Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 34

Dasuttara Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[272]

[1][rhyt] EVA.M ME SUTA.M.||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Campaaya.m viharati Gaggaraaya pokkhara.niiyaa tiire mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m pa~ncamattehi bhikkhu-satehi.|| ||

Tatra kho aayasmaa Saariputto bhikkhuu aamantesi:|| ||

'Aavuso bhikkhavo' ti.|| ||

'Aavuso' ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

Dasuttara.m pavakkhaami dhamma.m nibbaana-pattiyaa,||
Dukkhass'antakiriyaaya sabba-gantha-ppamocana.m.|| ||

 


 

Eko Dhammo

[2][rhyt] Eko aavuso dhammo bahu-kaaro,||
eko dhammo bhaavetabbo,||
eko dhammo pari~n~neyyo,||
eko dhammo pahaatabbo,||
eko dhammo haana-bhaagiyo,||
eko dhammo visesa-bhaagiyo,||
eko dhammo duppa.tivijjho,||
eko dhammo uppaadetabbo,||
eko dhammo abhi~n~neyyo,||
eko dhammo sacchikaatabbo.|| ||

i. Katamo eko dhammo bahu-kaaro?|| ||

Appamaado kusalesu dhammesu.|| ||

Aya.m eko dhammo bahu-kaaro.|| ||

ii. Katamo eko dhammo bhaavetabbo?|| ||

Kaaya-gataa sati saata-sahagataa.|| ||

Aya.m eko dhammo bhaavetabbo.|| ||

iii. Katamo eko dhammo pari~n~neyyo?|| ||

Phasso saasavo upaadaaniyo.|| ||

Aya.m eko dhammo pari~n~neyyo.|| ||

[273] iv. Katamo eko dhammo pahaatabbo?|| ||

Asmi-maano.|| ||

Aya.m eko dhammo pahaatabbo.|| ||

v. Katamo eko dhammo haana-bhaagiyo?|| ||

Ayonisomanasikaaro.|| ||

Aya.m eko dhammo haana-bhaagiyo.|| ||

vi. Katamo eko dhammo visesa-bhaagiyo?|| ||

Yonisomanasikaaro.|| ||

Aya.m eko dhammo visesa-bhaagiyo.|| ||

vii. Katamo eko dhammo duppa.tivijjho?|| ||

Aanantariko ceto-samaadhi.|| ||

Aya.m eko dhammo duppa.tivijjho.|| ||

viii. Katamo eko dhammo uppaadetabbo?|| ||

Akuppa.m ~naa.na.m.|| ||

Aya.m eko dhammo uppaadetabbo.|| ||

ix. Katamo eko dhammo abhi~n~neyyo?|| ||

Sabbe sattaa aahaara-.t.thitikaa.|| ||

Aya.m eko dhammo abhi~n~neyyo.|| ||

x. Katamo eko dhammo sacchikaatabbo?|| ||

Akuppaa ceto-vimutti.|| ||

Aya.m eko dhammo sacchikaatabbo.|| ||

Iti ime dasa dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

Dve Dhammaa

[3][rhyt] Dve dhammaa bahu-kaaraa,||
dve dhammaa bhaavetabbaa,||
Dve dhammaa pari~n~neyyaa,||
dve dhammaa pahaatabbaa,||
dve dhammaa haana-bhaagiyaa,||
dve dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
Dve dhammaa duppa.tivijjhaa,||
dve dhammaa uppaadetabbaa,||
dve dhammaa abhi~n~neyyaa,||
dve dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame dve dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Sati ca sampaja~n~na.m ca.|| ||

Ime dve dhammaa bahu-kaaraa.|| ||

ii. Katame dve dhammaa bhaavatabbaa?|| ||

Samatho ca vipassanaa ca.|| ||

Ime dve dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame dve dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Naama~n ca ruupa~n ca.|| ||

Ime dve dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

[274] iv. Katame dve dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Avijjaa ca bhavata.nhaa ca.|| ||

Ime dve dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame dve dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Dovacassataa ca,||
paapa-mittataa ca.|| ||

Ime dve dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame dve dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Sovacassataa ca kalyaa.na-mittataa ca.|| ||

Ime dve dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

vii. Katame dve dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Yo ca hetu yo ca paccayo sattaana.m sa.mkilesaaya,||
yo ca hetu yo ca paccayo sattaana.m visuddhiyaa.|| ||

Ime dve dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame dve dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Dve ~naa.naani:||
Khaye ~naa.na.m||
anuppaade ~naa.na.m.|| ||

Ime dve dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame dve dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

Dve dhaatuyo:||
sa'nkhataa ca dhaatu,||
asa'nkhataa ca dhaatu.|| ||

Ime dve dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

x. Katame dve dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Vijjaa ca||
vimutti ca.|| ||

Ime dve dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti ime viisati dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

Tayo Dhammaa

[4][rhyt] Tayo dhammaa bahu-kaaraa,||
tayo dhammaa bhaavetabbaa,||
tayo dhammaa bahu-kaaraa,||
tayo dhammaa bhaavetabbaa,||
tayo dhammaa pari~n~nayyaa,||
tayo dhammaa pahaatabbaa,||
tayo dhammaa haana-bhaagiyaa,||
tayo dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
tayo dhammaa duppa.tivijdhaa,||
tayo dhammaa uppaadetabbaa,||
tayo dhammaa abhi~n~neyyaa,||
tayo dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame tayo dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Sappurisasa.msevo,||
saddhamma-savana.m,||
dhammaanudhammappa.tipatti.|| ||

Ime tayo dhammaa bahu-kaaraa.|| ||

ii. Katame tayo dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Tayo samaadhii:||
savitakko savicaaro samaadhi,||
avitakko vicaaramatto samaadhi,||
avitakko avicaaro samaadhi.|| ||

Ime tayo dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

[275] iii. Katame tayo dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Tisso vedanaa:||
sukhaa vedanaa,||
dukkhaa vedanaa,||
adukkha-m-asukhaa vedaanaa.|| ||

Ime tayo dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame tayo dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Tisso ta.nhaa:||
kaama-ta.nhaa,||
bhava-ta.nhaa,||
vibhava-ta.nhaa.|| ||

Ime tayo dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame tayo dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Tii.ni akusala-muulaani:||
lobho akusala-muula.m,||
doso akusala-muula.m,||
moho akusala-muula.m.|| ||

Ime tayo dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame tayo dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Tii.ni kusala-muulaani:||
alobho kusala-muula.m,||
adoso kusala-muula.m,||
amoho kusala-muula.m.|| ||

Ime tayo dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

vii. Katame tayo dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Tisso nissara.niyaa dhaatuyo:||
kaamaanam eta.m nissara.na.m yad ida.m nekkhamma.m,||
ruupaanam eta.m nissara.na.m yad ida.m aaruppa.m,||
ya.m kho pana ki~nci bhuuta.m sa'nkhata.m pa.ticcasamuppanna.m nirodho tassa nissara.na.m.|| ||

Ime tayo dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame tayo dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Tii.ni ~naa.naani:||
Atiita.mse ~naa.na.m,||
anaagata.mse ~naa.na.m,||
paccuppanna.mse ~naa.na.m.|| ||

Ime tayo dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame tayo dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

Tisso dhaatuyo:||
kaama-dhaatu,||
ruupa-dhaatu,||
aruupa-dhaatu.|| ||

Ime tayo dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

x. Katame tayo dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Tisso vijjaa:||
pubbe-nivaasaanussati-~naa.na.m vijjaa,||
sattaana.m cutuupapaate ~naa.na.m vijjaa,||
aasavaana.m khaye ~naa.na.m vijjaa.|| ||

Ime tayo dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

[276] Iti ime ti.msa dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

Cattaaro Dhammaa

[5][rhyt]Cattaaro dhammaa bahu-kaaraa,||
cattaaro dhammaa bhaavetabbaa,||
cattaaro dhammaa pari~n~neyyaa,||
cattaaro dhammaa pahaatabbaa,||
cattaaro dhammaa haana-bhaagiyaa,||
cattaaro dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
cattaaro dhammaa duppa.tivijjhaa,||
cattaaro dhammaa uppaadetabbaa,||
cattaaro dhammaa abhi~n~neyyaa,||
cattaaro dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame cattaaro dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Cattaari cakkaani:||
pa.tiruupa-desa-vaaso,||
sappurisuupanissayo,||
attasammaapa.nidhi,||
pubbe ca kata-pu~n~nataa.|| ||

Ime cattaaro dhammaa bahu-kaaraa.|| ||

ii. Katame cattaaro dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Cattaaro satipa.t.thaanaa:||
Idh'aavuso bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
Idh'aavuso bhikkhu vedanaa vedanaasupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
Idh'aavuso bhikkhu citte cittaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m,||
Idh'aavuso bhikkhu dhammesu dhammaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa,||
vineyya loke abhijjhaadomanassa.m.|| ||

Ime cattaaro dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame cattaaro dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Cattaaro aahaaraa:||
kabaliikaaro aahaaro o'aariko vaa sukhumo vaa,||
phasso dutiyo,||
mano-sa~ncetanaa tatiyaa,||
vi~n~naa.na.m catuttha.m.|| ||

Ime cattaaro dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame cattaaro dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Cattaaro oghaa:||
kaamogho,||
bhavogho,||
di.t.thogho,||
avijjogho.|| ||

Ime cattaaro dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame cattaaro dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Cattaaro yogaa:||
kaama-yogo,||
bhava-yogo,||
di.t.thi-yogo,||
avijjaa-yogo.|| ||

Ime cattaaro dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame cattaaro dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Cattaaro visa.myogaa:||
kaamayoga-visa.myogo,||
bhavayoga-visa.myogo,||
di.t.thiyoga-visa.myogo,||
avijjaayoga-visa.myogo.|| ||

Ime cattaaro dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

[277] vii. Katame cattaaro dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Cattaaro samaadhii:||
haana-bhaagiyo samaadhi,||
.thiti-bhaagiyo samaadhi,||
visesa-bhaagiyo samaadhi,||
nibbedha-bhaagiyo samaadhi.|| ||

Ime cattaro dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame cattaaro dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Cattaari ~naa.naani,||
dhamme ~naa.na.m,||
anavaye ~naa.na.m,||
paricce ~naa.na.m,||
sammuti-~naa.na.m.|| ||

Ime cattaaro dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame cattaaro dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

Cattaari ariya-saccaani:||
dukkha.m ariya-sacca.m,||
dukkha-samudaya.m ariya-sacca.m,||
dukkha-nirodho ariya-sacca.m,||
dukkha-nirodha-gaaminii pa.tipadaa ariya-sacca.m.|| ||

Ime cattaaro dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

x. Katame cattaaro dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Cattaari saama~n~na-phalaani:||
sotaapatti-phala.m,||
sakadaagaami-phala.m,||
anaagaami-phala.m,||
arahatta-phala.m.|| ||

Ime cattaaro dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti ime cattaariisa.m dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

Pa~nca Dhammaa

[6][rhyt] Pa~nca dhammaa bahu-kaaraa,||
pa~nca dhammaa bhaavetabbaa,||
pa~nca dhammaa pari~n~neyyaa,||
pa~nca dhammaa pahaatabbaa,||
pa~nca dhammaa haana-bhaagiyaa,||
pa~nca dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
Pa~nca dhammaa duppa.tivijjhaa,||
pa~nca dhammaa uppaadetabbaa,||
pa~nca dhammaa abhi~n~neyyaa,||
pa~nca dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame pa~nca dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Pa~nca padhaaniya'ngaani:||
idh'aavuso bhikkhu saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bodhi.m;||
iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m Buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Appaabaadho hoti appaata'nko sama-vepaakiniyaa gaha.niyaa samannaagato naatisiitaaya naaccu.nhaaya majjhimaaya padhaana-kkhamaaya.|| ||

Asa.tho hoti amaayaavii yathaabhuuta.m attaana.m aavikattaa satthari vaa vi~n~nuusu vaa sabrahmacaariisu.|| ||

Aaraddha-viriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya,||
kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya thaamavaa da.lha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Pa~n~navaa hoti udayattha-gaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa-dukkha-kkhaya-gaaminiyaa.|| ||

Ime pa~nca dhammaa bahu-kaaraa.|| ||

ii. Katame pa~nca dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Pa~nca'ngiko sammaa-samaadhi;||
piiti-phara.nataa,||
sukha-phara.nataa,||
ceto- [278] phara.nataa,||
aaloka-phara.nataa,||
paccavekkha.na-nimitta.m.|| ||

Ime pa~nca dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame pa~nca dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Pa~nc'upaadaana-kkhandhaa:||
seyyathiida.m ruupuupaadaana-kkhadho,||
vedanuupaadana-kkhadho,||
sa~n~nuupaadaana-kkhadho,||
sankhaaruupaadaana-kkhadho,||
vi~n~naa.nuupaadaana-kkhadho.|| ||

Ime pa~nca dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame pa~nca dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Pa~nca niivara.naani:||
kaamacchanda-niivara.na.m,||
vyaapaada-niivara.na.m,||
thiina-middha-niivara.na.m,||
uddhacca-kukkucca-niivara.na.m,||
vicikicchaa-niivara.na.m.|| ||

Ime pa~nca dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame pa~nca dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Pa~nca ceto-khiilaa:||
(1) Idh'aavuso bhikkhu satthari ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so aavuso bhikkhu satthari ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccayaa padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Aya.m pa.thamo cetokhiilo.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso bhikkhu dhamme ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so aavuso bhikkhu dhamme ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Aya.m dutiyo cetokhiilo.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso bhikkhu sa'nghe ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Yo so aavuso bhikkhu satthari ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Aya.m tatiyo cetokhiilo.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhu sikkhaaya ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati.|| ||

Tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Aya.m catuttho cetokhiilo.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhu sabuhmacaariisu kupito hoti anattamano aahata-citto khiila-jaato.|| ||

Yo so aavuso bhikkhu sabrahmacaariisu kupito hoti anattamano aahata-citto khiilajaato|| ||

Tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya.|| ||

Aya.m pa~ncamo cetokhiilo.|| ||

Ime pa~nca dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame pa~nca dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Pa~nc'indriyaani:||
saddhindriya.m,||
viriyindriya.m,||
satindriya.m,||
samaadhindriya.m,||
pa~n~nindriya.m.|| ||

Ime pa~nca dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

vii. Katame pa~nca dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Pa~nca nissaara.niiyaa dhaatuyo:||
(1) Idh'aavuso, bhikkhuno kaame manasikaroto kaamesu citta.m na pakkhandati na ppasiidati na santi.t.thati na vimuccati.|| ||

Nekkhamma.m kho pan'assa manasikaroto nekkhamme citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati|| ||

Tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m kaamehi.|| ||

Ye ca kaama-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa,||
mutto so tehi,||
na so ta.m vedana.m vedeti.|| ||

Idam akkhaata.m kaamaana.m nissara.na.m.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhuno vyaapaada.m manasikaroto vyaapaade citta.m na pakkhandati,||
na ppasiidati na sanni.t.thati na vimuccati.|| ||

Avyaapaada.m kho pan'assa manasikaaroto avyaapaade citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati.|| ||

Tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m vyaapaadena.|| ||

Ye ca vyaapaada-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa,||
mutto so tehi,||
na so ta.m vedana.m vedeti.|| ||

Idam akkhaata.m vyaapaadassa nissara.na.m.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhuno vihesa.m manasikaroto vihesaaya citta.m na pakkhandati na ppasiidati na santi.t.thati na vimuccati.|| ||

Avihesa.m kho panassa manasikaroto avihesaaya citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati.|| ||

Tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m vihesaaya.|| ||

Ye ca vihesa-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa,||
mutto so tehi,||
na so ta.m vedana.m vedeti.|| ||

Idam akkhaata.m vihesaaya nissara.na.m.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno ruupa.m manasikaaroto ruupesu citta.m na pakkhandati na ppasiidati na santi.t.thati na vimuccati.|| ||

Aruupa.m kho pan'assa manasikaroto aruupesu citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati.|| ||

Tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m ruupehi.|| ||

Ye ca ruupa-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa,||
mutto so tehi,||
na so ta.m vedana.m vedeti.|| ||

Idam akkhaata.m ruupaana.m nissara.na.m.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno sakkaaya.m manasikaroto sakkaaye citta.m na pakkhandati na ppasiidati na santi.t.thati na vimuccati.|| ||

Sakkaaya-nirodha.m kho pan'assa manasikaroto sakkaaya-nirodhe citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati.|| ||

Tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m sakkaayena.|| ||

Ye ca sakkaaya-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa,||
mutto so tehi,||
na so ta.m vedana.m vedeti.|| ||

Idamakkhaata.m sakkaayassa nissara.na.m.|| ||

Ime pa~nca dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame pa~nca dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Pa~nca ~naa.niko sammaa-samaadhi.|| ||

'Aya.m samaadhi paccuppannasuko c'eva aayati~n ca sukha-vipaako' ti||
paccatta.m yeva ~naa.na.m uppajjati.|| ||

'Aya.m samaadhi ariyo niraamiso' ti||
[279] paccatta.m yeva ~naa.na.m uppajjati.|| ||

'Aya.m samaadhi akaapurisasevito' ti||
paccatta.m yeva ~naa.na.m uppajjati.|| ||

'Aya.m samaadhi santo pa.niito pa.tippassaddha-laddho ekodibhaavaadhigato na ca sasankhaara-niggayha-vaaritaavato' ti||
paccatta.m yeva ~naa.na.m uppajjati.|| ||

'So kho panaaha.m ima.m samaadhi.m sato va samaapajjaami,||
sato vu.t.thahaamii' ti||
paccatta.m yeva ~naa.na.m uppajjati.|| ||

Ime pa~nca dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame pa~nca dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

Pa~nca vimuttaayatanaani:||
(1) Idh'aavuso bhikkhuno satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii.|| ||

Yathaa yathaa aavuso bhikkhano satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii,||
tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca.|| ||

Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati,||
pamuditassa piiti jaayati,||
piiti-manassa kaayo passambhati,||
passaddha-kaayo sukha.m vedeti,||
sukhino citta.m samaadhiyati.|| ||

Ida.m pa.thama.m vimuttaayatana.m.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho satthaa dhamma.m deseti,||
a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii,||
api ca kho yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti.|| ||

Yathaa yathaa aavuso bhikkhu yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti,||
tathaa tathaa so tasmi.m dhamme atthappa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca.|| ||

Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati,||
pamuditassa piiti jaayati,||
piiti-manassa kaayo passambhati,||
passaddhakaayo sukha.m vedeti,||
sukhino citta.m samaadhiyati.|| ||

Ida.m dutiya.m vimuttaayatana.m.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii,||
naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti,||
api ca kho yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karoti.|| ||

Yathaa yathaa'vuso bhikkhu yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karoti,||
tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedi ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca.|| ||

Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati,||
pamuditassa piiti jaayati,||
piiti-manassa kaayo passambhati,||
passaddhakaayo sukha.m vedeti,||
sukhino citta.m samaadhiyati.|| ||

Ida.m tatiya.m vimuttaayatana.m.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii,||
naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti,||
naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karoti,||
api ca kho yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m cetasaa anuvitakketi anuvicaareti manasaa'nupekkhati.|| ||

Yathaa yathaa aavuso bhikkhu yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m cetasaa anuvitakketi anuvicaareti manasaa'nupekkhati,||
tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca.|| ||

Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati,||
pamuditassa piiti jaayati,||
piiti-manassa kaayo passambhati,||
passaddhakaayo sukha.m vedeti,||
sukhino citta.m samaadhiyati.|| ||

Ida.m catuttha.m vimuttaayatana.m.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho satthaa dhamma.m desetii,||
a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii,||
naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti||
naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karotii,||
naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m cetasaa anuvitakketi anuvicaareti manasaa'nupekkhati||
api ca kho assa a~n~natara.m samaadhi-nimitta.m suggahita.m hoti sumanasikata.m suupadhaarita.m suppa.tividdha.m pa~n~naaya.|| ||

Yathaa yathaa aavuso bhikkhuno a~n~natara.m samaadhi-nimitta.m suggahita.m hoti sumanasikata.m suupadhaarita.m suppa.tividdha.m pa~n~naaya,||
tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca.|| ||

Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati,||
pamuditassa piiti jaayati,||
piiti-manassa kaayo passambhati,||
passaddhakaayo sukha.m vedeti,||
sukhino citta.m samaadhiyati.|| ||

Ida.m pa~ncama.m vimuttaayatana.m.|| ||

Ime pa~nca dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

x. Katame pa~nca dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Pa~nca dhamma-kkhandhaa:||
siila-kkhandho,||
samaadhi-kkhadho,||
pa~n~naa-kkhadho,||
vimutti-kkhadho,||
vimutti-~naa.na-dassana-kkhandho.|| ||

Ime pa~nca dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti ime pa~n~naasa dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

Cha dhammaa

[7][rhyt] Cha dhammaa bahu-kaaraa,||
cha dhammaa bhaavetabbaa,||
cha dhammaa pari~n~neyyaa,||
cha dhammaa pahaatabbaa,||
cha dhammaa haana-bhaagiyaa,||
cha dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
cha dhammaa duppa.tivijjhaa,||
cha dhammaa uppaadetabbaa,||
cha dhammaa abhi~n~neyyaa,||
cha dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame cha dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Cha saaraaniiyaa dhammaa:||
(1) Idh'aavuso bhikkhuno metta.m kaaya-kamma.m [280] paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraaniiyo piyakara.no garu-kara.no sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraaniiyo piyakara.no garu-kara.no sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraaniiyo piyakara.no garu-kara.no sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhu ye te laabhaa dhammikaa dhamma-laddhaa antamaso patta-pariyaapanna-mattam pi,||
tathaa-ruupehi laabhehi appa.tivibhatta-bhogii hoti siilavantehi sabrahmacaariihi saadhaara.na-bhogii.|| ||

Ayam pi dhammo saaraaniyo piyakara.no garu-kara.no sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhu yaani taani siilaani akha.n.daani acchiddaani asabalaani akammaasaani bhujissaani vi~n~nuuppasatthaani aparaama.t.thaani samaadhi-sa.mvattanikaani,||
tathaa-ruupesu siilesu siila-saama~n~na-gato viharati sabrahmacaariihi aavi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garu-kara.no sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.|| ||

(6) Puna ca para.m aavuso bhikkhu yaa'ya.m di.t.thi ariyaa niyyaanikaa niyyaati takkarassa sammaa-dukkhakkhayaaya,||
tathaa-ruupaaya di.t.thiyaa di.t.thi-saama~n~na-gato viharati sabrahmacaariihi aavi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraaniiyo piyakara.no garu-karano sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Ime cha dhammaa bahu-kaaraa,

ii. Katame cha dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Cha anussati-.t.thaanini:||
buddhaanussati,||
dhammaanussati,||
sa'nghaanussati,||
siilaanussati,||
caagaanussati,||
devataanussati.|| ||

Ime cha dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame cha dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Cha ajjhattikaani aayatanaani:||
cakkhaayatana.m,||
sotaayatana.m,||
ghaanaayatana.m,||
jivhaayatana.m,||
kaayaayatana.m,||
manaayatana.m.|| ||

Ime cha dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame cha dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Cha ta.nhaa-kaayaa,||
ruupa-ta.nhaa,||
sadda-ta.nhaa,||
gandha-ta.nhaa,||
rasa-ta.nhaa,||
pho.t.thabba-ta.nhaa,||
dhamma-ta.nhaa.|| ||

Ima cha dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame cha dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Cha agaaravaa:||
idh'aavuso bhikkhu satthari agaaravo viharati appatissavo,||
dhamme agaaravo viharati appatissavo,||
sa'nghe agaaravo viharati appatissavo,||
sikkhaaya agaaravo viharati appatissavo,||
appamaade agaaravo viharati appatissavo,||
pa.tisanthaare agaaravo viharati appatisso.|| ||

Ime cha dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame cha dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Cha gaaravaa:||
idh'aavuso bhikkhu satthari sagaaravo viharati sappatissavo,||
dhamme sagaaravo viharati sappatissavo,||
sa'nghe sagaaravo viharati sappatissavo,||
sikkhaaya sagaaravo viharati sappatissavo,||
appamaade sagaaravo viharati sappatissavo,||
pa.tisanthaare sagaaravo viharati sappatissavo.|| ||

Ime cha dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

vii. Katame cha dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Cha nissara.niyaa dhaatuyo:||
(1) Idh'aavuso, bhikkhu eva.m vadeyya:||
'Mettaa hi kho me aavuso,||
ceto-vimutti bhaavitaa bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

Atha ca pana me vyaapaado citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti.|| ||

So 'maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo,||
maa 'yasmaa eva.m avaca,||
maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi,||
na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m,||
na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.|| ||

A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso.|| ||

Ya.m mettaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya.|| ||

Atha ca pan'assa vyaapaado citta.m pariyaadaaya .thassatii' ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Nissara.na.m h'eta.m aavuso,||
vyaapaadassa yad ida.m mettaa ceto-vimutti.|| ||

(2) Idha pan'aavuso, bhikkhu eva.m vadeyya:||
'Karu.naa hi kho me aavuso,||
ceto-vimutti bhaavitaa bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

Atha ca pana me vihesaa citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti.|| ||

So 'maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo,||
maa 'yasmaa eva.m avaca,||
maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi,||
na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m,||
na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.|| ||

A.t.thaaname ta.m aavuso anavakaaso.|| ||

Ya.m karu.naaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya.|| ||

Atha ca pan'assa vihesaa citta.m pariyaadaaya .thassatii' ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Nissara.na.m h'eta.m aavuso,||
vihesaaya yad ida.m karu.naa ceto-vimutti.|| ||

(3) Idh'aavuso, bhikkhu eva.m vadeyya:||
'Muditaa hi kho me aavuso,||
ceto-vimutti bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

Atha ca pana me arati citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti.|| ||

So 'maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo,||
maa 'yasmaa eva.m avaca,||
maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi,||
na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m,||
na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.|| ||

A.t.thaaname ta.m aavuso anavakaaso.|| ||

Ya.m muditaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya,||
atha ca pan'assa arati citta.m pariyaadaaya .thassatii' ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Nissara.na.m h'eta.m aavuso,||
aratiyaa yad ida.m muditaa ceto-vimutti.|| ||

(4) Idha pana aavuso, bhikkhu eva.m vadeyya:||
upekkhaa hi kho me aavuso ceto-vimutti bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

Atha ca pana me raago citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti|| ||

So 'maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo,||
maa 'yasmaa eva.m avaca,||
maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi,||
na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m,||
na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.|| ||

A.t.thaaname ta.m aavuso anavakaaso.|| ||

Ya.m upekhaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahuliikataaya yaaniikataaya vatthukataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya,||
atha ca pan'assa raago citta.m pariyaadaaya.|| ||

.thassatii'ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Nissara.na.m h'eta.m aavuso raagassa yad ida.m upekkhaa ceto-vimutti.|| ||

(5) Idha pan'aavuso, bhikkhu eva.m vadeyya:||
animittaa hi kho me aavuso ceto-vimutti bhaavitaa bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

Atha ca pana me nimittaanusaari vi~n~naa.na.m hotii' ti|| ||

So 'maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo,||
maa 'yasmaa eva.m avaca,||
maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi,||
na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m,||
na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.|| ||

A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso,||
ya.m animmitaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya|| ||

Atha ca pan'assa nimittaanusaari vi~n~naa.na.m bhavissatii ti, n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Nissara.na.m h'eta.m aavuso sabba-nimittaana.m,||
yad ida.m animittaa ceto-vimutti.|| ||

(6) Idha pan'aaavuso bhikkhu eva.m vadeyya:||
'asmii ti kho me vigata.m,||
ayam aham asmii ti na samanupassaami.|| ||

Atha ca pana me vicikicchaa-katha.mkathaa-salla.m citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti.|| ||

So 'maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo,||
maa 'yasmaa eva.m avaca,||
maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi,||
na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m,||
na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.|| ||

A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso,||
ya.m asmii ti vigate ayam aham asmii ti asamanupassato,||
atha ca pan'assa vicikicchaa-katha.mkathaa-salla.m citta.m pariyaadaaya .thassatii' ti,||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Nissara.na.m h'eta.m aavuso vicikicchaa-katha.mkathaa-sallassa,||
yad ida.m asmii' ti maana-samugghaato.|| ||

Ime cha dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

[281] viii. Katame cha dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Cha satata-vihaaraa:||
idh'aavuso bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Ghaanena gadha.m ghaayitvaa n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Ime cha dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame cha dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

Ca anuttariyaani:||
dassaanaanuttariya.m,||
sava.naanuttariya.m,||
laabhaanuttariya.m,||
sikkhaanuttariya.m,||
paaricariyaanuttariya.m,||
anussataanuttariya.m.|| ||

Ime dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

x. Katame cha dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Cha abhi~n~naa:||
idh'aavuso, bhikkhu aneka-vihita.m iddhi-vidha.m paccanuhoti -||
eko pi hutvaa bahudhaa hoti,||
bahudhaa pi hutvaa eko hoti,||
aavii-bhaava.m tiro-bhaava.m tiro-ku.d.dha.m tiro-paakaara.m tiro-pabbata.m asajjamaano gacchati,||
seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa pi ummujja-nimujja.m karoti,||
seyyathaa pi udake.|| ||

Udake pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m,||
aakaase pi palla'nkena khamati seyyathaa pi pakkhii saku.no.|| ||

Ime pi candima-suriye eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave paa.ninaa parimasati parimajjati.|| ||

Yaava Brahmalokaa pi kaayena va sa.mvatteti.|| ||

So dibbaaya sota-dhaatuyaa visuddhaaya atikkanta-maanusikaaya ubho sadde su.naati||
dibbe ca maanuse ca,||
ye duure santike ca.|| ||

So para-sattaana.m para-puggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati.|| ||

Saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati,||
viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati,||
sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati,||
viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati,||
samoha.m vaa citta.m samoha.m vaa cittanti pajaanaati,||
viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati,||
sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati,||
vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m vaa cittanti pajaanaati,||
amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m vaa cittanti pajaanaati,||
mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati,||
savuttara.m vaa citta.m savuttara.m cittanti pajaanaati,||
anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati,||
asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati,||
samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati,||
avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati,||
vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati.|| ||

So aneka-vihita.m pubbe-nivaasa.m anussarati,||
seyyathiida.m ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi pi jaatiyo,||
dasa pi pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaa'iisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi,||
jaati-sahassam pi,||
jaati-sata-sahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.ta-kappe,||
aneke pi viva.t.ta-kappe,||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.ta-kappe:||
amutraasi.m eva.m-naamo eva.m gotto eva.m va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m.|| ||

Tatraapaasi.m eva.m naamo eva.m gotto eva.m va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno" ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaa-kammuupage satte pajaanaati:||
'ime vata bhonto sattaa kaaya-duccaritena samannaagataa,||
vacii-duccaritena samannaagataa,||
mano-duccaritena samannaagataa,||
ariyaana.m upavaadakaa,||
micchaa-di.t.thikaa,||
micchaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m viniipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaaya-sucaritena samannaagataa,||
vacii-sucaritena samannaagataa,||
mano-sucaritena samannaagataa,||
ariyaana.m anupavaadakaa,||
sammaa-di.t.thikaa,||
sammaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suvan.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaa-kammuupage satte pajaanaati.|| ||

Aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati.|| ||

Ime cha dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti ime sa.t.thi dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitataa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


[282]

Satta Dhammaa

[8][rhyt] Satta dhammaa bahu-kaaraa,||
satta dhammaa bhaavetabbaa,||
satta dhammaa pari~n~neyyaa,||
satta dhammaa pahaatabbaa,||
satta dhammaa haana-bhaagiyaa,||
satta dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
satta dhammaa duppa.tivijjhaa,||
satta dhammaa uppaadetabbaa,||
satta dhammaa abhi~n~neyyaa,||
satta dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame satta dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Satta ariya-dhanaani:||
saddhaa-dhana.m,||
siila-dhana.m,||
hiri-dhana.m,||
ottappa-dhana.m,||
suta-dhana.m,||
caaga-dhana.m,||
pa~n~naa-dhana.m.|| ||

Ime satta dhammaa bahu-kaaraa.|| ||

ii. Katame satta dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Satta sambojjha'ngaa:||
sati-sambojjha'ngo,||
dhamma-vicaya-sambojjha'ngo,||
viriya-sambojjha'ngo,||
piiti-sambojjha'ngo,||
passaddhi-sambojjha'ngo,||
samaadhi-sambojjha'ngo,||
upekkhaa-sambojjha'ngo.|| ||

Ime satta dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame satta dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Satta vi~n~naa.na-.t.thitiyo:||
(1) sant'aavuso sattaa naanatta-kaayaa naanaatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi manussaa ekacco ca devaa ekacco ca vinipaatikaa.|| ||

Aya.m pa.thamaa vi~n~naa.na-.t.thiti.|| ||

(2) Sant'aavuso sattaa naanatta-kaayaa ekatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi devaa Brahma-kaayikaa pa.thamaabhinibbattaa.|| ||

Aya.m dutiyaa vi~n~naa.na.t.thiti.|| ||

(3) Sant'aavuso sattaa ekatta-kaayaa naanatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi devaa Aabhassaraa.|| ||

Aya.m tatiyaa vi~n~naa.na.t.thiti.|| ||

(4) Sant'aavuso sattaa ekatta-kaayaa ekatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi devaa Subhaki.n.naa.|| ||

Aya.m catutthaa vi~n~naa.na.t.thiti.|| ||

(5) Sant'aavuso sattaa sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamma,||
pa.tigha-sa~n~naana.m attha-gamaa,||
naanatta-sa~n~naana.m amanasikaaraa,||
'Ananto aakaaso' ti||
aakaasaana~ncaayatanuupagaa.|| ||

Aya.m pa~ncamii vi~n~naa.na.t.thiti.|| ||

(6) Sant'aavuso sattaa sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
vi~n~naa.na~ncaayatanuupagaa.|| ||

Aya.m cha.t.thaa vi~n~naa.na.t.thiti.|| ||

(7) Sant'aavuso sattaa sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~ncii' ti||
aaki~nca~n~naayatanuupagaa.|| ||

Aya.m sattamii vi~n~naa.na.t.thiti.|| ||

Ime satta dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame satta dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Sattaanusayaa:||
kaamaraagaanusayo,||
pa.tighaanusayo,||
di.t.thaanusayo,||
vicikicchaanusayo,||
maanaanusayo,||
bhavaraagaanusayo,||
avijjaanusayo.|| ||

Ime satta dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame satta dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Satta asaddhammaa:||
idh'aavuso bhikkhu assaddho hoti,||
ahiriko hoti,||
anottappii hoti,||
appa-ssuto hoti,||
kusiito hoti,||
mu.t.tha-ssati hoti,||
duppa~n~no hoti.|| ||

Ime satta dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame satta dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Satta saddhammaa:||
idh'aavuso bhikkhu saddho hoti,||
hirimaa hoti,||
ottappii hoti,||
bahu-ssuto hoti,||
aaraddha-viriyo hoti,||
upa.t.thitasati hoti,||
pa~n~navaa hoti.|| ||

Ime satta dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

[283] vii. Katame satta dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Satta sappurisa-dhammaa:||
idh'aavuso bhikkhu dhamma~n~nuu ca hoti,||
attha~n~nuu ca,||
atta~n~nuu ca,||
matta~n~nuu ca,||
kaala~n~nuu ca,||
parisa~n~nuu ca,||
puggala~n~nuu ca.|| ||

Ime satta dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame satta dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Satta sa~n~naa:||
anicca-sa~n~naa,||
anatta-sa~n~naa,||
asubha-sa~n~naa,||
aadiinava-sa~n~naa,||
pahaa.na-sa~n~naa,||
viraaga-sa~n~naa,||
nirodha-sa~n~naa.|| ||

Ime satta dhammaa uppaadetabbaa.

ix. Katame satta dhammaa abhi~n~neyayaa?|| ||

Satta niddasa-vatthuuni:||
idh'aavuso bhikkhu sikkhaa-samaadaane tibbachando hoti aayati~n ca sikkhaa-samaadaane avigata-pemo.|| ||

Dhamma-nisantiyaa tibbachando hoti aayati~n ca dhamma-nisantiyaa avigata-pemo|| ||

Icchaavinaye tibbachando hoti aayati~n ca icchaa-vinaye avigata-pemo|| ||

Pa.tisallaane tibbachando hoti aayati~n ca pa.tisallaane avigata-pemo.|| ||

Viriyaarambhe tibbachando hoti aayati~n ca viriyaarambhe avigata-pemo.|| ||

Sati-nepakke tibbachando hoti aayati~n ca sati-nepakke avigata-pemo|| ||

Di.t.thi-pa.tivedhe tibbachando hoti aayati~n ca di.t.thi-pa.tivedhe avigata-pemo.|| ||

Ime satta dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

x. Katame satta dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Satta khii.naasava-balaani:||
(1) idh'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhaaraa yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti.|| ||

Yam p'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhaaraa yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti,||
idam pi khii.naasavassa bhikkhuno bala.m hoti,||
ya.m bala.m aagamma khii.naasavo bhikkhu aasavaana.m khaya.m pa.tijaanaati,||
'khii.naa me aasavaa' ti.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso khii.naasavassa bhikkhuno a'ngaarakaasuupamaa kaamaa yathaa-bhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti.|| ||

Yam p'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhaaraa yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti,||
idam pi khii.naasavassa bhikkhuno bala.m hoti,||
ya.m bala.m aagamma khii.naasavo bhikkhu aasavaana.m khaya.m pa.tijaanaati,||
'khii.naa me aasavaa' ti.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso khii.naasavassa bhikkhuno viveka-ninta.m citta.m hoti vivekapo.na.m viveka-pabbhaara.m viveka.t.tha.m nekkhammaabhirata.m vyanti-bhuuta.m sabbaso aasava-.t.thaaniyehi dhammehi.|| ||

Yam p'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhaaraa yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti,||
idam pi khii.naasavassa bhikkhuno bala.m hoti,||
ya.m bala.m aagamma khii.naasavo bhikkhu aasavaana.m khaya.m pa.tijaanaati,||
'khii.naa me aasavaa' ti.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso khii.naasavassa bhikkhuno cattaaro satipa.t.thaanaa bhaavitaa honti [284] subhaavitaa.|| ||

Yam p'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhaaraa yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti,||
idam pi khii.naasavassa bhikkhuno bala.m hoti,||
ya.m bala.m aagamma khii.naasavo bhikkhu aasavaana.m khaya.m pa.tijaanaati,||
'khii.naa me aasavaa' ti.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso khii.naasavassa bhikkhuno pa~nc'indriyaani bhaavitaani honti subhaavitaani.|| ||

Yam p'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhaaraa yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti,||
idam pi khii.naasavassa bhikkhuno bala.m hoti,||
ya.m bala.m aagamma khii.naasavo bhikkhu aasavaana.m khaya.m pa.tijaanaati,||
'khii.naa me aasavaa' ti.|| ||

(6) Puna ca para.m aavuso khii.naasavassa bhikkhuno satta bojjha'ngaa bhaavitaa honti subhaavitaa.|| ||

Yam p'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhaaraa yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya sudi.t.thaa honti,||
idam pi khii.naasavassa bhikkhuno bala.m hoti,||
ya.m bala.m aagamma khii.naasavo bhikkhu aasavaana.m khaya.m pa.tijaanaati,||
'khii.naa me aasavaa' ti.|| ||

(7) Puna ca para.m aavuso khii.naasavassa bhikkhuno ariyo a.t.tha'ngiko maggo bhaavito hoti subhaavito.|| ||

Yam p'aavuso khii.naasavassa bhikkhuno ariyo a.t.tha'ngiko maggo bhaavito hoti subhaavito.|| ||

Idam pi khii.naasavassa bhikkhuno bala.m hoti,||
ya.m bala.m aagamma khii.naasavo bhikkhu aasavaana.m khaya.m pa.tijaanaati,||
'khii.naa me aasavaa' ti.|| ||

Ime satta dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti me sattati dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

A.t.tha dhammaa

[9][rhyt] A.t.tha dhammaa bahu-kaaraa,||
a.t.tha dhammaa bhaavetabbaa,||
a.t.tha dhammaa pari~n~neyyaa,||
a.t.tha dhammaa pahaatabbaa,||
a.t.tha dhammaa haana-bhaagiyaa,||
a.t.tha dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
a.t.tha dhammaa duppa.tivijjhaa,||
a.t.tha dhammaa uppaadetabbaa,||
a.t.tha dhammaa abhi~n~neyyaa,||
a.t.tha dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame a.t.tha dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

A.t.tha hetu a.t.tha paccayaa aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo-bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattanti.|| ||

Katame a.t.tha?

(1) Idh'aavuso bhikkhu satthaara.m vaa upanissaaya viharati a~n~natara.m vaa garu.t.thaaniya.m sabrahmacaara.m,||
yatth'assa tibba.m hirottappa.m paccupa.t.thita.m hoti,||
pema~n ca gaaravo ca.|| ||

Aya.m pa.thamo hetu,||
pa.thamo paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya [285] pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

(2) Ta.m kho pana satthaara.m upanissaaya viharati a~n~natara.m vaa garu.t.thaaniya.m sabrahmacaari.m yatth'assa tibba.m hirottappa.m paccupa.t.thita.m hoti pema.m ca gaaravo ca,||
te kaalena kaala.m upasa'nkamitvaa paripucchati paripa~nhati,||
ida.m bhante katha.m?|| ||

Imassa ko attho' ti?|| ||

Tassa te aayasmanto aviva.ta.m c'eva vivaranti,||
anuttaani-kata~n ca uttaanii-karonti,||
aneka-vihitesu ca ka'nkha-.t.thaaniiyesu dhammesu ka'nkha.m pa.tivinodenti.|| ||

Aya.m dutiyo hetu dutiyo paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

(3) Ta.m kho pana dhamma.m sutvaa dvayena vuupakaasena sampaadeti,||
kaaya-vuupakaasena ca citta-vuupakaasena ca.|| ||

Aya.m tatiyo hetu tatiyo paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhu siilavaa hoti,||
paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno,||
anumattesu vajjesu bhaya-dassaavii,||
samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Aya.m catuttho hetu catuttho paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhu bahu-ssuto hoti suta-dharo sutas-ananicayo.|| ||

Ye te dhammaa aadi-kalyaa.naa majjhe-kalyaa.naa pariyosaana-kalyaa.naa saatthaa savya~njanaa kevala-paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariyaa abhivadanti,||
tathaaruupaassa dhammaa bahu-ssutaa honti dhataa vacasaa paricitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Aya.m pa~ncamo hetu pa~ncamo paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

(6) Puna ca para.m aavuso bhikkhu aaraddha-viriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaa.naaya,||
kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya,||
thaamava da.lhaparakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Aya.m [286] cha.t.tho hetu cha.t.tho paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

(7) Puna ca para.m aavuso bhikkhu satimaa hoti paramena sati-nepakkena samannaagato cira-katam pi cira-bhaasitam pi saritaa anussaritaa.|| ||

Aya.m sattamo hetu sattamo paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

(8) Puna ca para.m aavuso bhikkhu pa~ncasu upaadaana-kkhadhesu udayabbayaanupassii virahati -|| ||

'Iti ruupa.m,||
iti ruupassa samudayo,||
iti ruupassa attha.mgamo.|| ||

Iti vedanaa,||
iti vedanaaya samudayo,||
iti vedanaaya attha.mgamo.|| ||

Iti sa~n~naa,||
iti sa~n~naaya samudayo,||
iti sa~n~naaya attha.mgamo.|| ||

Iti sankhaaraa,||
iti sankhaaraana.m samudayo,||
iti sankhaaraana.m attha.mgamo.|| ||

Iti vi~n~naa.na.m,||
iti vi~n~naa.nassa samudayo,||
iti vi~n~naa.nassa attha.mgamo' ti.|| ||

Aya.m a.t.thamo hetu a.t.thamo paccayo aadibrahmacariyikaaya pa~n~naaya appa.tiladdhaaya pa.tilaabhaaya pa.tiladdhaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa sa.mvattati.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa bahuukaaraa.|| ||

ii. Katame a.t.tha dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Ariyo a.t.tha'ngiko maggo|| ||

Seyyathiida.m:||
sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.mkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

Ime a.t.thadhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame a.t.tha dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

A.t.tha lokadhammaa:||
laabho ca,||
alaabho ca,||
ayaso ca,||
yaso ca,||
nindaa ca,||
pasa.msaa ca,||
sukha.m ca,||
dukkha.m ca.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame a.t.tha dhammaa pahaatabbaa?|| ||

A.t.tha mic- [287] chattaa:||
micchaa-di.t.thi,||
micchaa-sa.mkappo,||
micchaa-vaacaa,||
micchaa-kammanto,||
micchaa-aajiivo,||
micchaa-vaayaamo,||
micchaa-sati,||
micchaa-samaadhi.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa pabaatabbaa.|| ||

v. Katame a.t.tha dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

A.t.tha kusiita-vatthuuni:||
(1) Idh'aavuso bhikkhunaa kamma.m kaatabba.m hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Kamma.m kho me kaatabba.m bhavissati,||
kamma.m kho pana me karontassa kaayo kilamissati,||
hadaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m pa.thama.m kusiitavatthu.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso bhikkhunaa kamma.m kata.m hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho kamma.m akaasi.m,||
kamma.m kho pana me karontassa kaayo kilanto,||
handaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m dutiya.m kusiitavatthu.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso bhikkhunaa maggo gantabbo hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Maggo kho me gantabbo bhavissati,||
magga.m kho pana me gacchantassa kaayo kilamissati,||
handaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aarabhati,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m tatiya.m kusiitavatthu.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhunaa maggo gato hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho magga.m agamaasi.m,||
magga.m kho pana me gacchantassa kaayo kilanto,||
handaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aarabhati,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m catuttha.m kusiitavatthu.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhu gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto na labhati luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto naalattha.m luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m,||
tassa me kaayo kilanto akamma~n~no,||
handaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aarabhati,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m pa~ncama.m kusiitavatthu.|| ||

(6) Puna ca para.m aavuso bhikkhu gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto labhati luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto alattha.m luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m,||
tassa me kaayo garuko akamma~n~no maasaacita.m ma~n~ne,||
handaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aarabhati,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m cha.t.tha.m kusiitavatthu.|| ||

(7) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako aabaadho.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Uppanno kho me aya.m appamattako aabaadho,||
atthi kappo nipajjitu.m,||
hadaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aahabhati,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m sattama.m kusiitavatthu.|| ||

(8) Puna ca para.m aavuso bhikkhu gilaanaa vu.t.thito hoti,||
acira-vu.t.thito gela~n~naa.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho gilaanaa vu.t.thito,||
acira-vu.t.thito gela~n~naa,||
tassa me kaayo dubbalo akamma~n~no,||
handaaha.m nipajjaamii' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriya.m aarabhati,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m a.t.thama.m kusiitavatthu.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame a.t.tha dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

A.t.tha aarambha-vatthuuni:||
(1) Idh'aavuso bhikkhunaa kamma.m kaatabba.m hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Kamma.m kho me kaatabba.m bhavissati,||
kamma.m kho pana me karontena na sukara.m Buddhaana.m saasana.m manasikaatu.m,||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m pa.thama.m aarambhavatthu.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso bhikkhunaa kamma.m kata.m hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho kamma.m aakaasi.m,||
kamma.m kho panaaha.m karonto naasakkhi.m Buddhaana.m saasana.m manasikaatu.m,||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m dutiya.m aarambhavatthu.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso bhikkhunaa maggo gantabbo hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Maggo kho me gantabbo bhavissati,||
magga.m kho pana me gacchantena na sukara.m Buddhaana.m saasana.m manasikaatu.m,||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m tatiya.m aarambhavatthu.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhunaa maggo gato hoti.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho magga.m agamaasi.m,||
magga.m kho panaaha.m gacchanto naasakkhi.m Buddhaana.m saasana.m manasikaatu.m,||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m catuttha.m aarambhavatthu.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhu gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto na labhati luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto naalattha.m luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m,||
tassa me kaayo lahuko kamma~n~no||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m pa~ncama.m aarambhavatthu.|| ||

(6) Puna ca para.m aavuso bhikkhu gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto labhati luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya caranto alattha.m luukhassa vaa pa.niitassa vaa bhojanassa yaavadattha.m paaripuuri.m,||
tassa me kaayo balavaa kamma~n~no,||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m cha.t.tha.m aarambhavatthu.|| ||

(7) Puna ca para.m aavuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako aabaadho.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Uppanno kho me aya.m appamattako aabaadho,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati||
ya.m me aabaadho pava.d.dheyya,||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m sattama.m aarambhavatthu.|| ||

(8) Puna ca para.m aavuso bhikkhu gilaanaa vu.t.thito hoti acira-vu.t.thito gela~n~naa.|| ||

Tassa eva.m hoti:||
'Aha.m kho gilaanaa vu.t.thito acira-vu.t.thito gela~n~naa,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati,||
ya.m me aabaadho paccudaavatteyya,||
handaaha.m viriya.m aarabhaami,||
appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaayaa' ti.|| ||

So viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa,||
anadhigatassa adhigamaaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Ida.m a.t.thama.m aarambhavatthu.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

vii. Katame a.t.tha dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

A.t.th'akkha.naa asamayaa brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(1) Idh'aavuso Tathaagato ca loke uppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca desiiyati opasamiko parinibbaaniko sabbodha-gaamii sugata-ppavedito.|| ||

Aya~n ca puggalo Niraya.m upapanno hoti.|| ||

Aya.m pa.thamo akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso Tathaagato ca loke uppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca desiiyati opasamiko parinibbaaniko sambodha-gaamii sugata-ppavedito,||
aya~n ca puggalo tiracchaanayoni.m upapanno hoti.|| ||

Aya.m dutiyo akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso Tathaagato ca loke uppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca desiiyati opasamiko parinibbaaniko sambodha-gaamii sugata-ppavedito,||
aya~n ca puggalo petti-visaya.m upapanno hoti.|| ||

Aya.m tatiyo akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso Tathaagato ca loke uppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca desiiyati opasamiko parinibbaaniko sambodha-gaamii sugata-ppavedito,||
aya~n ca puggalo diighaayuka.m deva-nikaaya.m upapanno hoti.|| ||

Aya.m catuttho akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso Tathaagato ca loke uppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca desiiyati opasamiko parinibbaaniko sambodha-gaamii sugata-ppavedito,||
aya~n ca puggalo paccantimesu janapadesu paccaajaato hoti.|| ||

Milakkhesu avi~n~naataaresu yattha n'atthi gati bhikkhuuna.m bhikkhuniina.m upaasakaana.m upaasikaana.m.|| ||

Aya.m pa~ncamo akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(6) Puna ca para.m aavuso Tathaagato ca loke uppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca desiiyati opasamiko parinibbaaniko sambodha-gaamii sugata-ppavedito,||
aya~n ca puggalo majjhimesu janapadesu paccaajaato hoti,||
so ca hoti micchaa-di.t.thiko vipariita-dassano||
'n'atthi dinna.m,||
n'atthi yi.t.tha.m,||
n'atthi huta.m,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako,||
n'atthi aya.m loko,||
n'atthi paro loko,||
n'atthi maataa,||
n'atthi pitaa,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi loke sama.na-braahma.naa sammaggataa sammaa-pa.tipannaa ye ima~n ca loka.m para~n ca loka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedentii' ti.|| ||

Aya.m cha.t.tho akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(7) Puna ca para.m aavuso Tathaagato ca loke uppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca desiiyati opasamiko parinibbaaniko sambodha-gaamii sugata-ppavedito,||
aya~n ca puggalo majjhimesu janapadadesu paccaajaato hoti,||
so ca hoti duppa~n~no ja'o e'amuugo na pa.tibalo subhaasita-dubbhaasitaana.m attham a~n~naatu.m.|| ||

Aya.m sattamo akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

(8) Puna ca para.m aavuso Tathaagato ca loke anuppanno hoti araha.m Sammaa-sambuddho,||
dhammo ca na desiiyati opasamiko parinibbaaniko sambodha-gaamii sugata-ppavedito,||
aya~n ca puggalo majjhimesu janapadesu paccaajaato hoti,||
so ca hoti pa~n~naavaa aja'o ane'amuugo pa.tibalo subhaasita-dubbhaasitaana.m attham a~n~naatu.m.|| ||

Aya.m a.t.thamo akkha.no asamayo brahmacariya-vaasaaya.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame a.t.tha dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

A.t.tha-mahaa-purisa-vitakkaa:|| ||

Appicchassa aaya.m dhammo,||
naaya.m dhammo mahicchassa.|| ||

Santu.t.thassa aaya.m dhammo,||
naaya.m dhammo asantu.t.thassa.|| ||

Pavivittassa aaya.m dhammo,||
naaya.m dhammo sa'nga.nikaaraamassa.|| ||

Aaraddhaviriyassa aaya.m dhammo,||
naaya.m dhammo kusitassa.|| ||

Upa.t.thitasatissa aaya.m dhammo,||
naaya.m dhammo mu.t.thassatissa.|| ||

Samaahitassa aaya.m dhammo,||
naaya.m dhammo asamaahitassa.|| ||

Pa~n~navato aya.m dhammo,||
naaya.m dhammo duppa~n~nassa.|| ||

Nippapa~ncassa aaya.m dhammo,||
naaya.m dhammo papa~ncaaraamassa,||
nippapa~ncaratino aya.m dhammo,||
naaya.m dhammo papa~ncaratino'ti.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame a.t.tha dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

A.t.tha abhibhaayatanaani:||
(1) Ajjhatta.m ruupa-sa~n~ni eko bahiddhaa rupaani passati parittaani suva.n.na-dubba.n.naani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii' ti eva.m-sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m pa.thama.m abhibhaayatana.m.|| ||

(2) Ajjhatta.m rupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati appamaa.naani suva.n.na-dubba.n.naani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii'ti eva.m sa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m dutiya.m abhibhaayatana.m.|| ||

(3) Ajjhatta.m arupa-sa~n~nii eko bahiddhaa rupaani passati parittaani suva.n.na-dubba.n.naani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii'ti eva.m sa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m tatiya.m abhibhaayatana.m.|| ||

(4) Ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati appamaa.naani suva.n.na-dubba.n.naani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii'ti eva.m sa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m catuttha.m abhibhaayatana.m.|| ||

(5) Ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati niilaani nila-va.n.naani niila-nidassanaani niila-nibhaasaani,||
seyyathaa pi naama ummaa-puppha.m niila.m niila-va.n.na.m nila-nidassana.m niila-nibhaasa.m,||
seyyathaa vaa pana ta.m vattha.m Baaraa.naseyyaka.m ubhato bhaaga-vima.t.tha.m niila.m niila-va.n.na.m niila-nidassana.m niila-nibhaasa.m,||
evam eva.m ajjhatta.m aruupa-sa~n~ni eko bahiddhaa ruupaani passati||
niilaani niila-va.n.naani niila-nidassanaani niila-nibhaasaani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii' ti eva.m sa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m pa~ncama.m abhibhaayatana.m.|| ||

(6) Ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati piitaani piitava.n.naani piitanidassanaani piitanibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama ka.nikaarapuppha.m piita.m piita-va.n.na.m piita-nidassana.m piita-nibhaasa.m,||
seyyathaa vaa pana ta.m vattha.m Baaraa.naseyyaka.m ubhato bhaaga-vima.t.tha.m piita.m piita-va.n.na.m piita-nidassana.m piita-nibhaasa.m,||
evam eva.m ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahddhaa ruupaani passati||
piitaani piita-va.n.naani piita-nidassanaanaa piita-nibhaasaani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii'ti eva.m-sa~n~ni hoti.|| ||

Ida.m cha.t.tha.m abhibhaayatana.m.|| ||

(7) Ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati lohita-kaani lohita-kava.n.naani lohita-kanidassanaani lohita-kanibhaasaani,||
seyyathaa pi naama badhujiivakapuppha.m lohitaka.m lohitaka-va.n.na.m lohita-kanidassana.m lohati-kanibhaasa.m seyyathaa vaa pana ta.m vattha.m Baaraa.naseyyaka.m ubhato bhaaga-vima.t.tha.m lohitaka.m lohitaka-va.n.na.m lohitaka-nidassana.m lohitaka-nibhaasa.m,||
evam eva.m ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati lohitakaani lohita-kava.n.naani lohita-kanidassanaani lohita-kanibhaasaani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii' ti eva.m sa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m sattama.m abhibhaayatana.m.|| ||

(8) Ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati odaataani odaata-va.n.naani odaata-nidassanaani odaata-nibhaasaani.|| ||

Seyyathaa pi naama osadhiitaarakaa odaataa odaata-va.n.naa odaata-nidassanaa odaata-nibhaasaa,||
seyyathaa vaa pana ta.m vattha.m Baaraa.naseyyaka.m ubhato bhaaga-vima.t.tha.m odaata.m odaata-va.n.na.m odaata-nidassana.m odaata-nibhaasa.m,||
evam eva.m ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati||
odaataani odaata-va.n.naani odaata-nidassanaani odaata-nibhaasaani,||
taani abhibhuyya jaanaami passaamii'ti eva.m sa~n~nii hoti.|| ||

Ida.m a.t.thama.m abhibhaayatana.m.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

[288] x. Katame a.t.tha dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

A.t.tha vimokkhaa:||
(1) Ruupii ruupaani passati.|| ||

Aya.m pa.thamo vimokkho.|| ||

(2) Ajjhatta.m aruupa-sa~n~nii eko bahiddhaa ruupaani passati.|| ||

Aya.m dutiyo vimokkho.|| ||

(3) Subhan t'eva adimutto hoti.|| ||

Aya.m tatiyo vimokkho.|| ||

(4) Sabbaso ruupa-sa~n~n~naana.m samatikkamaa,||
pa.tigha-sa~n~naana.m attha-gamaa,||
naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa||
'Ananto aakaaso' ti||
aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m catuttho vimokkho.|| ||

(5) Sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m pa~ncamo vimokkho.|| ||

(6) Sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~ncii' ti||
aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m cha.t.tho vimokkho.|| ||

(7) Sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma||
n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m sattamo vimokkho.|| ||

(8) Sabbaso n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m a.t.thamo vimokkho.|| ||

Ime a.t.tha dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti ime asiiti dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

Nava dhammaa

[10][rhyt] Nava dhammaa bahu-kaaraa,||
nava dhammaa bhaavetabbaa,||
nava dhammaa pari~n~neyyaa,||
nava dhammaa pahaatabbaa,||
nava dhammaa haana-bhaagiyaa,||
nava dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
nava dhammaa duppa.tivijjhaa,||
nava dhammaa uppaadetabbaa,||
nava dhammaa abhi~n~neyyaa,||
nava dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame nava dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Nava yoniso-manasi-kaara-muulakaa dhammaa:|| ||

Yoniso manasikaroto paamojja.m jaayati,||
pamuditassa piiti jaayati,||
piiti-manassa kaayo passambhati,||
passaddha-kaayo sukha.m vedeti,||
sukhino citta.m samaadhiyati,||
samaahite citte yathaa-bhuuta.m jaanaati,||
yathaa-bhuuta.m jaana.m passa.m nibbindati,||
nibbinda.m virajjati,||
viraagaa vimuccati.|| ||

Ime nava dhammaa bahu-kaaraa.|| ||

ii. Katame nava dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Nava paarisuddhi-padhaaniya'ngaani.|| ||

Siila-visuddhi paarisuddhi-padhaaniya'nga.m,||
citta-visuddhi paarisuddhi-padhaaniya'nga.m,||
di.t.thi-visuddhi paarisuddhi-padhaaniya'nga.m,||
ka'nkhaa-vitara.na-visuddhi paarisuddhi-padhaaniya'nga.m,||
maggaamagga-~naa.na-dassana-visuddhi paarisuddhi-padhaaniya'nga.m,||
pa.tipadaa-~naa.na-dassana-visuddhi paarisuddhi-padaaniya'nga.m,||
~naa.na-dassana-visuddhi paarisuddhi-padhaaniya'nga.m,||
pa~n~naa-visuddhi paarisuddhi-padaaniya'nga.m,||
vimutti-visuddhi paarisuddhi-padhaaniya'nga.m.|| ||

Ime nava dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame nava dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Nava sattaavaasaa:|| ||

(1) Sant'aavuso sattaa naanatta-kaayaa naanatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi manussaa ekacce ca devaa ekacce ca vinipaataa.|| ||

Aya.m pa.thamo sattaavaaso.|| ||

(2) Sant'aavuso sattaa naanatta-kaayaa ekatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi devaa Brahmakaayikaa pa.thamaabhinibbattaa.|| ||

Aya.m dutiyo sattaavaaso.|| ||

(3) Sant'aavuso sattaa ekatta-kaayaa naanatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi devaa Aabhassaraa.|| ||

Aya.m tatiyo sattaavaaso.|| ||

(4) Sant'aavuso sattaa ekatta-kaayaa ekatta-sa~n~nino,||
seyyathaa pi devaa Subha-ki.n.naa.|| ||

Aya.m catuttho sattaavaaso.|| ||

(5) Sant'aavuso sattaa asa~n~nino appa.tisa'nvedino,||
seyyathaa pi devaa Asa~n~na-sattaa.|| ||

Aya.m pa~ncamo sattaavaaso.|| ||

(6) Sant'aavuso sattaa sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa,||
pa.tigha-sa~n~naana.m atthaagamaa,||
naanatta-sa~n~naana.m amanasikaaraa,||
'ananto aakaaso' ti||
akaasaana~ncaayatanuupagaa.|| ||

Aya.m cha.t.tho sattaavaaso.|| ||

(7) Sant'aavuso sattaa sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
vi~n~naa.na~ncaayatanuupagaa.|| ||

Aya.m sattamo sattaavaaso.|| ||

(8) Sant'aavuso sattaa sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~ncii' ti aaki~nca~n~naayatanuupagaa.|| ||

Aya.m a.t.thamo sattaavaaso.|| ||

(9) Sant'aavuso sattaa sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma||
n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanuupagaa.|| ||

Aya.m navamo sattaavaaso.|| ||

Ime nava dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame nava dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Nava ta.nhaa- [289] muulakaa dhammaa:||
ta.nha.m pa.ticca pariyesanaa,||
pariyesana.m pa.ticca laabho,||
laabha.m pa.ticca vinicchayo,||
vinicchaya.m pa.ticca chanda-raago,||
chanda-raaga.m pa.ticca ajjhosaana.m,||
ajjhosaana.m pa.ticca pariggaho,||
pariggaha.m pa.ticca macchariya.m,||
macchariya.m pa.ticca aarakkho,||
aarakkhaadhikara.na.m pa.ticca da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuva.mtuva.m-pesu~n~na-musaavaadaa,||
aneke paapakaa akusalaa dhammaa sa.mvattanti.|| ||

Ime nava dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame nava dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Nava aaghaatavatthuuni:||
'Anattha.m me acarii' ti aaghaata.m bandhati,||
'Anattha.m me caratii' ti aaghaata.m bandhati,||
'Anattha.m me carissatii' ti aaghaata.m bandhati,||
'Piyassa me manaapassa anattha.m acarii' ti aaghaata.m bandhati,||
'Piyassa me manaapassa anattha.m caratii' ti aaghaata.m bandhati,||
'Piyassa me manaapassa anattha.m carissatii' ti aaghaata.m bandhatii,||
'Appiyassa me amanaapassa attha.m acarii' ti aaghaata.m bandhati,||
'Appiyassa me amanaapassa attha.m caratii' ti aaghaata.m bandhati,||
'Appiyassa me amanaapassa attha.m carissatii'ti aaghaata.m khandhati.|| ||

Ime nava dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

vi. Katame nava dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Nava aaghaata-pa.tivinayaa.|| ||

(1) 'Anattha.m me acarii,||
ta.m kutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(2) 'Anattha.m me caratii,||
ta.m kutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(3) 'Anattha.m me carissatii,||
ta.m kutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(4) 'Piyssa me manaapassa anattha.m acarii,||
ta.m tutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(5) 'Piyassa me manaapassa anattha.m caratii,||
ta.m tutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(6) 'Piyassa me manaapassa anattha.m carissatii,||
ta.m kutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(7) 'appiyassa me amanaapassa attha.m acarii,||
ta.m kutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(8) 'Appiyassa me amanaapassa attha.m caratii,||
ta.m kutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti,||
(9) 'Appiyassa me amanaapassa attha.m carassatii,||
ta.m kutettha labbhaa' ti,||
aaghaata.m pa.tivineti.|| ||

Ime nava dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

vii. Katame nava dhammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Nava naanaattaa:||
dhaatu-naanatta.m pa.ticca uppajjati phassa-naanatta.m,||
phassa-naanatta.m pa.ticca uppajjati vedanaa-naanatta.m,||
vedanaa-naanatta.m pa.ticca uppajjati sa~n~naa-naanatta.m,||
sa~n~naa-naanatta.m pa.ticca uppajjati sa'nkappa-naanatta.m,||
sa'nkappa-naanatta.m pa.ticca uppajjati chanda-naanatta.m,||
chanda-naanatta.m pa.ticca uppajjati pari'aaha-naanatta.m,||
pa.ti'aaha-naanatta.m pa.ticca uppajjati pariyesanaa-naanatta.m,||
pariyesanaa-naanatta.m pa.ticca uppajjati laabha-naanatta.m,||
laabha-naanatta.m pa.ticca uppajjati ma~n~nanaa-naanatta.m.|| ||

Ime nava dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame nava dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Nava sa~n~naa:||
asubha-sa~n~naa,||
mara.na-sa~n~naa,||
aahaare pa.tikkuula-sa~n~naa,||
sabbaloke anabhirati-sa~n~naa,||
anicca-sa~n~naa,||
anacce dukkha-sa~n~naa,||
[290] dukkhe anatta-sa~n~naa,||
pahaa.na-sa~n~naa,||
viraaga-sa~n~naa.|| ||

Ime nava dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame nava dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

Nava anupubbavihaaraa:||
(1) Idh'aavuso bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

(2) Vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

(3) Piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano sukha.m ca kaayane pa.tisa'nvedeti.|| ||

Ya.m ta.m ariyaa aacikkhanti||
'upekkhako satimaa sukhavihaarii'ti||
ta.m||
tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

(4) Sukhassa ca pahaa.naa dukkhassa ca pahaa.naa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

(5) Sabbaaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha-gamaa naanattasa~n~naana.m amanasi-kaaraa||
'Aananto Aakaaso' ti||
aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

(6) Sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

(7) Sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~ncii' ti||
aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati,|| ||

(8) Sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma||
n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m upasampajja viharati|| ||

(9) Sabbaso n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m upasampajja viharati.|| ||

Ime nava dhammaa abhi~n~neyyaa.|| ||

x. Katame nava dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Nava anupubba-nirodhaa:||
pa.thama.m-jhaana.m samaapannassa kaama-sa~n~naa niruddhaa hoti,||
dutiya.m-jhaana.m samaapannassa vitakka-vicaaraa niruddhaa honti,||
tatiya.m-jhaana.m samaapannassa piiti niruddhaa hoti,||
catuttha.m-jhaana.m samaapannassa assaasa-passaasaa niruddhaa honti,||
aakaasaana~ncaayatana.m samaapannassa ruupa-sa~n~naa niruddhaa hoti,||
vi~n~naa.na~ncaayatana.m samaapannassa aakaasaana~ncaayatanasa~n~naa niruddhaa hoti,||
aaki~nca~n~naayatana.m samaapannassa vi~n~naa.na~ncaayatanasa~n~naa niruddhaa hoti,||
n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samaapannassa aaki~nca~n~naayatanasa~n~naa niruddhaa hoti,||
sa~n~naavedayitanirodha.m samaapannassa sa~n~naa ca vedanaa ca niruddhaa honti.|| ||

Ime nava dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti ime navutii dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa.|| ||

 


 

Dasa dhammaa

[11][rhyt] Dasa dhammaa bahu-kaaraa,||
Dasa dhammaa bhaavetabbaa,||
dasa dhammaa pari~n~neyyaa,||
dasa dhammaa pabhaatabbaa,||
Dasa dhammaa haana-bhaagiyaa,||
Dasa dhammaa visesa-bhaagiyaa,||
Dasa dhammaa duppa.tivijjhaa,||
Dasa dhammaa uppaadetabbaa,||
Dasa dhammaa abhi~n~neyyaa,||
Dasa dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

i. Katame dasa dhammaa bahu-kaaraa?|| ||

Dasa naatha-kara.naa dhammaa:||
(1) Idh'aavuso bhikkhu siilavaa hoti paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati,||
aacaara-gocara-sappanno anumattesu vajjesu bhaya-dassaavii,||
samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Ya.m p'aavuso bhikkhu siilavaa hoti,||
paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassaavii,||
samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(2) Puna ca para.m aavuso bhikkhu bahussuto hoti suta-dharo suta-sannicayo.|| ||

Ye te dhammaa aadikalyaa.naa,||
majjhe-kalyaa.naa,||
pariyosaana-kalyaa.naa||
saatthaa.m savya~njanaa kevala-paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaa-ruupaassa dhammaa bahussutaa honti dhataa vacasaa paricitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu bahussuto hoti suta-dharo suta-sannivayo.|| ||

Ye te dhammaa aadikalyaa.naa,||
majjhe-kalyaa.naa,||
pariyosaana-kalyaa.naa||
saatthaa.m savya~njanaa kevala-paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaa-ruupaassa dhammaa bahussutaa honti dhataa vacasaa paricitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(3) Puna ca para.m aavuso bhikkhu kalyaa.na-mitto hoti kalyaa.na-sahaayo kalyaa.na-sampava'nko.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu kalyaa.na-mitto hoti kalyaa.na-sahaayo kalyaa.na-sampava'nko.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(4) Puna ca para.m aavuso bhikkhu subbaco hoti sovacassa-kara.nehi dhammehi samannaagato khamo padakkhi.na-ggaahii anusaasani.m.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu subbaco hoti sovacassa-kara.nehi dhammehi samannaagato khamo padakkhi.na-ggaahii anusaasani.m.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(5) Puna ca para.m aavuso bhikkhu yaani taani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki.mkara.niiyaani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupaayaaya viima.msaaya samannaagato,||
ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu yaani taani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki.mkara.niiyaani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupaayaaya viima.msaaya samannaagato,||
ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(6) Puna ca para.m aavuso bhikkhu dhammakaamo hoti piya-samudaahaaro,||
abhidhamme abhivinaye u'aara-paamojjo.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu dhammakaamo hoti piya-samudaahaaro,||
abhidhamme abhivinaye u'aara-paamojjo.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(7) Puna ca para.m aavuso bhikkhu santu.t.tho hoti itariitarehi-ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-ppaccaya-bhesajja-parikkaarehi.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu santu.t.tho hoti itariitarehi-ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccaya-bhesajja-parikkhaarehi.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(8) Puna ca para.m aavuso bhikkhu aaraddha-viriyo viharati,||
akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya,||
kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya,||
thaamavaa da.lha-parakkamo,||
anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu aaraddhaviriyo virahati,||
akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya,||
kusalaana.m dhammaana.m upasampaadaya,||
thaamavaa da.lha-parakkamo,||
anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(9) Puna ca para.m aavuso bhikkhu satimaa hoti paramena sati-nepakkena samannaagato cira-katam pi cira-bhaasitam pi sariitaa anussaritaa.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu satimaa hoti paramena sati-nepakkena samannaagato cira-katam pi cira-bhaasitam pi sariitaa anussaritaa.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

(10) Puna ca para.m aavuso bhikkhu pa~n~navaa hoti udayattha-gaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa dukkhakkhaya-gaaminiyaa.|| ||

Yam p'aavuso bhikkhu pa~n~navaa hoti udayattha-gaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa dukkhakkhaya-gaaminiyaa.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.|| ||

Ime dasa dhammaa bahu-kaaraa.|| ||

ii. Katame dasa dhammaa bhaavetabbaa?|| ||

Dasa kasi.naayatanaani:||
pa.thavii-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiraya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Aapo-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Tejo-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Vaayo-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Niila-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Piita-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Lohita-kasi.nameko sa~njanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Odaata-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Aakaasa-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Vi~n~naa.na-kasi.nameko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.|| ||

Ime dasa dhammaa bhaavetabbaa.|| ||

iii. Katame dasa dhammaa pari~n~neyyaa?|| ||

Das'aayatanaani:||
cakkhaayatana.m,||
ruupaayatana.m,||
sotaayatana.m,||
saddaayatana.m,||
ghaanaayatana.m,||
gadhaayatana.m,||
jivhaayatana.m,||
rasaayatana.m,||
kaayaayatana.m,||
pho.t.thabbaayatana.m.|| ||

Ime dasa dhammaa pari~n~neyyaa.|| ||

iv. Katame dasa dhammaa pahaatabbaa?|| ||

Dasa micchattaa:||
micchaa-di.t.thi,||
micchaa-sa'nkappo,||
micchaa-vaacaa,||
micchaa-kammanto,||
micchaa-aajiivo,||
micchaa-vaayaamo,||
micchaa-sati,||
micchaa-samaadhi,||
micchaa-~naa.na.m,||
micchaa-vimutti.|| ||

Ime dasa dhammaa pahaatabbaa.|| ||

v. Katame dasa dhammaa haana-bhaagiyaa?|| ||

Dasa akusala-kammapathaa:||
paa.naatipaato,||
adinnaadaana.m,||
kaamesu micchaacaaro,||
musaa-vaado,||
pisu.naa vaacaa,||
pharusaa vaacaa,||
samphappalaapo,||
abhijjhaa,||
vyaapaado,||
micchaa-di.t.thi.|| ||

Ime dasa dhammaa haana-bhaagiyaa.|| ||

[291] vi. Katame dasa dhammaa visesa-bhaagiyaa?|| ||

Dasa kusala-kammapathaa:||
paa.naatipaataa verama.nii,||
adinnaadaanaa verama.nii,||
kaamesu micchaacaaraa verama.nii,||
musaa-vaadaa verama.nii,||
pisu.naaya vaacaaya verama.nii,||
pharusaaya vaacaaya verama.nii,||
samaphappalaapaa verama.nii,||
anabhijjdhaa,||
avyaapaado,||
sammaa-di.t.thi.|| ||

Ime dasa dhammaa visesa-bhaagiyaa.|| ||

vii. Katame dasa dammaa duppa.tivijjhaa?|| ||

Dasa ariyavaasaa:||
(1) Idh'aavuso bhikkhu pa~nca'nga-vippahiino hoti||
(2) cha.la'nga-samannaagato||
(3) ekaarakkho||
(4) caturaapasseno||
(5) panunna-pacceka-sacco||
(6) samavaya-sa.t.thesano||
(7) anaavila-sa'nkappo||
(8) passaddha-kaaya-sankhaaro||
(9) suvimutta-citto||
(10) suvimutta-pa~n~no.|| ||

(1) Katha~n ca aavuso bhikkhu pa~nca'nga-vippahiino hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhuno kaamacchando pahiino hoti,||
vyaapaado pahiino hoti,||
thiina-middha.m pahiina.m hoti,||
uddhacca-kukkucca.m pahiina.m hoti,||
vicikicchaa pahiinaa hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu pa~nca'nga-vippahiino hoti.|| ||

(2) Katha~n ca aavuso bhikkhu cha.la'nga-samannaagato hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano,||
sotena sadda.m sutvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano,||
ghaanena gadha.m ghaayitvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano,||
kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano,||
manasaa dhamma.m vi~n~naaya n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu cha.la'nga-samannaagato hoti.|| ||

(3) Katha~n ca aavuso bhikkhu ekaarakkho hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhu sataarakkhena cetasaa samannaagato hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu ekaarakkho hoti.|| ||

(4) Katha~n ca aavuso bhikkhu catu-raapasseno hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhu sa'nkhaay'eka.m pa.tisevati,||
sa'nkhaay'eka.m adhivaaseti,||
sa'nkhaay'eka.m parivajjeti,||
sa'nkhaay'eka.m vinodeti.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu caturaapasseno hoti.|| ||

(5) Katha~n ca aavuso bhikkhu panunna-pacceka-sacco hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhuno yaani hi puthu-sama.na-braahma.naana.m puthu-ppacceka-saccaani sabbaani'ssa taani nunnaani honti panunnaani cattaani vantaani muttaani pahiinaani pa.tinissa.t.thaani.|| ||

Eva.m kho aavuso bikkhu panunnapaccekasacco hoti.|| ||

(6) Kata~n ca aavuso bhikkhu samavaya-sa.t.thesano hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhuno kaamesanaa pahiinaa hoti,||
bhavesanaa pahiinaa hoti,||
brahmacariyesanaa pa.tippassaddhaa hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu samavayasa.t.thesano hoti.|| ||

(7) Katha~n c'aavuso bhikkhu anaavilasa'nkappo hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhuno kaama-sa'nkappo pahiino hoti,||
vyaapaada-sa'nkappo pahiino hoti,||
vihi.msaa-sa'nkappo pahiino hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu anaavilasa'nkappo hoti.|| ||

(8) Katha~n c'aavuso bhikkhu passaddha-kaaya-sankhaaro hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha-gamaa adukkha-m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu passaddhakaayasankhaaro hoti.|| ||

(9) Katha~n c'aavuso bhikkhu suvimutta-citto hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhuno raagaa citta.m vimutta.m hoti, dosaa citta.m vimutta.m hoti,||
mohaa citta.m vimutta.m hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu suvimuttacitto hoti.|| ||

(10) Katha~n c'aavuso bhikkhu suvimutta-pa~n~no hoti?|| ||

Idh'aavuso bhikkhu 'Raago me pahiino ucchinna-muulo taalaa-vatthukato anabhaava.m gato aayati.m anuppaada-dhammo' ti pajaanaati,||
'Doso me pahiino ucchinna-muulo taalaa-vatthukato anabhaava.m gato aayati.m anuppaada-dhammo' ti pajaanaati,||
'Moho me pahiino ucchinna-muulo taalaa-vatthukato anabhaava.m gato aayati.m anuppaadadhammo' ti pajaanaati.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu suvimuttappa~n~no hoti.|| ||

Ime dasa dhammaa duppa.tivijjhaa.|| ||

viii. Katame dasa dhammaa uppaadetabbaa?|| ||

Dasa sa~n~naa:||
asubha-sa~n~naa,||
mara.na-sa~n~naa,||
aahaare pa.tikkuula-sa~n~naa,||
sabbaloke anabhirata-sa~n~naa,||
anicca-sa~n~naa,||
anicce dukkha-sa~n~naa,||
dukkhe anatta-sa~n~naa,||
pahaana-sa~n~naa,||
viraaga-sa~n~naa,||
nirodha-sa~n~naa.|| ||

Ime dasa dhammaa uppaadetabbaa.|| ||

ix. Katame dasa dhammaa abhi~n~neyyaa?|| ||

(1) Dasa nijjara-vatthuuni:||
sammaa-di.t.thissa micchaa-di.t.thi nijji.n.naa hoti,||
ye ca micchaadi.t.thi-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti||
sammaadi.t.thi-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(2) Sammaa-sa'nkappassa micchaa-sa'nkappo nijji.n.no hoti,||
ye ca micchaasa'nkappa-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaasa'nka-paccayaa ca aneka kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(3) Sammaa-vaac'assa micchaa-vaacaa nijji.n.naa hoti,||
ye ca micchaavaaca-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaavaaca-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(4) Sammaa-kammantassa micchaa-kammanto nijji.n.no hoti,||
ye ca micchaakammanta-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaakammanta-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(5) Sammaa-aajiivassa micchaa-aajiivo nijji.n.no hoti,||
ye ca micchaaaajiiva-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaaaajiiva-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(6) Sammaa-vaayaamassa micchaa-vaayaamo nijji.n.no hoti,||
ye ca micchaavaayaama-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaa vaayaama-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(7) Sammaa-satissa micchaa-sati nijji.n.naa hoti,||
ye ca micchaasati-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaasati-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(8) Sammaa-samaadhissa micchaa-samaadhi nijji.n.no hoti,||
ye ca micchaasamaadhi-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaasamaadhi-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(9) Sammaa-~naa.nassa micchaa-~naa.na.m nijji.n.na.m hoti,||
ye ca micchaa~naa.na-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaa~naa.na-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

(10) Sammaa-vimuttissa micchaa-vimutti nijji.n.naa hoti,||
ye ca micchaavimutti-paccayaa aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti,||
te c'assa nijji.n.naa honti,||
sammaavimutti-paccayaa ca aneke kusalaa dhammaa bhaavanaa-paaripuuri.m gacchanti.|| ||

Ime dasa dhammaa abhi~n~neyyaa,

[292] x. Katame dasa dhammaa sacchikaatabbaa?|| ||

Dasa asekkhaa dhammaa:||
asekkhaa sammaa-di.t.thi,||
asekkho sammaa-sa'nkappo,||
asekkhaa sammaa-vaacaa,||
asekkho sammaa-kammanto,||
asekkho sammaa-aajiivo,||
asekkho sammaa-vaayaamo,||
asekkhaa sammaa-sati,||
asekkho sammaa-samaadhi,||
asekkha.m sammaa-~naa.na.m,||
asekkhaa sammaa-vimutti.|| ||

Ime dasa dhammaa sacchikaatabbaa.|| ||

Iti ime sata dhammaa bhuutaa tacchaa tathaa avitathaa ana~n~nathaa sammaa Tathaagatena abhisambuddhaa'ti.|| ||

Idam avocaa yasmaa Saariputto.|| ||

Attamanaa te bhikkhu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinandunti.|| ||

DASUTTARASUTTA.M NI.T.THITA.M EKAaDASAMA.M|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement