Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
2. Bhikkhu Vagga

Sutta 64

Mahaa Maalu'nkya Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame,||
tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Dhaaretha no tumhe bhikkhave mayaa desitaani pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaanii" ti?|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Maalu'nkyaputto Bhagavanta.m etad avoca:

"Aha.m kho bhante dhaaremi Bhagavataa desitaani pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaanii" ti.

"Yathaa katha.m pana tva.m Maalu'nkyaputta dhaaresi mayaa desitaani pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaanii" ti?|| ||

"Sakkaaya-di.t.thi.m kho aha.m bhante Bhagavataa orambhaagiya.m sa.myojana.m desita.m dhaaremi.|| ||

Vicikiccha.m kho aha.m bhante Bhagavataa orambhaagiya.m sa.myojana.m desita.m dhaaremi.|| ||

Siilabbataparaamaasa.m kho aha.m bhante Bhagavataa orambhaagiya.m sa.myojana.m desita.m dhaaremi.|| ||

Kaamacchanda.m kho aha.m bhante Bhagavataa orambhaagiya.m sa.myojana.m desita.m dhaaremi.|| ||

Vyaapada.m kho aha.m bhante Bhagavataa orambhaagiya.m sa.myojana.m desita.m dhaaremi.|| ||

Eva.m kho aha.m bhante dhaaremi Bhagavataa desitaani pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaanii" ti.|| ||

"Kassa kho naama tva.m Maalu'nkyaputta mayaa eva.m pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaani desitaani dhaaresi.|| ||

Nanu Maalu'nkyaputta a~n~natitthiyaa paribbaajakaa iminaa taru.nuupamena upaarambhena upaarambhi'ssanti:|| ||

Daharassa hi Maalu'nkyaputta kumaarassa mandassa uttaanaseyyakassa sakkaayo ti pi na hoti||
[433] kuto panassa uppajjissati sakkaaya-di.t.thi;||
anuseti tv'ev'assa sakkaaya-di.t.thaanusayo,|| ||

Daharassa hi Maalu'nkyaputta kumaarassa mandassa uttaanaseyyakassa dhammaa ti pi na hoti||
kuto panassa uppajjissati dhammesu vicikicchaa,||
anuseti tv'ev'assa vicikicchaanusayo,|| ||

Daharassa hi Maalu'nkyaputta kumaarassa mandassa uttaanaseyyakassa siilaa ti pi na hoti||
kuto panassa uppajjissati silesu siilabbataparaamaaso,||
anuseti tv'ev'assa siilabbataparaamaasaanusayo.|| ||

Daharassa hi Maalu'nkyaputta kumaarassa mandassa uttaanaseyyakassa kaamaatipi na hoti||
kuto panassa uppajjissati kaamesu kaamacchando,||
anuseti tv'ev'assa kaamaraagaanusayo.|| ||

Daharassa hi Maalu'nkyaputta kumaarassa mandassa uttaanaseyyakassa sattaatipi na hoti,||
kuto panassa uppajjissati sattesu vyaapaado,||
anuseti tv'ev'assa vyaapaadaanusayo.|| ||

Nanu Maalu'nkyaputta a~n~natitthiyaa paribbaajakaa iminaa taru.nuupamena upaarambhena upaarambhi'ssantii" ti.|| ||

 


 

Eva.m vutte aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:

"Etassa Bhagavaa kaalo,||
etassa sugata kaalo,||
ya.m Bhagavaa pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaani deseyya.|| ||

Bhagavato sutvaa bhikkhuu dhaaressantii" ti.|| ||

"Tena h'Aananda su.naahi saadhuka.m manasi karohi bhaasissaamii" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti||
kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Idh'Aananda assutavaa puthujjano ariyaana.m adassaavii ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme aviniito,||
sappurisaana.m adassaavii sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme aviniito sakkaaya-di.t.thi-pariyu.t.thitena,||
cetasaa viharati sakkaaya-di.t.thi-paretena,||
uppannaaya ca sakkaaya-di.t.thiyaa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati.|| ||

Tassa saa sakkaaya-di.t.thi thaamagataa appa.tiviniitaa orambhaagiya.m sa.myojana.m,||
vicikicchaapariyu.t.thitena cetasaa viharati vicikicchaaparetena,||
uppannaaya ca vicikicchaaya nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati,||
tassa saa vicikicchaa thaamagataa appa.tiviniitaa orambhaagiya.m sa.myojana.m.|| ||

Siilabbataparaamaasapariyu.t.thitena cetasaa viharati siilabbataparaamaasaparetena,||
uppannassa ca siilabbataparaamaasassa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati.|| ||

Tassa so siilabbataparaamaaso thaamagato appa.tiviniito orambhaagiya.m sa.myojana.m.|| ||

Kaamaraagapariyu.t.thitena cetasaa viharati kaamaraagaparetena,||
[434] uppannassa ca kaamaraagassa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati,||
tassa so kaamaraago thaamagato appa.tiviniito orambhaagiya.m sa.myojana.m.|| ||

vyaapaadapariyu.t.thitena cetasaa viharati vyaapaadaparetena,||
uppannassa ca vyaapaadassa nissara.na.m yathaabhuuta.m nappajaanaati,||
tassa so vyaapaado thaamagato appa.tiviniito orambhaagiya.m sa.myojana.m.|| ||

Sutavaa ca kho Aananda ariyasaavako ariyaana.m dassaavii ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suviniito,||
sappurisaana.m dassaavii sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suviniito,||
na sakkaaya-di.t.thi-pariyu.t.thitena cetasaa viharati na sakkaaya-di.t.thi-paretena,||
uppannaaya ca sakkaaya-di.t.thiyaa nissara.na.m yathaabhuuta.m pajaanaati,||
tassa saa sakkaaya-di.t.thi saanusayaa pahiiyati.|| ||

Na vicikicchaapariyu.t.thitena cetasaa viharati na vicikicchaaparetena.|| ||

Uppannaaya ca vicikicchaaya nissara.na.m yathaabhuuta.m pajaanaati.|| ||

Tassa saa vicikicchaa saanusayaa pahiiyati1.|| ||

Na siilabbataparaamaasapariyu.t.thitena cetasaa viharati na siilabbataparaamaasaparetena,||
uppannassa ca siilabbataparaamaasassa nissara.na.m yathaabhuuta.m pajaanaati,||
tassa so siilabbataparaamaaso saanusayo pahiiyati.|| ||

Na kaamaraagapariyu.t.thitena cetasaa viharati na kaamaraagaparetena,||
uppannassa ca kaamaraagassa nissara.na.m yathaabhuuta.m pajaanaati,||
tassa so kaamaraago saanusayo pahiiyati.|| ||

Na vyaapaadapariyu.t.thitena cetasaa viharati na vyaapaadaparetena,||
uppannassa ca vyaapaadassa nissara.na.m yathaabhuuta.m pajaanaati,||
tassa so vyaapaado saanusayo pahiiyati.

Yo Aananda maggo yaa pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya,||
ta.m magga.m ta.m pa.tipada.m anaagamma pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaani ~nassati vaa dakkhiti1,vaa pajahi'ssati vaati n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Seyyathaa pi Aananda mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato taca.m acchetvaa pheggu.m acchetvaa saaracchedo bhavissatiiti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Evam eva kho Aananda yo maggo yaa pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya ta.m magga.m ta.m pa.tipada.m anaagamma pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaani ~nassati vaa dakkhiti1 vaa pajahi'ssati vaati n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

Yo ca kho Aananda maggo yaa pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya [435] ta.m magga.m ta.m pa.tipada.m aagamma pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaani ~nassati vaa dakkhiti1 vaa pajahi'ssati vaati .thaaname ta.m vijjati.|| ||

Seyyathaa pi Aananda mahato rukkhassa ti.t.thato saaravato taca.m chetvaa pheggu.m chetvaa saaracchedo bhavissatiiti .thaaname ta.m vijjati.|| ||

Evam eva kho Aananda yo maggo yaa pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya ta.m magga.m ta.m pa.tipada.m aagamma pa~nc'orambhaagiyaani sa.myojanaani ~nssati vaa dakkhiti vaa pajahi'ssati vaati .thaaname ta.m vijjati.|| ||

Seyyathaa pi Aananda ga'ngaa nadii puuraa udakassa samatittikaa kaakapeyyo,||
atha dubbalako puriso aagaccheyya aha.m imissaa Ga'ngaaya nadiyaa tiriya.m baahaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gacchaamii'ti3.|| ||

So na sakku.neyya Ga'ngaaya nadiyaa tiriya.m baahaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gantu.m.|| ||

Evam eva kho Aananda yassa kassaci sakkaaya nirodhaaya dhamme desiyamaane citta.m na pakkhandati,||
nappasiidati,||
na santi.t.thati,||
na vimuccati.|| ||

Seyyathaa pi so dubbalako puriso evam-ete da.t.thabbaa.|| ||

Seyyathaa pi Aananda ga'ngaa nadii puuraa udakassa samatittikaa kaakapeyyo.|| ||

Atha balavaa puriso aagaccheyya aha.m imissaa Ga'ngaaya nadiyaa tiriya.m baahaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gacchaamii' ti.3 So sakku.neyya Ga'ngaaya nadiyaa tiriya.m baahaaya sota.m chetvaa sotthinaa paara.m gantu.m.|| ||

Evam eva kho Aananda yassa kassaci sakkaaya nirodhaaya dhamme desiyamaane citta.m pakkhandati,||
pasiidati,||
santi.t.thati,||
vimuccati.|| ||

Seyyathaa pi so balavaa puriso evam-ete da.t.thabbaa.|| ||

Katamo cAananda maggo katamaa pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya: idh'Aananda bhikkhu upadhivivekaa akusalaana.m dhammaana.m pahaanaa sabbaso kaayadu.t.thullaana.m pa.tipassaddhiyaa vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti ruupagata.m vedanaagata.m sa~n~naagata.m sankhaaragata.m vi~n~naa.nagata.m.|| ||

Te dhamme aniccato dukkhato rogato ga.n.dato sallato aghato aabaadhato parato palokato su~n~nato anattato samanupassati,||
so tehi dhammehi citta.m pa.tivaapeti.|| ||

So tehi dhammehi citta.m pa.tivaapetvaa2 amataaya dhaatuyaa citta.m upasa'nharati.|| ||

Eta.m santa.m eta.m pa.niita.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhipa.tinissaggo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaananti.|| ||

So tattha.t.thito aasavaana.m kh aya.m paapu.naati,||
no ce aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

Ten'eva dhammaraagena taaya dhammanandiyaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko hoti tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa ayam pi kho Aananda maggo aya.m pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya.|| ||

Puna ca para.m Aananda bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti ruupagata.m vedanaagata.m sa~n~naagata.m sankhaaragata.m vi~n~naa.nagata.m te dhamme aniccato dukkhato rogato ga.n.dato sallato aghato aabaadhato parato palokato su~n~nato anattato samanupassati,||
so tehi dhammehi citta.m pa.tivaapeti.|| ||

So tehi dhammehi citta.m pa.tivaapetvaa2 amataaya [436] dhaatuyaa citta.m upasa'nharati.|| ||

Eta.m santa.m eta.m pa.niita.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhi pa.tinissaggo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaananti.|| ||

So tattha.t.thito aasavaana.m kh aya.m paapu.naati,||
no ce aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

Ten'eva dhammaraagena taaya dhammanandiyaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko hoti tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa ayam pi kho Aananda maggo aya.m pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya.

Puna ca para.m Aananda bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m tatiyajhaana.m upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti ruupagata.m vedanaagata.m sa~n~naagata.m sankhaaragata.m vi~n~naa.nagata.m te dhamme aniccato dukkhato rogato ga.n.dato sallato aghato aabaadhato parato palokato su~n~nato anattato samanupassati,||
so tehi dhammehi citta.m pa.tivaapeti.1.|| ||

So tehi dhammehi citta.m pa.tivaapetvaa amataaya dhaatuyaa citta.m upasa'nharati.|| ||

Eta.m santa.m eta.m pa.niita.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhipa.tinissaggo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaananti.|| ||

So tattha.t.thito aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

No ce aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

Ten'eva dhammaraagena taaya dhammanandiyaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko hoti tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa ayam pi kho Aananda maggo aya.m pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya.|| ||

Puna ca para.m Aananda bhikkhu sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha'ngamaa naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa ananto aakaasoti aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti ruupagata.m vedanaagata.m sa~n~naagata.m sankhaaragata.m vi~n~naa.nagata.m te dhamme aniccato dukkhato rogato ga.n.dato sallato aghato aabaadhato parato palokato su~n~nato anattato samanupassati,||
so tehi dhammehi citta.m pa.tivaapeti.1.|| ||

So tehi dhammehi citta.m pa.tivaapetvaa2 amataaya dhaatuyaa citta.m upasa'nharati.|| ||

Eta.m santa.m eta.m pa.niita.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhipa.tinissaggo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaananti.|| ||

So tattha.t.thito aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

No ce aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

Ten'eva dhammaraagena taaya dhammanandiyaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko hoti tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa ayam pi kho Aananda maggo aya.m pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya.|| ||

Puna ca para.m Aananda bhikkhu sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma 'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti ruupagata.m vedanaagata.m sa~n~naagata.m sankhaaragata.m vi~n~naa.nagata.m te dhamme aniccato dukkhato rogato ga.n.dato sallato aghato aabaadhato parato palokato su~n~nato anattato samanupassati,||
so tehi dhammehi citta.m pa.tivaapeti.1.|| ||

So tehi dhammehi citta.m pa.tivaapetvaa2 amataaya dhaatuyaa citta.m upasa'nharati.|| ||

Eta.m santa.m eta.m pa.niita.m yad ida.m sabbasankhaarasamatho sabbuupadhi pa.tinissaggo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaananti.|| ||

So tattha.t.thito aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

No ce aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

Ten'eva dhammaraagena taaya dhammanandiyaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko hoti tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa.|| ||

Ayam pi kho Aananda maggo aya.m pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya.|| ||

Puna ca para.m Aananda bhikkhu sabbaso vi~n~naana~ncaayatana.m samatikkamma 'N'atthi ki~ncii' ti aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti vedanaagata.m sa~n~naagata.m sankhaaragata.m vi~n~naa.nagata.m te dhamme aniccato dukkhato rogato ga.n.dato sallato aghato aabaadhato parato palokato su~n~nato anattato samanupassati,||
so tehi dhammehi citta.m pa.tivaapeti.|| ||

So tehi dhammehi citta.m pa.tivaapetvaa2 amataaya dhaatuyaa citta.m upasa'nharati.|| ||

'Eta.m santa.m eta.m pa.niita.m yad ida.m||
sabba-sankhaara-samatho||
sabb'uupadhi-pa.tinissaggo||
ta.nhakkhayo||
viraago||
nirodho||
nibbaanan' ti.|| ||

So tattha.t.thito [437] aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

No ce aasavaana.m kh aya.m paapu.naati.|| ||

Ten'eva dhammaraagena taaya dhammanandiyaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa opapaatiko hoti tattha parinibbaayii anaavattidhammo tasmaa lokaa ayam pi kho Aananda maggo aya.m pa.tipadaa pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaayaa" ti.|| ||

"Eso ce bhante maggo||
esaa pa.tipadaa||
pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m pahaanaaya||
atha ki~ncarahi idh'ekacce bhikkhuu ceto-vimuttino||
ekacce bhikkhuu pa~n~naa-vimuttino" ti.|| ||

"Ettha kho tesaaha.m Aananda indriya-vemattata.m vadaamii" ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Attamano aayasmaa Aanando Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

Mahaamaalu'nkyasutta.m catuttha.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement