Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 


 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
1. Muulapariyaaya Vagga

Sutta 3

Dhammadaayaada Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[12]

[1][chlm][pts][upal] Evam me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi bhikkhavo' ti.|| ||

Bhadante'ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca.|| ||

2. Dhammadaayaadaa me bhikkhave bhavatha maa aamisadaayaadaa.|| ||

Atthi me tumhesu anukampaa kinti me saavakaa dhammadaayaadaa bhaveyyu.m no aamisadaayaadaa' ti.|| ||

Tumhe ca me bhikkhave aamisadaayaadaa bhaveyyaatha no dhammadaayaadaa.|| ||

Tumhe'pi tena aadissaa bhaveyyaatha aamisadaayaadaa satthusaavakaa viharanti no dhammadaayaadaa.|| ||

Ahampi tena aadisso bhaveyya.m aamisadaayaadaa satthusaavakaa viharanti no dhammadaayaadaa1' ti.|| ||

Tumhe ca me bhikkhave dhammadaayaadaa bhaveyyaatha no aamisadaayaadaa.|| ||

Tumhe'pi tena na aadissaa bhaveyyaatha dhammadaayaadaa satthusaavakaa viharanti no aamisadaayaadaa' ti.|| ||

Ahampi tena na aadisso bhaveyya.m dhammadaayaadaa satthusaavakaa viharanti no aamisadaayaadaa' ti.|| ||

Tasmaa tiha me bhikkhave dhammadaayaadaa bhavatha maa aamisadaayaadaa.|| ||

Atthi me tumhesu anukampaa kinti me saavakaa dhammadaayaadaa bhaveyyu.m no aamisadaayaadaa' ti.|| ||

3. Idhaaha.m bhikkhave bhuttaavii assa.m pavaarito paripu.n.no pariyosito suhito yaavadattho.|| ||

Siyaa ca me pi.n.dapaato atirekadhammo cha.d.diyadhammo.|| ||

Atha dve bhikkhuu aagaccheyyu.m jighacchaadubbalyaparetaa.|| ||

Tyaaha.m eva.m vadeyya.m.|| ||

Aha.m kho'mhi bhikkhave bhuttaavii pavaarito paripu.n.no pariyosito suhito yaavadattho.|| ||

Atthi ca me aya.m pi.n.dapaato atirekadhammo cha.d.diyadhammo.|| ||

Sace aaka'nkhatha bhu~njatha.|| ||

Sace tumhe na bhu~njissatha idaanaaha.m appaharite vaa cha.d.dessaami appaa.nake vaa udake opilaapessaamii' ti.|| ||

4. Tatrekassa bhikkhuno evam assa.|| ||

Bhagavaa kho bhuttaavii pavaarito paripu.n.no pariyosito suhito yaavadattho.|| ||

Atthi caaya.m Bhagavato pi.n.dapaato atirekadhammo cha.d.diyadhammo.|| ||

Sace maya.m na bhu~njissaama idaani Bhagavaa appaharite vaa cha.d.dessati appaa.nake vaa udake opilaapessati.|| ||

Vutta.m kho pan'eta.m Bhagavataa dhammadaayaadaa me bhikkhave bhavatha maa aamisadaayaadaa' ti.|| ||

Aamisa~n~natara.m kho pan'eta.m yad ida.m pi.n.daapaato.|| ||

Yan'nuunaaha.m ima.m pi.n.dapaata.m abhu~njitvaa iminaa'va jighacchaadubbalyena eva.m ima.m rattindiva.m viitinaameyyanti.|| ||

So ta.m pi.n.dapaata.m abhu~njitvaa ten'eva jighacchaadubbalyena eva.m ta.m rattindiva.m viitinaameyya.|| ||

5. Atha dutiyassa bhikkhuno evam assa.|| ||

Bhagavaa kho bhuttaavii pavaarito paripu.n.no pariyosito suhito yaavadattho.|| ||

Atthi caaya.m Bhagavato pi.n.dapaato atirekadhammo cha.d.diyadhammo.|| ||

Sace maya.m na bhu~njissaama idaani Bhagavaa appaharite vaa cha.d.dessati appaa.nake vaa udake opilaapessati.|| ||

Yan'nuunaaha.m ima.m pi.n.dapaata.m bhu~njitvaa jighacchaadubbalya.m pa.tivinetvaa eva.m ima.m rattindiva.m viitinaameyyanti.|| ||

So na.m pi.n.dapaata.m bhu~njitvaa jighacchaadubbalya.m pa.tivinetvaa eva.m rattindiva.m viitinaameyya.|| ||

Ki~ncaapi so bhikkhave bhikkhu na.m pi.n.dapaata.m bhu~njitvaa jighacchaadubbalya.m pa.tivinetvaa eva.m ta.m rattindiva.m viitinaameyya,||
atha kho asuyeva me purimo bhikkhu pujjataro ca paasa.msataro ca.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

ta.m hi tassa bhikkhave bhikkhuno diigha-ratta.m appicchataaya santu.t.thiyaa sallekhaaya subharataaya viriyaarambhaaya sa.mvattissati.|| ||

Tasmaat iha bhikkhave dhammadaayaadaa bhavatha maa aamisadaayaadaa.|| ||

Atthi me tumhesu anukampaa:||
'kinti me saavakaa dhammadaayaadaa bhaveyyu.m,||
no aamisadaayaadaa' ti.|| ||

6. Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Ida.m vatvaa sugato u.t.thaay aasanaa vihaara.m paavisi.|| ||

7. Tatra kho aayasmaa Saariputto acirapakkantassa Bhagavato bhikkhuu aamantesi:||
'aavuso bhikkhavo' ti.|| ||

'Aavuso'ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca.|| ||

8. Kittaavataa nu kho aavuso satthu pavivittassa viharato saavakaa viveka.m naanusikkhantiiti,||
kittaavataa ca pana satthu pavivittassa viharato saavakaa vivekamanusikkhantii ti.|| ||

Duurato pi kho maya.m aavuso aagaccheyyaama aayasmato Saariputtassa santike etassa bhaasitassa atthama~n~naatu.m.|| ||

Saadhu vataayasmanta.m yeva Saariputta.m pa.tibhaatu etassa bhaasitassa attho.|| ||

Aayasmato Saariputtassa sutvaa bhikkhuu dhaaressantii ti.|| ||

" Tena haavuso su.naatha saadhuka.m manasi karotha bhaasissaamiiti." Evamaavuso ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

9. Kittaavataa nu kho aavuso satthu pavivittassa viharato saavakaa viveka.m naanusikkhanti?|| ||

Idh'aavuso satthu pavivittassa viharato saavakaa viveka.m naanusikkhanti.|| ||

Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme nappajahanti.|| ||

Baahulikaa ca honti saathalikaa okkamane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa.|| ||

Tatr'aavuso theraa bhikkhuu tiihi .thaanehi gaarayhaa bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato saavakaa viveka.m naanusikkhantii'ti iminaa pa.thamena .thaanena theraa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

'Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme nappajahantii'ti iminaa dutiyena .thaanena theraa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

'Baahulikaa ca saathalikaa okkamane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa'ti iminaa tatiyena .thaanena theraa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

Theraa haavuso bhikkhuu imehi tiihi .thaanehi gaarayhaa bhavanti.|| ||

10. Tatr'aavuso majjhimaa bhikkhuu tiihi .thaanehi gaarayhaa bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato saavakaa viveka.m naanusikkhantii'ti iminaa pa.thamena .thaanena majjhimaa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

'Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme nappajahantii'ti iminaa dutiyena .thaanena majjhimaa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

'Baahulikaa ca saathalikaa ca okkamane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa'ti iminaa tatiyena .thaanena majjhimaa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

Majjhimaa haavuso bhikkhuu imehi tiihi .thaanehi gaarayhaa bhavanti.|| ||

Tatr'aavuso navaa bhikkhuu tiihi .thaanehi gaarayhaa bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato saavakaa viveka.m naanusikkhantii'ti iminaa pa.thamena .thaanena navaa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

'Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme nappajahantii'ti iminaa dutiyena .thaanena navaa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

'Baahulikaa ca saathalikaa ca okkamane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa'ti iminaa tatiyena .thaanena navaa bhikkhuu gaarayhaa bhavanti.|| ||

Navaa haavuso bhikkhuu imehi tiihi .thaanehi gaarayhaa bhavanti.|| ||

Ettaavataavuso satthu pavivittassa viharato saavakaa viveka.m naanusikkhanti.|| ||

11. Kittaavataa ca pan'aavuso satthu pavivittassa viharato saavakaa vivekamanusikkhanti?|| ||

Idh'aavuso satthu pavivittassa viharato saavakaa vivekamanusikkhanti.|| ||

Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme pajahanti.|| ||

Na ca baahulikaa honti na saathalikaa okkamane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa.|| ||

Tatr'aavuso theraa bhikkhuu tiihi .thaanehi paasa.msaa bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato saavakaa vivekamanusikkhantii'ti iminaa pa.thamena .thaanena theraa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

'Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme pajahantii' ti.|| ||

Iminaa dutiyena .thaanena theraa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

'Na ca baahulikaa na saathalikaa okkamane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa'ti iminaa tatiyena .thaanena theraa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

Theraa haavuso bhikkhuu imehi tiihi .thaanehi paasa.msaa bhavanti.|| ||

12. Tatr'aavuso majjhimaa bhikkhuu tiihi .thaanehi paasa.msaa bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato saavakaa vivekamanusikkhantii'ti iminaa pa.thamena .thaanena majjhimaa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

'Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme pajahantii' ti.|| ||

Iminaa dutiyena .thaanena majjhimaa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

'Na ca baahulikaa na saathalikaa okkamane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa'ti iminaa tatiyena .thaanena majjhimaa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

Majjhimaa haavuso bhikkhuu imehi tiihi .thaanehi paasa.msaa bhavanti.|| ||

Tatr'aavuso navaa bhikkhuu tiihi .thaanehi paasa.msaa bhavanti:'satthu pavivittassa viharato saavakaa vivekamanusikkhantii'ti iminaa pa.thamena .thaanena navaa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

'Yesa~nca dhammaana.m satthaa pahaanamaaha,||
te ca dhamme pajahantii'ti iminaa dutiyena .thaanena navaa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

'Na ca baahulikaa na saathalikaa okkamane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa'ti iminaa tatiyena .thaanena navaa bhikkhuu paasa.msaa bhavanti.|| ||

Navaa haavuso bhikkhuu imehi tiihi .thaanehi paasa.msaa bhavanti.|| ||

Ettaavataa kho aavuso satthu pavivittassa viharato saavakaa vivekamanusikkhanti.|| ||

13. Tatr'aavuso lobho ca paapako,||
doso ca paapako.|| ||

Lobhassa ca pahaanaaya dosassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaa samaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

14. Tatr'aavuso kodho ca paapako,||
upanaaho ca paapako.|| ||

Kodhassa ca pahaanaaya upanaahassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Tatr'aavuso makkho ca paapako,||
palaaso ca paapako.|| ||

Makkhassa ca pahaanaaya palaasassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Tatr'aavuso issaa ca paapikaa,||
macchera~nca ca paapaka.m.|| ||

Issaaya ca pahaanaaya maccherassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Tatr'aavuso maayaa ca paapikaa saa.theyya~n ca ca paapaka.m.|| ||

Maayaaya ca pahaanaaya saa.theyyassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Tatr'aavuso thambho ca paapako [16] saarambho ca paapako.|| ||

Thambhassa ca pahaanaaya saarambhassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Tatr'aavuso maano ca paapako,||
atimaano ca paapako.|| ||

Maanassa ca pahaanaaya atimaanassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Tatr'aavuso mado ca paapako,||
pamaado ca paapako.|| ||

Madassa ca pahaanaaya pamaadassa ca pahaanaaya atthi majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

Katamaa ca saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati?|| ||

Ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Seyyathiida.m sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaa aajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

Aya.m kho saa aavuso majjhimaa pa.tipadaa cakkhukara.nii ~naa.nakara.nii upasamaaya abhi~n~naaya sambodhaaya nibbaa.naaya sa.mvattati.|| ||

15. Idam avoca aayasmaa Saariputto attamanaa te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinandunti.

Dhammadaayaadasutta.m tatiya.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement