Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
5. Cuu.la Yamaka Vagga

Sutta 50

Maara Tajjaniya Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Mahaa Moggallaano Bhaggesu viharati Su.msumaaragire Bhesaka.laavane Migadaaye.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Mahaa Moggallaano abbhokaase ca'nkamati.|| ||

2. Tena kho pana samayena Maaro paapimaa aayasmato Mahaa Moggallaanassa kucchigato hoti ko.t.thamanupavi.t.tho.|| ||

Atha kho aayasmato Mahaa Moggallaanassa etad ahosi:|| ||

Kin nu kho me kucchi garugaru viya maasaacita.m ma~n~ne ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Mahaa Moggallaano ca'nkamaa orohitvaa vihaara.m pavisitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho aayasmaa Mahaa Moggallaano paccatta.m yoniso manasaakaasi.|| ||

3. Addasaa kho aayasmaa Mahaa Moggallaano Maara.m paapimanta.m kucchigata.m ko.t.tham-anupavi.t.tha.m,||
disvaana Maara.m paapimanta.m etad avoca:|| ||

Nikkhama paapima,||
nikkhama paapima,||
maa Tathaagata.m vihesesi||
maa Tathaagatasaavaka.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaati.|| ||

4. Atha kho Maarassa paapimato etad ahosi:|| ||

"Ajaanam eva kho ma.m aya.m sama.no apassa.m evam aaha:|| ||

'Nikkhama paapima,||
nikkhama paapima,||
maa Tathaagata.m vihesesi||
maa Tathaagatasaavaka.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa' ti.|| ||

Yo pi'ssa so satthaa,||
so pi ma.m n'eva khippa.m jaaneyya,||
kuto pana ma.m aya.m saavako jaanissatii" ti.|| ||

5. Atha kho aayasmaa Mahaa Moggallaano Maara.m paapimanta.m etad avoca:|| ||

"Evam pi kho taaha.m paapima jaanaami,||
maa tva.m ma~n~nittho:||
na ma.m jaanaatii ti||
Maaro tvam asi paapima.|| ||

Tuyha.m hi paapima eva.m hoti:|| ||

'Ajaanam eva kho ma.m aya.m sama.no apassa.m evam aaha:|| ||

Nikkhama paapima,||
nikkhama paapima,||
maa Tathaagata.m vihesesi,||
maa Tathaagatasaavaka.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa' ti.|| ||

Yo pi'ssa so satthaa,||
so pi ma.m n'eva khippa.m jaaneyya,||
kuto pana ma.m aya.m saavako jaanissatii" ti.|| ||

6. Atha kho Maarassa paapimato etad ahosi:|| ||

Jaanam eva kho ma.m aya.m sama.no passa.m evam aaha:|| ||

Nikkhama paapima,||
nikkhama paapima,||
maa Tathaagata.m vihesesi,||
maa Tathaagatasaavaka.m.|| ||

Maa te ahosi diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaati.|| ||

Atha kho Maaro paapimaa [333] aayasmato Mahaa Moggallaanassa mukhato uggantvaa paccagga.le a.t.thaasi.|| ||

7. Addasaa kho aayasmaa Mahaa Moggallaano Maara.m paapimanta.m paccagga.le .thita.m||
disvaana Maara.m paapimanta.m etad avoca:|| ||

Ettha pi kho taaha.m, paapima passaami,||
maa tva.m ma~n~nattho:|| ||

Na ma.m passatii ti.|| ||

Eso tva.m paapima paccagga.le .thito.|| ||

8. Bhuutapubbaaha.m paapima Duusii naama maaro ahosi.m.|| ||

Tassa me Kaa.lii naama bhaginii tassaa tva.m putto.|| ||

So me tva.m bhaagineyyo hosi.|| ||

Tena kho pana paapima samayena Kakusandho Bhagavaa araha.m Sammaasambuddho loke uppanno hoti.|| ||

Kakusandhassa kho pana paapima Bhagavato arahato Sammaa-sambuddhassa Vidhura-Sa~njiiva naama saavakayuga.m ahosi agga.m bhaddayuga.m.|| ||

Yaavataa kho pana paapima Kakusandhassa Bhagavato arahato Sammaa-sambuddhassa saavakaa,||
naassu'dha koci aayasmataa Vidhurena samasamo hoti yad ida.m dhammadesanaaya.|| ||

Iminaa kho eta.m paapima pariyaayena aayasmato Vidhurassa Vidhuuro Vidhuuro t'veva sama~n~naa udapaadi.|| ||

Aayasmaa pana paapima Sa~njiivo ara~n~nagato pi rukkhamuulagato pi su~n~naagaaragato pi appakasiren'eva sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjati.|| ||

Bhuutapubba.m paapima aayasmaa Sa~njiivo a~n~natarasmi.m rukkhamuule sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapanno nisinno hoti.|| ||

Addasa.msu kho paapima gopaalakaa pasupaalakaa kassakaa pathaavino aayasmanta.m Sa~njiiva.m a~n~natarasmi.m rukkhamuule sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjitvaa nisinna.m||
disvaana n'esa.m etad ahosi:|| ||

Acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho,||
aya.m sama.no nisinnako va kaalakato,||
handa na.m dahaamaati.|| ||

Atha kho te paapima gopaalakaa pasupaalakaa kassakaa pathaavino ti.na~n ca ka.t.tha~n ca gomaya~n ca sa'nka.d.dhitvaa aayasmato Sa~njiivassa kaaye upacinitvaa aggi.m datvaa pakkami.msu.|| ||

Atha kho paapima aayasmaa Sa~njiivo tassaa rattiyaa accayena taaya samaapattiyaa vu.t.thahitvaa ciivaraani pappho.tetvaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya gaama.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Addasa.msu kho te paapima gopaalakaa pasupaalakaa kassakaa pathaavino aayasmanta.m Sa~njiiva.m pi.n.daaya caranta.m||
disvaana n'esa.m etad ahosi:|| ||

Acchariya.m vata bho,||
abbhuta.m vata bho,||
aya.m sama.no nisinnako va kaalakato,||
svaaya.m patisa~njiivito [334] ti.|| ||

Iminaa kho eta.m paapima pariyaayena aayasmato Sa~njiivassa Sa~njiivo Sa~njiivo t'veva sama~n~naa udapaadi.|| ||

9. Atha kho paapima Duusissa Maarassa etad ahosi:|| ||

Imesa.m kho aha.m bhikkhuuna.m siilavantaana.m kalyaa.na-dhammaana.m n'eva jaanaami aagati.m vaa gati.m vaa.|| ||

Yan nuunaaha.m braahma.na-gahapatike anvaaviseyya.m:|| ||

Etha tumhe bhikkhuu siilavante kalyaa.na-dhamme akkosatha paribhaasatha rosetha vihesetha.|| ||

App'eva naama tumhehi akkosiyamaanaana.m paribhaasiyamaanaana.m rosiyamaanaana.m vihesiyamaanaana.m siyaa cittassa a~n~nathatta.m,||
yathaa ta.m Duusii Maaro labhetha otaaran ti.|| ||

Atha kho te paapima Duusii Maaro braahma.na gahapatike anvaavisi:|| ||

Etha tumhe, bhikkhuu siilavante kalyaa.na-dhamme akkosatha paribhaasatha rosetha vihesetha.|| ||

App'eva naama tumhehi akkosiyamaanaana.m paribhaasiyamaanaana.m rosiyamaanaana.m vihesiyamaanaana.m siyaa cittassa a~n~nathatta.m,||
yathaa ta.m Duusii Maaro labhetha otaaran ti.|| ||

10. Atha kho te paapima braahma.na-gahapatikaa anvaavi.t.thaa Duusinaa Maarena bhikkhuu siilavante kalyaa.na-dhamme akkosanti paribhaasanti rosenti vihesenti:|| ||

"Ime pana mu.n.dakaa sama.nakaa ibbhaa ki.nhaa bandhupaadaapaccaa||
'jhaayino'smaa jhaayino'smaa' ti||
pattakkhandhaa adhomukhaa madhurakajaataa jhaayanti pajjhaayanti nijjhaayanti apajjhaayanti.|| ||

Seyyathaa pi naama uluuko rukkhasaakhaaya muusika.m magayamaano jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati,||
evam ev'ime mu.n.dakaa sama.nakaa ibbhaa ki.nhaa bandhupaadaapaccaa:||
'jhaayino'smaa jhaayino'smaa' ti||
pattakkhandhaa adhomukhaa madhurakajaataa jhaayanti pajjhaayanti nijjhaayanti apajjhaayanti.|| ||

Seyyathaa pi naama kotthu nadiitiire macche magayamaano jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati,||
evam ev'ime mu.n.dakaa sama.nakaa ibbhaa ki.nhaa bandhupaadaapaccaa||
'jhaayino'smaa jhaayino'smaa' ti||
pattakkhandhaa adhomukhaa madhurakajaataa jhaayanti pajjhaayanti nijjhaayanti apajjhaayanti.|| ||

Seyyathaa pi naama bi.laaro sandhisamalasa'nka.tiire muusika.m magayamaano jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati,||
evam ev'ime mu.n.dakaa sama.nakaa ibbhaa ki.nhaa bandhupaadaapacca||
'jhaayino'smaa jhaayino'smaa' ti||
pattakkhandhaa adhomukhaa madhurakajaataa jhaayanti pajjhaayanti nijjhaayanti apajjhaayanti.|| ||

Seyyathaa pi naama gadrabho vahacchinno sandhisamalasa'nka.tiire jhaayati pajjhaayati nijjhaayati apajjhaayati,||
evam ev'ime mu.n.dakaa sama.nakaa ibbhaa ki.nhaa bandhupaadaapaccaa||
'jhaayino'smaa, jhaayino'smaa' ti||
pattakkhandhaa adhomukhaa madhurakajaataa jhaayanti pajjhaayanti nijjhaayanti apajjhaayantii" ti.|| ||

Ye kho pana paapima tena samayena manussaa kaala.m karonti,||
yebhuyyena kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjanti.|| ||

[335] 11. Atha kho paapima Kakusandho Bhagavaa araha.m Sammaasambuddho bhikkhuu aamantesi:|| ||

Anvaavi.t.thaa kho bhikkhave braahma.na-gahapatikaa Duusinaa Maarena:|| ||

'Etha tumhe, bhikkhuu,||
siilavante kalyaa.na-dhamme akkosatha paribhaasatha rosetha vihesetha.|| ||

App'eva naama tumhehi akkosiyamaanaana.m paribhaasiyamaanaana.m rosiyamaanaana.m vihesiyamaanaana.m siyaa cittassa a~n~nathatta.m yathaa ta.m Duusii Maaro labhetha otaaran ti.|| ||

Etha tumhe bhikkhave mettaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharatha,||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa viharatha.|| ||

Karu.naasahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharatha,||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa viharatha.|| ||

Muditaasahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharatha,||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa viharatha.|| ||

Upekkhaasahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharatha,||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa viharathaati.|| ||

12. Atha kho te paapima bhikkhuu Kakusandhena Bhagavataa arahataa sammaasambuddhena eva.m ovadiyamaanaa eva.m anusaasiyamaanaa ara~n~nagataa pi, rukkhamuulagataa pi, su~n~naagaaragataa pi mettaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihari.msu||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa vihari.msu.|| ||

Karu.naa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihari.msu,||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa vihari.msu.|| ||

Muditaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihari.msu,||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa vihari.msu.|| ||

Upekkhaasahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa vihari.msu,||
tathaa dutiya.m, tathaa tatiya.m, tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena abyaapajjhena pharitvaa vihari.msu.|| ||

13. Atha kho paapima Duusissa Maarassa etad ahosi:|| ||

"Evam pi kho aha.m karonto imesa.m bhikkhuuna.m siilavantaana.m kalyaa.na-dhammaana.m n'eva jaanaami aagati.m vaa gati.m vaa.|| ||

Yan nuunaaha.m braahma.na-gahapatike anvaaviseyya.m:|| ||

Etha tumhe, bhikkhuu siilavante kalyaa.na-dhamme sakkarotha garukarotha maanetha [336] puujetha,||
app'eva naama tumhehi sakkariiyamaanaana.m garukariiyamaanaana.m maaniyamaanaana.m puujiyamaanaana.m siyaa cittassa a~n~nathatta.m yathaa na.m Duusii Maaro labhetha otaaran ti.|| ||

14. Atha kho te paapima Duusii Maaro braahma.na-gahapatike anvaavisi:|| ||

Etha tumhe, bhikkhuu siilavante kalyaa.na-dhamme sakkarotha garukarotha maanetha puujetha.|| ||

App'eva naama tumhehi sakkariiyamaanaana.m garukariiyamaanaana.m maaniyamaanaana.m puujiyamaanaana.m siyaa cittassa a~n~nathatta.m yathaa na.m Duusii Maaro labhetha otaaran ti.|| ||

Atha kho te paapima braahma.na-gahapatikaa anvaavi.t.thaa Duusinaa Maarena bhikkhuu siilavante kalyaa.na-dhamme sakkaronti garukaronti maanenti puujenti.|| ||

Ye kho pana paapima tena samayena manussaa kaala.m karonti,||
yebhuyyena kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.|| ||

15. Atha kho paapima,||
Kakusandho Bhagavaa araha.m Sammaasambuddho bhikkhuu aamantesi:|| ||

Anvaavi.t.thaa kho bhikkhave braahma.na-gahapatikaa Duusinaa Maarena:|| ||

"Etha tumhe, bhikkhuu siilavante kalyaa.na-dhamme sakkarotha garukarotha maanetha puujetha.|| ||

App'eva naama tumhehi sakkariiyamaanaana.m garukariiyamaanaana.m maaniyamaanaana.m puujiyamaanaana.m siyaa cittassa a~n~nathatta.m yathaa ta.m1 Duusii Maaro labhetha otaaran ti."|| ||

Etha tumhe bhikkhave, asubhaanupassii kaaye viharatha,||
aahaare pa.tikkuulasa~n~nino,||
sabbaloke anabhiratasa~n~nino,||
sabbasankhaaresu aniccaanupassino ti.|| ||

16. Atha kho te paapima,||
bhikkhuu Kakusandhena Bhagavataa arahataa Sammaasambuddhena eva.m ovadiyamaanaa eva.m anusaasiyamaanaa ara~n~nagataa pi, rukkhamuulagataa pi, su~n~naagaaragataa pi||
asubhaanupassii kaaye vihari.msu,||
aahaare pa.tikkuulasa~n~nino,||
sabbaloke anabhiratasa~n~nino,||
sabbasa.mkhaaresu aniccaanupassino.|| ||

17. Atha kho paapima, Kakusandho Bhagavaa araha.m Sammaasambuddho pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya aayasmataa Vidhurena pacchaa sama.nena gaama.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho paapima Duusii Maaro a~n~natara.m kumaara.m anvaavisitvaa sakkhara.m gahetvaa aayasmato Vidhurassa siise pahaara.m adaasi,||
sisa.m vobhindi.|| ||

Atha kho paapima aayasmaa Vidhuuro bhinnena siisena lohitena ga.lantena Kakusandha.m yeva [337] Bhagavanta.m arahanta.m Sammaasambuddha.m pi.t.thito pi.t.thito anubandhi.|| ||

Atha kho paapima Kakusandho Bhagavaa araha.m Sammaasambuddho naagaapalokita.m apalokesi:|| ||

Na caaya.m Duusii Maaro mattam a~n~naasiiti.|| ||

Sahaapalokanaaya ca pana paapima Duusii Maaro tamhaa ca .thaanaa cavi,||
mahaaniraya~n ca upapajjii.|| ||

18. Tassa kho pana paapima mahaanirayassa tayo naamadheyyaa honti:|| ||

Chaphassaayataniko iti pi,||
sa'nkusamaahato iti pi,||
paccattavedaniyo iti pi.|| ||

Atha kho ma.m paapima nirayapaalaa upasa'nkamitvaa etad avocu.m:|| ||

Yadaa kho te maarisa sa'nkunaa sa'nku hadaye samaagaccheyya.|| ||

Atha na.m aajaaneyyaasi:||
'vassasahassa.m me niraye paccamaanassaa' ti.|| ||

So kho aha.m paapima bahuuni vassaani||
bahuuni vassasataani||
bahuuni vassasahassaani||
tasmi.m mahaaniraye apacci.m,||
dasa vassasahassaani tass'eva mahaanirayassa ussade apacci.m vu.t.thaanima.m naama vedana.m vediyamaano.|| ||

Tassa mayha.m paapima evaruupo kaayo hoti seyyathaa pi manussassa,||
evaruupa.m siisa.m hoti seyyathaa pi macchassa.|| ||

 

Kiidiso nirayo aasi yattha Duusii apaccatha.||
Vidhura.m saavakam-aasajja Kakusandha~n ca braahma.na.m:|| ||

Sata.m aasi ayosa'nku, sabbe paccattavedanaa,||
iidiso nirayo aasi yattha Duusii apaccatha,||
Vidhura.m saavakam-aasajja Kakusandha~n ca braahma.na.m.|| ||

Yo etam-abhijaanaati bhikkhu Buddhassa saavako,||
Taadisa.m bhikkhum-aasajja Ka.nha dukkha.m nigacchasi.|| ||

Majjhe sarassa ti.t.thanti vimaanaa kappa.thaayino,||
Ve.luriyava.n.naa ruciraa accimanto pabhassaraa,||
Accharaa tattha naccanti puthu naanattava.n.niyo.|| ||

Yo etam-abhijaanaati bhikkhu Buddhassa saavako,||
Taadisa.m bhikkhum-aasajja Ka.nha dukkha.m nigacchasi.|| ||

Yo ve Buddhena cudito bhikkhu-sa'nghassa pekkhato,||
Migaaramaatu paasaada.m paada'ngu.t.thena kampayii.|| ||

Yo etam-abhijaanaati bhikkhu Buddhassa saavako,||
Taadisa.m bhikkhum-aasajja Ka.nha dukkha.m nigacchasi.|| ||

Yo Vejayan ta.m paasaada.m paada'ngu.t.thena kampayii,||
Iddhibalen'upatthaddho sa.mvejesi ca devataa.|| ||

[338] Yo etam-abhijaanaati bhikkhu Buddhassa saavako,||
Taadisa.m bhikkhum-aasajja Ka.nha dukkha.m nigacchasi.|| ||

Yo Vejayante paasaade Sakka.m so paripucchati,||
Api aavuso jaanaasi ta.nhakkhayavimuttiyo||
Tassa Sakko viyaakaasi pa~nha.m pu.t.tho yathaatatha.m.|| ||

Yo etam-abhijaanaati bhikkhu Buddhassa saavako,||
Taadisa.m bhikkhum-aasajja Ka.nha dukkha.m nigacchasi.|| ||

Yo Brahmaana.m paripucchati Sudhammaaya.m abhito sabha.m||
'Ajjaa pi te aavuso di.t.thi yaa te di.t.thi pure ahuu,||
Passasi viitivattanta.m Brahmaloke pabhassara.m'.|| ||

Tassa Brahmaa viyaakaasi anupubba.m yathaatatha.m:||
'Na me maarisa saa di.t.thi yaa me di.t.thi pure ahu.|| ||

Passaami viitivattanta.m Brahmaloke pabhassara.m,||
So'ha.m ajja katha.m vajja.m: aha.m nicco'mhi sassato.'|| ||

Yo etam-abhijaanaati bhikkhu Buddhassa saavako,||
Taadisa.m bhikkhum-aasajja Ka.nha dukkha.m nigacchasi.|| ||

Yo Mahaaneruno kuu.ta.m vimokhena aphassayi,||
Vana.m Pubbavidehaana.m, ye ca bhuumisayaa naraa.|| ||

Yo etam-abhijaanaati bhikkhu Buddhassa saavako,||
Taadisa.m bhikkhum-aasajja Ka.nha dukkha.m nigacchasi.|| ||

Na ve aggi cetayati: aha.m baala.m .dahaami tii,||
Baalo va jalita.m aggi.m aasajjana sa .dayhati.|| ||

Evam eva tuva.m Maara aasajjana Tathaagata.m,||
Saya.m .dahi'ssasi attaana.m, baalo aggi.m va samphusa.m.|| ||

Apu~n~na.m pasavii Maaro aasajjana Tathaagata.m,||
Kin nu ma~n~nasi paapima: na me paapa.m vipaccati.|| ||

Karoto ciiyati paapa.m cirarattaaya Andatitaka,||
Maara nibbinda Buddhamhaa, aasa.m maa kaasi bhikkhusu.|| ||

Iti Maara.m agha.t.tesi bhikkhu Bhesaka.laavane,||
Tato so dummano yakkho tatth'ev'antaradhaayathaati.

MAaRATAJJANIYA SUTTA.M DASAMA.M

CUu.LAYAMAKAVAGGO PA~NCAMO

MUuLAPA.N.NAaSA.M NI.T.THITA.M


Contact:
E-mail
Copyright Statement