Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
2. Bhikkhu Vagga

Sutta 67

Caatumaa Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][pts][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa caatumaaya.m viharati aamalakiivane tena kho pana samayena Saariputta-Moggallaana-pamukhaani pa~ncamattaani bhikkhusataani caatuma.m anuppattaani honti Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Te ca aagantukaa bhikkhuu nevaasikehi bhikkhuuhi saddhi.m pa.tisammodamaanaa senaasanaani pa~n~naapayamaanaa pattaciivaraani pa.tisaamayamaanaa uccaasaddaa mahaasaddaa ahesu.m.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi1: 'ke panete Aananda uccaasaddaa mahaasaddaa keva.t.taa ma~n~ne maccavilope' ti.|| ||

'Etaani bhante Saariputta-Moggallaana-pamukhaani pa~ncamattaani bhikkhusataani caatuma.m anuppattaani Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Te aagantukaa bhikkhuu nevaasikehi bhikkhuuhi saddhi.m pa.tisammodamaanaa senaasanaani pa~n~naapayamaanaa pattaciivaraani pa.tisaamayamaanaa uccaasaddaa mahaasaddaa' ti.|| ||

Tena hAananda mama vacanena te bhikkhuu aamantehi.|| ||

Satthaayasmante aamantetii' ti.|| ||

Eva.m bhante' ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato pa.tissutvaa yena te bhikkhuu ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te bhikkhuu etad avoca: 'satthaayasmante aamantetii' ti.|| ||

Evam aavuso ti kho [457] te bhikkhuu aayasmato Aanandassa pa.tissutvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinne kho te bhikkhuu Bhagavaa etad avoca: 'kin nu tumhe bhikkhave uccaasaddaa mahaasaddaa keva.t.taa ma~n~ne macchavilope' ti.|| ||

Imaani bhante Saariputta-Moggallaana-pamukhaani pa~ncamattaani bhikkhusataani caatuma.m anuppattaani Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Teme aagantukaa bhikkhuu nevaasikehi bhikkhuuhi saddhi.m pa.tisammodamaanaa senaasanaani pa~n~naapayamaanaa pattaciivaraani pa.tisaamayamaanaa uccaasaddaa mahaasaddaa' ti.|| ||

'Gacchatha bhikkhave pa.naamemi vo, na vo mama santike vatthabban' ti.|| ||

Eva.m bhante' ti kho te bhikkhuu Bhagavato pa.tissutvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa senaasana.m sa.msaametvaa pattaciivara.m aadaaya pakkami.msu.|| ||

Tena kho pana samayena caatumeyyakaa Sakkaa santhaagaare sannipatitaa honti kenacid-eva kara.niiyena, addasa.msu1 kho caatumeyyakaa Sakkaa te bhikkhuu duurato va gacchante, disvaana yena te bhikkhuu ten'upasa'nkami.msu, upasa'nkamitvaa te bhikkhuu etad avocu.m: 'handa kaha.m pana tumhe aayasmanto gacchathaa' ti.|| ||

Bhagavataa kho aavuso bhikkhu-sa'ngho pa.naamito' ti.|| ||

'Tena haayasmanto muhutta.m nisiidatha, app'eva naama maya.m sakku.neyyaama Bhagavanta.m pasaadetun' ti.|| ||

Evam aavuso ti kho te bhikkhuu caatumeyyakaana.m Sakkaana.m paccassosu.m.|| ||

Atha kho caatumeyyakaa Sakkaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu, upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu, eka-m-anta.m nisinnaa kho caatumeyyakaa Sakkaa Bhagavanta.m etad avocu.m: 'abhinandatu bhante Bhagavaa bhikkhu-sa'ngha.m, abhivadatu bhante Bhagavaa bhikkhu-sa'ngha.m, seyyathaa pi bhante Bhagavataa pubbe bhikkhu-sa'ngho anuggahito, evam eva1 Bhagavaa etarahi anuga.nhaatu bhikkhu-sa'ngha.m.|| ||

Santettha bhante bhikkhuu navaa acirapabbajitaa adhunaagataa ima.m Dhamma-Vinaya.m, tesa.m Bhagavanta.m dassanaaya alabhantaana.m siyaa a~n~nathatta.m , siyaa viparinaamo.|| ||

Seyyathaa pi bhante biijaana.m taru.naana.m udaka.m alabhantaana.m siyaa a~n~nathatta.m, siyaa viparinaamo, evam eva kho bhante santettha bhikkhuu navaa acirapabbajitaa adhunaagataa ima.m Dhamma-Vinaya.m, tesa.m Bhagavanta.m dassanaaya alabhantaana.m siyaa a~n~nathatta.m, siyaa viparinaamo.|| ||

Seyyathaa pi bhante biijaana.m taru.naana.m udaka.m alabhantaana.m siyaa a~n~nathatta.m, siyaa viparinaamo.|| ||

Evam eva kho bhante santettha [458] bhikkhuu navaa acirapabbajitaa adhunaagataa ima.m Dhamma-Vinaya.m, tesa.m Bhagavanta.m dassanaaya alabhantaana.m siyaa a~n~nathatta.m, siyaa viparinaamo.|| ||

Seyyathaa pi bhante vacchassa taru.nassa maatara.m apassantassa siyaa a~n~nathatta.m, siyaa viparinaamo.|| ||

Evam eva kho bhante santettha bhikkhuu navaa acirapabbajitaa adhunaagataa ima.m Dhamma-Vinaya.m, tesa.m Bhagavanta.m apassantaana.m siyaa a~n~nathatta.m, siyaa viparinaamo.|| ||

Abhinandatu bhante Bhagavaa bhikkhu-sa'ngha.m, abhivadatu bhante Bhagavaa bhikkhu-sa'ngha.m.|| ||

Seyyathaa pi bhante Bhagavataa pubbe bhikkhu-sa'ngho [459] anuggahito, evam eva Bhagavaa etarahi anuga.nhaatu bhikkhu sa'nghan' ti.|| ||

Asakkhi.msu kho caatumeyyakaa ca Sakkaa Brahmaa ca Sahampati Bhagavanta.m pasaadetu.m biijuupamena ca taru.nuupamena ca.|| ||

Atha kho aayasmaa Mahaa Moggallaano bhikkhuu aamantesi: 'u.t.thahathaavuso, ga.nhaatha pattaciivara.m, pasaadito Bhagavaa caatumeyyakehi ca Sakkehi Brahmu.naa ca Sahampatinaa biijuupamena ca taru.nuupamena caa' ti.|| ||

Evam aavuso ti kho te bhikkhuu aayasmato Mahaa Moggallaanassa pa.tissutvaa u.t.thaay aasanaa pattaciivara.m aadaaya yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu, upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu, eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Saariputta.m Bhagavaa etad avoca: kinti te Saariputta ahosi mayaa bhikkhu-sa'nghe pa.naamite' ti.|| ||

Eva.m kho me bhante ahosi Bhagavataa bhikkhu-sa'nghe pa.naamite1.|| ||

Appossukkodaa'ni Bhagavaa di.t.thadhammasukhavihaara.m anuyutto viharissati.|| ||

Mayam pidaani appossukkaa di.t.thadhammasukhavihaara.m anuyuttaa viharissaamaa' ti.|| ||

Aagamehi tva.m Saariputta, aagamehi tva.m Saariputta, di.t.thadhammasukhavihaaranti na kho te Saariputta punapi evaruupa.m citta.m uppaadetabbanti2.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Mahaa Moggallaana.m aamantesi.|| ||

'Kinti te Moggallaana ahosi mayaa bhikkhu-sa'nghe pa.naamiteti.|| ||

Eva.m kho me bhante ahosi Bhagavataa bhikkhu-sa'nghe pa.naamite appossukko'daani Bhagavaa di.t.thadhammasukhavihaara.m anuyutto viharissati.|| ||

Aha~n cadaani aayasmaa ca Saariputto bhikkhu-sa'ngha.m pariharissaamaa' ti.|| ||

Saadhu saadhu Moggallaana, aha.m vaa hi Moggallaana bhikkhu-sa'ngha.m parihareyya.m Saariputta moggallaanaa vaati.|| ||

Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi: cattaarimaani bhikkhave bhayaani udakorohante paa.tika'nkhitabbaani, katamaani cattaari: uumiibh aya.m kumbhii'abh aya.m aava.t.tabh aya.m susukaabh aya.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave cattaari bhayaani udakorohante paa.tika'nkhitabbaani.|| ||

Evam eva kho bhikkhave cattaarimaani bhayaani idh'ekacce puggale imasmi.m dhamma-vinaye agaarasmaa anagaariya.m pabbajite paa.tika'nkhitabbaani.|| ||

Katamaani [460] cattaari: uumiibh aya.m kumbhiilabh aya.m aava.t.tabh aya.m susukaabh aya.m.|| ||

Katama~n ca bhikkhave uumiibh aya.m: idha bhikkhave ekacco kulaputto saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti, ''Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi, dukkhoti.n.no dukkhapareto.|| ||

Appeva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

Tam ena.m tathaa pabbajita.m samaana.m sabrahmacaarii ovadanti anusaasanti: 'evante abhikkamitabba.m.|| ||

Evante pa.tikkamitabba.m.|| ||

Evante aalokitabba.m.|| ||

Evante vilokitabba.m.|| ||

Evante sammi~njitabba.m.|| ||

Evante pasaaretabba.m.|| ||

Evante sanghaa.tipattaciivara.m dhaaretabban' ti.|| ||

Tassa eva.m hoti:|| ||

Maya.m kho pubbe agaariyabhuutaa samaanaa a~n~ne ovadaamapi1 anusaasaamapi2 ime pan amhaaka.m puttamattaa ma~n~ne, nattamattaa ma~n~ne, amhe ovaditabba.m anusaasitabba.m ma~n~nantii ti.|| ||

So sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavattati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave uumiibhayassa bhiito sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavatto uumiibhayanti kho bhikkhave kodhuupaayaasasseta.m adhivacana.m.|| ||

Katama~n ca bhikkhave kumbhiilabh aya.m: idha bhikkhave ekacco kulaputto saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti, 'Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi, dukkhoti.n.no dukkhapareto.|| ||

Appeva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

Tam ena.m tathaa pabbajita.m samaana.m sabrahmacaarii ovadanti.|| ||

Anusaasanti: 'ida.m te khaaditabba.m ida.m te na khaaditabba.m, ida.m te bhu~njitabba.m, ida.m te na bhu~njitabba.m, ida.m te saayitabba.m, ida.m te na saayitabba.m, ida.m te paatabba.m, ida.m te na paatabba.m, kappiya.m te khaaditabba.m, akappiya.m te na khaaditabba.m, kappiya.m te bhu~njitabba.m, akappiya.m te na bhu~najitabba.m, kappiya.m te saayitabba.m, akappiya.m te na saayitabba.m, kappiya.m te paatabba.m, akappiya.m te na paatabba.m, kaale te khaaditabba.m, vikaale te na khaaditabba.m, kaale te bhu~njitabba.m, vikaale te na bhu~njitabba.m, kaale te saayitabba.m, vikaale te na saayitabba.m, kaale te paatabba.m, vikaale te na paatabban' ti.|| ||

Tassa [461] eva.m hoti: maya.m kho pubbe agaariyabhuutaa samaanaa ya.m icchaama ta.m khaadaama, ya.m na icchaama na ta.m khaadaama, ya.m icchaama ta.m bhu~njaama, ya.m na icchaama na ta.m bhu~njaama, ya.m icchaama ta.m saayaama, ya.m na icchaama na ta.m saayaama, ya.m icchaama ta.m pivaama3 ya.m na icchaama na ta.m pivaama.|| ||

Kappiyampi khaadaama, akappiyampi khaadaama, kappiyampi bhu~njaama, akappiyampi bhu~njaama, kappiyampi saayaama, akappiyampi saayaama, kappiyampi pivaama, akappiyampi pivaama.|| ||

Kaalepi khaadaama, vikaalepi khaadaama, kaalepi bhu~njaama vikaalepi bhu~njaama, kaalepi saayaama, vikaalepi saayaama, kaalepi pivaama, vikaalepi pivaama.|| ||

Yampi no saddhaa gahapatikaa divaa vikaale pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m denti, tatthapi me mukhaavara.na.m ma~n~ne karontii' ti.|| ||

So sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavattati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave kumbhiilabhayassa bhiito sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavatto.|| ||

Kumbhiilabhayanti kho bhikkhave odarikattass'eta.m adhivacana.m.|| ||

Katama~n ca bhikkhave aava.t.tabh aya.m, idha bhikkhave ekacco kulaputto saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti.|| ||

Oti.n.nomhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi, dukkhoti.n.no dukkhapareto.|| ||

Appeva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

So eva.m pabbajito samaano pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya pavisati arakkhiten'eva kaayena, arakkhitaaya vaacaaya, anupa.t.thitaaya satiyaa asa.mvutehi indriyehi.|| ||

So tattha passati gahapati.m vaa gahapatiputta.m vaa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappita.m sama'ngiibhuuta.m paricaarayamaana.m.|| ||

Tassa eva.m hoti: maya.m kho pubbe agaariyabhuutaa samaanaa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitaa sama'ngiibhuutaa paricaarimha.|| ||

Sa.mvijjante1 kho kule2 bhogaa, sakkaa bhoge ca bhu~njitu.m pu~n~naani ca kaatun' ti.|| ||

So sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavattati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave aava.t.tabhayassa bhiito sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavatto.|| ||

Aava.t.tabhayanti kho bhikkhave pa~ncann'eta.m kaamagu.naana.m adhivacana.m.|| ||

Katama~n ca bhikkhave susukaabh aya.m, idha bhikkhave [462] ekacco kulaputto saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti, 'Oti.n.no'mhi jaatiyaa jaraaya mara.nena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upaayaasehi, dukkhoti.n.no dukkhapareto, app'eva naama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyaa pa~n~naayethaa' ti.|| ||

So eva.m pabbajito samaano pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya gaama.m vaa nigama.m vaa pi.n.daaya pavisati arakkhiten'eva kaayena, arakkhitaaya vaacaaya, anupa.t.thitaaya satiyaa, asa.mvutehi indriyehi.|| ||

So tattha passati maatugaama.m dunnivattha.m vaa duppaaruta.m vaa.|| ||

Tassa maatugaama.m disvaa dunnivattha.m vaa duppaaruta.m vaa raago citta.m anuddha.mseti, so raagaanuddhastena cittena sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavattati.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave susukaabhayassa bhiito sikkha.m paccakkhaaya hiinaayaavatto.|| ||

Susukaabhayanti kho bhikkhave maatugaamasseta.m adhivacana.m.|| ||

Imaani kho bhikkhave cattaari bhayaani idh'ekacce puggale imasmi.m dhamma-vinaye agaarasmaa anagaariya.m pabbajite paa.tika'nkhitabbaaniiti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.|| ||

Caatuma sutta.m sattama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement