Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
2. Bhikkhu Vagga

Sutta 66

La.tukikopama Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa a'nguttaraapesu viharati aapa.na.m naama a'nguttaraapaana.m nigamo.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya aapa.na.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Aapa.ne pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena~n~nataro vanasa.n.do ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Ta.m vanasa.n.da.m ajjhogahetvaa1 a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

Aayasmaapi kho udaayi pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya aapa.na.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Aapa.ne pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena so vanasa.n.do ten'upasa'nkami divaavihaaraaya,||
ta.m vanasa.n.da.m ajjhogahetvaa1 a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

Atha kho aayasmato udaayissa rahogatassa patisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi: 'bahunna.m vata no Bhagavaa dukkhadhammaana.m apahattaa bahunna.m vata no Bhagavaa sukhadhammaana.m upahattaa,||
bahunna.m2 vata no Bhagavaa akusalaana.m dhammaana.m apahattaa bahunna.m2 vata no Bhagavaa kusalaana.m dhammaana.m upahattaa' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa udaayi saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thito yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m [448] nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa udaayi Bhagavanta.m etad avoca.|| ||

" Idha mayha.m bhante rahogatassa patisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi: ' bahunna.m vata no Bhagavaa dukkhadhammaana.m apahattaa bahunna.m vata no Bhagavaa sukhadhammaana.m upahattaa,||
bahunna.m vata no Bhagavaa akusalaana.m dhammaana.m apahattaa bahunna.m2 vata no Bhagavaa kusalaana.m dhammaana.m upahattaa' ti.|| ||

Maya.m hi bhante pubbe saaya~nc'eva bhu~njaama paato ca divaa ca vikaale.|| ||

Ahu.m kho so bhante samayo ya.m Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: 'i'ngha tumhe bhikkhave eta.m divaavikaalabhojana.m pajahathaa' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante ahudve a~n~nathatta.m ahu3 domanassa.m.|| ||

Yampi no saddhaa gahapatikaa4 divaa vikaale pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m denti.|| ||

Tassapi no Bhagavaa pahaanamaaha.|| ||

Tassapi no sugato pa.tinissaggamaahaati.

Te maya.m bhante Bhagavati pema~nca gaarava~nca hiri~nca ottappa~nca sampassamaanaa eva.m ta.m divaavikaalabhojana.m pajahimhaa1.|| ||

Te mayaa bhante saaya~n cava bhu~njaama paato ca.|| ||

Ahu kho so bhante samayo ya.m Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: i'ngha tumhe bhikkhave eta.m ratti.m vikaalabhojana.m pajahathaa' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante ahudeva a~n~nathatta.m.|| ||

Ahu domanassa.m yampi no imesa.m dvinna.m bhattaana.m pa.niitasa'nkhaatatara.m tassapi no Bhagavaa pahaanamaaha.|| ||

Tassapi no sugato pa.tinissaggamaahaa' ti.|| ||

Bhuutapubba.m bhante a~n~nataro puriso divaa suupeyya.m labhitvaa evam aaha: 'handa ca ima.m nikkhipatha,||
saaya.m sabbe va samaggaa bhu~njissaamaa' ti.|| ||

Yaa kaaci bhante sa'nkhatiyo sabbaa taa ratti.m,||
appaa divaa.|| ||

Te maya.m bhante Bhagavati pema~nca gaarava~nca hiri~nca ottappa~nca sampassamaanaa eva.m ta.m ratti.m vikaalabhojana.m pajahimhaa.|| ||

Bhuutapubba.m bhante bhikkhuu ratt-andhakaara-timisaaya.m pi.n.daaya carantaa candanikampi pavisanti.|| ||

Oligallepi papatanti.|| ||

Ka.n.takaava.t.tampi2 aarohanti,||
suttampi gaavi.m aarohanti.m maa.navehipi samaagacchanti katakammehipi akatakammehipi.|| ||

Maatugaamopi te asaddhammena nimanteti.|| ||

Bhuutapubbaaha.m bhante ratt-andhakaara-timisaaya.m pi.n.daaya caraami.|| ||

Addasaa kho ma.m bhante a~n~nataraa itthii vijjantarikaaya bhaajana.m dhovantii,||
disvaa ma.m bhiitaa vissaramakaasi: 'abbhu.m me3,||
pisaaco vata man' ti.|| ||

Eva.m vutte aha.m bhante ta.m itthi.m etad avoca.m: naaha.m bhagini,||
pisaaco,||
bhikkhu [449] pi.n.daaya .thito' ti.|| ||

Bhikkhussa aatumaari,||
bhikkhussa maatumaari,||
varante bhikkhu ti.nhena govikantanena kucchi parikanto natv'eva4 ya.m5 ratt-andhakaara-timisaaya.m kucchihetu pi.n.daaya carasiiti6.|| ||

Tassa mayha.m bhante tadanussarato eva.m hoti: 'bahunna.m vata no Bhagavaa dukkhadhammaana.m apahattaa,||
bahunna.m vata no Bhagavaa sukhadhammaana.m upahattaa,||
bahunna.m vata no Bhagavaa akusalaana.m dhammaana.m apahattaa.|| ||

Bahunna.m vata no Bhagavaa kusalaana.m dhammaana.m upahattaa' ti.|| ||

Evam eva panudaayi idh'ekacce moghapurisaa: 'ida.m pajahathaa'ti mayaa vuccamaanaa te evam aaha.msu: 'kimpanimassa appamattakassa oramattakassa adhisallikhatevaaya.m sama.no' ti.|| ||

Te ta~n'c'eva nappajahanti.|| ||

Mayi ca appaccaya.m upa.t.thaapenti.|| ||

Ye ca bhikkhuu sikkhaakaamaa,||
tesa.m ta.m udaayi hoti balava.m bandhana.m da.lha.m bandhana.m thira.m bandhana.m apuutika.m bandhana.m thullo7 kali'ngaro,|| ||

Seyyathaa pi udaayi la.tukikaa saku.nikaa puutilataaya bandhanena baddhaa tatth'eva vadha.m vaa bandha.m vaa mara.na.m vaa aagameti.|| ||

Yo nu kho udaayi eva.m vadeyya: 'yena saa la.tukikaa saku.nikaa puutilataaya bandhanena baddhaa tatth'eva vadha.m vaa bandha.m vaa mara.na.m vaa aagameti,||
ta.m hi tassaa abala.m bandhana.m dubbala.m bandhana.m puutika.m bandhana.m asaaraka.m bandhanan' ti.|| ||

Sammaa nu kho so udaayi vadamaano vadeyyaa' ti.|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

Yena saa bhante la.tukikaa saku.nikaa puutilataaya bandhanena baddhaa tatth'eva vadha.m vaa bandha vaa mara.na.m vaa aagameti.|| ||

Ta.m hi tassaa balava.m bandhana.m da.lha.m bandhana.m thira.m bandhana.m apuutika.m bandhana.m thullo1 kali'ngaro' ti.|| ||

Evam eva panudaayi idh'ekacce moghapurisaa: 'ida.m pajahathaa'ti mayaa vuccamaanaa te evam aaha.msu: ki.m panimassa appamattakassa oramattakassa adhisallikhatevaaya.m sama.no' ti.|| ||

Te ta~n'c'eva nappajahanti.|| ||

Mayi ca appaccaya.m upa.t.thaapenti.|| ||

Ye ca bhikkhuu sikkhaakaamaa,||
tesa.m ta.m udaayi hoti balava.m bandhana.m da.lha.m bandhana.m thira.m bandhana.m apuutika.m bandhana.m thullo kali'ngaro.|| ||

Idha panudaayi ekacce kulaputtaa: 'ida.m pajahathaa'ti [450] mayaa vuccamaanaa te evam aaha.msu: 'kimpanimassa appamattakassa oramattakassa pahaatabbassa yassa no Bhagavaa pahaanamaaha.|| ||

Yassa no sugato pa.tinissaggamaahaa' ti.|| ||

Te ta~n'c'eva pajahanti.|| ||

Mayi ca na appaccaya.m upa.t.thaapenti.|| ||

Ye ca bhikkhuu sikkhaakaamaa.|| ||

Te ta.m pahaaya appossukkaa pannalomaa paradavuttaa2 migabhuutena cetasaa viharanti.|| ||

Tesanta.m udaayi hoti abala.m bandhana.m dubbala.m bandhana.m puutika.m bandhana.m asaaraka.m bandhana.m.|| ||

Seyyathaa pi udaayi ra~n~no naago iisaadanto ubbu'havaabhijaato3 sa'ngaamaavacaro da.lhehi varattehi4 bandhanehi baddho iisaka.m yeva kaaya.m sannaametvaa taani bandhanaani sa~nchinditvaa sampadaa'etvaa yena kaama.m pakkamati.|| ||

Yo nu kho udaayi eva.m vadeyya: yehi so ra~n~no naago iisaadanto ubbu'havaabhijaato3 sa'ngaamaavacaro da.lhehi varattehi bandhanehi baddho iisaka.m yeva kaaya.m sannaametvaa taani bandhanaani sa~nchinditvaa sampadaa'etvaa yena kaama.m pakkamati.|| ||

Ta.m hi tassa balava.m bandhana.m da.lha.m bandhana.m thira.m bandhana.m apuutika.m bandhana.m thullo1 kali'ngaroti,||
sammaa nu kho so udaayi vadamaano vadeyyaati no h'eta.m bhante.|| ||

Ye hi so bhante ra~n~no naago iisaadanto ubbu'havaabhijaato3 sa'ngaamaavacaro da.lhehi varattehi bandhanehi baddho iisaka.m yeva kaaya.m sannaametvaa taani bandhanaani sa~nchinditvaa sampadaa'etvaa yena kaama.m pakkamati.|| ||

Ta.m hi tassa abala.m bandhana.m dubbala.m bandhana.m puutika.m bandhana.m asaaraka.m bandhananti.|| ||

Evam eva kho udaayi idh'ekacce kulaputtaa ida.m pajahathaa'ti mayaa vuccamaanaa te evam aaha.msu: ki.m panimassa appamattakassa oramattakassa pahaatabbassa yassa no Bhagavaa pahaanamaaha.|| ||

Yassa no sugato pa.tinissaggamaahaati.|| ||

Te ta~n'c'eva pajahanti.|| ||

Mayi ca na appaccaya.m upa.t.thaapenti.|| ||

Ye ca bhikkhuu sikkhaakaamaa te tampahaaya appossukkaa pannalomaa paradavuttaa1 migabhuutena cetasaa viharanti.|| ||

Tesa.m ta.m udaayi hoti abala.m bandhana.m dubbala.m bandhana.m puutika.m bandhana.m asaaraka.m bandhana.m.|| ||

Seyyathaa pi udaayi puriso da.liddo assako anaa'hiyo2 tassassa eka.m agaaraka.m oluggavilugga.m kaakaatidaayi.m na paramaruupa.m.|| ||

Ekaa kha.topikaa oluggaviluggaa na paramaruupaa,||
ekissaa [451] kumbhiyaa dha~n~nasamavaapaka.m na paramaruupa.m,||
ekaa jaayikaa na paramaruupaa.|| ||

So aaraamagata.m bhikkhu.m passeyya sudhotahatthapaada.m manu~n~na.m bhojana.m bhuttaavi.m sitaaya chaayaaya nisinna.m adhicitte yutta.m.|| ||

Tassa evam assa: sukha.m vata bho saama~n~na.m,||
aarogya.m vata bho saama~n~na.m,||
so vatassa.m3 yoha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyyanti.|| ||

So na sakku.neyya eka.m agaaraka.m oluggavilugga.m kaakaatidaayi.m na paramaruupa.m pahaaya,||
eka.m kha.topika.m oluggavilugga.m na paramaruupa.m pahaaya,||
ekissaa kumbhiyaa dha~n~nasamavaapaka.m na paramaruupa.m pahaaya,||
eka.m jaayika.m na paramaruupa.m pahaaya,||
kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Yo nu kho udaayi eva.m vadeyya: yehi so puriso bandhanehi baddhona Sakkoti,||
eka.m agaaraka.m olugga-vilugga.m kaakaatidaayi.m na paramaruupa.m.|| ||

Eka.m kha.topika.m oluggavilugga.m na paramaruupaa,||
ekissaa kumbhiyaa dha~n~nasamavaapaka.m na paramaruupa.m,||
eka.m jaayika.m na paramaruupa.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Ta.m hi tassa abala.m bandhana.m dubbala.m bandhana.m puutika.m bandhana.m asaaraka.m bandhananti.|| ||

Sammaa nu 4 kho so udaayi vadamaano vadeyyaati.|| ||

No h'eta.m bhante .|| ||

Ye hi so bhante puriso bandhanehi baddho na Sakkoti eka.m agaaraka.m oluggavilugga.m kaakaatidaayi.m na paramaruupa.m pahaaya,||
eka.m kha.topika.m oluggavilugga.m na paramaruupa.m pahaaya,||
ekissaa kumbhiyaa dha~n~nasamavaapaka.m na paramaruupa.m pahaaya,||
eka.m jaayika.m na paramaruupa.m pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Ta.m hi tassa balava.m bandhana.m da.lha.m bandhana.m thira.m bandhana.m apuutika.m bandhana.m thullo kali'ngaroti.|| ||

Ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa|| ||

Evam eva kho udaayi idh'ekacce moghapurisaa ida.m pajahathaa'ti mayaa vuccamaanaa te evam aaha.msu: ki.m panimassa appamattakassa oramattakassa.|| ||

Adhisallikhatevaaya.m sama.no' ti.|| ||

Te ta~n'c'eva nappajahanti.|| ||

Mayi ca appaccaya.m upa.t.thaapenti ye ca bhikkhuu sikkhaakaamaa tesanta.m udaayi hoti balava.m bandhana.m da.lha.m bandhana.m thira.m bandhana.m apuutika.m bandhana.m thullo kali'ngaro.|| ||

Seyyathaa pi udaayi gahapati vaa gahapatiputto vaa a.d.dho [452] mahaddhano mahaabhogo,||
nekaana.m nikkhaga.naana.m cayo nekaana.m dha~n~naga.naana.m cayo nekaana.m khettaga.naana.m cayo nekaana.m vatthuga.naana.m cayo nekaana.m bhariyaaga.naana.m cayo nekaana.m daasaga.naana.m cayo nekaana.m daasiga.naana.m cayo,||
so aaraamagata.m bhikkhu.m passeyya sudhotahatthapaada.m manu~n~na.m bhojana.m bhuttaavi.m siitaaya chaayaaya nisinna.m adhicitte yutta.m,||
tassa evam assa: sukha.m vata bho saama~n~na.m,||
aarogya.m vata bho saama~n~na.m,||
so vatassa.m yoha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyyan' ti.|| ||

So sakku.neyya nekaani nikkhaga.naani pahaaya,||
nekaani dha~n~naga.naani pahaaya,||
nekaani khettaga.naani pahaaya,||
nekaani vatthuga.naani pahaaya,||
nekaani bhariyaaga.naani pahaaya,||
nekaani daasaga.naani pahaaya,||
nekaani daasi ga.naani pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Yo nu kho udaayi eva.m vadeyya: yehi so gahapati vaa gahapati putto vaa bandhanehi baddho Sakkoti nekaani nikkhaga.naani pahaaya,||
nekaani dha~n~naga.naani pahaaya,||
nekaani khettaga.naani pahaaya,||
nekaani vatthuga.naani pahaaya,||
nekaani bhariyaaga.naani pahaaya,||
nekaani daasaga.naani pahaaya,||
nekaani daasiga.naani pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m ta.m hi tassa balava.m bandhana.m da.lha.m bandhana.m thira.m bandhana.m apuutika.m bandhana.m thullo kali'ngaroti.|| ||

Sammaa nu1 kho so udaayi vadamaano vadeyyaa' ti.|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

Ye hi so bhante gahapati vaa gahapatiputto vaa bandhanehi baddho Sakkoti nekaani nikkhaga.naani pahaaya,||
nekaani dha~n~naga.naani pahaaya,||
nekaani khettaga.naani pahaaya,||
nekaani vatthuga.naani pahaaya,||
nekaani bhariyaaga.naani pahaaya,||
nekaani daasaga.naani pahaaya,||
nekaani daasiga.naani pahaaya kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitu.m.|| ||

Ta.m hi tassa abala.m bandhana.m dubbala.m bandhana.m puutika.m bandhana.m asaaraka.m bandhananti.|| ||

Evam eva kho udaayi idh'ekacce kulaputtaa,||
ida.m pajahathaati mayaa vuccamaanaa te evam aaha.msu: ' ki.m panimassa appamattakassa oramattakassa pahaatabbassa yassa no Bhagavaa pahaanamaaha.|| ||

Yassa no sugato pa.tinissaggamaahaa'ti te ta~n'c'eva pajahanti.|| ||

Mayi ca na appaccaya.m upa.t.thaapenti.|| ||

Ye ca bhikkhuu sikkhaakaamaa [453] te ta.m pahaaya appossukkaa pannalomaa paradavuttaa migabhuutena cetasaa viharanti.|| ||

Tesa.m ta.m udaayi hoti abala.m bandhana.m dubbala.m bandhana.m puutika.m bandhana.m asaaraka.m bandhana.m.|| ||

Cattaaro me udaayi puggalaa santo sa.mvijjamaanaa lokasmi.m,||
katame cattaaro: idhuudaayi ekacco puggalo upadhipahaanaaya pa.tipanno hoti upadhipa.tinissaggaaya.|| ||

Tam ena.m upadhipahaanaaya pa.tipanna.m upadhipa.tinissaggaaya upadhipa.tisa~n~nuttaa sarasa'nkappaa samudaacaranti.|| ||

So te adhivaaseti,||
nappajahati,||
na vinodeti.|| ||

Na byantiikaroti.|| ||

Na anabhaava.m gameti.|| ||

Ima.m kho aha.m udaayi puggala.m sa~n~nutto'ti vadaami no visa~n~nutto.|| ||

Ta.m kissa hetu? indriyavemattataa hi me udaayi imasmi.m puggale viditaa.|| ||

Idha panudaayi ekacco puggalo upadhipahaanaaya pa.tipanno hoti upadhipa.tinissaggaaya.|| ||

Tam ena.m upadhipahaanaaya pa.tipanna.m upadhipa.tinissaggaaya,||
upadhipa.tisa~n~nuttaa sarasa'nkappaa samudaacaranti.|| ||

So te naadhivaaseti,||
pajahati,||
vinodeti,||
byantiikaroti,||
anabhaava.m gameti.|| ||

Imampi kho aha.m udaayi puggala.m sa~n~nuttoti vadaami no visa~n~nutto.|| ||

Ta.m kissa hetu? indriyavemattataa hi me udaayi imasmi.m puggale viditaa.|| ||

Idha panudaayi ekacco puggalo upadhipahaanaaya pa.tipanno hoti upadhipa.tinissaggaaya.|| ||

Tam ena.m upadhipahaanaaya pa.tipanna.m upadhipa.tinissaggaaya kadaaci karahaci satisammosaa upadhipa.tisa~n~nuttaa sarasa'nkappaa samudaacaranti.|| ||

Dandho udaayi satuppaado.|| ||

Atha kho na.m khippam'eva pajahati,||
vinodeti,||
byantiikaroti,||
anabhaava.m gameti.|| ||

Seyyathaa pi udaayi puriso divasasantatte ayoka.taahe dve vaa tii.ni vaa udakaphusitaani nipaateyya.|| ||

Dandho udaayi udakaphusitaana.m nipaato.|| ||

Atha kho na.m khippam'eva parikkhaya.m pariyaadaana.m gaccheyya.|| ||

Evam eva kho udaayi idh'ekacco puggalo upadhipahaanaaya pa.tipanno hoti upadhipa.tinissaggaaya.|| ||

Tam ena.m upadhipahaanaaya pa.tipanna.m upadhipa.tinissaggaaya,||
kadaaci karahaci satisammosaa upadhipa.tisa~n~nuttaa sarasa'nkappaa samudaacaranti.|| ||

Dandho udaayi satuppaado.|| ||

Atha kho na.m khippam'eva pajahati,||
vinodeti,||
byantiikaroti,||
anabhaava.m gameti.|| ||

Imampi kho aha.m udaayi puggala.m sa~n~nutto'ti vadaami no visa~n~nutto,||
[454] ta.m kissa hetu: indriyavemattataa hi me udaayi imasmi.m puggale viditaa.|| ||

Idha panudaayi ekacco puggalo 'upadhi dukkhassa muula'nti iti viditvaa nirupadhi hoti upadhisa'nkhaye vimutto,||
ima.m kho aha.m udaayi puggala.m visa~n~nutto'ti vadaami no sa~n~nutto.|| ||

Ta.m kissa hetu? indriyavemattataa hi me udaayi imasmi.m puggale viditaa.|| ||

Pa~nca kho ime udaayi kaamagu.naa.|| ||

Katame pa~nca? cakkhuvi~n~neyyaa ruupaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa1.|| ||

Sotavi~n~neyyaa saddaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa1.|| ||

Ghaanavi~n~neyyaa gandhaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa1.|| ||

Jivhaavi~n~neyyaa rasaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa1.|| ||

Kaayavi~n~neyyaa pho.t.thabbaa i.t.thaa kantaa manaapaa piyaruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa1.|| ||

Ime kho udaayi pa~nca kaamagu.naa.|| ||

Ya.m kho udaayi ime pa~nca kaamagu.ne pa.ticca uppajjati sukha.m somanassa.m,||
ida.m vuccati kaamasukha.m mii'hasukha.m puthujjanasukha.m anariyasukha.m na sevitabba.m2 na bhaavetabba.m na bahuliikaatabba.m.|| ||

Bhaayitabba.m etassa sukhassaati vadaami.|| ||

Idhuudaayi bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubbe va somanassa domanassaana.m attha.mgamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa sati paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ida.m vuccati nekkhammasukha.m pavivekasukha.m upasamasukha.m sambodhasukha.m aasevitabba.m bhaavetabba.m bahuliikaatabba.m.|| ||

Na bhaayitabba.m etassa sukhassaati vadaami.|| ||

Idhuudaayi bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ida.m kho aha.m udaayi i~njitasmi.m vadaami.|| ||

Ki~nca tattha i~njitasmi.m: yadeva tattha vitakkavicaaraa aniruddhaa honti,||
ida.m tattha i~njitasmi.m.

Idhuudaayi bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Idam pi kho aha.m udaayi i~njitasmi.m vadaami.|| ||

Ki~nca tattha i~njitasmi.m: yadeva tattha piiti-sukha.m aniruddha.m hoti,||
ida.m tattha i~njitasmi.m.|| ||

Idhuudaayi bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati.|| ||

Sato ca sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Idam pi kho aha.m udaayi i~njitasmi.m vadaami ki~nca tattha i~njitasmi.m: yadeva tattha upekkhaasukha.m [455] aniruddha.m hoti.|| ||

Ida.m tattha i~njitasmi.m.|| ||

Idhuudaayi bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa1 adukkha.m-asukha.m2 upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ida.m kho aha.m udaayi ani~njitasmi.m vadaami.|| ||

Idhuudaayi bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ida.m kho aha.m udaayi analanti vadaami.|| ||

Pajahathaati vadaami.|| ||

Samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tassa samatikkamo.|| ||

Idam pi kho aha.m udaayi analanti vadaami,||
pajahathaati vadaami,||
samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati.|| ||

Sato ca sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tassa samatikkamo.|| ||

Idam pi kho aha.m udaayi analanti vadaami.|| ||

Pajahathaati vadaami.|| ||

Samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa,||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa1 adukkha.m-asukha.m2 upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m3 upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tassa samatikkamo.|| ||

Idam pi kho aha.m udaayi analanti vadaami.|| ||

Pajahathaati vadaami.|| ||

Samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu sabbaso ruupa-sa~n~naana.m samatikkamaa pa.tigha-sa~n~naana.m attha'ngamaa naanatta-sa~n~naana.m amanasi-kaaraa ananto aakaasoti aakaasaana~ncaayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tassa samatikkamo.|| ||

Idam pi kho aha.m udaayi analanti vadaami,||
pajahathaati vadaami,||
samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu sabbaso aakaasaana~ncaayatana.m samatikkamma 'Ananta.m vi~n~naa.nan' ti vi~n~naa.na~ncaayatana.m upasampajja viharati,||
aya.m tassa samatikkamo,||
idampi kho aha.m udaayi analanti vadaami,||
pajahathaati vadaami,||
samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma 'N'atthi ki~ncii' ti aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tassa samatikkamo.|| ||

Idam pi kho aha.m udaayi analanti vadaami,||
pajahathaati vadaami,||
samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu sabbaso aaki~nca~n~naayatana.m samatikkamma n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m [456] upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tassa samatikkamo,||
idampi kho aha.m udaayi|| ||

Analanti vadaami,||
pajahathaati vadaami,||
samatikkamathaati vadaami.|| ||

Ko ca tassa samatikkamo: idhuudaayi bhikkhu sabbaso n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatana.m samatikkamma sa~n~naa-vedayita-nirodha.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m tassa samatikkamo.|| ||

Iti kho aha.m udaayi n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanassapi pahaana.m vadaami.|| ||

Passasi no tva.m udaayi ta.m sa.myojana.m anu.m vaa thuula.m vaa,||
yassaaha.m no pahaana.m vadaamiiti.|| ||

No h'eta.m bhante' ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa attamano aayasmaa udaayi Bhagavato bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

La.tukikopama sutta.m cha.t.tha.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement