Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
2. Siihanaada Vagga

Sutta 18

Madhupi.n.dika Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Kapilavatthusmi.m Nigrodhaaraame.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya Kapilavatthu.m pi.n.daaya paavisi,||
Kapilavatthusmi.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena Mahaavana.m ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Mahaavana.m ajjhogahetvaa beluvala.t.thikaaya muule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

Da.n.dapaa.nii pi kho Sakko ja'nghaavihaara.m anuca'nkamamaano anuvicaramaano yena Mahaavana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Mahaavana.m ajjhogahetvaa yena beluvala.t.thikaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa da.n.dam-olubbha eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho Da.n.dapaa.nii Sakko Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Ki.m vaadii sama.no,||
kim akkhaayii" ti?|| ||

"Yathaavaadii kho aavuso sadevake loke samaarake sabrahmake,||
sassama.na-braahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya na kenaci loke viggayha ti.t.thati,||
yathaa ca pana kaamehi visa.myutta.m viharanta.m ta.m braahma.na.m akatha'nkathi.m chinnakukkucca.m bhavaabhave viitata.nha.m sa~n~naa naanusenti.|| ||

Eva.m vaadii kho aha.m aavuso evam akkhaayii" ti.|| ||

Eva.m vutte Da.n.dapaa.nii Sakko siisa.m okam- [109] petvaa jivha.m nillaa.letvaa tivisaakha.m na.laa.tika.m na.laa.te vu.t.thaapetvaa da.n.dam-olubbha pakkaami.|| ||

 


 

2. Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaa.naa vu.t.thito yena Nigrodhaaraamo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Idhaaha.m bhikkhave pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Kapilavatthu.m pi.n.daaya paavisi.m.|| ||

Kapilavatthusmi.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena Mahaavana.m ten'upasa'nkami.m divaavihaaraaya.|| ||

Mahaavana.m ajjhogahetvaa beluvala.t.thikaaya muule divaavihaara.m nisiidi.m.|| ||

Da.n.dapaa.nii pi kho bhikkhave Sakko ja'nghaavihaara.m anuca'nkamamaano anuvicaramaano yena Mahaavana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Mahaavana.m ajjhogahetvaa yena beluvala.t.thikaa yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa mama saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niya.m viitisaaretvaa da.n.dam-olubbha eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho bhikkhave Da.n.dapaa.nii Sakko ma.m etad avoca:|| ||

"Ki.m vaadii sama.no,||
kim akkhaayii" ti?|| ||

3. Eva.m vutte aha.m bhikkhave Da.n.dapaa.ni.m Sakka.m etad avoca.m:|| ||

"Yathaavaadii kho aavuso sadevake loke samaarake sabrahmake,||
sassama.na-braahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya na kenaci loke viggayha ti.t.thati,||
yathaa ca pana kaamehi visa.myutta.m viharanta.m ta.m braahma.na.m akatha'nkathi.m chinnakukkucca.m bhavaabhave viitata.nha.m sa~n~naa naanusenti.|| ||

Eva.m vaadii kho aha.m aavuso evamkkhaayii" ti.|| ||

Eva.m vutte bhikkhave Da.n.dapaa.nii Sakko siisa.m okampetvaa jivha.m nillaa.letvaa tivisaakha.m na.laa.tika.m na.laa.te vu.t.thaapetvaa da.n.dam-olubbha pakkaamii" ti.|| ||

 


 

4. Eva.m vutte a~n~nataro bhikkhu Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Ki.m vaadii pana bhante Bhagavaa sadevake loke samaarake sabrahmake,||
sassama.nabraahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya na kenaci loke viggayha ti.t.thati?|| ||

Katha~n ca pana bhante Bhagavanta.m kaamehi visa.myutta.m viharanta.m ta.m braahma.na.m akatha'nkathi.m chinnakukkucca.m bhavaabhave viitata.nha.m sa~n~naa naanusentii" ti?|| ||

5. "Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto [110] di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa,||
ida.m vatvaa Sugato u.t.thaay'aasanaa vihaara.m paavisi.|| ||

 


 

6. Atha kho tesa.m bhikkhuuna.m acirapakkantassa Bhagavato etad ahosi:|| ||

"Ida.m kho no aavuso Bhagavaa sa'nkhittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho:|| ||

'Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii' ti.|| ||

"Ko nu kho imassa Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m vibhajeyyaa" ti?|| ||

7. Atha kho tesa.m bhikkhuuna.m etad ahosi:|| ||

"Aya.m kho aayasmaa Mahaa Kaccaano||
Satthu c'eva sa.mva.n.nito sambhaavito ca vi~n~nuuna.m sabrahmacaariina.m.|| ||

Pahoti c'aayasmaa Mahaa Kaccaano imassa Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m vibhajitu.m.|| ||

Yan nuuna maya.m yen'aayasmaa Mahaa Kaccaano ten'upasa'nkameyyaama,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etam attha.m pa.tipuccheyyaamaa" ti.|| ||

8. Atha kho te bhikkhuu yen'aayasmaa Mahaa Kaccaano ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Mahaa Kaccaanena saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Samamodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etad avocu.m:|| ||

"Ida.m kho no aavuso Kaccaana Bhagavaa sa'nkhittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho.|| ||

'Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii' ti.|| ||

Tesa.m no aavuso Kaccaana amhaaka.m acirapakkantassa Bhagavato etad ahosi:|| ||

"Ida.m kho no aavuso Bhagavaa sa'nkhittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho:|| ||

"Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii" ti.|| ||

ko nu kho imassa Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m vibhajeyyaa' ti?|| ||

Tesa.m no aavuso Kaccaana amhaaka.m etad ahosi:|| ||

'Aya.m kho aayasmaa Mahaa Kaccaano satthu c'eva sa.mva.n.nito sambhaavito ca vi~n~nuuna.m sabrambhacaariina.m,||
[111] pahoti c'aayasmaa Mahaa Kaccaano imassa Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m vibhajitu.m.|| ||

Yan nuuna maya.m yen'aayasmaa Mahaa Kaccaano ten'upasa'nkameyyaama,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etam attha.m pa.tipuccheyyaamaa' ti.|| ||

Vibhajataayasmaa Mahaa Kaccaano" ti.|| ||

9. "Seyyathaa pi aavuso puriso saaratthiko saaragavesii saarapariyesana.m caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato atikkamm'eva muula.m atikkamma khandha.m saakhaapalaase saara.m pariyesitabba.m ma~n~neyya,||
eva.m sampadam-ida.m aayasmantaana.m,||
Satthari sammukhiibhuute ta.m Bhagavanta.m atisitvaa amhe etam attha.m pa.tipucchitabba.m ma~n~natha.|| ||

So h'aavuso Bhagavaa jaana.m jaanaati,||
passa.m passati,||
cakkhubhuuto||
~naa.nabhuuto||
dhammabhuuto||
brahmabhuuto,||
vattaa pavattaa,||
atthassa ninnetaa amatassa daataa,||
dhammassaami,||
Tathaagato.|| ||

So c'eva pan'etassa kaalo ahosi ya.m Bhagavanta.m yeva etam attha.m pa.tipuccheyyaatha.|| ||

Yathaa no Bhagavaa vyaakareyya,||
tathaa na.m dhaareyyaathaa" ti.|| ||

10. "Addh'aavuso Kaccaana Bhagavaa jaana.m jaanaati,||
passa.m passati,||
cakkhubhuuto||
~naa.nabhuuto||
dhammabhuuto||
brahmabhuuto,||
vattaa pavattaa,||
atthassa ninnetaa amatassa daataa,||
dhammassaami,||
Tathaagato.|| ||

So c'eva pan'etassa kaalo ahosi ya.m Bhagavanta.m yeva etam attha.m pa.tipuccheyyaama.|| ||

Yathaa no Bhagavaa vyaakareyya,||
tathaa na.m dhaareyyaama.|| ||

Api c'aayasmaa Mahaa Kaccaano Satthu c'eva sa.mva.n.nito sambhaavito ca vi~n~nuuna.m sabrahmacaariina.m,||
pahoti c'aayasmaa Mahaa Kaccaano imassa Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m vibhajitu.m.|| ||

Vibhajat'aayasmaa Mahaa Kaccaano agarukatvaa" ti.|| ||

 


 

11. "Tena h'aavuso su.naatha,||
saadhuka.m manasi karotha,||
bhaasisasaamii" ti.|| ||

"Evam aavuso" ti kho te bhikkhuu aayasmato Mahaa Kaccaanassa paccassosu.m||
aayasmaa Mahaa Kaccaano etad avoca:|| ||

"Ya.m kho no aavuso Bhagavaa sa'nkhittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho"|| ||

'Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii' ti,|| ||

imassa kho aha.m aavuso Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa eva.m vitthaarena attha.m aajaanaami:|| ||

12. Cakkhu~n c'aavuso pa.ticca ruupe ca uppajjati cakkhu-vi~n~naa.na.m,||
ti.n.na.m sa'ngati phasso,||
phassa-paccayaa vedanaa,||
ya.m vedeti ta.m [112] sa~njaanaati,||
ya.m sa~njaanaati ta.m vitakketi||
ya.m vitakketi ta.m papa~nceti,||
ya.m papa~nceti tato nidaana.m purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti atiitaanaagata-paccuppannesu cakkhu-vi~n~neyyesu ruupesu.|| ||

Sota~n c'aavuso pa.ticca sadde ca uppajjati sota-vi~n~naa.na.m,||
ti.n.na.m sa'ngati phasso,||
phassa-paccayaa vedanaa,||
ya.m vedeti ta.m sa~njaanaati,||
ya.m sa~njaanaati ta.m vitakketi,||
ya.m vitakketi ta.m papa~nceti,||
ya.m papa~nceti tato nidaana.m purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti atiitaanaagata-paccuppannesu sota-vi~n~neyyesu saddesu.|| ||

Ghaana~n c'aavuso pa.ticca gandhe ca uppajjati ghaana-vi~n~naa.na.m,||
ti.n.na.m sa'ngati phasso,||
phassa-paccayaa vedanaa,||
ya.m vedeti ta.m sa~njaanaati,||
ya.m sa~njaanaati ta.m vitakketi,||
ya.m vitakketi ta.m papa~nceti,||
ya.m papa~nceti tato nidaana.m purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti atiitaanaagata-paccuppannesu ghaana-vi~n~neyyesu gandhesu.|| ||

Jivha~n c'aavuso pa.ticca rase ca uppajjati jivhaa-vi~n~naa.na.m,||
ti.n.na.m sa'ngati phasso,||
phassa-paccayaa vedanaa,||
ya.m vedeti ta.m sa~njaanaati,||
ya.m sa~njaanaati ta.m vitakketi,||
ya.m vitakketi ta.m papa~nceti,||
ya.m papa~nceti tato nidaana.m purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti atiitaanaagata-paccuppannesu jivhaa-vi~n~neyyesu rasesu.|| ||

Kaaya~n c'aavuso pa.ticca pho.t.thabbe ca uppajjati kaaya-vi~n~naa.na.m,||
ti.n.na.m sa'ngati phasso,||
phassa-paccayaa vedanaa,||
ya.m vedeti ta.m sa~njaanaati,||
ya.m sa~njaanaati ta.m vitakketi,||
ya.m vitakketi ta.m papa~nceti,||
ya.m papa~nceti tato nidaana.m purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti atiitaanaagata-paccuppannesu kaaya-vi~n~neyyesu pho.t.thabbesu.|| ||

Mana~n c'aavuso pa.ticca dhamme ca uppajjati mano-vi~n~naa.na.m,||
ti.n.na.m sa'ngati phasso,||
phassa-paccayaa vedanaa,||
ya.m vedeti ta.m sa~njaanaati,||
ya.m sa~njaanaati ta.m vitakketi,||
ya.m vitakketi ta.m papa~nceti,||
yYa.m papa~nceti tatonidaana.m purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti atiitaanaagata-paccuppannesu mano-vi~n~neyyesu dhammesu.|| ||

 


 

13. 'So vat'aavuso cakkhusmi.m sati||
ruupe sati||
cakkhu-vi~n~naa.ne sati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa sati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa sati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa sati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa sati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

14. So vat'aavuso sotasmi.m sati||
sadde sati||
sota-vi~n~naa.ne sati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa sati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa sati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa sati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa sati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso ghaanasmi.m sati||
gandhe sati||
ghaana-vi~n~naa.ne sati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa sati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa sati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa sati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa sati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso jivhaaya sati||
rase sati||
jivhaa-vi~n~naa.ne sati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa sati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa sati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa sati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa sati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso kaayasmi.m sati||
pho.t.thabbe sati||
kaaya-vi~n~naa.ne sati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa sati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa sati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa sati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa sati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso manasmi.m sati||
dhamme sati||
mano-vi~n~naa.ne sati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa sati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa sati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa sati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa sati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
.thaanam eta.m vijjati.|| ||

 


 

15. 'So vat'aavuso cakkhusmi.m asati||
ruupe asati||
cakkhu-vi~n~naa.ne asati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa asati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa asati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa asati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa asati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

16. 'So vat'aavuso sotasmi.m asati||
sadde asati||
sota-vi~n~naa.ne asati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa asati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa asati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa asati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa asati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso ghaanasmi.m asati||
gandhe asati||
ghaana-vi~n~naa.ne asati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa asati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa asati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa asati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa asati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso jivhaaya asati||
rase asati||
jivhaa-vi~n~naa.ne asati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa asati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa asati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa asati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa asati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso kaayasmi.m asati||
pho.t.thabbe asati||
kaaya-vi~n~naa.ne asati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa asati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa asati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa asati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa asati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'So vat'aavuso manasmi.m asati||
dhamme asati||
mano-vi~n~naa.ne asati||
phassa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Phassa-pa~n~nattiyaa asati||
vedanaapa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Vedanaapa~n~nattiyaa asati||
sa~n~naa-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

'Sa~n~naa-pa~n~nattiyaa asati||
vitakka-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati|| ||

'Vitakka-pa~n~nattiyaa asati||
papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa-samudaa-cara.na-pa~n~natti.m pa~n~naa-pessatii' ti||
n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

17. Ya.m kho no aavuso Bhagavaa sa'n- [113] khittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho:|| ||

'Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii' ti,|| ||

imassa kho aha.m aavuso Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa eva.m vitthaarena attha.m aajaanaami.|| ||

Aaka'nkhamaanaa ca pana tumhe aayasmanto Bhagavanta.m yeva upasa'nkamitvaa etam attha.m pa.tipuccheyyaatha.|| ||

Yathaa no Bhagavaa vyaakaroti tathaa na.m dhaareyyaathaa" ti.|| ||

 


 

18. Atha kho te bhikkhuu aayasmato Mahaa Kaccaanassa bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay'aasanaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

19. "Ya.m kho no bhante Bhagavaa sa'nkhittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho:|| ||

Ida.m kho no aavuso bhante Bhagavaa sa'nkhittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho:|| ||

'Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii' ti.|| ||

Tesa.m no bhante amhaaka.m acirapakkantassa Bhagavato etad ahosi:|| ||

"Ida.m kho no aavuso Bhagavaa sa'nkhittena uddesa.m uddisitvaa vitthaarena attha.m avibhajitvaa u.t.thaay'aasanaa vihaara.m pavi.t.tho:|| ||

'Yato nidaana.m bhikkhu purisa.m papa~nca-sa~n~naa-sa'nkhaa samudaacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabba.m abhivaditabba.m ajjhosetabba.m,||
es'ev'anto raagaanusayaana.m,||
es'ev'anto pa.tighaanusayaana.m,||
es'ev'anto di.t.thaanusayaana.m,||
es'ev'anto vicikicchaanusayaana.m,||
es'ev'anto maanaanusayaana.m,||
es'ev'anto bhavaraagaanusayaana.m,||
es'ev'anto avijjaanusayaana.m,||
es'ev'anto da.n.daadaana-satthaadaana-kalaha-viggaha-vivaada-tuvantuva-pesu~n~na-musaavaadaana.m,||
etth'ete paapakaa akusalaa dhammaa aparisesaa nirujjhantii' ti.|| ||

Ko nu kho imassa Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m vibhajeyyaa" ti?|| ||

"Tesa.m no bhante amhaaka.m etad ahosi:|| ||

'Aya.m kho aayasmaa Mahaa Kaccaano Satthu c'eva sa.mva.n.nito sambhaavito ca vi~n~nuuna.m sabrahmacaariina.m pahoti c'aayasmaa Mahaa Kaccaano imassa Bhagavataa sa'nkhittena uddesassa uddi.t.thassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m vibhajitu.m.|| ||

Yan nuuna maya.m yen'aayasmaa Mahaa Kaccaano ten'upasa'nkameyyaama,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etam attha.m pa.tipuccheyyaamaati.|| ||

21. Atha kho maya.m bhante yen'aayasmaa Mahaa Kaccaano ten'upasa'nkamimha,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m [114] Mahaa Kaccaana.m etam attha.m pa.tipucchimha.|| ||

Tesa.m no bhante aayasmataa Mahaa Kaccaanena||
imehi aakaarehi||
imehi padehi||
vya~njanehi attho vibhatto" ti.|| ||

22. "Pa.n.dito bhikkhave Mahaa Kaccaano,||
mahaapa~n~no bhikkhave Mahaa Kaccaano.|| ||

Ma~n'ce pi tumhe bhikkhave etam attha.m pa.tipuccheyyaatha,||
aham pi ta.m evam eva.m vyaakareyya.m,||
yathaa ta.m Mahaa Kaccaanena vyaakata.m eso c'ev'etassa attho,||
eva~n ca na.m dhaarethaa" ti.|| ||

23. Eva.m vutte aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Seyyathaa pi bhante puriso jighacchaadubbalyapareto madhupi.n.dika.m adhigaccheyya,||
so yato yato saayeyya labhetha saadu.m rasa.m asecanaka.m,||
evam eva kho bhante cetaso bhikkhu dabbajaatiko yato yato imassa dhamma-pariyaayassa pa~n~naaya attha.m upaparikkheyya labheth'eva attamanata.m,||
labhetha cetaso pasaada.m.|| ||

Ko naamo aya.m bhante dhamma-pariyaayo" ti?|| ||

"Tasmaat iha tva.m Aananda,||
ima.m dhamma-pariyaa'ya.m Madhupi.n.dikapariyaayo t'eva na.m dhaarehii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano aayasmaa Aanando Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

Madhupi.n.dikasutta.m a.t.thama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement