Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
2. Siihanaada Vagga

Sutta 13

Mahaa Dukkhakkhandha Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati||
Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

2. Atha kho sambahulaa bhikkhuu pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m [84] aadaaya Saavatthiiya.m pi.n.daaya pavisi.msu.|| ||

Atha kho tesa.m bhikkhuuna.m etad ahosi:|| ||

"Atippago kho taava Saavatthiiya.m pi.n.daaya caritu.m,||
yan nuuna maya.m yen'a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa.nkameyyaamaa" ti.|| ||

Atha kho te bhikkhuu yen'a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa.nkami.msu.|| ||

Upasa.nkamitvaa tehi a~n~natitthiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinne kho te bhikkhuu te a~n~natitthiyaa paribbaajakaa etad avocu.m:|| ||

3. "Sama.no aavuso Gotamo kaamaana.m pari~n~na.m pa~n~naapeti.|| ||

Mayam pi kaamaana.m pari~n~na.m pa~n~naapema.|| ||

Sama.no aavuso Gotamo ruupaana.m pari~n~na.m pa~n~naapeti.|| ||

Mayam pi ruupaana.m pari~n~na.m pa~n~naapema.|| ||

Sama.no aavuso Gotamo vedanaana.m pari~n~na.m pa~n~naapeti.|| ||

Mayam pi vedanaana.m pari~n~na.m pa~n~naapema.|| ||

Idha no aavuso ko viseso||
ko adhippaayo||
ki.m naanaakara.na.m,||
sama.nassa vaa Gotamassa amhaaka.m vaa,||
yadida.m dhamma-desanaaya vaa dhamma-desana.m,||
anusaasaniyaa vaa anusaasanin" ti?|| ||

4. Atha kho te bhikkhuu tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m bhaasita.m||
n'eva abhinandi.msu||
na pa.tikkosi.msu,||
anabhinanditvaa appa.tikkositvaa u.t.thaay'aasanaa pakkami.msu:|| ||

"Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaamaa" ti.|| ||

5. Atha kho te bhikkhuu Saavatthiiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaata-pa.tikkantaa yena Bhagavaa ten'upasa.nkami.msu.|| ||

Upasa.nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu Bhagavanta.m etad avocu.m:

"Idha maya.m bhante pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Saavatthiiya.m pi.n.daaya paavisimha.|| ||

Tesa.m no bhante amhaaka.m etad ahosi:|| ||

'Atippago kho taava Saavatthiiya.m pi.n.daaya caritu.m,||
yan nuuna maya.m yena~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa.nkameyyaamaa' ti.|| ||

Atha kho maya.m bhante yen'a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa.nkamimha.|| ||

Upasa.nkamitvaa tehi a~n~natitthiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodimha,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidimha.|| ||

Eka-m-anta.m nisinne kho bhante te a~n~natitthiyaa paribbaajakaa amhe etad avocu.m:|| ||

'Sama.no aavuso Gotamo kaamaana.m pari~n~na.m pa~n~naapeti.|| ||

Mayam pi kaamaana.m pari~n~na.m [85] pa~n~naapema.|| ||

Sama.no aavuso Gotamo ruupaana.m pari~n~na.m pa~n~naapeti.|| ||

Mayam pi ruupaana.m pari~n~na.m pa~n~naapema.|| ||

Sama.no aavuso Gotamo vedanaana.m pari~n~na.m pa~n~naapeti.|| ||

Mayam pi vedanaana.m pari~n~na.m pa~n~naapema.|| ||

Idha no aavuso ko viseso||
ko adhippaayo||
ki.m naanaakara.na.m,||
sama.nassa vaa Gotamassa amhaaka.m vaa,||
yadida.m dhamma-desanaaya vaa dhamma-desana.m,||
anusaasaniyaa vaa anusaasanin" ti?|| ||

Atha kho maya.m bhante tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m bhaasita.m n'eva abhinandimha||
na pa.tikkosimha||
anabhinanditvaa appa.tikkositvaa,||
u.t.thaay aasanaa pakkamimha:|| ||

'Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaamaa'" ti.|| ||

 


 

6. "Eva.m vaadino bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa evamassu vacaniiyaa:|| ||

'Ko pan'aavuso kaamaana.m assaado?|| ||

Ko aadiinavo?|| ||

Ki.m nissara.na.m?|| ||

Ko ruupaana.m assaado?|| ||

Ko aadiinavo?|| ||

Ki.m nissara.na.m?|| ||

Ko vedanaana.m assaado?|| ||

Ko aadiinavo?|| ||

Ki.m nissara.nan' ti?|| ||

Eva.m pu.t.thaa bhikkhave a~n~natitthiyaa paribbaajakaa na c'eva sampaayissanti,||
uttari~n ca vighaata.m aapajjissanti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yathaa ta.m bhikkhave avisayasmi.m.|| ||

Naaha.m ta.m bhikkhave passaami sadevake loke samaarake sabrahmake,||
sassama.na-braahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya yo imesa.m pa~nhaana.m veyyaakara.nena citta.m aaraadheyya,||
a~n~natra Tathaagatena vaa Tathaagata-saavakena vaa ito vaa pana sutvaa.|| ||

 


 

7. Ko ca bhikkhave kaamaana.m assaado?|| ||

Pa~nc'ime bhikkhave kaamagu.naa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Cakkhu-vi~n~neyyaa ruupaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Sota-vi~n~neyyaa saddaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Ghaana-vi~n~neyyaa gandhaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Jivbhaa-vi~n~neyyaa rasaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Kaaya-vi~n~neyyaa pho.t.thabbaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Ime kho bhikkhave pa~nca kaamagu.naa.|| ||

Ya.m kho bhikkhave ime pa~nca kaamagu.ne pa.ticca uppajjati sukha.m somanassa.m,||
aya.m kaamaana.m assaado.|| ||

8. Ko ca bhikkhave kaamaana.m aadiinavo?|| ||

Idha, bhikkhave, kulaputto yena sippa.t.thaanena jiivika.m kappeti:||
yadi muddaaya,||
yadi ga.nanaaya,||
yadi sa.nkhaanena,||
yadi kasiyaa,||
yadi va.nijjaaya,||
yadi gorakkhena,||
yadi issatthena,||
yadi raajaporisena,||
yadi sippa~n~natarena,||
siitassa purakkhato u.nhassa purakkhato,||
.da.msa-makasa-vaataatapa-siri.msapa-samphassehi rissamaano,||
khuppipaasaaya miiyamaano.|| ||

Ayam pi bhikkhave kaamaana.m aadiinavo sandi.t.thiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu||
kaama-nidaana.m||
kaamaa- [86] dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

9. Tassa ce bhikkhave kulaputtassa eva.m u.t.thahato gha.tato vaayamato te bhogaa naabhinipphajjanti,||
so socati kilamati paridevati urattaa.li.m kandati,||
sammoha.m aapajjati:|| ||

'Mogha.m vata me u.t.thaana.m,||
aphalo vata me vaayaamo' ti.|| ||

Ayam pi bhikkhave kaamaana.m aadiinavo sandi.t.thiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

10. Tassa ce bhikkhave kulaputtassa eva.m u.t.thahato gha.tato vaayamato te bhogaa abhinipphajjanti,||
so tesa.m bhogaana.m aarakkhaadhikara.na.m dukkha.m domanassa.m pa.tisa.mvedeti:|| ||

'Kinti me bhoge n'eva raajaano hareyyu.m||
na coraa hareyyu.m||
na aggi .daheyya||
na udaka.m vaheyya||
na appiyaa daayaadaa hareyyun' ti.|| ||

Tassa eva.m aarakkhato gopayato te bhoge||
raajaano vaa haranti,||
coraa vaa haranti,||
aggi vaa .dahati,||
udaka vaa vahati,||
appiyaa vaa daayaadaa haranti.|| ||

So socati kilamati paridevati.|| ||

Urattaa.li.m kandati,||
sammoha.m aapajjati:|| ||

'Yam pi me ahosi||
tam pi no natthii' ti.|| ||

Ayam pi bhikkhave kaamaana.m aadiinavo sandi.t.thiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

11. Puna ca para.m bhikkhave||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu||
raajaano pi raajuuhi vivadanti,||
khattiyaa pi khattiyehi vivadanti,||
braahma.naa pi braahma.nehi vivadanti,||
gapahatii pi gahapatiihi vivadanti,||
maataa pi puttena vivadati,||
putto pi maataraa vivadati,||
pitaa pi puttena vivadati,||
bhaataa pi bhaataraa vivadati,||
bhaataa pi bhaginiyaa vivadati,||
bhaginii pi bhaataraa vivadati,||
sahaayo pi sahaayena vivadati.|| ||

Te tattha kalaha-viggaha-vivaadaa.m-aapannaa a~n~nama~n~na.m paa.niihi pi upakkamanti,||
le.d.duuhi pi upakkamanti,||
da.n.dehi pi upakkamanti,||
satthehi pi upakkamanti,||
te tattha mara.nam pi nigacchanti mara.namattam pi dukkha.m.|| ||

Ayam pi bhikkhave kaamaana.m aadiinavo sandi.t.thiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

12. Puna ca para.m bhikkhave||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu asicamma.m gahetvaa dhanukalaapa.m sannayhitvaa ubhato-viyuu.lha.m sa.ngaama.m pakkhandanti usuusu pi khippamaanesu||
sattiisu pi khippamaanaasu,||
asiisu pi vijjotalantesu,||
te tattha usuuhi pi vijjhanti,||
sattiyaa pi vijjhanti,||
asinaa pi siisa.m chindanti,||
te tattha mara.nam pi nigacchanti mara.namattam pi dukkha.m.|| ||

Ayam pi bhikkhave kaamaana.m aadiinavo sandi.t.thiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

13. Puna ca para.m bhikkhave||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu asicamma.m gahetvaa dhanukalaapa.m sannayhitvaa addaavalepanaa upakaariyo pakkhandanti usuusu pi khippamaanaasu||
sattiisu pi [87] khippamaanaasu||
asiisu pi vijjotalantesu;||
te tattha usuuhi pi vijjhanti,||
sattiyaa pi vijjhanti,||
pakka.t.thiyaa pi osi~ncanti,||
ahivaggena pi omaddanti,||
asinaa pi siisa.m chindanti;||
te tattha mara.nam pi nigacchanti,||
mara.namattam pi dukkha.m.|| ||

Ayam pi bhikkhave kaamaana.m aadiinavo sandi.t.thiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

14. Puna ca para.m bhikkhave||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu sandhim pi chindanti,||
nillopam pi haranti,||
ekaagaarikam pi karonti,||
paripanthe pi ti.t.thanti,||
paradaaram pi gacchanti;||
tamena.m raajaano gahetvaa vividhaa kammakaara.naa kaarenti:||
kasaahi pi taa.lenti,||
vettehi pi taa.lenti,||
addhada.n.dakehi pi taa.lenti,||
hattham pi chindanti,||
paadam pi chindanti,||
hatthapaadam pi chindanti,||
ka.n.nam pi chindanti,||
naasam pi chindanti,||
ka.n.nanaasam pi chindanti,||
bila.ngathaalikam pi karonti,||
sa.nkhamu.n.dikam pi karonti,||
Raahumukham pi karonti,||
jotimaalikam pi karonti,||
hatthapajjotikam pi karonti,||
erakavattikam pi karonti,||
ciirakavaasikam pi karonti,||
e.neyyakam pi karonti,||
ba.lisama.msikam pi karonti,||
kahaapa.nakam pi karonti.,||
khaaraapatacchikam pi karonti,||
palighaparivattikam pi karonti,||
palaalapii.thakam pi karonti,||
tattena pi telena osi~ncanti,||
sunakhehi pi khaadaapenti,||
jiivantam pi suule uttaasenti,||
asinaa pi siisa.m chindanti,||
te tattha mara.nam pi nigacchanti,||
mara.namattam pi dukkha.m.|| ||

Ayam pi bhikkhave kaamaana.m aadiinavo sandi.t.thiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

15. Puna ca para.m bhikkhave||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu kaayena duccarita.m caranti,||
vaacaaya duccarita.m caranti,||
manasaa duccarita.m caranti;||
te kaayena duccarita.m caritvaa||
vaacaaya duccarita.m caritvaa||
manasaa duccarita.m caritvaa||
kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m||
duggati.m||
vinipaata.m||
niraya.m upapajjanti.|| ||

Aya.m bhikkhave kaamaana.m aadiinavo samparaayiko dukkhakkhandho||
kaama-hetu,||
kaama-nidaana.m,||
kaamaa-dhikara.na.m||
kaamaanam-eva hetu.|| ||

16. Ki~n ca bhikkhave kaamaana.m nissara.na.m?|| ||

Yo kho bhikkhave kaamesu chandaraagavinayo,||
chandaraagappahaana.m,||
ida.m kaamaana.m nissara.na.m.|| ||

17. Ye hi keci, bhikkhave,||
sama.naa vaa braahma.naa vaa eva.m kaamaana.m assaada~n ca||
assaadato aadiinava~n ca||
aadiinavato nissara.na~n ca||
nissara.nato yathaabhuuta.m nappajaananti;||
te vata saama.m vaa kaame parijaanissanti para.m vaa tathattaaya samaadapessanti yathaa pa.tipanno kaame parijaanissatii ti||
neta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Ye ca kho keci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa [88] vaa eva.m kaamaana.m assaada~n ca||
assaadato aadiinava~n ca||
aadiinavato nissara.na~n ca||
nissara.nato yathaabhuuta.m pajaananti;||
te vata saama.m vaa kaame parijaanissanti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapessanti yathaa pa.tipanno kaame parijaanissatii ti .thaanameta.m vijjati.|| ||

 


 

18. Ko ca bhikkhave ruupaana.m assaado?|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave,||
khattiyaka~n~naa vaa||
braahma.naka~n~naa vaa||
gahapatika~n~naa vaa||
pa.n.narasa vassuddesikaa vaa||
so.lasa vassuddesikaa vaa||
naatidiighaa||
naatirassaa||
naatikisaa||
naatithuulaa||
naatikaa.lii||
naaccodaataa,||
paramaa saa bhikkhave tasmi.m samaye subhaa va.n.nanibhaa" ti?

"Eva.m bhante."|| ||

"Ya.m kho bhikkhave subha.m va.n.nanibha.m pa.ticca uppajjati sukha.m somanassa.m.|| ||

Aya.m ruupaana.m assaado.|| ||

19. Ko ca bhikkhave ruupaana.m aadiinavo?|| ||

Idha, bhikkhave, tameva bhagini.m passeyya aparena samayena||
aasiitika.m vaa||
naavutika.m vaa||
vassasatika.m vaa||
jaatiyaa,||
ji.n.na.m||
gopaanasiva.nka.m||
bhogga.m||
da.n.daparaayana.m||
pavedhamaana.m||
gacchanti.m||
aatura.m||
gatayobbana.m||
kha.n.dadanta.m||
palitakesa.m||
viluuna.m||
khalita.m||
sira.m||
valita.m||
tilakaahata gatta.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

20. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya||
aabaadhika.m||
dukkhita.m||
baa.lhagilaana.m||
sake muttakariise palipanna.m semaana.m a~n~nehi vu.t.thaapiyamaana.m a~n~nehi sa.mvesiyamaana.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

21. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m ekaahamata.m vaa dviihamata.m vaa tiihamata.m vaa,||
uddhumaataka.m viniilaka.m vipubbakajaata.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

22. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
kaakehi vaa khajjamaana.m||
kulalehi vaa khajjamaana.m||
gijjhehi vaa khajjamaana.m||
suvaa.nehi vaa khajjamaana.m||
sigaalehi vaa khajjamaana.m||
vividhehi vaa paa.nakajaatehi khajjamaana.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha [89] bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

23. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
a.t.thikasa'nkhalika.m||
sama.msalohita.m||
nahaarusambandha.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

24. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
a.t.thisa'nkhalika.m||
nimma.msalohitamakkhita.m||
nahaarusambandha.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

25. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
a.t.thikasa'nkhalika.m||
apagatama.msalohita.m||
nahaarusambandha.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

26. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
a.t.thikaani||
apagatasambandhaani||
disaa vidisaa vikkhittaani.|| ||

A~n~nena hattha.t.thika.m||
a~n~nena paada.t.thika.m||
a~n~nena ja.ngha.t.thika.m||
a~n~nena uura.t.thika.m||
a~n~nena ka.ta.t.thika.m||
a~n~nena pi.t.thika.n.taka.m||
a~n~nena siisaka.taaha.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

27. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
a.t.thikaani setaani sa'nkhava.n.nuupanibhaani.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

28. Puna ca para.m bhikkhave tameva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
a.t.thikaani puu~njakitaani terovassikaani.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

29. Puna ca para.m bhikkhave tam-eva bhagini.m passeyya,||
sariira.m siivathikaaya cha.d.dita.m||
a.t.thikaani puutiini cu.n.nakajaataani.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yaa purimaa subhaa va.n.nanibhaa saa antarahitaa,||
aadiinavo paatubhuuto" ti?|| ||

"Eva.m bhante."|| ||

"Ayam pi bhikkhave ruupaana.m aadiinavo.|| ||

 


 

30. Ki~n ca bhikkhave ruupaana.m nissara.na.m?|| ||

Yo bhikkhave ruupesu chandaraagavinayo chandaraagappahaana.m.|| ||

Ida.m ruupaana.m nissara.na.m.|| ||

31. Ye hi keci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa eva.m ruupaana.m assaada~n ca assaadato aadiinava~n ca aadiinavato nissara.na~n ca nissara.nato yathaabhuuta.m nappajaananti,||
te vata saama.m vaa ruupe parijaanissanti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapessanti yathaa pa.tipanno ruupe parijaanissatiiti neta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Ye ca kho ke ci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa eva.m ruupaana.m assaada~n ca assaadato aadiinava~n ca aadiinavato nissara.na~n ca nissara.nato yathaabhuuta.m pajaananti,||
te vata saama.m vaa ruupe parijaanissanti para.m vaa tathattaaya samaadapessanti yathaa pa.tipanno ruupe parijaanissatiiti .thaanameta.m vijjati.|| ||

 


 

32. Ko ca bhikkhave vedanaana.m assaado?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m savicaara.m||
vivekaja.m piitisukha.m||
pa.thama.m jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m samaye bhikkhave bhikkhu vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m savicaara.m||
vivekaja.m piitisukha.m||
pa.thama.m jhaana.m upasampajja viharati,||
n'eva tasmi.m samaye attavyaabaadhaaya ceteti||
na paravyaabaadhaaya ceteti||
na ubhaya [90] vyaabaadhaaya ceteti,||
abyaapajjha.m yeva tasmi.m samaye vedana.m vedeti.|| ||

Avyaapajjhaparamaaha.m bhikkhave vedanaana.m assaada.m vadaami.|| ||

33. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m||
cetaso ekodibhaava.m||
avitakka.m avicaara.m||
samaadhija.m piitisukha.m||
dutiya.m jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m samaye bhikkhave bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m||
cetaso ekodibhaava.m||
avitakka.m avicaara.m||
samaadhija.m piitisukha.m||
dutiya.m jhaana.m upasampajja viharati,||
n'eva tasmi.m samaye attavyaabaadhaaya ceteti||
na paravyaabaadhaaya ceteti||
na ubhayavyaabaadhaaya ceteti||
abyaapajjha.myeva tasmi.m samaye vedana.m vedeti.|| ||

Abyaapajjhaparamaaha.m bhikkhave vedanaana.m assaada.m vadaami.|| ||

34. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu||
piitiyaa ca viraagaa||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajaano||
sukha~n ca kaayena pa.tisa.mvedeti||
ya.m ta.m ariyaa aacikkhanti||
'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti,||
ta.m tatiya.m jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m samaye bhikkhave bhikkhu||
piitiyaa ca viraagaa||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajaano||
sukha~n ca kaayena pa.tisa.mvedeti,||
ya.m ta.m ariyaa aacikkhanti||
'Upekkhako satimaa sukhavihirii' ti||
ta.m tatiya.m jhaana.m upasampajja viharati,||
n'eva tasmi.m samaye attavyaabaadhaaya ceteti||
na paravyaabaadhaaya ceteti||
na ubhayavyaabaadhaaya ceteti||
abyaapajjha.myeva tasmi.m samaye vedana.m vedeti.|| ||

Abyaapajjhaparamaaha.m bhikkhave vedanaana.m assaada.m vadaami.|| ||

35. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu||
sukhassa ca pahaanaa||
dukkhassa ca pahaanaa||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha-gamaa||
adukkha.m asukha.m||
upekkhaa-satipaarisuddhi.m||
catuttha.m jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Yasmi.m samaye bhikkhave bhikkhu||
sukhassa ca pahaanaa||
dukkhassa ca pahaanaa||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha-gamaa||
adukkha.m asukha.m||
upekkhaa-satipaarisuddhi.m||
catuttha.m jhaana.m upasampajja viharati,||
n'eva tasmi.m samaye attavyaabaadhaaya ceteti||
na paravyaabaadhaaya ceteti||
na ubhayavyaabaadhaaya ceteti||
abyaapajjha.myeva tasmi.m samaye vedana.m vedeti.|| ||

Abyaapajjhaparamaaha.m bhikkhave vedanaana.m assaada.m vadaami.|| ||

 


 

36. Ko ca bhikkhave vedanaana.m aadiinavo?|| ||

Ya.m bhikkhave vedanaa aniccaa dukkhaa vipari.naama-dhammaa,||
aya.m vedanaana.m aadiinavo.|| ||

 


 

37. Ki~n ca bhikkhave vedanaana.m nissara.na.m?|| ||

Yo bhikkhave vedanaasu chandaraagavinayo chandaraagappahaana.m,||
ida.m vedanaana.m nissara.na.m.|| ||

38. Ye hi ke ci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa eva.m vedanaana.m assaada~n ca assaadato aadiinava~n ca aadiinavato nissara.na~n ca nissara.nato yathaabhuuta.m nappajaananti,||
te vata saama.m vaa vedanaa parijaanissanti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapessanti,||
yathaa pa.tipanno vedanaa parijaanissatii ti neta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Ye ca kho ke ci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa eva.m vedanaana.m assaada~n ca assaadato aadiinava~n ca aadiinavato nissara.na~n ca nissara.nato yathaabhuuta.m pajaananti,||
te vata saama.m vaa vedanaa parijaanissanti,||
para.m vaa tathattaaya samaadapessanti yathaa pa.tipanno vedanaa parijaanissatiiti .thaanameta.m vijjatii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.|| ||

Mahaadukkhakkhandhasutta.m tatiya.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement