Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
4. Mahaa Yamaka Vagga

Sutta 32

Mahaa Gosi'nga Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:

Eka.m samaya.m Bhagavaa Gosi'nga-saala-vanadaaye viharati sambahulehi abhi~n~naatehi abhi~n~naatehi therehi saavakehi saddhi.m:||
aayasmataa ca Saariputtena||
aayasmataa ca Mahaa Moggallaanena||
aayasmataa ca Anuruddhena||
aayasmataa ca Revatena||
aayasmataa ca Aanandena -||
a~n~nehi ca abhi~n~naatehi therehi saavakehi saddhi.m.|| ||

2. Atha kho aayasmaa Mahaa Moggallaano saaya.nha-samaya.m pa.tisallaa.naa vu.t.thito yen'aayasmaa Mahaa-Kassapo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Mahaa Kassapa.m etad avoca:|| ||

"Aayaam'aavuso Kassapa yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkamissaama dhamma-sava.naayaa" ti.|| ||

"Evam aavuso" ti kho aayasmaa Mahaa-Kassapo aayasmato Mahaa Moggallaanassa paccassosi.|| ||

3. Atha kho aayasmaa ca Mahaa Moggallaano||
aayasmaa ca Mahaa-Kassapo||
aayasmaa ca Anuruddho||
yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkami.msu dhamma-sava.naaya.|| ||

Addasaa kho aayasmaa Aanando||
aayasmanta~n ca Mahaa Moggallaana.m||
aayasmanta~n ca Mahaa Kassapa.m||
aayasmanta~n ca Anuruddha.m||
yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkamante dhamma-sava.naaya,||
disvaana yen'aayasmaa Revato ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Revata.m etad avoca:

"Upasa'nkamantaa kho amuu aavuso Revata sappurisaa yen'aayasmaa Saariputto tena dhamma-sava.naaya.|| ||

Aayaam'aavuso Revata yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkamissaama dhamma-sava.naayaa" ti.|| ||

"Evam aavuso" ti kho aayasmaa Revato aayasmato Aanandassa paccassosi.|| ||

Atha kho aayasmaa ca Revato aayasmaa ca Aanando yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkami.msu dhamma-sava.naaya.|| ||

4. Addasaa kho aayasmaa Saariputto aayasmanta~n ca Revata.m||
aayasmanta~n ca Aananda.m||
duurato va aagacchante||
disvaana aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

"Etu kho aayasmaa Aanando||
saagata.m aayasmato Aanandassa Bhagavato upa.t.thaakassa||
Bhagavato santikaavacarassa.|| ||

Rama.niiya.m aavuso Aananda Gosi'nga-saala-vana.m||
dosinaa ratti||
sabba-phaaliphullaa saalaa||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Aananda bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

5. "Idh'aavuso [213] Saariputta bhikkhu bahussuto hoti||
sutadharo||
sutasannicayo,||
ye te dhammaa aadikalyaa.naa||
majjhekalyaa.naa||
pariyosaanakalyaa.naa||
saatthaa sabya~njanaa kevalaparipu.n.na.m||
parisuddha.m||
brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaa-ruupaa'ssa dhammaa bahussutaa honti dhataa,||
vacasaa paricitaa,||
manusaa'nupekkhitaa,||
di.t.thiyaa suppa.tividdhaa;||
so catassanna.m||
parisaana.m dhamma.m deseti||
parima.n.dalehi||
padavya~njanehi||
appabaddhehi||
anusaya-samugghaataaya.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

6. Eva.m vutte aayasmaa Saariputto aayasmanta.m Revata.m etad avoca:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Revata aayasmataa Aanandena yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Revata.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Revata Gosi'nga-saala-vana.m||
dosinaa ratti||
sabba-phaaliphullaa saalaa||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Revata bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

7. "Idh'aavuso Saariputta bhikkhu pa.tisallaa.naaraamo hoti||
pa.tisallaa.narato||
ajjhatta.m ceto-samatham-anuyutto||
aniraakatajjhaano,||
vipassanaaya samannaagato,||
bruuhetaa su~n~naagaaraana.m.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

8. Eva.m vutte aayasmaa Saariputto aayasmanta.m Anuruddha.m etad avoca:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Anuruddha aayasmataa Revatena yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Anuruddha.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Anuruddha Gosi'nga-saala-vana.m||
dosinaa ratti||
sabba-phaaliphullaa saalaa||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m ruupena aavuso Anuruddha bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

9. "Idh'aavuso Saariputta bhikkhu dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena sahassa.m lokaana.m vvoloketi.|| ||

Seyyathaa pi aavuso Saariputta cakkhumaa puriso uparipaasaadavaragato sahassa.m nemima.n.dalaana.m volokeyya,||
evam eva kho aavuso Saariputta bhikkhu dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena sahassa.m lokaana.m voloketi.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

10. Eva.m vutte aayasmaa Saariputto aayasmanta.m Mahaa Kassapa.m etad avoca:|| ||

Byaakata.m kho aavuso Kassapa aayasmataa Anuruddhena yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Mahaa Kassapa.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Kassapa Gosi'nga-saala-vana.m||
dosinaa ratti||
sabba-phaaliphullaa saalaa||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Kassapa [214] bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

11. "Idh'aavuso Saariputta bhikkhu||
attanaa ca aara~n~nako hoti,||
aara~n~nakattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pi.n.dapaatiko hoti,||
pi.n.dapaatikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pa.msukuuliko hoti,||
pa.msukuulikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca teciivariko hoti,||
teciivarikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca appiccho hoti,||
appicchataaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca santu.t.tho hoti,||
santu.t.thiyaa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pavivitto hoti,||
pavivekassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca asa.msa.t.tho hoti,||
asa.msaggassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca aaraddhaviriyo hoti,||
viriyaarambhassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca siilasampanno hoti,||
siila-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca samaadhi-sampanno hoti,||
samaadhi-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pa~n~naa-sampanno hoti,||
pa~n~naa-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca vimutti-sampanno hoti,||
vimutti-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca vimutti-~naa.na-dassana-sampanno hoti,||
vimutti-~naa.na-dassana-sampadaaya ca va.n.navaadii.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

12. Eva.m vutte aayasmaa Saariputto aayasmanta.m Mahaa Moggallaana.m etad avoca:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Moggallaana aayasmataa Mahaa Kassapena yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Mahaa Moggallaana.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Moggallaana Gosi'nga-saala-vana.m||
dosinaa ratti||
sabba-phaaliphullaa saalaa||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Moggallaana bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

13. "Idh'aavuso Saariputta dve bhikkhuu abhidhammakatha.m kathenti;||
te a~n~nama~n~na.m pa~nha.m pucchanti,||
a~n~nama~n~nassa pa~nha.m pu.t.thaa vissajjenti||
no ca sa.msaadenti,||
dhammii ca n'esa.m kathaa pavattanii hoti.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

14. Atha kho aayasmaa Mahaa Moggallaano aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Saariputta amhehi sabbeh'eva yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Saariputta.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Saariputta Gosi'nga-saala-vana.m,||
dosinaa ratti||
sabbapaalipullaa saalaa,||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

15. "Idh'aavuso Moggallaana bhikkhu citta.m vasa.m vatteti,||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'n- [215] khati pubba.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa pubba.nha-samaya.m viharati||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati majjhantika.m samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa majjhantika.m samaya.m viharati;||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati saaya.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa saaya.nha-samaya.m viharati.|| ||

Seyyathaa pi aavuso Moggallaana ra~n~no vaa raaja-mahaa-mattassa vaa naanaarattaana.m dussaana.m dussakara.n.dako puuro assa,||
so ya~n-~nad-eva dussayuga.m aaka'nkheyya pubba.nha-samaya.m paarupitu.m tan tad eva dussayuga.m pubba.nha-samaya.m paarupeyya||
ya~n-~nad-eva dussayuga.m aaka'nkheyya majjhantika.m samaya.m paarupitu.m||
tan tad eva dussayuga.m majjhantika.m samaya.m paarupeyya||
ya~n-~nad-eva dussayuga.m aaka'nkheyya saaya.nha-samaya.m paarupitu.m||
tan tad eva dussayuga.m saaya.nha-samaya.m paarupeyya.|| ||

Evam eva kho aavuso Moggallaana bhikkhu citta.m vasa.m vatteti||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati pubba.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa pubba.nha-samaya.m viharati||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati majjhantika.m samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa majjhantika.m samaya.m viharati;||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati saaya.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa saaya.nha-samaya.m viharati.|| ||

Evaruupena kho aavuso Moggallaana bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

 


 

16. Atha kho aayasmaa Saariputto te aayasmante etad avoca:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso amhehi sabbeh'eva yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Aayaam'aavuso yena Bhagavaa ten'upasa'nkamitvaa||
etam attha.m Bhagavato aarocessaama||
yathaa no Bhagavaa vyaakarissati||
tathaa na.m dhaaressaamaa" ti.|| ||

"Evam aavuso" ti kho te aayasmanto aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

17. Atha kho te aayasmanto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Idha bhante aayasmaa ca Revato||
aayasmaa ca Aanando||
yenaaha.m ten'upasa'nkami.msu dhamma-sava.naaya.|| ||

Addasa.m kho aha.m bhante aayasmanta~n ca Revata.m||
aayasmanta~n ca Aananda.m||
duurato va aagacchante||
disvaana [216] aayasmanta.m Aananda.m etad avoca.m:|| ||

"Etu kho aayasmaa Aanando,||
saagata.m aayasmato Aanandassa Bhagavato upa.t.thaakassa Bhagavato santikaavacarassa.|| ||

Rama.niiya.m aavuso Aananda Gosi'nga-saala-vana.m,||
dosinaa ratti,||
sabba-phaaliphullaa saalaa,||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Aananda bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

18. Eva.m vutte bhante aayasmaa Aanando ma.m etad avoca:|| ||

"Idh'aavuso Saariputta bhikkhu bahussuto hoti||
sutadharo||
sutasannicayo,||
ye te dhammaa aadikalyaa.naa||
majjhekalyaa.naa||
pariyosaanakalyaa.naa||
saatthaa sabya~njanaa kevalaparipu.n.na.m||
parisuddha.m||
brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaa-ruupaa'ssa dhammaa bahussutaa honti dhataa,||
vacasaa paricitaa,||
manusaa'nupekkhitaa,||
di.t.thiyaa suppa.tividdhaa;||
so catassanna.m||
parisaana.m dhamma.m deseti||
parima.n.dalehi||
padavya~njanehi||
appabaddhehi||
anusaya-samugghaataaya.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

19. "Saadhu saadhu Saariputa||
yathaa ta.m Aanando va sammaa vyaakaramaano vyaakareyya.|| ||

Aanando hi Saariputta bahussuto||
sutadharo||
sutasannicayo.|| ||

Ye te dhammaa aadi-kalyaa.naa||
majjhe-kalyaa.naa||
pariyosaana-kalyaa.naa||
saatthaa sabya~njanaa kevala-paripu.n.na.m||
parisuddha.m||
brahmacariya.m abhivadanti||
tathaa-ruupaa'ssa dhammaa bahussutaa honti dhataa,||
vacasaa paricitaa||
manasaa'nupekkhitaa||
di.t.thiyaa suppa.tividdhaa,||
so catassanna.m||
parisaana.m dhamma.m deseti||
parima.n.dalehi||
padavya~njanehi||
appabaddhehi||
anusaya-samugghaataayaa" ti.|| ||

20. Eva.m vutte aha.m bhante aayasmanta.m Revata.m etad avoca.m:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Revata aayasmataa Aanandena yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Revata.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Revata Gosi'nga-saala-vana.m,||
dosinaa ratti,||
sabba-phaaliphullaa saalaa,||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Revata bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

21. Eva.m vutte bhante aayasmaa Revato ma.m etad avoca:|| ||

"Idh'aavuso Saariputta bhikkhu pa.tisallaa.naaraamo hoti||
pa.tisallaa.narato||
ajjhatta.m ceto-samatham-anuyutto||
aniraakatajjhaano,||
vipassanaaya samannaagato,||
bruuhetaa su~n~naagaaraana.m.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

22. "Saadhu saadhu Saariputta||
yathaa ta.m Revato va sammaa vyaakaramaano vyaakareyya.|| ||

Revato hi Saariputta pa.tisallaa.naaraamo hoti||
pa.tisallaa.narato||
ajjhatta.m ceto-samatham-anuyutto||
aniraakatajjhaano,||
vipassanaaya samannaagato,||
bruuhetaa su~n~naagaaraanan" ti.|| ||

[217] 23. Eva.m vutte aha.m bhante aayasmanta.m Anuruddha.m etad avoca.m:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Anuruddha aayasmataa Revatena* yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Anuruddha.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Anuruddha Gosi'nga-saala-vana.m,||
dosinaa ratti,||
sabba-phaaliphullaa saalaa,||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Anuruddha bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

24. Eva.m vutte bhante aayasmaa Anuruddho ma.m etad avoca:|| ||

"Idh'aavuso Saariputta bhikkhu dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena sahassa.m lokaana.m vvoloketi.|| ||

Seyyathaa pi aavuso Saariputta cakkhumaa puriso uparipaasaadavaragato sahassa.m nemima.n.dalaana.m volokeyya,||
evam eva kho aavuso Saariputta bhikkhu dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena sahassa.m lokaana.m voloketi.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

25. "Saadhu saadhu Saariputta||
yathaa ta.m Anuruddhova sammaa vyaakaramaano vyaakareyya.|| ||

Anuruddho hi Saariputta dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena sahassa.m lokaana.m voloketii" ti.|| ||

26. Eva.m vutte aha.m bhante aayasmanta.m Mahaa Kassapa.m etad avoca.m:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Kassapa aayasmataa Anuruddhena yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Mahaa Kassapa.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Kassapa Gosi'nga-saala-vana.m,||
dosinaa ratti,||
sabba-phaaliphullaa saalaa,||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Kassapa bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

Eva.m vutte bhante aayasmaa Mahaa-Kassapo ma.m etad avoca:|| ||

"Idh'aavuso Saariputta bhikkhu attanaa ca aara~n~nako hoti,||
aara~n~nakattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pi.n.dapaatiko hoti,||
pi.n.dapaatikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pa.msukuuliko hoti,||
pa.msukuulikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca teciivariko hoti,||
teciivarikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca appiccho hoti,||
appicchataaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca santu.t.tho hoti,||
santu.t.thiyaa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pavivitto hoti,||
pavivekassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca asa.msa.t.tho hoti,||
asa.msaggassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca aaraddhaviriyo hoti,||
viriyaarambhassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca siilasampanno hoti,||
siila-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca samaadhi-sampanno hoti,||
samaadhi-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pa~n~naa-sampanno hoti,||
pa~n~naa-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca vimutti-sampanno hoti,||
vimutti-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca vimutti-~naa.na-dassana-sampanno hoti,||
vimutti-~naa.na-dassana-sampadaaya ca va.n.navaadii.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m [218] sobheyyaa" ti.|| ||

27. "Saadhu saadhu Saariputta||
yathaa ta.m Kassapo va sammaa vyaakaramaano vyaakareyya.|| ||

Kassapo hi Saariputta attanaa ca aara~n~nako hoti,||
aara~n~nakattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pi.n.dapaatiko hoti,||
pi.n.dapaatikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pa.msukuuliko hoti,||
pa.msukuulikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca teciivariko hoti,||
teciivarikattassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca appiccho hoti,||
appicchataaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca santu.t.tho hoti,||
santu.t.thiyaa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pavivitto hoti,||
pavivekassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca asa.msa.t.tho hoti,||
asa.msaggassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca aaraddhaviriyo hoti,||
viriyaarambhassa ca va.n.navaadii;||
attanaa ca siilasampanno hoti,||
siila-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca samaadhi-sampanno hoti,||
samaadhi-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca pa~n~naa-sampanno hoti,||
pa~n~naa-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca vimutti-sampanno hoti,||
vimutti-sampadaaya ca va.n.navaadii;||
attanaa ca vimutti-~naa.na-dassana-sampanno hoti,||
vimutti-~naa.na-dassana-sampadaaya ca va.n.navaadii" ti.|| ||

28. Eva.m vutte aha.m bhante aayasmanta.m Mahaa Moggallaana.m etad avoca.m:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Moggallaana aayasmataa Mahaa Kassapena yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Mahaa Moggallaana.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Moggallaana Gosi'nga-saala-vana.m,||
dosinaa ratti,||
sabba-phaaliphullaa saalaa,||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Moggallaana bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

29. Eva.m vutte bhante aayasmaa Mahaa Moggallaano ma.m etad avoca:

"Idh'aavuso Saariputta dve bhikkhuu abhidhammakatha.m kathenti;||
te a~n~nama~n~na.m pa~nha.m pucchanti,||
a~n~nama~n~nassa pa~nha.m pu.t.thaa vissajjenti||
no ca sa.msaadenti,||
dhammii ca n'esa.m kathaa pavattanii hoti.|| ||

Evaruupena kho aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

30. "Saadhu saadhu Saariputta||
yathaa ta.m Moggallaano va sammaa vyaakaramaano vyaakareyya.|| ||

Moggallaano hi Saariputta dhamma-kathiko' ti.|| ||

31. Eva.m vutte aayasmaa Mahaa Moggallaano Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Atha khvaaha.m bhante aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca.m:|| ||

"Byaakata.m kho aavuso Saariputta amhehi sabbah'eva yathaa saka.m pa.tibhaana.m.|| ||

Tattha daani maya.m aayasmanta.m Saariputta.m pucchaama:|| ||

Rama.niiya.m aavuso Saariputta Gosi'nga-saala-vana.m,||
dosinaa ratti,||
sabba-phaaliphullaa saalaa,||
dibbaa ma~n~ne gandhaa sampavanti.|| ||

Katha.m-ruupena aavuso Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti?|| ||

32. Eva.m vutte bhante aayasmaa Saariputto ma.m etad avoca:|| ||

"Idh'aavuso Moggallaana bhikkhu citta.m vasa.m vatteti,||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati pubba.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa pubba.nha-samaya.m viharati||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati majjhantika.m samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa majjhantika.m samaya.m viharati;||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati saaya.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa saaya.nha-samaya.m viharati.|| ||

Seyyathaa pi aavuso Moggallaana ra~n~no vaa raaja-mahaa-mattassa vaa naanaarattaana.m dussaana.m dussakara.n.dako puuro assa,||
so ya~n-~nad-eva dussayuga.m aaka'nkheyya pubba.nha-samaya.m [219] paarupitu.m tan tad eva dussayuga.m pubba.nha-samaya.m paarupeyya||
ya~n-~nad-eva dussayuga.m aaka'nkheyya majjhantika.m samaya.m paarupitu.m||
tan tad eva dussayuga.m majjhantika.m samaya.m paarupeyya||
ya~n-~nad-eva dussayuga.m aaka'nkheyya saaya.nha-samaya.m paarupitu.m||
tan tad eva dussayuga.m saaya.nha-samaya.m paarupeyya.|| ||

Evam eva kho aavuso Moggallaana bhikkhu citta.m vasa.m vatteti||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati pubba.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa pubba.nha-samaya.m viharati||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati majjhantika.m samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa majjhantika.m samaya.m viharati;||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati saaya.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa saaya.nha-samaya.m viharati.|| ||

Evaruupena kho aavuso Moggallaana bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

32. "Saadhu saadhu Moggallaana||
yathaa ta.m Saariputto va sammaa vyaakaramaano vyaakareyya.|| ||

Saariputto hi Mognallaana.m citta.m vasa.m vatteti||
no ca Saariputto cittassa vasena vattati;||
so yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati pubba.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa pubba.nha-samaya.m viharati||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati majjhantika.m samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa majjhantika.m samaya.m viharati;||
yaaya vihaara-samaapattiyaa aaka'nkhati saaya.nha-samaya.m viharitu.m taaya vihaara-samaapattiyaa saaya.nha-samaya.m viharati" ti.|| ||

33. Eva.m vutte aayasmaa Saariputto Bhagavanta.m etad avoca:

"Kassa nu kho bhante subhaasitan" ti?|| ||

34. "Sabbesa.m vo Saariputta subhaasita.m pariyaayena.|| ||

Api ca mama pi su.naatha yathaaruupena bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyya.|| ||

Idha Saariputta bhikkhu pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa:||
'na taavaaha.m ima.m palla'nka.m bhindissaami||
yaava me naanupaadaaya aasavehi citta.m vimuccissatii' ti.|| ||

Evaruupena kho Saariputta bhikkhunaa Gosi'nga-saala-vana.m sobheyyaa" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te aayasmanto Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.|| ||

Mahaa Gosi'nga Sutta.m Dutiya.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement