Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
2. Siihanaada Vagga

Sutta 12

Mahaasiihanaada Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati bahinagare avarapure vanasa.n.de.|| ||

Tena kho pana samayena Sunakkhatto Licchaviputto acirapakkanto hoti imasmaa dhamma-vinayaa.|| ||

So Vesaaliya.m parisati.m eta.m vaaca.m bhaasati:|| ||

"N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m||
yassa ca khvaassa atthaaya dhammo desito,||
so niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaayaa" ti.|| ||

2. Atha kho aayasmaa Saariputto pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Vesaali.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Assosi kho aayasmaa Saariputto Sunakkhattassa Licchaviputtassa Vesaaliya.m parisati.m eva.m vaaca.m bhaasamaanassa:|| ||

"N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m||
yassa ca khvaassa atthaaya dhammo desito,||
so niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaayaa" ti.|| ||

3. Atha kho aayasmaa Saariputto Vesaaliya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Sunakkhatto bhante Licchaviputto acirapakkanto imasmaa dhamma-vinayaa,||
so Vesaaliya.m parisati.m eva.m vaaca.m bhaasati:|| ||

'N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m||
yassa ca khvaassa atthaaya dhammo desito,||
so niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaayaa' ti."|| ||

4. "Kodhano Saariputta Sunakkhatto moghapuriso.|| ||

Kodhaa ca pan'assa esaa vaacaa bhaasitaa.|| ||

'Ava.n.na.m bhaasissaamii' ti.|| ||

So Saariputta Sunakkhatto moghapuriso va.n.na.myeva Tathaagatassa [69] bhaasati.|| ||

Va.n.no h'eso Saariputta Tathaagatassa,||
yo eva.m vadeyya:|| ||

'Yassa ca khvaassa atthaaya dhammo desito,||
so niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaayaa' ti.|| ||

5. Ayam pi hi naama Saariputta, Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa" ti.|| ||

6. Ayam pi hi naama Saariputta Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagavaa aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti:|| ||

Eko pi hutvaa bahudhaa hoti.|| ||

Bahudhaa pi hutvaa eko hoti.|| ||

Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati||
seyyathaa pi aakaase.|| ||

Pa.thaviyaa pi ummujjanimujja.m karoti||
seyyathaa pi udake.|| ||

Udake pi abhijjamaane gacchati||
seyyathaa pi pa.thaviya.m.|| ||

Aakaase pi palla'nkena kamati||
seyyathaa pi pakkhiisaku.no.|| ||

Ime pi candimasuriye eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave paa.ninaa parimasati parimajjati.|| ||

Yaava Brahmalokaa pi kaayena vasa.m vattetii " ti.|| ||

7. Ayam pi hi naama Saariputta, Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagavaa dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike caa" ti.|| ||

8. Ayam pi hi naama Saariputta, Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagavaa parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati:|| ||

Saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati,||
viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati,||
sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati,||
viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati,||
samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati,||
viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati,||
sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati,||
vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati,||
mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati,||
amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati,||
sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati,||
anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati,||
samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati,||
asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati,||
vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati,||
avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati."|| ||

9. Dasa kho pan'imaani Saariputta Tathaagatassa Tathaagata-balaani yehi balehi samannaagato Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

Katamaani dasa?|| ||

Idha Saariputta, Tathaagato||
.thaana~n ca .thaanato||
a.t.thaana~n ca a.t.thaanato||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta, Tathaagato||
.thaana~n ca .thaanato||
a.t.thaana~n ca a.t.thaanato||
yathaabhuuta.m pajaanaati,||
idam pi Saariputta, Tathaa- [70] gatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

10. Puna ca para.m Saariputta Tathaagato||
atiitaanaagatapaccuppannaana.m kammasamaadaanaana.m .thaanaso hetuso vipaaka.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta, Tathaagato||
atiitaanaagatapaccuppannaana.m kammasamaadaanaana.m .thaanaso hetuso vipaaka.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

11. Puna ca para.m Saariputta, Tathaagato||
sabbatthagaamini.m pa.tipada.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta, Tathaagato||
sabbatthagaamini.m pa.tipada.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

12. Puna ca para.m Saariputta, Tathaagato anekadhaatu-naanaadhaatu-loka.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta, Tathaagato||
anekadhaatu-naanaadhaatu-loka.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

13. Puna ca para.m Saariputta, Tathaagato||
sattaana.m naanaadhimuttikata.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta Tathaagato||
sattaana.m naanaadhimuttikata.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

14. Puna ca para.m Saariputta, Tathaagato||
parasattaana.m parapuggalaana.m indriyaparopariyatta.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta Tathaagato||
parasattaana.m parapuggalaana.m indriyaparopariyatta.m||
yathaabhuuta.m pajaanaati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

15. Puna ca para.m Saariputta, Tathaagato||
jhaana-vimokkha-samaadhi-samaapattiina.m||
sa'nkilesa.m, vodaana.m, vu.t.thaana.m,||
yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta, Tathaagato||
jhaana-vimokkha-samaadhi-samaapattiina.m||
sa.mkilesa.m, vodaana.m, vu.t.thaana.m,||
yathaabhuuta.m pajaanaati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

16. Puna ca para.m Saariputta, Tathaagato||
aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-satasahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.takappe||
aneke pi viva.t.takappe||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe -|| ||

"Amutr'aasi.m eva.m naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto,||
so tato cuto amutra upapaadi.m.|| ||

Tatraap'aasi.m eva.m naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno" ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Yam pi Saariputta, Tathaagato||
aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-satasahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.takappe||
aneke pi viva.t.takappe||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe -|| ||

"Amutr'aasi.m eva.m naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto,||
so tato cuto amutra upapaadi.m.|| ||

Tatraap'aasi.m eva.m naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno" ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

17. Puna ca para.m Saariputta, Tathaagato||
dibbena cakkhunaa||
visuddhena atikkantamaanusakena||
satte passati:|| ||

Cavamaane upapajjamaane||
hiine pa.niite||
suva.n.ne dubba.n.ne||
sugate duggate.|| ||

Yathaakammuupage satte pajaanaati:|| ||

"Ime vata bhonto sattaa||
kaaya-duccaritena samannaagataa||
vacii-duccaritena samannaagataa||
mano-duccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa||
micchaa-di.t.thikaa||
micchaa-di.t.thi-kammasamaadaanaa,||
te kaayassa [71] bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa||
kaaya-sucaritena samannaagataa||
vacii-sucaritena samannaagataa||
mano-sucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa||
sammaa-di.t.thikaa||
sammaa-di.t.thi-kammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa||
visuddhena atikkantamaanusakena||
satte passati||
cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite||
suva.n.ne dubba.n.ne||
sugate duggate,||
yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Yam pi Saariputta, Tathaagato||
dibbena cakkhunaa||
visuddhena atikkantamaanusakena||
satte passati:|| ||

Cavamaane upapajjamaane||
hiine pa.niite||
suva.n.ne dubba.n.ne||
sugate duggate.|| ||

Yathaakammuupage satte pajaanaati:|| ||

"Ime vata bhonto sattaa||
kaaya-duccaritena samannaagataa||
vacii-duccaritena samannaagataa||
mano-duccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa||
micchaa-di.t.thikaa||
micchaa-di.t.thi-kammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa||
kaaya-sucaritena samannaagataa||
vacii-sucaritena samannaagataa||
mano-sucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa||
sammaa-di.t.thikaa||
sammaa-di.t.thi-kammasamaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa||
visuddhena atikkantamaanusakena||
satte passati||
cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite||
suva.n.ne dubba.n.ne||
sugate duggate,||
yathaakammuupage satte pajaanaati.t||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

18. Puna ca para.m Saariputta Tathaagato||
aasavaana.m khayaa||
anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa||
upasampajja viharati.|| ||

Yam pi Saariputta Tathaagato||
aasavaana.m khayaa||
anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa||
upasampajja viharati,||
idam pi Saariputta, Tathaagatassa Tathaagata-bala.m hoti||
ya.m bala.m aagamma Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

19. Imaani kho Saariputta dasa Tathaagatassa Tathaagatabalaani,||
yehi balehi samannaagato Tathaagato||
aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti. || ||

20. Yo kho ma.m Saariputta||
eva.m jaananta.m||
eva.m passanta.m||
eva.m vadeyya:|| ||

'N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m' ti,"||
ta.m Saariputta vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta bhikkhu||
siilasampanno||
samaadhisampanno||
di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
eva.m sampadam ida.m Saariputta vadaami:|| ||

Ta.m vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.|| ||

21. Cattaar'imaani Saariputta Tathaagatassa vesaarajjaani yehi vesaarajjehi samannaagato Tathaagato aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

Katamaani cattaari?|| ||

22. "Sammaasambuddhassa te pa.tijaanato||
ime dhammaa anabhisambuddhaa" ti.|| ||

Tatra vata ma.m sama.no vaa braahma.no vaa||
devo vaa maaro vaa||
Brahmaa vaa koci vaa lokasmi.m [72] saha dhammena pa.ticodessatiiti nimittame eta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

23. "Khii.naasavassa te pa.tijaanato ime aasavaa aparikkhii.naa" ti.|| ||

Tatra vata ma.m sama.no vaa braahma.no vaa||
devo vaa maaro vaa||
Brahmaa vaa koci vaa lokasmi.m||
saha dhammena pa.ticodessatiiti nimittame eta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

24. "Ye kho pana te antaraayikaa dhammaa vuttaa te pa.tisevato naala.m antaraayaayaa" ti.|| ||

Tatra vata ma.m sama.no vaa braahma.no vaa||
devo vaa maaro vaa||
Brahmaa vaa koci vaa lokasmi.m||
saha dhammena pa.ticodessatiiti nimittame eta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

25. "Yassa kho pana te atthaaya dhammo desito so na niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaayaa" ti.|| ||

Tatra vata ma.m sama.no vaa braahma.no vaa||
devo vaa maaro vaa||
Brahmaa vaa koci vaa lokasmi.m||
saha dhammena pa.ticodessatiiti nimittame eta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

26. Imaani kho Saariputta cattaari Tathaagatassa vesaarajjaani yehi vesaarajjehi samannaagato Tathaagato aasabha.m .thaana.m pa.tijaanaati,||
parisaasu siihanaada.m nadati,||
brahmacakka.m pavatteti.|| ||

27. Yo kho ma.m Saariputta||
eva.m jaananta.m||
eva.m passanta.m||
eva.m vadeyya:|| ||

'N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m' ti,"||
ta.m Saariputta vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.

Seyyathaa pi Saariputta bhikkhu||
siilasampanno||
samaadhisampanno||
di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
eva.m sampadam ida.m Saariputta vadaami:|| ||

Ta.m vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.|| ||

 


 

28. A.t.tha kho imaa Saariputta parisaa.|| ||

Katamaa a.t.tha?|| ||

Khattiyaparisaa||
braahma.naparisaa||
gahapatiparisaa||
sama.naparisaa||
Caatummahaaraajikaparisaa||
Taavati.msaparisaa||
Maaraparisaa||
Brahmaparisaa.|| ||

Imaa kho Saariputta a.t.tha parisaa.|| ||

Imehi kho Saariputta catuuhi vesaarajjehi samannaagato Tathaagato imaa a.t.tha parisaa upasa'nkamati ajjhogaahati.|| ||

29. Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m khattiyaparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame eta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

30. Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m braahma.naparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame ta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

31. Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m gahapatiparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame ta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m sama.naparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame ta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m Caatummahaaraajikaparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame ta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m Taavati.msaparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame ta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m Maaraparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame ta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesaarajjappatto viharaami.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta anekasata.m Brahmaparisa.m upasa'nkamitaa.|| ||

Tatra pi mayaa sannisinnapubba~nc'eva sallapitapubba~n ca saakacachaa ca samaapajjitapubbaa.|| ||

Tatra vata ma.m bhaya.m vaa saarajja.m vaa okkamissatiiti nimittame ta.m Saariputta na samanupassaami.|| ||

Etam p'aha.m Saariputta nimitta.m asamanupassanto khemappatto abhayappatto [73] vesaarajjappatto viharaami.|| ||

31. Yo kho ma.m Saariputta||
eva.m jaananta.m||
eva.m passanta.m||
eva.m vadeyya:|| ||

'N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m' ti,"||
ta.m Saariputta vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.

Seyyathaa pi Saariputta bhikkhu||
siilasampanno||
samaadhisampanno||
di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
eva.m sampadam ida.m Saariputta vadaami:|| ||

Ta.m vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.|| ||

 


 

32. Catasso kho imaa Saariputta yoniyo.|| ||

Katamaa catasso?|| ||

A.n.dajaa yoni,||
jalaabujaa yoni,||
sa.msedajaa yoni,||
opapaatikaa yoni.|| ||

Katamaa ca Saariputta a.n.dajaa yoni?|| ||

Ye kho te Saariputta sattaa a.n.dakosa.m abhinibbhijja jaayanti,||
aya.m vuccati Saariputta a.n.dajaa yoni.|| ||

Katamaa ca Saariputta jalaabujaa yoni?|| ||

Ye kho te Saariputta sattaa vatthikosa.m abhinibbhijja jaayanti,||
aya.m vuccati Saariputta jalaabujaa yoni.|| ||

Katamaa ca Saariputta sa.msedajaa yoni?|| ||

Ye kho te Saariputta sattaa puutimacche vaa jaayanti puutiku.nape vaa puutikummaase vaa candanikaaya vaa o.ligalle vaa jaayanti,||
aya.m vuccati Saariputta sa.msedajaa yoni.|| ||

Katamaa ca Saariputta opapaatikaa yoni?|| ||

Devaa nerayikaa ekacce ca manussaa ekacce ca vinipaatikaa.|| ||

Aya.m vuccati Saariputta opapaatikaa yoni.|| ||

Imaa kho Saariputta catasso yoniyo.|| ||

33. Yo kho ma.m Saariputta||
eva.m jaananta.m||
eva.m passanta.m||
eva.m vadeyya:|| ||

'N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m' ti,"||
ta.m Saariputta vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.

Seyyathaa pi Saariputta bhikkhu||
siilasampanno||
samaadhisampanno||
di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
eva.m sampadam ida.m Saariputta vadaami:|| ||

Ta.m vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.|| ||

34. Pa~nca kho imaa Saariputta gatiyo.|| ||

Katamaa pa~nca?|| ||

Nirayo||
tiracchaanayoni||
pettivisayo||
manussaa||
devaa.|| ||

Niraya~n c'aaha.m Saariputta pajaanaami,||
nirayagaami~n ca magga.m,||
nirayagaamini~n ca pa.tipada.m||
yathaa pa.tipanno ca kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati,||
ta~n ca pajaanaami.|| ||

Tiracchaanayoni~n c'aaha.m Saariputta pajaanaami,||
tiracchaanayonigaami~n ca magga.m,||
tiracchaanayonigaamini~n ca pa.tipada.m,||
yathaa pa.tipanno ca kaayassa bhedaa param mara.naa||
tiracchaanayoni.m upapajjati,||
ta~n ca pajaanaami.|| ||

Pettivisaya~n c'aaha.m Saariputta pajaanaami,||
pettivisayagaami~n ca magga.m,||
pettivisayagaamini~n ca pa.tipada.m,||
yathaapa.tipanno ca kaayassa bhedaa param mara.naa||
pettivisaya.m upapajjati,||
ta~n ca pajaanaami.|| ||

Manusse c'aaha.m Saariputta pajaanaami,||
manussalokagaami~n ca magga.m,||
manussalokagaamini~nca pa.tipada.m,||
yathaapa.tipanno ca kaayassa bhedaa param mara.naa||
manussesu upapajjati,||
ta~n ca pajaanaami.|| ||

Deve c'aaha.m Saariputta pajaanaami,||
devalokagaami~n ca magga.m,||
devalokagaamini~n ca pa.tipada.m,||
yathaapa.tipanno ca kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m uppajjati,||
ta~n ca pajaanaami-|| ||

Nibbaana~n c'aaha.m Saariputta pajaanaami,||
nibbaanagaami~n ca magga.m nibbaanagaa- [74] mini~n ca pa.tipada.m,||
yathaapa.tipanno ca aasavaana.m khayaa||
anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa||
upasampajja viharati,||
ta~n ca pajaanaami.|| ||

35. Idaaha.m Saariputta ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaa'ya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapanna.m||
ekantadukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta a'ngaarakaasu saadhikaporisaa puur'a'ngaaraana.m viitaccikaana.m viitadhuumaana.m,||
atha puriso aagaccheyya ghammaabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipaasito ekaayanena maggena tam eva a'ngaarakaasu.m pa.nidhaaya,||
tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

Tathaa'ya.m bhava.m puriso pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa ima.m yeva a'ngaarakaasu.m aagamissatii ti.|| ||

Tam ena.m passeyya aparena samayena tassaa a'ngaarakaasuyaa patita.m ekantadukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Evam eva kho aha.m Saariputta idh'ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaa'ya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m||
duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapanna.m ekantadukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

36. Idha panaaha.m Saariputta ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaa'ya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
tiracchaanayoni.m upapajjissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
tiracchaanayoni.m uppanna.m dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta guuthakuupo saadhikaporiso puuro guuthassa,||
atha puriso aagaccheyya ghammaabhitatto [75] ghammapareto kilanto tasito pipaasito ekaayanena maggena tameva guuthakuupa.m pa.nidhaaya.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

Tathaa'ya.m bhava.m puriso pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa ima.m yeva guuthakuupa.m aagamissatii ti.|| ||

Tam ena.m passeyya aparena samayena tasmi.m guuthakuupe patita.m dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyamaana.m -|| ||

Evam eva kho aha.m Saariputta idh'ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaa'ya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati,||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho,||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
tiracchaanayoni.m upapajajissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
tiracchaanayoni.m upapanna.m dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

37. Idha panaaha.m Saariputta ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

'Tathaa'ya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
pettivisaya.m upapajjissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
pettivisaya.m uppanna.m dukkhabahulaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta rukkho visame bhuumibhaage jaato tanupattapa.laaso kabaracchaayo,||
atha puriso aagaccheyya ghammaabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipaasito ekaayanena maggena tam eva rukkha.m pa.nidhaaya.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

Tathaaya.m bhava.m puriso pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa ima.m yeva rukkha.m aagamissatii ti.|| ||

Tam ena.m passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chaayaaya nisinna.m vaa nipanna.m vaa dukkhabahulaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Evam eva kho aha.m Saariputta idh'ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaaya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati,||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho,||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
pettivisaya.m upapajajissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
pettivisaya.m upapanna.m dukkhabahulaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

38. Idha panaaha.m Saariputta ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaaya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
manussesu upapajjissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
manussesu uppanna.m sukhabahulaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta rukkho same bhuumibhaage jaato bahalapattapa.laaso sandacchaayo,||
atha puriso aagaccheyya ghammaabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipaasito ekaayanena maggena tam eva rukkha.m pa.nidhaaya.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

Tathaaya.m bhava.m puriso pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa ima.m yeva rukkha.m aagamissatii ti.|| ||

Tam ena.m passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chaayaaya nisinna.m vaa nipanna.m vaa sukhabahulaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Evam eva kho aha.m Saariputta idh'ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaaya.m puggalo pa.tipanno tathaa ca iriiyati, ta~n ca magga.m samaaruu.lho, yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa manussesu upapajajissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
manussesu upapanna.m sukhabahulaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

[76] 39. Idhaha.m Saariputta ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaaya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapajjissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m uppanna.m ekantasukhaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta paasaado,||
tatr'assa kuu.taagaara.m ullitaavalitta.m nivaata.m phussitagga.la.m pihitavaatapaana.m||
tatr'assa palla'nko gonakatthato pa.tikatthato pa.talikatthato kaadalimigapavarapaccatthara.no sa-uttaracchado ubhatolohita kuupadhaano||
atha puriso aagaccheyya ghammaabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipaasito ekaayanena maggena tam eva paasaada.m pa.nidhaaya.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

Tathaa'ya.m bhava.m puriso pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa ima.m yeva paasaada.m aagamissatii ti.|| ||

Tam ena.m passeyya aparena samayena tasmi.m paasaade tasmi.m kuu.taagaare tasmi.m palla'nke nisinna.m vaa nipanna.m vaa ekantasukhaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Evam eva kho aha.m Saariputta idh'ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaaya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati,||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho,||
yathaa kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapajajissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapanna.m ekantasukhaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

40. Idha panaaha.m Saariputta ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaaya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho||
yathaa aasavaana.m khayaa anaasava.m||
ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa||
upasampajja viharissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena aasavaana.m khayaa||
anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa||
upasampajja viharanta.m||
ekantasukhaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta pokkhara.nii acchodikaa saatodikaa siitodikaa setakaa supatitthaa rama.niiyaa,||
aviduure c'assaa tibbo vanasa.n.do,||
atha puriso aagaccheyya ghammaabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipaasito ekaayanena maggena tam eva pokkhara.ni.m pa.nidhaaya.|| ||

Tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

Tathaa'ya.m bhava.m puriso pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati,||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho,||
yathaa ima.myeva pokkhara.ni.m aagamissatii ti.|| ||

Tam ena.m passeyya aparena samayena ta.m pokkhara.ni.m ogaahetvaa nahaayitvaa piitvaa ca sabbadarathakilamathapari.laaha.m pa.tippassamhetvaa paccuttaritvaa tasmi.m vanasa.n.de nisinna.m vaa [77] nipanna.m vaa ekantasukhaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Evam eva kho aha.m Saariputta idh'ekacca.m puggala.m eva.m cetasaa ceto paricca pajaanaami:|| ||

Tathaa'ya.m puggalo pa.tipanno||
tathaa ca iriiyati,||
ta~n ca magga.m samaaruu.lho,||
yathaa aasavaana.m khayaa||
anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa||
upasampajja viharissatii ti.|| ||

Tam ena.m passaami aparena samayena aasavaana.m khayaa||
anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m||
di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa||
upasampajja viharanta.m||
ekantasukhaa vedanaa vediyamaana.m.|| ||

Imaa kho Saariputta pa~nca gatiyo.|| ||

41. Yo kho ma.m Saariputta||
eva.m jaananta.m||
eva.m passanta.m||
eva.m vadeyya:|| ||

'N'atthi sama.nassa Gotamassa uttari.m manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanaviseso,||
takkapariyaahata.m Sama.no Gotamo dhamma.m deseti viima.msaanucarita.m saya.m-pa.tibhaana.m' ti,"||
ta.m Saariputta vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.

Seyyathaa pi Saariputta bhikkhu||
siilasampanno||
samaadhisampanno||
di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
eva.m sampadam ida.m Saariputta vadaami:|| ||

Ta.m vaaca.m appahaaya||
ta.m citta.m appahaaya||
ta.m di.t.thi.m appa.tinissajjitvaa||
yathaabhata.m nikkhitto eva.m niraye.|| ||

42. Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta catura'ngasamannaagata.m brahmacariya.m caritaa:|| ||

Tapassii suda.m homi paramatapassii,||
luukhas suda.m homi paramaluukho,||
jegucchii suda.m homi paramajegucchii||
pavivittas suda.m homi paramapavivitto.|| ||

43. Tatra'ssu me ida.m Saariputta tapassitaaya hoti:|| ||

Acelako homi muttaacaaro hatthaapalekhano,||
na ehibhadantiko||
na ti.t.thabhadantiko,||
naabhiha.ta.m||
na uddissaka.ta.m||
na nimantana.m saadiyaami.|| ||

So na kumbhimukhaa patiga.nhaami,||
na ka.lopimukhaa patiga.nhaami,||
na e.lakamantara.m||
na da.n.damantara.m||
na musalamantara.m,||
na dvinna.m bhu~njamaanaana.m,||
na gabbhiniyaa,||
na paayamaanaaya,||
na purisantaragataaya,||
na sa'nkittiisu,||
na yattha saa upa.t.thito hoti,||
na yattha makkhikaa sa.n.dasa.n.dacaarinii,||
na maccha.m na ma.msa.m,||
Na sura.m,||
na meraya.m,||
na thusodaka.m pivaami.|| ||

So ekaagaariko vaa homi ekaalopiko,||
dvaa- [78] gaariko vaa homi dvaalopiko,||
sattaagaariko vaa homi sattaalopiko.|| ||

Ekissaa pi dattiyaa yaapemi,||
dviihi pi dattiihi yaapemi,||
sattahi pi dattiihi yaapemi|| ||

Ekaahikam pi aahaara.m aahaaremi,||
dviihikam pi aahaara.m aahaaremi,||
sattaahikam pi aahaara.m aahaaremi.|| ||

Iti evaruupa.m addhamaasikam pi pariyaaya-bhatta-bhojanaanuyogam-anuyutto viharaami.|| ||

So saaka-bhakkho vaa homi,||
saamaaka-bhakkho vaa homi,||
niivaara-bhakkho vaa homi,||
daddula-bhakkho vaa homi,||
ha.ta-bhakkho vaa homi,||
ka.na-bhakkho vaa homi,||
aacaama-bhakkho vaa homi,||
pi~n~naa-kabhakkho vaa homi,||
ti.na-bhakkho vaa homi,||
gomaya-bhakkho vaa homi.|| ||

Vanamuulaphalaahaaro vaa yaapemi pavattaphalabhojii.|| ||

So saa.naani pi dhaaremi,||
masaa.naani pi dhaaremi,||
chavadussaani pi dhaaremi,||
pa.msukuulani pi dhaaremi,||
tirii.taani pi dhaaremi,||
ajinam pi dhaaremi,||
ajinakkhipam pi dhaaremi,||
kusaciiram pi dhaaremi,||
vaakaciiram pi dhaaremi||
Phalakaciiram pi dhaaremi,||
kesakambalam pi dhaaremi,||
vaalakambalam pi dhaaremi,||
uluukapakkham pi dhaaremi.|| ||

Kesamassulocako pi homi,||
kesamassulocanaanuyogam-anuyutto,||
ubbha.t.thako pi homi aasanapa.tikkhitto,||
ukku.tiko pi homi ukku.tikappadhaanam-anuyutto,||
ka.n.takaapassayiko pi homi ka.n.takaapassaye seyya.m kappemi,||
saayatatiyakam pi udakorohanaanuyogam-anuyutto viharaami.|| ||

Iti evaruupa.m aneka-vihita.m kaayassa aataapanaparitaapanaanuyogam-anuyutto viharaami.|| ||

Ida.m su me Saariputta tapassitaaya hoti.|| ||

44. Tatra'ssu me ida.m Saariputta luukhasmi.m hoti:|| ||

Nekavassaga.nika.m rajojalla.m kaaye sannicita.m hoti papa.tikajaata.m.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta tindukakhaa.nu nekavassaga.niko sannicito hoti papa.tikajaato,||
evam eva'ssu me Saariputta nekavassaga.nika.m rajojalla.m kaaye sannicita.m hoti papa.tikajaata.m.|| ||

Tassa mayha.m Saariputta na eva.m hoti:|| ||

Aho vataaha.m ima.m rajojalla.m paa.ninaa parimajjeyya.m,||
a~n~ne vaa pana me ima.m rajojalla.m paa.ninaa parimajjeyyun ti.|| ||

Evam pi me Saariputta na hoti.|| ||

Ida.m su me Saariputta luukhasmi.m hoti.|| ||

45. Tatra'ssu me ida.m Saariputta jegucchismi.m hoti:|| ||

So kho aha.m Saariputta sato va abhikkamaami sato pa.tikkamaami,||
yaava udabindumhi pi me dayaa paccupa.t.thitaa hoti:|| ||

Maa'ha.m khuddake paa.ne visamagate sa'nghaata.m aapaadessan ti.|| ||

Ida.m su me Saariputta jegucchismi.m hoti.|| ||

46. Tatra'ssu me ida.m Saariputta pavivittasmi.m hoti:|| ||

So [79] kho aha.m Saariputta a~n~natara.m ara~n~naayatana.m ajjhogahetvaa viharaami,||
yadaa passaami gopaalaka.m vaa,||
pasupaalaka.m vaa,||
ti.nahaaraka.m vaa,||
ka.t.thahaaraka.m vaa,||
vanakammika.m vaa,||
vanena vana.m,||
gahanena gahana.m,||
ninnena ninna.m,||
thalena thala.m papataami.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

'Maa ma.m te addasa.msu,||
aha~n ca vaa ne addasan' ti.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta aara~n~nako migo manusse disvaa,||
vanena vana.m,||
gahanena gahana.m,||
ninnena ninna.m,||
thalena thala.m papatati,||
evam eva kho aha.m Saariputta yadaa passaami gopaalaka.m vaa,||
pasupaalaka.m vaa,||
ti.nahaaraka.m vaa,||
ka.t.thahaaraka.m vaa,||
vanakammika.m vaa,||
vanena vana.m,||
gahanena gahana.m,||
ninnena ninna.m,||
thalena thala.m papataami.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Maa ma.m te addasa.msu,||
aha~n ca vaa ne addasanti.|| ||

Ida.m su me Saariputta pavivittasmi.m hoti.|| ||

47. (Tatra'ssu me ida.m Saariputta mahaavika.ta bhojanasmi.m hoti:)|| ||

So kho aha.m Saariputta ye te go.t.thaa pa.t.thitagaavo apagatagopaalaa tattha catuku.n.diko upasa'nkamitvaa yaani taani vacchakaana.m taru.nakaana.m dhenupakaana.m gomayaani,||
taani suda.m aahaaremi.|| ||

Yaava kiiva~n ca me Saariputta saka.m muttakariisa.m apariyaadi.n.na.m hoti,||
saka.m yeva suda.m muttakariisa.m aahaaremi.|| ||

Ida.m su me Saariputta mahaavika.tabhojanasmi.m hoti.|| ||

48. So kho aha.m Saariputta a~n~natara.m bhi.msanaka.m vanasa.n.da.m ajjhogaahetvaa viharaami.|| ||

Tatra suda.m Saariputta bhi.msanakassa vanasa.n.dassa bhi.msanakatasmi.m hoti:|| ||

Yo koci aviitaraago ta.m vanasa.n.da.m pavisati yebhuyyena lomaani ha.msanti.|| ||

So kho aha.m Saariputta yaa taa rattiyo siitaa hemantikaa antara.t.thake himapaatasamaye,||
tathaaruupaasu rattisu ratti.m abbhokaase viharaami divaa vanasa.n.de,||
gimhaana.m pacchime maase divaa abbhokaase viharaami ratti.m vanasa.n.de.|| ||

Api'ssu ma.m Saariputta aya.m anacchariyaa gaathaa pa.tibhaasi pubbe assutapubbaa:|| ||

So tatto so siino,||
eko bhi.msanake vane,||
Naggo na c'aggim-aasiino,||
esanaa pasuto muniiti.|| ||

48. So kho aha.m Saariputta, susaane seyya.m kappemi chava.t.thikaani upadhaaya.|| ||

Api'ssu ma.m Saariputta goma.n.dalaa upasa'nkamitvaa o.t.thubhanti pi,||
omuttenti pi,||
pa.msukena pi okiranti,||
ka.n.nasotesu pi salaaka.m pavesenti.|| ||

Na kho panaaha.m Saariputta abhijaanaami tesu paapaka.m citta.m uppaadetaa.|| ||

Ida.m su me Saariputta upekkhaavihaarasmi.m hoti. || ||

[80] 50. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

Aahaarena suddhiiti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

Kolehi yaapemaati.|| ||

Te kolam pi khaadanti,||
kolacu.n.nam pi khaadanti,||
kolodakam pi pivanti,||
anekavihitam pi kolavikati.m paribhu~njanti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta eka.m yeva kola.m aahaara.m aaharitaa.|| ||

Siyaa kho pana te Saariputta evam assa:|| ||

Mahaa nuuna tena samayena kolo ahosiiti.|| ||

Na kho pan'eta.m Saariputta eva.m da.t.thabba.m,||
tadaa pi etaparamo yeva kolo ahosi,||
seyyathaa pi etarahi.|| ||

Tassa mayha.m Saariputta eka.m yeva kola.m aahaara.m aahaarayato adhimattakasimaana.m patto kaayo hoti:|| ||

Seyyathaa pi naama aasiitikapabbaani vaa kaa.lapabbaani vaa,||
evam eva'ssu me a'ngapacca'ngaani bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama o.t.thapada.m,||
evam eva'ssu me aanisada.m hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama va.t.tanaava.lii,||
evam eva'ssu me pi.t.thika.n.tako u.n.nataavanato hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama jarasaalaaya gopaanasiyo oluggaviluggaa bhavanti,||
evam eva'ssu me phaasu.liyo oluggaviluggaa bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama gambhiire udapaane udakataarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikuupesu akkhitaarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama tittakaalaabu aamakacchinno vaataatapena samphu.tito hoti sammilaato,||
evam eva'ssu me siisacchavi samaphu.tiitaa hoti sammilaataa taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

51. So kho aha.m Saariputta udaracchavi.m parimasissaamiiti pi.t.thika.n.taka.m yeva pariga.nhaami,||
pi.t.thika.n.taka.m parimasissaamiti udaracchavi.m yeva pariga.nhaami,||
yaava'ssu me Saariputta udaracchavi pi.t.thika.n.taka.m alliinaa hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta:|| ||

Vacca.m vaa mutta.m vaa karissaamiiti tatth'eva avakujjo papataami taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta tam'eva kaaya.m assaasento paa.ninaa gattaani anomajjaami,||
tassa mayha.m Saariputta paa.ninaa gattaani anomajjato puutimuulaani lomaani kaayasmaa papatanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

 

§

 

52. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.m vaadino eva.m di.t.thino:|| ||

Aahaarena suddhii ti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

Muggehi yaapemaati.|| ||

Te muggam pi khaadanti,||
muggacu.n.nam pi khaadanti,||
muggodakam pi pivanti,||
anekavihitam pi||
muggavikati.m paribhu~njanti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta eka.myeva mugga.m aahaara.m aaharitaa.|| ||

Siyaa kho pana te Saariputta evam assa:|| ||

Mahaa nuuna tena samayena muggo ahosiiti.|| ||

Na kho pan'eta.m Saariputta eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Tadaapi eta paramoyeva muggo ahosi,||
seyyathaa pi etarahi.|| ||

Tassa mayha.m Saariputta eka.m yeva kola.m aahaara.m aahaarayato adhimattakasimaana.m patto kaayo hoti:|| ||

Seyyathaa pi naama aasiitikapabbaani vaa kaa.lapabbaani vaa,||
evam eva'ssu me a'ngapacca'ngaani bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama o.t.thapada.m,||
evam eva'ssu me aanisada.m hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama va.t.tanaava.lii,||
evam eva'ssu me pi.t.thika.n.tako u.n.nataavanato hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama jarasaalaaya gopaanasiyo oluggaviluggaa bhavanti,||
evam eva'ssu me phaasu.liyo oluggaviluggaa bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama gambhiire udapaane udakataarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikuupesu akkhitaarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama tittakaalaabu aamakacchinno vaataatapena samphu.tito hoti sammilaato,||
evam eva'ssu me siisacchavi samaphu.tiitaa hoti sammilaataa taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta udaracchavi.m parimasissaamiiti pi.t.thika.n.taka.m yeva pariga.nhaami,||
pi.t.thika.n.taka.m parimasissaamiti udaracchavi.m yeva pariga.nhaami,||
yaava'ssu me Saariputta udaracchavi pi.t.thika.n.taka.m alliinaa hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta:|| ||

Vacca.m vaa mutta.m vaa karissaamiiti tatth'eva avakujjo papataami taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta tam'eva kaaya.m assaasento paa.ninaa gattaani anomajjaami,||
tassa mayha.m Saariputta paa.ninaa gattaani anomajjato puutimuulaani lomaani kaayasmaa papatanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

 

§

 

Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

Aahaarena suddhiiti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

Tilehi yaapemaati.|| ||

Te tilam pi khaadanti,||
tilacu.n.nam pi khaadanti,||
tilokam pi pivanti,||
anekavihitam pi||
tilehivikati.m paribhu~njanti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta eka.myeva tila.m aahaara.m aaharitaa.|| ||

Siyaa kho pana te Saariputta evam assa:|| ||

Mahaa nuuna tena samayena tilo ahosiiti.|| ||

Na kho pan'eta.m Saariputta eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Tadaapi eta paramoyeva tilo ahosi,||
seyyathaa pi etarahi|| ||

Tassa mayha.m Saariputta eka.m yeva kola.m aahaara.m aahaarayato adhimattakasimaana.m patto kaayo hoti:|| ||

Seyyathaa pi naama aasiitikapabbaani vaa kaa.lapabbaani vaa,||
evam eva'ssu me a'ngapacca'ngaani bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama o.t.thapada.m,||
evam eva'ssu me aanisada.m hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama va.t.tanaava.lii,||
evam eva'ssu me pi.t.thika.n.tako u.n.nataavanato hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama jarasaalaaya gopaanasiyo oluggaviluggaa bhavanti,||
evam eva'ssu me phaasu.liyo oluggaviluggaa bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama gambhiire udapaane udakataarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikuupesu akkhitaarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama tittakaalaabu aamakacchinno vaataatapena samphu.tito hoti sammilaato,||
evam eva'ssu me siisacchavi samaphu.tiitaa hoti sammilaataa taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta udaracchavi.m parimasissaamiiti pi.t.thika.n.taka.m yeva pariga.nhaami,||
pi.t.thika.n.taka.m parimasissaamiti udaracchavi.m yeva pariga.nhaami,||
yaava'ssu me Saariputta udaracchavi pi.t.thika.n.taka.m alliinaa hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta:|| ||

Vacca.m vaa mutta.m vaa karissaamiiti tatth'eva avakujjo papataami taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta tam'eva kaaya.m assaasento paa.ninaa gattaani anomajjaami,||
tassa mayha.m Saariputta paa.ninaa gattaani anomajjato puutimuulaani lomaani kaayasmaa papatanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

 

§

 

Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

Aahaarena suddhiiti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

Ta.n.dulehi yaapemaati.|| ||

Te ta.n.dulam pi khaadanti,||
ta.n.dulacu.n.nam pi khaadanti,||
[81] ta.n.dulodakam pi pivanti,||
anekavihitam pi||
ta.n.dulavikati.m paribhu~njanti.|| ||

Abhijaanaami kho panaaha.m Saariputta eka.myeva ta.n.dula.m aahaara.m aaharitaa.|| ||

Siyaa kho pana te Saariputta evam assa:|| ||

Mahaa nuuna tena samayena ta.n.dulo ahosiiti.|| ||

Na kho pan'eta.m Saariputta eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Tadaapi eta paramoyeva ta.n.dulo ahosi,||
seyyathaa pi etarahi.|| ||

Tassa mayha.m Saariputta eka.m yeva kola.m aahaara.m aahaarayato adhimattakasimaana.m patto kaayo hoti:|| ||

Seyyathaa pi naama aasiitikapabbaani vaa kaa.lapabbaani vaa,||
evam eva'ssu me a'ngapacca'ngaani bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama o.t.thapada.m,||
evam eva'ssu me aanisada.m hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama va.t.tanaava.lii,||
evam eva'ssu me pi.t.thika.n.tako u.n.nataavanato hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama jarasaalaaya gopaanasiyo oluggaviluggaa bhavanti,||
evam eva'ssu me phaasu.liyo oluggaviluggaa bhavanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama gambhiire udapaane udakataarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikuupesu akkhitaarakaa gambhiiragataa okkhaayikaa dissanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

Seyyathaa pi naama tittakaalaabu aamakacchinno vaataatapena samphu.tito hoti sammilaato,||
evam eva'ssu me siisacchavi samaphu.tiitaa hoti sammilaataa taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta udaracchavi.m parimasissaamiiti pi.t.thika.n.taka.m yeva pariga.nhaami,||
pi.t.thika.n.taka.m parimasissaamiti udaracchavi.m yeva pariga.nhaami,||
yaava'ssu me Saariputta udaracchavi pi.t.thika.n.taka.m alliinaa hoti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta:|| ||

Vacca.m vaa mutta.m vaa karissaamiiti tatth'eva avakujjo papataami taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

So kho aha.m Saariputta tam'eva kaaya.m assaasento paa.ninaa gattaani anomajjaami,||
tassa mayha.m Saariputta paa.ninaa gattaani anomajjato puutimuulaani lomaani kaayasmaa papatanti taay'ev'appaahaarataaya.|| ||

54. Taayapi kho aha.m Saariputta iriyaaya taaya pa.tipadaaya taaya dukkarakaarikaaya naajjhagama.m uttarim manussadhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesa.m.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Imissaa yeva ariyaaya pa~n~naaya anadhigamaa yaa'ya.m ariyaa pa~n~naa adhigataa ariyaa niyyaanikaa niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

 

§

 

55. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

Sa.msaarena suddhiiti.|| ||

Na kho pana so Saariputta sa.msaaro sulabharuupo yo mayaa [82] asa.msaritapubbo iminaa diighena addhunaa,||
a~n~natra Suddhaavaasehi devehi.|| ||

Suddhaavaase caaha.m Saariputta deve sa.msareyya.m,||
na-y-ima.m loka.m punar-aagaccheyya.m.|| ||

56. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Upapattiyaa suddhii' ti.|| ||

Na kho pana saa Saariputta upapatti sulabharuupaa yaa mayaa anupapannapubbaa iminaa diighena addhunaa,||
a~n~natra Suddhaavaasehi devehi.|| ||

Suddhaavaase caaha.m Saariputta deve upapajjeyya.m,||
na-y-ima.m loka.m punar-aagaccheyya.m.|| ||

57. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Aavaasena suddhii' ti.|| ||

Na kho pana so Saariputta aavaaso sulabharuupo yo mayaa anaavutthapubbo iminaa diighena addhunaa,||
a~n~natra Suddhaavaasehi devehi.|| ||

Suddhaavaase caaha.m Saariputta deve vaseyya.m,||
na-y-ima.m loka.m punar-aagaccheyya.m.|| ||

58. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Ya~n~nena suddhii' ti.|| ||

Na kho paneso Saariputta ya~n~no sulabharuupo yo mayaa ayi.t.thapubbo iminaa diighena addhunaa,||
ta~n ca kho ra~n~naava sataa khattiyena muddhaavasittena,||
braahma.nena vaa mahaasaalena.|| ||

59. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Aggiparicariyaaya suddhii' ti.|| ||

Na kho paneso Saariputta aggi sulabharuupo yo mayaa aparici.n.napubbo iminaa diighena addhunaa,||
ta~n ca kho ra~n~naava sataa khattiyena muddhaavasittena,||
braahma.nena vaa mahaasaalena.|| ||

60. Santi kho pana Saariputta eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'Yaavad'evaaya.m bhava.m puriso daharo hoti yuvaa susu kaa.lakeso bhadrena yobbanena samannaagato pa.thamena vayasaa,||
taavad'eva paramena pa~n~naaveyyattiyena samannaagato hoti.|| ||

Yato ca kho aya.m bhava.m puriso ji.n.no hoti vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto.|| ||

Aasiitiko vaa naavutiko vaa vassasatiko vaa jaatiyaa,||
atha tamhaa pa~n~naaveyyattiyaa parihaayatii' ti.|| ||

Na kho pan'eta.m Saariputta eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Aha.m kho pana Saariputta etarahi ji.n.no vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto,||
aasiitiko me vayo vattati.|| ||

61. Idha me assu Saariputta cattaaro saavakaa vassasataayukaa vassasatajiivino paramaaya satiyaa ca gatiyaa ca dhitiyaa ca samannaagataa paramena ca pa~n~naaveyyattiyena.|| ||

Seyyathaa pi Saariputta da.lhadhammo dhanuggaaho sikkhito katahattho katupaasano lahukena asanena appakasiren'eva tiriya.m taalacchaaya.m atipaateyya,||
eva.m adhimattasatimanto eva.m adhimattagatimanto [83] eva.m adhimattadhitimanto eva.m paramena pa~n~naaveyyattiyena samannaagataa.|| ||

Te ma.m catunna.m satipa.t.thaanaana.m upaadaay'upaadaaya pa~nha.m puccheyyu.m.

Pu.t.tho pu.t.tho caaha.m tesa.m vyaakareyya.m||
byaakata~n ca me byaakato dhaareyyu.m||
na ca ma.m dutiyaka.m uttari.m pa.tipuccheyyu.m,||
a~n~natra asita-piita-khaayita-saayitaa,||
a~n~natra uccaarapassaavakammaa,||
a~n~natra niddaakilamathapa.tivinodanaa.|| ||

Apariyaadi.n.naa yev'assa Saariputta Tathaagatassa dhammadesanaa,||
apariyaadi.n.na.m yev'assa Tathaagatassa dhammapada-bya~njana.m,||
apariyaadi.n.na.m yev'assa Tathaagatassa pa~nhapa.tibhaana.m,||
atha me te cattaaro saavakaa vassasataayukaa vassasatajiivino vassasatassa accayena kaala.m kareyyu.m.|| ||

Ma~ncakena ce pi ma.m Saariputta pariharissatha n'ev'atthi Tathaagatassa pa~n~naaveyyattiyassa a~n~nathatta.m.|| ||

62. Ya.m kho ta.m Saariputta sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Asammohadhammo satto loke upapanno bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampakaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan ti,||
mam-eva ta.m sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Asammohadhammo satto loke upapanno bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampakaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan ti.|| ||

63. Tena kho pana samayena aayasmaa Naagasamaalo Bhagavato pi.t.thito .thito hoti Bhagavanta.m viijayamaano.|| ||

Atha kho aayasmaa Naagasamaalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Acchariya.m bhante, abbhuta.m bhante.|| ||

Api ca me bhante ima.m dhamma-pariyaa'ya.m sutvaa lomaani ha.t.thaani.|| ||

Ko naamo aya.m bhante dhamma-pariyaayo" ti?|| ||

Tasmaat iha tva.m Naagasamaala ima.m dhamma-pariyaa'ya.m Lomaha.msanapariyaayo t'veva na.m dhaarehiiti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano aayasmaa Naagasamaalo Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.

Mahaasiihanaadasutta.m dutiya.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement