Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
1. Gahapati Vagga

Sutta 53

Sekha Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Kapilavatthusmi.m Nigrodhaaraame.|| ||

Tena kho pana samayena Kaapilavatthavaana.m Sakkaana.m nava.m santhaagaara.m acirakaarita.m hoti anajjhaavuttha.m sama.nena vaa braahma.nena vaa kenaci vaa manussabhuutena.|| ||

Atha kho Kaapilavatthavaa Sakkaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho Kaapilavatthavaa Sakkaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

"Idha bhante Kaapilavatthavaana.m Sakkaana.m nava.m santhaagaara.m acirakaarita.m anajjhaavuttha.m sama.nena vaa braahma.nena vaa kenaci vaa manussabhuutena.|| ||

Ta.m bhante Bhagavaa pa.thama.m paribhu~njatu,||
Bhagavataa pa.thama.m paribhutta.m pacchaa Kaapilavatthavaa Sakkaa paribhu~njissanti||
tadassa Kaapilavatthavaana.m Sakkaana.m diigha-ratta.m hitaaya [354] sukhaayaa" ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.|| ||

Atha kho Kaapilavatthavaa Sakkaa Bhagavato adhivaasana.m viditvaa u.t.thaay'aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa yena santhaagaara.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa sabbasanthari.m santhaagaara.m santharitvaa aasanaani pa~n~naapetvaa||
udakama.nika.m pati.t.thaapetvaa||
telappadiipa.m aaropetvaa||
yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho Kaapilavatthavaa Sakkaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

"Sabbasanthari.m santhata.m bhante santhaagaara.m aasanaani pa~n~nattaani,||
udakama.niko pati.t.thaapito,||
telappadiipo aaropito,||
yassa daani bhante Bhagavaa kaala.m ma~n~natii" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya saddhi.m bhikkhu-sa'nghena yena santhaagaara.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa paade pakkhaaletvaa santhaagaara.m pavisitvaa majjhima.m thambha.m nissaaya puratthaabhimukho nisiidi.|| ||

Bhikkhu sa'ngho pi kho paade pakkhaaletvaa santhaagaara.m pavisitvaa pacchima.m bhitti.m nissaaya puratthaabhimukho nisiidi Bhagavanta.m yeva purakkhatvaa.|| ||

Kaapilavatthavaa pi kho Sakkaa paade pakkhaaletvaa santhaagaara.m pavisitvaa puratthima.m bhitti.m nissaaya pacchaamukhaa nisiidi.msu Bhagavanta.m yeva purakkhatvaa.|| ||

Atha kho Bhagavaa Kaapilavatthave Sakke bahu-d-eva ratti.m dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Pa.tibhaatu ta.m Aananda Kaapilavatthavaana.m Sakkaana.m sekho paa.tipado||
pi.t.thim-me aagilaayati||
ta.m aha.m aayamissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti||
kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa catuggu.na.m sanghaa.ti.m pa~n~naapetvaa dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappesi paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano u.t.thaana-sa~n~na.m manasikaritvaa.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando Mahaanaama.m Sakya.m aamantesi:|| ||

"Idha Mahaanaama ariyasaavako siilasampanno hoti,||
indriyesu guttadvaaro hoti,||
bhojane matta~n~nuu hoti,||
jaagariya.m anuyutto hoti||
sattahi saddhammehi samannaagato hoti,||
catunna.m jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti akicchalaabhii akasiralaabhii.|| ||

Katha~n ca [355] Mahaanaama ariyasaavako siilasampanno hoti?|| ||

Idha Mahaanaama ariyasaavako siilavaa hoti||
paatimokkha-sa.mvarasa.m-vuto viharati aacaara-gocara-sampanno,||
a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii,||
samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Eva.m kho Mahaanaama ariyasaavako siilasampanno hoti.|| ||

Katha~n ca Mahaanaama ariyasaavako indriyesu guttadvaaro hoti?|| ||

Idha Mahaanaama ariyasaavako cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii||
yatvaadhikara.nam-ena.m cakkhu'ndriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa-domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati cakkhu'ndriya.m,||
cakkhu'ndriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-eta.m sot'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati sot'indriya.m,||
sot'indriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Ghaanena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m ghaan'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati ghaan'indriya.m,||
ghaan'indriye sa.mvara.m aapajjati.

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-eta.m jivh'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati jivh'indriya.m,||
jivh'indriye sa.mvara.m aapajjati.

Kaayena pho.t.thabba.m phuusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-ena.m kaay'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaadhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati kaay'indriya.m,||
kaay'indriye sa.mvara.m aapajjati.

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii,||
yatvaadhikara.nam-eta.m manendriya.m man'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvara.m pa.tipajjati,||
rakkhati man'indriya.m,||
man'indriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Eva.m kho Mahaanaama ariyasaavako indriyesu guttadvaaro hoti.|| ||

Katha~n ca Mahaanaama ariyasaavako bhojane matta~n~nuu hoti?|| ||

Idha Mahaanaama ariyasaavako pa.tisa'nkhaa yoniso aahaara.m aahaareti,||
n'eva davaaya,||
na madaaya,||
na ma.n.danaaya,||
na vibhuusanaaya,||
yaavad eva imassa kaayassa .thitiyaa yaapanaaya,||
vihi.msuuparatiyaa brahmacariyaanuggahaaya:||
'Iti puraa.na~n ca vedana.m pa.tiha'nkhaami||
nava~n ca vedana.m na uppaadessaami,||
yaatraa ca me bhavissati anavajjataa ca phaasuvihaaro caa' ti.|| ||

Eva.m kho Mahaanaama ariyasaavako bhojane matta~n~nuu hoti.|| ||

Katha~n ca Mahaanaama ariyasaavako jaagariya.m anuyutto hoti?|| ||

Idha Mahaanaama ariyasaavako divasa.m ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodheti,||
rattiyaa pa.thama.m yaama.m ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodheti.|| ||

Rattiyaa majjhima.m yaama.m dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappeti paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano u.t.thaanasa~n~na.m manasikaritvaa.|| ||

Rattiyaa pacchima.m yaama.m paccu.t.thaaya ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodheti.|| ||

Eva.m kho Mahaanaama ariyasaavako jaagariya.m anuyutto hoti.|| ||

Katha~n ca Mahaanaama [356] ariyasaavako sattahi saddhammehi samannaagato hoti?|| ||

Idha Mahaanaama ariyasaavako saddho hoti.|| ||

Saddahati Tathaagatassa bodhi.m:|| ||

'Iti pi so Bhagavaa araha.m||
Sammaa-sambuddho||
vijjaa-cara.na-sampanno||
sugato||
loka-viduu||
anttaro purisadammasaarathi||
satthaa deva-manussaana.m||
buddho||
Bhagavaa' ti.|| ||

Hirimaa hoti.|| ||

Hiriiyati kaaya-duccaritena||
vacii-duccaritena||
mano-duccaritena.|| ||

Hiriiyati paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m samaapattiyaa.|| ||

Ottaapii hoti.|| ||

Ottappati kaaya-duccaritena||
vacii-duccaritena||
mano-duccaritena.|| ||

Ottappati paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m samaapattiyaa.|| ||

Bahussuto hoti||
sutadharo||
sutasannicayo.|| ||

Ye te dhammaa aadikalyaa.naa||
majjhekalyaa.naa||
pariyosaanakalyaa.naa||
saatthaa sabya~njanaa kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m abhivadanti.|| ||

Tathaaruupaassa dhammaa bahussutaa honti dhataa vacasaa paricitaa manasaa'nupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Aaraddhaviriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya,||
thaamavaa da.lhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Satimaa hoti paramena satinepakkena samannaagato||
cirakatam pi||
cirabhaasitam pi||
saritaa anussaritaa.|| ||

Pa~n~navaa hoti udayattha-gaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa-dukkhakkhaya-gaaminiyaa.|| ||

Eva.m kho Mahaanaama ariyasaavako sattahi saddhammehi samannaagato hoti.|| ||

Katha~n ca Mahaanaama ariyasaavako catunna.m jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti||
akicchalaabhii||
akasiralaabhii?|| ||

Idha Mahaanaama ariyasaavako vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m||
savicaara.m||
vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa||
ajjhatta.m sampasaadana.m||
cetaso ekodi-bhaava.m||
avitakka.m||
avicaara.m||
samaadhija.m piiti-sukha.m||
dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Piitiyaa ca viraagaa||
upekkhako ca viharati,||
sato ca sampajaano sukha~n ca kaayena pa.tisa'nvedeti,||
yanta.m ariyaa aacikkhanti:||
'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti||
ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahaanaa||
dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa||
adukkha.m-asukha.m||
upekkhaasati paarisuddhi.m||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Eva.m kho Mahaanaama ariyasaavako catunna.m jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti||
akicchalaabhii||
akasiralaabhii.|| ||

Yato kho Mahaanaama ariyasaavako eva.m siila-sampanno hoti||
eva.m indriyesu guttadvaaro hoti||
eva.m bhojane matta~n~nuu hoti,||
eva.m jaagariya.m anuyutto hoti||
eva.m sattahi saddhammehi [357] samannaagato hoti||
eva.m catunna.m jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti||
akicchalaabhii,||
akasiralaabhii||
aya.m vuccati Mahaanaama ariyasaavako sekho paa.tipado apucca.n.dataaya samaapanno bhabbo abhinibhidaaya||
bhabbo sambodhaaya||
bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamaaya.|| ||

Seyyathaa pi Mahaanaama kukku.tiyaa a.n.daani a.t.tha vaa dasa vaa dvaadasa vaa,||
taan'assu kukku.tiyaa sammaa adhisayitaani sammaa pariseditaani sammaa paribhaavitaani,||
ki~ncaa pi tassaa kukku.tiyaa na eva.m icchaa uppajjeyya:|| ||

'Aho vatime kukku.tapotakaa paadanakhasikhaaya vaa mukhatu.n.dakena vaa a.n.dakosa.m padaa'etvaa sotthinaa abhinibbhijjeyyun' ti.|| ||

Atha kho bhabbaa va te kukku.tapotakaa paadanakhasikhaaya vaa mukhatu.n.dakena vaa a.n.dakosa.m padaaletvaa sotthinaa abhinibbhijjitu.m.|| ||

Evam eva kho Mahaanaama yato ariyasaavako eva.m siilasampanno hoti,||
eva.m indriyesu guttadvaaro hoti,||
eva.m bhojane matta~n~nuu hoti,||
eva.m jaagariya.m anuyutto hoti,||
eva.m sattahi saddhammehi samannaagato hoti,||
eva.m catunna.m jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti||
akicchalaabhii||
akasiralaabhii||
aya.m vuccati Mahaanaama ariyasaavako sekho paa.tipado apucca.n.dataaya samaapanno||
bhabbo abhinibhidaaya||
bhabbo sambodhaaya||
bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamaaya.|| ||

Sa kho so Mahaanaama ariyasaavako ima.myeva anuttara.m upekkhaasati paarisuddhi.m aagamma aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo||
catasso pi jaatiyo||
pa~nca pi jaatiyo||
dasa pi jaatiyo||
viisatim pi jaatiyo||
ti.msam pi jaatiyo||
cattaariisam pi jaatiyo||
pa~n~naasam pi jaatiyo||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi||
aneke pi sa.mva.t.takappe||
aneke pi viva.t.takappe||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m||
eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m tatraapaasi.m||
eva.m-naamo||
eva.mgotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idh'uupapanno.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Ayam assa pa.thamaa'bhinibhidaa hoti kukku.tacchaapakasseva a.n.dakosamhaa.|| ||

Sa kho so Mahaanaama ariyasaavako ima.m yeva anuttara.m upekkhaasati paarisuddhi.m aagamma dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate.

Yathaa kammuupage satte pajaanaami:|| ||

'Ime vata bhonto sattaa||
kaaya-duccaritena samannaagataa,||
vacii-duccaritena samannaagataa,||
mano-duccaritena samannaagataa,||
ariyaana.m upavaadakaa,||
micchaa-di.t.thikaa,||
micchaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m||
vinipaata.m||
niraya.m upapannaa.

Ime vaa pana bhonto sattaa||
kaaya-sucaritena samannaagataa,||
vacii-sucaritena samannaagataa,||
mano-sucaritena samannaagataa,||
ariyaana.m anupavaadakaa,||
sammaa-di.t.thikaa sammaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m||
sagga.m loka.m upapannaati.

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkanta-maanusakena satte passaami cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate.

Yathaa-kammuupage satte pajaanaami.|| ||

Ayam assa dutiyaa'bhinibhidaa hoti kukku.tacchaapakasseva a.n.dakosamhaa.|| ||

Sa kho so Mahaanaama ariyasaavako ima.m yeva anuttara.m upekkhaasati parisuddhe,||
pariyodaate,||
ana'nga.ne,||
vigatuupakkilese,||
mudubhuute,||
kammaniye,||
.thite,||
aanejjappatte,||
aasavaana.m khaya-~naa.naaya citta.m abhininnaamesi.m.

So:|| ||

'Ida.m dukkhan' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m dukkha-samudayo' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m dukkha-nirodho' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m dukkha-nirodha-gaaminii pa.tipadaa' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.|| ||

'Ime aasavaa' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m aasava-samudayo' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m aasava-nirodho' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m aasava-nirodha-gaaminii pa.tipadaa' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.|| ||

Sa kho so Mahaanaama ariyasaavako ima.myeva anuttara.m upekkhaa satipaarisuddhi.m aagamma aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa [358] upasampajja viharati ayam assa tatiyaa'bhinibhidaa hoti kukku.tacchaapakasseva a.n.dakosamhaa.|| ||

Yam pi kho Mahaanaama ariyasaavako siilasampanno hoti, idam p'issa hoti cara.nasmi.m.|| ||

Yam pi Mahaanaama ariyasaavako indriyesu guttadvaaro hoti idam p'issa hoti cara.nasmi.m.|| ||

Yam pi Mahaanaama ariyasaavako bhojane matta~n~nuu hoti idam p'issa hoti cara.nasmi.m.|| ||

Yam pi Mahaanaama ariyasaavako jaagariya.m anuyutto hoti idam p'issa hoti cara.nasmi.m.|| ||

Yam pi Mahaanaama ariyasaavako sattahi saddhammehi samannaagato hoti, idam p'issa hoti cara.nasmi.m.|| ||

Yam pi Mahaanaama ariyasaavako catunna.m jhaanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti akicchalaabhii akasiralaabhii, idam p'issa hoti cara.nasmi.m.|| ||

Yam pi kho Mahaanaama ariyasaavako aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo||
catasso pi jaatiyo||
pa~nca pi jaatiyo||
dasa pi jaatiyo||
viisatim pi jaatiyo||
ti.msam pi jaatiyo||
cattaariisam pi jaatiyo||
pa~n~naasam pi jaatiyo||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi||
aneke pi sa.mva.t.takappe||
aneke pi viva.t.takappe||
aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m||
eva.m-naamo||
eva.m-gotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapaadi.m tatraapaasi.m||
eva.m-naamo||
eva.mgotto||
eva.m-va.n.no||
evam-aahaaro||
eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idh'uupapanno.|| ||

Idam pissa hoti vijjaaya.|| ||

Yam pi Mahaanaama ariyasaavako dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate.

Yathaa kammuupage satte pajaanaami:|| ||

'Ime vata bhonto sattaa||
kaaya-duccaritena samannaagataa,||
vacii-duccaritena samannaagataa,||
mano-duccaritena samannaagataa,||
ariyaana.m upavaadakaa,||
micchaa-di.t.thikaa,||
micchaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m||
vinipaata.m||
niraya.m upapannaa.

Ime vaa pana bhonto sattaa||
kaaya-sucaritena samannaagataa,||
vacii-sucaritena samannaagataa,||
mano-sucaritena samannaagataa,||
ariyaana.m anupavaadakaa,||
sammaa-di.t.thikaa sammaa-di.t.thi-kamma-samaadaanaa,||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m||
sagga.m loka.m upapannaati.

Idam pissa hoti vijjaaya.|| ||

Yam pi Mahaanaama ariyasaavako ima.m yeva anuttara.m upekkhaasati parisuddhe,||
pariyodaate,||
ana'nga.ne,||
vigatuupakkilese,||
mudubhuute,||
kammaniye,||
.thite,||
aanejjappatte,||
aasavaana.m khaya-~naa.naaya citta.m abhininnaamesi.m.

So:|| ||

'Ida.m dukkhan' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m dukkha-samudayo' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m dukkha-nirodho' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m dukkha-nirodha-gaaminii pa.tipadaa' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.|| ||

'Ime aasavaa' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m aasava-samudayo' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m aasava-nirodho' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.

'Aya.m aasava-nirodha-gaaminii pa.tipadaa' ti||
yathaabhuuta.m abbha~n~naasi.m.|| ||

Idam pissa hoti vijjaaya.|| ||

Aya.m vuccati Mahaanaama ariyasaavako vijjaasampanno iti pi,||
cara.nasampanno iti pi,||
vijjaa-cara.na-sampanno iti pi,||
brahmunaa kho pan'esaa Mahaanaama sana'nkumaarena gaathaa bhaasitaa.|| ||

'Khattiyo se.t.tho jane tasmi.m ye gottapa.tisaarino,||
vijjaa-cara.na-sampanno so se.t.tho devamaanuse' ti.|| ||

Saa kho pan'esaa Mahaanaama brahmunaa sana'nkumaarena gaathaa sugiitaa||
na duggiitaa,||
subhaasitaa||
na dubbhaasitaa,||
atthasa.mhitaa||
no anatthasa.mhitaa||
anumataa Bhagavataa" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa u.t.thahitvaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Saadhu saadhu Aananda, saadhu kho tva.m Aananda Kaapilavatthavaana.m Sakkaana.m sekha.m paa.tipada.m abhaasii" ti.

Idam avoc'aayasmaa Aanando.|| ||

Samanu~n~no satthaa ahosi.|| ||

Attamanaa Kaapilavatthavaa Sakkaa aayasmato Aanandassa bhaasita.m abhinandun ti.|| ||

Sekhasutta.m tatiya.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement