Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 30

Cuu.la Saaropama Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal][than] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samasa.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Pi'ngalakoccho braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammaadaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka manta.m nisinno kho Pi'ngalakoccho braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

2. "Ye'me bho Gotama sama.na-braahma.naa sa'nghino ga.nino ga.naacariyaa ~naataa yasassino titthakaraa saadhusammataa bahujanassa,||
seyyathiida.m: Puura.no Kassapo,||
Makkhalii Gosaalo,||
Ajito Kesakambalo,||
Pakudho Kacchaayano,||
Sa~njayo Bela.t.thiputto,||
Niga.n.tho Naataputto,||
sabbe te sakaaya pa.ti~n~naaya abbha~n~na.msu:||
sabbe va naabbha~n~na.msu,||
udaahu ekacce abbha~n~na.msu,||
ekacce na abbha~n~na.msuu" ti.|| ||

3. "Ala.m braahma.na, ti.t.thate ta.m:||
'Sabbe te sakaaya pa.ti~n~naaya abbha~n~na.msu,||
sabbe va naabbha~n~na.msu,||
udaahu ekacce abbha~n~na.msu,||
ekacce na abbha~n~na.msuu' ti.|| ||

Dhamma.m te braahma.na desissaami,||
ta.m su.naahi,||
saadhuka.m manasi karohi,||
bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bho" ti kho Pi'ngalakoccho braahma.no Bhagavato paccassosi Bhagavaa etad avoca:|| ||

4. Seyyathaa pi braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
atikkamma taca.m||
atikkamma papa.tika.m||
saakhaapalaasa.m chetvaa aadaaya pakkameyya||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

'Na vataaya.m bhava.m puriso a~n~naasi saara.m,||
na a~n~naasi pheggu.m,||
na a~n~naasi taca.m,||
na a~n~naasi papa.tika.m,||
na a~n~naasi saakhaapalaasa.m,||
tathaa h'aya.m bhava.m puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
atikkamma taca.m||
atikkamma papa.tika.m||
saakhaapalaasa.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m naanubhavissatii' ti.|| ||

5. Seyyathaa pi vaa pana braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
atikkamma [199] taca.m||
papa.tika.m chetvaa aadaaya pakkameyya||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

'Na vataaya.m bhava.m puriso a~n~naasi saara.m,||
na a~n~naasi pheggu.m,||
na a~n~naasi taca.m,||
na a~n~naasi papa.tika.m,||
na a~n~naasi saakhaapalaasa.m,||
tathaa h'aya.m bhava.m puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
atikkamma taca.m||
papa.tika.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m naanubhavissatii' ti.|| ||

6. Seyyathaa pi vaa pana braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
taca.m chetvaa aadaaya pakkameyya||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

'Na vataaya.m bhava.m puriso a~n~naasi saara.m,||
na a~n~naasi pheggu.m,||
na a~n~naasi taca.m,||
na a~n~naasi papa.tika.m,||
na a~n~naasi saakhaapalaasa.m,||
tathaa h'aya.m bhava.m puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
taca.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m naanubhavissatii' ti.|| ||

7. Seyyathaa pi vaa pana braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
pheggu.m chetvaa aadaaya pakkameyya||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya: na vataaya.m bhava.m puriso a~n~naasi saara.m,||
na a~n~naasi pheggu.m,||
na a~n~naasi taca.m,||
na a~n~naasi papa.tika.m,||
na a~n~naasi saakhaapalaasa.m,||
tathaa h'aya.m bhava.m puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
pheggu.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m naanubhavissatii' ti.|| ||

8. Seyyathaa pi vaa pana braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
saara.m yeva chetvaa aadaaya pakkameyya||
'saaran' ti jaanamaano,||
tam ena.m cakkhumaa puriso disvaa eva.m vadeyya:|| ||

'A~n~naasi vataaya.m bhava.m puriso saara.m,||
a~n~naasi pheggu.m,||
a~n~naasi taca.m,||
a~n~naasi papa.tika.m,||
a~n~naasi saakhaapalaasa.m,||
tathaa h'aya.m bhava.m puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
saara.m yeva chetvaa [200] aadaaya pakkanto||
'saaran' ti jaanamaano||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m anubhavissatii' ti.|| ||

9. Evam eva kho braahma.na idh'ekacco puggalo saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti:|| ||

'Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi,||
dukkho ti.n.no dukkhapareto,||
app'eva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

So eva.m pabbajito samaano laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena attamano hoti paripu.n.na-sa'nkappo,||
so tena laabha-sakkaara-silokena attaan'ukka.mseti para.m vambheti:|| ||

'Aham asmi laabhii silokavaa,||
ime pan'a~n~ne bhikkhuu appa~n~naataa appesakkhaa' ti.|| ||

Laabha-sakkaara-silokena ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya na chanda.m janeti na vaayamati,||
oliinavuttiko ca hoti saathaliko.|| ||

Seyyathaa pi so braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu||
atikkamma taca.m||
atikkamma papa.tika.m||
saakhaapalaasa.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m naanubhavissa' ti,||
tathuupamaaha.m braahma.na ima.m puggala.m vadaami.|| ||

10. Idha pana braahma.na ekacco puggalo saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti:|| ||

'Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi,||
dukkhoti.n.no dukkhapareto,||
app'eva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

So eva.m pabbajito samaano laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attamano hoti na paripu.n.na-sa'nkappo,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti,||
laabha-sakkaara-silokena ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So siila-sampada.m aaraadheti,||
so taaya siila-sampadaaya attamano hoti paripu.n.na-sa'nkappo,||
so taaya siila-sampadaaya attaan'ukka.mseti para.m vambheti:|| ||

'Aham asmi siilavaa kalyaa.na-dhammo,||
ime pan'a~n~ne bhikkhuu dussiilaa paapa-dhammaa' ti,||
siila-sampadaaya ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m [201] dhammaana.m sacchikiriyaaya na chanda.m janeti na vaayamati.|| ||

Oliinavuttiko ca hoti saathaliko.|| ||

Seyyathaa pi so braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
atikkamma taca.m||
papa.tika.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m naanubhavissati,||
tathuupamaaha.m braahma.na ima.m puggala.m vadaami.|| ||

11. Idha pana braahma.na ekacco puggalo saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti:|| ||

'Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi,||
dukkhoti.n.no dukkhapareto,||
app'eva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

So eva.m pabbajito samaano laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attamano hoti na paripu.n.na-sa'nkappo,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti,||
laabha-sakkaara-silokena ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So siila-sampada.m aaraadheti,||
so taaya siila-sampadaaya attamano hoti||
no ca kho paripu.n.na-sa'nkappo,||
so taaya siila-sampadaaya attaan'ukka.mseti na para.m vambheti:||
siila-sampadaaya ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So samaadhi-sampada.m aaraadheti,||
so taaya samaadhi-sampadaaya attamano hoti paripu.n.na-sa'nkappo,||
so taaya samaadhi-sampadaaya attaan'ukka.mseti para.m vambheti:|| ||

'Aham asmi samaahito ekagga-citto,||
ime pan'a~n~ne bhikkhuu asamaahitaa vibbhanta-cittaa' ti||
samaadhi-sampadaaya ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya na chanda.m janeti na vaayamati,||
oliinavuttiko ca hoti saathaliko.|| ||

Seyyathaa pi so braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
atikkamma pheggu.m||
taca.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m||
ta~n c'assa attha.m naanubhavissati,||
tathuupamaaha.m braahma.na ima.m puggala.m vadaami.|| ||

12. Idha pana braahma.na ekacco puggalo saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti:|| ||

'Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena [202] sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi,||
dukkhoti.n.no dukkhapareto,||
app'eva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

So eva.m pabbajito samaano laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attamano hoti na paripu.n.na-sa'nkappo,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti,||
laabha-sakkaara-silokena ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So siila-sampada.m aaraadheti,||
so taaya siila-sampadaaya attamano hoti no ca kho paripu.n.na-sa'nkappo,||
so taaya siila-sampadaaya na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti||
siila-sampadaaya ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So ~naa.na-dassana.m aaraadheti,||
so tena ~naa.na-dassanena attamano hoti paripu.n.na-sa'nkappo,||
so tena ~naa.na-dassanena attaan'ukka.mseti para.m vambheti:|| ||

'Aham asmi jaana.m passa.m viharaami||
Ime pan'a~n~ne bhikkhuu ajaana.m apassa.m viharantii' ti,||
~naa.na-dassanena ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya na chanda.m janeti na vaayamati,||
oliinavuttiko ca hoti saathaliko.|| ||

Seyyathaa pi so braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
atikkamm'eva saara.m||
pheggu.m chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti ma~n~namaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m ta~n c'assa attha.m naanubhavissati,||
tathuupamaaha.m braahma.na ima.m puggala.m vadaami.|| ||

13. Idha pana braahma.na ekacco puggalo saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti:|| ||

'Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi,||
dukkhoti.n.no dukkhapareto,||
app'eva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaati.|| ||

So eva.m pabbajito [203] samaano laabha-sakkaara-siloka.m abhinibbatteti,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attamano hoti na paripu.n.na-sa'nkappo,||
so tena laabha-sakkaara-silokena na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti,||
laabha-sakkaara-silokena ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So siila-sampada.m aaraadheti,||
so taaya siila-sampadaaya attamano hoti no ca kho paripu.n.na-sa'nkappo,||
so taaya siila-sampadaaya na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti:||
siila-sampadaaya ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So samaadhi-sampada.m aaraadheti,||
so taaya samaadhi-sampadaaya attamano hoti no ca kho paripu.n.na-sa'nkappo,||
so taaya samaadhi-sampadaaya na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti:||
samaadhi-sampadaaya ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

So ~naa.na-dassana.m aaraadheti,||
so tena ~naa.na-dassanena attamano hoti no ca kho paripu.n.na-sa'nkappo,||
so tena ~naa.na-dassanena na attaan'ukka.mseti na para.m vambheti,||
~naa.na-dassanena ca ye a~n~ne dhammaa uttaritaraa ca pa.niitataraa ca tesa.m dhammaana.m sacchikiriyaaya chanda.m janeti vaayamati,||
Anoliinavuttiko ca hoti asaathaliko.|| ||

14. Katame ca braahma.na dhammaa ~naa.na-dassanena uttaritaraa ca pa.niitataraa ca?|| ||

Idha braahma.na bhikkhu vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m savicaara.m||
vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataraa ca.|| ||

15. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m||
cetaso ekodi-bhaava.m||
avitakka.m avicaara.m||
samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

16. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu||
piitiyaa ca viraagaa||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajaano||
sukha~n ca kaayena pa.tisa'nvedeti||
yanta.m ariyaa aacikkhanti:||
'Upekkhako satimaa sukhavihaarii' ti||
tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi [204] kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

17. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu||
sukhassa ca pahaanaa||
dukkhassa ca pahaanaa||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha-gamaa||
adukkha.m-asukha.m||
upekkhaa-sati-paarisuddhi.m||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

18. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu||
sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa||
pa.tigha-sa~n~naana.m attha-gamaa||
naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa||
'ananto aakaaso' ti||
aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

19. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu||
sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma||
'ananta.m vi~n~naa.nan' ti||
vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

20. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu||
sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'n'atthi ki~ncii' ti||
aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

21. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu||
sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma||
n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

22. Puna ca para.m braahma.na bhikkhu||
sabbaso n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m upasampajja viharati||
pa~n~naaya c'assa disvaa aasavaa parikkhii.naa honti.|| ||

Ayam pi kho braahma.na dhammo ~naa.na-dassanena uttaritaro ca pa.niitataro ca.|| ||

Ime kho braahma.na dhammaa ~naa.na-dassanena uttaritaraa ca pa.niitataraa ca.|| ||

Seyyathaa pi so braahma.na puriso saaratthiko||
saaragavesii||
saarapariyesana.m||
caramaano mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato||
saara.m yeva chetvaa aadaaya pakkanto||
'saaran' ti jaanamaano,||
ya~n c'assa saarena saarakara.niiya.m ta~n c'assa attha.m anubhavissati,||
tathuupamaaha.m braahma.na ima.m puggala.m vadaami.|| ||

23. Iti kho braahma.na na-y-ida.m brahmacariya.m laabha-sakkaara-silokaanisa.msa.m,||
na siila-sampadaanisa.msa.m,||
na samaadhi-sampadaanisa.msa.m,||
na ~naa.na-dassanaanisa.msa.m.|| ||

Yaa [205] ca kho aya.m braahma.na akuppaa ceto-vimutti,||
etadattham-ida.m braahma.na brahmacariya.m,||
eta.m saara.m,||
eta.m pariyosaanan" ti.|| ||

24. Eva.m vutte Pi'ngalakoccho braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Abhikkanta.m bho Gotama!|| ||

Abhikkanta.m bho Gotama!|| ||

Seyyathaa pi bho Gotama nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya:||
cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam eva.m bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami||
dhamma~n ca||
bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatan" ti.|| ||

Cuu.lasaaropamasutta.m dasama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement