Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
5. Cuu.la Yamaka Vagga

Sutta 48

Kosambiya Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][olds][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosambiya.m viharati Ghositaaraame.|| ||

Tena kho pana samayena Kosambiya.m bhikkhuu||
bha.n.dana-jaataa||
kalaha-jaataa||
vivaadaapannaa||
a~n~nama~n~na.m||
mukha-sattiihi||
vitudantaa viharanti.|| ||

Te na c'eva a~n~nama~n~na.m sa~n~napenti,||
na ca sa~n~natti.m upenti,||
na ca a~n~nama~n~na.m nijjhaapenti,||
na ca nijjhatti.m upenti.|| ||

2. Atha kho [321] a~n~nataro bhikkhu yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho so bhikkhu Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Idha bhante Kosambiya.m bhikkhuu||
bha.n.dana-jaataa||
kalaha-jaataa||
vivaadaapannaa||
a~n~nama~n~na.m||
mukha-sattiihi||
vitudantaa viharanti.|| ||

Te na c'eva a~n~nama~n~na.m sa~n~napenti,||
na ca sa~n~natti.m upenti,||
na ca a~n~nama~n~na.m nijjhaapenti,||
na ca nijjhatti.m upenti" ti.|| ||

3. Atha kho Bhagavaa a~n~natara.m bhikkhu.m aamantesi:|| ||

"Ehi tva.m bhikkhu mama vacanena te bhikkhuu aamantehi:|| ||

'Satthaayasmante aamantetii'" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti||
kho so bhikkhu Bhagavato pa.tissutvaa yena te bhikkhuu ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te bhikkhuu etad avoca:|| ||

"Satthaa aayasmante aamantetii" ti.|| ||

"Evam aavuso" ti||
kho te bhikkhuu tassa bhikkhuno pa.tissutvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinne kho te bhikkhuu Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Sacca.m kira tumhe bhikkhave||
bha.n.dana-jaataa||
kalaha-jaataa||
vivaadaapannaa||
a~n~nama~n~na.m||
mukha-sattiihi||
vitudantaa viharatha,||
te na c'eva a~n~nama~n~na.m sa~n~naapetha,||
na ca sa~n~natti.m upetha,||
te na c'eva a~n~nama~n~na.m nijdhaapetha,||
na ca nijdhatti.m upethaa" ti?|| ||

"Eva.m bhante".|| ||

4. "Ta.m ki.m ma~n~natha bhikkhave?|| ||

Yasmi.m tumhe samaye||
bha.n.dana-jaataa||
kalaha-jaataa||
vivaadaapannaa||
a~n~nama~n~na.m||
mukha-sattiihi||
vitudantaa viharatha,||
api nu tumhaaka.m tasmi.m samaye metta.m kaaya-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca,||
metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca,||
metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho caa" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante".|| ||

Iti kira bhikkhave yasmi.m tumhe samaye||
bha.n.dana-jaataa||
kalaha-jaataa||
vivaadaapannaa||
a~n~nama~n~na.m||
mukha-sattiihi||
vitudantaa viharatha,||
n'eva tumhaaka.m tasmi.m samaye metta.m kaaya-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca||
na metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca||
na metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca.|| ||

Atha ki.m carahi tumhe moghapurisaa||
ki.m jaanantaa||
ki.m passantaa||
bha.n.dana-jaataa||
kalaha-jaataa||
vivaadaapannaa||
a~n~na-||
[322] ma~n~na.m mukha-sattiihi||
vitudantaa viharatha,||
te na c'eva a~n~nama~n~na.m sa~n~naapetha,||
na ca sa~n~natti.m upetha,||
na ca a~n~nama~n~na.m nijjhaapetha,||
na ca nijjhatti.m upetha.|| ||

Ta.m hi tumhaaka.m moghapurisaa bhavissati diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa" ti.|| ||

5. Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Cha h'ime bhikkhave dhammaa saaraa.niiyaa piyakara.naa garukara.naa sa'ngahaaya avivaadaaya saamaaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame cha?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno metta.m kaaya-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhuno metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhuno metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti||
sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu ye te laabhaa dhammikaa dhammaladdhaa,||
antamaso pattapariyaapannamattam pi,||
tathaaruupehi laabhehi appa.tivibhattabhogii hoti||
siilavantehi sabrahmacaariihi saadhaara.na bhogii.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu yaani taani siilaani akha.n.daani acchiddaani asabalaani akammaasaani bhujissaani vi~n~nppasatthaani aparaama.t.thaani samaadhi-sa.mvattanikaani,||
tathaaruupesu siilesu siilasaama~n~nagato viharati||
sabrahmacaariihi aavii c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu yaa'ya.m di.t.thi ariyaa niyyaanikaa niyyaati takkarassa sammaa-dukkhakkhayaaya,||
tathaaruupaaya di.t.thiyaa di.t.thisaama~n~nagato viharati sabrahmacaariihi aavii c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Ime kho bhikkhave cha saaraa.niiyaa dhammaa piyakara.naa garukara.naa sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaya sa.mvattanti.|| ||

Imesa.m kho bhikkhave channa.m saaraa.niiyaana.m dhammaana.m eta.m agga.m eta.m sa'ngaahika.m eta.m sa.mghaatanika.m yad ida.m yaa'ya.m di.t.thi ariyaa niyyaatikaa niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave, kuu.taagaarassa eta.m agga.m eta.m sa'ngaahaka.m eta.m sa.mghaatanika.m yad ida.m kuu.ta.m,||
evam eva kho [323] bhikkhave imesa.m channa.m saaraa.niiyaana.m dhammaana.m eta.m agga.m eta.m sa'ngaahika.m eta.m sa.mghaatanika.m yad ida.m yaa'ya.m di.t.thi ariyaa niyyaanikaa niyyaati takkarassa sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

6. Katha~n ca bhikkhave yaa'ya.m di.t.thi ariyaa niyyaanikaa niyyaati takkarassa sammaa-dukkhakkhayaaya?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Atthi nu kho me ta.m pariyu.t.thaana.m ajjhatta.m appahiina.m yenaaha.m pariyu.t.thaanena pariyu.t.thita-citto yathaabhuuta.m na jaaneyya.m na passeyyan' ti?|| ||

"Sace bhikkhave bhikkhu kaama-raaga-pariyu.t.thito hoti,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu vyaapaada-pariyu.t.thito hoti,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu thiina-middha-pariyu.t.thito hoti,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu uddhacca-kukkucca-pariyu.t.thito hoti,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu vici-kicchaa-pariyu.t.thito hoti,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu idhaloka-cintaaya pasuto hoti,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu paraloka-cintaaya pasuto hoti,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu bha.n.danajaato kalahajaato vivaadaapanno a~n~nama~n~na.m mukha-sattiihi vitudanto viharati,||
pariyu.t.thita-citto va hoti.|| ||

So eva.m pajaanaati:|| ||

'N'atthi kho me ta.m pariyu.t.thaana.m ajjhatta.m appahiina.m yenaaha.m pariyu.t.thaanena pariyu.t.thita-citto yathaabhuuta.m na jaaneyya.m na passeyya.m.|| ||

Suppa.nihita.m me maanasa.m saccaana.m bodhaayaa' ti.|| ||

Idam-assa pa.thama.m ~naa.na.m adhigata.m hoti ariya.m lokuttara.m asaadhaara.na.m puthujjanehi.|| ||

7. Puna ca para.m bhikkhave ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Ima.m nu kho aha.m di.t.thi.m aasevanto bhaavento bahuliikaronto labhaami paccatta.m samatha.m,||
labhaami paccatta.m nibbutin' ti.|| ||

So eva.m pajaanaati:|| ||

'Ima.m kho aha.m di.t.thi.m aasevanto bhaavento bahuliikaronto labhaami paccatta.m samatha.m,||
labhaami paccatta.m nibbutinti.|| ||

Idam-assa dutiya.m ~naa.na.m adhigata.m hoti ariya.m lokuttara.m asaadhaara.na.m puthujjanehi.(2)|| ||

8. Puna ca para.m bhikkhave ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Yathaaruupaayaaha.m di.t.thiyaa samannaagato,||
atthi nu kho ito bahiddhaa a~n~no sama.no vaa braahma.no vaa tathaaruupaaya di.t.thiyaa samannaagato' ti.|| ||

So eva.m pajaanaati:|| ||

'Yathaaruupaayaaha.m di.t.thiyaa samannaagato,||
n'atthi ito bahiddhaa a~n~no sama.no vaa braahma.no [324] vaa tathaaruupaaya di.t.thiyaa samannaagato' ti.|| ||

Idam-assa tatiya.m ~naa.na.m adhigata.m hoti ariya.m lokuttara.m asaadhaara.na.m puthujjanehi.|| ||

9. Puna ca para.m bhikkhave ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Yathaaruupaaya dhammataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaaruupaaya dhammataaya samannaagato' ti?|| ||

Katha.mruupaaya ca bhikkhave dhammataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato?|| ||

Dhammataa esaa bhikkhave di.t.thi-sampannassa puggalassa:|| ||

Ki~ncaapi tathaa-ruupi.m aapatti.m aapajjati yathaaruupaaya aapattiyaa vu.t.thaana.m pa~n~naayati,||
atha kho na.m khippam'eva satthari vaa vi~n~nuusu vaa sabrahmacaariisu deseti vivarati uttaanii karoti||
desetvaa vivaritvaa uttaanii karitvaa aayati.m sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave, daharo kumaaro mando uttaanaseyyako hatthena vaa paadena vaa a'ngaara.m akkamitvaa khippam'eva pa.tisa.mharati,||
evam eva kho, bhikkhave, dhammataa esaa di.t.thi-sampannassa puggalassa:|| ||

Ki~ncaapi tathaa-ruupi.m aapatti.m aapajjati yathaaruupaaya aapattiyaa vu.t.thaana.m pa~n~naayati,||
atha kho na.m khippam'eva satthari vaa vi~n~nuusu vaa sabrahmacaariisu deseti vivarati uttaanii karoti||
desetvaa vivaritvaa uttaanii karitvaa aayati.m sa.mvara.m aapajjati.|| ||

So eva.m pajaanaati:|| ||

'Yathaaruupaaya dhammataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaaruupaaya dhammataaya samannaagato' ti.|| ||

Idam-assa catuttha.m ~naa.na.m adhigata.m hoti ariya.m lokuttara.m asaadhaara.na.m puthujjanehi.|| ||

10. Puna ca para.m bhikkhave ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Yathaaruupaaya dhammataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaa ruupaaya dhammataaya samannaagato' ti.|| ||

Katha.m ruupaaya ca bhikkhave dhammataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato?|| ||

Dhammataa esaa bhikkhave di.t.thi-sampannassa puggalassa:|| ||

Ki~ncaapi yaani taani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki'nkara.niiyaani,||
tattha ussukka.m aapanno hoti,||
atha khvaassa tibbaapekkhaa hoti||
adhisiila-sikkhaaya adhicitta-sikkhaaya adhipa~n~naa-sikkhaaya.|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave, gaavii taru.navacchaa thamba~n ca aalumpati vacchaka~n ca apavii.nati,||
evam eva kho, bhikkhave, dhammataa esaa di.t.thi-sampannassa puggalassa:|| ||

Ki~ncaapi yaani taani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki'nkara.niiyaani,||
tattha ussukka.m aapanno hoti||
atha khvaassa tibbaapekkhaa hoti||
adhisiila-sikkhaaya adhicitta-sikkhaaya adhipa~n~naa-sikkhaaya.|| ||

So eva.m pajaanaati:|| ||

'Yathaaruupaaya dhammataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaaruupaaya dhammataaya samannaagato' ti.|| ||

Idam-assa pa~ncama.m ~naa.na.m adhigata.m hoti ariya.m lokuttara.m asaadhaara.na.m puthujjanehi.|| ||

[325] 11. Puna ca para.m bhikkhave ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Yathaaruupaaya balataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaaruupaaya balataaya samannaagato' ti.|| ||

Katha.m ruupaaya ca bhikkhave balataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato?|| ||

Balataa esaa bhikkhave di.t.thi-sampannassa puggalassa:|| ||

Ya.m Tathaagatappavedite dhamma-vinaye desiyamaane a.t.thikatvaa manasi katvaa sabba-cetaso samannaaharitvaa ohitasoto dhamma.m su.naati.|| ||

So eva.m pajaanaati:|| ||

'Yathaaruupaaya balataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaaruupaaya balataaya samannaagato' ti.|| ||

Idam-assa cha.t.tha.m ~naa.na.m adhigata.m hoti ariya.m lokuttara.m asaadhaara.na.m puthujjanehi.|| ||

12. Puna ca para.m bhikkhave ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

'Yathaaruupaaya balataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaaruupaaya balataaya samannaagato' ti.|| ||

Katha.m ruupaaya ca bhikkhave balataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato?|| ||

Balataa esaa bhikkhave di.t.thi-sampannassa puggalassa:|| ||

Ya.m Tathaagatappavedite dhamma-vinaye desiyamaane labhati atthaveda.m,||
labhati dhammaveda.m,||
labhati dhamm'uupasa.mhita.m paamujja.m.|| ||

So eva.m pajaanaati:|| ||

'Yathaaruupaaya balataaya di.t.thi-sampanno puggalo samannaagato,||
aham pi tathaaruupaaya balataaya samannaagato' ti.|| ||

Idam-assa sattama.m ~naa.na.m adhigata.m hoti ariya.m lokuttara.m asaadhaara.na.m puthujjanehi.|| ||

Eva.m satta'ngasamannaagatassa kho bhikkhave ariyasaavakassa dhammataa susamanni.t.thaa hoti sotaapatti-phala-sacchikiriyaaya.|| ||

Eva.m satta'ngasamannaagato kho bhikkhave ariyasaavako sotaapatti-phala-samannaagato hotii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.

Kosambiyasutta.m a.t.thama.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement