Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 26

Ariya Pariyesanaa Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][bit][chlm][pts][than][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

2. Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Saavatthii.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho sambahulaa bhikkhuu yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m etad avocu.m:||
cirassutaa no aavuso Aananda Bhagavato sammukhaa dhammii kathaa.|| ||

Saadhu maya.m aavuso Aananda labheyyaama Bhagavato sammukhaa dhammi.m katha.m sava.naayaa" ti.|| ||

Tenahaayasmanto yena rammakassa braahma.nassa assamo ten'upasa'nkamatha.|| ||

Appeva naama labheyyaatha Bhagavato sammukhaa dhammi.m katha.m sava.naayaati.|| ||

Evam aavuso ti kho te bhikkhuu aayasmato Aanandassa paccassosu.m.|| ||

3. Atha kho Bhagavaa Saavatthiiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:||
aayaamAananda yena pubbaaRaamo Migaaramaatu paasaado ten'upasa'nkamissaama divaa vihaaraayaati.|| ||

Eva.m bhante' ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

[161] Atha kho Bhagavaa aayasmataa Aanandena saddhi.m yena pubbaaRaamo Migaaramaatu paasaado ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m pa.tisallaanaa vu.t.thito aayasmanta.m Aananda.m aamantesi: aayaamAananda yena pubbako.t.thako ten'upasa'nkamissaama gattaani parisi~ncitunti.|| ||

Eva.m bhante' ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmataa Aanandena saddhi.m yena pubbako.t.thako ten'upasa'nkami gattaani parisi~ncitu.m.|| ||

Pubbako.t.thake gattaani parisi~ncitvaa paccuttaritvaa ekaciivaro a.t.thaasi gattaani pubbaapayamaano.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:||
aya.m bhante rammakassa braahma.nassa assamo aviduure.|| ||

Raama.niiyo bhante rammakassa braahma.nassa assamo paasaadiko bhante rammakassa braahma.nassa assamo.|| ||

Saadhu bhante Bhagavaa yena rammakassa braahma.nassa assamo ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaati.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhii-bhaavena.|| ||

4. Atha kho Bhagavaa yena rammakassa braahma.nassa assamo ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa bhikkhuu rammakassa braahma.nassa assame dhammiyaa kathaaya sannisinnaa honti.|| ||

Atha kho Bhagavaa bahidvaarako.t.thake a.t.thaasi kathaapariyosaana.m aagamayamaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa kathaapariyosaana.m viditvaa ukkaasitvaa agga.la.m aako.tesi.|| ||

Vivari.msu kho te bhikkhuu Bhagavato dvaara.m.Atha kho Bhagavaa rammakassa braahma.nassa assama.m pavisitvaa pa~n~nattena aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: kaayanuttha bhikkhave etarahi kathaaya sannisinnaa,||
kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataa' ti.|| ||

Bhagavantameva kho no bhante aarabbha dhammii kathaa vippakataa,||
atha Bhagavaa anuppatto' ti.|| ||

Saadhu bhikkhave,||
eta.m kho bhikkhave tumhaaka.m pa.tiruupa.m kulaputtaana.m saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaana.m ya.m tumhe dhammiyaa kathaaya sannisiideyyaatha.|| ||

Sannipatitaana.m vo bhikkhave dvaya.m kara.niiya.m: dhammii vaa kathaa,||
ariyo vaa tu.nhiibhaavo.|| ||

5. Dve'maa bhikkhave pariyesanaa: ariyaa ca pariyesanaa anariyaa ca pariyesanaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave anariyaa pariyesanaa?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco attanaa jaatidhammo samaano jaatidhamma.m yeva pariyesati,||
attanaa jaraadhammo samaano [162] jaraadhamma.m yeva pariyesati,||
attanaa byaadhidhammo samaano byaadhidhamma.m yeva pariyesati,||
attanaa mara.nadhammo samaano mara.nadhamma.m yeva pariyesati,||
attanaa sokadhammo samaano sekaadhamma.m yeva pariyesati,||
attanaa sa'nkilesadhammo samaano sa'nkilesadhamma.m yeva pariyesati.|| ||

6. Ki~nca bhikkhave jaatidhamma.m vadetha?|| ||

Puttabhariya.m bhikkhave jaatidhamma.m,||
daasidaasa.m jaatidhamma.m,||
aje.laka.m jaatidhamma.m,||
kukku.tasuukara.m jaatidhamma.m,||
hatthigavaassava'ava.m jaatidhamma.m,||
jaataruuparajata.m jaatidhamma.m.|| ||

Jaatidhammaahete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthaaya.m gathito mucchito ajjhaapanno attanaa jaatidhammo samaano jaatidhamma.m yeva pariyesati.|| ||

7. Ki~nca bhikkhave jaraadhamma.m vadetha?|| ||

Puttabhariya.m bhikkhave jaraadhamma.m,||
daasidaasa.m jaraadhamma.m,||
aje.laka.m jaraadhamma.m,||
kukku.tasuukara.m jaraadhamma.m,||
hatthigavaassava'ava.m jaraadhamma.m,||
jaataruuparajata.m jaraadhamma.m.|| ||

Jaraadhammaahete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthaaya.m gathito mucchito ajjhaapanno attanaa jaraadhammo samaano jaraadhamma.m yeva parisesati.|| ||

8. Ki~nca bhikkhave byaadhidhamma.m vadetha?|| ||

Puttabhariya.m bhikkhave byaadhidhamma.m,||
daasidaasa.m byaadhidhamma.m,||
aje.laka.m byaadhidhamma.m,||
kukku.tasuukara.m byaadhidhamma.m,||
hatthigavaassava'ava.m byaadhidhamma.m.|| ||

Byaadhidhammaa hete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthaaya.m gathito mucchito ajjhaapanno attanaa byaadhidhammo samaano byaadhidhamma.m yeva pariyesati.|| ||

9. Ki~nca bhikkhave mara.nadhamma.m vadetha?|| ||

Puttabhariya.m bhikkhave mara.nadhamma.m,||
daasidaasa.m mara.nadhamma.m,||
aje.laka.m mara.nadhamma.m,||
kukku.ta suukara.m mara.nadhamma.m,||
hatthigavaassava'ava.m mara.nadhamma.m.|| ||

Mara.nadhammaa hete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthaaya.m gathito mucchito ajjhaapanno attanaa mara.nadhammo samaano mara.nadhamma.m yeva pariyesati.|| ||

10. Ki~nca bhikkhave sokadhamma.m vadetha?|| ||

Puttabhariya.m bhikkhave sokadhamma.m,||
daasidaasa.m sokadhamma.m,||
aje.laka.m sokadhamma.m,||
kukku.tasuukara.m sokadhamma.m,||
hatthigavaassava'ava.m sokadhamma.m.|| ||

Sokadhammaa hete bhikkhave upadhayo etthaaya.m gathito mucchito ajjhaapanno attanaa sokadhammo samaano sokadhamma.m yeva pariyesati.|| ||

11. Ki~nca bhikkhave sa'nkilesadhamma.m vadetha?|| ||

Puttabhariya.m bhikkhave sa'nkilesadhamma.m,||
daasidaasa.m sa'nkilesadhamma.m,||
aje.laka.m sa'nkilesadhamma.m,||
kukku.tasuukara.m sa'nkilesadhamma.m,||
hatthigavaassava'ava.m sa'nkilesadhamma.m,||
jaataruuparajata.m sa'nkilesadhamma.m.|| ||

Sa'nkilesadhammaa hete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthaaya.m gatito mucchito ajjhaapanno attanaa sa'nkilesadhammo samaano sa'nkilesadhamma.m yeva pariyesati.|| ||

Aya.m bhikkhave anariyaa pariyesanaa.|| ||

12. Katamaa ca bhikkhave ariyaa pariyesanaa?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco attanaa jaatidhammo saamaano jaatidhamme aadiinava.m [163] viditvaa ajaata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesati,||
attanaa jaraadhammo samaano jaraadhamme aadiinava.m viditvaa ajara.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesati,||
attanaa byaadhidhammo samaano byaadhidhamme aadiinava.m viditvaa abyaadhi.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesati,||
attanaa mara.nadhammo samaano mara.nadhamme aadiinava.m viditvaa amata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesati,||
attanaa sokadhammo samaano sokadhamme aadiinava.m viditvaa asoka.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesati.|| ||

Attanaa sa'nkilesadhammo samaano sa'nkilesadhamme aadiinava.m viditvaa asa'nkili.t.tha.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesati.|| ||

Aya.m bhikkhave ariyaa pariyesanaa.|| ||

13. Ahampi suda.m bhikkhave pubbe va sambodhaa anabhisambuddho bodhisattova samaano attanaa jaatidhammo samaano jaatidhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa jaraadhammo samaano jaraadhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa byaadhidhammo samaano byaadhidhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa mara.nadhammo samaano mara.nadhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa sokadhammo samaano sokadhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa sa'nkilesadhammo samaano sa'nkilesadhamma.m yeva pariyesaami.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: kin nu kho aha.m attanaa jaatidhammo samaano jaatidhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa jaraadhammo samaano jaraadhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa byaadhidhammo samaano byaadhidhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa mara.nadhammo samaano mara.nadhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa sokadhammo samaano sokadhamma.m yeva pariyesaami,||
attanaa sa'nkilesadhammo samaano sa'nkilesadhamma.m yeva pariyesaami,||
yan nuunaaha.m attanaa jaatidhammo samaano jaatidhamme aadiinava.m viditvaa ajaata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyeseyya.m,||
attanaa jaraadhammo samaano jaraadhamme aadiinava.m viditvaa ajara.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyeseyya.m,||
attanaa byaadhidhammo samaano byaadhidhamme aadiinava.m viditvaa abyaadhi.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyeseyya.m,||
attanaa mara.nadhammo samaano mara.nadhamme aadiinava.m viditvaa amata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyeseyya.m,||
attanaa sokadhammo samaano sokadhamme aadiinava.m viditvaa asoka.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyeseyya.m,||
attanaa sa'nkilesadhammo samaano sa'nkilesadhamme aadiinava.m viditvaa asa'nkili.t.tha.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyeseyyan" ti.|| ||

14. So kho aha.m bhikkhave aparena samayena daharo va samaano susu kaa.lakeso bhaddena yobbanena samannaagato pa.thamena vayasaa,||
akaamakaana.m maataa-pitunna.m assumukhaana.m rudantaana.m,||
kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbaji.m.|| ||

15. So eva.m pabbajito samaano ki.mkusalagavesii anuttara.m santivarapada.m pariyesamaano yena Aa.laaro Kaalaamo ten'upasa'nkami.m,||
upasa'nkamitvaa Aa.laara.m Kaalaama.m etad avoca.m:|| ||

'Icchaam'aha.m aavuso Kaalaama imasmi.m dhamma-vinaye brahmacariya.m caritun' ti.|| ||

Eva.m vutte bhikkhave Aa.laaro Kaalaamo ma.m etad avoca:|| ||

'Viharat'aayasmaa, taadiso aya.m dhammo yattha vi~n~nuu [164] puriso nacirass'eva saka.m aacariyaka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihareyyaa' ti.|| ||

So kho aha.m bhikkhave nacirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m pariyaapu.ni.m.|| ||

So kho aha.m bhikkhave taavataken'eva o.t.thapahatamattena lapitalaapanamattena ~naa.navaada~n ca vadaami theravaada~n ca,||
jaanaami passaamiiti ca pa.tijaanaami aha~n c'eva a~n~ne ca.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Aa.laaro Kaalaamo ima.m dhamma.m kevala.m saddhaamattakena:||
saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamiiti pavedeti||
addhaa Aa.laaro Kaalaamo ima.m dhamma.m jaana.m passa.m viharatii' ti.|| ||

Atha khvaaha.m bhikkhave yena Aa.laaro Kaalaamo ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa Aa.laara.m Kaalaama.m etad avoca:|| ||

'Kittaavataa no aavuso Kaalaama ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesii' ti?|| ||

Eva.m vutte bhikkhave Aa.laaro Kaalaamo aaki~nca~n~naayatana.m pavedesi.||
|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Aa.laarass'eva Kaalaamassa atthi saddhaa,||
mayham p'atthi saddhaa,||
na kho Aa.laarass'eva Kaalaamassa atthi viriya.m,||
mayham p'atthi viriya.m,||
na kho Aa.laarass'eva Kaalaamassa atthi sati,||
mayham p'atthi sati,.|| ||

Na kho Aa.laarass'eva Kaalaamassa atthi samaadhi,||
mayham p'atthi samaadhi.|| ||

Na kho Aa.laarass'eva Kaalaamassa atthi pa~n~naa,||
mayham p'atthi pa~n~naa.|| ||

Yan'nuunaaha.m ya.m dhamma.m Aa.laaro Kaalaamo:|| ||

'Saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamiiti pavedeti tassa Dhammassa sacchikiriyaaya padaheyyan' ti.|| ||

So kho aha.m bhikkhave nacirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi.m.|| ||

Atha khvaaha.m bhikkhave yena Aa.laaro Kaalaamo ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa Aa.laara.m Kaalaama.m etad avoca.m:|| ||

'Ettaavataa no aavuso Kaalaama ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesii' ti.|| ||

'Ettaavataa kho aha.m aavuso ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedemii' ti.|| ||

Aham pi kho aavuso ettaavataa ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamiiti.|| ||

Laabhaa no aavuso,||
suladdha.m no aavuso,||
ye maya.m aayasmanta.m taadisa.m sabrahmacaari.m passaama.|| ||

Iti yaaha.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedemi,||
ta.m tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharasi.|| ||

Ya.m [165] tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharasi,||
tam aha.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedemi.|| ||

Iti yaaha.m dhamma.m jaanaami,||
ta.m tva.m dhamma.m jaanaasi.|| ||

Ya.m tva.m dhamma.m jaanaasi,||
tam aha.m dhamma.m jaanaami.|| ||

Iti yaadiso aha.m,||
taadiso tva.m.|| ||

Yaadiso tva.m,||
taadiso aha.m.|| ||

Ehi daani aavuso,||
ubho va santaa ima.m ga.na.m pariharaamaa' ti.|| ||

Iti kho bhikkhave Aa.laaro Kaalaamo aacariyo me samaano antevaasi.m ma.m samaana.m attano samasama.m .thapesi,||
u.laaraaya ca ma.m puujaaya puujesi.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Naaya.m dhammo nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na upasamaaya na abhi~n~naaya na sambodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattati,||
yaavad eva aaki~nca~n~naayatanuupapattiyaa' ti.|| ||

So kho aha.m bhikkhave ta.m dhamma.m anala.mkaritvaa tasmaa dhammaa nibbijja apakkami.m.|| ||

16. So kho aha.m bhikkhave ki.m kusalagavesii anuttara.m santivarapada.m pariyesamaano yena Uddako Raamaputto ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa Uddaka.m Raamaputta.m etad avoca.m:|| ||

'Icchaam'aha.m aavuso imasmi.m dhamma-vinaye brahmacariya.m caritun' ti.|| ||

Eva.m vutte bhikkhave Uddako Raamaputto ma.m etad avoca:|| ||

'Viharat'aayasmaa, taadiso aya.m dhammo yattha vi~n~nuu puriso nacirass'eva saka.m aacariyaka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihareyyaa' ti.|| ||

So kho aha.m bhikkhave nacirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m pariyaapu.ni.m.|| ||

So kho aha.m bhikkhave taavataken'eva o.t.thapahatamattena lapitalaapanamattena ~naa.navaada~n ca vadaami theravaada~n ca||
'jaanaami, passaamii' ti ca pa.tijaanaami aha~n c'eva a~n~ne ca.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Raamo ima.m dhamma.m kevala.m saddhaamattakena:||
saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamiiti pavedesi,||
addhaa Raamo ima.m dhamma.m jaana.m passa.m vihaasiiti.|| ||

Atha khvaaha.m bhikkhave yena Uddako Raamaputto ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa Uddaka.m Raamaputta.m etad avoca.m:|| ||

'Kittaavataa no aavuso Raamo ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesii' ti?|| ||

Eva.m vutte bhikkhave Uddako Raamaputto n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m pavedesi.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Raamass'eva ahosi saddhaa,||
mayham p'atthi saddhaa.|| ||

Na kho Raamass'eva ahosi [166] viriya.m,||
mayham p'atthi viriya.m.|| ||

Na kho Raamass'eva ahosi sati,||
mayham p'atthi sati.|| ||

Na kho Raamass'eva ahosi samaadhi,||
mayham p'atthi samaadhi.|| ||

Na kho Raamass'eva ahosi pa~n~naa,||
mayham p'atthi pa~n~naa.|| ||

Yan'nuunaaha.m ya.m dhamma.m Raamo:||
saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamiiti pavedesi,||
tassa Dhammassa sacchikiriyaaya padaheyyan" ti.|| ||

So kho aha.m bhikkhave nacirass'eva khippam'eva ta.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi.m.|| ||

Atha khvaaha.m bhikkhave yena Uddako Raamaputto ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa Uddaka.m Raamaputta.m etad avoca.m:|| ||

'Ettaavataa no aavuso Raamo ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesii' ti?|| ||

'Ettaavataa kho Raamo aavuso ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesii' ti.|| ||

'Aham pi kho aavuso ettaavataa ima.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharaamiiti.|| ||

Laabhaa no aavuso,||
suladdha.m no aavuso,||
ye maya.m aayasmanta.m taadisa.m sabrahmacaari.m passaama.|| ||

Iti ya.m dhamma.m Raamo saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesi,||
ta.m tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharasi.|| ||

Ya.m tva.m dhamma.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharasi,||
ta.m dhamma.m Raamo saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja pavedesi.|| ||

Iti ya.m dhamma.m Raamo a~n~naasi,||
ta.m tva.m dhamma.m jaanaasi||
ya.m tva.m dhamma.m jaanaasi||
ta.m dhamma.m Raamo a~n~naasi.|| ||

Iti yaadiso Raamo ahosi,||
taadiso tva.m,||
yaadiso tva.m,||
taadiso Raamo ahosi.|| ||

Ehi daani aavuso,||
tva.m ima.m ga.na.m pariharaa' ti.|| ||

Iti kho bhikkhave Uddako Raamaputto sabrahmacaarii me samaano aacariya.t.thaane va ma.m .thapesi||
u.laaraaya ca ma.m puujaaya puujesi.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Naaya.m dhammo nibbidaaya na viraagaaya na nirodhaaya na nibbaanaaya sa.mvattati,||
yaavad eva n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanuupapattiyaa' ti.|| ||

So kho aha.m bhikkhave ta.m dhamma.m anala.mkaritvaa tasmaa dhammaa nibbijja apakkami.m.|| ||

17. So kho aha.m bhikkhave ki.mkusalagavesii anuttara.m santivarapada.m pariyesamaano Magadhesu anupubbena caarika.m caramaano yena Uruvelaa senaanigamo tad'avasari.m.|| ||

[167] Tatth'addasa.m raama.niiya.m bhuumibhaaga.m,||
paasaadika~n ca vanasa.n.da.m,||
nadi~n ca sandanti.m setaka.m supatittha.m raama.niiya.m,||
samantaa ca gocaragaama.m.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Raama.niiyo vata bhuumibhaago paasaadiko ca vanasa.n.do,||
nadii ca sandati setakaa supatitthaa raama.niiyaa,||
samantaa ca gocaragaamo;||
ala.m vat'ida.m kulaputtassa padhaanatthikassa padhaanaayaa" ti.|| ||

So kho aha.m bhikkhave tatth'eva nisiidi.m alam'ida.m padhaanaayaati.|| ||

18. So kho aha.m bhikkhave attanaa jaatidhammo samaano jaatidhamme aadiinava.m viditvaa ajaata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaano ajaata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.m.|| ||

Attanaa jaraadhammo samaano jaraadhamme aadiinava.m viditvaa ajara.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaano ajara.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.m.|| ||

Attanaa byaadhidhammo samaano byaadhidhamme aadiinava.m viditvaa abyaadhi.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaano abyaadhi.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.m.|| ||

Attanaa mara.nadhammo samaano mara.nadhamme aadiinava.m viditvaa amata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaano amata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.m.-||
Attanaa sokadhammo samaano sokadhamme aadiinava.m viditvaa asoka.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaano asoka.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.m.|| ||

Attanaa sa'nkilesadhammo samaano sa'nkilesa dhamme aadiinava.m viditvaa asa'nkili.t.tha.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaano asa'nkili.t.tha.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.m.|| ||

Aa.na~nca pana me dassana.m udapaadi: akuppaa me vimutti.|| ||

Ayamantimaa jaati.|| ||

N'atthi daani punabbhavo' ti.|| ||

19. Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: adhigato kho myaa'ya.m dhammo gambhiiro duddaso duranubodho santo pa.niito atakkaavacaro nipu.no pa.n.ditavedaniiyo.|| ||

Aalayaraamaa kho panaaya.m pajaa aalayarataa aalayasammuditaa.|| ||

Aalayaraamaaya kho pana pajaaya aalayarataaya aalayasammuditaaya duddasa.m ida.m .thaana.m yad ida.m idappaccayataapa.ticca-samuppaado.|| ||

Idam pi kho .thaana.m duddasa.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhipa.tinissaggo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaana.m.|| ||

[168] Aha~n c'eva kho pana Dhamma.m deseyya.m pare ca me na aajaaneyyu.m,||
so mam'assa kilamatho,||
saa mam'assa vihesaati.|| ||

Api'ssu ma.m bhikkhave imaa anacchariyaa gaathaa pa.tibha.msu pubbe assutapubbaa:|| ||

Kiccena me adhigata.m halandaani pakaasitu.m,||
raagadosaparetehi naaya.m dhammo susambudho.||
Pa.tisotagaami.m nipu.na.m gambhiira.m duddasa.m a.nu.m,||
raagarattaa na dakkhinti tamokkhandhena aava.taati.|| ||

Iti ha me bhikkhave pa.tisa~ncikkhato appossukkataaya citta.m namati,||
no dhammadesanaaya.|| ||

20. Atha kho bhikkhave brahmuno Sahampatissa mama cetasaa cetoparivitakkama~n~naaya etad ahosi: nassati vata bho loko,||
vinassati vata bho loko,||
yatra hi naama Tathaagatassa arahato Sammaa-sambuddhassa appossukkataaya citta.m namati,||
no dhammadesanaayaati.|| ||

Atha kho bhikkhave Brahmaa Sahampati seyyathaa pi naama balavaa puriso sammi~njita.m vaa baaha.m pasaareyya,||
pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya,||
evam eva.m brahmaloke antarahito mama purato paatu-r-ahosi.Atha kho bhikkhave Brahmaa Sahampati eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa yenaaha.m ten'a~njali.m pa.naametvaa ma.m etad avoca: desetu bhante Bhagavaa dhamma.m.|| ||

Desetu sugato dhamma.m.|| ||

Sanni sattaa apparajakkhajaatikaa,||
assava.nataa Dhammassa parihaayanti.|| ||

Bhavissanti Dhammassa a~n~naataaro" ti.|| ||

Idam avoca bhikkhave Brahmaa Sahampati.|| ||

Ida.m vatvaa athaapara.m etad avoca:|| ||

Paaturahosi magadhesu pubbe,||
Dhammo asuddho samalehi cintito.||
Avaapureta.m amatassa dvaara.m.||
Su.nantu dhamma.m||
vimalenaanuBuddha.m.|| ||

Sele yathaa pabbatamuddhani.t.thito,||
Yathaa pi passe janata.m samantato,||
Tathuupama.m dhammamaya.m||
su medha,||
Paasaadamaaruyha samantacakkhu,||
Sokaavati.n.na.m janatamapetasoko,||
Avekkhassu jaatijaraabhibhuuta.m|| ||

[169] U.t.thehi viira vijitasa'ngaama satthavaaha ana.na vicara loke,||
Desassu Bhagavaa dhamma.m||
a~n~naataaro bhavissantii" ti.|| ||

21. Atha khvaaha.m bhikkhave brahmuno ca ajjhesana.m viditvaa sattesu ca kaaru~n~nata.m pa.ticca Buddhacakkhunaa loka.m volokesi.m.|| ||

Addasa.m kho aha.m bhikkhave Buddhacakkhunaa loka.m volokento satte apparajakkhe mahaarajakkhe,||
tikkhindriye mudindriye,||
svaakaare dvaakaare suvi~n~naapaye (duvi~n~naapaye),||
app'ekacce paralokavajjabhayadassaavine viharante,||
(app'ekacce na paralokavajjabhayadassaavine viharante).|| ||

Seyyathaa pi naama uppaliniya.m vaa paduminiya.m vaa pu.n.dariikiniya.m vaa app'ekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaanuggataani antonimuggaposiini,||
app'ekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani samodaka.m .thitaani,||
app'ekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaa accuggamma ti.t.thanti anupalittaani udakena.|| ||

Evam eva kho aha.m bhikkhave Buddhacakkhunaa loka.m volokento addasa.m satte apparajakkhe mahaarajakkhe,||
tikkhindriye mudindriye,||
svaakaare (dvaakaare),||
suvi~n~naapaye (duvi~n~naapaye),||
app'ekacce paralokavajjabhayadassaavine viharante,||
( app'ekacce na paralokavajjabhayadassaavine viharante).|| ||

Atha khvaaha.m bhikkhave Brahmaana.m Sahampati.m gaathaaya paccabhaasi.m:||
Dakkhi.na.m jaa.numa.n.dala.m puthuviya.m nihantvaa yenaaha.m,||
mahaavaggaPaali.|| ||

Apaarutaa tesa.m amatassa dvaaraa||
Ye sotavanto pamu~ncantu saddha.m||
Vihi.msasa~n~ni pagu.na.m nabhaasi.m,||
Dhamma.m pa.niita.m manujesu brahme ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Brahmaa Sahampati: kataavakaaso kho'mhi Bhagavataa dhammadesanaayaati ma.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa tatth'evantaradhaayi.|| ||

22. Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: kassa nu kho aha.m pa.thama.m dhamma.m desayya.m,||
ko ima.m dhamma.m khippam'eva aajaanissatii ti?|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi:|| ||

Aya.m kho Aa.laaro Kaalaamo pa.n.dito vyatto medhaavii,||
diigha-ratta.m apparajakkhajaatiko.|| ||

Yan'nuunaaha.m Aa.laarassa [170] Kaalaamassa pa.thama.m Dhamma.m deseyya.m,||
so ima.m dhamma.m khippam'eva aajaanissatii' ti.|| ||

Atha kho ma.m bhikkhave devataa upasa'nkamitvaa etad avoca: sattaahakaalakato bhante Aa.laaro Kaalaamo' ti.|| ||

Aa.na~nca pana me dassana.m udapaadi: sattaahakaalakato Aa.laaro Kaalaamo' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: mahaajaaniyo kho Aa.laaro Kaalaamo.|| ||

Sace hi so ima.m dhamma.m su.neyya khippam'eva aajaaneyyaa' ti.|| ||

23. Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: kassa nu kho aha.m pa.thama.m Dhamma.m deseyya.m,||
ko ima.m dhamma.m khippam'eva aajaanissatiiti?|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: aya.m kho Uddako Raamaputto pa.n.dito vyatto medhaavii,||
diigha-ratta.m apparajakkhajaatiko.|| ||

Yan'nuunaaha.m uddakassa Raamaputtassa pa.thama.m Dhamma.m deseyya.m,||
so ima.m dhamma.m khippam'eva aajaanissatii' ti.|| ||

Atha kho ma.m bhikkhave devataa upasa'nkamitvaa etad avoca: abhidosakaalakato bhante Uddako Raamaputtoti.|| ||

Aa.na~nca pana me dassana.m udapaadi: abhidosakaalakato Uddako Raamaputto' ti.Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: mahaajaaniyo kho Uddako Raamaputto.|| ||

Sace hi so ima.m dhamma.m su.neyya khippam'eva aajaaneyyaa' ti.|| ||

24. Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: kassa nu kho aha.m pa.thama.m Dhamma.m deseyya.m,||
ko ima.m dhamma.m khippam'eva aajaanissatiiti?|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: Bahukaaraa kho me pa~ncavaggiyaa bhikkhuu ye ma.m padhaanapahitatta.m upa.t.thahi.msu.|| ||

Yan'nuunaaha.m pa~ncavaggiyaana.m bhikkhuuna.m pa.thama.m dhamma.m deseyyan" ti.|| ||

Tassa mayha.m bhikkhave etad ahosi: kahannukho etarahi pa~ncavaggiyaa bhikkhuu viharantii ti.|| ||

Addasa.m kho aha.m bhikkhave dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena pa~ncavaggiye bhikkhuu Baaraa.nasiya.m viharante Isipatane Migadaaye.|| ||

25. Atha khvaaha.m bhikkhave uruvelaaya.m yathaabhiranta.m viharitvaa yena baaraa.nasii tena caarika.m pakkami.m.|| ||

Addasaa kho ma.m bhikkhave Upako aajiivako antaraa ca Gaya.m antaraa ca bodhi.m addhaanamaggapa.tipanna.m||
disvaana ma.m etad avoca:|| ||

Vippasannaani kho te aavuso indriyaani,||
parisuddho chaviva.n.no pariyodaato.|| ||

Ka.m si tva.m aavuso uddissa pabbajito?|| ||

Ko vaa te satthaa?|| ||

Kassa vaa tva.m dhamma.m [171] rocesiiti?|| ||

Eva.m vutte aha.m bhikkhave Upaka.m aajiivaka.m gaathaahi ajjhabhaasi.m:|| ||

Sabbaahibhuu sabbaviduuhamasmii||
Sabbesu dhammesu anuupalitto,||
Sabba~njaho ta.nhakkhaye vimutto||
Saya.m abhi~n~naaya kamuddiseyya.m?|| ||

Na me aacariyo atthi sadiso me na vijjati,||
Sadevakasmi.m lokasmi.m n'atthi me pa.tipuggalo.|| ||

Aha.m hi arahaa loke aha.m satthaa anuttaro,||
Ekho'mhi Sammaa-sambuddho siitibhuutosmi nibbuto.|| ||

Dhammacakka.m pavattetu.m gacchaami kaasina.m pura.m,||
andhabhuutasmi.m lokasmi.m aaha~ncha.m amatadundubhinti.|| ||

Yathaa kho tva.m aavuso pa.tijaanaasi anantajino' ti?|| ||

Maadisaa ve jinaa honti ye pattaa aasavakkhaya.m,||
Jitaa me paapakaa dhammaa tasmaaha.m upakaa jino" ti.|| ||

Eva.m vutte bhikkhave Upako aajiivako huveyyapaavuso'ti vatvaa siisa.m okampetvaa ummagga.m gahetvaa pakkaami.|| ||

26. Atha khvaaha.m bhikkhave anupubbena caarika.m caramaano yena baaraa.nasii isipatana.m migadaayo yena pa~ncavaggiyaa bhikkhuu ten'upasa'nkami.m.|| ||

Addasaasu.m kho ma.m bhikkhave pa~ncavaggiyaa bhikkhuu duurato va aagacchanta.m.|| ||

Disvaana a~n~nama~n~na.m sa.n.thapesu.m: aya.m kho aavuso Sama.no Gotamo aagacchati baahuliko padhaanavibbhanto aavatto baahullaaya.|| ||

So n'eva abhivaadetabbo,||
na paccu.t.thaatabbo naassa pattaciivara.m pa.tiggahetabba.m.|| ||

Api ca kho aasana.m .thapetabba.m sace aaka'nkhi'ssati nisiidissatii'ti yathaa yathaa kho aha.m bhikkhave upasa'nkamaami,||
tathaa tathaa pa~ncavaggiyaa bhikkhuu naasakkhi.msu sakaaya katikaaya sa.n.thaatu.m.|| ||

App'ekacce ma.m paccuggantvaa pattaciivara.m pa.tiggahesu.m.|| ||

App'ekacce aasana.m pa~n~naapesu.m.|| ||

Appekacca paadodaka.m upa.t.thapesu.m.|| ||

Api ca kho ma.m naamena ca aavusovaadena ca samudaacaranti.|| ||

27. Eva.m vutte aha.m bhikkhave pa~ncavaggiye bhikkhuu etad avoca.m:|| ||

Maa bhikkhave Tathaagata.m naamena ca aavusovaadena ca samudaacarittha.|| ||

Araha.m bhikkhave Tathaagato Sammaa- [172] sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sota.m.|| ||

Amatamadhigata.m.|| ||

Ahamanusaasaami.|| ||

Aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaanaa nacirass'eva yassatthaaya kulaputtaa samma-d-eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tadanuttara.m brahmacariyapariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.||
Eva.m vutte bhikkhave pa~ncavaggiyaa bhikkhuu ma.m etad avocu.m: taaya'pi kho tva.m aavuso Gotama iriyaaya taaya pa.tipadaaya taaya dukkarakaarikaaya naajjhagamaa uttari.m manussa-dhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesa.m.|| ||

Kim pana tva.m etarahi baahuliko padhaanavibbhanto aavatto baahullaaya adhigamissasi uttari.m manussa-dhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesanti.|| ||

Eva.m vutte aha.m bhikkhave pa~ncavaggiye bhikkhuu etad avoca.m: na bhikkhave Tathaagato baahuliko,||
na padhaanavibbhanto,||
na aavatto baahullaaya.|| ||

Araha.m bhikkhave Tathaagato Sammaa-sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sota.m.|| ||

Amatamadhigata.m.|| ||

Ahamanusaasaami.|| ||

Aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tijaanamaanaa nacirass'eva yassatthaaya kulaputtaa samma-d-eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tadanuttara.m brahmacariyapariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.||
dutiyam pi kho bhikkhave pa~ncavaggiyaa bhikkhuu ma.m etad avocu.m: taayapi kho tva.m aavuso Gotama iriyaaya taaya pa.tipadaaya taaya dukkarakaarikaaya naajjhagamaa uttari.m manussa-dhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesa.m.|| ||

Kim pana tva.m etarahi baahuliko padhaanavibbhanto aavatto baahullaaya adhigamissasi uttari.m manussa-dhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesanti?|| ||

Visesanti?||
dutiyam pi kho aha.m bhikkhave pa~ncavaggiye bhikkhuu etad avoca.m: na bhikkhave Tathaagato baahuliko na padhaanavibbhanto,||
na aavatto baahullaaya.|| ||

Araha.m bhikkhave Tathaagato Sammaa-sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sota.m.|| ||

Amatamadhigata.m.|| ||

Ahamanusaasaami.|| ||

Aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaanaa nacirass'eva yassatthaaya kulaputtaa samma-d-eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tadanuttara.m brahmacariyapariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissathaa" ti.||
Tatiyam pi kho bhikkhave pa~ncavaggiyaa bhikkhuu ma.m etad avocu.m: taayapi kho tva.m aavuso Gotama iriyaaya taaya pa.tipadaaya taaya dukkarakaarikaaya naajjhagamaa uttari.m manussa-dhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesa.m.|| ||

Kim pana tva.m etarahi baahuliko padhaanavibbhanto aavatto baahullaaya adhigamissasi uttari.m manussa-dhammaa alamariya~naa.na-dassanavisesanti?|| ||

28. Eva.m vutte aha.m bhikkhave pa~ncavaggiye bhikkhuu etad avoca.m: abhijaanaatha me no tumhe bhikkhave ito pubbe evaruupa.m vabbhaavitametanti.|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

Na bhikkhave Tathaagato baahuliko,||
na padhaanavibbhanto,||
na aavatto baahullaaya.|| ||

Araha.m bhikkhave Tathaagato Sammaa-sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sota.m.|| ||

Amatamadhigata.m.|| ||

Ahamanusaasaami.|| ||

Aha.m dhamma.m desemi.|| ||

Yathaanusi.t.tha.m tathaa pa.tipajjamaanaa nacirass'eva yassatthaaya kulaputtaa samma-d-eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti,||
tad anuttara.m brahmacariyapariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchi- [173] katvaa upasampajja viharissathaa" ti.|| ||

29. Asakkhi.m kho aha.m bhikkhave pa~ncavaggiye bhikkhuu sa~n~naapetu.m.|| ||

Dve pi suda.m bhikkhave ovadaami.|| ||

Tayo bhikkhuu pi.n.daaya caranti.|| ||

Ya.m tayo bhikkhuu pi.n.daaya caritvaa aaharanti,||
tena chabbaggaa yaapema tayopi suda.m bhikkhave bhikkhuu ovadaami.|| ||

Dve bhikkhuu pi.n.daaya caranti.|| ||

Ya.m dve bhikkhuu pi.n.daaya caritvaa aaharanti,||
tena chabbaggaa yaapema.|| ||

30. Atha kho bhikkhave pa~ncavaggiyaa bhikkhuu mayaa eva.m ovadiyamaanaa eva.m anusaasiyamaanaa attanaa jaatidhammaa samaanaa jaatidhamme aadiinava.m viditvaa ajaata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaanaa ajaata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.msu.|| ||

Attanaa jaraadhammaa samaanaa jaraadhamme aadiinava.m viditvaa ajara.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaanaa ajara.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.msu.|| ||

Attanaa byaadhidhammaa samaanaa byaadhidhamme aadiinava.m viditvaa abyaadhi.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaanaa abyaadhi.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.msu.|| ||

Attanaa mara.nadhammaa samaanaa mara.nadhamme aadiinava.m viditvaa amata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaanaa amata.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.msu.|| ||

Attanaa sokadhammaa samaanaa sokadhamme aadiinava.m viditvaa asoka.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaanaa asoka.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.msu.|| ||

Attanaa sa'nkilesadhammaa samaanaa sa'nkilesadhamme aadiinava.m viditvaa asa'nkili.t.tha.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m pariyesamaanaa asa'nkili.t.tha.m anuttara.m yogakkhema.m nibbaana.m ajjhagama.msu.|| ||

Aa.na~nca pana n'esa.m dassana.m udapaadi: akuppaa no vimutti,||
ayamantimaa jaati,||
n'atthidaani punabbhavo" ti.|| ||

31. Pa~nc'ime bhikkhave kaamagu.naa katame pa~nca?|| ||

Cakkhuvi~n~neyyaa ruupaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa,||
sotavi~n~neyyaa saddaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa,||
ghaanavi~na~neyyaa gandhaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa,||
jivhaavi~n~neyyaa rasaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa,||
kaayavi~n~neyyaa pho.t.thabbaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.|| ||

Ime kho bhikkhave pa~nca kaamagu.naa.|| ||

32. Ye hi keci,||
bhikkhave,||
sama.naa vaa braahma.naa vaa ime pa~nca kaamagu.ne gathitaa mucchitaa ajjhaapannaa anaadiinavadassaavino anissara.napa~n~naa paribhu~njanti,||
te evamassu veditabbaa: anayamaapannaa byasanamaapannaa yathaakaamakara.niiyaa paapimato.||
seyyathaa pi,||
bhikkhave,||
aara~n~nako migo baddho paasaraasi.m adhisayeyya,||
so evam assa veditabbo: anayamaapanno byasanamaapanno yathaakaamakara.niiyo luddassa,||
aagacchante ca pana ludde na yena kaama.m pakkamissatii ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye hi keci sama.naa vaa braahma.naa vaa ime pa~nca kaamagu.ne gathitaa mucchitaa ajjhaapannaa anaadiinavadassaavino anissara.napa~n~naa paribhu~njanti.|| ||

Te evamassu veditabbaa: anayamaapannaa byasanamaapannaa yathaakaamakara.niiyaa paapimato.|| ||

33. Ye ca kho keci bhikkhave sama.naa vaa braahma.naa vaa ime pa~nca kaamagu.ne agathitaa amucchitaa anajjhaapannaa aadiinavadassaavino nis- [174] sara.napa~n~naa paribhu~njanti,||
te evamassu veditabbaa: na anayamaapannaa na byasanamaapannaa na yathaakaamakara.niiyaa paapimato.||
seyyathaa pi,||
bhikkhave,||
aara~n~nako migo abaddho paasaraasi.m adhisayeyya,||
so evam assa veditabbo: na anayamaapanno na byasanamaapanno na yathaakaamakara.niiyo luddassa,||
aagacchante ca pana ludde yena kaama.m pakkamissatii ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye keci sama.naa vaa braahma.naa vaa ime pa~nca kaamagu.ne agathitaa amucchitaa anajjhaapannaa aadiinavadassaavino nissara.napa~n~naa paribhu~njanti,||
te evamassu veditabbaa: na anayamaapannaa na byasanamaapannaa na yathaakaamakara.niiyaa paapimato.|| ||

34. Seyyathaa pi, bhikkhave, aara~n~nako migo ara~n~ne pavane vissattho gacchati vissattho ti.t.thati vissattho nisiidati vissattho seyya.m kappeti,||
ta.m kissa hetu?|| ||

Anaapaathagato bhikkhave luddassa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato.|| ||

35. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato.|| ||

36. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano,||
sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti yan ta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato.|| ||

37. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubbe va somanassa-domanassaana.m attha-gamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato.|| ||

38. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha-gamaa naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa ananto aakaasoti aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato.|| ||

39. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma 'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu 'andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato'.|| ||

40. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma 'N'atthi ki~ncii' ti (aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato.|| ||

41. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m [175] samatikkamma 'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti (n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato.|| ||

42. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu sabbaso n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma sa~n~naa-vedayita-nirodha.m upasampajja viharati.|| ||

Pa~n~naaya c'assa disvaa aasavaa parikkhii.naa honti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakaasi Maara.m,||
apada.m vadhitvaa Maaracakkhu.m adassana.m gato paapimato,||
ti.n.no loke visattika.m.|| ||

So vissattho gacchati,||
vissattho ti.t.thati,||
vissattho nisiidati,||
vissattho seyya.m kappeti.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Anaapaathagato bhikkhave paapimatoti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.|| ||

Ariyapariyesanasutta.m cha.t.tha.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement