Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
4. Mahaa Yamaka Vagga

Sutta 39

Mahaa Assapura Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa A'ngesu viharati||
Assapura.m naama a'ngaana.m nigamo.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m||
Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. "'Sama.naa sama.naa' ti vo bhikkhave jano sa~njaanaati||
tumhe ca pana:||
ke tumheti pu.t.thaa sama.naa:||
'sama.naa'mhaa' ti pa.tijaanaatha.|| ||

Tesa.m vo bhikkhave eva.m sama~n~naana.m sata.m evam pa.ti~n~naana.m sata.m:|| ||

'Ye'dhammaa sama.nakara.naa ca braahma.nakara.naa ca||
te dhamme samaadaaya vattissaama,||
eva.m no aya.m amhaaka.m sama~n~naa ca saccaa bhavissati pa.ti~n~naa ca bhuutaa,||
yesa~n ca maya.m ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaanapaccaya-bhesajja-parikkhaara.m paribhu~njaama||
tesa.m te kaaraa amhesu mahapphalaa bhavissanti mahaanisa.msaa,||
amhaaka~n c'evaaya.m pabbajjaa ava~njhaa bhavissati saphalaa sa-udayaa' ti.|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

3. Katame ca bhikkhave dhammaa sama.nakara.naa ca braahma.nakara.naa ca?|| ||

4. 'Hirottappena samannaagataa bhavissaamaa' ti.|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

5. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

6. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

'Parisuddho no [272] kaayasamaacaaro bhavissati uttaano viva.to||
na ca chiddavaa sa.mvuto ca,||
taaya ca pana parisuddha-kaaya-samaacaarataaya n'ev'attaan'ukka.msissaama,||
na para.m vambhissaamaa' ti|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

7. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro;||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

8. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

'Parisuddho no vaciisamaacaaro bhavissati uttaano viva.to||
na ca chiddavaa sa.mvuto ca||
taaya ca pana parisuddha-vacii-samaacaarataaya||
n'ev'attaan'ukka.msissaama||
na para.m vambhissaamaa' ti|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

7. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro;||
parisuddho vacii-samaacaaro||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

8. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

'Parisuddho no mano-samaacaaro bhavissati uttaano viva.to||
na ca chiddavaa sa.mvuto ca,||
taaya ca pana parisuddha-mano-samaacaarataaya||
n'ev'attaan'ukka.msissaama,||
na para.m vambhissaamaa' ti|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

9. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro;||
parisuddho vacii-samaacaaro||
parisuddho mano-samaacaaro||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

10. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

'Parisuddho no aajiivo bhavissati uttaano viva.to||
na ca chiddavaa sa.mvuto ca,||
taaya ca pana parisuddhaajiivataaya||
n'ev'attaan'ukka.msissaama,||
na para.m vambhissaamaa' ti|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

11. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro;||
parisuddho vacii-samaacaaro||
parisuddho mano-samaacaaro||
parisuddho aajiivo||
[273] alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

12. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

'Indriyesu guttadvaaraa bhavissaama:|| ||

Cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m cakkhu'ndriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa-domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjissaama,||
rakkhissaama cakkhu'ndriya.m,||
cakkhu'ndriye sa.mvara.m aapajjissaama.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m sot'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa-domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjissaama,||
rakkhissaama sot'indriya.m,||
sot'indriye sa.mvara.m aapajjissaama.|| ||

Ghaanena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m ghaan'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa-domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjissaama,||
rakkhissaama ghaan'indriya.m,||
ghaan'indriye sa.mvara.m aapajjissaama.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m jivh'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa-domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjissaama,||
rakkhissaama jivh'indriya.m,||
jivh'indriye sa.mvara.m aapajjissaama.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m kaay'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa-domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjissaama,||
rakkhissaama kaay'indriya.m,||
kaay'indriye sa.mvara.m aapajjissaama.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m man'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa-domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjissaama,||
rakkhissaama man'indriya.m,||
man'indriye sa.mvara.m aapajjissaamaa' ti.|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

15. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro,||
parisuddho vacii-samaacaaro,||
parisuddho mano-samaacaaro,||
parisuddho aajiivo,||
indriyesu'mha guttadvaaraa||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

16. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

'Bhojane matta~n~nuno bhavissaama,||
pa.tisa'nkhaa yoniso aahaara.m aaharissaama:||
'n'eva davaaya na madaaya na ma.n.danaaya na vibhuusanaaya,||
yaavad eva imassa kaayassa .thitiyaa yaapanaaya,||
vihi.msuuparatiyaa brahmacariyaanuggahaaya:|| ||

'Iti puraa.na~n ca vedana.m pa.tihankhaami nava~n ca vedana.m na uppaadessaami||
yaatraa ca me bhavissati anavajjataa ca phaasuvihaaro caa' ti.|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

17. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro,||
parisuddho vacii-samaacaaro,||
parisuddho mano-samaacaaro,||
parisuddho aajiivo,||
indriyesu'mha guttadvaaraa||
bhojane matta~n~nuno||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

18. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

Jaagariya.m anuyuttaa bhavissaama:|| ||

Divasa.m ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodhessaama,||
rattiyaa pa.thama.m yaama.m [274] ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodhessaama,||
rattiyaa majjhima.m yaama.m dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappessaama paade paada.m accaadhaaya sataa sampajaanaa u.t.thaanasa~n~na.m manasikaritvaa,||
rattiyaa pacchima.m yaama.m paccu.t.thaaya ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodhessaamaa' ti.|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

19. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro,||
parisuddho vacii-samaacaaro,||
parisuddho mano-samaacaaro,||
parisuddho aajiivo,||
indriyesu'mha guttadvaaraa||
bhojane matta~n~nuno||
jaagariya.m anuyuttaa||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

20. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

Sati-sampaja~n~nena samannaagataa bhavissaama:||
abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii,||
aalokite vilokite sampajaanakaarii,||
sammi~njite pasaarite sampajaanakaarii,||
sanghaa.tipatta-ciivaradhaara.ne sampajaanakaarii,||
asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii,||
uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii,||
gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii' ti.|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabba.m.|| ||

21. Siyaa kho pana bhikkhave tumhaaka.m evam assa:|| ||

'Hirottappen'amhaa samannaagataa,||
parisuddho no kaaya-samaacaaro,||
parisuddho vacii-samaacaaro,||
parisuddho mano-samaacaaro,||
parisuddho aajiivo,||
indriyesu'mha guttadvaaraa||
bhojane matta~n~nuno||
jaagariya.m anuyuttaa||
satisampaja~n~nena samannaagataa||
alam-ettaavataa,||
katam-ettaavataa,||
anuppatto no saama~n~nattho,||
n'atthi no ki~nci uttari.m kara.niiyan' ti;|| ||

taavataken'eva tu.t.thi.m aapajjeyyaatha.|| ||

22. Aarocayaami vo bhikkhave,||
pa.tivedayaami vo bhikkhave:||
maa vo saama~n~natthikaana.m sata.m||
saama~n~nattho parihaayi sati uttari.m kara.niiye.|| ||

Ki~n ca bhikkhave uttari.m kara.niiya.m?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivitta.m senaasana.m bhajati:||
ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa,||
uju.m kaaya.m pa.nidhaaya,||
parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa.|| ||

So abhijjha.m loke pahaaya||
vigataabhijjhena cetasaa viharati||
abhijjhaaya citta.m parisodheti||
Vyaapaadapadosa.m pahaaya||
abyaapannacitto viharati,||
sabba-paa.na-[275] bhuuta-hitaanukampii||
vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti.|| ||

Thiina-middha.m pahaaya||
vigatathiinamiddho viharati,||
aalokasa~n~nii sato sampajaano||
thiina-middhaa citta.m parisodheti.|| ||

Uddhacca-kukkucca.m pahaaya||
anuddhato viharati,||
ajjhatta.m vuupasantacitto,||
uddhacca-kukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya||
ti.n.navicikiccho viharati,||
akatha'nkathii kusalesu dhammesu,||
vicikicchaaya citta.m parisodheti.|| ||

23. Seyyathaa pi, bhikkhave,||
puriso i.na.m aadaaya kammante payojeyya,||
tassa te kammantaa samijjheyyu.m,||
so yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca vyantiikareyya,||
siyaa c'assa uttari.m avasi.t.tha.m daaraabhara.naaya,||
tassa evam assa:|| ||

'Aha.m kho pubbe i.na.m aadaaya kammante payojesi.m,||
tassa me kammantaa samijjhi.msu,||
so aha.m yaani ca poraa.naani i.namuulaani,||
taani ca byantiakaasi.m,||
atthi ca me uttari.m avasi.t.tha.m daaraabhaara.naayaa' ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamujja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m.|| ||

24. Seyyathaa pi, bhikkhave,||
puriso aabaadhiko assa dukkhito baa.lhagilaano,||
bhatta~n c'assa na-cchaadeyya,||
na c'assa kaaye balamattaa,||
so aparena samayena tamhaa aabaadhaa mucceyya,||
bhatta~n c'assa chaadeyya,||
siyaa c'assa kaaye balamattaa,||
tassa evam assa:|| ||

'Aha.m kho pubbe aabaadhiko ahosi.m dukkhito baa.lhagilaano,||
bhatta~n ca me nacchaadesi,||
na ca me aasi kaaye balamattaa,||
so'mhi etarahi tamhaa aabaadhaa mutto,||
bhatta~n ca me chaadeti,||
atthi ca me kaaye balamattaa' ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamujja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m.|| ||

25. Seyyathaa pi, bhikkhave,||
puriso bandhanaagaare baddho assa,||
so aparena samayena tamhaa bandhanaa mucceyya,||
sotthinaa abyayena,||
na c'assa koci bhogaana.m vayo,||
tassa evam assa:|| ||

'Aha.m kho pubbe bandhanaagaare baddho ahosi.m||
so'mhi etarahi tamhaa bandhanaa mutto sotthinaa abyayena||
n'atthi ca me koci bhogaana.m vayo' ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamujja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m.|| ||

16. Seyyathaa pi, bhikkhave,||
puriso daaso assa anattaadhiino paraadhiino na yena kaama'ngamo,||
so aparena samayena tamhaa daasabyaa mucceyya,||
attaadhiino aparaadhiino bhujisso yena kaama'ngamo;||
tassa evam assa:|| ||

'Aha.m kho pubbe daaso aahosi.m anattaadhiino paraadhiino na yena kaama'ngamo,||
so'mhi etarahi tamhaa daasabyaa mutto attaadhiino [276] aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo' ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamujja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m.|| ||

26. Seyyathaa pi, bhikkhave,||
puriso sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajjeyya,||
so aparena samayena tamhaa kantaaraa nitthareyya sotthinaa abyayena,||
na c'assa ki~nci bhogaana.m vayo;||
tassa evam assa:|| ||

'Aha.m kho pubbe sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajji.m,||
so'mhi etarahi tamhaa kantaaraa nitthi.n.no sotthinaa abyayena,||
n'atthi ca me ki~nci bhogaana.m vayo' ti.|| ||

So tatonidaana.m labhetha paamujja.m,||
adhigaccheyya somanassa.m.|| ||

27. Evam eva kho bhikkhave bhikkhu yathaa i.na.m,||
yathaa roga.m,||
yathaa bandhanaagaara.m,||
yathaa daasabya.m,||
yathaa kantaaraddhaanamagga.m,||
ime pa~nca niivara.ne appahiine attani samanupassati.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave, yathaa aana.nya.m yathaa aarogya.m,||
yathaa bandhanaa mokkha.m,||
yathaa bhujissa.m,||
yathaa khemantabhuumi.m,||
evam eva.m bhikkhu ime pa~nca niivara.ne pahiine attani samanupassati.|| ||

28. So ime pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne||
vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m||
savicaara.m||
vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kaaya.m vivekajena piiti-sukhena||
abhisandeti||
parisandeti||
paripuureti||
parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piiti-sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave,||
dakkho nahaapako vaa||
naahaapakantevaasii vaa||
ka.msathaale nahaaniiyacu.n.naani aakiritvaa udakena||
paripphosaka.m||
paripphosaka.m sanneyya,||
saa'ssa nahaaniiyapi.n.di snehaanugataa snehaparetaa,||
santarabaahiraa phu.taa snehena,||
na ca pagghara.nii.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu imam-eva kaaya.m vivekajena piiti-sukhena||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piiti-sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

29. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m||
cetaso ekodi-bhaava.m||
avitakka.m||
avicaara.m||
samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kaaya.m samaadhijena piiti-sukhena||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piiti-sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave,||
udakarahado ubbhi- [277] dodako,||
tassa n'ev'assa puratthimaaya disaaya udakass'aayamukha.m,||
na pacchimaaya disaaya udakass'aayamukha.m,||
na uttaraaya disaaya udakass'aayamukha.m,||
na dakkhi.naaya disaaya udakass'aayamukha.m,||
devo ca na kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anuppaveccheyya.|| ||

Atha kho tamhaa va udakarahadaa siitaa vaaridhaaraa ubbhijjitvaa tam-eva udakarahada.m siitena vaarinaa abhisandeyya parisandeyya paripuureyya paripphareyya,||
naassa ki~nci sabbaavato udakarahadassa siitena vaarinaa apphu.ta.m assa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu imam-eva kaaya.m samaadhijena piiti-sukhena||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piiti-sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

30. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu piitiyaa ca viraagaa||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajaano,||
sukha~n ca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yan ta.m ariyaa aacikkhanti:|| ||

'Upekkhako satimaa sukhavihaarii' ti|| ||

tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kaaya.m nippiitikena sukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave,||
uppaliniya.m vaa,||
paduminiya.m vaa,||
pu.n.dariikiniya.m vaa,||
app'ekaccaani uppalaani vaa,||
padumaani vaa,||
pu.n.dariikaani vaa,||
udake jaataani,||
udake sa.mvaddhaani,||
udakaa'nuggataani,||
antonimuggaposiini,||
taani yaava c'aggaa yaava ca muulaa siitena vaarinaa abhisannaani parisannaani paripuuraani paripphu.taani||
naassa ki~nci sabbaavata.m||
uppalaana.m vaa||
padumaana.m vaa||
pu.n.dariikaana.m vaa||
siitena vaarinaa apphu.ta.m assa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu imam-eva kaaya.m nippiitikena sukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripuureti,||
parippharati.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.|| ||

31. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu,||
sukhassa ca pahaanaa,||
dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa,||
adukkha-m-asukha.m,||
upekkhaa-sati-paarisuddhi.m,||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave,||
puriso odaatena vatthena sasiisa.m paarupitvaa nisinno assa,||
naassa ki~nci sabbaa- [278] vato kaayassa odaatena vattena apphu.ta.m assa,||
evam eva kho, bhikkhave,||
bhikkhu imam-eva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti.|| ||

Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.|| ||

32. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi-jaati sata-sahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.takappe aneke pi,||
viva.t.takappe aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe,||
'amutr'aasi.m eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m.|| ||

Tatra p'aasi.m,||
eva.m-naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave,||
puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya,||
tamhaa pi gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya,||
so tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagaccheyya,||
tassa evam assa:|| ||

'Aha.m kho sakamhaa gaamaa amu.m gaama.m aga~nchi.m,||
tatra eva.m a.t.thaasi.m,||
eva.m nisiidi.m,||
eva.m abhaasi.m,||
eva.m tu.nhii ahosi.m,||
tamhaa pi gaamaa amu.m gaama.m aga~nchi.m.|| ||

Tatraa pi eva.m a.t.thaasi.m,||
eva.m nisiidi.m,||
eva.m abhaasi.m,||
eva.m tu.nhii ahosi.m.|| ||

So'mhi tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagato' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati||
seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi-jaati sata-sahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.takappe aneke pi,||
viva.t.takappe aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe,||
'amutr'aasi.m eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m.|| ||

Tatra p'aasi.m,||
eva.m-naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

33. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati:||
cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati:-|| ||

"Ime vata [279] bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa||
micchaadi.t.thikammasamaadaanaa||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa||
sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.na.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Seyyathaa p'assu bhikkhave dve agaaraa sadvaaraa,||
tattha cakkhumaa puriso majjhe .thito passeyya manusse geha.m pavisante pi||
nikkhamante pi||
anusa'ncarante pi||
anuvicarante pi,||
evam eva kho, bhikkhave, bhikkhu||
dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati:-|| ||

"Ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa||
micchaadi.t.thikammasamaadaanaa||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa||
sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.na.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

34. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhininnaameti.|| ||

So:|| ||

"Ida.m dukkhan" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhasamudayo" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhanirodho" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Ime aasavaa" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavasamudayo" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavanirodho" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavanirodhagaaminii pa.tipadaa" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasaavaa pi citta.m vimuccati,||
bhavaasavaa pi citta.m vimuccati,||
avijjaasavaa pi citta.m vimuccati||
vimuttasmi.m vimuttam iti ~naa.na.m hoti:|| ||

"Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa" ti pajaanaati.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave,||
pabbatasankhepe udakarahado accho vippasanno anaavilo,||
tattha cakkhumaa puriso tiire .thito passeyya||
sippisambukam pi,||
sakkharaka.thalam pi,||
macchagumbam pi,||
carantam pi,||
ti.t.thantam pi,||
tassa evam assa:|| ||

"Aya.m kho udakarahado accho vippasanno anaavilo,||
tatir'ime sippi- [280] sambukaa pi||
sakkharaka.thalaa pi||
macchagumbaa pi||
caranti pi||
ti.t.thanti pii' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu:|| ||

"Ida.m dukkhan" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhasamudayo" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhanirodho" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Ime aasavaa" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavasamudayo" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavanirodho" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

"Aya.m aasavanirodhagaaminii pa.tipadaa" ti yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasaavaa pi citta.m vimuccati,||
bhavaasavaa pi citta.m vimuccati,||
avijjaasavaa pi citta.m vimuccati||
vimuttasmi.m vimuttam iti ~naa.na.m hoti:|| ||

"Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa" ti pajaanaati.|| ||

35. Aya.m vuccati bhikkhave bhikkhu sama.no iti pi,||
braahma.no iti pi,||
nahaatako iti pi,||
vedaguu iti pi,||
sottiyo iti pi,||
ariyo iti pi,||
araha.m iti pi.|| ||

36. Katha~n ca bhikkhave bhikkhu sama.no hoti?|| ||

Samitaa'ssa honti paapakaa akusalaa dhammaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu sama.no hoti.|| ||

37. Katha~n ca bhikkhave bhikkhu braahma.no hoti?|| ||

Baahitaa'ssa honti paapakaa akusalaa dhammaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu braahma.no hoti.|| ||

38. Katha~n ca bhikkhave bhikkhu nahaatako hoti?|| ||

Nahaataa'ssa honti paapakaa akusalaa dhammaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu nahaatako hoti.|| ||

39. Katha~n ca bhikkhave bhikkhu vedaguu hoti?|| ||

Viditaa'ssa honti paapakaa akusalaa dhammaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu vedaguu hoti.|| ||

40. Katha~n ca bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti?|| ||

Nissutaa'ssa honti paapakaa akusalaa dhammaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti.|| ||

41. Katha~n ca bhikkhave bhikkhu ariyo hoti?|| ||

Aarakaa'ssa honti paapakaa akusalaa dhammaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu ariyo hoti.|| ||

42. Katha~n ca bhikkhave bhikkhu araha.m hoti?|| ||

Aarakaa'ssa honti paapakaa akusalaa dhammaa sa'nkilesikaa ponobhavikaa sadaraa dukkhavipaakaa aayati.m jaati-jaraa-mara.niiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu araha.m hoti."|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandun ti.

Mahaa Assapurasutta.m navama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement