Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
1. Muulapariyaaya Vagga

Sutta 9

Sammaa Di.t.thi Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[46]

[1][chlm][pts][ntbb][than][wp][upal] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tatra kho aayasmaa Saariputto bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Aavuso Bhikkhavo" ti.|| ||

"Aavuso" ti||
kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

2. "'Sammaadi.t.thi sammaadi.t.thii' ti||
aavuso vuccati.|| ||

Kittaavataa nu kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataassa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Duurato pi kho maya.m aavuso aagaccheyyaama aayasmato Saariputtassa santike etassa bhaasitassa atthama~n~naatu.m,||
saadhu vataayasmanta.m yeva Saariputta.m pa.tibhaatu etassa bhaasitassa attho,||
aayasmato Saariputtassa sutvaa bhikkhuu dhaaressantii" ti.|| ||

"Tena haavuso su.naatha saadhuka.m manasi karotha bhaasissaamii" ti.|| ||

"Evam aavuso" ti||
kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

3. "Yato kho aavuso ariyasaavako akusala~n ca pajaanaati,||
akusalamuula~n ca pajaanaati||
kusala~n ca pajaanaati,||
kusalamuula~n ca [47] pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataassa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

4. Katama.m pan'aavuso akusala.m?|| ||

Katama.m akusala-muula.m?|| ||

Katama.m kusala.m?|| ||

Katama.m kusala-muulan? ti.|| ||

Paa.naatipaato kho aavuso akusala.m,||
adinnaadaana.m akusala.m,||
kaamesumicchaacaaro akusala.m,||
musaavaado akusala.m,||
pisu.naavaacaa akusala.m,||
pharusaavaacaa akusala.m,||
samphappalaapo akusala.m,||
abhijjhaa akusala.m,||
vyaapaado akusala.m,||
micchaadi.t.thi akusala.m,||
ida.m vuccat'aavuso akusala.m.|| ||

5. Katama~n c'aavuso akusala-muula.m?|| ||

Lobho akusala-muula.m,||
doso akusala-muula.m,||
moho akusala-muula.m.|| ||

Ida.m vuccat'aavuso akusala-muula.m.|| ||

6. Katama~n c'aavuso kusala.m?|| ||

Paa.naatipaataa verama.nii kusala.m,||
adinnaadaanaa verama.nii kusala.m,||
kaamesu micchaacaaraa verama.nii kusala.m,||
musaa-vaadaa verama.nii kusala.m,||
pisu.naavaacaa verama.nii kusala.m,||
pharusaavaacaa verama.nii kusala.m,||
samphappalaapaa verama.nii kusala.m,||
anabhijjhaa kusala.m,||
avyaapaado kusala.m,||
sammaa-di.t.thi kusala.m.|| ||

Ida.m vuccat'aavuso kusala.m.|| ||

7. Katama~n c'aavuso kusala-muula.m?|| ||

Alobho kusala-muula.m,||
adoso kusala-muula.m,||
amoho kusalamuula.m.|| ||

Ida.m vuccat'aavuso kusala-muula.m.|| ||

8. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m akusala.m pajaanaati,||
eva.m akusalamuula.m pajaanaati,||
eva.m kusala.m pajaanaati,||
eva.m kusalamuula.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

9. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

10. Yato kho aavuso ariyasaavako aahaara~n ca pajaanaati,||
aahaara-samudaya~n ca pajaanaati,||
aahaara-nirodha~n ca pajaanaati,||
aahaara-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato [48] ima.m saddhamman" ti.|| ||

11. Katamo pan'aavuso aahaaro?|| ||

Katamo aahaara-samudayo?|| ||

Katamo aahaara-nirodho?|| ||

Katamo aahaara nirodhagaaminii pa.tipadaa ti?|| ||

Cattaaro me aavuso aahaaraa bhuutaana.m vaa||
sattaana.m .thitiyaa sambhavesiina.m vaa anuggahaaya.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Kaba.li.mkaaro aahaaro:||
o.laariko vaa,||
sukhumo vaa;||
phasso dutiyo;||
mano-sa~ncetanaa tatiyaa;||
vi~n~naa.na.m catuttha.m.|| ||

Ta.nhaa-samudayaa aahaara-samudayo,||
ta.nhaa-nirodhaa aahaara-nirodho,||
ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo aahaara nirodhagaaminii pa.tipadaa.|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi||
sammaa-sa.nkappo||
sammaa-vaacaa||
sammaa-kammanto||
sammaa-aajiivo||
sammaa-vaayaamo||
sammaa-sati||
sammaa-samaadhi.|| ||

12. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m aahaara.m pajaanaati,||
eva.m aahaara-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m aahaara-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m aahaara-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

13. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

14. Yato kho aavuso ariyasaavako dukkha~n ca pajaanaati,||
dukkha-samudaya~n ca pajaanaati,||
dukkha-nirodha~n ca pajaanaati,||
dukkha-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

15. Katama.m pan'aavuso dukkha.m?|| ||

Katamo dukkha-samudayo?|| ||

Katamo dukkha-nirodho?|| ||

Katamaa dukkha-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti.|| ||

Jaati pi dukkhaa,||
jaraa pi dukkhaa,||
vyaadhi pi dukkho,||
mara.nam pi dukkha.m,||
soka-parideva-dukkha-domanass'-upaayaasaa pi dukkhaa,||
yamp'iccha.m na labhati tam pi dukkha.m,||
sa.nkhittena pa~ncupaadaanakkhandhaa dukkhaa.|| ||

Ida.m vuccat'aavuso dukkha.m.|| ||

16. Katamo caavuso dukkha-samudayo?|| ||

Yaa'ya.m ta.nhaa ponobhavikaa nandi-raaga-sahagataa tatra tatraa bhinandinii - seyyathiida.m:|| ||

Kaama-ta.nhaa,||
bhava- [49] ta.nhaa,||
vibhava-ta.nhaa -||
aya.m vuccat'aavuso dukkha-samudayo.|| ||

17. Katamo caavuso dukkha-nirodho?|| ||

Yo tassaa yeva ta.nhaaya asesa-viraaga-nirodho caago pa.tinissaggo mutti anaalayo -||
aya.m vuccat'aavuso dukkha-nirodho.|| ||

18. Katamaa caavuso dukkha-nirodha-gaaminii-pa.tipadaa?|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo dukkha-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

19. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m dukkha.m pajaanaati,||
eva.m dukkha-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m dukkha-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m dukkha-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

20. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

21. Yato kho aavuso ariyasaavako jaraa-mara.na~n ca pajaanaati,||
jaraa-mara.na-samudaya~n ca pajaanaati,||
jaraa-mara.na-nirodha~n ca pajaanaati,||
jaraa-mara.na-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

22. Katama.m pan'aavuso jaraa-mara.na.m?|| ||

Katamo jaraa-mara.na-samudayo?|| ||

Katamo jaraa-mara.na-nirodho?|| ||

Katamaa jaraa-mara.na-nirodhagaaminii pa.tipadaa ti?|| ||

Yaa tesa.m sattaana.m tamhi tamhi sattanikaaye jaraa,||
jiira.nataa,||
kha.n.dicca.m,||
paalicca.m,||
valittacataa,||
aayuno sa.mhaani,||
indriyaana.m paripaako||
aya.m vuccat'aavuso jaraa.|| ||

22. Katama~n c'aavuso mara.na.m?|| ||

Yaa tesa.m tesa.m sattaana.m tamhaa tamhaa sattanikaayaa cuti,||
cavanataa,||
bhedo,||
antaradhaana.m,||
maccumara.na.m,||
kaalakiriyaa,||
khandhaana.m bhedo,||
kalebarassa nikkhepo||
ida.m vuccat'aavuso mara.na.m.|| ||

Iti aya~n ca jaraa,||
ida~n ca mara.na.m -||
ida.m vuccat'aavuso jaraamara.na.m.|| ||

Jaati samudayaa jaraamara.na-samudayo.|| ||

Jaati-nirodhaa jaraamara.na-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo jaraamara.na-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

23. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m jaraamara.na.m pajaanaati,||
eva.m jaraamara.na-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m jaraamara.na-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m jaraamara.na-nirodha-gaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

24. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso [50] a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

25. Yato kho aavuso ariyasaavako jaati~n ca pajaanaati,||
jaati-samudaya~n ca pajaanaati,||
jaati-nirodha~n ca pajaanaati,||
jaati-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

26. Katamaa pan'aavuso jaati?|| ||

Katamo jaati-samudayo?|| ||

Katamo jaati-nirodho?|| ||

Katamaa jaati-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Yaa tesa.m tesa.m sattaana.m tamhi tamhi sattanikaaye jaati,||
sa~njaati,||
okkanti,||
abhinibbatti,||
khandhaana.m,||
paatubhaavo,||
aayatanaana.m pa.tilaabho -||
aya.m vuccat'aavuso jaati.|| ||

Bhava-samudayaa jaati samudayo.|| ||

Bhavanirodhaa jaatinirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo jaati-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

27. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m jaati.m pajaanaati,||
eva.m jaati-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m jaati-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m jaati-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati, so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

28. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

29. Yato kho aavuso ariyasaavako bhava~n ca pajaanaati,||
bhava-samudaya~n ca pajaanaati,||
bhava-nirodha~n ca pajaanaati,||
bhava-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

30. Katamo pan'aavuso bhavo?|| ||

Katamo bhava-samudayo?|| ||

Katamo bhava-nirodho?|| ||

Katamaa bhava-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Tayo me aavuso bhavaa:|| ||

Kaama-bhavo,||
ruupa-bhavo||
aruupa-bhavo.|| ||

Upaadaana-samudayaa bhava-samudayo.|| ||

Upaadaana nirodhaa bhava-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo bhava-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

31. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m bhava.m pajaanaati,||
eva.m bhava-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m bhava-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m bhava-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

32. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

33. Yato kho aavuso ariyasaavako upaadaana~n ca pajaanaati,||
upaadaana-samudaya~n ca pajaanaati,||
upaadaana-nirodha~n ca pajaanaati,||
upaadaana-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

34. Katama.m pan'aavuso upaadaana.m?|| ||

Katamo upaadaana-samudayo?|| ||

Katamo upaadaana-nirodho?|| ||

Katamaa upaadaana-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Cattaaro'me aavuso [51] upaadaanaa:|| ||

Kaam'uupaadaana.m,||
di.t.th'uupaadaana.m,||
siilabbat'uupaadaana.m,||
attavaad'uupaadaana.m.|| ||

Ta.nhaa-samudayaa upaadaana-samudayo.|| ||

Ta.nhaa nirodhaa upaadaana nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo upaadaananirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

35. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m upaadaana.m pajaanaati,||
eva.m upaadaana-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m upaadaana-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m upaadaana-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

36. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

37. Yato kho aavuso ariyasaavako ta.nha~n ca pajaanaati,||
ta.nhaa-samudaya~n ca pajaanaati,||
ta.nhaa-nirodha~n ca pajaanaati,||
ta.nhaa-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

38. Katamaa pan'aavuso ta.nhaa?|| ||

Katamo ta.nhaa-samudayo?|| ||

Katamo ta.nhaa-nirodho?|| ||

Katamaa ta.nhaa-nirodhagaaminii pa.tipadaa?|| ||

Cha y'miaani aavuso ta.nhaakaayaa:|| ||

Ruupa-ta.nhaa,||
sadda-ta.nhaa,||
gandha-ta.nhaa,||
rasa-ta.nhaa,||
po.t.thabba-ta.nhaa,||
dhamma-ta.nhaa.|| ||

Vedanaa-samudayaa ta.nhaa-samudayo.|| ||

Vedanaa-nirodhaa ta.nhaa-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo ta.nhaa-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

39. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m ta.nha.m pajaanaati,||
eva.m ta.nhaa-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m ta.nhaa-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m ta.nhaa-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

40. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

41. Yato kho aavuso ariyasaavako vedana~n ca pajaanaati,||
vedanaa-samudaya~n ca pajaanaati,||
vedanaa-nirodha~n ca pajaanaati,||
vedanaa-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

42. Katamaa pan'aavuso vedanaa?|| ||

Katamo vedanaa-samudayo?|| ||

Katamo vedanaa-nirodho?|| ||

Katamaa vedanaa-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Cha y'miaani aavuso vedanaa-kaayaa:|| ||

Cakkhu-samphassajaa vedanaa,||
sota-samphassajaa vedanaa,||
ghaana-sampassajaa vedanaa,||
jivhaa-samphassajaa vedanaa,||
kaaya-samphassajaa vedanaa,||
mano-samphassajaa vedanaa.|| ||

Phassa-samudayaa vedanaa-samudayo.|| ||

Phassa nirodhaa vedanaa-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo vedanaa-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

[52] 43. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m vedana.m pajaanaati,||
eva.m vedanaa-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m vedanaa-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m vedanaa-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

44. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

45. Yato kho aavuso ariyasaavako phassa~n ca pajaanaati,||
phassa-samudaya~n ca pajaanaati,||
phassa-nirodha~n ca pajaanaati,||
phassa-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

46. Katamo pan'aavuso phasso?|| ||

Katamo phassa-samudayo?|| ||

Katamo phassa-nirodho?|| ||

Katamaa phassa-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Cha y'miaani aavuso phassakaayaa:|| ||

Cakkhu-samphasso,||
sota-samphasso,||
ghaana-samphasso,||
jivhaa-samphasso,||
kaaya-samphasso,||
mano-samphasso.|| ||

Sa.laayatana-samudayaa phassa-samudayo.|| ||

Sa.laayata-nanirodhaa phassa-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo phassa-nirodha-gaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

47. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m phassa.m pajaanaati,||
eva.m phassa-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m phassa-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m phassa-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

48. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

49. Yato kho aavuso ariyasaavako sa.laayatana~n ca pajaanaati,||
sa.laayatana-samudaya~n ca pajaanaati,||
sa.laayatana-nirodha~n ca pajaanaati,||
sa.laayatana-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

50. Katama.m pan'aavuso sa.laayatana.m?|| ||

Katamo sa.laayatana-samudayo?|| ||

Katamo sa.laayata-nanirodho?|| ||

Katamaa sa.laayata-nanirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Cha y'miaani aavuso aayatanaani:|| ||

Cakkh'aayatana.m,||
sot'aayatana.m,||
ghaan'aayatana.m,||
jivh'aayatana.m,||
kaay'aayatana.m,||
man'aayatana.m.|| ||

Naama-ruupa-samudayaa sa.laayatana-samudayo.|| ||

Naama-ruupa-nirodhaa sa.laayatana-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo sa.laayatana-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

51. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m sa.laayatana.m pajaanaati,||
eva.m sa.laayatana-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m sa.laayatana-nirodha.m [53] pajaanaati,||
eva.m sa.laayatana-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

52. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

53. Yato kho aavuso ariyasaavako naama-ruupa~n ca pajaanaati,||
naama-ruupa-samudaya~n ca pajaanaati,||
naama-ruupa-nirodha~n ca pajaanaati,||
naama-ruupa-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

54. Katama.m pan'aavuso naama-ruupa.m?|| ||

Katamo naama-ruupasamudayo?|| ||

Katamo naama-ruupanirodho?|| ||

Katamaa naama-ruupanirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Vedanaa,||
sa~n~naa,||
cetanaa,||
phasso,||
manasikaaro -||
ida.m vuccat'aavuso naama.m.|| ||

Cattaari ca mahaa-bhuutaani||
catunna~n ca mahaa-bhuutaana.m upaadaaya ruupa.m.|| ||

Ida.m vuccat'aavuso ruupa.m.|| ||

Iti ida~n ca naama.m||
ida~n ca ruupa.m -||
ida.m vuccat'aavuso naama-ruupa.m.|| ||

Vi~n~naa.na-samudayaa naama-ruupa-samudayo.|| ||

Vi~n~naa.na-nirodhaa naama-ruupa-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo naama-ruupa-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

55. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m naama-ruupa.m pajaanaati,||
eva.m naama-ruupa-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m naama-ruupa-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m naama-ruupa-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

56. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

57. Yato kho aavuso ariyasaavako vi~n~naa.na~n ca pajaanaati,||
vi~n~naa.na-samudaya~n ca pajaanaati,||
vi~n~naa.na-nirodha~n ca pajaanaati,||
vi~n~naa.na-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

58. Katama.m pan'aavuso vi~n~naa.na.m?|| ||

Katamo vi~n~naa.na-samudayo?|| ||

Katamo vi~n~naa.na-nirodho?|| ||

Katamaa vi~n~naa.na-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Cha y'miaani aavuso vi~n~naa.na-kaayaa:|| ||

Cakkhu-vi~n~naa.na.m,||
sota-vi~n~naa.na.m,||
ghaana-vi~n~naa.na.m,||
jivhaa-vi~n~naa.na.m,||
kaaya-vi~n~naa.na.m,||
mano-vi~n~naa.na.m.|| ||

Sa.nkhaara-samudayaa vi~n~naa.na-samudayo.|| ||

Sa.nkhaara-nirodhaa vi~n~naa.na-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo vi~n~naa.na-nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

59. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m vi~n~naa.na.m pajaanaati,||
eva.m vi~n~naa.na-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m vi~n~naa.na-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m vi~n~naa.na-nirodha-gaamini.m-pa.tipada.m pa- [54] jaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

60. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

61. Yato kho aavuso ariyasaavako sa.nkhaare ca pajaanaati,||
sa.nkhaara-samudaya~n ca pajaanaati,||
sa.nkhaara-nirodha~n ca pajaanaati,||
sa.nkhaara-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

62. Katame pan'aavuso sa.nkhaaraa?|| ||

Katamo sa.nkhaara-samudayo?|| ||

Katamo sa.nkhaara-nirodho?|| ||

Katamaa sa.nkhaara-nirodhagaaminii pa.tipadaa' ti?|| ||

Tayo'me aavuso sa.nkhaaraa:|| ||

Kaaya-sa.nkhaaro,||
vacii-sa.nkhaaro,||
citta-sa.nkhaaro.|| ||

Avijjaa-samudayaa sa.nkhaara-samudayo.|| ||

Avijjaa-nirodhaa sa.nkhaara-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo sa.nkhaaranirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

63. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m sa.nkhaare pajaanaati,||
eva.m sa.nkhaara-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m sa.nkhaara-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m sa.nkhaara-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

64. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pariyaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

65. Yato kho aavuso ariyasaavako avijja~n ca pajaanaati,||
avijjaa-samudaya~n ca pajaanaati,||
avijjaa-nirodha~n ca pajaanaati,||
avijjaa-nirodhagaamini.m pa.tipada~nca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

66. Katamaa pan'aavuso avijjaa?|| ||

Katamo avijjaa-samudayo?|| ||

Katamo avijjaa-nirodho?|| ||

Katamaa avijjaa-nirodhagaaminii pa.tipadaa ti?|| ||

Ya.m kho aavuso dukkhe a~n~naa.na.m,||
dukkha-samudaye a~n~naa.na.m,||
dukkha-nirodhe a~n~naa.na.m,||
dukkha-nirodhagaaminiyaa pa.tipadaaya a~n~naa.na.m -||
aya.m vuccat'aavuso avijjaa.|| ||

Aasava-samudayaa avijjaa-samudayo.|| ||

Aasava-nirodhaa avijjaa-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo avijjaa nirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

67. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m avijja.m pajaanaati,||
eva.m avijjaa-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m avijjaa-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m avijjaa-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

68. "Saadh'aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m||
abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchu.m:|| ||

"Siyaa pan'aavuso a~n~no pi pari- [55] yaayo yathaa ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato,||
aagato ima.m saddhamman" ti?|| ||

"Siyaa aavuso.|| ||

69. Yato kho aavuso ariyasaavako aasava~n ca pajaanaati,||
aasava-samudaya~n ca pajaanaati,||
aasava-nirodha~n ca pajaanaati,||
aasava-nirodhagaamini.m pa.tipada~n ca pajaanaati,||
ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti,||
ujugataa'ssa di.t.thi,||
dhamme aveccappasaadena samannaagato||
aagato ima.m saddhamman ti.|| ||

70. Katamo pan'aavuso aasavo?|| ||

Katamo aasava-samudayo?|| ||

Katamo aasava-nirodho?|| ||

Katamaa aasava-nirodhagaaminii pa.tipadaa ti?|| ||

Tayo'me aavuso aasavaa:|| ||

Kaam'aasavo||
bhav'aasavo||
avijj'aasavo.|| ||

Avijjaa-samudayaa aasava-samudayo.|| ||

Avijjaa-nirodhaa aasava-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo a.t.tha.ngiko maggo aasavanirodhagaaminii pa.tipadaa -||
seyyathiida.m:|| ||

Sammaa-di.t.thi,||
sammaa-sa.nkappo,||
sammaa-vaacaa,||
sammaa-kammanto,||
sammaa-aajiivo,||
sammaa-vaayaamo,||
sammaa-sati,||
sammaa-samaadhi.|| ||

71. Yato kho aavuso ariyasaavako eva.m aasava.m pajaanaati,||
eva.m aasava-samudaya.m pajaanaati,||
eva.m aasava-nirodha.m pajaanaati,||
eva.m aasava-nirodhagaamini.m pa.tipada.m pajaanaati,||
so sabbaso raag'aanusaya.m pahaaya pa.tigh'aanusaya.m pa.tivinodetvaa 'asmii' ti||
di.t.thi-maan'aanusaya.m samuuhanitvaa avijja.m pahaaya vijja.m uppaadetvaa di.t.the va dhamme dukkhass'anta.nkaro hoti.|| ||

Ettaavataa pi kho aavuso ariyasaavako sammaa-di.t.thi hoti||
ujugataassa di.t.thi.|| ||

Dhamme aveccappasaadena samannaagato.|| ||

Aagato ima.m saddhamman" ti.|| ||

72. Idam avoca aayasmaa Saariputto.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinandun" ti.|| ||

 

Sammaa-di.t.thi Sutta.m Navama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement