Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
5. Cuu.la Yamaka Vagga

Sutta 45

Cuu.la Dhamma-Samaadaana Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m||
Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Cattaar'imaani bhikkhave dhamma-samaadaanaani.

Katamaani cattaari?|| ||

Atthi bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-sukha.m aayati.m dukkha-vipaaka.m.|| ||

Atthi bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-dukkha~n c'eva aayati~n ca dukkha-vipaaka.m.|| ||

Atthi bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-dukkha.m aayati.m sukha-vipaaka.m.

Atthi bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-sukha~n c'eva aayati~n ca sukha-vipaaka.m.|| ||

3. Katama~n ca bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-sukha.m aayati.m dukkha-vipaaka.m?|| ||

Santi, bhikkhave, eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

"N'atthi kaamesu doso" ti.|| ||

Te kaamesu paatavyata.m aapajjanti,||
te kho mo.libaddhaahi paribbaajikaahi paricaarenti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

'Ki.m su naama te bhonto sama.na-braahma.naa kaamesu anaagatabhaya.m sampassamaanaa kaamaana.m pahaanam-aaha.msu,||
kaamaana.m pari~n~na.m pa~n~naapenti?|| ||

Sukho imissaa paribbaajikaaya taru.naaya mudukaaya lomasaaya baahaaya samphasso' ti.|| ||

Te kaamesu paatavyata.m aapajjanti.|| ||

Te kaamesu paatavyata.m aapajjitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjanti.

Te tattha dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

'Ida.m kho te bhonto sama.na-braahma.naa kaamesu anaagatabhaya.m sampassamaanaa kaamaana.m pahaanam-aaha.msu,||
kaamaana.m pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Imehi maya.m kaamahetu [306] kaamanidaana.m dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyaamaa' ti.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave, gimhaana.m pacchime maase maaluvaasipaa.tikaa phaleyya,||
atha kho ta.m bhikkhave maaluvaabiija.m a~n~natarasmi.m saalamuule nipateyya.|| ||

Atha kho bhikkhave yaa tasmi.m saale adhivatthaa devataa saa bhiitaa sa.mviggaa santaasa.m aapajjeyya.|| ||

Atha kho bhikkhave tasmi.m saale adhivatthaaya devataaya mittaamaccaa ~naatisaalohitaa,||
aaraamadevataa vanadevataa rukkhadevataa osadhiti.navanaspatiisu adhivatthaa devataa,||
sa'ngamma samaagamma eva.m samassaaseyyu.m:|| ||

'Maa bhava.m bhaayi,||
maa bhava.m bhaayi.|| ||

App'eva naam'eta.m maaluvaa biija.m moro vaa gileyya,||
mago vaa khaadeyya,||
dava.daaho vaa .daheyya,||
vanakammikaa vaa uddhareyyu.m,||
upacikaa vaa udrabheyyu.m,||
abiija.m vaa panassaa' ti.|| ||

Atha kho ta.m bhikkhave maaluvaabiija.m n'eva moro gileyya,||
na mago khaadeyya,||
na dava.daaho .daheyya,||
na vanakammikaa uddhareyyu.m,||
na upacikaa udrabheyyu.m,||
biija.mva panassa.|| ||

Ta.m paavussakena meghena abhippava.t.tha.m samma-d-eva viruu.lheyya.|| ||

Saa'ssa maaluvaalataa taru.naa mudukaa lomasaa vilambinii, saa ta.m saala.m upaniseveyya.|| ||

Atha kho bhikkhave tasmi.m saale adhivatthaaya devataaya evam assa:|| ||

'Ki.m su naama te bhonto mittaamaccaa ~naatisaalohitaa,||
aaraamadevataa vanadevataa rukkhadevataa,||
osadhiti.navanaspatiisu adhivatthaa devataa,||
maaluvaabiije anaagatabhaya.m sampassamaanaa sa'ngamma samaagamma eva.m samassaasesu.m:||
maa bhava.m bhaayi,||
maa bhava.m bhaayi,||
app'eva naam'eta.m maaluvaabiija.m moro vaa gileyya mago vaa khaadeyya dava.daaho vaa .daheyya, vanakammikaa vaa uddhareyyu.m,||
upacikaa vaa udrabheyyu.m,||
abiija.m vaa pan'assaati.|| ||

Sukho imissaa maaluvaalataaya taru.naaya mudukaaya lomasaaya vilambiniyaa samphasso' ti.|| ||

Saa ta.m saala.m anuparihareyya,||
saa ta.m saala.m anupariharitvaa upari vi.tabhi.m kareyya,||
upari vi.tabhi.m karitvaa oghana.m janeyya,||
oghana.m janetvaa ye tassa saalassa mahantaa mahantaa khandhaa te padaaleyya.|| ||

Atha kho bhikkhave tasmi.m saale adhivatthaaya devataaya evam assa:|| ||

'Ida.m kho te bhonto mittaamaccaa ~naatisaalohitaa,||
aaraamadevataa vanadevataa rukkhadevataa,||
osadhiti.navanaspatiisu adhivatthaa devataa,||
maaluvaabiije anaagatabhaya.m sampassamaanaa sa'ngamma samaagamma eva.m samassaasesu.m:||
maa bhava.m bhaayi,||
maa bhava.m bhaayi,||
app'eva naame ta.m maaluvaabiija.m moro vaa gileyya [307] mago vaa khaadeyya dava.daaho vaa .daheyya vanakammikaa vaa uddhareyyu.m upacikaa vaa udrabheyyu.m,||
abiija.m vaa pan'assaati,||
ya~n'caaha.m maaluvaabiijahetu dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyaamii' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave santi eke sama.na-braahma.naa eva.mvaadino eva.m di.t.thino:|| ||

'N'atthi kaamesu doso' ti.|| ||

Te kaamesu paatavyata.m aapajjanti,||
te mo.libaddhaahi paribbaajikaahi paricaarenti||
te evam aaha.msu:|| ||

Ki.m su naama te bhonto sama.na-braahma.naa kaamesu anaagatabhaya.m sampassamaanaa kaamaana.m pahaanam-aaha.msu,||
kaamaana.m pari~n~na.m pa~n~naapenti?|| ||

'Sukho imissaa paribbaajikaaya taru.naaya mudukaaya lomasaaya baahaaya samphasso' ti.|| ||

Te kaamesu paatavyata.m aapajjanti.|| ||

Te kaamesu paatavyata.m aapajjitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjanti.|| ||

Te tattha dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyanti.|| ||

Te evam aaha.msu:|| ||

'Ida.m kho bhonto sama.na-braahma.naa kaamesu anaagatabhaya.m sampassamaanaa kaamaana.m pahaanam-aaha.msu||
kaamaana.m pari~n~na.m pa~n~naapenti.|| ||

Ime hi maya.m kaamahetu kaamanidaanaa dukkhaa tippaa ka.tukaa vedanaa vediyaamaa' ti.|| ||

Ida.m vuccati bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-sukha.m aayati.m dukkha-vipaaka.m.|| ||

4. Katama~n ca bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-dukkha~n c'eva aayati~n ca dukkha-vipaaka.m?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco acelako hoti muttaacaaro hatthaavalekhano.|| ||

Na ehibhadantiko||
na ti.t.thabhadantiko,||
na abhiha.ta.m||
na uddissaka.ta.m||
na nimanta.na.m saadiyati.|| ||

So na kumbhimukhaa patiga.nhaati,||
na khalopimukhaa patiga.nhaati,||
na e.lakamantara.m||
na da.n.damantara.m||
na musalamantara.m||
na dvinna.m bhu~njamaanaana.m,||
na gabbhiniyaa||
na paayamaanaaya||
na purisantaragataaya,||
na sa'nkittiisu,||
na yattha saa upa.t.thito hoti,||
na yattha makkhikaa sa.n.dasa.n.dacaarinii,||
na maccha.m||
na ma.msa.m.

Na sura.m||
na meraya.m||
na thusodaka.m pibati.|| ||

So ekaagaariko vaa hoti ekaalopiko,||
dvaagaariko vaa hoti dvaalopiko,||
sattaagaariko vaa hoti sattaalopiko.|| ||

Ekissaa pi dattiyaa yaapeti,||
dviihi pi dattiihi yaapeti||
sattahi pi dattiihi yaapeti,||
ekaahikam pi aahaara.m aahaareti,||
dvaahikam pi aahaara.m aahaareti,||
sattaahikam pi aahaara.m aahaareti.|| ||

Iti evaruupa.m addhamaasikam pi pariyaayabhatta-bhojanaanuyogam-anuyutto viharati.|| ||

So saakabhakkho vaa [308] hoti saamaakabhakkho vaa hoti||
niivaarabhakkho vaa hoti||
daddulabhakkho1 vaa hoti||
ha.tabhakkho vaa hoti||
ka.nabhakkho vaa hoti||
aacaamabhakkho vaa hoti||
pi~n~naakabhakkho vaa hoti||
ti.nabhakkho vaa hoti||
gomayabhakkho vaa hoti,||
vanamuulaphalaahaaro yaapeti pavattaphalabhojii.|| ||

So saa.naani pi dhaareti||
masaa.naani pi dhaareti||
chavadussaani pi dhaareti||
pa.msukuulaani pi dhaareti||
tirii.taani pi dhaareti||
ajinaani pi dhaareti||
ajinakkhipam pi dhaareti||
kusaciiram pi dhaareti||
vaakaciiram pi dhaareti||
phalakaciiram pi dhaareti||
kesakambalam pi dhaareti||
vaa.lakambalam pi dhaareti||
uluukapakkham pi dhaareti.|| ||

Kesamassulocako pi hoti,||
kesamassulocanaanuyogam-anuyutto,||
ubbha.t.thako pi hoti aasanapa.tikkhitto,||
ukku.tiko pi hoti ukku.tikappadhaanam-anuyutto,||
ka.n.takaapassayiko pi hoti ka.n.takaapassaye seyya.m kappeti,||
saayatatiyakam pi udakoroha.naanuyogam-anuyutto viharati.|| ||

Iti evaruupa.m aneka-vihita.m kaayassa aataapanaparitaapanaanuyogam-anuyutto viharati.|| ||

So kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati.|| ||

Ida.m vuccati bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-dukkha~n c'eva aayati~nca dukkha-vipaaka.m.|| ||

6. Katama~n ca bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-dukkha.m aayati.m sukhavipaka.m?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco pakatiyaa tibbaraagajaatiko hoti.|| ||

So abhikkha.na.m raagaja.m dukkha.m domanassa.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Pakatiyaa tibbadosajaatiko hoti,||
so abhikkha.na.m dosaja.m dukkha.m domanassa.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Pakatiyaa tibbamohajaatiko hoti,||
so abhikkha.na.m mohaja.m dukkha.m domanassa.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

So sahaapi dukkhena sahaapi domanassena assumukho pi rudamaano paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m carati.|| ||

So kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.

Ida.m vuccati bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-dukkhaa aayati.m sukha-vipaaka.m.|| ||

7. Katama~n ca bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-sukha~n c'eva aayati~n ca sukha-vipaaka.m?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco pakatiyaa na tibbaraagajaatiko hoti,||
so na abhikkha.na.m raagaja.m dukkha.m domanassa.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Pakatiyaa na tibbadosajaatiko hoti,||
so na abhikkha.na.m dosaja.m dukkha.m domanassa.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

Pakatiyaa na tibbamohajaatiko [309] hoti,||
so na abhikkha.na.m mohaja.m dukkha.m domanassa.m pa.tisa'nvedeti.|| ||

So vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m||
savicaara.m||
vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m||
cetaso ekodi-bhaava.m||
avitakka.m||
avicaara.m||
samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Piitiyaa ca viraagaa||
upekhako ca viharati||
sato ca sampajaano,||
sukha~n ca kaayena pa.tisa'nvedeti||
ya.m ta.m ariya.m aacikkhanti||
'upekkhako satimaa sukhavihaarii' ti||
tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahaanaa||
dukkhassa ca pahaanaa||
pubbe va somanassa domanassaana.m attha'ngamaa||
adukkha.m-asukha.m||
upekkhaa-sati-paarisuddhi.m||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Ida.m vuccati bhikkhave dhamma-samaadaana.m paccuppanna-sukha~n c'eva aayati~nca sukha-vipaaka.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave cattaari dhamma-samaadaanaanii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.|| ||

Cuu.ladhamma-samaadaanasutta.m pa~ncama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement