Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
4. Mahaa Yamaka Vagga

Sutta 34

Cuulaa Gopaalaka Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Vajjiisu viharati Ukkacelaaya.m Ga'ngaaya nadiyaa tiire.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Bhuutapubba.m bhikkhave Maagadhako gopaalako duppa~n~na-jaatiko vassaana.m pacchime maase saradasamaye asamavekkhitvaa Ga'ngaaya nadiyaa orima.m tiira.m asamavekkhitvaa paarima.m tiira.m atitthen'eva gaavo pataaresi uttara.m tiira.m Suvidehaana.m.|| ||

Atha kho bhikkhave gaavo majjhe Ga'ngaaya nadiyaa sote aama.n.daliya.m karitvaa tatth'eva anayabyasana.m aapajji.msu.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so bhikkhave Maagadhako gopaalako duppa~n~na-jaatiko vassaana.m pacchime maase saradasamaye asamavekkhitvaa Ga'ngaaya nadiyaa orima.m tiira.m asamavekkhitvaa paarima.m tiira.m atitthen'eva gaavo pataaresi uttara.m tiira.m Suvidehaana.m.|| ||

3. Evam eva kho bhikkhave ye hi keci sama.naa vaa braahma.naa vaa akusalaa imassa lokassa,||
akusalaa parassa lokassa,||
akusalaa Maaradheyyassa,||
akusalaa a-Maaradheyyassa,||
akusalaa Maccudheyyassa,||
akusalaa a-Maccudheyyassa,||
tesa.m ye sotabba.m saddahaatabba.m ma~n~nissanti,||
tesa.m ta.m bhavissati diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaaya.|| ||

4. Bhuutapubba.m bhikkhave Maagadhako gopaalako sappa~n~na-jaatiko vassaana.m pacchime maase saradasamaye samavekkhitvaa Ga'ngaaya nadiyaa orima.m tiira.m samavekkhitvaa paarima.m tiira.m titthen'eva gaavo pataaresi uttara.m tiira.m suvidehaana.m.|| ||

So pa.thama.m pataaresi ye te usabhaa gopitaro gopari.naayakaa,||
te tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu||
athaapare pataaresi balavagaavo, dammagaavo,||
te pi tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu;||
athaapare pataaresi vacchatare vacchatariyo||
te pi tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu;||
athaapare pataaresi vacchake kisabalake,||
te pi tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu.|| ||

Bhuutapubba.m bhikkhave vacchako taru.nako taavad-eva jaatako maatu goravakena vuyhamaano,||
so pi tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agamaasi.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so bhikkhave Maagadhako gopaalako [226] sappa~n~na-jaatiko vassaana.m pacchime maase saradasamaye samavekkhitvaa Ga'ngaaya nadiyaa orima.m tiira.m samavakkhitvaa paarima.m tiira.m titthen'eva gaavo pataaresi uttara.m tiira.m Suvidehaana.m.|| ||

5. Evam eva kho bhikkhave ye hi keci sama.naa vaa braahma.naa vaa kusalaa imassa lokassa,||
kusalaa parassa lokassa,||
kusalaa Maaradheyyassa,||
kusalaa a-Maaradheyyassa,||
kusalaa Maccudheyyassa,||
kusalaa a-Maccudheyyassa,||
tesa.m ye sotabba.m saddahaatabba.m ma~n~nissanti,||
tesa.m ta.m bhavissati diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

6. Seyyathaa pi, bhikkhave, ye te usabhaa gopitaro gopari.naayakaa tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhuu arahanto khii.naasavaa vusitavanto katakara.niiyaa ohitabhaaraa anuppatta-sadatthaa parikkhii.na-bhava-sa.myojanaa samma-d-a~n~naa vimuttaa,||
te pi tiriya.m Maarassa sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gataa.|| ||

7. Seyyathaa pi te bhikkhave balavagaavo dammagaavo tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhuu pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatikaa tattha parinibbaayino anaavattidhammaa tasmaa lokaa, te pi tiriya.m Maarassa sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gamissanti.|| ||

8. Seyyathaa pi te bhikkhave vacchataraa vacchatariyo tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhuu ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa raagadosamohaana.m tanuttaa sakadaagaamino sakideva ima.m loka.m aagantvaa dukkhassanta.m karissanti, te pi tiriya.m Maarassa sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gamisnti.|| ||

9. Seyyathaa pi te bhikkhave vacchakaa kisabalakaa tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agama.msu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhuu ti.n.na.m sa.myojanaana.m parikkhayaa sotaapannaa avinipaatadhammaa sambodhiparaayanaa,||
te pi tiriya.m Maarassa sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gamissanti.|| ||

10. Seyyathaa pi so bhikkhave vacchako taru.nako taavad-eva jaatako maatu goravakena vuyhamaano tiriya.m Ga'ngaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m agamaasi,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhuu dhammaanusaarino saddhaanusaarino,||
te pi tiriya.m Maarassa sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gamissanti.|| ||

11. Aha.m kho pana bhikkhave [227] kusalo imassa lokassa,||
kusalo parassa lokassa,||
kusalo Maaradheyyassa,||
kusalo a-Maaradheyyassa,||
kusalo Maccudheyyassa,||
kusalo a-Maccudheyyassa||
tassa mayha.m bhikkhave ye sotabba.m saddahaatabba.m ma~n~nissanti,||
tesa.m ta.m bhavissati diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati.|| ||

12. Idam avoca Bhagavaa||
ida.m vatvaa sugato athaapara.m etad avoca satthaa:|| ||

"Aya.m loko paraloko jaanataa suppakaasito,
Ya~n ca Maarena samappatta.m appatta.m ya~n ca Maccunaa.|| ||

Sabba.m loka.m abhi~n~naaya sambuddhena pajaanataa,
Viva.ta.m amatadvaara.m khema.m nibbaanapattiyaa.|| ||

Chinna.m paapimato sota.m viddhasta.m vina.liikata.m,
Paamujjabahulaa hotha khema.m patthetha bhikkhavo" ti.|| ||

Cuu.lagopaalakasutta.m catuttha.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement