-potako vaa Yakkha-potikaa vaa,||
Yakkha-mahaamatto vaa Yakkha-paarisajjovaa Yakkha-pacaaro vaa,||
Gandhabbo vaa Gandhabbii vaa,||
Gandhabba-potako vaa Gandhabba-potikaa vaa,||
Gandhabba-mahaamatto vaa Gandhabba-paarisajjo vaa Gadhabba-pacaaro vaa,||
Kumbha.n.do vaa Kumbha.n.dii vaa,||
Kumbha.n.da-potako vaa Kumbha.n.da-potikaa vaa,||
Kumbha.n.da-mahaamatetaa vaa Kumbha.n.da-paarisajjo vaa Kumbha.n.da-pacaaro vaa,||
Naago vaa Naaginii vaa,||
Naaga-potako vaa Naaga-potikaa vaa,||
Naagamahaamatto vaa Naagapaarisajjo vaa Naagapacaaro vaa,||
padu.t.tha-citto:|| ||

Bhikkhu.m vaa bhikkhu.ni.m vaa,||
upaasaka.m vaa upaasika.m vaa,||
gacchanta.m vaa anugaccheyya,||
.thita.m vaa upati.t.theyya,||
nisinna.m vaa upanisiideyya,||
nipanna.m vaa upanipajjeyya,||
imesa.m Yakkhaana.m Mahaa-Yakkhaana.m,||
senaapatiina.m mahaa-senaapatiina.m,||
ujjhaapetabba.m vikkanditabba.m viravitabba.m:|| ||

"Aya.m Yakkho ga.nhaati,||
aya.m Yakkho aavisati,||
aya.m Yakkho he.theti,||
aya.m Yakkho vihe.theti,||
aya.m Yakkho hi.msati,||
aya.m Yakkho vihi.msati,||
aya.m Yakkho na mu~ncatii" ti.

10. Katamesa.m Yakkhaana.m Mahaa-Yakkhaana.m senaapatiina.m mahaa-senaapatiina.m?|| ||

Indo Somo Varu.no ca||
Bhaaradvaajo Pajaapati,||
Candano Kaamase.t.tho ca||
Kinnigha.n.du Nigha.n.du ca,||
Panaado Opama~n~no ca||
Devasuuto ca Maatali,||
Cittaseno ca Gandhabbo||
Na.lo Raajaa Janesaho,||
Saataagiro Hemavato||
Pu.n.nako Karatiyo Gu.lo,||
[205] Siivako Mucalindo ca||
Vessaamitto Yugavdharo,||
Gopaalo Suppagedho ca||
Hiri Netti ca Madiyo,||
Pa~ncaala-ca.n.do Aa.lavako||
Pajjanto Sumano Sumukho||
Dadhiimukho Ma.ni Maa.nicaro Diigho||
atho Serissako saha.

Imesa.m Yakkhaana.m Mahaa-Yakkhaana.m,||
senaapatiina.m mahaa-senaapatiina.m ujjhaapetabba.m vikkaditabba.m viravitabba.m:|| ||

"Aya.m Yakkho ga.nhaati,||
aya.m Yakkhaa aavisati,||
aya.m Yakkho he.t.theti,||
aya.m Yakkho vihe.theti,||
aya.m Yakkho hi.msati,||
aya.m Yakkho vihi.msati,||
aya.m Yakkho na mu~ncatii" ti.

11. Aya.m kho saa maarisa Aa.taanaa.tiyaa rakkhaa bhikkhuuna.m bhikkhu.niina.m upaasakaana.m upaasikaana.m guttiyaa rakkhaaya avihi.msaaya phaasu-vihaaraayaa' ti.

'Handa ca daani maya.m maarisa gacchaama,||
bahu-kiccaa maya.m,||
bahu-kara.niiyaa' ti.

'Yassa daani tumhe mahaaraajaano kaala.m ma~n~nathaa' ti.

Atha kho Cattaaro mahaaraajaano u.t.thaay'aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu.|| ||

Te pi kho Yakkhaa u.t.thaay'aasanaa app ekacce Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu;||
app ekacce Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu,||
sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa,||
tatth'ev'- [206] antaradhaayi.msu;||
app ekacce yena Bhagavaa ten'a~njalim pa.naametvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu:||
app ekacce naamagotta.m saavetvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu,||
app ekacce tu.nhiibhuutaa tatth'ev'antaradhaayi.msuu' ti.

 


 

12. Atha kho Bhagavaa tassaa rattiyaa accayena bhikkhuu aamantesi:

Ima.m bhikkhave ratti.m Cattaaro mahaaraajaano mahatiyaa ca Yakkha senaaya,||
mahatiyaa ca Gandhabba-senaaya||
mahatiyaa ca Kumbha.n.da-senaaya||
mahatiyaa ca Naaga-senaaya,||
catudadisa.m rakkha.m .thapetvaa,||
catuddisa.m gumba.m .thapetvaa,||
catuddisa.m ovara.na.m .thapetvaa,||
abhikkantaaya rattiyaa abhikkanta-va.n.naa kevala-kappa.m Gijjha-kuu.ta.m obhaasetvaa,||
yena Bhagavaa ten'upasa.mkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Te pi kho, bhikkhave, Yakkhaa app'ekacce ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu,||
app'ekacce mayaa saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App ekacce yenaaha.m ten'a~njali.m panaametvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App ekacce naama-gotta.m saavetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu||
app'ekacce tu.nhii-bhuutaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.

\\

13. Eka-m-anta.m nisinno kho bhikkhave Vessava.no Mahaaraajaa ma.m etad avoca:

"Santi hi bhante u.laaraa Yakkhaa Bhagavato appasannaa,||
santi hi bhante u.laaraa Yakkhaa Bhagavato pasannaa.|| ||

Santi hi bhante majjhimaa Yakkhaa Bhagavato appasannaa.|| ||

Santi hi bhante majjhimaa Yakkhaa Bhagavato pasannaa,||
santi hi bhante niicaa Yakkhaa Bhagavato appasannaa||
santi hi bhante niicaa Yakkhaa Bhagavato pasannaa.

Yebhuyyena kho pana bhante Yakkhaa appasannaa yeva Bhagavato.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Bhagavaa hi bhante paa.naatipaataa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
adinnaadaanaa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
kaamesu micchaacaaraa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
musaa-vaadaa verama.niyaa dhamma.m deseti,||
suraa-meraya-majja-ppamaada.t.thaanaa verama.niyaa dhamma.m deseti.|| ||

Yebhuyyena kho pana bhante Yakkhaa appa.tivirataa yeva paa.naatipaataa,||
appa.tivirataa adinnaadaanaa,||
appa.tivirataa kaamesu micchaacaaraa,||
appa.tivirataa musaa-vaadaa,||
appa.tivirataa suraa-meraya-majja-ppamaada.t.thaanaa.|| ||

Tesan ta.m hoti appiya.m amanaapa.m.|| ||

Santi hi bhante Bhagavato saavakaa,||
ara~n~ne vanapatthaani pantaani senaasanaani pa.tisevanti appasaddaani appa-nigghosaani vijana-vaataani manussa-raahaseyyakaani pa.tisallaana-saaruppaani.|| ||

Tattha santi u.laaraa Yakkhaa nivaasino ye imasmi.m Bhagavato paavacane appasannaa.|| ||

Tesa.m paasaadaaya ugga.nhaatu bhante Bhagavaa Aa.taanaa.tiya.m rakkha.m bhikkhuuna.m bhikkhu.niina.m upaasakaana.m upaasikaana.m guttiyaa rakkhaaya avihi.msaaya phaasuvihaaraayaa" ti.

Adhivaasesi.m kho aha.m bhikkhave tu.nhiibhaavena.

14. Atha kho bhikkhave Vessava.no Mahaaraajaa ma.m adhivaasana.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m Aa.taanaa.tiya.m rakkha.m abhaasi:

"Vipassissa nam'atthu||
cakkhumantassa siriimato.|| ||

Sikhissa pi nam'atthu||
sabba-bhuutaanukampino.|| ||

Vessabhussa nam'atthu||
nahaatakassa tapassino;||
nam'atthu Kakusandhassa||
Maara-senaa-pamaddino.|| ||

Ko.naagamanassa nam'atthu||
braahma.nassa vusiimato;||
Kassapassa nam'atthu||
vippamuttassa sabbadhi.|| ||

A'ngiirasassa nam'atthu||
Sakya-puttassa siriimato,||
yo ima.m dhammam adesesi||
sabba-dukkhaapanuudana.m.|| ||

Ye caapi nibbutaa loke||
yathaabhuuta.m vipassisu.m,||
te janaa apisunaa||
mahantaa viita-saaradaa.|| ||

Hita.m deva-manussaana.m||
ya.m namassanti Gotama.m||
Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

15. Yato uggacchati suriyo||
aadicco ma.n.dalii mahaa.|| ||

Yassa c'uggacchamaanassa||
sa.mvarii pi nirujjhati,||
yassa c'uggate suriye||
divaso ti pavuccati.|| ||

Rahado pi tattha gambhiiro||
samuddo saritodako;||
eva.m ta.m tattha jaananti||
samuddo saritodako.|| ||

Ito saa purimaa disaa||
iti na.m aacikkhatii jano;||
ya.m disa.m abhipaaleti||
mahaaraajaa yasassi so.|| ||

Gandhabbaana.m aadhipati||
Dhatara.t.tho iti naama so,||
ramatii nacca-giitehi||
Gandhabbehi purakkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

16. Yena Petaa pavuccanti||
pisu.naa pi.t.thi-ma.msikaa.|| ||

Paa.naatipaatino luddhaa||
coraa nekatikaa janaa,||
ito saa dakkhi.naa disaa||
iti na.m aacikkhatii jano.|| ||

Ya.m disa.m abhipaaleti||
mahaaraajaa yasassii so.|| ||

Kumbha.n.daana.m aadhipati,||
Viruu.lho iti naama so,||
ramati nacca-giitehi,||
Kumbha.n.dehi purakkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

17. Yattha c'oggacchati suriyo||
aadicco ma.n.dalii mahaa.|| ||

Yassa c'oggacchamaanassa||
divaso pi nirujjhati,||
yassa c'oggate suriye||
sa.mvarii ti pavuccati.|| ||

Rahado pi tattha gambhiro||
samuddo saritodako.||
Eva.m ta.m tattha jaananti||
samuddo saritodako.|| ||

Ito saa pacchimaa disaa||
iti na.m aacikkhatii jano||
ya.m disa.m abhipaaleti||
mahaaraajaa yasassii so.|| ||

Naagaana~nc a aadhipati,||
Viruupakkho iti naama so,||
ramati nacca-giitehi,||
Naagehehi purekkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

18. Yena Uttara-kuru rammaa||
Mahaa-Neru sudassano.|| ||

Manussaa tattha jaayanti||
amamaa apariggahaa.|| ||

Na te biija.m pavapanti,||
napi niiyanti na'ngalaa,||
Aka.t.tha-paakima.m saali.m,||
paribhu~njanti maanusaa.|| ||

Aka.na.m athusa.m suddha.m||
sugandha.m ta.n.dula-pphala.m,||
tu.n.di-kiire pacitvaana,||
tato bhu~njanti bhojana.m.|| ||

Gaavi.m eka-khura.m katvaa||
anuyanti diso disa.m,||
Pasu.m eka-khura.m katvaa||
anuyanti diso disa.m.|| ||

Itthi-vaahana.m katvaa||
anuyanti disodisa.m,||
purisa-vaahana.m katvaa||
anuyanti diso disa.m.|| ||

Kumaari-vaahana.m katvaa||
anuyanti disodisa.m,||
Kumaara-vaahana.m katvaa||
anuyanti diso disa.m.|| ||

Te yaane abhiruuhitvaa,||
sabbaa disaa anupariyanti||
pacaaraa tassa raajino.|| ||

Hatthi-yaana.m assa-yaana.m||
dibba.m yaana.m upa.t.thita.m,||
paasaadaa sivikaa c'eva||
mahaaraajassa yasassino.|| ||

Tassa ca nagaraa ahu,||
antalikkhe sumaapitaa,||
Aa.taanaa.taa Kusinaa.taa||
Parakusinaa.taa,||
Naa.tapuriyaa||
Parakusita naa.taa.|| ||

Uttarena Kapiivanto||
Janogham aparena ca,||
Navanavatiyo||
Ambara-Ambaravatiyo,||
Aa.lakamadaa naama raaja-dhaanii.|| ||

Kuverassa kho pana||
maarisa, mahaaraajassa||
Visaa.naa naama raaja-dhaanii;||
tasmaa Kuvero mahaaraajaa||
'Vessava.no' ti pavuccati.|| ||

Paccesanto pakaasento,||
Tatolaa Tattalaa Tatotalaa||
Ojasi Tejasi Tatojasii||
Suuro Raajaa Ari.t.tho Nemi.|| ||

Rahado pi tattha Dhara.nii naama,||
yato meghaa pavassanti,||
vassaa yato pataayanti.|| ||

Sabhaa pi tattha Bhagalavatii naama||
yattha Yakkhaa payirupaasanti.|| ||

Tattha nicca-phalaa rukkhaa;||
naanaa-dija-ga.naayutaa||
Mayuura-ko~ncaabhirudaa||
kokilaabiihi vaggubhi.|| ||

Jiiva.m jiivaka-sadd'ettha,||
atho o.t.thava-cittakaa||
kukutthakaa ku.liirakaa,||
vane pokkhara-saatakaa.|| ||

Suka-saa.lika-sadd'ettha,||
da.n.da-maa.navakaani ca||
sobhati sabba-kaala.m saa,||
Kuvera-na.linii sadaa.|| ||

Ito'saa uttaraa disaa,||
iti na.m aacikkhatii jano,||
ya.m disa.m abhipaaleti,||
mahaaraajaa yasassiiso.|| ||

Yakkhaana.m aadhipati,||
'Kuvero' iti naama so;||
ramatii nacca-giitehi,||
Yakkhehi purakkhato.|| ||

Puttaa pi tassa bahaavo,||
eka-naamaa ti me suta.m,||
asiiti dasa eko ca||
Inda-naamaa mahabbalaa.|| ||

Te caapi Buddha.m disvaana,||
Buddha.m aadicca-bandhuna.m,||
duurato va namassanti||
mahanta.m viita-saarada.m.|| ||

Namo te purisaaja~n~na!||
Namo te purisuttama!|| ||

Kusalena samekkhasi,||
amanussaa pi ta.m vandanti!|| ||

Suta.m n'eta.m abhi.nhaso,||
tasmaa eva.m vademase.|| ||

'Jina.m vandatha Gotama.m'||
'Jina.m vandaama Gotama.m'||
"Vijjaa-cara.na-sampanna.m||
Buddha.m vandaama Gotama.m."|| ||

19. Aya.m kho saa maarisa Aa.taanaa.tiyaa rakkhaa bhikkhuuna.m bhikkhu.niina.m upaasakaana.m upaasikaana.m guttiyaa rakkhaaya avihi.msaaya phaasu-vihaaraayaa ti.|| ||

Yassa kassaci maarisa bhikkhussa vaa bhikkhuniyaa vaa||
upaasakassa vaa upaasikaaya vaa||
aya.m Aa.taanaa.tiyaa rakkhaa suggahitaa bhavissati samattaa pariyaaputaa,||
ta~n ce amanusso Yakkho vaa Yakkhi.nii vaa,||
Yakkha-potako vaa Yakkha-potikaa vaa,||
Yakkha-mahaamatto vaa Yakkha-paarisajjo vaa Yakkha-pacaaro vaa,||
Gandhabbo vaa Gandhabbii vaa,||
Gandhabba-potako vaa Gandhabba-potikaa vaa,||
Gandhabba-mahaamatto vaa Gandhabba-paarisajjo vaa Gandhabba-pacaaro vaa,||
Kumbha.n.do vaa Kumbha.n.dii vaa,||
Kumbha.n.da-potako vaa Kumbha.n.da-potikaa vaa,||
Kumbha.n.da-mahaamatto vaa Kumbha.n.da-paarisajjo vaa Kumbha.n.da-pacaaro vaa,||
Naago vaa Naaginii vaa,||
Naaga-potako vaa Naaga-potikaa vaa,||
Naaga-mahaamatto vaa Naaga-paarisajjo vaa Naaga-pacaaro vaa,||
padu.t.tha-citto bhikkhu.m vaa bhikkhu.ni.m||
vaa upaasaka.m vaa upaasika.m vaa||
gacchanta.m vaa anugaccheyya,||
.thita.m vaa upati.t.theyya,||
nisinna.m vaa upanisiideyya,||
nipanna.m vaa upanipajjeyya,||
na me so maarisa amanusso labheyya,||
gaamesu vaa nigamesu vaa,||
sakkaara.m vaa garukaara.m vaa.|| ||

Na me so maarisa amanusso labheyya,||
Aa.lakamandaaya raaja-dhaaniyaa vatthu.m vaa vaasa.m vaa.|| ||

Na me so maarisa amanussaa labheyya,||
Yakkhaana.m samiti.m gantu.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
anavayham pi na.m kareyyu.m avivayha.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
attaahi pi paripu.n.naahi paribhaasaahi paribhaaseyyu.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
rittam pi patta.m siise nikkujjeyyu.m.|| ||

Api ssu na.m maarisa amanussaa,||
sattadhaa pi'ssa muddha.m phaaleyyu.m.

20. Santi hi maarisa amanussaa ca.n.daa ruddaa rabhasaa.|| ||

Te n'eva mahaaraajaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m purisakaana.m aadiyanti.|| ||

Te kho te maarisa amanussaa mahaaraajaana.m avaruddhaa naama vuccanti.

Seyyathaa pi maarisa ra~n~no Maagadhsasa vijite mahaa-coraa,||
te n'eva ra~n~no Maagadhassa aadiyanti,||
na ra~n~no Maagadhassa purisakaana.m aadiyanti,||
na ra~n~no Maagadhassa purisakaana.m purisakaana.m aadiyanti,||
te kho te maarisa mahaa-coraa ra~n~no Maagadhassa avaruddhaa naama vuccanti,||
- evam eva kho maarisa santi hi amanussaa ca.n.daa ruddaa rabhasaa.|| ||

Te n'eva mahaaraajaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m aadiyanti,||
na mahaaraajaana.m purisakaana.m purisakaana.m aadiyanti.|| ||

Te kho te maarisa amanussaa mahaaraajaana.m avarudhaa naama vuccanti.

Yo hi koci maarisa amanusso,||
Yakkho vaa Yakkhi.nii vaa,||
Yakkha-potako vaa Yakkha-potikaa vaa,||
Yakkha-mahaamatto vaa Yakkha-paarisajjovaa Yakkha-pacaaro vaa,||
Gandhabbo vaa Gandhabbii vaa,||
Gandhabba-potako vaa Gandhabba-potikaa vaa,||
Gandhabba-mahaamatto vaa Gandhabba-paarisajjo vaa Gadhabba-pacaaro vaa,||
Kumbha.n.do vaa Kumbha.n.dii vaa,||
Kumbha.n.da-potako vaa Kumbha.n.da-potikaa vaa,||
Kumbha.n.da-mahaamatetaa vaa Kumbha.n.da-paarisajjo vaa Kumbha.n.da-pacaaro vaa,||
Naago vaa Naaginii vaa,||
Naaga-potako vaa Naaga-potikaa vaa,||
Naagamahaamatto vaa Naagapaarisajjo vaa Naagapacaaro vaa,||
padu.t.tha-citto:|| ||

Bhikkhu.m vaa bhikkhu.ni.m vaa,||
upaasaka.m vaa upaasika.m vaa,||
gacchanta.m vaa anugaccheyya,||
.thita.m vaa upati.t.theyya,||
nisinna.m vaa upanisiideyya,||
nipanna.m vaa upanipajjeyya,||
imesa.m Yakkhaana.m Mahaa-Yakkhaana.m,||
senaapatiina.m mahaa-senaapatiina.m,||
ujjhaapetabba.m vikkanditabba.m viravitabba.m:|| ||

"Aya.m Yakkho ga.nhaati,||
aya.m Yakkho aavisati,||
aya.m Yakkho he.theti,||
aya.m Yakkho vihe.theti,||
aya.m Yakkho hi.msati,||
aya.m Yakkho vihi.msati,||
aya.m Yakkho na mu~ncatii" ti.|| ||

21. Katamesa.m Yakkhaana.m Mahaa-Yakkhaana.m senaapatiina.m mahaa-senaapatiina.m?|| ||

Indo Somo Varu.no ca||
Bhaaradvaajo Pajaapati,||
Candano Kaamase.t.tho ca||
Kinnigha.n.du Nigha.n.du ca,||
Panaado Opama~n~no ca||
Devasuuto ca Maatali,||
Cittaseno ca Gandhabbo||
Na.lo Raajaa Janesaho,||
Saataagiro Hemavato||
Pu.n.nako Karatiyo Gu.lo,||
Siivako Mucalindo ca||
Vessaamitto Yugavdharo,||
Gopaalo Suppagedho ca||
Hiri Netti ca Madiyo,||
Pa~ncaala-ca.n.do Aa.lavako||
Pajjanto Sumano Sumukho||
Dadhiimukho Ma.ni Maa.nicaro Diigho||
atho Serissako saha.|| ||

Imesa.m Yakkhaana.m Mahaa-Yakkhaana.m,||
senaapatiina.m mahaa-senaapatiina.m ujjhaapetabba.m vikkaditabba.m viravitabba.m:|| ||

"Aya.m Yakkho ga.nhaati,||
aya.m Yakkhaa aavisati,||
aya.m Yakkho he.t.theti,||
aya.m Yakkho vihe.theti,||
aya.m Yakkho hi.msati,||
aya.m Yakkho vihi.msati,||
aya.m Yakkho na mu~ncatii" ti.|| ||

22. Aya.m kho saa maarisa Aa.taanaa.tiyaa rakkhaa bhikkhuuna.m bhikkhu.niina.m upaasakaana.m upaasikaana.m guttiyaa rakkhaaya avihi.msaaya phaasu-vihaaraayaa' ti.|| ||

'Handa ca daani maya.m maarisa gacchaama,||
bahu-kiccaa maya.m,||
bahu-kara.niiyaa' ti.|| ||

'Yassa daani tumhe mahaaraajaano kaala.m ma~n~nathaa' ti.|| ||

Atha kho Cattaaro mahaaraajaano u.t.thaay'aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu.|| ||

Te pi kho Yakkhaa u.t.thaay'aasanaa app ekacce Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu;||
app ekacce Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu,||
sammodaniiya.m katha.m saaraaniiya.m viitisaaretvaa,||
tatth'ev'- antaradhaayi.msu;||
app ekacce yena Bhagavaa ten'a~njalim pa.naametvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu:||
app ekacce naamagotta.m saavetvaa tatth'ev'antaradhaayi.msu,||
app ekacce tu.nhiibhuutaa tatth'ev'antaradhaayi.msuu' ti.|| ||

23. Ugga.nhaatha bhikkhave Aa.taanaa.tiya.m rakkha.m.|| ||

Pariyaapu.naatha bhikkhave Aa.taanaa.tiya.m rakkha.m.|| ||

Dhaaretha bhikkhave Aa.taanaa.tiya.m rakkha.m.|| ||

Atthasa.mhitaa bhikkhave Aa.taanaa.tiyaa rakkhaa,||
bhikkhuuna.m bhikkhu.niina.m upaasakaana.m upaasikaana.m guttiyaa rakkhaaya avihi.msaaya phaasuvihaaraayaa ti.

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.

Aa.taanaa.tiyasutta.m ni.t.thita.m navama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement