Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
2. Siihanaada Vagga

Sutta 11

Cuu.la-Siihanaada Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m, Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. "'Idh'eva bhikkhave sama.no,||
idha dutiyo sama.no,||
idha tatiyo sama.no,||
idha catuttho sama.no,||
su~n~naa parappavaadaa [64] sama.nehi a~n~ne' ti.|| ||

Evam eta.m bhikkhave sammaa siihanaada.m nadatha.|| ||

3. .Thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave vijjati ya.m idha a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Ko pan'aayasmantaana.m assaaso?|| ||

Ki.m bala.m?|| ||

Yena tumhe aayasmanto eva.m vadetha:|| ||

"Idh'eva bhikkhave sama.no,||
idha dutiyo sama.no,||
idha tatiyo sama.no,||
idha catuttho sama.no,||
su~n~naa parappavaadaa sama.nehi a~n~ne" ti?|| ||

Eva.m vaadino bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa evam-assu vacaniiyaa:|| ||

'Atthi kho no aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cattaaro dhammaa akkhaataa ye maya.m attani sampassamaanaa eva.m vadema:|| ||

"Idh'eva bhikkhave sama.no,||
idha dutiyo sama.no,||
idha tatiyo sama.no,||
idha catuttho sama.no,||
su~n~naa parappavaadaa sama.nehi a~n~ne" ti.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Atthi kho no aavuso Satthari pasaado,
atthi dhamme pasaado,
atthi siilesu paripuurakaaritaa,
sahadhammikaa kho pana piyaa manaapaa gaha.t.thaa c'eva pabbajitaa ca.|| ||

Ime kho no aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena
cattaaro dhammaa akkhaataa ye maya.m attani sampassamaanaa eva.m vadema:|| ||

"Idh'eva bhikkhave sama.no,||
idha dutiyo sama.no,||
idha tatiyo sama.no,||
idha catuttho sama.no,||
su~n~naa parappavaadaa sama.nehi a~n~ne" ti.|| ||

4. .Thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave vijjati ya.m a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vadeyyu.m:|| ||

'Amhaakam pi kho aavuso atthi satthari pasaado,||
so amhaaka.m satthaa,||
amhaakam pi atthi dhamme pasaado,||
so amhaaka.m dhammo,||
mayam pi siilesu paripuurakaarino yaani amhaaka.m siilaani,||
amhaakam pi sahadhammikaa piyaa manaapaa gaha.t.thaa c'eva pabbajitaa ca.|| ||

Idha no aavuso ko viseso ko adhippaayo ki.m naanaakara.na.m yadida.m tumhaaka~n c'eva amhaaka~n caa' ti.|| ||

5. Eva.m vaadino bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa evam-assu vacaniiyaa:|| ||

'Kim-pan'aavuso ekaa ni.t.thaa?||
Udaahu puthu ni.t.thaa' ti?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Ekaa h'aavuso ni.t.thaa,||
na puthu ni.t.thaa' ti.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa saraagassa?||
Udaahu viitaraagassaa' ti?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Viitaraagass'aavuso saa ni.t.thaa,||
na saa ni.t.thaa saraagassaa' ti.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa sadosassa?||
Udaahu viitadosassaa' ti?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Viitadosass'aavuso saa ni.t.thaa,||
na saa ni.t.thaa sadosassaa' ti.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa samohassa?||
Udaahu viitamohassaati?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Viitamohass'aavuso saa ni.t.thaa,||
na saa ni.t.thaa samohassaati.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa sata.nhassa?||
Udaahu viitata.nhassaa' ti?|| ||

[65] Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Viitata.nhassaavuso saa ni.t.thaa,||
na saa ni.t.thaa sata.nhassaa' ti.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa saupaadaanassa?||
Udaahu anupaadaanassaa' ti?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Anupaadaanass'aavuso saa ni.t.thaa,||
na saa ni.t.thaa saupaadaanassaa' ti.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa viddasuno?||
Udaahu aviddasuno' ti?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Viddasuno aavuso saa ni.t.thaa,||
na saa ni.t.thaa aviddasuno' ti.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa anuruddha-pa.tiviruddhassa?||
Udaahu anAnuruddhaap-pa.tiviruddhassaa' ti?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Ananuruddha-appa.tiviruddhass'aavuso saa ni.t.thaa,||
na saa ni.t.thaa anuruddha-pa.tiviruddhassaa' ti.|| ||

'Saa pan'aavuso ni.t.thaa papa~ncaaraamassa papa~ncaratino?||
Udaahu nippapa~ncaaraamassa nippapa~ncaratino' ti?|| ||

Sammaa vyaakaramaanaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m vyaakareyyu.m:|| ||

'Nippapa~ncaaraamass'aavuso saa ni.t.thaa nippapa~ncaratino papa~ncaratino||
na saa ni.t.thaa papa~ncaaraamassa papa~ncaratino' ti.|| ||

6. Dve'maa bhikkhave di.t.thiyo:||
bhavadi.t.thi ca||
vibhavadi.t.thi ca.|| ||

Ye hi keci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa bhavadi.t.thi.m alliinaa bhavadi.t.thi.m upagataa bhavadi.t.thi.m ajjhositaa,||
vibhavadi.t.thiyaa te pa.tiviruddhaa.|| ||

Ye hi keci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa vibhavadi.t.thi.m alliinaa vibhavadi.t.thi.m upagataa vibhavadi.t.thi.m ajjhositaa,||
bhavadi.t.thiyaa te pa.tiviruddhaa.|| ||

7. Ye hi keci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa imaasa.m dvinna.m di.t.thiina.m samudaya~n ca atthagama~n ca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m nappajaananti,||
te saraagaa te sadosaa te samohaa te sata.nhaa te saupaadaanaa te aviddasuno te anuruddha-pa.tiviruddhaa te papa~ncaramaa papa~ncaratino,||
te na parimuccanti jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi.|| ||

Na parimuccanti dukkhasmaa ti vadaami.|| ||

8. Ye ca kho keci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa imaasa.m dvinna.m di.t.thiina.m samudaya~n ca atthagama~n ca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m pajaananti,||
te viitaraagaa te viitadosaa te viitamohaa te viitata.nhaa te anupaadaanaa te viddasuno te ananuruddha-appa.tiviruddhaa te nippapa~ncaaraamaa nippapa~ncaratino,
te parimuccanti jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi.|| ||

Parimuccanti dukkhasmaati vadaami.|| ||

[66] 9. Cattaarimaani bhikkhave upaadaanaani.|| ||

Katamaani cattaari?|| ||

Kaam'uupaadaana.m||
di.t.th'uupaadaana.m||
siilabbat'uupaadaana.m||
attavaad'uupaadaana.m.|| ||

10. Santi, bhikkhave, eke sama.na-braahma.naa sabb'uupaadaana-pari~n~naavaadaa pa.tijaanamaanaa te na sammaa sabb'uupaadaana-pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Kaam'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti na di.t.th'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na siilabbat'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na attavaad'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Imaani hi te bhonto sama.na-braahma.naa tii.ni .thaanaani yathaabhuuta.m nappajaananti.|| ||

Tasmaa te bhonto sama.na-braahma.naa sabb'uupaadaana-pari~n~naavaadaa pa.tijaanamaanaa te na sammaa sabb'uupaadaanapari~n~na.m pa~n~naapenti,||
kaam'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti na di.t.th'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,
na siilabbat'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na attavaad'uupaadaanassa pari~n~na.m pari~n~naapenti.|| ||

11. Santi, bhikkhave, eke sama.na-braahma.naa sabb'uupaadaana-pari~n~naavaadaa pa.tijaanamaanaa te na sammaa sabb'uupaadaanapari~n~na.m pa~n~naapenti,||
kaam'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
di.t.th'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na siilabbat'upaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na attavaaduupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Imaani hi te bhonto sama.na-braahma.naa dve .thaanaani yathaabhuuta.m nappajaananti.|| ||

Tasmaa te bhonto sama.na-braahma.naa sabb'uupaadaana-pari~n~naavaadaa pa.tijaanamaanaa te na sammaa sabb'uupaadaana pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
kaam'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
di.t.th'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na siilabbat'upaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na attavaaduupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

12. Santi, bhikkhave, eke sama.na-braahma.naa sabb'uupaadaana-pari~n~naavaadaa pa.tijaanamaanaa te na sammaa sabb'uupaadaana pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
kaam'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
di.t.th'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
siilabbat'upaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na attavaaduupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ima.m hi te bhonto sama.na-braahma.naa eka.m .thaana.m yathaabhuuta.m nappajaananti.|| ||

Tasmaa te bhonto sama.na-braahma.naa sabb'uupaadaanapari~n~naavaadaa pa.tijaanamaanaa te na sammaa sabb'uupaadaana pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
kaam'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti di.t.th'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
siilabbat'upaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti,||
na attavaaduupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

13. Evaruupe kho bhikkhave dhamma-vinaye||
yo satthari pasaado,||
so na sammaggato akkhaayati,||
yo dhamme pasaado,||
so na sammaggato akkhaayati,||
yaa siilesu paripuurakaaritaa,||
saa na sammaggataa akkhaayati,||
yaa sahadhammikesu piyamanaapataa,||
saa na sammaggataa akkhaayati.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m h'eta.m bhikkhave hoti yathaa ta.m [67] durakkhaate dhamma-vinaye duppavedite aniyyaanike anupasama-sa.mvattanike asammaa-sambuddhappavedite.|| ||

14. Tathaagato ca kho bhikkhave araha.m Sammaa-sambuddho sabb'uupaadaana-pari~n~naavaado pa.tijaanamaano
sammaa sabb'uupaadaanapari~n~na.m pa~n~naapeti,||
kaam'uupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapeti,||
di.t.thuupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapeti,||
siilabbatuupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapeti,||
attavaaduupaadaanassa pari~n~na.m pa~n~naapeti.|| ||

15. Evaruupe kho bhikkhave dhamma-vinaye yo satthari pasaado,||
so sammaggato akkhaayati,||
yo dhamme pasaado,||
so sammaggato akkhaayati,||
yaa siilesu paripuurakaaritaa,||
saa sammaggataa akkhaayati,||
yaa sahadhammikesu piyamanaapataa,||
saa sammaggataa akkhaayati.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Eva.m h'eta.m bhikkhave hoti yathaa ta.m svaakkhaate dhamma-vinaye suppavedite niyyaanike upasama-sa.mvattanike sammaa-sambuddhappavedite.|| ||

16. Ime ca bhikkhave cattaaro upaadaanaa||
ki.m nidaanaa?||
ki.m samudayaa?||
ki.m jaatikaa?||
ki.m pabhavaa?|| ||

Ime cattaaro upaadaanaa||
ta.nhaa-nidaanaa,||
ta.nhaa-samudayaa,||
ta.nhaa-jaatikaa,||
ta.nhaa-pabhavaa.|| ||

Ta.nhaa caaya.m bhikkhave||
ki.m nidaanaa?||
ki.m samudayaa?||
ki.m jaatikaa?||
ki.m pabhavaa?|| ||

Ta.nhaa vedanaa-nidaanaa||
vedanaa-samudayaa||
vedanaa-jaatikaa||
vedanaa-pabhavaa.|| ||

Vedanaa caaya.m bhikkhave||
ki.m nidaanaa?||
ki.m samudayaa?||
ki.m jaatikaa?||
ki.m pabhavaa?|| ||

Vedanaa phassa-nidaanaa,||
phassa-samudayaa,||
phassa-jaatikaa,||
phassa-pabhavaa.|| ||

Phasso caaya.m bhikkhave||
ki.m nidaano?||
ki.m samudayo?||
ki.m jaatiko?||
ki.m pabhavo?|| ||

Phasso sa.laayatana-nidaano,||
sa.laayatana-samudayo,||
sa.laayatana-jaatiko,||
sa.laayatana-pabhavo.|| ||

Sa.laayatana~n c'ida.m bhikkhave||
ki.m nidaana.m?||
ki.m samudaya.m?||
ki.m jaatika.m?||
ki.m pabhava.m?|| ||

Sa.laayatana.m naama-ruupa-nidaana.m||
naama-ruupa-samudaya.m||
naama-ruupa-jaatika.m||
naama-ruupa-pabhava.m.|| ||

Naama-ruupa~n c'ida.m bhikkhave||
ki.m nidaana.m?||
ki.m samudaya.m?||
ki.m jaatika.m?||
ki.m pabhava.m?|| ||

Naama-ruupa.m vi~n~naa.na-nidaana.m||
vi~n~naa.na-samudaya.m||
vi~n~naa.na-jaatika.m||
vi~n~naa.na-pabhava.m.|| ||

Vi~n~naa.na~n c'ida.m bhikkhave||
ki.m nidaana.m?||
ki.m samudaya.m?||
ki.m jaatika.m?||
ki.m pabhava.m?|| ||

Vi~n~naa.na.m sa.nkhaara-nidaana.m||
sa.nkhaara-samudaya.m||
sa.nkhaara-jaatika.m||
sa.nkhaara-pabhava.m.|| ||

Sa.nkhaaraa c'ime bhikkhave||
ki.mnidaanaa?||
ki.msamudayaa?||
ki.mjaatikaa?||
ki.mpabhavaa?|| ||

Sa.nkhaaraa avijjaa-nidaanaa||
avijjaa-samudayaa||
avijjaa-jaatikaa||
avijjaa-pabhavaa.|| ||

17. Yato ca kho bhikkhave bhikkhuno avijjaa pahii.naa hoti vijjaa uppannaa,||
so avijjaa-viraagaa vijj'uppaadaa||
n'eva kaam'uupaadaana.m upaadiyati||
na di.t.th'uupaadaana.m upaadiyati,||
na siilabbat'uupaadaana.m upaadiyati||
na attavaad'upaadaana.m upaadiyati.|| ||

Anupaadiya.m na paritassati.|| ||

Aparitassa.m paccatta.myeva parinibkhaayati.|| ||

'Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa' ti pajaanaatii" ti.|| ||

[68] Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.

Cuu.la Siihanaada Sutta.m Pa.thama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement